Rubin
08.02.2024 kl 21:09 9623

Litt desinformasjon kanskje. De er vel underleverandør til dette selskapet som har fått denne nye kontrakten…
Ravntid
08.02.2024 kl 21:19 9621

Enkelte kritiske røster mener at Bergen Bio (BGBIO) er et luftslott og prisen på selskapet er alt for høyt, og studiene som er gjort er slett arbeid og elendig. Så la oss se på det fundamentale i BGBIO:

Bergen Bio AS ble registrert som selskap 31.01.2008. BGBIO har altså holdt på i 15 år med forskning og utvikling. Dette kan man selvfølgelig bruke mot BGBIO, men almen kjent i bioteck bransjen at det tar i gjennomsnitt 10 år og 1 – 4 milliarder å få ny medisin fra forskningen til produkt i markedet.
Underskudd til fremføring ved utgangen av Q4 2022 var på 1,8 milliarder NOK. Det er ingen tidsbegrensning på dette fremførbare underskuddet, som kan føres videre "uendelig". Med 22% skattesats er nettoverdien av underskuddet til fremføring ca 400 mnok som utgjorde 4,6 kroner per aksje pr. 31.12.2022 og ca 16 øre per aksje etter emisjonen i august 2023.

Dette betyr at BGBIO sin cash (ca. 150 mNOK per 31.12.2023) og fremførbare underskudd (400 mNOK) utgjør tilsammen 550 mNOK ved Q4 2023. Dette verdsetter selskapets forskningsportefølje knyttet til AXL til 265 mNOK. Merk også at det finnes ikke langsiktig gjeld i BGBIO, altså ingen løpende finansutgifter og bankkreditorer som banker på døren.

BGBIO sine patenter, 15 år med forskning og kliniske studier og potensiale på 45 milliarder årlig salg av bemcentinib hvis det kommer til markedet verdsettes til 265 millioner kroner ved dagens sluttkurs på 30,3 øre. Jeg vil mene dette er svært lavt priset. Og her ligger gullet i BGBIO hvis det lykkes.

Bare for å irritere enkelte her inne så holder jeg tegningsrettene utenfor dette regnestykket. Det er altså ca. 1,3 milliarder, og gitt at alle disse løses inn i april så blir det antall nye aksjer i BGBIO. Teknisk sett skal dette bli ett null regnskap da det tilfører BGBIO kapital, så det er ikke gitt at kursen går ned. Om folk vil selge disse aksjene kommer helt an på situasjonen i BGBIO på i april 2024. Usikkerhet er det, selv for en positiv+ person som meg, men som longer ser jeg forbi dette.

Status på BGBIO sin forskning:

I mars 2023 fikk BGBIO fikk starte førstelinje behandling for ikke små cellede lunge kreft (NSCLC) pasienter. Dette betyr altså at det er den første behandlingen pasientene får når kreft blir oppdaget. Når vi vet hvilket byråkrati og nåløyer ett selskap skal gjennom for å få lov til å dette, så er det utrolig lovende. Du får rett og slett ikke starte slike kliniske studier dersom ikke det kan vises til tidliere og lovende resultater.
Link: https://www.healthtalk.no/kreft/bergenbio-har-dosert-forste-pasient-i-forstelinje-lungekreftsstudie/169593

BGBIO har flere pågående kliniske studier, hvor to studier er fase 1 studier og ett og det kanskje det mest spennende studiet (2nd Line NSCLC) er fase 1 og 2.
https://www.bergenbio.com/pipeline

BGBIO har fått innvilget fast- track for siste klinisk studie av Bemcentinib i USA. Det er svært positivt i seg selv, og det betyr at myndighetene (her bestående av fagpersoner, leger, forskere innen området) har vurdert Bemcentinib som meget lovende og som de vil gi pasienter raskt tilgang til.
Link: https://www.healthtalk.no/legemidler-og-biotek/norske-bergenbio-har-fatt-fast-track-status-i-usa-et-gjennombrudd-for-oss/123939

Artikkelen som ble publisert 28. november 2023 ( https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0006497123081430 ) viste at overall median survival gikk fra 8 måneder til 24,8 måneder for de som responderte på Bemcentinib behandling. Dette er regnet for å være svært bra, og det kliniske studiet er dermed svært lovende for NSCLC.

