VOW 2024

Karbon
VOW 20.12.2023 kl 12:20 18933

2023 har vært et krevende år for alle Vow-aksjonærer. Selv om omsetningen har satt nye rekorder, har utsatte kontraktsannonseringer og dårlige marginer preget aksjekursen. Men nå er det vel snart på tide å se framover, og ikke bakover. Dersom Vow leverer i henhold til hva som er skissert i 2024, så vil trolig skuffelsene fra 2023 bli glemt rimelig fort, og optimismen vil blomstre opp. Etter hvert som flere og flere kontrakter blir annonsert innenfor forskjellige segmenter utover i 2024, vil man trolig se konturene av en «storleverandør» av landbaserte anlegg innen et område som blir viktigere og viktigere for hver dag i verden. Når vi ser på Vows trading update for q1 i mai, halvårspresentasjonen i august, og nå sist «Kapitalmarkedsdagen» i november, så kan man danne seg et bilde av fremtidsutsiktene.

I forbindelse med Vows trading update for q1 2023 ble det opplyst at man er i samtaler med kunder om hele 80 forskjellige anlegg i perioden 2023-2029 med en kontraktsverdi på til sammen ca 25 milliarder kroner. Den største potensielle kontrakten ble her opplyst å ligge på ca 2 milliarder kroner. Under halvårspresentasjonen i august ble det opplyst at av de 80 identifiserte prosjektene, jobber man nå konkret med 33 av disse. «Konkret» betyr at de er kommet så langt i prosessen, at det ikke er snakk om noen anbudskonkurranse med andre leverandører. Det er snakk om kunder som har valgt Vow som leverandør, og at man jobber konkret med betingelsene for prosjektene. Det er også informert om at noen av disse aktørene planlegger mange anlegg.

Gjennomsnittlig kontraktsverdi for anlegg til cruiseindustrien har ligget på ca 40 millioner kroner. Kommende anlegg til landbaserte anlegg (de 33 anleggene de konkret jobber med i dag) vil ha en gjennomsnittlig kontraktsverdi på mellom 400 og 500 millioner kroner. Altså det 10-dobbelte.

Det er mange av segmentene innen industrial solutions (landbaserte anlegg) som har potensiale til å bli rene pengemaskiner for Vow i årene framover, nedenfor nevner jeg noen:

ETEL – Carbon black fra brukte bildekk:
Da partnerskapet med ETEL/Itochu ble annonsert i desember 2022, ble det samtidig opplyst at man hadde identifisert hele 300 potensielle lokasjoner for slike anlegg på verdensbasis. Samtidig jobbet man konkret med de 3 første anleggene. Under trading update for q1 2023 fremgikk det at man allerede nå hadde 10 anlegg «på blokka» Med gjennomsnittlig kontraktsverdi på kanskje mellom 400 og 500 millioner, så sier det seg selv at dette segmentet alene vil kunne bli en pengemaskin i Vow-systemet. Første kontraktsannonsering her var opprinnelig ventet mot slutten av 2023, men er utsatt til i løpet av første halvår 2024 (25 000 tonn). Estimert en 10-dobling innen de neste 5 årene, jf. presentasjonen på kapitalmarkedsdagen.

Produksjon av biochar
Vow har som kjent levert et anlegg til amerikanske Wakefield Biochar (som har planer om å bygge mange flere anlegg), og har fått en kontrakt med Quonset Soil Solutions til ca 270 millioner kroner. Det er all grunn til å tro på flere og større kontrakter innenfor dette segmentet i årene framover. Spesielt i Amerika har biochar fått et stort fokus som fremtidig «karbonlagringsmetode». Jeg har i et tidligere innlegg vist til en uttalelse om at Wakefield Biochar har planer om å oppskalere anlegget med innkjøp av nytt pyrolyseutstyr i 2024. Behovet for biochar er sterkt økende framover, noe man kan lese mer om her:
https://www.bdlaw.com/publications/demand-heats-up-for-biochar-carbon-projects/

Biokull til metallindustrien mv.
Vow Green Metals presentasjoner av fremtidige prosjekter og anlegg er imponerende. Og behovet for biokull til metallindustrien vil bare øke og øke i årene framover. Når Vow Green Metals får på plass sine partnere og finansieringen således kommer på plass (Siva og Vardar er allerede på plass), vil VGM etter alle solemerker bli en fremtidig superkunde for Vow. I tillegg leverer Vow også pyrolyseutstyr til andre aktører innen metallurgisk industri, og også til andre aktører som opererer på samme måte som VGM. Vow har tidligere levert et anlegg til Circular Carbon og til Envigas AB, og det er all grunn til å tro at det snart vil komme bestillinger fra dem for oppskalering til større anlegg. Ellers kan det ikke være lenge til Vow mottar en bestilling fra Wacker Chemie på nærmere en milliard kroner (50 000-tonns anlegg med 6 CHE-reaktorer).

