RECSI - Update Yulin

MikkeMus
RECSI 29.11.2023 kl 20:09 7866

Oversetter siste avsnitt i kveldens melding:

«Salgsprosessen pågår og går nå inn i en fase for statlig vurdering av den foreslåtte transaksjonen. Den statlige gjennomgangen er obligatorisk og et av de siste trinnene som gjenstår for å fullføre salgsprosessen, men det har ikke vært noen endringer i informasjonen som tidligere ble offentliggjort.
Selskapet vil gi ytterligere oppdateringer om prosessen når det er hensiktsmessig.».


Se melding:

https://recsilicon.com/news-article/?slug=rec-silicon-update-on-the-agreement-for-the-sale-of-yulin-equity-interest-1


Redigert 29.11.2023 kl 20:16 Du må logge inn for å svare
milk
29.11.2023 kl 20:49 7730

Nå må dere slutte å lage nye tråder ang RECSI .... Er Dere helt blåst?? Vi trenger bare en saklig tråd med konkret info... Det hagler jo inn med bare svada.. Men for all del,lykke til med nye eventyr!!
Tanjiro
29.11.2023 kl 20:52 7689

2 børsmeldinger på en dag, storaksjonær kjøpt seg opp over 5% og Yulin oppdatering som vil gi 1,5mrd rett inn på konto. Alt går riktig vei (utenom kursen). Sier som Sundberg, hvis du noen gang skal kjøpe REC så er det nå.

https://e24.no/boers-og-finans/i/onoL9g/hvis-du-noen-gang-skal-kjoepe-rec-silicon-er-det-naa
Redigert 29.11.2023 kl 20:54 Du må logge inn for å svare
Stabukk
29.11.2023 kl 21:37 7509

Da er aksjonærlisten oppdatert: Water Street Capital Inc er nest størst med vel 21,2 mill. aksjer, 5,04%. Dette gir et hopp oppover for Topp20, til over 51,1%. Kanskje det høyeste Topp20 i Rec har hatt, i alle fall høyere enn på lenge. Et tydelig tegn på at de største aksjonærene ser Rec sine muligheter. Så de som går inn på dagens kurs bør kanskje tenke mer på å bli sittende, selv om kursen gikk litt tilbake i dag.

Det kan vel og tenkes at andre USA-investorer øker eller nye kommer inn. Norske fond sikkert også.
Redigert 29.11.2023 kl 23:18 Du må logge inn for å svare
milk
29.11.2023 kl 22:12 7352

Jeg har ikke tall på hvor mange ganger lignende uttalelser kommer ramlende inn på div Rec tråder.... Men kursen står like forbandet på stedet hvil... Noen burde søke hjelp for sitt lettere psykotiske Rec syndrom. Det verste er at jeg har falt i gryta selv ved å kommentere.....
kompetansen
29.11.2023 kl 22:33 7265

de viktige byggesteinene er i ferd med å legge seg på plass for REC, en fantastisk timing en fantastisk oppside!
MikkeMus
29.11.2023 kl 23:22 7067

Oppfordre deg og andre om ikke sabotere denne tråden med usaklig og irrelevant tøv. Tråden handler om prosessen rundt Yulin - intet annet. Når saken er avgjort så kan tråden dø.
Null
30.11.2023 kl 06:59 6758

MM
Jeg mener det at salget nå snart er bekreftet og prisen kanskje også blir offentlig før Q4 pres om den er klar vil gi oss igjen bekreftelse på at ting er som de skal.
Selaskapet jobber på sten for stn og leverer på det som er sagt tidligere.
ogsa spenne at det rører seg litt på toppen når vi na fikk flaggemelding i går ..
Stabukk
30.11.2023 kl 10:42 6333

Det mest spennende nå er vel selve salgssummen? Ca kr 3,50 per aksje har vært omtalt, så noe av det må vel være reflektert i dagens kurs. Men et hopp på 1,50 eller litt mer i kursen ved en endelig melding er heller ikke å forakte! Etter hvert vil mer cash styrke kursen mot tilbakefall i forhold til forventet reprising. Har i alle fall vanskelig for å tro at kinesiske myndigheter stopper salget.
Nsxnsx
30.11.2023 kl 13:06 6072

Tja....en ca 10-20 øre ser ut til å være det man får i oppgang av 1.5 milliarder....føyer seg inn i rekken av ulogiske ting som foregår i Recsi.

