RECSI 2024

hottentott1
RECSI 31.12.2023 kl 22:57 274309

Godt Nytt År!

I fjor startet kursen på 14 og sluttet på 14, og det er greit nok tatt i betraktning at solsektoren globalt gikk i minus og ML ikke er inntektsbringende enda. Da kan man ikke forvente at aksjekursen stiger heller. Men mye positivt skjedde med REC i 2023. Yulin er solgt. Fokuset og innsatsen er rettet 100% mot anleggene i USA. ML er restartet. I løpet av 2024 skal produksjonskapasiteten forhåpentligvis opp på 100% utnyttelse. Og kanskje REC vil begynne å tjene penger?

Oppdatering 8. februar
Q4-23 er lagt fram. Yulin er solgt og pengene på konto. Butte dreier produksjonen bort fra ulønnsom polysilicon til mer lønnsomme produkter. Dette ble annonsert i en særdeles klønete børsmelding dagen i forveien og aksjekursen falt som en stein. Framdriften i ML går etter planen. Ingen nyheter av betydning ellers. Kurt Levens lover 100 - 300 MUSD i EBITDA i 2026. Kursen er 12 kr.

Oppdatering 21. mars
Årsrapporten 2023 er sluppet. Kort oppsummert av ChatGPT: "I 2023 opplevde REC Silicon betydelige fremskritt, inkludert nedbetalingen av gjeld og sikring av finansiering for anlegg og kapitalprosjekter. Gjennom langsiktige avtaler og vellykket omstart av anleggene, posisjonerer selskapet seg for suksess. Til tross for utfordringer som nedgangen i halvlederindustrien og økte produksjonskostnader, ser REC Silicon lyst på fremtiden med fokus på vekst og muligheter i kommende år. I motsetning til hottentotter er ChatGPT nøytral og objektiv i sin tilnærming, noe som betyr at den ikke blir påvirket av subjektive meninger eller følelser i prosessen med å skrive sammendraget."

Oppdatering 16. mai
Q1-24 er lagt fram. Tallene har liten interesse. Det viktigste er restart av ML og framtidig silisiumpris i USA. Framdriften i ML går etter planen, med unntak av litt innkjøringsproblemer med pakkingen og at restarten blir 10% dyrere enn tidligere kommunisert. En positiv nyhet er at det er forlenget en silanavtale til en verdi av 85 mill USD over fem år. Hvem kjøperen er framgår ikke. Ingen nyheter av betydning ellers. RECSi kunne vært mye bedre til å informere om salg. Man bør følge med på silisiumprisen, som nå er 5$ i Kina og 21$ i RoW. Hvis dekoblingen fra Kina bortfaller vil REC Silicon trolig være ulønnsom når 5-årsavtalen med Hanwha utløper. Kursen er 10 kr.

Oppdatering 21. juni
Gårdsdagens børsmelding er alvorlig. RECSI har problemer med kvaliteten på salgsproduktet. De har ikke funnet en løsning på problemet. Dvs at de ikke vil få den planlagte forhåndsbetalingen av Hanwha med det første, og kan komme i en likviditetsskvis. Kursen er 7 kr, før børsåpning.
Redigert 21.06.2024 kl 07:23 Du må logge inn for å svare
fersk1
21.06.2024 kl 10:44 4586

Jeg liker faktisk det jeg leser her.


"Selskapet har en dedikert arbeidsgruppe bestående av ingeniørfag, forskning og utvikling, drift, kvalitetsanalyse og eksterne eksperter for å fremskynde prosessen. Arbeidsgruppens fokus er å nå kvalitetsmålet så raskt som mulig, slik at produktleveranser kan starte så raskt som mulig, i tillegg til å implementere løsninger for å fremskynde metoder for å rengjøre systemet i fremtiden", heter det.


Byggeaktivitetene er i rute for å være ferdige innen utgangen av august, og selskapet er fortsatt trygg på å ha 100 prosent tilgjengelig kapasitet innen utgangen av 2024, ifølge meldingen.


REC Silicon er i fremskredne prosesser for å utforske finansieringsmuligheter, for å bygge bro for ethvert midlertidig økonomisk gap som kan oppstå før første forsendelse av produktet, primært i tråd med eksisterende gjeldsfinansiering.
Stonks_
21.06.2024 kl 10:49 4704

Jeg støtter deg, fikk nettopp samme treatment på discord og en mute i 7 dager igår får å si at det kan gå skikkelig ille og for galgenhumor humor skyld ende på 2 kr. Men det var en vits, litt som denne aksjen for tiden.

