BGBIO - Utsikter og potensiale


BGBIO KURSUTVIKLING 20.2.2024.

Se på tallene for Ultimovacs vs. BergenBio, begge selskap utvikler kreftmedisin og er i klinisk studie fase:

Ultimovacs har også 0,- i inntekt og tap på linje med BGBIO. Likviditeten til Ultimovacs er noe bedre med + 200 MNOK

Verdi er BGBIO på 0,51 MRD, mens ULTIMO er på 5,2 MRD.

Betydelig forskjell for to selskap som foreløpig KUN prises ut fra forventet og mulig stor inntekt frem i tid. Enten er Ultimovacs priset sykt høyt, eller så er BGBIO priset sykt lavt.

Det var store forventninger til at svar på sikkerhetsstudiet (Klinisk test for å undersøke om Bemcentinib er sikkert for pasient) skulle komme ved Q42023/ 14. februar, men det gjorde det ikke.

Svaret på dette studiet vil bli SVÆRT kursdrivende: se hva som skjedde når denne meldingen ikke kom når alle trodde den skulle komme!?

Hvorfor er svaret på dette studiet så ekstremt viktig? Vi kan med stor sikkerhet anta dette studiet er helt vesentlig for at et større medisinsk firma vil inngå en avtale om bemcentinib eller gjøre et eventuelt oppkjøp av BGBIO. Dette studiet må rett å slett være på plass og positivt.

VI VENTER FREMDELES PÅ DENNE MELDINGEN! HER LIGGER DET AN TIL REKYL 2.0!
__________________________________________

KOMMENDE TRIGGERE PÅ KORT OG MELLOMLANGT SIKT:

1. Klinisk test for å undersøke om Bemcentinib er sikkert for pasient. Svar på dette studiet kommer i januar- februar 2024. og vil bli svært kursdrivende. Svaret på dette studiet er svært spennende, og det er indikert positivt fra ledelse og det er også gitt gode indikasjoner på dette i Q3 2023 presentasjon (se side 20 i presentasjon https://cdn.prod.nntech.io/fundamentals-file-proxy/quartr/pdf/647854dc4faa136f500b08564ee20bba.pdf ). Vi kan med stor sikkerhet anta dette studiet er helt vesentlig for at et større medisinsk firma vil inngå en avtale eller gjøre et eventuelt oppkjøp av BGBIO. Dette studiet må rett å slett være på plass og positivt. Personlig er jeg mer spent på dagene og ukene etter resultatene av dette studiet, tror ting kommer til å skje mhp på avtaler og eventuelt oppkjøp.

2. Mulighet for inngåelse om samarbeid med større aktør eller oppkjøp av BGBIO. Dagligleder har sagt at dette (økonominyhetene 16.11.2023: https://m.youtube.com/watch?v=x67UiBIMISA) er aktuelt i hele 2024, merk hele. Olin sa i samme intervju at BGBIO må ha en partner for å ta Bemcentinim til markedet.

3. BGBIO har ikke bare Bemcentinim. Det kan når som helst komme en lisensavtale som handler om Tilvestamab og en partner. Dette har dagligleder Olin snakket om i flere kvartalspresentasjoner.

4. Årsrapport 2023 kommer 14. februar 2024. Det har alltid kommet oppdatering om fremdrift og status i forbindelse med kvartal og årsrapporter.

Anbefaler dere som tviler å se hele intervjuet med daglig leder Olin i Økonominyhetene 16.11.2023: https://m.youtube.com/watch?v=x67UiBIMISAHVORFOR HAR KURSEN OG VOLUMET I BGBIO GÅTT KRAFTIG OPP SISTE TO MÅNENDER? MULIGE FAKTORER:

1. Korrigering etter emisjon august 2023: Før emisjonen i august 2023 var det 87 millioner aksjer. Kursen i 2021 og 2022 lå mellom 20 - 30 kroner. Dette tilsvarer en selskapsverdi på kr 1,8 - 2,6 milliarder. Etter emisjonen i august 2023 er det 2,6 milliarder aksjer, og kursen burde tilsvarende ligge på mellom 68 øre til 1,1 krone. Her er det stort potensialet for rekyl opp til 50-100 øre på kort tid. Typisk vil kursen falle som en stein og kunstig mye når emisjon kommer på bordet, så en korrigering bli være naturlig nå.