100% som forventet selv så ulogisk det er......fortsetter vi med god nyheter fremover så kan vi drømme om 15 blank :) :) :) en gang langt inn i fremtiden.

Alle dager vi synker mindre en 1 krone er som opptur å regne :) Brake even....er jo stor fest :)
Redigert 30.11.2023 kl 13:07 Du må logge inn for å svare
Nsxnsx
30.11.2023 kl 13:15 6031

En ting er jo oss små som sitter her å klager vår nød....hva med de store som sitter på 5-10-20 mill aksjer.....de må jo være litt i stussen over utviklingen.
halvpris
30.11.2023 kl 13:42 5945

Recmafiaen: Vi har" fått" holdt på slik i 15 år, og kan ikke noe annet
Stabukk
30.11.2023 kl 15:44 5658

Nå er vi vel over på diskusjonen som burde gå på en annen tråd? Om det er lurt å kjøpe, holde eller selge…
MorganKane
30.11.2023 kl 16:54 5487

Børsmeldingen som kom angående yulin var en ikke-nyhet. Den blir sannsynligvis publisert pga mas og vas fra småinvestorer (fra Discord), IKKE pga dette er en nyhet.

Som jeg har sagt på flere tråder allerede: CEO opplyste akkurat dette under q&a på Q3. Alle profesjonelle aktører visste derfor dette. Ingenting nytt i meldingen, absolutt ingenting, men hva skal IR gjøre når han blir nedringt av idioter?
Null
30.11.2023 kl 17:31 5374

Mk ikke sikker på hva du mener med dette innlegget?

At dette er en ikke nyhet? hva legger du i det?
Det er vel kanskje litt merkelig at man må mase på selskapet for at de skal gi infor.
ReC kan nok bli mye bedre på å fremsnakke seg selv..
Og litt feil for meg når vi nå roter rundt på 13 tallet, Jeg lurer også på hva du mener med idioter, er det de som ønsker å få vite mer om hvordan ting går, slik at de kan gjøre vurderingen om å sitte videre eller selge. Det å ta besluttingene på selskapets fremtisutsikter??? er det de som er ideioter...
HVIlken Posisjon sitter du selv i MK i forhold til REC er du inne eller bare en som oppserverer fra utsiden=?

NULL
MorganKane
30.11.2023 kl 19:45 5163

Nullet,

Har du lest hele meldingen min eller stoppet du midt i? Hvis du leser hele så tror jeg du skjønner hva jeg mener. Og hvis du ikke tror på meg så hør q3 på nytt.
Null
30.11.2023 kl 19:54 5121

jeg leste hele
Og jeg er enig med deg at det ikke er noe annet i meldingen enn en bekreftelse på hva som er sagt fra selskapet tidligere
Men IDIOTENE og det du mener og skriver om de det forstår jeg ikke, heller ikke at noen skal ha skreket seg til noe

Når det gjelder meldinger fra selskapet føler jeg at jeg har relativt god kontroll på de...
uldiuldi
30.11.2023 kl 20:13 5064

REC Silicon – Genstart af REC Silicon Moses Lake Update
Moses Lake, Washington USA – 30. november 2023: REC Silicon ASA giver en opdatering om den vellykkede genstart af den silanbaserede granulære produktionsfacilitet med høj renhed i Moses Lake, Washington.