Pyrolyse av sewage sludge (kloakkslam)
I presentasjonsmaterialet fra 9. mai i år (trading update) fremgår det at man allerede er i samtaler med kunder for levering av hele 28 anlegg innen sewage sludge. Fokuset på fjerning av PFAS forventes å få bare større og større oppmerksomhet framover, og japanske Kobelco (som er kunde av Vow) har uttalt at de ser for seg å bestille mange slike anlegg i årene framover. Fra trading update 9. mai 2023, ca 6 minutter ut i presentasjonen: «they are planning to build multiple plants….» Under kapitalmarkedsdagen fikk vi opplyst at «feed-kontrakten» som ble annonsert tidligere i 2023 gjelder en aktør innen nettopp sewage sludge, og som vil bestille 4 CHE-reaktorer til det kommende anlegget.

Plastgjenvinning – Repsol, UniPetrol mm.
Vow har med «plastic2Olefins-prosjektet» i samarbeid med spanske Repsol fått en fot innenfor markedet for gjenvinning av usortert plastavfall. Vi venter fortsatt på en mulig storkontrakt med UniPetrol, som i så fall vil befeste Vow som en verdensledende leverandør innenfor dette segmentet. UniPetrols siste oppdatering når det gjelder det store pyrolyseanlegget for plast er at de forventer å tildele kontrakten senest i slutten av juli 2024:

“The Contracting entity expects to award the Public Contract at the end of July 2024 at latest, so that the Modular Pyrolysis Plant could be commissioned no later than at the end of 2028"

Det er også verdt å merke seg at de 80 kundene man jobbet med pr første kvartal 2023 er et antall som bare vil vokse og vokse i antall, etter hvert som Vows systemer blir utrullert rundt om i verden. I det korte bildet (2024), antar jeg vi vil stifte nærmere bekjentskap med følgende kunder: ETEL, Circon Energy, «ukjent aktør innen Sewage sludge», Wakefield Biochar, Wacker Chemie, Envigas AB, UniPetrol og Outokumpu. Kanskje også Circular Carbon. Under kapitalmarkedsdagen ble det opplyst at Vow og Outokumpu har samarbeidet i ca 2 år om planene for Outokumpus bygging av et biogass og biokullanlegg, dvs dette anlegget:

https://www.outokumpu.com/en/news/2022/outokumpu-plans-a-significant-investment-in-a-biocoke-and-biomethane-plant,-aims-at-reducing-climate-emissions-and-increasing-self-sufficiency-in-energy-in-finland-3162097

Og 18. desember 2023 sender Outokumpu ut følgende melding, som skulle tilsi at endelig investeringsbeslutning er tatt:

https://www.outokumpu.com/en/news/2023/outokumpu-invests-in-a-pelletizing-plant-for-biocoke-in-tornio,-finland-to-accelerate-the-reduction-of-direct-emissions-3375120’

Og sist, men ikke minst – I slutten av november ble det sendt ut børsmelding (og vi fikk en presentasjon under kapitalmarkedsdagen), der det ble opplyst at Circon Energy i Caribbean planlegger en storsatsing innen pyrolyse av «alt» av avfall, og at de vil bestille hele 19 linjer fra Vow i første kvartal 2024. Og det er første fase av en serie av bestillinger i årene framover. Ingen bør bli overrasket om et så stort prosjekt kan bli forsinket i forhold til planene Circon Energy har lagt, men det er utenfor Vows kontroll:

https://www.vowasa.com/blog/vow-in-position-for-caribbean-carbon-recycling-project

Mye mer kan nevnes, men dette er håndfaste prosjekter og potensielle kunder med fremtidige «seriebestillinger» av anlegg innen industrial solutions.

Det er kanskje litt voldsomt å forvente kontraktsannonseringer til alle aktørene nedenfor i 2024, og det kan kanskje være greit å fordele de på 2024 og 2025. Jeg gjentar de til slutt i innlegget her, og de 3 øverste skal være «sikre» i 2024, så kan vi krysse de av etter hvert som kontraktene annonseres.