2. Markedsverdien på BerGenBio er per i dag 6.12.2023 lavere enn kontant beholdning og verdien av det fremførbare underskuddet for en aktør som kjøper hele selskapet. Dette vil si at alle patenter og rettigheter / royalties er derfor priset til null. Selskapet er ekstremt underpriset. Patentene er den virkelig verdien i selskapet.

3. Publikasjon 28. november i Science direct: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0006497123081430. Resultatene er svært lovende, overal survival gikk fra 8 mnd til 24,8 mnd hos responderende pasienter.

4. Warrants som kommer i markedet i april 2024: på dette tidspunktet er nok kursen allerede over kronen og vi vet mer om kliniske studier. Det vil være positivt for BGBIO aksjonærer at warrants blir innløst, da det blir mer penger i kassen til BGBIO som kan forsvare økt kurs.

5. Artikkelen som ble publisert 28. november ( https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0006497123081430 ) viste at overall median survival gikk fra 8 måneder til 24,8 måneder for de som responderte på Bemcentinib behandling. Men hva betyr dette? At overlevelse gikk fra 8 til ~25 måneder? Nei, overall median survival er det tidspunktet i den kliniske studien hvor 50 prosent av pasientene har død og 50 prosent av pasientene har overlevd. Dette kan bety videre at de som har overlevd etter 25 måneder kan ha god overlevelse videre, uten at artikkelen sier noe om det. Resultatene fra det kliniske studiene er dermed svært lovende. Mer om overall median survival: https://en.wikipedia.org/wiki/Survival_rate

6. Interessant BGBIO og Merck & CO samarbeider i klinisk studie hvor Bemcentinib brukes i kombinasjon med medikament (Keytruda®) fra Merck & CO.
Klinisk studie Keytruda og Bemcentinib: https://www.bergenbio.com/pipeline/bemcentinib-cornerstone-therapy-nsclc .
Keytruda patent og biosimilar Keytruda:: https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/merck-could-keep-its-patent-edge-by-shifting-keytruda-cancer-drug-simple-shot-2022-12-02/
Kan Merck & CO være en høyaktuell samarbeidspartner eller kjøpskandidat til BGBIO?

7. BGBIO er fullfinasiert ut Q2 2025 etter emisjonen i august 2023.

8. BGBIO har ikke gjeld og har dermed ingen løpende renteutgifter og avdrag som må betales.

9. Største eier i BGBIO er METEVA AS (26,90%) som er heleid av Trond Mohn. Han vil neppe tillate at BGBIO ikke lykkes på grunn av økonomiske problemer. Du kan lese mer om Trond Mohn her:https://www.kapital.no/portrett/2021/10/08/7745643/trond-mohn-gitt-bort-over-fem-milliarder-kroner-til-ulike-gode-formal-i-lopet-av-de-siste-30-arene

10. På side 20 i Q2 2024 presentasjonetil BGBIO er det gjort et estimat på årlig markedet i EU og USA for Bemcentinib. Dette er estimert til 4,3 milliarder USD som for tiden er omtrent lik 43 milliarder kroner.https://bgbwebpagefiles.fra1.cdn.digitaloceanspaces.com/wp-content/uploads/2023/08/Q2-2023-Presentation.pdf

11. BGBIO har fått innvilget fast- track for siste klinisk studie av Bemcentinib i USA. Det er svært positivt i seg selv, og det betyr at myndighetene (her bestående av fagpersoner, leger, forskere innen området) har vurdert Bemcentinib som meget lovende og som de vil gi pasienter raskt tilgang til.
Redigert 20.02.2024 kl 13:15 Du må logge inn for å svare
elnomi
06.12.2023 kl 21:54 76673

En meget god oppsummering. Den viser at det er mye kjøtt igjen på BGBIO-beinet ved et kjøp her nede lavt på 20 tallet. Det vil ikke overraske om en ser en kurs rundt 50 øre tidlig i januar? BGBIO bør inn i enhver rakett-portefølje.

Mye fornuftig her, men stusser ved et par ting.

Det å si at noe ikke er priset inn synes jeg alltid blir noe flåsete. De som kjøper og er klar over hva selskapet er har naturligvis tatt forbehold om dette og kjøpt deretter. Ergo er det priset inn.

