UPDATE 2xdobbel

rosgun
BGBIO 01.12.2023 kl 19:40 30729

Oppsummering 15.1.2024:

BGBIO:

Tråden startet jeg på 0,1790, og en dobling er nært forestående og det magiske tallet er :

😎😎😎😎😎😎😎😎
🔆🔆 🔆0,355🔆🔆🔆
😎😎😎😎😎😎😎😎

⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️

POLIGHT:

https://www.finansavisen.no/forum/thread/162898/view


Tråden startet jeg på 12,30 og en dobling er nært forestående og det magiske tallet er :

😎😎😎😎😎😎😎😎
🔆🔆 🔆24,60🔆🔆🔆
😎😎😎😎😎😎😎😎

FELLES:

😇Begge har doblet seg og det har de gjort på kun kort tid😇

FREMTID:
Begge anbefaler jeg å ha i porteføljen sin akkurat nå da de har hatt lik utvikling, dvs dobling ila to mnd….


Begge vil gå vannvittig mye mer og i frykt for FOMO er jeg godt posisjonert i begge to. Begge har positivt moment og høy omsetning. Det er nærliggende triggere i januar/februar i år.

Det er flere aksjer jeg har testet innimellom disse bl.a Argeo, Life, Prosafe,Hynion, NOM.( med vekslende hell).

Min nye strategi er akkurat nå og sitte ut februar i BGBIO og POLIGHT….

Grunnen til at jeg spiller med åpne kort er at mye usant skrives om meg, men NOEN takker meg også fordi de har fulgt meg siste månedene.


Så de som følger mine anbefalinger ver akkurat nå hva jeg har størst mangedoblingspotensiale på børsen.

Lykke til alle sammen og glem ikke å ta gevinst eller ta et begrenset tap underveis

👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍


🧑🏻‍🎄28.11.2023🤶🏻

« Denne underkohorten ble behandlet med en kombinasjon av bemcentinib og lavdose cytarabin (LDAC). »

« Sammen gjør dette AXL til et lovende mål for behandling av AML. Bemcentinib er en førsteklasses, oralt tilgjengelig, selektiv hemmer av AXL.»

« Disse dataene fremhever at bemcentinib-LDAC er til fordel for en betydelig undergruppe av AML-pasienteri som ikke er egnet for intensiv kjemoterapi.»

« Avslutningsvis garanterer funnene våre ytterligere klinisk utvikling av bemcentinib-LDAC for AML-pasienter som ikke er egnet for intensiv kjemoterapi.»

« Dette kan til slutt muliggjøre et nøyaktig utvalg av pasienter som vil ha nytte av bemcentinib-LDAC.»


🎅🏻Førjulsgave🎅🏻… nå skal verdien opp (ho-ho)

En ny partner kan være nærmere enn vi kan tro
(Ifølge Olin på Q2- mer transparent ila 2023)

https://www.bms.com/no

Noe mer transparent enn dette kan det ikke bli med slike resultater🧑🏻‍🎄🧑🏻‍🎄🧑🏻‍🎄🧑🏻‍🎄🧑🏻‍🎄🤶🏻🤶🏻🎅🏻🎅🏻🎅🏻

Bare les her om den «nye partneren» ( av cytarbin)

« Beslutningsforum sa i dag ja til at pasienter med avansert eller metastatisk nyrecellekarsinom kan ta bruk de to immunterapiene Opdivo (nivolumab) og Yervoy (ipilimumab) som kombinasjonsbehandling. Årsaken er at immunterapi-komboen viser lengre overlevelse enn dagens standardbehandling.»

Det er legemiddelfirmaet Bristol-Myers Squibb (BMS) som leverandør av både Opdivo og Yervoy.🧑🏻‍🎄21.10.2023:🤶🏻

Cristina Oliva , Chief Medical Officer i BerGenBio, kommenterte: "Den fullstendige dataanalysen av BGBC008 andre linje NSCLC-studie av bemcentinib i kombinasjon med immunkontrollpunkthemmeren pembrolizumab viste lovende langsiktige kliniske fordeler hos pasienter uavhengig av deres tidligere terapier, eller PD -L1-status. I tillegg ble kombinasjonen av bemcentinib med pembrolizumab godt tolerert uten identifisert nye sikkerhetssignaler. Disse dataene gir et sterkt grunnlag for videre kliniske undersøkelser av bemcentinib hos NSCLC-pasienter med høye udekkede behov, inkludert de med STK11-mutasjoner."

