Grunnen til den svært gode salgsprisen ligger nok i USA-veksten


Når vi er så godt i gang med spekulasjoner før LINK slipper 3Q-2023 tallene, kan vi jo også våge oss på høyttenkning om resultatene.

Ved salget av Message Broadcast forsvinner jo hele USA-virksomheten ut av bøkene til LINK, en virksomhet kjennetegnet av meget høy vekstmargin og lønnsomhet. USA-virksomheten vil inngå i 3Q-2023-tallene som blir rapportert straks, selv om de er skilt ut i "discontinued business". 3Q-2023-tallene er gjerne de svakeste i året som følge av at de inkluderer sommerferien.

Vi er flere som er slått av den meget friske prisingen LINK fikk for Message Broadcast. Noe forteller meg at veksttallene for USA-virksomheten har vært meget sterke, som forklaring på prisen. Vi skal også være klar over at LINK ved 3Q-2023-rapporteringen for USA har inkludert porteføljekjøpet fra november 2022 som ikke ble børsmeldt, men som inkluderte en stor portefølje av store høymargin "US utilities". Dette er med å forklare mitt anslag på svært høy veksttakt sett i forhold til 2Q-2023. Det er jo egentlig en oppgrossing, og ikke en organisk høyere veksttakt i virksomheten.

Det som slo meg i det begrensede materialet LINK slapp mandag 7.11.2023 var at Europa-tallene i seg selv var gode. En del av dette tilskrives valutaeffekten ved at det rapporteres i svake NOK relativt til EUR, men selv vurdert i faste valutakurser var Europa-tallene sterke. Det kan være effekten av det utvidede samarbeidet med Meta og Microsoft vi kan ane konturene av (https://newsweb.oslobors.no/message/594687).

Her er min vurdering av 3Q-2023-tallene jeg tror LINK kan komme til å rapportere om noen dager, sett opp mot 3Q-2022 (forrige år):

(tall i millioner NOK)..........3Q-2022....3Q-2023....%-vis organisk vekst
Revenues LINK Europe..........1 229..........1 597..............17 %
Revenues LINK USA..................85.............157..............85 %
Total revenues..................1 314.........1 754.............33,5 %

Gross profit LINK Europe..........270............317.................6 %
Gross profit LINK USA................76............125...............65 %
Total Gross profit.................346............442..............27,7 %

Adjusted EBITDA LINK Europe..116.............147.................16 %
Adjusted EBITDA LINK USA........50...............88................75 %
Total adj EBITDA..................166............235..............41,6 %

Valutakursutviklingen mellom USD og NOK har vært neglisjerbare 2,16 % svekkelse av NOK fra 3Q-2022 til Q-2023, og er derfor sett bort fra i tabellen foran. EURO har imidlertid styrket seg med 6,33 % samme periode, og dette tallet oppgitt av LINK selv er ikke inkludert i kolonnen for sammenlignbar organisk vekst.

Jeg vil anta at LINK vil nedjustere forventet organisk adj EBITDA regnet i faste valutakurser i 2024 fra tidligere 12-15 % som rapportert senest 2Q-2023, til kanskje i området 10-13 %. Vekstmålet vil antakelig nås med god margin for inneværende år. Den nedjusteringen jeg forventer vil antakelig kunne være midlertidig, i påvente av nye vesentlig mer edruelig prisede oppkjøp av virksomheter med høy veksttakt.

Så får vi se hvordan mine spekulasjoner treffer...
Redigert 22.11.2023 kl 07:58 Du må logge inn for å svare
Sequia
20.11.2023 kl 20:14 545

Takk for talloppstillingen og det blir spennende å se om dine antakelser inntreffer.

Jeg tenker det er åpenbart at selskapet har klart å sannsynliggjøre meget gode fremtidsutsikter for å forsvare den prisen de har fått, ref også det å selge til et PE fond som tidvis kan være en tyngre prosess enn å selge til en industriell aktør.

Spørsmålet er hva vi tror aksjonærene er best tjent med – eller hvilket scenario vil bidra med størst verdiskapning for aksjonærene. Jeg tror scenarioet med å selge US virksomheten er til det beste for aksjonærene – både kortsiktig og langsiktig.

Heretter blir selskapet en helt ny (penge) maskin hvor bekymringene til gjeldsgraden nå er ikke eksisterende. Selskapet har god kontroll på kostnadsbesparelsene (de ligger foran plan), tjener gode penger og markedet ser bra ut. Videre kan de plukke m&a kandidater som trader på lavere multipler enn de selv, slik at alt ligger til rette for innvannende oppkjøp fremover som styrker vekst caset. Når aksjekursen kommer seg litt opp fra dagens nivåer kan de videre bruke aksjen som valuta ifm oppkjøp og således begrense cash utlegg.

I tillegg vil selskapet i perioden frem til bonden forfaller kunne få en pen risikofri avkastning på cash beholdningen. I 2024 vil de antakelig kunne starte å høste earn out (kvartalsvis), med en endelig avregning i 2025, og selgerkreditten løses ut sommeren 2025.

Jeg legger til grunn at SPA'en er regulert av US rett (US business og kjøper) og definitive, som innebærer at det ikke skal være knyttet noe risiko til closingen.
Det ble vel også nevnt av ABG, etter å ha snakket med selskapet, at salget av US virksomheten også var forankret i de regulatoriske endringene i US – som i fremtiden hadde representert en risiko.

Jeg vil tro at det ikke går veldig lang tid etter closing før vi ser de første oppkjøp.
Redigert 20.11.2023 kl 20:15 Du må logge inn for å svare
Sequia
21.11.2023 kl 09:17 286

Da får vi fasiten på tall og evt nedskrivninger neste tirsdag kl 06.00. Forøvrig er jeg spent på om det utvidede samarbeidet med Meta og Microsoft har begynt å materialisere seg.
Redigert 21.11.2023 kl 09:19 Du må logge inn for å svare