Mot myk landing i Oslo. Pessimister og økonomer har ropt ulv.

Slettet bruker
BOLIG 03.01.2018 kl 22:16 32527

Etter prisfallet i 2017 er det det mye som begynner å virke attraktivt. Økonomien er i god vekst samtidig som rentene holder seg rekordlave.

https://e24.no/privat/bolig/ser-stor-endring-i-oslo-boligsalg-jeg-maatte-dobbeltsjekke-tallene/24222348

Tilbakemeldinger om svært god boligomsetning i Oslo-området i måneden som gikk. Klar økning i Oslo-boliger som selges med budrunder. Kinkige objekter får napp. Lettere å selge typiske utleieobjekter.
Redigert 21.01.2021 kl 07:43 Du må logge inn for å svare
QKEN
07.01.2018 kl 17:37 11450

Og jeg klarer IKKE å se hva som skal få prisene til å snu med det første (året).
Redigert 21.01.2021 kl 02:49 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
07.01.2018 kl 15:59 11488

I desember var det bare den nominelle utviklingen som ble nevnt. I januar er det plutselig justerte priser som gjelder..
Redigert 21.01.2021 kl 02:49 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
07.01.2018 kl 15:56 11487

Boligprisene faller IKKE sett i et par års perspektiv. En helt annen situasjon hvis prisene hadde vært stabile i et tiår eller lengre og så plutselig raste med 10% eller mer. DETTE er en korreksjon. Håper selvsagt det motsatte. Har ingenting i mot å snart kunne fråtse i fine eiendommer til spottpris. Mange andre siklende ulver der ute også.
Redigert 21.01.2021 kl 02:49 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
07.01.2018 kl 15:52 11498

Vel talt paneldata :) Svært enig med deg her. Min erfaring er også at de fleste har meget god kontroll. Husholdningenes gjennomsnittlige rentebelastning har heller aldri vært lavere. Så er det noen som skeier ut av type luksusfellen. Sånn har det alltid vært. De fleste lar seg stable på bena igjen med litt hjelp og uten at i hvert fall boliglånsbankene lider noe tap.
Redigert 21.01.2021 kl 02:49 Du må logge inn for å svare
Onkel_S
07.01.2018 kl 15:16 11514

Har man kjøpt før sommer 2016 (dvs gjelder ca 96% av boligene) vil man kun oppleve konsekvenser dersom man allerede har lånt opp til maks på en ny vurdering fra høst 2016. Det er veldig få som har gjort det.
Redigert 21.01.2021 kl 02:49 Du må logge inn for å svare
paneldata
07.01.2018 kl 14:56 11527

MH,
Hvorfor så pessimistisk på vegne av de unge. Min erfaring med ungdom født sent 90 tall er at de er sunnere, bruker mindre penger på tobakk, alkohol og snop, de er miljøvennlige og reiser kollektivt framfor å sløse bort penger på bil som 70 og 80 tallsungdommen. De planlegger for framtiden hva gjelder oppsparing og utdanning i stor grad. Og de er villig til å bo i kollektiv.

Det er 70- og 80-tallskameratene som er ute og kjøre nå.
Redigert 21.01.2021 kl 02:49 Du må logge inn for å svare
MH77
07.01.2018 kl 12:06 11566

Joni

Jeg kan ikke fatte og begripe hvorfor så mange tror at dette kun er korreksjon. Jeg har i flere år advart mot at vi har kjørt mot stupet for full gass. Nå er vi utfor. Jeg ser ingenting som kan ta i mot. Alt kruttet er brent av. Gjelden er skyhøy og raskt voksende, rentene rekordlave, arbeidsledigheten er lav, men til tross for dette faller boligprisene.

Myndighetene kan selvsagt øke muligheten for å trekke fra renter på skatten, men det vil kun gjøre som et krisetiltak og først må gjeldsveksten reduseres kraftig. Jeg ser ingenting som kan støtte opp om de EKSTREMT høye boligprisene i Oslo og mange andre steder i landet.