ETEL,

Circon Energy,

«ukjent aktør innen Sewage sludge»,

Wakefield Biochar,

Wacker Chemie,

Envigas AB,

UniPetrol

Outokumpu

Circular Carbon


Redigert 08.01.2024 kl 19:15 Du må logge inn for å svare
Fluefiskeren
20.12.2023 kl 12:28 12825

Takk for god oppsummering. Nyttig for meg som ikke følger så veldig godt med. Har vært nære salgsknappen, men har bestemt meg for å gi det sjanse utover i 2024.
BMW_E30
20.12.2023 kl 12:53 12776

Veldig bra Karbon. Kan eg foreslå uten å bli sablet ned at du drar frem noe av de mer negative tingene også? Ikke ment som en kritikk, men bare greit å få frem i diskusjonen.
Noe av de eg tenker kan bidra negativt uten å gjort særlig grundig arbeid i analysen:

- Bedriftene som vurderer investering, riktig nok ikke i konkurranse med andre leverandører (kanskje), men hvilken nedbetalingstid har ett anlegg. Trolig en av grunnen for at kontrakter lar vente på seg. Grønn profil er vell og bra men trolig ikke nok for selskaper som må regne hjem investeringer i denne størrelse.?
- Størrelse på kontraktene kan bli vanskelig å håndtere med dagen balanse, har mine tvil om de lar seg gjennomføre med samme modell som benyttes mot cruise.?
- Norske eigere, som blir nødt å presse igjennom utbytter for å betjene skatt istedenfor vekst. (greit med utbytter, men tror aksjonærverdien er betydlig høyere om selskapet får vokse.)
- Problematikken med inflasjon/valuta og utenlandske leverandører ble trukket frem i q3 trading update. Er denne produksjonen bare å trekke inn i CHE, trolig ikke.)
For ordenskyld har eg masse vow aksjer og har absolutt troen på at dette blir bra. kanskje allerede i 2024. (Hengelås er også fint om du benytter deg av :) )
Karbon
20.12.2023 kl 13:20 12727

Gode innspill BMW_E30, som absolutt er verdt å tenke på. Spesielt det med produksjon av CHE-reaktorer har jeg tenkt en del på. Vi vet det tok sin tid å produsere den første, og nå skisseres det en potensiell "masseproduksjon" av slike framover.

Jeg regner med at Vow har kontroll på dette, og har klargjort virksomheten for å kunne håndtere kommende ordremengde. Men dette er kanskje et spørsmål som kan stilles til Henrik i forbindelse med neste kvartalspresentasjon? Jeg kan gjøre mine tanker og antagelser, men ser gjerne at CEO redegjør for det.
BMW_E30
20.12.2023 kl 13:41 12688

Håper absolutt de jobber parallelt med å finne rimeligere/alternativ leverandør. F.eks Latvia. (Ofte billigere en polsk produksjon og samme kvalitet er min erfaring.)

For min del har veldig tro på den sewage sludge FEED kontrakten og potensialet i den. (anlegg og ettersalg.)
I mitt enkle hode er denne kanskje den med mest likhet til anleggene på cruise. (Her kan eg ta veldig feil)
Karbon
20.12.2023 kl 19:32 12553

Jeg så et lite utdrag fra en presentasjon som ble avholdt i dag, men hadde dessverre ikke tid til så veldig mange minutter. Kontrakten innen sewage sludge er etter hva jeg forstår en kontrakt av betydelig størrelse, og vil inneholde mye mer utstyr enn "bare" 4 CHE-reaktorer. Det ble imidlertid ikke sagt noe om når man kunne forvente kontraktsannonsering fra denne kunden, men at FID var forventet i løpet av 2024.

Ellers så fikk jeg med meg at av de kontraktene man nå jobber konkret med, dvs der kunden og Vow allerede har kommet sammen og jobber fram løsningene i fellesskap, beløper seg til ca 20 milliarder kroner. Det vil si at av de 25 milliardene som ble angitt i mai, så er allerede potensielle kontrakter for ca 20 milliarder kommet i den fasen hvor Vow allerede er valgt som samarbeidspartner/leverandør.

Beja27
20.12.2023 kl 21:52 12411

-In a capital markets update today, Vow ASA (“Vow” or the “company”) introduces a
target to reach a normalised EBITDA margin of 15 per cent during the second half
of 2024 and a comprehensive plan for controlled and profitable growth.
28.11.23
...NB Har som mål å få til en helhetlig plan for kontrollert og lønnsom vekst !
Redigert 20.12.2023 kl 21:59 Du må logge inn for å svare
Karbon
20.12.2023 kl 22:31 12360

Jeg orker ikke at denne tråden også skal ødelegges av forumklovnen, så derfor må dessverre hengelåsen på. De aller fleste, bortsett fra forumklovnen vil få tilgang.
BMW_E30
21.12.2023 kl 10:06 12304

De meldes idag at VOW gruppen gjennomfører salg av Ascodero.
Litt usikker hva dette datterselskapet har bidratt med inn mot kjernevirksomheten, men eg mener de hadde kun med sortering av plast å gjøre. Leser vell litt mellom linjene her at de ikke har bidratt i så stor grad som kanskje var intensjonen. (Robotisering er utrolig vanskelig. De vet eg en del om.)
De ser også ut til at de sitter igjen med en liten gevinst på ca. 20mill. nok. (Kan for lite om transaksjonen og hva selskapet har krevd organisatorisk, men i kroner er de vell positivt.)
Eg antar at de om kort tid kommer en melding i forbindelse med Tina sitt arbeid med DNB og lånevilkår som antageligvis er en av grunnene for dette salget?

