Sånn føles det å bli født på ny...

Garderobemannen
LINK 28.11.2023 kl 22:39 2979

For å forstå den nære historien til LINK er det viktig å kjenne til to dealer. Disse hadde en viktig innbyrdes sammenheng, og ville gjort LINK til noe stort. Når avtalen om salg av Message Broadcast closes på nyåret, vil LINK være ute av begge disse dealene. Ikke alle av dagens aksjonærer kjenner denne historien. Heng med for en kort rekapitulering.

Dagen etter at vi feiret 17. mai i 2021 overrasket LINK markedet med at de hadde inngått en intensjonsavtale (term sheet) om å kjøpe det australske Soprano Design (https://newsweb.oslobors.no/message/533362). Selskapet er i korte trekk en mindre australsk versjon av LINK på den andre siden av jordkloden. Soprano er store der LINK er små (Australia, Asia og noe USA) og ville gjort et samlet «LINK Soprano» til en nær verdensomspennede aktør. I tillegg hadde Soprano blant annet et godt fotfeste i UK (!) i Europa (NHS i UK), hvor LINK var, og er, svakt representert. Avtalestrukturen innebar at dette i realiteten var en fusjon med full aksjeutstedelse i nytt selskap, med LINK som overtakende selskap. På denne tråden finner du mer om den planlagte Soprano-dealen: https://www.finansavisen.no/forum/thread/138233/view.

Verdsetting av Soprano Design var friske NOK 3,6 milliarder og representerte en EV/ cash EBITDA-multippel på 19,7x (2021 E med avvikende regnskapsår til juni 2021). Avtalestrukturen var til gjengjeld svært gunstig. Kontantandelen til LINK var på kun MAUD 25 (MNOK 160) og 88,7 millioner aksjer til en kurs på NOK 38,65 pr aksje tilsvarende MNOK 3.428. I børsmelding senere samme dag varslet LINK at dealen var forventet closet i juli 2021 (https://newsweb.oslobors.no/message/533386). Til illustrasjon ble en aksjepost på 25 % av Soprano tidligere i år (regulatorisk godkjent av FIRB (Foreign Investment Review Board) 22.2.2023 og closet 31.3.2023) solgt fra medieselskapet ARN (HT&E) til Potentia Capital til en implisitt prising på 40 % av dette (https://www.finansavisen.no/forum/thread/162844/view/5714017).

Soprano har vært aktive på oppkjøpsfronten også i 2022 og 2023 for å styrke sin edge inn mot "government"-markedet hvor de er spesielt sterke. Den 25.3.2022 closet de kjøpet av det UK-baserte chat-bot-/AI-selskapet "Ubisend", (https://www.newsmaker.com.au/news/385309/cpaas-leader-soprano-acquires-uks-conversational-ai-firm-ubisend-to-accelerate-innovation-for-enterprise-customers) og 18.4.2023 kjøpte de det Singapore-baserte Hello Technology" (https://www.newsmaker.com.au/news/387687/soprano-acquires-hello-technology-to-continue-to-meet-the-high-demand-for-innovative-enterprise-and-government-communication-technology), begge for et ikke offentliggjort beløp. Potentia Capital har heller ikke holdt igjen og har i løpet av september 2023 fått ansatt ny CEO Mark Brayan (tidl leder for AI-baserte "Appen") til erstatning for Favero (https://www.sopranodesign.com/soprano-welcomes-mark-brayan-as-new-ceo/), og sist orkestrert Soprano til å by på Whispir gjennom et kontantbud på 48¢ (https://www.afr.com/technology/ex-appen-boss-leads-63m-bid-for-asx-minnow-whispir-20231106-p5ehv7). Budet ble avvist som for lavt av styret i Whispir, og tidligere denne uken dukket opp en konkurrent i det Sydney-baserte oppstartsselskapet Pendula - med et bud som var nesten 40 % mer, så her er det duket for videre budkamp...

Før Soprano-dealen ble closet, overrasket imidlertid LINK markedet på nytt. Den 14.6.2021 meldte de at nok et betydelig oppkjøp var på trappene, og varslet at de hadde søkt långiverne i obligasjonslånet om en waiver for å midlertidig kunne øke maksimal gjeldsgrad fra 3,5x til 5,1x, og å permanent øke gjeldsbrevlånets maksimalsum på MEUR 350 til MEUR 370 (https://newsweb.oslobors.no/message/535802). LINK hadde på dette tidspunktet trukket MEUR 200 av obligasjonslånet, og sukret forespørselen med et ekstra "undertaking fee" til de långiverne som sa ja innen kort tid.