🎄🎄🎄🎄🎄1.12. - 24.12.🎄🎄🎄🎄🎄

🎅🏻J U L E K A L E N D E R🎅🏻

1) 1.12.23: Kurs går på det meste 23% etter å ha gått ned kontinuerlig fra Q3 presentasjonen

2) Fasttrack i USA på STK 11 pasienter

3) Konferanse i USA neste uke hvor det spekuleres i annonsering av partner i forkant av konferansen

4) Partner skal sponse STK11 studien, klinisk fase 3

5) Klinisk fase 2 er ferdigstilt og kan slå fast at det ikke gir noen symptomer og er derfor bestått

6) I Klinisk fase 3 skal STK 11 pasienter få bercem. Som førstelinje behandling. Det er nok pasienter å ta av og det er derfor ventet at dette skal gå uten forsinkelser.

7) BGBIO forhandler med flere big farma og har gitt uttrykk for at de skal ha partner på plass ila 2023

8) Nedtellingen har begynt og hver børsdag i hele desember er en adventsluke

9) Tør du egentlig stå utenfor?

10) Akkurat nå er det «all in» her… tidenes julegave🧑🏻‍🎄

11) Fra 0,20 til 1 kr til 6,70 (1 kr er siste anbefaling fra DNB), 3X🤶🏻(Teknisk motstand kr 6,70)6X🎅🏻

12) Tips : Jeg har ingen julekalender i år bortsett fra 16 børsdager med BGBIO, og det kan faktisk vise seg å bli overraskende bra. 🎅🏻

13) Melding 28.11- kan finne ut nøyaktig STK11 pasienter og «treffe» målgruppe med størst effekt. Sannsynlig at bercem blir hovedserum for denne gruppen evt uten noen annen form for serum fra andre biotek selskap🎅🏻🤶🏻🧑🏻‍🎄🗝

1. luke ble åpnet idag 1.12

🤶🏻🤶🏻🤶🏻🤶🏻🤶🏻🤶🏻🤶🏻🤶🏻🤶🏻🤶🏻🤶🏻🤶🏻🤶🏻🤶🏻🤶🏻🤶🏻🤶🏻🤶🏻🤶🏻
🎄🎄🎄KUN 15 børsdager (LUKER) igjen🎄🎄🎄
🧑🏻‍🎄🧑🏻‍🎄🧑🏻‍🎄🧑🏻‍🎄🧑🏻‍🎄🧑🏻‍🎄🧑🏻‍🎄🧑🏻‍🎄🧑🏻‍🎄🧑🏻‍🎄🧑🏻‍🎄🧑🏻‍🎄🧑🏻‍🎄🧑🏻‍🎄🧑🏻‍🎄🤶🏻🤶🏻🧑🏻‍🎄🧑🏻‍🎄

1. desember🎄Luke 1: 0,1790🎅🏻+ 13,5%🎅🏻

4. desember🎄Luke 4: 0,2235 🎅🏻+22,35%🎅🏻

5.desember🎄Luke 5: 0,244 🎅🏻 +9,17%. 🎅🏻

6.desember🎄Luke 6: 0,2150🤨 -11,89% 🤨


🎅🏻🎅🏻🎅🏻🎅🏻🎅🏻🎅🏻🎅🏻🎅🏻🎅🏻🎅🏻🎅🏻🎅🏻🎅🏻🎅🏻🎅🏻(Melding ?)

7.desember🎄Luke 7: 0,2215 🎄.+3,02% 🎄

8.desember🎄Luke 8: 🎄. 🎄

🎅🏻🎅🏻🎅🏻🎅🏻🎅🏻🎅🏻🎅🏻🎅🏻🎅🏻🎅🏻🎅🏻🎅🏻🎅🏻🎅🏻🎅🏻(Melding ?)