Sakset ifra meldingen: Ascodero has for the main part operated as a self-contained entity within the Vow group. For the first nine months of this year Ascodero constitutes approximately three percent of group revenue. Net cash proceeds from the transaction after repayment of debt are expected to be around EUR 1.8 million. The transaction will result in an accounting gain which will be booked in the fourth quarter of 2023
Karbon
21.12.2023 kl 11:38 12255

I forhold til åpningsinnlegget, og Circon Energys prosjekt i Caribbean, vil jeg gjerne vise til innlegget fra IvanBliminse på en annen Vow-tråd, som er et av de beste innleggene noensinne skrevet på en Vow-tråd:

https://www.finansavisen.no/forum/thread/160074/view/5742523?legacy=0
Karbon
21.12.2023 kl 15:52 12104

Markedet reagerer på dagens melding med å sende aksjen ned. Det har trolig sammenheng med at salget av robotvirksomheten indikerer at man har behov for arbeidskapital. Salget indikerer vel også at man fortsatt ikke har fått noe oppgjør fra Vgm enda verken for CHE-reaktoren eller den ekstra pyrolyselinjen. Hadde oppgjøret fra Vgm vært på plass, ville selvsagt ikke utfordringen med arbeidskapital vært til stede. Cecilie Jonassen opplyste under kapitalmarkedsdagen at Vgm fortsatt manglet finansiering til Follum fase 2 (CHE-reaktoren), men at hun håpte på at det ville foreligge en løsning før nyttår.

Dagens melding burde uansett bety at arbeidskapitalbehovet nå er dekket inntil det kommer oppgjør fra Vgm. I tillegg har man en inntektstrøm fra bl.a Quonset Soil Solutions og andre pågående prosjekter.
Redigert 21.12.2023 kl 16:39 Du må logge inn for å svare
nolast
21.12.2023 kl 22:23 11913

Hvis jeg har forstått det riktig så ser det ut til at Vow skal rapportere hvert kvartal i 2024. Fatter heller ikke at markedet ikke satte
litt mer pris på salg av en forretningsdel som er ekstremt konkurranse utsatt og utenfor kjernevirksomheten.
BMW_E30
21.12.2023 kl 22:41 11867

Ettersom året nærmer seg over er de nok naturlig med litt rydding i porteføljen osv. Noen ønsker kanskje å få noe skattefordel som følge av tapet. Dette gjelder ikke for ASK kontoer der skatt realiseres når kontoen avsluttes. Men de finnes flere varianter der de ikke fungerer sånn og skatt realiseres om en har realisert tap/gevinst.

At Ascodero selges er eg for min del nøytral til, men positiv til at de viser handling for å få inn kapital. Trolig noe DNB har hatt en forvetning til.
Eg for min del såg helst for meg de var aksjeposten i Vow og aksjebeholdningen i VGM som kunne vert redusert eller solgt helt. De hadde gitt 10 - 60 mill i kassen på dagens kurs. Ser ikke for meg at VGM kursen skal stige med den drop down modelen vi har sett til nå. Synspunkt på dette?

Karbon
21.12.2023 kl 23:09 11821

Jeg vil tro salget av Ascodero er tilstrekkelig, og at det således ikke er behov for å vurdere salg av aksjeposter, selv om muligheten ligger der.

Jeg har fundert litt på det som ble opplyst i en presentasjon i går, og som jeg skrev om litt lenger opp i tråden:

"Ellers så fikk jeg med meg at av de kontraktene man nå jobber konkret med, dvs der kunden og Vow allerede har kommet sammen og jobber fram løsningene i fellesskap, beløper seg til ca 20 milliarder kroner. Det vil si at av de 25 milliardene som ble angitt i mai, så er allerede potensielle kontrakter for ca 20 milliarder kommet i den fasen hvor Vow allerede er valgt som samarbeidspartner/leverandør"

20 milliarder. Gitt 15 % marginer så snakker vi om ca 3 milliarder i "fortjeneste" på disse kontraktene. Og dersom vi fordeler dette over 3 år, med stigende inntektsstrøm, for eksempel år 1: 500 mill., År 2: 1 milliard, År 3: 1,5 milliarder, og en p/e på forsiktige 20, så kan dette bli riktig så pent om noen år.
investinor
22.12.2023 kl 19:39 11535

fin oversikt over de store prosjektene. keep up the good work og god jul karbon!
BMW_E30
22.12.2023 kl 19:51 11520

Oppdatert analyse ifra Pareto idag. Kursmål redusert ifra 30kr til 19kr. Kjøpsannbefaling.
De er vell noe naturlig at kursmål blir redusert som følger av en profitt warning og flere av de store kontraktene ikke er kommet i år.
Samtidig meldes de at inflasjonen i USA faller mer en ventet. (https://e24.no/internasjonal-oekonomi/i/xgqWbl/prisveksten-i-usa-dempet-seg-til-26-prosent-i-november)
Dette er slik eg ser de gode nyheter, spesielt om en ønsker å selge prosjekter i Amerika, da de kan tyde på at de ikke trenger være lenge til renten senkes igjen for å ikke miste muligheten til denne myke landingen. Higher for longer er altså kanskje ikke nødvendig.