Pågående klinisk studie med kombinasjonsbehandling med bemcentinib og Pembrolizumab (Keytruda®) viser svært lovende resultater, og bedre resultater enn ved bruk av Pembrolizumab som monoterapi. Se side 16 i Q3 2023 presentasjon https://cdn.prod.nntech.io/fundamentals-file-proxy/quartr/pdf/647854dc4faa136f500b08564ee20bba.pdf

Resultatene og effekten av bemcentinib er signifikant og svært lovende for NSCLC pasienter. Dette, kombinert med at vi vet at Merck & CO prøver å finne nye patenter til Keytruda, hvor kombinasjonsbehandling med ett annet legemiddel er en måte å forlenge patentet på, gjør BGBIO til det mest spennende caset på OSEBX for tiden.

Link Merck& CO patent jakt: https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/merck-could-keep-its-patent-edge-by-shifting-keytruda-cancer-drug-simple-shot-2022-12-02/

Redigert 08.02.2024 kl 22:25 Du må logge inn for å svare
MBStock
09.02.2024 kl 08:21 9058

Skal vi egentlig ha så store forventninger til Onsdagen? Tenker fundamentale nyheter kommer når de er klare. Det kan fort gå mot kun en standard kvartalsrapport og dermed en del skuffende aksjonærer = kursfall.
Pilkastmetoden
09.02.2024 kl 10:10 8885

Vi så de ved siste melding som måtte publiseres før den gikk tilsvarende i medisinske fora. Olin styrer nemlig ikke hvilken dato en eventuell positiv Bemcentinib-utvikling kommer. Han kan bare - som han allerede har gjort - anta når den kommer. Tror derfor du får rett i din antagelse: Olin kommer mest sannsynlig til å gnåle som sist om når dem forventer nyheter.. (Sitter stødig med mine aksjer og rettigheter for dette går veien før eller siden..)
Pilkastmetoden
09.02.2024 kl 10:11 8976

Det samme gnålet du kommer opp igjen med gang på gang. Uten nyheter = Ødelegger din egen tråd..
Pilkastmetoden
09.02.2024 kl 10:36 8893

Eller sagt på en annen måte: Olin kan ikke styre når en Bemcentinib-nyhet skal publiseres, fordi en slik sak mer eller mindre når resultatet er klart både lekker til og publiseres i medisinske fora. I allefall spres den fort internt i slike miljøer.. Et oppkjøp derimot.. , men det ville bli en sensasjon å fronte på en Q4-ansamling.. Eneste en kan håpe på i denne siste sammenheng er at Olin legger litt mer kjøtt på sin masing om partnerskap- og eller oppkjøp.. Muligens kan Oliva fortelle oss litt mer om Bemcentinib-fremdriften..........
God helg - hold på aksjene..
Redigert 09.02.2024 kl 10:42 Du må logge inn for å svare
kaunis
09.02.2024 kl 11:11 8893

Ligger det ikke i luften at Merck er en aktuell oppkjøper?
ctrlaltdel
09.02.2024 kl 16:29 8629

Til de som tror festen er slutt:
Siste 6 mnd + 218 %
Siste uke +16%
Billyjojimbob
09.02.2024 kl 16:35 8658

Spennende fremover om det virkelig tar av,time will tell👍
Pilkastmetoden
09.02.2024 kl 18:10 8707