Tallet på 40 milliarder stemmer sikkert omtrent, men bgbio er da ikke et monopol i markedet. Det tallet er meningsløst før man har en formening om hvor stor markedsandel bgbio kan ha.

Ellers er jeg generelt positivt til selskapet selv.
Ravntid
06.12.2023 kl 22:35 76451

40 milliarder kommer fra BGBIO selv. Jeg tenker det ikke er så viktig, vanskelig å verdisette. Går dette veien med produkt til marked, så kan vi gange med mye.

Mitt poeng var at kursen per i dag er lav og at siste dagers kursoppgang er en ventet hendelse.

Gjør egne vurderinger, dette er min🙋🏻‍♂️
King
06.12.2023 kl 23:12 76315

Jeg har en sterk tro på at BGBIO sitt potensiale, og dermed børskurs, er sterkt undervurdert. Biotech er komplekst og er vanskelig å sette seg inn. BGBIO er dessuten veldig lavt profilert i finanspressen, og man kan undres hvorfor. Når ubetydelige og uinteressante selskap opptar metervis med spalteplass mens et selskap som BGBIO knapt nevnes er det noe feil. Her er nok Oslo Børs en altfor liten og intern boltreplass. Bjellesauer dominerer og selskapene deres hausses. Selskapet har også et noe traust navn og holder til i Bergen, lite forlokkende for mange vil jeg tro. Men setter man seg inn i forskningen er dette et selskap som jeg personlig har stor tro på etter å ha fulgt det i flere år. Potensialet er ufattelig stort og nå har vi startet på oppløpssiden for NSCLC 2L i tillegg til at det kan forventes oppdateringer fra det nyopprettede studiet for NSCLC 1L. Det finnes en risiko med de fleste aksjer men her synes jeg den er liten og vel verdt å ta.
Ravntid
06.12.2023 kl 23:20 76234

Tenker vi skal videre opp i morgen. Noen klarte å spre frykt om disse 68 million warrants aksjene, men det er 12 minuttters handel med det volumet som har vært siste dagene.

Vi får se, jeg for en, tror det blir trangt inn døren i morgen tidlig🙋🏻‍♂️🤓😉
skadi
06.12.2023 kl 23:31 76175

Min vurdering er: Hvis BGBIO babler om 40 milliarder selv og setter en kriseemisjon på 12 øre, så henger det dårlig sammen. Håp og tro er nøkkelordene, sammenligning med Algeta blir bare en våt drøm. Er nok enestående i norsk biotec.
Ravntid
06.12.2023 kl 23:47 76087

Vel, skadifryd kan jo være godt, men erfaringsmessig så lønner det seg ikke. Vi får se🤓
Redigert 06.12.2023 kl 23:49 Du må logge inn for å svare

Du misforstår meg. Jeg skjønner hvor tallet om 40 milliarder kommer ifra.

Det jeg sier er at markedet er verdt 40 milliarder. Det betyr ikke at bgbio får fatt i de 40 milliardene, de blir en brøkdel av det. Tar de 10%, så er det veldig bra, men de som prøver å regne med dette tallet, skjønner ikke hva det er i utgangspunktet.

Move Along
07.12.2023 kl 00:21 75967

skadi, du bør kanskje bruke litt mer tid på å utdype deg selv om selskapene du kommenterer, før du uttaler deg. Du stiller spørsmål først ved antall aksjer som ble utstedt ved emisjonen og bommer med 100-gangen. Du betviler anslag på hvor stort markedspotensialet er for Bem bare med NSCLC L1 applikasjonen, der det understrekes gang for gang = det finnes ingen andre medikamenter for denne målgruppen idag eller på gang som viser tilnærmet samme effekt. Det markedet er der allerede og er priset til minst USD 4 milliarder dvs NOK 40 milliarder, for BGBIO (og partner), Årlig! Kriseemisjon har utellukende med å sikre nok penger for videre fulføring av fase 2/3 for å opppnå kommersialisering eller partner. Det har de nå sikret til Q2 2025 og antagelig ut 2025, dvs innen de viktige resultatene ligger klar. Og resultatene som ventes, de kommer! Selvfølgelig kan ikke et selskap som er i vekststadiet prise inn fremtidig forventet inntjening etter R&D, tid og utviking til emisjonskurs - da hadde jo aksjekursen allerede stått i kr 30! -
Altså hviken verden snakker du om skadi??