Dagens unge er en generasjon med bortskjemte dessertunger som er vant til at foreldrene har god råd og høyt forbruk. De kommer til å få sjokk når de oppdager den virkelige verden.
Redigert 21.01.2021 kl 02:49 Du må logge inn for å svare
e.hansen
07.01.2018 kl 12:00 11579

Stiger boligprisene 2% i januar så er det bare en bekreftelse på at den nedadgående trenden i 12 mnd prisvekste bare fortsetter med eksakt samme negative stigningstall.
Redigert 21.01.2021 kl 02:49 Du må logge inn for å svare
Virgule
07.01.2018 kl 11:55 11582

At prisene stiger nominelt i januar er åpenbart. Det er derfor vi har sesongjustering - det er den sesongjusterte veksten som blir spennende
Redigert 21.01.2021 kl 02:49 Du må logge inn for å svare
e.hansen
07.01.2018 kl 11:54 11601

Hvor har du det i fra? I 1986 steg boligprisene i Norge med 30%. I 1987 steg de med 23%. I 1988 falt de.

For å bryte trenden i 12 mnd prisvekst må vi ha over 2% prisstigning i januar.
Redigert 21.01.2021 kl 02:49 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
07.01.2018 kl 06:51 11618

Ja. Forutsatt at det faller forbi «korreksjonen».

Det gjør det altså ikke. Det stiger nominelt allerede inneværende måned hvis jeg (og et temmelig samstemt kor av «eksperter») ikke tar feil.

Det var helt andre økonomiske drivere den gang.
Redigert 21.01.2021 kl 02:49 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
07.01.2018 kl 06:48 11634

Panteverdien er fortsatt økt, - sammenlignet med to år siden..

Problemer har kun de ytterst få som kjøpte helt på topp i Oslo *og* må selge igjen nå *og* ikke har økonomisk reserve til å tåle et tap av egenkapital. Ikke mange altså. Og de kan takke seg selv når de kjøper med så kort tidsperspektiv.
Redigert 21.01.2021 kl 02:49 Du må logge inn for å svare
landis
07.01.2018 kl 03:33 11618

I 1987 startet et kraftig krakk i norske boligpriser.
Det varte jaggu i 5 år.

Hvor mye falt prisene i måneden da... ?
Stort sett mindre enn nå til opplysning.

Så hvis det var et krakk i -87, så er det definitivt et krakk vi opplever nå. Forutsatt at fallet fortsetter forbi "korreksjon"
Redigert 21.01.2021 kl 02:49 Du må logge inn for å svare
landis
07.01.2018 kl 03:24 11647

Nuhvel...
For absolutt alle betyr det at panteverdien har falt med 10%.
Hvilket i praksis begrenser deres økonomiske frihet signifikant.
Noe som igjen faktisk fører til økte kostnader da man ikke lenger kan låne med sikkerhet i bolig. eks. billån osv.
Men det er jo helt ubetydelig i lengden. ;)
Redigert 21.01.2021 kl 02:49 Du må logge inn for å svare
Onkel_S
06.01.2018 kl 23:38 11673

For langt de fleste er det ingen konsekvenser i det hele tatt. På samme vis som det ikke betød velug mye om deres boliger økte med 10 el 20% i 16
Redigert 21.01.2021 kl 02:49 Du må logge inn for å svare
e.hansen
06.01.2018 kl 23:03 11662

Fallet i 12 mnd. prisvekst for Oslo siden februar 2017 er på ca 2,75 poeng pr. måned. Hvis dette fortsetter i januar så vil vi ha en 12 mnd. vekst på -9%, eller 64777kr/kvm i januar i forhold til 63526kr/kvm i desember. Dette er en nominell økning på ca 2%. Meglerene vil da sannsynligvis bruke ord som myk landing, markedet har snudd, prisene tok en pust i bakken, et hvileskjær, osv. til tross for at dette er bare en bekreftelse på at (det historiske?) fallet i 12 mnd. prisvekst bare fortsetter.
Redigert 21.01.2021 kl 02:49 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
06.01.2018 kl 22:43 11704