Håper du fortsetter å holde liv i denne tråden med dine informative innlegg, og som fremdeles er uten spam. Uansett ønskes de en god jul til deg og ellers alle andre som deltar på tråden :)
CapitaL
23.12.2023 kl 11:09 11347

Et salg som i utgangspunktet burde vært unødvendig.. Hvem skulle trodd at spinoffen VGM skulle bli en sånn klamp om foten. Men som man reder ligger man. Tabben var å kjøre en for liten emisjon og at man i stedet valgte å kjøre utsalg av ledelsens egne aksjer. Det er lett å se i etterkant, og kursen har vært i fritt fall siden.

Nå står man i fare for å måtte kjøre en ny emisjon i morselskapet.. på lave kurser.. om ikke skuta blir snudd snarest. Jeg tror ikke man klarer å løfte marginene før langt uti neste år og det tæres hardt på arbeidskapitalen nå. Det meste trekker fryktelig langt ut i tid, og varsellampene har blinket iltert siden Q3. Maritimt har vært gullkalven som har holdt resten flytende, men nå kan jeg ikke lenger si at man får industrials med på kjøpet, all den tid smellen kom i maritimt.. 35 mill i one-off effects het det seg.. Hvorfor skal vi ta det for god fisk? Ledelsen har faktisk ikke tillit i markedet lengre.

Jeg har, som de fleste vet, satt meg på sidelinjen inntil jeg ser faktisk bedring både mht fri kontantstrøm og ordreinngang på landbasert virksomhet.

Litt lavere sigarføring, litt mindre champagne og litt mere realisme hadde absolutt gjort seg i VOW.

Håper 2024 blir det forløsende året for aksjonærene, men jeg har mine tvil dessverre.

God Jul til hardt prøvede aksjonærer.
Framtia
24.12.2023 kl 00:51 11091

God Jul til deg også Capital!
nolast
29.12.2023 kl 00:13 10552

Kom over noe på Linkedln som jeg ikke har fått med meg. Har ikke hatt tid til å grave men for de som lyster så her er det.

RFHIC Corporation
RFHIC CorporationRFHIC Corporation
1 483 følgere1 483 følgere
6d • 6d •

Følger

Checkout these images of our 900-930MHz, 30kW GaN solid-state microwave generators installed in Vow ASA Scanship's innovative microwave pyrolysis reactor!
Scanship's microwave pyrolysis systems are installed on private cruise ships, converting the organic waste produced mid-cruise into valuable biofuels.
To learn more about the 900-930MHz, 30kW GaN solid-state microwave generator, click here: https://lnkd.in/g2YKfS7i
nolast
08.01.2024 kl 18:46 9830

Tålmodighet kan lønne seg! Tar meg den frihet å limer inn fra en artikkel i FA fra i dag.
Kunstig intelligens (AI) og avkarbonisering blir drivkreftene når verdensøkonomien går inn i en ny supersyklus, spår analysesjef Peter Oppenheimer i Goldman Sachs.
Selv om AI og avkarbonisering er relativt nye konsepter, klarer analysesjefen å trekke historiske paralleller.

– På grunn av dette enorme dobbelsjokket vi trolig vil se, et positivt sjokk av teknologisk innovasjon i veldig raskt tempo sammen med en restrukturering av økonomier på veien mot avkarbonisering, tror jeg det er en periode lik den vi så mot slutten av 1800-tallet, sier han til CNBC.

Denne historiske perioden var preget av utvikling innen infrastruktur og teknologi som drev modernisering, industrialisering og betydelig oppgang i produktiviteten.
nolast
08.01.2024 kl 22:06 9636

Og jeg håper inderlig at Karbon snart er ferdig med julefeiringen. Vi trenger deg som ledestjerne i det som kan bli/blir det
mest spennende året i VOWs minne!! Kunnskapen din trenges.
Karbon
11.01.2024 kl 22:34 9238

Du vet hvorfor jeg har valgt å bruke minst mulig tid på forumet nolast. Vedkommende som er årsaken til det har klart å rakke ned på meg i dag også ser jeg på en annen tråd.