Nok om det...

Ravntid: det er bra at du oppsummerer tidligere poeng du har kommet med på denne måten. Innimellom må blennene røskes av for at folk kan se skogen for trærne!
Vi står derimot midt i en aksje som drives høyt og lavt av store børsaktører som skaper stor usikkerhet hos små-sparerne og som rister dem løs gang for gang (det er det de gjør og slik de tjener penger). Det er dermed klart at mange ser dette og ønsker å delta i ulveraidene, lage skremselsydene når dette pågår og kanskje få bite litt av restene. I prosessen mister nesten alle stemmer troverdighet. Derfor er det veldig bra at vi trekker frem faktum slik du gjør, og det er ingen skam i å repetere det i tid og utid, om så bare for å stilne lydene av hyenene som hyler i bakgrunnen litt innimellom.

Dette selskapet har aldri vært mer lovende og samtidig mindre verdsatt enn det er akkurat nå. DET ER spennende, og når situasjonen først er slik den er, så er det lov å benytte seg litt av svingningene som kommer og går i hysteriet av hyenelyder, disinformasjon og uvitenskap.

Men jeg ville aldri solgt meg ned mer enn 30% om gangen, for så å kunne kjøpe meg ganske rakst inn igjen. For mer enn DET, ja det er livsfarlig!

Det er i grunn veldig vanskelig å time inn-og-utgangene for en slik aksje, og unngå tap, og da er det kanskje best, som flere her inne sier, å «sitte stille i båten».

Og da, når man har gjort leksene og begriper hva dette selskapet faktisk har på gang, kan det være greit å huske på det vår tids aller fremste investor, Warren Buffet, har stått ved som slagord for hver god investering:

«The stock market is a device for transferring money from the impatient to the patient.»


Redigert 07.12.2023 kl 01:09 Du må logge inn for å svare
Ravntid
07.12.2023 kl 11:48 75523

Fin oppgang i dag, bra omsetning og relative store poster som kjøpes å selges👍😊
Ravntid
07.12.2023 kl 12:12 75418

Ingen short i BGBIO ennå, så de som mener hardnakket at kursen skal ned tørr tydeligvis ikke sette penger på sin egen påstand. Positivt🤓

Billig inngang får dere ikke med meg i alle fall.

https://ssr.finanstilsynet.no
Natig
07.12.2023 kl 13:45 75161

Ut fra det vi kjenner til av selskapets aktiva kan vi vel heller si at nedsiden er priset inn. Kurven peker oppover!

Hva mener du med selskapets aktiva?
Natig
07.12.2023 kl 14:23 74984

Noe som ble skrevet på en annen tråd av "King":
"Markedsverdien på BerGenBio er lavere enn kontant beholdning og verdien av det fremførbare underskuddet for en aktør som kjøper hele selskapet…Alle patenter og rettigheter / royalties er derfor priset til null. (Hentet fra Nordnet). Men det stemmer jo bra såvidt jeg kan se. Hva forskningen er priset til pr dags dato er vanskelig å bedømme, men at denne aksjen er voldsomt underpriset er det vel liten tvil om."
Ravntid
07.12.2023 kl 14:41 74901

Da er det snart bare en handelsdag igjen til konferansen i San Diego i USA og to handelsdager til BGBIO skal presentere resultater fra sine studier. Konferansen er børsmeldt av BGBIO (se link under), så vi har med det som grunn lov å forvente noe fra denne konferansen.

BGBIO skal presentere 11. desember kl 18:00 - 20:00

https://newsweb.oslobors.no/message/602912

Her kan det være lurt å ha noen aksjer inne før helgen. Jeg sitter for så vidt inne med alt hele tiden og venter på kronen.
Natig
07.12.2023 kl 14:47 74859

Den kan vel gå like raskt opp, eller raskere, som da den gikk ned fra 6-7 kroner for noen måneder siden!
Ravntid
07.12.2023 kl 20:31 74521

Dette trollet må ut av esken:

Link:

https://simplywall.st/stocks/no/pharmaceuticals-biotech/ob-bgbio/bergenbio-shares/news/heres-why-bergenbio-obbgbio-must-use-its-cash-wisely

For de som vil vite mitt synspunkt så er dette selvfølgeligheter satt inn i et system og presentert på en fin måte og jeg angrer på at jeg ikke gikk på BI så jeg kunne gjort omtrent ingenting for å tjene penger: dette klarer vi menige menn og kvinner å regne ut selv og ikke minst viste vi det fra før.