Ut fra den informasjonen som er kjent i markedet per i dag har du rett. Men alt kan skje med Bergenbio: Selskapet følges nøye av flere aktører. Noen kan sogar være finansielle = Kun en investor som kjøper hele selskapet for selv å videreutvikle det på et eller annet nivå. Dette siste har aldri vært debattert før på noe forum ettersom man har låst tankene alt for tett på selskapets allerede etablerte samarbeidspartnere som Merck for eksempel. Om det skulle komme et slikt finansielt bud fra klar himmel vil en kjøper selvsagt kjøre løpet videre for på best mulig vis få frem selskapets verdiøkningspotensiale. Dette siste er en liten advarsel fordi et bud med en grei budpremie - på for eksempel 100 % som kan få flertall - vil dermed knuse enkelte forumdeltageres ønsker om astronomisk himmelferd med derav gevinst. Mens realiteten blir at den virkelige potten forblir i hendene på en oppkjøper som ser selskapets potensialet. En fryktelig situasjon for småaksjonærene.. Ha i mente at skitne samarbeidstriks med de største eierne florerer før, under og etter slike oppkjøpsfremstøt..
God Helg, hold på aksjene uansett hva som kommer på Q4 i neste uke..
Redigert 09.02.2024 kl 18:11 Du må logge inn for å svare
elnomi
10.02.2024 kl 08:39 8315

Dette siste er en liten advarsel fordi et bud med en grei budpremie - på for eksempel 100 % som kan få flertall «

Da snakker en om et bud mellom 60-66 øre. Det er en interessant tanke og gitt største aksjonær aksepterer så får et slikt bud flertall.
Ikke lenge igjen til en får mange svar vedr BGBIO og i neste uke stiger spenningen.
King
10.02.2024 kl 09:46 8257

Noe upresist det du skriver her elnomi. Du får ta en titt på aksjeloven. Meteva med 26% av aksjene kan ikke akseptere et bud på vegne av selskapet. Først ved generalforsamling med 67% flertall kan selskapet selges/oppløses. Sannsynligheten for er slikt skambud tror jeg er ikke-eksisterende.
Pilkastmetoden
10.02.2024 kl 10:54 8217

Den som har penger får Bergenbio: Scenario: Du kjøper via flere nomineekonto så mye som mulig over tid uten at kursen presses nevneverdig. Samtidig har du opsjonsavtaler med en eller flere dominerende eiere - som. har fått en skult pris mye høyere enn kommende bud du avgir på alle aksjer. . Og vips gir du et bud. Da har du for eksempel kontroll på over 33 % av selskapet. Da har du i praksis over 50 % av stemmene, (sjeldent at mer enn 50 % møter på generalforsamling) og ingen kan stoppe deg. 67 % trenger ingen. For har du over 33 % i Bergenbio styrer du driften. kaster Olin om han ikke gjør som du sier. Du kan hente godbiten Bemcentinid billig til et selskap du selv kontrollerer. Du opererer altså som Røkke med Solstad: Flå øvrige aksjonærer til din fordel. Det skjer hele tiden i både norske og utenlandske selskaper. Nå er dere advart mot drømmepriser på Bergenbio. 100 % ja, men jeg har sagt det før: Verdien av Bemcentinib er for stor til at den vanlige aksjonær for ta del i den kaken annet enn nevnte 100 %. Den virkelige verdien styres unna også oss her på forumet. Men, jeg selger på 100 % budpremie i dag, fremfor å måtte være avhengig av en røkketype krumspringene eier med kun sin agenda på tapetet.. Slik er business, slik ble Kahoot og slik kommer det til å være til evig tid.. Snille gutter får ingenting.. Eksempel: Det er nok å se til DNO hva hovedaksjonæren har tappet det selskapet ved å legge alt skrotet inn til blodpris, og samtidig tyne eksisterende aksjonærer ved å investere alt overskudd i produksjon, fremfor å la den vanlige aksjonær få ta del i en reel kursoppgang. Slik kan også Bergenbio allerede være drevet: Emisjonen i fjor kan være et slikt trekk fra Mohn & co.. Kursen er under asfalten.. Flott for dem som skal ha innmaten Bemcentinib...
Og en konspirasjonsteori til slutt: DnB sin anbefaling på 5 øre kom altså fra Mohn sin hovedbankforbindelse.. (Den kunne ikke lures ut via Arctic som han i realiteten eierkontrollerer..)
Redigert 10.02.2024 kl 11:14 Du må logge inn for å svare
Geiren
10.02.2024 kl 11:00 8200