To dager senere – 16.6.2021 - fikk LINK waiveren de hadde søkt om fra långiverne (https://newsweb.oslobors.no/message/536043). Samme dag varslet LINK markedet at dealen hadde tiltrukket seg nok interesserte til å få utstedt nye obligasjoner for de omsøkte MEUR 170 (https://newsweb.oslobors.no/message/536103).

På kvelden samme dag varslet LINK markedet at kjøpsobjektet var USA-baserte Message Broadcast, LLC. Transaksjonen var, nest etter Soprano-dealen, den største LINK noensinne hadde gjort og innebar en EV-prising på MUSD 260 (https://newsweb.oslobors.no/message/536122), basert på en EV/EBITDA-multippel på 10,8x (2021 E). Avtalestrukturen var den ikke så gunstige 74 % cash - MUSD 192 - (NOK 1,6 milliarder) og 26 % aksjer – MUSD 68 (16,75 millioner aksjer). LINK måtte maxe den nylig utvidede lånerammen helt opp til MEUR 370 for å finansiere kontantandelen.

Message Broadcast-dealen ble closet allerede 8 dager senere (https://newsweb.oslobors.no/message/536776). Markedet ventet lenge og stadig mer nervøst på den varslede closingen av Soprano-dealen. Det ble sagt fra LINK at DD-prosessen var avsluttet uten negative funn, og at closing var "imminent".

Oppkjøpet av Message Broadcast kom også overraskende på Soprano Design, som så et LINK som, før closingen av Soprano-dealen, allerede hadde mer enn makset ut gjeldskapasiteten sin.

På kvelden den 19.9.2021 sjokkerte LINK markedet ved å varsle en terminering av intensjonsavtalen med Soprano Design (https://newsweb.oslobors.no/message/542705). Det ble aldri gitt noen god eller presis grunn for bruddet, og adm dir og styreformannen i LINK motsa hverandre (https://www.finansavisen.no/forum/post/3913415). Det ble litt halvkvedet uttalt at det var gjort noen negative funn (https://www.dn.no/marked/link-mobility/link-mobility-avlyser-milliardkjop/2-1-1069791).

Disse to dealene var godt tilpasset hverandre, og hadde passet LINK som hånd i hanske. Før oppkjøpet av Message Broadcast og Soprano Design hadde LINK en leverage *(NIBD/Adj. EBITDA) på 3,0x. Message Broadcast-dealen alene bragte leverage ratio opp til 5,0x, og krevde blant annet en utvidelse av maksimal ramme på obligasjonslånet til MEUR 370, i tillegg til en waiver på leverage ratio opp til 5,0x. Closing av dealen med Soprano Design ville umiddelbart bragt gjeldsgraden ned igjen på mer behagelige 4,2x.

Daværende 25 %-eier HT&E uttalte følgende til Australske medier (https://www.adnews.com.au/news/htande-s-soprano-deal-collapses):
"After four months of extensive and protracted negotiations towards a binding transaction, the parties have been unable to agree terms to be documented to create a legally binding agreement," says HT&E.

"While Soprano shareholders intended to proceed on the terms recorded in the non-binding term sheet, Link Mobility proposed new terms and conditions which when considered alongside recent Link Mobility share price volatility and increased debt was not in the interest of Soprano shareholders."


Uten Soprano ble kapitalintensive Message Broadcast en svært tung bør å bære for LINK. Kapitalstrukturen i LINK var meget ugunstig, og gjorde at LINK slet tungt med å overbevise markedet om sin satsing. LINK hadde ingen gjenværende evne til å gjøre nye vesentlige oppkjøp, og satte igang spareprogrammer for å redusere gjeldsgraden. Dessuten steg rentenivået worldwide så raskt og sterkt som det ikke har gjort på mer enn 100 år.

Når LINK om noen uker closer den smått utrolige Message Broadcast-dealen de sjokkerte markedet med den 7.11.2023, til en høyere pris enn de selv ga (som følge av gunstig USD/EUR-effekt, selv hensyntatt porteføljekjøpet av Aerialink LLC), og med en maksimal kontantandel på 100 %, har de utrolig nok fått en 2. sjanse i livet. Det får nå en vesentlig lavere gjeldsgrad på 1,0x, og har dermed vesentlig bedre finansiell fleksibilitet enn i mai-dagene i 2021, hvor gjeldsgraden var 2,8x (https://newsweb.oslobors.no/message/532740). LINKs Europeiske omsetning er nå 70 % høyere, og Adj EBITDA i et relativt sett sesongsvakt 3Q-2023 i forhold til 1Q-2021 er likevel 35 % høyere !