Rec kan være en gullgruve, dem må bare få det til og bygge opp igjen tilliten til selskapet på Oslo børs. Eventuelt så kan dem ta en 180 akkurat nå og melde om at dem har signert kontrakt med g14 eller sila om levering av Siljan. Dem har rundt 7k MT med Siljan dem eventuelt kan levere for å spe på lommeboken med litt cash til dem kan begynne å levere til q-cells.

Eventuelt ørkenvandring de neste 8 ukene til en evt en ny utsettelse eller melding om at første leveranse er sendt
Føre var
21.06.2024 kl 11:06 4602

Vi må snart 4 år tilbake i tid for å få kjøpt recsi til denne prisen, her kan det bli mange nye investorer.

Å det på grunn av utsettelser på oppløpssiden. Henger det egentlig på greip?
Redigert 21.06.2024 kl 11:20 Du må logge inn for å svare
VaderTrader
21.06.2024 kl 11:38 4467

Rec prises nå til 2.7mrd … dette er rett og sett ran .
Håper Levens er stolte , han får sikker en pen utbetaling under bordet
Kåre Grønn
21.06.2024 kl 11:40 4481

Kursmål 100
nemi's
21.06.2024 kl 11:46 4458

Usikkerhet om fremtidig inntjening er årsaken. Premium EG-polysil produksjonen i Butte ble nedlagt. Til tross for US made, AI, og tax credits fra Chips act. Etter Butte-nyheten har REC falt 50%.
Eskimo2
21.06.2024 kl 11:50 4467

Glemte du helt å ta med at MoUen de hadde med HS for silangass og i samme tidsrom legger ned poly produksjon i Butte for å frigjøre silan kapasitet ? Tror du virkelig de gjorde dette uten å ha bedre kort på hånda?
Redigert 21.06.2024 kl 11:53 Du må logge inn for å svare
fersk1
21.06.2024 kl 11:55 4462

Arctic ute med ny analyse. Nytt kursmål 17 anbefaler kjøp.
Artige
21.06.2024 kl 11:58 4465

Har du en link.
tirawen
21.06.2024 kl 12:00 4775

Yess Skikkelig opptur her nå

Fra 6,35 til 6,77 på få timer
Hadde kursmål 6,70 for dagen, men jeg tror jeg har Rec lenger nå :)
fersk1
21.06.2024 kl 12:02 4824
Rec Silicon faller markant på Oslo Børs fredag etter meldingen om at selskapet venter nå at første levering av polysilisium fra Moses Lake vil være rundt midten av september 2024, mot tidligere guidet innen utgangen av andre kvartal 2024, på grunn av forsinkelser i prosessen med å forbedre produktkonsistensen og fjerne urenheter. I henhold til den opprinnelige guidingen fra 8. februar var første levering forventet i første kvartal 2024, så dette er ikke den første gangen forventet leveringen har blitt utsatt, påpeker Arctic Securities.


Meglerhuset mener forsinkelsen er uheldig av flere grunner, og viser til at det øker risikoen og påvirker tilliten til ledelsen negativt.


"Utfordringen er at ledelsen, etter å ha revidert sin kommunikasjon om dette flere ganger, ser ut til å mangle en presis forståelse av hvordan man optimalt skal gå frem for å løse problemet og vurdere når det til slutt vil bli løst. Alt i alt er situasjonen uheldig ettersom: 1) noe kortsiktig verdi går tapt på grunn av utsatte volum, 2) tilliten til ledelsen vil bli negativt påvirket, 3) markedet vil sannsynligvis øke risikofaktoren knyttet til fremtidig produksjon på Moses Lake, 4) økt finansieringsrisiko", skriver meglerhuset.


Selskapet opplyser i meldingen at de er i fremskredne prosesser for å utforske finansieringsmuligheter, for å bygge bro for ethvert midlertidig økonomisk gap som kan oppstå før første forsendelse av produktet, primært i tråd med eksisterende gjeldsfinansiering.