Som angivet i Q3 2023-udgivelsen, startede opstartsprocessen i slutningen af ​​oktober og begyndelsen af ​​november for de indledende systemer, der kræves for at begynde at øge vores produktionsproces. I overensstemmelse med tidligere kommunikation kom vores Silane III-enhed online, og produktionen af ​​det første granulerede polysilicium er startet. Vi vil fortsætte med at bringe kapacitet og kapacitet online, efterhånden som vi stabiliserer hvert trin og hver fase af vores rampe, som stadig er målrettet mod at resultere i fuld kapacitet af granulært polysilicium tilgængeligt i 4. kvartal 2024.

Yderligere planlægning er i øjeblikket i gang for at evaluere mulighederne for at trække tidsplanen og tempoet for den tidligere kommunikerede rampe frem, samtidig med at stabiliteten bevares og fokuseres på kontinuerlig forbedring af vores granulære produkt med høj renhed.

Kurt Levens, administrerende direktør, sagde: "Vores fokus er på stabilitet og øget kapacitetsudnyttelse så hurtigt som praktisk muligt. Vores medarbejderes erfaring med at opstarte og drive komplekse kontinuerlige kemiske processer sammen med kontinuerlige polysiliciumprocesser er direkte indikeret i, hvor vi er lige nu. Som tidligere kommunikeret planlægger vi at starte de første leverancer af højrent granulært polysilicium i 1. kvartal 2024, og vi ser frem til at præsentere yderligere information personligt under vores opdatering af kvartalsresultater i februar."

Som en førende producent af silangasser og siliciummetaller er REC Silicon godt positioneret til at udnytte de globale megatrends inden for digitalisering, energiomstilling og energilagring. Virksomheden har udviklet en stærk markedsposition i Semiconductor-industrien baseret på sine aktiviteter i Butte. Genåbningen af ​​Moses Lake-aktiviteterne vil gøre det muligt for REC Silicon at levere polysilicium til en ny amerikansk solværdikæde og potentielt levere silangas til anodemateriale til en hurtigt voksende batteriindustri.

Kontaktpersoner

Nils O. Kjerstad
IR Kontakt
Telefon: +47 9135 6659
Email: nils.kjerstad@recsilicon.com
Babbai
30.11.2023 kl 20:22 5023

Dansk?? At folk kun kan Granca-engelsk, er greit nok det, men her oversetter du faktisk til noe som er vanskeligere enn engelsk...
uldiuldi
30.11.2023 kl 20:36 4944

Moses Lake, Washington USA -- November 30, 2023: REC Silicon ASA provides an
update on the successful restart of the silane-based high-purity granular
production facility in Moses Lake, Washington.

As stated in the Q3 2023 release, the start-up process commenced in late
October and early November for the initial systems required to begin ramping
up our production process. Consistent with prior communication, our Silane III
unit came online, and production of the first granular polysilicon has
started. We will continue to bring capacity and capability online, as we
stabilize each step and phase of our ramp, which is still targeted to result
in full capacity of granular polysilicon available in Q4 2024.

Further planning is currently underway to evaluate opportunities to pull
forward the scheduling and pace of the previously communicated ramp while
maintaining stability and focusing on continuous improvement of our
high-purity granular product.

Kurt Levens, CEO, said, "Our focus is on stability and increasing capacity
utilization as soon as practical. Our employees' experience in starting up and
operating complex continuous chemical processes meshed with continuous
polysilicon processes is directly indicated in where we are right now. As
previously communicated, we plan to start the first deliveries of high-purity
granular polysilicon in Q1 2024, and we look forward to presenting further
information in person during our Quarterly Results update in February."

As a leading producer of silane gases and silicon metals, REC Silicon is
well-positioned to capitalize on the global megatrends of digitalization,
energy transition, and energy storage. The company has developed a strong
market position in the Semiconductor industry based on its operations in
Butte. The re-opening of the Moses Lake operations will enable REC Silicon to
provide polysilicon to an emerging US solar value chain and potentially supply
silane gas for anode material to a fast-growing battery industry.

