SKAND - OPPKJØP PÅ VEI OG TILBAKE TIL GAMLE HØYDER

uritse
SKAND 02.11.2023 kl 12:16 8004

Skandia Greenpower - Vurderer strategiske alternativer og har startet innledende dialoger med flere aktører
Kristiansand, 2. november 2023 - Skandia Greenpower kunngjør i dag at selskapet har mottatt henvendelser fra flere ulike aktører, som inkluderer muligheter for både oppkjøp av andre selskaper, samt mulighet for å selge deler av sin egen virksomhet. Selskapet vurderer de ulike strategiske alternativene nøye og har startet innledende dialoger med flere aktører.

Styret og ledelsen i Skandia Greenpower er glad for henvendelsene og ser på disse mulighetene som et resultat av at selskapet har realisert vedtatte kostnadsbesparelser og oppnådd positiv drift, som kunngjort den 19.09.23.

Det presiseres at dialogene er i en innledende fase og at selskapet ikke har foretatt endelige beslutninger angående de ulike alternativene, videre er det ingen garantier for at noen av prosessene vil resultere i konkrete transaksjoner. Skandia Greenpower vil informere markedet og aksjonærene så snart det foreligger mer informasjon, eller beslutninger i denne saken.

For mer informasjon, kontakt:

Odd Henning Dypvik
Styrets leder, Skandia Greenpower AS
e-post: odd.dypvik@gmail.com Tlf: +47 901 24 231

Tommie Rudi
CEO, Skandia Greenpower AS
e-post: tommie@skandiagreenpower.no Tlf: +47 468 87 846
Redigert 02.11.2023 kl 12:17 Du må logge inn for å svare
uritse
06.02.2024 kl 10:07 1714

CTO i Skandia GreenPower kjøpper aksjene tilgjengelig rundt 0,6.Det nærmer seg re-prising av denne latterlig priset aksjen...

WAHLSTRØM TROND ARILD (f. 1975) +246 000 +95,37% 503 948
Blygen
06.02.2024 kl 14:50 1685

Blir ikke overrasket om innsiden laster mer om dagen...:)
uritse
06.02.2024 kl 15:04 1664

En vedlig gunstig posisjon for han...han ser hvor godt selskapet er drivet og helle potentalet i SKANDIA mens han får muligheten for å laste opp på dette nivået uten å være innsider:)
Blygen
07.02.2024 kl 14:41 1620

Det lukter massiv oppgang....nye innsidekjøp kommer nok snart...fislevolum som vil øke betraktelig:)...kursen kan fort sparke over 2,5nok....
Redigert 07.02.2024 kl 14:42 Du må logge inn for å svare
Blygen
09.02.2024 kl 11:59 1567

Skandia Greenpower - Vurderer strategiske alternativer og har startet innledende dialoger med flere aktører
Kristiansand, 2. november 2023 - Skandia Greenpower kunngjør i dag at selskapet har mottatt henvendelser fra flere ulike aktører, som inkluderer muligheter for både oppkjøp av andre selskaper, samt mulighet for å selge deler av sin egen virksomhet. Selskapet vurderer de ulike strategiske alternativene nøye og har startet innledende dialoger med flere aktører.


Verdt å merke seg:)...
Blygen
09.02.2024 kl 12:36 1553

Flere innsidekjøp de siste månedene...siste i januar...vil tro det kommer flere i februar:)


Lars Gunnar Abusdal, CFO og primærinnsider i Skandia Greenpower AS, har den
10.januar 2024 kjøpt 253.671 aksjer i Skandia Greenpower AS til
gjennomsnittskurs
NOK 0,583 per aksje. Ny beholdning etter transaksjonen er 898.993 aksjer.
Blygen
09.02.2024 kl 13:15 1541

Ikke mer enn en gullavtale som skal til....da kan kursen lett stige til 5nok....:)
uritse
14.02.2024 kl 14:02 1443

Åtte selskaper er mer enn halvert i verdi det siste året. Blant disse finner vi Skandia Greenpower, som har falt 70 prosent i verdi. Selskapet har nå en børsverdi på bare 34 millioner kroner, noe som gjør selskapet til det minste børsnoterte selskapet i bransjen.