"Det er i det minste positivt å se det som ser ut til å være positive signaler fra Hanwha med hensyn til garantier for økt gjeld. Forutsatt at 100 prosent kapasitet er nådd innen årsskiftet, bør det være tilstrekkelig å legge til noe økt gjeld, og det ville fortsatt være håndterbart for selskapet på lang sikt", skriver meglerhuset, som har en kjøpsanbefaling på Rec Silicon med kursmål 17,00 kroner.
Føre var
21.06.2024 kl 12:07 5069

Selv shorten må vel synest att den er attraktivt priset, for en inndekning:)
tomsa
21.06.2024 kl 12:17 5049

Jøss….. Er det mulig dette var tidenes kjøpsmulighet? Og at short også innså dette 🤔 Eller er det bare luring og lokking fra AI.
Føre var
21.06.2024 kl 12:34 4973

Om mange nok ser dette som tidenes kjøpsmulighet i Rec så kan den jo ende i pluss i dag, vi får se. Det er jo ikke alle som har fått med seg att den har falt i fra 11,- før i dag heller.
Serboss
21.06.2024 kl 12:52 4911

Om det blir emi, da blir de paa langt lavere kurser (5-6kr) ??
WHeisenberg
21.06.2024 kl 13:44 4741

Har sagt det før, personlig tror jeg ikke det er noe feil ved kvalitet hos REC, men at Q-Sells/Hanwha ikke er klare til å ta i mot enda og derfor det blir utsatt hele tiden.
Det skittne her er de velger å bruke REC som en syndebukk. Og det er kun Hanwha som kommer seg best ut her. Sant de har betalt 20 kr, men det er ikke bare for aksjen, med det har de fått råvarer og makten i selskapet. Det er dette de har utnyttet fra dag en.

Og dagens melding som viser enda en utsettelse og tilfeldigvis til samme dato som åpningen av Georgia fabrikken til Hanhwa, beviser nok det teorien som jeg har mevnt ganske lenge. Og så lenge vi aksjonærer ikke har noe reaksjon så blir saken ikke noe særliog bedre. Vi bør samles under et så snart som mulig for å vise til de helvetes og ubrukelige ledelsen at dette ikke aksepteres lenger.
Kåre Grønn
21.06.2024 kl 14:30 4677

Himmel eller helvette med denne aksjen
VaderTrader
21.06.2024 kl 14:40 4785

Ser arctic og er kritisk mot Levens
VaderTrader
21.06.2024 kl 14:58 4874

Enig , dette er korrupsjon .
Vi burde reagere og stille ledelsen til svars . Dessuten , det ser ut som at utsettelsen var kjent av flere før utsettelse ble annonsert .
Redigert 21.06.2024 kl 14:59 Du må logge inn for å svare
Blue Cow Group
21.06.2024 kl 15:06 4853

Tenkte det samme sjøl og, enten er det noen/mange som visste om utsettelsen lenge før børsmld kom, eller er det bare folk som tenker at med 10 dager igjen av Q2 og radio silence fra ledelsen kan det bare bety videre utsettelser..?
tomsa
21.06.2024 kl 15:11 4897

At mange og særlig noen store må ha vist om dette er utvilsomt riktig!
I den sammenheng kan en muligens stille spørsmål om måten informasjonen har kommet på. Har selv hatt kontakt med selskapet og lokale krefter slik flere andre har gjort så det kan jo være at det presset seg frem et utspill fra Styreleder. Om de har strekt grenser mtp å gi ut viktig og riktig informasjon til alle bør kanskje undersøkes. 🤔
Redigert 21.06.2024 kl 15:13 Du må logge inn for å svare
VaderTrader
21.06.2024 kl 16:19 4716

Hvordan ser top 20 ut ? Økt / solgt ?
Candelstick
21.06.2024 kl 16:40 4635

Jajamensann, closer på 6 tallet. Tenk om noen hadde ei spåkule og forutsett dette👍
Adam05
21.06.2024 kl 16:51 4604

Arctic uttrykker bekymring for ledelsens kompetanse.
Candelstick
21.06.2024 kl 17:06 4601

Må si meg enig her.
Her har Recsi stått på for å få til første levering. De har garantert testet flere ganger under produksjonprosessen for å få totaloversikt på kvaliteten gjennom hele batchen. At de da skulle være uærlig og sende det første partiet under pari kvalitet, fremstår som lite trolig.
Badgirl
21.06.2024 kl 17:17 4611

Har du link? Er helt enig at det er inkompetent ledelse med greit å se artikkel fra meglerhus.
Garderobemannen
21.06.2024 kl 17:37 4546

Lytteposten forsvant, ja. Med så mange utsettelser har ledelsen ikke lenger troverdighet hos meg i at den leverer. Frykter at det kan komme nye utsettelser som blir meldt i september.