11.desember🎄Luke 11: 🎄. 🎄

12.desember🎄Luke 12: 🎄. 🎄

13.desember🎄Luke 13: 🎄. 🎄

14.desember🎄Luke 14: 🎄. 🎄

15.desember🎄Luke 15: 🎄. 🎄

🎅🏻🎅🏻🎅🏻🎅🏻🎅🏻🎅🏻🎅🏻🎅🏻🎅🏻🎅🏻🎅🏻🎅🏻🎅🏻🎅🏻🎅🏻(Melding ?)

18.desember🎄Luke 18: 🎄. 🎄

19.desember🎄Luke 19: 🎄. 🎄

20.desember🎄Luke 20: 🎄. 🎄

21.desember🎄Luke 21: 🎄. 🎄

22.desember🎄Luke 22: 🎄. 🎄
Redigert 17.01.2024 kl 22:21 Du må logge inn for å svare
Lakshmi
07.12.2023 kl 07:27 6973

Bergenbio er en bioteknologisk bedrift som utvikler innovative legemidler for kreftbehandling. Siden forskningen og utviklingen av nye legemidler er avhengig av suksess i kliniske forsøk og godkjennelse fra amerikanske og europeiske helsemyndigheter, kan det føre til store kursendringer i Bergenbios aksjekurs.

Her er noen mulige årsaker til de store kursendringene i Bergenbios aksjekurs:

Kliniske resultater: Bergenbio avhenger av kliniske forsøk for å teste effektiviteten og sikkerheten til deres legemidler. Positive resultater fra kliniske forsøk kan føre til økt interesse og tillit fra investorer, mens negative resultater kan føre til nedgang i aksjekursen.

Konkurrenter: Konkurransen er høy når det gjelder legemidler for kreftbehandling, og når det kommer store nyheter eller fremskritt fra konkurrenter, kan det påvirke Bergenbios aksjekurs. En konkurrent med et mer lovende produkt eller en lovende fase 2-studie kan føre til bekymring blant investorene om Bergenbios evne til å lykkes.

Godkjennelser: Godkjennelse fra relevante helsemyndigheter er nødvendig for å kunne selge og markedsføre legemidler. Eventuelle forsinkelser i godkjennelsesprosessen eller avslag på godkjennelse kan ha store konsekvenser for Bergenbios aksjekurs.

Generell markedsusikkerhet: Aksjemarkedet er volatile, og når det er usikkerhet og urolighet i finansmarkedene, så kan det også påvirke enhver aksjekurs.

Finansieringsrunder: Selskaper i biotek-bransjen trenger ofte ekstra finansiering for å kunne fullføre utvikling og lansering av nye produkter, og offentliggjøringer rundt slike finansieringsrunder kan påvirke aksjekursen.

Alt i alt, er Bergenbio inne i en sektor med høy konkurranse og høy risiko, som krever at investorer holder seg oppdatert og nøye vurderer informasjon om kliniske forsøk, konkurranse, godkjennelser, og nyheter om finansiering samt eventuelle generelle markedsusikkerheter. Derfor kan det føre til store kursendringer i aksjekursen til Bergenbio.

I første omgang tror jeg at kursen vil fortsette korrigering i dag, men i løpet av 2024, har jeg også tro på Bergen Bio.
klaesp
07.12.2023 kl 07:37 6922

Hei, og takk for et bra innlegg, som jeg er veldig enig I.
Synes intervju av Olin som ligger tilgjengelig på Hegnar er veldig informativt. Mot slutten av 24 kan det ta av ,forutsatt at toleranse resultater fra studien er gode, noe selskapet og jeg selv "tror" men ingen ting er sikkert .
Geiren
07.12.2023 kl 08:18 6731

De nytegnede aksjene, en halv dags omsetning, kommer idag ( eller imorgen?)
Lakshmi
07.12.2023 kl 08:27 6671

De frittstående tegningsrettene kan utøves i to utøvelsesperioder: (i) i løpet av de første 14 dagene etter Selskapets publisering av kvartalsrapporten for 3. kvartal 2023, og (ii) fra 1. april 2024 til 14. april 2024. https://mb.cision.com/Public/15728/3760859/b7bf8082f5c104c2.pdf
Ærligtalt
07.12.2023 kl 09:24 6465

