Mot myk landing i Oslo. Pessimister og økonomer har ropt ulv.

Slettet bruker
BOLIG 03.01.2018 kl 22:16 32591

Etter prisfallet i 2017 er det det mye som begynner å virke attraktivt. Økonomien er i god vekst samtidig som rentene holder seg rekordlave.

https://e24.no/privat/bolig/ser-stor-endring-i-oslo-boligsalg-jeg-maatte-dobbeltsjekke-tallene/24222348

Tilbakemeldinger om svært god boligomsetning i Oslo-området i måneden som gikk. Klar økning i Oslo-boliger som selges med budrunder. Kinkige objekter får napp. Lettere å selge typiske utleieobjekter.
Redigert 21.01.2021 kl 07:43 Du må logge inn for å svare
QKEN
06.01.2018 kl 02:02 13803

Tilgangen på økt kreditt vil bli begrenset i maaange år fremover. Hva som da skal dra prisene oppover igjen aner ikke jeg. Ved korreksjonene i 2008 og 2013 hadde NB rentevåpenet, og Kristin Halvorsen tok frem "gullkortet". Nå faller prisene selv om det meste annet er bare fryd og gammen.

Jeg tror ikke på noe blodbad eller krakk, men heller mot et svakt fallende til flatt marked de neste årene. Tror det går mange år før vi er på april 2017 nivå igjen, i Oslo. Tror på -1% til +1% i snitt, neste ti år.
Redigert 21.01.2021 kl 02:49 Du må logge inn for å svare
MH77
06.01.2018 kl 02:33 13844

Jeg lever i en stor verden, og ser at verdensøkonomien går bedre enn på veldig mange år. Det vil høyst sannsynlig gi økt inflasjon og høyere renter. Dersom NB velger å holde renten lav vil trolig kronen svekke seg ytterligere. Eksportbedriftene får da rom for å heve lønningene slik at det blir lettere for folk flest å betjene gjeld. Jeg har ikke noen tro på dette scenarioet, men det er en mulighet.
Redigert 21.01.2021 kl 02:49 Du må logge inn for å svare
e.hansen
06.01.2018 kl 12:55 13722


Det er litt rart å snakke om myk landing nå. Prisene i Oslo var 13% høyere i april enn i desember. Krakk brukes ofte som betegnelse for et prisfall på 10% eller mer i løpet av et år eller kortere.

12 mnd. prisvekst faller som en stein, spesielt for Oslo sin del. Fallet i 12 mnd. prisvekst fra topp til bunn er brattere fallende enn ved finanskrisa i 2008. Da var forøvrig styringsrenta over 1000% høyere enn i dag. Det var mao. en kraftig rentenedgang som fyrte opp markedet den gang. Det blir spennende å se hvordan det går med krona videre i 2018 og om prisene på importvarer økes i takt med lav NOK.
Redigert 21.01.2021 kl 02:49 Du må logge inn for å svare
e.hansen
06.01.2018 kl 12:56 13747

Etterspørselen kan svekkes betraktelig selv om folk klarer å håndtere boligjelden. Det at man ikke lenger kan geare opp gjør at flyttefrekvensen går ned og etterspørselen reduseres. Selv om det ikke er noe tyder på dette nå siden det er bra omsetning.
Redigert 21.01.2021 kl 02:49 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
06.01.2018 kl 20:19 13652

Krakk er vanligvis definert som >20%. Ellers er det snakk om korreksjon. Alle er enig om at den forutgående prisøkningen var for høy. Myndighetene ønsket en korreksjon. De endret reglene og fikk en korreksjon. Velkommen sådan.
Redigert 21.01.2021 kl 02:49 Du må logge inn for å svare
paneldata
06.01.2018 kl 20:44 13639

Er ikke bruken av ordet krakk også knyttet til hvor raskt prisene faller?

Prisen på møbler er vel kraftig redusert siste 25 år, uten at noen snakker om møbelkrakk av den grunn.

Boliger er langt mindre likvid enn aksjer. Derfor skjer boligkrakk ikke innen en uke slik som et børsfall.