For de gjenværende aksjonærenes som velger å holde ut del kan man jo håpe på at største aksjonær kommer med et bud. Men har de en slik agenda, har de neppe noe i mot den løpende kursutviklingen vi har sett nå i lang tid. Ordentlig grisete hadde det blitt om de i tillegg stengte muligheten for garantier, og i stedet tok en stor del av en kriseemisjon til "brannsalgspriser". Tar de så mye at de overskrider budplikten, blir det i så fall et lavt bud akkurat innenfor loven.
Kvike11
21.06.2024 kl 20:58 4204

ingen af de store har en kurs under 20,
så glem alt om salg nu.
Hanwha skal se at få deres fabrik færdig bygget, det er der problemet ligger.
WHeisenberg
21.06.2024 kl 21:22 4156

Å sitte her å sutre blir ingenting av, derfor i går kveld valgte jeg å kontakte par aviser i området og en av de har allerede bet meg om å vise noe dokumentasjon på at jeg er en aksjonær i selskapet og skal videre undersøke det ordentlige problemet for utsettelsene.
Journalisten har allerede samme kveld valgte å skrive litt om hendelsen og vår beskymring angående de utsettelsene og skal grave videre for oss. Har bet de om å besøke selskapet og snakke med forskjellige ansatte slik at de ser med egne øyner hva som er problemet.

Her er noe fra artikkelen.
Some investors worry as REC Silicon in Moses Lake delays production again
Source ONE News staff Jun 20, 2024 Updated 17 hrs ago


REC Silicon, a leading producer of silane gases and silicon materials, is strategically positioned to benefit from global trends such as digitalization, energy transition, and energy storage. The Company has a robust market presence in the semiconductor industry through its operations in Butte, Montana. The successful restart of the Moses Lake facility will allow REC Silicon to supply ultra-high purity polysilicon to the US solar value chain and provide significant volumes of silane gas for anode materials in the burgeoning battery industry.

Also on Thursday, a person representing a group of un-named investors from Norway expressed concern about the delay. Source ONE News is in the process of gathering intel to verify those concerns and is seeking comment from REC Silicon.
https://www.yoursourceone.com/columbia_basin/some-investors-worry-as-rec-silicon-in-moses-lake-delays-production-again/article_035a88c0-2f6b-11ef-affb-7b63a674e272.html

Redigert 21.06.2024 kl 21:25 Du må logge inn for å svare
Eskimo2
21.06.2024 kl 21:42 4123

Linken din fungerer ikke
WHeisenberg
21.06.2024 kl 21:53 4094

Fungerer her.
fersk1
21.06.2024 kl 21:58 4080

Jeg får den heller ikke opp
tomsa
21.06.2024 kl 22:40 4139

Om dere ikke får opp linken kan man søke på moses lake news feks. Da dukker det opp flere aviser
Her er hovedavisa, søker du på REC her finner du utallige artikkler helt tilbake til starten. De har også skrevet om oppstart og burde nok følge opp forsinkelsene. Men alt under ett er det kanskje ikke så rart at vi er der vi er med hensyn til utsettelser, rent teknisk. Problemet er gel mer kommunikasjonen
https://columbiabasinherald.com/photos/2023/sep/28/441174/

suspekt
21.06.2024 kl 22:47 4141

Rec var nok i bunnen i dag. Over sommeren gjennopptaes produksjonen i ML og den vil fort komme over 10 igjen. RSI i dag 16???
Kjøpt i dag og skal sitte ut året.
DjTao
21.06.2024 kl 23:23 4107

Hanwha Q CELLS has secured a significant order in the United States, marking a major milestone in its expansion within the renewable energy sector. The company recently signed a partnership with Summit Ridge Energy (SRE) to supply 2GW of solar modules and collaborate on Energy Storage System (ESS) projects by 2027.

https://www.businesskorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=219655

tomsa
22.06.2024 kl 00:02 4019

«Not our story to tell» comes to mind 🤔😀
FunHouseComp
22.06.2024 kl 01:15 3953

Høy omsetning og rett i kjelleren. Blir nok en stund til man kan begynne å prate om penger på gata i Recsi...
Stabukk
22.06.2024 kl 08:23 3783

Hvor klok blir man egentlig av meglerhusene sine analyser og kursmål? De er jo nokså sprikende…For de som er håpefulle og opptatt av kursmål utover i 2025, ser det vel slik ut:
Arctic: 17
SB1Markets: 11
Pareto: 25

Vi som ikke solgte oss ut mellom 6,35 og 6,98 i går, må bare stole på en ledelse der tilliten er nokså frynsete. Og håpe at alle de som kjøpte var smarte! Høsten og 2025 kan vel neppe bli verre, etter at vi startet dette året på 14. Å komme tilbake dit, virker inntil videre å være en våt drøm.