BGBIO har etter emisjon i august 2023 kuttet og halvert driftskostnader og har finansiering ut våren 2025, noe BGBIO har meldt selv. Ja, det kan komme ekstra kostnader, men det kan også komme inntekter/ midler fra samarbeidspartnere også. Ja, noe usikkerhet her altså.. Så der ligger hunden begravet.

Jeg ville likevel vært mer interessert hvis de skrev noe om potensialet til medikamentene de utvikler. Fare for emisjon om 1,5 år, ja. Kan det komme nyheter og samarbeidspartnere innen 1,5 år? Ja, det er svært sannsynlig med resultatene fra kliniske studier som BGBIO skal presentere i San Diego, USA 11. desember klokken 18:00 - 20:00. Korrigering etter emisjon? Plutselig økt volum (10 - 12 gangen) og kurs siste 5 dager?

Større fisker vaker i sivet nå: her skal det sikkert ristes og skakes. Men jeg kommer til å holde meg fast. Går kursen under 13 øre selger jeg med et ganske betydelig tap, men det er greit/ jeg har vært med på det før. Har både tjent og tapt penger.

BGBIO leverer spenning og dramatikk. Ingenting er bedre enn det da.
Slettet bruker
07.12.2023 kl 20:43 74443

Melding vs Bemcentinid eller Tilvestamab
Det er en eventuell utlisensiering/en eller annen form for en partneravtale for selskapets Tivestamad-medisin for blant annet behandling av fibrose, Olin har kommunisert muligens vil komme før nyttår.
Ingen ting er sagt om noe partner for BergenBio sin hovedsatsing på Bemcentinid. Til det ønsker selskapet ytterligere dokumentasjon.. (Antageligvis minst ett år eller to til)
Bare til orientering ettersom flere her ikke synes oppdatert på disse fakta..
PS! Tilvestamadsatsingen antas å gi rundt 10 % av verdien en tilsvarende kommersialisering av Bemcentinid vil kunne gi!

Redigert 07.12.2023 kl 21:00 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
07.12.2023 kl 20:53 74389

Resultatet fra San Diego-konferansen er allerede publisert på medisinske fora (28. november), og er dermed i markedet. Den blir nå bare offisielt publisert på en konferanse. Ikke noe annet. Markedet har allerede svelget den endelige konklusjon som indikerer at det må videre undersøkelser til for å fullføre studiet før noen endelig konklusjon kan tas: warranting further investigation.
Forvent derfor ikke noen rally etter denne presentasjonen.
(Det er forøvrig ikke for Bemcentinid-raketten lungekreft denne publiseringen gjelder, men for Leukemia/blodkreft, som BergenBio selv har nedtonet sin satsing på..)
Redigert 07.12.2023 kl 21:01 Du må logge inn for å svare

Takk. Likevel kommer det sikkert en dupp da mange skuffede forhåpningsfulle aksjonærer ikke blir rike over dagen. Hver gang
Ærligtalt
07.12.2023 kl 21:08 74258

Stemmer nok det, kjøpe til rabatt når algostuntstoplossgalskapen slår til 👍
Ravntid
07.12.2023 kl 22:04 74045

Vel, vi får se Uglefar. Det har vel vært noe rally i de 5 dagene som har vært allerede. Mon tro hvorfor?

Kanskje fordi mange tror noe kommer til å skje?

Vi finner snart ut, og jeg håper hva enn som skjer at vi alle lærer, slik at denne kanskje blir hakket mindre volatil
Ravntid
07.12.2023 kl 22:58 73857

Se på 3 og 6 måneder chartet, det forteller en retning. Hjelper meg.
Slettet bruker
07.12.2023 kl 23:14 73802

Kan ikke se at det har vært noe rally, men kun daytradere som har gått inn og ut flerfoldige ganger per dag. I motsatt fall ville den store omsetningen seneste dagene ha gitt utslag på listen over både topp 20 og topp 40-aksjonærer.. Vi så det samme skje for noen uker tilbake.. Den faller nok tilbake rundt 15 øre når dem stikker fra BergenBio for denne gang.. Videre oppgang krever faktiske resultater/meldinger. Det hjelper ikke å argumentere for tro, håp og kjærlighet for en aksje slik mange gjør her på forumet.. (Og teknisk analyse er uansett livsfarlig å nytte for BergenBio..)
Redigert 07.12.2023 kl 23:16 Du må logge inn for å svare
Karsten07
07.12.2023 kl 23:22 73754