Contacts
------------------------------------------------------------------------------
Nils O. Kjerstad
IR Contact
Phone: +47 9135 6659
Email: nils.kjerstad@recsilicon.com
Stabukk
30.11.2023 kl 21:56 4715

Interessante spørsmål fra Null til MorganKane, blant annet: «HvIlken posisjon sitter du selv i MK i forhold til REC. Er du inne eller bare en som oppserverer fra utsiden?»

Må bare først si at jeg støtter både MK og Null! MK har veldig rett i at gårsdagens Yulin-melding var en «ikke-nyhet», ut fra at omac alt 19. sept. startet tråden «Yulin solgt», med henvisning til kinesisk media. Så har Rec bekreftet pågående salg i en melding, og Rec sin CEO nylig informert på Q3 om at avtalen om salg er signert, men trenger statlig godkjenning. Det siste er vel det eneste markedet ikke har fått bekreftet i en egen børsmelding. Som Rec kanskje ikke er lovpålagt å komme med før staten sitt ja er på bordet, eller pengene på konto?

Så mener MK meldingen blir «sannsynligvis publisert pga mas og vas fra småinvestorer (fra Discord), IKKE pga dette er en nyhet». Og «hva skal IR gjøre når han blir nedringt av idioter»?
MK sin bruk av «idioter» får folk vurdere gehalten av, men ok at Null ikke har så stor sans for det. Like viktig er det kanskje at Null spør om «Hvilken posisjon sitter du selv i MK i forhold til REC»? På et anonymt forum vet vi jo aldri hvem som står bak meninger, råd og kommentarer. Så da blir vi sittende ingen med, til slutt, å stole på oss selv før vi trykker «kjøp» eller «selg».

For meg er Hegnar Forum, også kalt «Hegnar Sirkus» nyttig å være innom. Mange innlegg gir mening, spesielt fremgravde nyheter der gjeldende selskap/aksje kan dra fordel eller skades. Noen meninger trenger en ta «med en klype salt». Sikkert også mine! Tør ikke si noe om Rec på kort sikt, på grunn av at teknisk analyse i stor grad er styrende for de mange som trader i aksjen. På lang sikt er jeg veldig positiv og håper å selge i pluss.
MorganKane
30.11.2023 kl 23:47 4312

Greit,

Feil ordbruk av meg. Men jeg tror at IR blir overøst med mange meningsløse spørsmål og påstander. Av småinvestorer som forventer nyheter "hver dag". Og ikke klarer å lese/høre/forstå alt det som faktisk blir publisert. Jeg har alltid sagt at Recsi melder noe når de har noe å melde. Men nå meldte de altså når de egentlig ikke hadde noe (nytt) å melde. Det tar fokuset bort fra jobben de faktisk er satt til å gjøre.

Hvilket posisjon jeg sitter med er, som alltid, helt irrelevant. Dette er et diskusjonsforum. Å si posisjonen min blir kun en påstand som verken kan dokumenteres, diskuteres eller argumenteres for eller i mot. Mao, helt meningsløst.

Men når vi snakker om sola. Nå kom det akkurat en melding. Og endelig en skikkelig nyhet. En nyhet av den sorten som gjør at jeg fortsatt er svært positiv til aksjen.
Redigert 01.12.2023 kl 00:34 Du må logge inn for å svare
Nsxnsx
01.12.2023 kl 08:37 3874

Litt artig at FA tror det er i går at produksjonen ble gjenopptatt. I hvert fall presenterer nyheten som om det var tilfelle.

Hadde vurdert et par nye journalister kanskje 😉
RLB76
07.12.2023 kl 20:04 2853

REC Silicon – Close of the Sale of the Yulin JV Shares
REC Silicon – Close of the Sale of the Yulin JV Shares
Moses Lake, Washington USA – December 7, 2023: REC Silicon Pte. Ltd, a fully owned subsidiary of REC Silicon ASA (“REC Silicon”), closed the sale of its 15% equity interest in the Shaanxi Non-Ferrous Tian Hong REC Silicon Materials Co., Ltd joint venture (“Yulin JV”).