Det fungerer ikke slik innen legemiddelbransjen. Bencetamin må kombineres med ett hoved legemiddel og de(n) eneste aktuelle kjøper må ha dette legemiddelet i sin portefølje og testene i fase 1 og 2 kjøres med dette legemiddelet
ctrlaltdel
10.02.2024 kl 11:02 8199

King, godt der og kommer fakts på bordet. Der er mange forventninger til14. februar.
Utgangspunktet er jo en vanlig kvartalspresentasjon. Det vi vet kommer er en oppdatering av milepæler siden Q3 rapporten i tillegg til en oppdatering på økonomi, noe om forventninger fremmover og til slutt Q&A sesjon. De må holde sitt løfte at burnrate skal holdes under 50 mill. Oppdatering på NSLC kan komme, men da bare som en statusoppdatering. Se frem til en helt normal Q4 presentasjon med CEO, CFO og CMO i panelet. Som siste Q3 og mange andre Q's.
Pilkastmetoden
10.02.2024 kl 11:17 8156

Jada, formaljussen men hvem sier at kun Bemcentinib selges? Det hele ordnes i tilfelle slik at alle konkrete forhold er OK.. La oss ikke gå for mye i detaljer for da blir vi aldri ferdig..
Pilkastmetoden
10.02.2024 kl 11:24 8126

Eller: Enkleste her er at et nytt toppselskap lages der alle eksisterende aksjonærer får nye aksjer. Og her flyttes opp alle aktiviteter unntatt Bemcentinib-konseptet. Dermed ligger dette produkt med alle sine avtaler alene i det opprinnelige selskap som kan selges til hvem som helst. Akkurat som idag der enhver med nok penger kan få full kontroll på Bergenbio med 34 % av aksjene. Skjønner?
34 %, ja men Mohn kontrollerer vitterlig selskapet 100 % i dag med sine kun 29 %, inkludert søsterens aksjer..
Om dere alle her bare visste hvilken kunnskap og erfaring som sitter rundt i det såkalte transaksjonsmiljøet i det lille norske aksjemarkedet ville dere mest sannsynlig blitt sjokkert. Hvordan tror dere han Spetalen har tjent sine penger? Ved å drive formaljuss og pleie sine medaksjonærer, samt betale overpris til de samme snille medeiere..
Redigert 10.02.2024 kl 11:34 Du må logge inn for å svare
Pilkastmetoden
10.02.2024 kl 11:53 8060

Utfordringen for Bergenbio i dag - på eiersiden - er at det ikke finne en eneste offisiell strategisk eier. Der er kun finansielle eiere. Altså ingen farma-orienterte aksjonærer, kun en rekke store rene investorer, pluss menigheten som oss her på forumet..
Dette forhold kan ha sine både ulemper og fordeler. Om det fantes en litt større farmaeier ville denne ha sørget for tilstrekkelig murer for å sikre at Bemcentinib ikke selges til konkurrenter. Derfor er det rart at ikke Merck allerede har kjøpt en mindre andel av selskapet. Men det ville ha lagt en ny høy bunn på aksjekursen, noe dem selvsagt ikke ønsker seg vis a vis en senere hel eller delvis overtagelse..
Finansielle investorer tenker ikke slik - store som små - er det en hurtigst mulig gevinst dem sikler etter - selv om de offisielt fremstår med en annen polert agenda..
Ravntid
10.02.2024 kl 12:47 7977

✅Krysser av OK på den Pilkastmetoden.

Metava er største eier i Bergen Bio med 26,21 prosent eierskap, heleid av Trond Mohn:

https://www.kapital.no/portrett/2021/10/08/7745643/trond-mohn-gitt-bort-over-fem-milliarder-kroner-til-ulike-gode-formal-i-lopet-av-de-siste-30-arene?zephr_sso_ott=5tzU6M

Spørsmål til Trond Mohn i artikkel over:

Hva teller for deg når du velger formål?
– Det må være meningsfylte prosjekter. Først og fremst medisinsk utstyr som gjør at sykehusene kan stille bedre diagnoser og behandle syke mennesker, og kanskje først og fremst kreftsyke.
Redigert 10.02.2024 kl 12:50 Du må logge inn for å svare
elnomi
10.02.2024 kl 13:19 7908