Ja, når det kommer til volatilitet så gjør vi nok alle lurt i å laste opp gradvis fremover å sitte..! Ikke panikk kjøp eller panikk salg.. Jeg har en sterk magefølelsen på at uken 22-26. april 2024 vil være et større gjennombrudd på en eller annan måte. Magefølelsen min er ikke til å kimse av faktisk, jeg forutså med nøyaktighet finanskrisen i 2008. Ved lunsjen i juni 2008 lo de godt av meg da jeg sa: "I september smeller det for økonomien globalt".. Hvorfor spurte en kollega, lattermild.. "Vet ikke svarte jeg, men kjenner at det er like sikkert som at du og jeg sitter her nå".. Han lo enda mer, og sa når? "Midten av september svarte jeg bestemt".

Som vi alle vet den 15. september 2008 gikk investeringsbanken Lehman Brothers konkurs, og da amerikanske myndigheter unnlot å gripe inn ble hele verdens pengemarkeder rammet av en akutt krise. Du kan tro mine kollegaer så på meg med store øyne da dette faktisk skjedde..

Om jeg treffer med datoene her gjenstår å se da, men mage følelsen for 15. april til 30. april er meget sterk.. Time will tell..
Redigert 07.12.2023 kl 23:53 Du må logge inn for å svare
Ravntid
07.12.2023 kl 23:26 73726

Spørsmål fra et annet forum: «Hva er sannsynligheten for at vi startet godt i morn?»


Mange useriøse svar her, dessverre. Merker meg at det er stort sett fra den samme gjengen som kritiserer alle som mener BGBIO skal korrigere opp. Dagtradere som snakker etter om de er på kjøp eller salg modus,

Det er naturligvis ingen som vet om kursen starter opp eller ned i morgen. Det er de som tror at kursen skal ned fordi det kommer 68 millioner nye aksjer på markedet i morgen (skulle egentlig komme i dag) og at BGBIO er hauset opp av sånne som meg. Men 68 millioner aksjer er ikke så mye når det er 2,6 milliarder aksjer i BGBIO, lite sannsynlig at det utgjør mye nedgang i handelen. I såfall er det noen som får kjøpt seg billig inngang ned mot 20 øre i en time, før den spretter opp igjen mot 25 - 30 øre.

Jeg tror at BGBIO er inne i korrigering opp etter at kursen falt svært mye lenger ned en fornuft og tall skulle tilsi. Jeg tror også at det kan komme nyheter i forbindelse med presentasjonen som BGBIO skal holde i San Diego, USA 9. - 12. desember. Men jeg vet ikke. At kursen går opp og ikke minst at omsetningen plutselig øker med 10 - 12 gangen er også et tegn på at noen "større fisker" kjøper seg inn/ øker sin beholdning.

Men mest av alt vil jeg si at du burde ikke være så opptatt av kursen hver dag. BGBIO er en volatil aksje som har gått 10 - 30 - 100 prosent på en dag siste 2 månedene, og da kan det komme utslag nedover også. Fant ikke artikkelen nå, men har lest at 90 prosent av kundene til Nordnet som driver med daytraiding taper penger. Det er svært vanskelig å konkurrere med robottene som står i kjelleren til Oslo Børs for å få minst mulig ping og kan ligge inn kjøp og salgsorder på ett millisekund og har logaritmer laget av de beste traderne på markedet.

Så mitt råd er å finne ditt interessefelt, det du kan noe om, finne ett selskap som driver innenfor dette og lese deg opp som fy, så du vet alt om dette selskapet. Så satser du og kjøper aksjer og setter ett target/ kurs du vil selge deg ut på. Og da står du i det samme pokker. Og ikke sats mer enn du tåler å tape, selv om det frister aldri så mye.

Merk at også proffene er til stede på disse forumene, og at alle her inne er her for sine egne vegne. Dersom noen skifter mellom å være positiv eller negativ til en aksje, bør du styre unna råd og tips fra vedkommende.