All regulations and government approvals in China for the transaction have been completed. As previously disclosed, REC Silicon expects to receive gross proceeds of approximately $130M, which amount takes into account the payment of taxes and duties within China; however, such proceeds will be reduced by customary transaction costs such as legal and other consultancy fees. This sale will generate a non-recurring gain for the company in 2023. The purchase price was based upon a third-party appraisal of the valuation of the Yulin JV of approximately RMB 6.8 billion, implying gross proceeds before transaction costs of approximately RMB 1 billion for REC Silicon’s 15% share. The company is in the process of evaluating options for the best use of the proceeds from the sale.

“REC Silicon is pleased to close the sale of its interest in the Yulin JV. This sale will not only strengthen the company’s financial position but will also allow us to continue to focus our efforts on our US assets, particularly our recently started High Purity Granular polysilicon from the Moses Lake facility, a key piece of the development of a solar value chain in the US, along with investments in our gases business at the Butte facility to support the growth of the Semiconductor industry so that we will be in a strong position to take advantage of opportunities presented by significant macro trends, government policies and our location”, says Kurt Levens, CEO of REC Silicon.

The Yulin JV was created by REC Silicon and Shaanxi Non-Ferrous Tian Hong New Energy Co in 2014 to develop a greenfield production facility for silane gas, solar polysilicon utilizing REC Silicon’s fluidized bed reactor (FBR) technology and electronic grade polysilicon.
JahMason
07.12.2023 kl 20:24 2753

Burde åpne på 15kr i morgen???
MorganKane
07.12.2023 kl 20:29 2711

Dette var en ekstremt bra nyhet. På så mange nivåer.

1. De får 130 mill usd etter skatter og avgifter i Kina. La oss si at advokater tar 5 mill usd. Da sitter vi igjen med ca 3,2 kr per aksje. I cash. Rett inn i kassa.

2. Dette viser (igjen) at CEO vet hva han prater om. Dette er nesten det mest positive spør du meg. Han er ryddig. Han er ærlig. Han har kort sagt kontroll.

3. De kan fokusere helt og holdent på ML og Butte. Benytte ressursene der de gir mest gevinst. Fabelaktig.

4. Subidier. Dette er spekulativt fra min side. Men nå når Recsi er 100 % "amerikansk" og ingen interesser i Kina så er det mulig at pengene sitter litt løsere hos myndighetene (125 mill usd gir uansett betydelig mer muskler i forhold til utvidelser etc I Butte/ML).

5. Short sqviiiiiiiis. Hold på aksjene i morgen. La short blø. Jeg selger ikke. Jeg tror det må kan komme ett taktskifte. Vi skal oppover. Bare å glede seg til q4 den 8 februar. Og er det noen som har tenkt at 8februar var tidlig? Tror vi kan få mange gode nyheter da....
JahMason
07.12.2023 kl 20:46 2599

Godt oppsummert!

Dette er convincing og burde gi shortere en tung fredag.
Fantastisk news!!

Bokføres vel i Q4 og vil gi en morsom februar presentasjon.
Redigert 07.12.2023 kl 20:46 Du må logge inn for å svare
MorganKane
07.12.2023 kl 21:38 2431

To ting.

1. Nå kan det se ut som q3 2023 var det siste kvartalet Recsi tapte penger. Blir svært spennende hvor raskt oppstartingen av ML kommer igang. Det meste av oppstartsutgifter er tatt og med Butte i kraftig pluss tror jeg det blir svarte tall fremover. Q4 går jo garantert til de grader i pluss. Så får vi se om Q1 klarer å følge opp ....