Trond Mohn er en hederskar!
Pilkastmetoden
10.02.2024 kl 18:36 7572

Vi så alle hvor mye heder han hadde da han satt emisjonskursen til 10 øre...
King
10.02.2024 kl 20:15 7425

Takk for en grei realitetsorientering Pilkastmetoden. Ikke ukjent det du beskriver og selvsagt tenkes det i slike baner i mange selskaper. Personlig velger jeg å tro vi havner på en mellomløsning hvor trofaste aksjonærer får greit betalt for utvist tålmodighet og økonomiske bidrag gjennom flere år. At Bemcentinib kan ha en enorm verdi har vel mange av oss forstått.
Pilkastmetoden
11.02.2024 kl 11:42 6861

Greit nok at vi får betaling. Men ingen må i dag innbille seg at den vil (kursen altså) dekke inn verdiene slik dem var for noen år tilbake da en aksje kostet flere kroner.
Det får meg til å tenke på - husker ikke akkurat når - men solgte alle aksjer - ikke mange den gang - for 6 kroner . Tror dere her at han som kjøpte disse vil få full inndekning? Forøvrig rørte jeg ikke selskapet - helt tilfeldig da og ikke på grunn av min egen vurdering - før i høst da inngangen - også tilfeldig for meg var rundt 13 øre og jeg begynte mitt oppkjøp av både aksjer og rettigheter.... (Dagens selvskryt, men fakta - uten at jeg dermed har hatt annet enn ren flaks!!) Flaks så lenge kursen fortsatt er noe over dette nivå. Altså 16 øre.. Men 6 kroner? Stakkars sjel..
King
11.02.2024 kl 16:39 6508

Martin Olin har tidligere uttalt at et salg av selskapet er sannsynlig dersom Bemcentinib blir den suksessen den ser ut til å bli. Mest fordi BGBIO er altfor små til å kjøre en registreringsfase samt salg og distribusjon av Bemcentinib alene. Fullt forståelig dette når vi snakker om enormt store markeder. Men Bemcentinib er muligens anvendbar mot flere indikasjoner og en prissetting kan bli vanskelig når vi beveger oss på utsiden av NSCLC stk 11 og tar med potensielle virkemåter mot andre indikasjoner. Enklest for meg som aksjonær er et salg av hele selskapet, men noe sier meg at BGBIO vil fortsette å eksistere i fremtiden. To emisjoner tilbake og med Richard Godfrey ved roret gikk aksjene til 37,50. De fleste av oss har snittet solid ned siden den gangen. Personlig velger jeg å ha tillit til Meteva og familien Mohn som samlet har negativ kontroll over selskapet, men så får tiden vise om dette er riktig. Det er selvsagt store muligheter til å bedrive finansakrobatikk også her og operere med et skjult bud til eiere som samlet sette vil kunne kontrollere selskapet. Hadde noen av de største finanshaiene på Oslo Børs vært involvert hadde jeg neppe valgt å sitte long. Men så lenge det er nærmest umulig å komme utenom Mohn-familien kjenner jeg meg noe tryggere på et realt oppgjør.
Pilkastmetoden
11.02.2024 kl 18:38 6420

Må gjenta meg selv fra før i dag: Ikke vær trygg på noen. Vi så det sist da Mohn forlangte emisjonskurs på 10 øre.. Og hvorfor gjorde han det? Fordi hans rådgivere sa det rett ut: Bergenbio er åpen for en med litt penger: Du kan sette prisen til hva du vil, for vi vil ikke klare å kjøre en emisjon om du ikke er med..
Flott at han gir masse penger, man han tar altså og..
Dermed: Om ikke Mohn hadde vært med i den emisjonen med sitt volum, ville mest sannsynlig Bergenbio i dag vært avviklet og innmaten solgt for skrap-pris til en vrakplyndrer. Dem som kunne delta i emisjonen må bare takke og bukke for at den ble satt så lavt. Andre sitter fortsatt i klisteret..
King
11.02.2024 kl 19:27 6431

