,,,

Shikibetsu
NODL 22.10.2023 kl 14:37 3124

.
Redigert 14.04.2024 kl 11:58 Du må logge inn for å svare
elnomi
22.10.2023 kl 16:14 3069

Gode poenger TS.
Det er en stor potensiell oppside i NODL etter bekreftelsen på at NODL kommer til å anke saken.
Virker som enkelte ser det og ønsker en lavest mulig kurs og dermed en større del av den potensielle gevinsten i NODL og dermed så er engasjementet her blitt så sterkt.

For å synliggjøre risk/reward i NODL samt potensiell oppside, kan en lage et regnestykke (inkludert emisjonen meldt og inkludert at den settes lavest mulig). For å gjøre det enkelt å ettergå, legger en til grunn at en kjøper 1% av NODL til sluttkurs fredag og deltar i emisjonen og der også kjøper 1% av aksjene i en eventuell emisjon. 1% eierskap i NODL gir da 1% av den potensielle verdien av de to sakene på ca. 230MUSD - krav (Aquila & Libra) på 180 Mill USD + renter + (damages) totalt ca 2 milliarder + krav Cobalt på 50MUSD + renter + (damages) totalt ca 550 millioner.Totalt ca 2,5 milliarder + renter + (damages).

Antall aksjer i NODL: 19 347 823
Sluttkurs fredag: 1,12
Pris for 1% av selskapet: kr 216 695

Emisjon estimert i beløp: 35 000 000
Kurs: 0,11 (gir antall aksjer 318 millioner)
Pris for 1% av aksjene i emisjonen: kr 350 000
(en må være aksjonær på det tidspunktet emisjonen meldes for å delta i emisjonen)

Sum pris for 1% av alle aksjene i NODL inkludert emisjon: kr 566 695

Dersom NODL taper anken: krav (Aquila & Libra) og vinner Cobalt gir det ca 550 millioner
1% av 550 millioner er 5,5 millioner – dvs ca 10 ganger det en har gitt for 1% av aksjene (inkludert i en emisjonen) i NODL

Så kan en regne på ulike estimater fra at NODL vinner anken og/eller at det inngås et forlik med refusjon av deler av kravet.
- Refusjon av kun 10% av totalkravet i i de to sakene på 2,5 milliarder tilsvarer 250 millioner -> 1% av 250 millioner er 2,5 millioner (4,4 ganger innsatsen på 566 695)
- 1/4 refusjon av totalkravet i de to sakene på 2,5 milliarder tilsvarer 625 millioner -> 1% av 625 millioner er 6,25 millioner (11 ganger innsatsen på 566 695)
- 1/3 refusjon av totalkravet i de to sakene på 2,5 milliarder tilsvarer 833 millioner -> 1% av 833 millioner er 833 millioner (14,7 ganger innsatsen på 566 695)
- Helt opp til best case at NODL vinner frem med hele kravet på 2,5 milliarder - 1% av 2,5 milliarder er 25 millioner (44,1 ganger innsatsen på 566 695)
Osv. (en må gjerne også regne med at det kommer enda en emisjon senere og legge inn verdier på det)

En ser her at gitt NODL taper begge sakene og ikke vinner frem med noe som helst -> gir det et potensielt tap på kr 566 695 (1% av selskapet), men hvor sannsynlig er det at Fredriksen ender med 100% tap og ikke en krone i erstatning/forlik i de to sakene når den ene nå også ankes?
Oppsiden er betydelig om NODL vinner en av sakene eller det ender med et forlik i en/begge sakene.

Dessuten kan flere ting skje innen innkallingen til ekstraordinær general forsamling der emisjonen skal vedtas. Vil noen legge inn et bud på hele selskapet? Det må vel være en besnærende tanke å kjøpe hele NODL for under 100 millioner og ta sakene/kostanden/mulige oppsiden selv?
Vet en når en kan vente svar på saken med Cobalt og potensielt 550 millioner? Andre momenter?
Redigert 22.10.2023 kl 16:44 Du må logge inn for å svare
YNWA250505
22.10.2023 kl 20:49 2949

Hva er forskjellen på deg (en hausser) og baisserne? Du vil at folk ikke selger, aller helst kjøper så du kan tjene penger. Ingen her inne vet hva som vil skje. Ikke baisserne og ikke hausserne. NODL er rett og slett en lottokuppong.
oivindl
22.10.2023 kl 20:53 2928

"Har du egne tanker for dine investeringer og tror mer på å ta egne beslutninger, så tenk deg en ekstra gang om. Gjør hva du enn vil, men gjør det med din kraft"

Det var jaggu et langt innlegg for å få frem dette enkle poenget.
Skråsikkerheten syntes likelig fordelt på begge sider. Dog bedre underbygget med børsmeldinger og fakta på den ene siden.
artumas
22.10.2023 kl 21:21 2888

Børsmelding taler for seg selv. De trenger finansiering for å forsøke å påklage voldgiftsaken. De nye aksjene vil trolig koste 10 øre, og etter slike emisjoner kommer som regel alltid aksjekursen ned på samme nivå. (om ikke lavere.). Ingen vits i å handle aksjer nå. Aksjen er giftig. Frem til emisjon vil trolig kursen hoppe opp og ned pga trading. Men det er liten tvil om at den fortsetter nedover. Forstår ikke at enkelte ikke skjønner dette. Børsmeldingen er egentlig enkel å forstå.
Aldara
22.10.2023 kl 21:25 2875