Boligprisene faller med stor fart, til boligpriser å være.

Hvorvidt vi opplever et boligkrakk eller ei er litt tidlig å si sikkert. Men om det fortsetter falle i samme fart gjennom 2018, da må det kalles et boligkrakk.
Redigert 21.01.2021 kl 02:49 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
06.01.2018 kl 20:49 13635

Jo, selvfølgelig. Det er underforstått. Krakk er altså fall >20% i løpet av et begrenset tidsrom som riktignok kan være flere år når vi snakker om eiendomsnarkedet. Eks 1987/88 - 1992/93.
Redigert 21.01.2021 kl 02:49 Du må logge inn for å svare
e.hansen
06.01.2018 kl 21:46 13610

20% er vanlig krakkbetegnelse i aksjemarkedet hvor prisene endrer seg mye raskere. I eiendomsmarkedet er det mye treghet. 10% under 1 år har jeg sett enkelte har brukt.
Redigert 21.01.2021 kl 02:49 Du må logge inn for å svare
e.hansen
06.01.2018 kl 21:53 13077

Under krakket på 80 tallet så falt prisene ca 1% pr måned. Fallet i 12 mnd. prisvekst i Oslo fra februar til nå er en av de bratteste fallene, hvis ikke det bratteste fallet i 12 mnd. prisvekst til nå. Fallet er bortimot lineært og det virker søkt å snakke om myk landing hvis ikke 12 mnd. vekst skulle bråsnu opp, noe jeg kan ikke se mange grunner til p.t. Som sagt så hadde vi et kraftig fall under finanskrisa, men da var styringsrenta over 1000% høyere enn i dag og stadige rentenedsettelser dempet fallet.
Redigert 21.01.2021 kl 02:49 Du må logge inn for å svare
paneldata
06.01.2018 kl 22:31 13048

10% fall på ett under ett år i boligmarkedet, der folk flest har plassert nær hele sin formue, er et enormt stort fall. For meg gir det mening å kalle det et krakk. Konsekvensene er enorme.
Redigert 21.01.2021 kl 02:49 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
06.01.2018 kl 22:34 11738

Men så har stigningen like i forkant vært mye sterkere nå. Svært forskjellige omstendigheter den gangen. Også rimelig sikker på at trenden brytes og at prisene stiger nominelt nå i januar 2018. Meglerne observerer og rapporterer tilstramning i Oslo-markedet.
Redigert 21.01.2021 kl 02:49 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
06.01.2018 kl 22:43 11730

Svært udramatisk i et par års perspektiv.
Redigert 21.01.2021 kl 02:49 Du må logge inn for å svare
e.hansen
06.01.2018 kl 23:03 11688

Fallet i 12 mnd. prisvekst for Oslo siden februar 2017 er på ca 2,75 poeng pr. måned. Hvis dette fortsetter i januar så vil vi ha en 12 mnd. vekst på -9%, eller 64777kr/kvm i januar i forhold til 63526kr/kvm i desember. Dette er en nominell økning på ca 2%. Meglerene vil da sannsynligvis bruke ord som myk landing, markedet har snudd, prisene tok en pust i bakken, et hvileskjær, osv. til tross for at dette er bare en bekreftelse på at (det historiske?) fallet i 12 mnd. prisvekst bare fortsetter.
Redigert 21.01.2021 kl 02:49 Du må logge inn for å svare
Onkel_S
06.01.2018 kl 23:38 11699

For langt de fleste er det ingen konsekvenser i det hele tatt. På samme vis som det ikke betød velug mye om deres boliger økte med 10 el 20% i 16
Redigert 21.01.2021 kl 02:49 Du må logge inn for å svare
landis
07.01.2018 kl 03:24 11673

Nuhvel...
For absolutt alle betyr det at panteverdien har falt med 10%.
Hvilket i praksis begrenser deres økonomiske frihet signifikant.
Noe som igjen faktisk fører til økte kostnader da man ikke lenger kan låne med sikkerhet i bolig. eks. billån osv.
Men det er jo helt ubetydelig i lengden. ;)
Redigert 21.01.2021 kl 02:49 Du må logge inn for å svare
landis
07.01.2018 kl 03:33 11644

I 1987 startet et kraftig krakk i norske boligpriser.
Det varte jaggu i 5 år.