Lykke til. I morgen blir nok en bra dag! Tror jeg ;-)
Slettet bruker
07.12.2023 kl 23:44 73656

Å sanse med etterpåklokskap uten særlig annet sannhetsvitne enn seg selv har vel ingenting på dette forumet å gjøre, eller tror (?) du fortsatt på nissen?
Slettet bruker
07.12.2023 kl 23:46 73636

Å tro, som du sier over alt i seansen din, hjelper lite i aksjemarkedet. Det handler om å vite...
Karsten07
08.12.2023 kl 00:02 73602

Tro? Du finner ikke det ordet i mitt innlegg.. Det var vel i innlegget over at ordet "tro" ble nevnt i de første avsnittene.
Da får jeg utfordre deg da Uglefar.. i og med du sier det handler om å vite.. Hvilken dato skjer det et større gjennombrudd da, i og med du vet mener jeg?
Timespa
08.12.2023 kl 08:34 73179

Jeg skrev et innlegg om verdsetting og emisjonen i mai, se nedenfor. Analysen er ganske lik i dag.


Timespa
22.05.2023 kl 10:01
8622

Når emisjonen kom før kursdrivende nyheter så er det bra at det ble en fortrinnsrettet emisjon med solide incentivmekanismer knyttet til warrants – som gir betydelig opsjonsverdi for de som tegner seg. Jeg har i likhet med mange, vært med siden forrige emisjon og tapt mye sålangt, men er optimistisk med tanke på teknologi og har økt min eksponering betydelig nå for å delta i fortrinnsrettet emisjon.

2,5 milliarder aksjer *0,1 = 250 mill. Ved kurs 0,1 verdsettes aksjen rett rundt kontantbeholdningen. Ex kursen på 0,16 er også konservativ for den tar innover seg børsfallet ned til under 2 kroner etter at emisjonen ble gjort kjent. Ved forrige topp/emisjon ble selskapet verdsatt til ca 4 BNOK – mye basert på Covid optimisme og AXL sitt potensiale inn mot denne type virusinfeksjoner. Etter dette tidspunktet har Bergenbio levert betydelige fremskritt i sin kreftforskning, Covid sporet er dødt men er erstattet av en «hvilende optimisme» om at AXL kan ha en verdi inn mot virusbekjempelse i fremtiden. La oss bruke de 4 BNOK i peak verdi som illustrasjon på suksess, dvs 3,5 BNOK i teknologi og resten cash/skattemessig underskudd.

Et forsøk på verdsetting, hvor verdien av AXL er den ukjente. Skulle kursen gå under 0.2-0,3 fra i morgen av, vil det være gode kjøpsmuligheter for de som har troen på Bemcentinib som kommersiell suksess. At kursen er under 1 krone i dag, viser at investorene som selger ikke forstår verdien av tegningsretter, warrants og verdien av selskapet etter emisjon…..

Lav case verdi: 250 cash + 200 i skattemessig verdi underskudd til fremføring (40% av samlet underskudd til fremføring) + 50 mnok i teknologiverdi = 500 mnok, dvs 0,2 i aksjeverdi etter emisjon

Risket suksess case verdi: 250 cash + 300 i skattemessig verdi underskudd til fremføring (60% av samlet underskudd til fremføring) + 350 mnok i teknologiverdi (10% av 3,5 BNOK)= 0,36 i aksjeverdi etter emisjon.

Urisket suksess case: 250 cash + 500 i skattemessig verdi underskudd til fremføring (100% av samlet underskudd til fremføring) + 3500 mnok i teknologiverdi= 1,7 i aksjeverdi etter emisjon.

Blue sky scenario: Bemcentinib blir avgjørende som tilleggsbehandling for at Keytruda skal beholde sin markedsmakt etter at patentet går ut om få år…. Da snakker vi om helt andre prisingsmekanismer som vil gi Viking Lotto avkastning.
Lakshmi
08.12.2023 kl 08:59 72999

Karsten, godt å se at der er litt motvekt i hausingen her, er mye risk i BgBio enda.......er ikke et case du bør gå all in i.
Slettet bruker
08.12.2023 kl 11:37 72693