2.Husk at 3.2-3.3 kroner per aksje (etter skatter, avgifter og advokathonorarer) er ca 25%av verdien av hele Recsi. Dette altså for 15% av Yulin. I Kina. Tenkt to slike fabrikker av omtrent samme kvalitet.... Jeg tror (rimelig sikker ) at Yulin har mer i lån enn Recsi. Men for enkelthetskyld la oss se bort ifra gjeld. La oss også se bort ifra at ML og Butte ligger i USA med generelt høyere verdier/ kostnader av bygg/fabrikker. Hvis ML og Butte da skulle verdsettes som Yulin (10 milliarder hver) snakker vi aksjekurs for recsi på ca 40-50 kroner...
Redigert 07.12.2023 kl 21:49 Du må logge inn for å svare
thief
07.12.2023 kl 22:04 2315

Sier litt om hvor feilpriset REC er,når man faktisk ser hva markedet gir for REC sin andel i Kina!Noen har ikke gjort jobben sin,med salg av REC aksjer på dagens nivåer. Kursen skulle vært minst på 25kr+++ i dag,selv det er lavt
SPXL
07.12.2023 kl 22:06 2298

Bra nyhet men hvor mye vil det senke kursen denne gang? Både avtalen med Hanwha på 30 mrd og oppstarten på MS har fått kursen sørover .
JahMason
07.12.2023 kl 22:25 2180

Roboter, data og investorer like slike meldinger. Det er håndfast og kan regnes på. Blir pent i morgen (gitt den lave aksjekursen).
Omo
07.12.2023 kl 22:28 2167

Ja nå må kursen på skinner igjen. 15-16-17-18 omgående.
thief
07.12.2023 kl 22:36 2094

Som MorganKane belyser,så burde REC være 20-30-40kr.I dag får vi bekreftelse på hva REC er verdt,og til nå har markedet feilberegnet totalt,men det har vi jo visst.Men meget betryggende å få det svart på hvitt!Egentlig utrolig at markedet har tatt så feil av REC. Spesielt etter alt som har gått veien i det siste.ALT er lagt til rette for en fantastisk fremtid for REC i USA, mtp etterspørsel og fortjeneste!Og nå har de solid med cash på bok også💰💰💰🙂
MorganKane
08.12.2023 kl 14:17 1656

Overraskende utvikling i dag. Til og med til Recsi å være...

Uansett, her er det bare å holde på aksjene. Eventuelt øke sakte, men sikkert. Alt fundamentalt (utenom polysilpriser i Kina som har begrenset betydning) er positivt.

Slik det er nå så prises Recsi alene (inkl. gjeld etc de hadde i går, altså før salget til Yulin) til 10 kroner. Det betyr at 15% av Yulin (inkl. gjelden de hadde) verdsettes til 33% av hele Recsi. Go figure....

Ikke skyld på dårlig info fra ledelsen. De leverer. Samtlige analytikere som følger aksjen er nå også positive til caset. Det blir spennende å se oppdateringer på dette de neste dagene, men gjennomsnittlig kursmål er godt over 20. Og laveste er Sb1m på 15 (før yulin oppdatering).

Recsi har også bekreftet at de forventer rundt 90% av produksjonen er av beste polysilkvalitet (mono , renhet på 12N). Og prisene blir deretter (til og med i Kina holder disse prisene seg bra).

Kjøp. Men sørg for å ikke kjøpe noe du ikke har råd til å beholde til over nyåret.
MorganKane
08.12.2023 kl 15:23 1493

Ikke selg bare fordi den øker 3-4% fra bunnen. Det er det er store aktørene ønsker. Hvis du har kjøpt aksjer i dag, uavhengig av kurs, så hold på de til over nyttår. Jeg har økt i dag. For tidlig selvfølgelig, i etterpåklokskapens lys, men garantert bra på noen dagers sikt. Bare å lene seg tilbake.

Jeg tipper at det meste av arbeidskapital kommer nå i q4. Deretter fra og med q1 vil dette stabilisere seg og vi begynner vi å snuse på positive tall fra ML sin drift. Q2 så er de garantert positive. Kraftig også (tror jeg).
Redigert 08.12.2023 kl 15:24 Du må logge inn for å svare