Hvor mye falt prisene i måneden da... ?
Stort sett mindre enn nå til opplysning.

Så hvis det var et krakk i -87, så er det definitivt et krakk vi opplever nå. Forutsatt at fallet fortsetter forbi "korreksjon"
Redigert 21.01.2021 kl 02:49 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
07.01.2018 kl 06:48 11660

Panteverdien er fortsatt økt, - sammenlignet med to år siden..

Problemer har kun de ytterst få som kjøpte helt på topp i Oslo *og* må selge igjen nå *og* ikke har økonomisk reserve til å tåle et tap av egenkapital. Ikke mange altså. Og de kan takke seg selv når de kjøper med så kort tidsperspektiv.
Redigert 21.01.2021 kl 02:49 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
07.01.2018 kl 06:51 11644

Ja. Forutsatt at det faller forbi «korreksjonen».

Det gjør det altså ikke. Det stiger nominelt allerede inneværende måned hvis jeg (og et temmelig samstemt kor av «eksperter») ikke tar feil.

Det var helt andre økonomiske drivere den gang.
Redigert 21.01.2021 kl 02:49 Du må logge inn for å svare
e.hansen
07.01.2018 kl 11:54 11627

Hvor har du det i fra? I 1986 steg boligprisene i Norge med 30%. I 1987 steg de med 23%. I 1988 falt de.

For å bryte trenden i 12 mnd prisvekst må vi ha over 2% prisstigning i januar.
Redigert 21.01.2021 kl 02:49 Du må logge inn for å svare
Virgule
07.01.2018 kl 11:55 11608

At prisene stiger nominelt i januar er åpenbart. Det er derfor vi har sesongjustering - det er den sesongjusterte veksten som blir spennende
Redigert 21.01.2021 kl 02:49 Du må logge inn for å svare
e.hansen
07.01.2018 kl 12:00 11605

Stiger boligprisene 2% i januar så er det bare en bekreftelse på at den nedadgående trenden i 12 mnd prisvekste bare fortsetter med eksakt samme negative stigningstall.
Redigert 21.01.2021 kl 02:49 Du må logge inn for å svare
MH77
07.01.2018 kl 12:06 11592

Joni

Jeg kan ikke fatte og begripe hvorfor så mange tror at dette kun er korreksjon. Jeg har i flere år advart mot at vi har kjørt mot stupet for full gass. Nå er vi utfor. Jeg ser ingenting som kan ta i mot. Alt kruttet er brent av. Gjelden er skyhøy og raskt voksende, rentene rekordlave, arbeidsledigheten er lav, men til tross for dette faller boligprisene.

Myndighetene kan selvsagt øke muligheten for å trekke fra renter på skatten, men det vil kun gjøre som et krisetiltak og først må gjeldsveksten reduseres kraftig. Jeg ser ingenting som kan støtte opp om de EKSTREMT høye boligprisene i Oslo og mange andre steder i landet.

Dagens unge er en generasjon med bortskjemte dessertunger som er vant til at foreldrene har god råd og høyt forbruk. De kommer til å få sjokk når de oppdager den virkelige verden.
Redigert 21.01.2021 kl 02:49 Du må logge inn for å svare
paneldata
07.01.2018 kl 14:56 11553

MH,
Hvorfor så pessimistisk på vegne av de unge. Min erfaring med ungdom født sent 90 tall er at de er sunnere, bruker mindre penger på tobakk, alkohol og snop, de er miljøvennlige og reiser kollektivt framfor å sløse bort penger på bil som 70 og 80 tallsungdommen. De planlegger for framtiden hva gjelder oppsparing og utdanning i stor grad. Og de er villig til å bo i kollektiv.