Denne gangen i et marked med en betydelig mer edruelig prising av potensielle kandidater, et finansielt vesentlig sterkere selskap, òg et LINK som har lært…
Redigert 10.01.2024 kl 07:35 Du må logge inn for å svare
Skogens
28.11.2023 kl 23:04 2942

Det blir spennende å følge med LINK som aksjonær på en fantastisk vekstreise fremover.
Må vel forvente minst 6 oppkjøp nærmeste 12 mnd?
Sequia
29.11.2023 kl 09:17 2770

En veldig god oppsummering av to instrumentale transaksjoner for selskapet hvor kun den ene ble closet.

I dag fremstår LINK som noe helt annet og den europeiske virksomheten leverer varene. Ift bonden tolker jeg selskapet dithen at denne blir delvis refinansiering i andre halvdel av 2025, og da vil jeg tro at de gjør docs tilnærmet ferdig til August 2025 og går i markedet når det er riktig.

Ift m&a pipelinen tror jeg vi kommer til å se flere mindre/middels store oppkjøp i 2024, og det kan bli ganske mange. De har god historikk for å gjennomføre dette både ift prosess og integrasjon. Kursmålene kommer til å bli oppjustert i tråd med gjennomførte transaksjoner fremover.
Sequia
29.11.2023 kl 09:39 2744

Ytterligere en artikkel vedr ryktene i markedet i går:

https://seekingalpha.com/news/4040724-twilio-gains-amid-report-investor-anson-pushing-for-potential-sale

De jeg har snakket med mener at Sinch ikke er til salgs pga aksjonærstrukturen og da Neqst - med mindre et et bud ligger betydelig over dagens pris. Videre at de vil bli for dominerende (Twilio og Sinch) i flere markeder ut fra et konkurranseperspektiv - men dette kan jo løses ved at deler av strukturen avhendes - men spm er da om totaliteten fremstår nok interessant.

Jeg har tro på konsolidering i bransjen og dette kan gjerne inkl LINK. Andre potensielle kandidater er følgelig Sinch, Infobip eller Messagebird, hvor de to sistnevnte ikke er noterte. Som aksjonær håper jeg likevel at LINK fortsetter å kjøpe og ikke blir et target av hensyn til verdiskapningen jeg ønsker å ta del i. Men hvis jeg skal spekulere tror jeg faktisk det er større sannsynlighet for et bud på LINK enn Sinch.

Sinch er opp 5% idag (igjen) og snart 100% på 1 mnd. Bra for bransjen, multipler og LINK.
Redigert 29.11.2023 kl 14:14 Du må logge inn for å svare
Skogens
01.12.2023 kl 10:45 2303

Er fornyet fokus på Link, Sinch, Twilio etc nå tydeligvis.
Sinch har gått fra 16 til 31,5 siden 30. oktober, nesten 100%. Er opp nye 6% idag på omsetning 120 mill på et par timer. Og Link er ikke langt bak, og kanskje noe av det mest gledelige i Link er at aksjeomsetningen siste måned har tatt seg opp, det gir enda mer interesse, den har stort sett vært døds-illikvid.

Gleder meg til fortsellsen, når de første meldinger om oppkjøp kommer, da skal den prises som en vekstaksje, ikke sånn som nå med Pris/bok under 1.
Sequia
16.12.2023 kl 12:37 1553

Vi nærmer oss NOK 18 og kursen drives åpenbart av institusjonelle hvor bl.a DNB SMB har passert 8 mill aksjer. Grupperes DNB fondene nærmer de seg nå 4.5%.
Sequia
10.01.2024 kl 12:38 1041

Garderobemannen,

Noen tanker om veien videre? Jeg registerer at noen mener det er sannsynlighet for at største aksjonær eller andre ønsker å ta det av børs. Jeg ønsker følgelig ikke det da jeg ønsker å være del av value creation fremover.
Skogens
12.01.2024 kl 09:32 859

Fra 7. november i forbindelse med annonseringen av Message Broadcast salget:

“We are happy to reach a purchase agreement for Message Broadcast at a highly attractive valuation in a challenging capital market. LINK’s new balance sheet reopens sizeable M&A discussions from a diverse pipeline with accretive target multiples. LINK sees significant scope for inorganic EBITDA value creation through multiple arbitrage use of proceeds retaining leverage well below 3.5x adjusted EBITDA”, says André Christensen, Chairperson of the Board.

Sannsynligheten for at det snart annonseres et oppkjøp blir større og større for hver dag som går. Når det skjer og det blir positivt mottatt, så er veien over 20 kr kort.
Tipper dette er et gunstig tidspunkt å kjøpe seg inn på.