– Skandia Greenpower var i en kritisk situasjon på starten av året og det ble gjennomført en emisjon 24. februar på 31 øre. Majoriteten av aksjene som er utstedt i dag er utstedt til det nivået, og derfra har vi nå doblet kursen. Målt fra 1. januar er det dårlig, men vi måler fra emisjonen, som en ny start. Det var da vi fikk inn nytt kapital, ny ledelse og et nytt styre, sier daglig leder Tommie Rudi til Europower.

Årsaken til aksjefallet i januar var at Skandia ikke leverte på ambisjonene og strategiene de hadde.

– Aksjen har steget noe på høsten, skal den videre opp?

– Det er vedtatt én emisjon på 0,9 kroner og planlagt én på rett over 1 krone i løpet av første halvår neste år. Det er en vesentlig høyere kurs enn dagens kurs. Hvis vi legger det til grunn, tror vi kursen skal opp, når vi ser på forventet lønnsomhet. Jeg vil tro markedet responderer positivt på det, sier Rudi.

Tidligere i desember ble det kjent at selskapet kjøper opp selskapet Saga Energi og kundeporteføljen til Agva Kraft.

De er også i dialog med flere aktører om mulig oppkjøp.

– Vi skal lande noen saker til i løpet av 2024, sier Rudi.

https://www.europower.no/okonomi/grusomt-gront-borsar-selskapene-falt-27-milliarder-i-verdi/2-1-1576934
Blygen
14.02.2024 kl 15:11 1413

Nice..:)
uritse
05.03.2024 kl 10:46 1257

Full årsrapport 2023 kommer om en uke (14.03) og da får vi se hvor mye SKANDIA har klart å forbedre inntjeningen med all de tiltakene som ble satt av de nye eierne. Også kommer overføring effekten av 9000 kunder fra Saga Energi som ble gjennomført fra 01. jan.24 pluss kundemasse overføring fra Agva Kraft i Apr. 2024. Noen som kan gjette hva kursen blir når vi kommer sommeren 2024?
Mr Ukjent
04.04.2024 kl 11:29 1111

Vanskelig å gjette, spesielt om fremtiden :-)
Rapporten for de siste 6 mnd var jo bra. Får håpe de klarer å fortsette slik.
Slik jeg har forstått er de ferdig restrukturert, positiv på innsidehandel og det ser egentlig bra ut, blir interessant å lese om det kommer frem noen flere opplysninger om hvordan de ser for seg fremtiden på dagens generalforsamling
uritse
05.04.2024 kl 13:16 1059

Da var alle saker ble enstemmig vedtatt i samsvar med styrets forslag som fremsatt i innkallingen.

Verdt å mørke to ting:

- Tommie Rudi trer ut av styret og erstattes av Iselin Tenfjord for en periode på to år. Her gjør SKAND en bra styre valg med noen som har komeptanse innen M&A og hun tar en viktig rolle med synneliggjøring av verdiene i SKAND. I tillegg SKAND løser også det nye kravet om kjønnsbalanse i styrer.

- Kjøp av omkring 15.000 kundekontakter av Agva Kraft AS. Kjøpesummen på inntil 60MNOK avregnes endelig 60 dager etter overføring av kundekontaktene,
omkring den 30.05.2024. etter nærmere avtalte vilkår. Kjøpesummen skal i sin helhet gjøres opp ved motregning, ved at selger tegner seg for aksjer i Skandia Greenpower AS i en rettet emisjon til en tegningskurs på NOK 1,16284 pr aksje.
Redigert 05.04.2024 kl 13:17 Du må logge inn for å svare
uritse
12.04.2024 kl 20:36 974

https://www.europower.no/forbruker/selger-stromkunder-og-far-betalt-i-aksjer-vi-har-stor-tro-pa-fremtiden-til-dette-selskapet/2-1-1621786?abtest=a

Tommie Rudi i Skandia Greenpower er svært fornøyd med avtalen.