Svært udramatisk i et par års perspektiv.
Redigert 21.01.2021 kl 02:49 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
06.01.2018 kl 22:34 11712

Men så har stigningen like i forkant vært mye sterkere nå. Svært forskjellige omstendigheter den gangen. Også rimelig sikker på at trenden brytes og at prisene stiger nominelt nå i januar 2018. Meglerne observerer og rapporterer tilstramning i Oslo-markedet.
Redigert 21.01.2021 kl 02:49 Du må logge inn for å svare
paneldata
06.01.2018 kl 22:31 13022

10% fall på ett under ett år i boligmarkedet, der folk flest har plassert nær hele sin formue, er et enormt stort fall. For meg gir det mening å kalle det et krakk. Konsekvensene er enorme.
Redigert 21.01.2021 kl 02:49 Du må logge inn for å svare
e.hansen
06.01.2018 kl 21:53 13051

Under krakket på 80 tallet så falt prisene ca 1% pr måned. Fallet i 12 mnd. prisvekst i Oslo fra februar til nå er en av de bratteste fallene, hvis ikke det bratteste fallet i 12 mnd. prisvekst til nå. Fallet er bortimot lineært og det virker søkt å snakke om myk landing hvis ikke 12 mnd. vekst skulle bråsnu opp, noe jeg kan ikke se mange grunner til p.t. Som sagt så hadde vi et kraftig fall under finanskrisa, men da var styringsrenta over 1000% høyere enn i dag og stadige rentenedsettelser dempet fallet.
Redigert 21.01.2021 kl 02:49 Du må logge inn for å svare
e.hansen
06.01.2018 kl 21:46 13584

20% er vanlig krakkbetegnelse i aksjemarkedet hvor prisene endrer seg mye raskere. I eiendomsmarkedet er det mye treghet. 10% under 1 år har jeg sett enkelte har brukt.
Redigert 21.01.2021 kl 02:49 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
06.01.2018 kl 20:49 13609

Jo, selvfølgelig. Det er underforstått. Krakk er altså fall >20% i løpet av et begrenset tidsrom som riktignok kan være flere år når vi snakker om eiendomsnarkedet. Eks 1987/88 - 1992/93.
Redigert 21.01.2021 kl 02:49 Du må logge inn for å svare
paneldata
06.01.2018 kl 20:44 13613

Er ikke bruken av ordet krakk også knyttet til hvor raskt prisene faller?

Prisen på møbler er vel kraftig redusert siste 25 år, uten at noen snakker om møbelkrakk av den grunn.

Boliger er langt mindre likvid enn aksjer. Derfor skjer boligkrakk ikke innen en uke slik som et børsfall.

Boligprisene faller med stor fart, til boligpriser å være.

Hvorvidt vi opplever et boligkrakk eller ei er litt tidlig å si sikkert. Men om det fortsetter falle i samme fart gjennom 2018, da må det kalles et boligkrakk.
Redigert 21.01.2021 kl 02:49 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
06.01.2018 kl 20:19 13626

Krakk er vanligvis definert som >20%. Ellers er det snakk om korreksjon. Alle er enig om at den forutgående prisøkningen var for høy. Myndighetene ønsket en korreksjon. De endret reglene og fikk en korreksjon. Velkommen sådan.
Redigert 21.01.2021 kl 02:49 Du må logge inn for å svare
e.hansen
06.01.2018 kl 12:56 13721

Etterspørselen kan svekkes betraktelig selv om folk klarer å håndtere boligjelden. Det at man ikke lenger kan geare opp gjør at flyttefrekvensen går ned og etterspørselen reduseres. Selv om det ikke er noe tyder på dette nå siden det er bra omsetning.
Redigert 21.01.2021 kl 02:49 Du må logge inn for å svare
e.hansen
06.01.2018 kl 12:55 13696


Det er litt rart å snakke om myk landing nå. Prisene i Oslo var 13% høyere i april enn i desember. Krakk brukes ofte som betegnelse for et prisfall på 10% eller mer i løpet av et år eller kortere.