Det er 70- og 80-tallskameratene som er ute og kjøre nå.
Redigert 21.01.2021 kl 02:49 Du må logge inn for å svare
Onkel_S
07.01.2018 kl 15:16 11540

Har man kjøpt før sommer 2016 (dvs gjelder ca 96% av boligene) vil man kun oppleve konsekvenser dersom man allerede har lånt opp til maks på en ny vurdering fra høst 2016. Det er veldig få som har gjort det.
Redigert 21.01.2021 kl 02:49 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
07.01.2018 kl 15:52 11524

Vel talt paneldata :) Svært enig med deg her. Min erfaring er også at de fleste har meget god kontroll. Husholdningenes gjennomsnittlige rentebelastning har heller aldri vært lavere. Så er det noen som skeier ut av type luksusfellen. Sånn har det alltid vært. De fleste lar seg stable på bena igjen med litt hjelp og uten at i hvert fall boliglånsbankene lider noe tap.
Redigert 21.01.2021 kl 02:49 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
07.01.2018 kl 15:56 11513

Boligprisene faller IKKE sett i et par års perspektiv. En helt annen situasjon hvis prisene hadde vært stabile i et tiår eller lengre og så plutselig raste med 10% eller mer. DETTE er en korreksjon. Håper selvsagt det motsatte. Har ingenting i mot å snart kunne fråtse i fine eiendommer til spottpris. Mange andre siklende ulver der ute også.
Redigert 21.01.2021 kl 02:49 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
07.01.2018 kl 15:59 11514

I desember var det bare den nominelle utviklingen som ble nevnt. I januar er det plutselig justerte priser som gjelder..
Redigert 21.01.2021 kl 02:49 Du må logge inn for å svare
QKEN
07.01.2018 kl 17:37 11476

Og jeg klarer IKKE å se hva som skal få prisene til å snu med det første (året).
Redigert 21.01.2021 kl 02:49 Du må logge inn for å svare
paneldata
07.01.2018 kl 18:23 11106

Joni,
Problemet er alle de klassiske bobletegnene som var på plass i 2014-2016:
Særlig dette med Lave leiepriser fordi utleiere var ok med høy forventet boligprisvekst.

I tillegg kommer igangsetting av totalt idiotiske prosjekter som ombygging fra 1800-talls låve, planlagt bygging av svært høyreiste bygg (21 etg!) i skogen

https://www.dnbeiendom.no/bolig/AKERSHUS/SKI/Ski/Nordre-Finstad-Gård/93600598

http://www.oavis.no/artikler/nyheter-nei-til-skyskraper-hotell/382928


Krakkvarslene har egentlig vært tydelige, men likevel oversett.
Redigert 21.01.2021 kl 02:54 Du må logge inn for å svare
e.hansen
07.01.2018 kl 19:49 11065

Var det en kommentar til mitt innlegg? Jeg har ikke nevnt noe om sesongjusterte priser. Eller mener du hva meglerene fokuserer på under pressekonferansen? De fokuserer som regel på det beste tallet.
Redigert 21.01.2021 kl 02:54 Du må logge inn for å svare
fattigstakkar
07.01.2018 kl 23:35 10915

Synes det som har blitt lagt ut på Grunerløkka etter nyttår har høyere prisantydning enn de siste par månedene.
Redigert 21.01.2021 kl 02:54 Du må logge inn for å svare
MH77
08.01.2018 kl 00:15 10978

Jeg har ikke oversett noe, men jeg er sjokkert over at ikke alle "ekspertene" ser hva som skjer. Det er åpenbart en skrikende mangel på dyktige økonomer i Norge. Dvs det burde ikke være vanskelig å skjønne at en årlig prisvekst på 3-4 ganger inntektsveksten og en gjeldsvekst på 2-3 ganger inntektsvekstenen ikke er bærekraftig. Enhver idiot burde skjønne det!