Er selvsagt ikke trygg på noen innen finans, men dette undergraver til slutt all tillit som er nødvendig for at folk skal stille med risikokapital. Tenker med gru på Ultimovacs som har om mulig enda sterkere eiere som kan alle fasetter av spillet.
Pilkastmetoden
11.02.2024 kl 23:09 6066

Det handler ikke om å være trygg eller ei, men at det er alles kamp mot alle. Børsen er en krigsskueplass der vinneren er den frekkeste, taktiske og mest hensynsløse. Se på Røkke. Det holder det. På den annen side: Dem som skulle finne på å kjøpe Bergenbio - med gode hensikter - er en stor farmakapasitet - og der teller en ikke småpenger, men løsninger, og vips så sitter vi her en dag og gnir oss i hendene etter at et raust oppgjør et øst rundt over det ganske land... Det går nok den veien. I mellomtiden må det være lov å ha skeptiske tanker..
elnomi
11.02.2024 kl 23:28 6037

Og blir det oppkjøp til kun+100% over børskurs så blir det det!
De neste ukene kan avgjøre mye om veien videre i BGBIO.
King
11.02.2024 kl 23:46 6082

Skeptiske tanker er fornuftig ha i denne bransjen. Jeg liker dine innlegg Pilkastmetoden, og det er godt med litt kritiske røster blant mye hausing. Faktum nå er at vi er på oppløpssiden og ser mål foran oss. Soleklart har mange av oss forventninger etter å ha sittet long i flere år. Lenge før jeg ble aksjonær i BGBIO leste jeg en artikkel om selskapet hvor det stod at flere ansatte hadde tatt opp lån og pantsatt eiendom for å investere i egen arbeidsplass. Såpass var troen på forskningen for mere enn 10 år tilbake.
raggaren
12.02.2024 kl 06:27 5895

Moaaaahahaha ser de samme gutta er hekta av igjen, lett å lese mellom linjene når barseran skal ha billige aksjer.Tror der bare må vente nå, til vi får høre hva ledelse kommer med på onsdagen, he he he,-))))))
Pilkastmetoden
12.02.2024 kl 08:59 5614

UNØDVENDIG INNLEGG, MEN SOM DU SKRIVER: DU LER FOR, OG AV DEG SELV..
Pilkastmetoden
12.02.2024 kl 09:01 5610

Tar jeg ikke mye feil solgte de nevnte ansatte seg ut på solide gevinstkurser.. Dem er i alle fall ute av aksjonærlistene - og ikke minst selskapet for lengst..
Redigert 12.02.2024 kl 09:02 Du må logge inn for å svare
Ravntid
12.02.2024 kl 09:05 5588

Da er vi i gang med en spennende uke! :-)
Blygen
12.02.2024 kl 12:20 5070

Det blir enten et kjempebyks eller et plask....verdt en liten slant...:)...ser ut som om kursen skal ta av snart!!
King
12.02.2024 kl 14:09 4829

Kursmanipulasjon er neppe uvanlig på Oslo Børs, spesielt på volatile aksjer med lavt volum. En titt på kjøp/salg i sentral ordrebok reflekterer ikke alltid kursutviklingen. Men hva er årsaken? Er det fordi det er ønskelig å sende et signal om lav interesse i aksjen ved å presse prisen ned? For så å handle til lavere kurs? Robothandel må da ligge i grenseland for hva som er lovlig dersom algoritmene er designet til å holde kursen lav. Noen som vet? Og er det slik i BGBIO?
elnomi
12.02.2024 kl 14:23 4796

OSE har gjort alt for at robothandel (vekk med minsteporster, uten kurtasje, falske ordre som trekkes lynraskt m.m) kan herje i akser ,og samtidig fjernet viktig informasjon som meglerstatistikk (som tidligere var tilgjengelig der en kunne følge hvilket meglerforetak som kjøpte/solgte).
Bare slapp av dette er robothandel som utnytter stor loss til å skape panikk og dermed får kjøpt igjen selv på et lavere nivå. Ingenting fundamentalt er endret og da skal kursen igjen etableres godt opp på 30 tallet instill nyheter kommer (som kan være rett rundt hjørnet).