12 mnd. prisvekst faller som en stein, spesielt for Oslo sin del. Fallet i 12 mnd. prisvekst fra topp til bunn er brattere fallende enn ved finanskrisa i 2008. Da var forøvrig styringsrenta over 1000% høyere enn i dag. Det var mao. en kraftig rentenedgang som fyrte opp markedet den gang. Det blir spennende å se hvordan det går med krona videre i 2018 og om prisene på importvarer økes i takt med lav NOK.
Redigert 21.01.2021 kl 02:49 Du må logge inn for å svare
MH77
06.01.2018 kl 02:33 13818

Jeg lever i en stor verden, og ser at verdensøkonomien går bedre enn på veldig mange år. Det vil høyst sannsynlig gi økt inflasjon og høyere renter. Dersom NB velger å holde renten lav vil trolig kronen svekke seg ytterligere. Eksportbedriftene får da rom for å heve lønningene slik at det blir lettere for folk flest å betjene gjeld. Jeg har ikke noen tro på dette scenarioet, men det er en mulighet.
Redigert 21.01.2021 kl 02:49 Du må logge inn for å svare
QKEN
06.01.2018 kl 02:02 13777

Tilgangen på økt kreditt vil bli begrenset i maaange år fremover. Hva som da skal dra prisene oppover igjen aner ikke jeg. Ved korreksjonene i 2008 og 2013 hadde NB rentevåpenet, og Kristin Halvorsen tok frem "gullkortet". Nå faller prisene selv om det meste annet er bare fryd og gammen.

Jeg tror ikke på noe blodbad eller krakk, men heller mot et svakt fallende til flatt marked de neste årene. Tror det går mange år før vi er på april 2017 nivå igjen, i Oslo. Tror på -1% til +1% i snitt, neste ti år.
Redigert 21.01.2021 kl 02:49 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
05.01.2018 kl 15:33 13720

Høy inflasjon?? Hvilken verden lever du i? - Glad hvis vi slipper deflasjon nå når den norske kronen styrker seg fremover. NB er hardt presset for å redusere inflasjonsmålet.
Redigert 21.01.2021 kl 02:49 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
05.01.2018 kl 14:40 13679

Prøver igjen. Hva blir fasiten i januar? Utfordrer særlig alle dere bear-folk. Tør dere stikke hodet ut og tallfeste? Prosent, nominelt. Oslo/Norge.

Mitt tips: +1,4/+0,9
Redigert 21.01.2021 kl 02:49 Du må logge inn for å svare
drekkapilsen
05.01.2018 kl 09:10 13784

haha ja helt talentløst. Og nå raser det boliger ut på finn, hvor de fleste eiendeommene har grønt gress utenfor, dvs overliggere fra i fjor høst. Det tyder på at de ikke fikk solgt og vil føre til enda lavere priser fremover. Januar blir blodbad, og det kommer til å gå nedover i årevis. Nedgang i boligmarkedet er selvforsterkende og folk får ikke refinansiert for og opprettholde forbruket, så dette kan bli stygt.
Redigert 21.01.2021 kl 02:49 Du må logge inn for å svare
paneldata
04.01.2018 kl 23:32 13863

I alle dager.

Snakke om myk landing om hjørnet samme dag som tidenes svakeste desember er redegjort for?