– Vi har først og fremst kjøpt kundene. Det at vi har blitt enige om oppgjør i aksjer, er fordelaktig for Skandia, og for selgerne som har tro på utviklingen i Skandia, sier han.
Slettet bruker
16.04.2024 kl 11:46 885

Dette er utelukkende positivt! For en snu operasjon! Her kan man gjøre en kule med litt tidsperspektiv! Lykke til hente under 0,8kr
Redigert 16.04.2024 kl 11:46 Du må logge inn for å svare
thypoon
08.05.2024 kl 09:57 740

Noe er på gang i Skandia aksjen, kan vi vente noe juicy kl 12 i dag?
Skattejeger
08.05.2024 kl 10:00 735

Hvorfor klokken 12?
thypoon
08.05.2024 kl 10:01 732

Sjekk finanskalender?
Skattejeger
08.05.2024 kl 10:10 718

Kanskje du burde sjekke finanskalender? Jeg ser ingen hendelser i dag.
thypoon
15.05.2024 kl 14:54 599

Hva skjer? Presses ned på lavt volum
Skattejeger
15.05.2024 kl 15:04 593

Skjer ikke noe spesielt. Kursen er opp 20% siste måneden og noen har bestemt seg for å selge. Ser ut til å være en småsparer som straks er tom for aksjer :-)
thypoon
10.07.2024 kl 14:01 350

Økende utsikter til høyere marginer fremover. Aksjen er klar for nytt rykk mot 2-3 i det korte bildet.
Broker74
10.07.2024 kl 15:43 329

Selger siden tømmes :-)
Det er mye penger å tjene i energimarkedet og selskapet er posisjonert til å levere positive resultater fremover, etter flere kjøp for vekst. Derfor velger jeg fortsatt å se frem til over Q2 i første omgang.
Broker74
11.07.2024 kl 14:53 272

Vent på resultat fra Q2, når de endelig skal overraske markedet med positive tall, for første gang på lenge.
Star
11.07.2024 kl 15:19 257

Full rekyl snart gleder meg.
FAR100
I går kl 12:44 188

Klar for rekyl
Broker74
I dag kl 07:59 130

God tid til å gjøre seg klar til det, men tror ferietiden må bli ferdig først og når det er nærmere Q2 så går det oppover. Bare vent til tallene er på bordet. Svakt volum om dagen og det svinger med 0,3 opp og ned fra dag til dag. Litt is i magen eller kjøp noe mer for de som ikke har nok er en mulighet man har nå om dagen. Så får vi heller selge senere, kurs 1,6-2 kommer vil jeg antanår Q2 er presentert. Kanskje før også?..Får tro det.
FAR100
I dag kl 09:42 100

ikke mange aksjer til salgs så den vil gå fort opp
FAR100
I dag kl 10:19 86

Med henvisning til børsmelding 5.12.2023 vedrørende oppkjøp av Saga Energi AS og
erverv av kundemasse fra etablert strømselskap, samt børsmelding 16.04.2024 om
gjennomføring av den første av disse transaksjonene, melder selskapet i dag at
oppgjøret for den andre transaksjonen nå også er gjennomført.
Transaksjonsverdien av kundemassen som ble overført var NOK 48 156 000, og i
henhold til vedtak om kapitalforhøyelse gjort i generalforsamlingen 4.april,
tegnet Agva Kraft AS seg for aksjer tilsvarende dette beløpet til kurs NOK
1,16284 per aksje.
Skandia Greenpower har på denne bakgrunn økt aksjekapitalen med NOK 2 070 620,20
ved å utstede 41 412 404 nye aksjer med pålydende NOK 0,05. De nye aksjene er
tegnet av Agva Kraft AS. Kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret
16.07.2024, ny aksjekapital er NOK 6 013 548,00.
For mer informasjon, vennligst kontakt:
Tommie Rudi
CEO Skandia Greenpower AS
e-post: tommie@skandiagreenpower.no Tlf: +47 468 87 846
Star
I dag kl 11:02 72

13mill aksje skal ut pga et lån.

Så den faller desverre
FAR100
I dag kl 11:25 58

ja dessverre 15 million aksjer skal ut
Star
I dag kl 12:10 37

Ja 13 millioner skal ut nå