Men jeg kan komme med en god nyhet. Wacker Chemie er nå enda et skritt nærmere å kunne sette ut i livet planene sine om et 50 000-tonns biokullanlegg, med bestilling av 6 CHE-reaktorer fra Vow:

https://www.heim.kommune.no/kunngjoering-reguleringsplan-holla.6636077-500318.html

"I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 kunngjøres i dag at kommunestyret i Heim kommune i møte den 14.12.2023, sak 52/23, vedtok reguleringsplan for Holla industriområde. Planen legger til rette for en utvidelse av Wacker Chemicals sin virksomhet."

Framtia
11.01.2024 kl 23:18 9172

Håper du har rett! Blir bare oppgitt over alt dette snakket om klimamål og null handling. Sissner prøver med sitt bidrag å idiotifisere hele den grønne industrien, samt dens støttespillere🤔Får være prinsippfast en stund til...Kanskje melde seg inn i naturvernforbundet og kjøpe noe kjetting å lenke seg fast med fra " Kjetting-Jan"...Det nærmeste jeg kommer mtp. å investere i offshore/ olje relatert ...
Karbon
13.01.2024 kl 18:10 8853

Pyrolyse av planterester etc til fremstillelse av biokull/biochar blir stadig mer aktuelt som et viktig klimatiltak. Denne artikkelen anbefales for alle som har interesse av tematikken:

https://www.wired.com/story/why-humans-are-putting-a-bunch-of-coal-and-oil-back-in-the-ground/?trk=organization_guest_main-feed-card_feed-article-content
Redigert 13.01.2024 kl 18:10 Du må logge inn for å svare
Karbon
15.01.2024 kl 22:22 8487

Mens vi venter på den store ordren fra Circon Energy, kan det være greit å gjengi noen sitater fra denne artikkelen som bør gi hver og en litt å tenke på:

https://www.prnewswire.com/news-releases/circon-energy-announces-execution-of-strategic-cooperation-agreement-and-supply-agreement-with-vow-asa-302006470.html

"Our extensive due diligence and evaluation of global equipment suppliers proves Vow is the clear market leader. With thousands of installations, deep-rooted commercialized technologies, and proven global scale, Vow is ideally situated to supply the foundation of our Carbon Refineries" said David L. Duren, Founder and CEO of Circon."

"We look forward to a long-term engagement as we demonstrate true sustainability and environmental stewardship by building some of the world's largest decarbonization projects."

"From our position as provider of advanced environmental technology and circular solutions for more than two decades, Vow has grown to become a leading technology partner and equipment supplier to industry and infrastructure projects around the world. Among our current projects are Europe's largest biocarbon factory, a large-scale sewage treatment plant in Japan, and a complete biochar and renewable energy plan in Rhode Island."

"Circon has multiple projects under advanced development in the Caribbean, the first of which will deploy nineteen (19) lines of Vow's equipment to process feedstocks into lowcarbon fuels, biochar and recovered carbon black without any direct emissions. These low-carbon fuels will feed the adjacent renewable power generation facility and the remaining coproducts will be commercialized as "green" resources into the supply chain to complete the circular economy model. This entire process is carbon negative and will produce substantial environmental credits."

"Net Zero Holdings, LLC will monetize excess coproducts and register and monetize the environmental credits through an agreement with Circon. Subject to the completion of final engineering and design works, ReCO2 anticipates executing a purchase order with Vow in the first quarter of 2024"

Personlig tror jeg det er i overkant optimistisk å tro at bestillingen av 19 linjer kommer allerede i q1 2024, så får jeg heller bli positivt overrasket hvis så skjer. Merk at det ikke er Vow eller Badin som har skissert dette, men ReCO2 og David Duren i Circon Energy. Det er med andre ord utenfor Vows kontroll.


upsidedown
16.01.2024 kl 11:14 8301

All ære til Karbon!
Har for tiden ikke aksjer i VOW da jeg tror Q4 blir svakt ut fra det som er meldt. Så vil tiden vise om det er klokest å sitte på gjerdet inntil videre. Man bør heller ikke se bort fra at vi skal gjennom en generell korreksjon på børsene siden mange har testet ATH. Så personlig har jeg valgt å gå 100 prosent cash inntil videre.
CapitaL
16.01.2024 kl 14:02 8275

Inntektene forventes å overstige 900 mill, men med stusselige marginer på 2-4 prosent..

Aksjen begynner å bli billig nå, men det spørs om bunnen er nådd riktig ennå. Dersom det ikke kommer noen ordre av betydning den nærmeste tiden, og før den antatt elendige halvårsrapporten legges frem 29 februar, så tror jeg den tekniske støtten på 10,80 ryker. Da er neste støttenivå 9,50.

Jeg øyner muligheter for billige aksjer fremover.. og sammenlignet med f.eks Cambi kan vel VOW sies å være rimelig på dagens nivåer?
CapitaL
19.01.2024 kl 14:23 7849

Karbon!