Tror ikke kursen går ned til 10-11 øre nei.
Shikibetsu
23.10.2023 kl 09:51 2674

Forskjellen er at jeg har aksjer i selskapet og evner å lese at ingenting er skråsikkert negativt, har evne til å se andre utfall. Ser også at børsmeldingen kan være en finte for at største eier plutselig finner det enkelt å støvsuge hele selskapet for aksjer tidlig i denne prosessen(NÅ). Det er vel lettere å raske opp mest mulig av siste 11 millioner tilgjengelig plutselig på 1 dag eller 2 til langt under tilbudsplikt pris enn det er å trosse likebehandling av eksisterende i en evt emi. Tror heller ikke JF glemmer de eksisterende som står igjen helt heller da, ved en evt emi. Så det bør være en fordel å være inne og ikke ute i så måte. Mest sannsynlig et bedre utfall for største eier å kjøpe seg opp enkelt nå. Såkalte baissere er bastant uten å vite helt sikkert, uærlig. De eier ingen aksjer i det de har en mening om, blir ekstra engasjert i å skape uro når andre lider. Men de ønsker aksjer i selskapet og er villige til kalle hva som helst for sannhet for å nå målet.

For min egen del driver jeg heller ikke å kommenterer skråsikkert negativt og «baisser» i egen selvtilfredshet som et infantilt barn over at andre taper penger i et selskap jeg ikke har aksjer i for å berike meg selv, man kan si moralen er sterkt svekket i så måte hos de som unner andre ulykke på denne måten.

Det var konstruktiv og interessant dialog blant aksjonærer i Nodl før børsmeldingen kom, begge veier. Etter meldingen «tar baissere helt av» og fyller tråden ved å dementere alt som er positivt (anke som vi har ventet på).
Shikibetsu
23.10.2023 kl 10:04 2650

Børsmeldingen er enkel å forstå på den måten at største eier ønsket kursen ned, og enkel å forstå på den måten at største eier ønsker en større post. Ved det igjen enkelt å forstå at de tror sterkt på god(e) sak(er). Men forstår du at det ikke er mulig å garantere aksjer til 10-11 øre til alle. Ser du i det minste modererer deg til trolig..takk😊
FaeniHelvete
23.10.2023 kl 10:11 2620

Shik,

Useriøse innlegg er vel useriøse uavhengig om man har aksjer eller ei, uavhengig av hvorvidt det er haussing eller baissing?

Er det så mye bedre å være positiv og lyge om hva status faktisk er? Realiteten er jo at folk kommer til å kjøpe og selge aksjer i NODL fremover, da er det jo greit at beslutningsgrunnlaget er best mulig.

Nyheten om at de søker om å anke er gull, hvis anken går gjennom så stemmer det at verftet har større insentiv for å gjenoppta forhandlinger med NODL, dette kan jo selvsagt resultere i enorme utbetalinger samtidig som man unngår emisjon og utvanning av dagens aksjonærer. Samtidig så er det jo ganske naivt å ignorere alle de andre mulighetene som i høyeste grad eksisterer.

X-43 scramjet
23.10.2023 kl 11:03 2566

Kjøpt og snittet ned til 2 kr. Melding om forlik kan fortsatt plutselig komme. Mye rart kan skje i NODL til jul
X-43 scramjet
23.10.2023 kl 11:12 2546

Kravet til Cobalt på 50MUSD kan jo bli vunnet eller et forlik på alle 3 riggene. Alt ser vanskelig ut nå. Velger å ha is i magen å venter
oivindl
23.10.2023 kl 11:34 2514

"Børsmeldingen er enkel å forstå på den måten at største eier ønsket kursen ned, og enkel å forstå på den måten at største eier ønsker en større post. Ved det igjen enkelt å forstå at de tror sterkt på god(e) sak(er)."

Basert på tankegangen om at selskapet er uærlig i sine meldinger og at alle som stiller kritiske spørsmål også er uærlige, så har du muligens rett.

Men du skal ikke se bort i fra at det finnes dem som faktisk evner å være oppriktige, etterrettelige og ærlig, til tross for at de stiller kritiske spørsmål og at vi her snakker om penger.
X-43 scramjet
23.10.2023 kl 11:38 2502

NODL per idag en av de mest manipulerte aksjene på børsen. Det er når alt ser mørkt ut på 1 kr en plutselig melding kan komme om West Cobalt saken og de vinner kravet
X-43 scramjet
23.10.2023 kl 23:30 2343

Det kom jo et bud på 17 kr på NODL for en tid tilbake siden. Komplisert aksje, markedet klarer ikke å prise NODL korrekt, 1 kr er konkurs prising og nærmest ingen verdier med 3 potensielle anke saker foran seg
Gullhaugen
24.10.2023 kl 08:01 2182

Da ble det 10-11 øre pr aksje.
Kingen
24.10.2023 kl 08:19 2120

Nice try;)
Prisen per aksje vil bestemmes gjennom en såkalt akselerert bokbyggingsprosess.