Nydelig dupp i dag, fikk økt greit til grei pris
IncognitoPamda
07.12.2023 kl 10:40 6276

Da var vi back in business.
Slettet bruker
07.12.2023 kl 11:12 6132

Forsiktig nå: Det styrer av tradere, se bare på tegningsretter som har gått 10 % på en omsetning på kun 135.000 kroner..
Redigert 07.12.2023 kl 11:14 Du må logge inn for å svare
Natig
07.12.2023 kl 11:25 6058

Trenden er klar. Det er bare å sitte. De tålmodige vinner.
En av de mest potente aksjene på Oslo børs!
- Meldinger kan komme når som helst
- BGBIO er med i rakett porteføljen tl Investtech.
Redigert 07.12.2023 kl 11:37 Du må logge inn for å svare
Lakshmi
07.12.2023 kl 11:31 6028

Ser ut som om der ble en utsettelse på når aksjene kommer på markedet, se melding som kom i dag.
Slettet bruker
07.12.2023 kl 15:06 5755

Melding vs Bemcentinid eller Tilvestamab
Det er en eventuell utlisensiering/en eller annen form for en partneravtale for selskapets Tivestamad-medisin for blant annet behandling av fibrose, Olin har kommunisert muligens vil komme før nyttår.
Ingen ting er sagt om noe partner for BergenBio sin hovedsatsing på Bemcentinid. Til det ønsker selskapet ytterligere dokumentasjon.. (Antageligvis minst ett år eller to til)
Bare til orientering ettersom flere her ikke synes oppdatert på disse fakta..
PS! Tilvestamadsatsingen antas å gi rundt 10 % av verdien en tilsvarende kommersialisering av Bemcentinid vil kunne gi!)
Redigert 07.12.2023 kl 15:10 Du må logge inn for å svare
klaesp
07.12.2023 kl 15:30 5687

Uglefar, helt enig i din vurdering.
Takk for et informativ innlegg.
Slettet bruker
07.12.2023 kl 20:55 5278

Vedrørende den kommende San Diego-konferansen:
Resultatet fra San Diego-konferansen er allerede publisert på medisinske fora (28. november), og er dermed i markedet. Den blir nå bare offisielt publisert på en konferanse. Ikke noe annet. Markedet har allerede svelget den endelige konklusjon som indikerer at det må videre undersøkelser til for å fullføre studiet før noen endelig konklusjon kan tas: warranting further investigation.
Forvent derfor ikke noen rally etter denne presentasjonen.
(Det er forøvrig ikke for Bemcentinid-raketten lungekreft denne publiseringen gjelder, men for Leukemia/blodkreft, som BergenBio selv har nedtonet sin satsing på..)
Redigert 07.12.2023 kl 21:14 Du må logge inn for å svare
elnomi
11.12.2023 kl 11:15 4122

Det er bare å åpne julekalenderen i BGBIO.
Alt går rett vei og nok en god melding fra selskapet.

infections
· Final Phase 2 data indicates a favorable safety profile with promising efficacy in AML and MDS patients
https://newsweb.oslobors.no/message/606129

I tillegg er det opsjoner som har en innløsningskurs mer enn 100% over emisjonkursen og 50% over innløsningskurs av warrants. Det gir gode incentiver til å få en god kursutvikling fremover.

Markedsverdien på BGBIO er mye lavere enn for 1.5-2 år siden og selskapet er kommet mye lengre og nærmere konkrete avtaler.
Vil ikke overraske om reprisingen til 30-40 øre starter nå!
Slettet bruker
11.12.2023 kl 13:25 3974

Samme gjelder for dagens melding: Blodkreft, som selskapet har nedtonet sin satsing på, og ikke for lungekreft..
elnomi
11.12.2023 kl 15:33 3828

BGBIO har virkelig levert denne høsten. Er det nå reprisingen så smått starter? Denne kan gå mange X innen Q1-24 er omme?
Rå_
11.12.2023 kl 18:57 3650

Det er ikke noe nytt det du skriver . Poenget er heller ikke om dagens melding er nytt eller ikke, men det å dele resultatet på et internasjonalt kongress ✔️💯.. Om det så blir gjentatt både innenfor hematologisk kreft og lungekreft , både på europeisk og amerikansk kongress , bra , det er vel ikke noe negativt eller? ;)
elnomi
19.12.2023 kl 09:08 2728

DNB har BGBIO som nyttårsrakett!
DNB’s nyttårsrakett leverer pent i denne julekalenderen og de beste lukene gjenstår å åpne?