Da kan du ønske meg velkommen som medaksjonær igjen;)
Kjøpt litt på siste dagers tilbudspriser..

God Helg
Karbon
19.01.2024 kl 14:29 7840

Godt å høre CapitaL. Jeg synes du er en dyktig og modig skribent på forumet. Du tør å peke på det som er utfordrende, uavhengig av om du er aksjonær eller ikke.

Har du sett denne?

https://www.euronews.com/green/2024/01/17/leak-suggests-reliance-on-carbon-storage-to-meet-co2-emissions-targets
nolast
04.02.2024 kl 17:43 7071

Søndagsroen har senket seg. Det et ikke mye fart i Vow om dagen. Men gledelig at skipselekrikeren fyller på med aksjer.
Ellers så er dette en artikkel flere bør få med seg!
https://www.altinget.no/artikkel/klimateknologi-som-staar-ubrukt-kutter-ingen-utslipp
Framtia
05.02.2024 kl 21:48 6764

Nå er det sannsynligvis like før utbyttefesten starter, eller...!? Er det bare jeg som føler at det er mye snakk om store kontrakter like om hjørnet!? ...De avtalene som har rent ut i sand de siste årene er knapt nevnt...Hvorfor, tror dere, ledelsen er så opptatt av å kommunisere alt som er positivt, uansett hvor prematurt!? Nettopp for å forsvare å holde en forretningsmodell gående...Nå tenker sikkert flere enn meg at dette begynner å ta litt vel lang tid! Hvorfor ikke rippe opp i gammel dritt å kalle en spade for en spade! Acetal mittal mf blir ikke nevnt i en bisetningng lenger, men er de skrinlagt!? Ingen som vet og svært tyst er det fra dem som burde vite...Vi liker ikke støy og ikke ledelsen heller! Begynner å se omfanget av Capitals skepsis og helt opplagt er den aktuell! Hammers er fraværende, noe som betyr en ting! Kurs i fritt fall! Nå har det seg slik at det finnes tusen gode grunner til å selge uten å miste nattesøvnen, for ja, det går flere tog og de som startet først er for øyeblikket avsporet...Eneste vettuge nyhetene vi har kunnet glede oss over i det siste er oppsigelser og lokaler til leie, noe sikkert mange ser på som positivt I et vekstselskap...🤔Da er det tross alt en trøst at utbyttet lurer rett rundt hjørnet...
Karbon
05.02.2024 kl 22:16 6750

Arcelor Mittal har jeg skrevet om mange ganger før. For de som ikke husker det så er den korte oppsummeringen slik, etter at jeg personlig tok kontakt med Arcelor Mittal Luxembourg for å forhøre meg om status:

Byggingen av et biogassanlegg er ikke skrinlagt, men man ser etter potensielt bedre egnede lokasjoner enn Rodange, som først var tiltenkt et slik anlegg. Når man kan forvente en eventuell ny plan vedr. et kommende biogassanlegg fikk jeg ingen opplysninger om. Det er alt vi vet, og dette kommuniserte også Badin i en kvartalspresentasjon for en tid tilbake.

Over til noe annet. Her er en fersk og meget god artikkel fra Horizon Europe om Plastic2Olefins-prosjektet:

https://projects.research-and-innovation.ec.europa.eu/en/horizon-magazine/recycling-tyres-and-plastics-ancient-heating-method?pk_source=youtube&pk_medium=social_organic&pk_campaign=energy-environment-industry

En liten reklamesnutt om pyrolyseprosessen har man også utarbeidet til artikkelen:

https://m.youtube.com/watch?v=4aqcFn5KS40&trk=feed_main-feed-card_ingested-content-summary-external-video-contentKarbon
05.02.2024 kl 22:25 6762

Merk også en annen ting. Flere og flere instanser og bransjeaktører snakker nå om pyrolyse i et helt annet perspektiv enn tidligere. Man snakker ikke lenger om pyrolyse av "bare" bildekk, eller "bare" plastikk, eller "bare" trevirke og planterester, eller "bare" kloakkslam. Man snakker om pyrolyse av store mengder søppel av forskjellig art, i ett og samme anlegg.

Der er dette Circon Energy skal iverksette i Caribbean, når de skal bestille 19 linjer fra Vow. Dette er fremtidens energiløsninger, og vi er knapt nok i startfasen enda av slike utbygginger.
CapitaL
06.02.2024 kl 15:01 6610

Jepp, utbytter like rundt hjørnet :DDD

Når man ser på kursutviklingen er det iallfall ikke fravær av skepsis til Vows ledelse lengre?
Tausheten rundt oppgjør for 2.500 tonneren på Follum er også ganske pussig. Det er millioner som hadde kommet godt med i Vows kasse. Likeledes skal jo Vow vanligvis få ca 1/4 av ordresum innbetalt ved bestillinger av utstyr. Er det blitt gjort ved bestilling av CHE-reaktoren 30 september?
Du vet, den reaktoren som skulle vært ferdigbygd i 2022 med kjøper klar;)

Begge de ovennevnte tingene har stor betydning for Vows kontantstrøm.. utgiftene har de jo tatt på egen kappe... Jeg forventer en avklaring rundt dette når VGM skal ha sin oppdatering den 15. Forhåpentligvis har de også en lånefasilitet med DNB? på plass snart...Nok om det.