Nå er jo jeg ingeniør, og vi er gjerne litt mer jordnære og opptatt av kvalitetssikring. Det nytter ikke å stikke fingen i været og synse når man skal bygge ting. Bare økonomene som slipper unna med fjas og vas, ingeniørene gjør det ikke! Vi må hele tiden tenke på konsekvensene av det vi gjør. Dessverre finnes det ingen ingeniører på stortinget eller i regjeringen, bare fjasekopper!
Redigert 21.01.2021 kl 02:54 Du må logge inn for å svare
MH77
08.01.2018 kl 01:47 10980

Anbefaler alle å se filmen "The big short". Den viser hvor ufattelig inkompetente ledende økonomer kan være. Ingen utenom hovedpersonen skjønner at det er en boble før den sprekker. Hovedpersonen skjønner det når han er på en fest hvor uskolerte selgere deler ut lån og han treffer en stripper med 5 boliger. Alle boligene er ubebodde, hun lever av at boligprisene stiger mens hun refinansierer.

Blir som om en ingeniør skulle satt opp et modulbygg og bare stablet høyere og høyere uten å tenke på fundamenteringen.

Øystein Spray Spetalen er ingeniør, og han har uttalt at han er skremt over hvor dårlig økonomene er til å regne.
Redigert 21.01.2021 kl 02:54 Du må logge inn for å svare
drekkapilsen
08.01.2018 kl 09:10 10826

The big short er fantastisk film og minner veldig om boligmarkedet i Norge. Nå kjenner jeg dessverre få strippere, men hvermansen har jo kjøpt sekundærbolig ved hjelp av refinansiering av sin egen bolig. Og nå når dette ikke er mulig mer, krakker det. Det kommer til å renne ut nyboliger i 2018 og det blir nok dessverre værre enn 80-tallet.
Redigert 21.01.2021 kl 02:54 Du må logge inn for å svare
MH77
08.01.2018 kl 11:12 10893

Hadde gjerne blitt sivilingeniør, men det fristet ikke å flytte til Trondheim i 5 år.

Dette handler uansett om måten å tenke på. En ingeniør blir tidlig gammel fordi han hele tiden må tenke seg om 4 ganger. Feil får alltid konsekvenser, og det er en grunn til at karikaturer av ingeniører ofte har med kaffekoppen.

Økonomer (utenom dem i NB) er mye mer "hei hvor det går". De synser og fjaser uten at de gidder eller evner å sette seg inn i hvordan ting henger sammen. Økonomer fremstår i mine øyne i stor grad som fullstendig useriøse, men de elsker å komme i avisen.

Redigert 21.01.2021 kl 02:54 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
08.01.2018 kl 11:39 10878

Ingeniører jobber med å legge 2 og 2 sammen på forskjellige måter styrt av velkjente fysiske lover og godt hjulpet av data og etter hvert av AI som kan gjøre store deler av profesjonen arbeidsledig. Økonomer prøver å spå fremtiden og legge planer på basis av best guess. Treffer de mer enn 50% er de faktisk gode. I tillegg til kjente variabler må vi ta hensyn til et ubegrenset antall ukjente variabler.
Redigert 21.01.2021 kl 02:54 Du må logge inn for å svare
MH77
08.01.2018 kl 15:36 10721

Det er ekstremt mye gjeld som må betales tilbake, og det skal bli interessant å se hvordan man løser dette.

På 80-tallet ble du sett på som en idiot hvis du ikke lånte mye og investerte i eiendom. På 90-tallet var cash king. De siste 10 årene har man også blitt sett på som en idiot om man ikke har investert i fast eiendom. Jeg tror cash snart er king igjen!
Redigert 21.01.2021 kl 02:54 Du må logge inn for å svare
Oslobon
08.01.2018 kl 16:19 10678

Så.., vad anbefaller ni till mig som har anskaffat egenkapitalet (dvs 15 % för lånet) för att köpa en egen leilighet i Oslo :

1) : Vänta till mars och höra vad Siv Jensen har att säga om boliglånsforskriften..?

2) : Köp nu !

3) : Vänta ett halvår..

4) : Något annat (dvs dina egna tankar..)

Köper bolig för att bo i över 10 år, skall sägas..

Mvh / Oslobon
Redigert 21.01.2021 kl 02:54 Du må logge inn for å svare