Spørsmålet på din beskrivelse om emisjonen bør da bli: Hvorfor ble denne satt til 10 øre og ikke 50 øre, eller en krone om verdiene er så fantastiske som du hevder? Selvsagt fordi de største aksjonærene neppe ville tegne seg = verdsatte selskapet/en ny kapitalinnstrøyting til særlig mer enn nettopp 10 øre.. Skattemessig verdi er greit nok, men ikke en håndfast verdi i dette spillet ettersom skattemessig verdi først kommer til rette når alt annet går utforbakke..Altså får du ikke markedet til å prise dette inn i en vekstmessig sammenheng. Videre så er prising av dine faktorer som kontantbeholdning, forlatt covidspor mm dessverre ikke noe prioritert i investorers øyne, da det er fremtidens fakta som teller. For BergenBio gjelder dette nå kun Bemcentinidsatsingen, selv om mangeher tror at ymtet melding om partner gjelder dette forhold, og ikke har forstått at det gjelder tilvestamad-prosjektet..
Forøvrig kan det være balansert å opplyse om at Bio-bossen Olin i 2021 kjøpte aksjer når kursen var 20 kroner:
Det har som kjent kommet reaksjoner på at ledelsen ikke investerte noe særlig store beløp i den siste 10-øres emisjonen.
-Martin Olin kjøpte i januar 2022 rundt 37.000 aksjer i BergenBio til en snittpris på ca 20 kroner - for tilsammen 750.000 kroner.. (Kilde: Finansavisen den gang)
ctrlaltdel
08.12.2023 kl 12:34 72519

750000 var og er et lite beløp for CEO. Han bommet hvertfall på den investeringen. Håper han har bedre oversikt nå.
Ravntid
08.12.2023 kl 13:25 72361

Går trått i dag, men sunnhetstegn at kursen faller på lavt volum: det betyr at det er få som er villig til å selge for under 22-23 øre. Får vi en liten finale på slutten i dag? Ser ikke bort i fra det jeg da.

Sitter uansett rolig i min lille sjørøverskute og koser meg, og har svært god tro på en god kommende uke for alle BGBIO aksjonærer. Både de som tror kursen skal gå opp og de som tror den skal gå ned, samt de som finnes eller ikke finnes på forumet😉
Redigert 08.12.2023 kl 13:27 Du må logge inn for å svare
Ravntid
08.12.2023 kl 14:27 72204

De dagene det går ned er det greit å titte på BGBIO chartet med 3 eller 6 måneder periode. Ser hvilken retning og tydelig tendens kursen har. Dette kommer til å bli svært bra, og det skjer mest sannsynlig på den måten at vi står opp en dag i nær fremtid og har fått doblet investeringene våre. Så jeg holder hardt på aksjene mine både i oppgang og nedgang. Noen ganger er det faktisk vanskelig når det går opp.

Spennende tider dette. Gleder meg til mandag, helgene har blitt kjedelige etter at jeg satt pengene i BGBIO!🤓
Redigert 08.12.2023 kl 14:30 Du må logge inn for å svare
Timespa
08.12.2023 kl 15:00 72094

Ja, 10 øre var jeg og mange med meg strålende fornøyd med. For de fleste langsiktige (meg selv inkludert), deltok i forrige emisjon med store beløp til 37,50 kr og tapte 99% av midlene. Flere av topp20 aksjonærene deltok ikke i emisjonen og ble således vannet kraftig ut, vi som deltok og overtegnet fikk "gratis tegningsretter" på kjøpet. Kjempedeal som gjør at de av oss som har vært med både i topp og bunn stort sett er i positivt farvann nå om en i tillegg kjøpte en del på 8-10 øre..

Jo underskudd til fremføring har en betydelig verdi for ethvert selskap som driver med farmasi/forskning, dette har jeg en egen tråd med diskusjon om tidligere. En får ikke fullt betalt for underskuddet, men det er ingen tvil om at det verdsettes også i et vekstcase. Underskudd til fremføring er en fundamentalverdi for Bergebio, mindre likvid enn cash men likevel et krav mot myndighetene skal inngå i verdsettelsen. Selvfølgelig skal cash inngå i verdsettelsen av et vekstselskap, det er jo også en fundamentalverdi som beskytter mot nedside. Bergenbio er gjeldfritt, det er et meget viktig poeng - som gjør at konkursrisikoen ikke er der.
Redigert 08.12.2023 kl 15:01 Du må logge inn for å svare
laffen123
08.12.2023 kl 19:14 71708

Da har de delt ut på obsjoner til seg selv ja