Ikke mange handledager igjen i 2023!
rosgun
21.12.2023 kl 08:31 2380

Vil avslutte julekalendere her, og ønske alle god jul…

Stigning har vært markant siden luke 1, og beklager dårlig oppfølging…. Fikk dårlig tid med å komme meg inn i polight før apple nyhet… skal inn igjen med overskuddet Polight gir ..

God jul🎅🏻
Redigert 21.12.2023 kl 08:31 Du må logge inn for å svare
rosgun
27.12.2023 kl 10:39 1952

Ser ut som BGBIO og Polight blir «hete» nå.

Tror Polight har mer å stige for akkurat nå på kort sikt da både Apple og Samsung er avslørt i briller /telefon med masse triggere og offentliggjøringer også etter nyttår..

Anbefaler følgere å ta en titt. Bgbio kommer for fullt i slutten av 2024🚀🍏📲🥳☎️- bare et velmenende råd folkens🥳🥳

rosgun
17.01.2024 kl 17:40 1442

Oppsummering 15.1.2024:

BGBIO:

Tråden startet jeg på 0,1790, og en dobling er nært forestående og det magiske tallet er :

😎😎😎😎😎😎😎😎
🔆🔆 🔆0,355🔆🔆🔆
😎😎😎😎😎😎😎😎

⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️

POLIGHT:

https://www.finansavisen.no/forum/thread/162898/view


Tråden startet jeg på 12,30 og en dobling er nært forestående og det magiske tallet er :

😎😎😎😎😎😎😎😎
🔆🔆 🔆24,60🔆🔆🔆
😎😎😎😎😎😎😎😎

FELLES:

😇Begge har doblet seg og det har de gjort på kun kort tid😇

FREMTID:
Begge anbefaler jeg å ha i porteføljen sin akkurat nå da de har hatt lik utvikling, dvs dobling ila to mnd….


Begge vil gå vannvittig mye mer og i frykt for FOMO er jeg godt posisjonert i begge to. Begge har positivt moment og høy omsetning. Det er nærliggende triggere i januar/februar i år.

Det er flere aksjer jeg har testet innimellom disse bl.a Argeo, Life, Prosafe,Hynion, NOM.( med vekslende hell).

Min nye strategi er akkurat nå og sitte ut februar i BGBIO og POLIGHT….

Grunnen til at jeg spiller med åpne kort er at mye usant skrives om meg, men NOEN takker meg også fordi de har fulgt meg siste månedene.


Så de som følger mine anbefalinger vet akkurat nå hva jeg har mener har størst mangedoblingspotensiale på børsen på kort sikt.

Lykke til alle sammen og glem ikke å ta gevinst eller ta et begrenset tap underveis

Redigert 17.01.2024 kl 22:24 Du må logge inn for å svare
klaesp
17.01.2024 kl 20:18 1134

Gratulerer med ny Bergenbio inngang 😀
Heia Brann og Bergenbio og ikke minst investor Trond Mohn 💯💥
rosgun
18.01.2024 kl 00:53 814

Dagens fra Sharevile:

Tenker vi tester 40 øre i morgen. Vi skulle vært på 50-60 øre allerede. Her er det nært forestående nyheter som med stor sannsynlighet vil sette fyr på kursen🧨

Hvis BergenBio blir kjøpt opp har vel Olin tidligere sagt at han verdsetter Bergen Bio til 41kr......Da vet vi ca forventet pris da :)

Dagligleder Olin sier i økonominyhetene at ett oppkjøp er aktuelt i 2024, og jeg oppfatter det som aktuelt fra sikkerhetsstudiet som vi får svar på i starten av 2024. Se fra 15:30 i video:

https://youtu.be/x67UiBIMISA?si=Xj8bmBT3jbyHZ3x1

Det er vel her Olin ser litt lur ut også..
Redigert 18.01.2024 kl 00:55 Du må logge inn for å svare