Beskylde økonomer for å rope ulv, når det er et uomtvistelig faktum at boligprisene faller i nær max fart?
Redigert 21.01.2021 kl 02:49 Du må logge inn for å svare
MH77
04.01.2018 kl 23:25 13974

Jeg tror prisene i Oslo vil falle selv om ikke renten stiger fordi myndighetene og bankene vil stramme inn. Jeg tror også at rentene vil stige, men det finnes en mulighet for at NB vil tillate en periode med lav rente og høy inflasjon for å redusere verdien av nordmenns gjeld. Jeg tviler imidlertid på at det vil skje.
Redigert 21.01.2021 kl 02:49 Du må logge inn for å svare
Osurius
04.01.2018 kl 23:20 13976

Holder renten seg på rundt 2 prosent i veldig mange år så kan boligprisene stige en god del, nedbetalingskostnaden per måned på en bolig i forhold til inntekt er ikke spesielt høy nå. Problemet er at renten kommer til å stige om ikke altfor lenge. Om ikke innvandringen og befolkningsveksten går opp og/eller boligbyggingen går raskt ned så går det nok dårlig ja. Har veldig liten tro på at innvandringen øker eller at boligbyggerne plutselig legger de fleste prosjekter på is.

Så tror nok du har rett og boligprisene vil synke en god del frem til 2019 hvertfall. Ser for meg rundt 15% lavere pris i Bergen og Oslo.
Redigert 21.01.2021 kl 02:49 Du må logge inn for å svare
MH77
04.01.2018 kl 22:22 14013

Problemet er kort sagt at norske husholdninger har brent av alt kruttet. Gjelden har økt mer enn lønnsveksten i 25 år, en utvikling som er støttet av stadig lavere renter og mindre krav om å betale avdrag.

Høy gjeld trenger ikke å skape boligkrakk, problemet er at gjeldsveksten må være høy i mange år fremover bare for å forsvare dagens priser.

Kort sagt er det enkelt å skaffe likviditet til å doble prisene på 10-20 % av boligene. Problemet er at det ikke finnes likvide kjøpere som kan heve prisen på de resterende 80-90 prosentene. Folk har som sagt stort sett brent av kruttet, og de kjøperne som er igjen har ikke penger til å kjøpe på dagens prisnivå.

Likviditet folkens, der er problemet. Og det skyldes ikke at myndighetene er feige festbremser, men at myndighetene foretar fornuftige innstramminger. Hvis myndighetene ikke hadde satt på bremsene og begrenset utlånsveksten kunne gjerne euforien vart et år eller to til. Problemet er at bakrusen hadde blitt desto større.

Prisveksten har vært ute av kontroll, prisene må reduseres til et bærekraftignivå og jeg anbefaler fremdeles å selge slik jeg har gjort siden desember 2016! Jeg tror nedturen i Oslo så vidt er startet.
Redigert 21.01.2021 kl 02:49 Du må logge inn for å svare
Megleren2017
04.01.2018 kl 22:21 14034

"Surrete, og kan ikke forholde" seg. Ja, det var jo en saklig argumentasjon. Tapene kommer nok til syne på både bøker og ellers om ikke lenge. Er det andelen med avdragsfrihet du sikter til?
Det er liksom ikke noen "hemmelighet". Her har du mer dokumentasjon, men det er vel ikke noe du kan forholde deg til uansett, så da får jeg bare takke for ordskiftet.
"Da Finanstilsynet gjorde sin hittil siste boliglånsundersøkelse i fjor høst, registrerte de en økning i andelen lån med avdragsfrihet fra 12 til 14 prosent." ((juni, 2015)
https://e24.no/privat/eiendom/dette-betyr-regjeringens-nye-laanekrav-for-deg/23471190
Redigert 21.01.2021 kl 02:49 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
04.01.2018 kl 21:25 14077

Det du skriver er så surrete at jeg ikke kan forholde meg til det. Beklager. Du fikk med deg at tallene var ekstrapolert fra et lite utvalg i en enquete utført av et kommersielt firma på vegne av en kommersiell aktør?

Så blir det ukritisk fremstilt som absolutt sannhet. Merkelig at bankene registrerer null boliglånstap når situasjonen for svært mange angivelig er så marginal.
Redigert 21.01.2021 kl 02:49 Du må logge inn for å svare