Vi ser at det innimellom dukker opp ordrer til Industrials og det er som kjent to viktige ordrer vi venter på den nærmeste tiden. De i seg selv bør være mer enn nok til å snu den fallende trenden i selskapet. Mitt syn er at aksjen nå har falt alt for mye gitt fremtidsmulighetene og inngang på tiern eller lavere er trolig et kupp om ting faller på plass. Teknisk så har aksjen støtte på 9,50. Brudd ned kan bety fall helt ned til 6 kroner.. Det har jeg dog liten tro på... Vi får se hva som kommer frem den 15 og 29 februar.. Og i mellomtiden kan man jo leie seg et lite kontor i House of Vow og kanskje snappe opp noe spennende nytt på kantina der;)
Karbon
06.02.2024 kl 16:52 6488

Delbetaling fra VGM for CHE-reaktoren skulle som CapitaL nevner over her vært innbetalt på bestillingstidspunktet. Men Cecilie Jonassen opplyste under q3-presentasjonen at de manglet finansiering for Follum fase 2 (CHE-reaktoren). Jeg tror ikke Vow lar VGM kjøpe utstyr "på krita" en gang til, så dette vil neppe gjenta seg når VGM skal sette i gang med Viken Park.

Ellers så er det et par andre forhold som også har ført til at millioner av kroner som var forventet på konto i 2023 forsatt ikke er der. Vow hadde fått signaler om at ETEL ville foreta sin første bestilling i andre halvår 2023, men dette ble dessverre utsatt til q2 2024. Jeg tror også Vow hadde forventet en bestilling fra Wacker Chemie i 2023 (6 CHE-reaktorer), men her har også bestillingen (med tilhørende delbetaling) latt vente på seg. Mulig dette har sammenheng med at vedtaket fra NVE om anleggskonsesjon for utvidelse av Holla transformatorstasjon fortsatt ikke er klart. Dette burde egentlig bare være en formalitet, og søknaden ble faktisk sendt 14. november 2022 men NVE har tydeligvis god tid.

Tid er penger, og uventede forsinkelser har dessverre tæret kraftig på Vows arbeidskapital. Som jeg har vært inne på tidligere er dette forhold som er utenfor Vows kontroll, og i mellomtiden har Vow gjort hva de kan for å spare inn der de kan inntil utstyrsbestillingene kommer (salg av Ascodero, permisjoner og mulige medleietakere i Vows lokaler).


Karbon
06.02.2024 kl 21:48 6273

Ja, det er den siste der jeg snakker om nolast. Og i og med at kommunen før jul vedtok reguleringsplanen i tråd med Wackers søknad, så mener jeg at også utvidelsen av transformatorstasjonen burde være en formalitet, nå som høringsfristen for lengst er ute.

Reguleringsplanen:

https://www.heim.kommune.no/kunngjoering-reguleringsplan-holla.6636077-500318.html
Karbon
06.02.2024 kl 22:00 6246

Nolast, tusen takk! Jeg ser nå at den opprinnelige søknaden om utvidelsen av transformatorstasjonen er erstattet med en endring av ledningstraseen!

"WCN har etter tilbakemelding fra Trøndelag fylkeskommune endret utformingen av sin
omsøkte utvidelse av Holla transformatorstasjon (egen konsesjonssak) for å unngå konflikt med et kulturminne på Kolhaugen. Tensio må derfor endre ledningstraseen fra
syvende mastepunkt til nytt innstrekksstativ, se Figur 1. Endringen krever at siste mast flyttes litt mot vest. Dette vises i Figur 2."

Det var altså et samisk kulturminne som stakk kjepper i hjulene for utvidelsen av transformatorstasjonen. Vel vel, godt at de har funnet en alternativ løsning!

Wacker betaler selv for endringen av ledningstraseen (15-20 mill), og søknaden er godkjent nå i 2024!

Så da kan det faktisk skje noe her snart.
Redigert 06.02.2024 kl 22:16 Du må logge inn for å svare
nolast
07.02.2024 kl 17:12 5984

Noen har baller og trua!
Ikke ubetydelig kjøp dette!

Trethom AS ("Trethom") has on 6 February 2024 acquired 244 852 shares and voting
rights in Vow ASA ("Vow").
Trethom owns together with related associates, total shareholding of 5 926 829
(5.16 %) shares and voting rights.