ULTIMO - hva vil en positiv avlesning av INITIUM bety?

Ultimovax
ULTIMO 06.01.2024 kl 23:08 15216

Hvordan kan som investor gjøre seg noen tanker om hva en positiv avlesning av INITIUM vil betyr pasienter (og for aksjekursen).

Bakteppet: Markedet for CPI alene er på rundt 400 MILLIARDER i året…
Som kjente går disse CPIene ut på patent og om de kan kombineres med (feks) UV1 og gi økt overlevelse vil det være fantastisk, både for pasienter, pårørende og aksjonærer. UV1 er enkelt å injisere, produsere og transportere.

Moderna kom tidligere i år med sine fase-2 resultater som sendte verdien av selskapet opp med over 140 mrd (!) eller overført til Ultimovacs en kurs på over 4000kr (!)

Moderna sin vaksine er en mRNA vaksine som er persontilpasset og svært kostbar. Ultimovacs sin UV1 vaksine er Off-the-shelf peptide vaksine.

Hva er verdien for et legemiddelselskap som ønsker å øke effekten av sine sjekkpunkthemmere? Det nyligste og beste uttrykket for dette er at BMS betalte ~20 milliarder kroner for tidligfase-signaler/fase1 og én tredjedel av eventuelt fremtidige inntekter fra en asset (BEMPEG) med et tilsvarende rasjonale som UV1.

Ved positiv avlesning av INITIUM står UV1 mye sterkere enn BEMPEG, siden dette er en fase 2 med 154 pasienter og bygger på forskning tilbake til 80-tallet og tusenvis av pasienter.

Lykkes Ultimovacs med den kommende avlesningen av INITIUM, kan selskapet lande en avtale verdt 50-200mrd. Dette er fult mulig, og sannsynligheten for at selskapet når primærendepunktet er 90%+ og studien er over et år på overtid. Man har hatt 24 innsidekjøp på relativt kort tid - markedet sover. Dette er tidenes mulighet.
Londonmannen
06.01.2024 kl 23:38 9744

Takk! Meget hyggelig lesning på en sen lørdagskveld. Eventyrlige utsikter! Glad jeg økte min posisjon i Ulti på fredag. Kommer visstnok inn noe grunk til uken og ser ikke bort fra at også dem blir investert i Ulti. 2024 blir et spennende, og trolig meget innbringende år for oss Ultimovacs aksjonærer.
Redigert 06.01.2024 kl 23:39 Du må logge inn for å svare
Dåsemannen
07.01.2024 kl 00:05 9689

Beklager "dumt" formulert spørsmål fra en som ikke kjenner den medisinske terminologien eller test- og godkjenningsregimet Ultimovacs opererer innenfor.
Men jeg regner med at kanskje flere "ufaglærte" lurer på det samme.

Er dette situasjonsbildet;

Ca 70 pasienter med særdeles vanskelig kreftform har over tid nå fått behandling med Ultimovacs sin kreftbehandling/vaksine.
Og så ble det i høst informert om at foreløpige resultater viser at disse pasientene er i forbausende god tilstand, og med en overlevelsesrate over forventet.
Det ble noe "frem og tilbake" i høst, hvor utenlandsk ekspertise trakk i tvil metodene for analyse etc.
Kritikken ble parert fra hjemlig ekspertise med at det er ca 80% sannsynlig at resultatene/metodene er korrekte.
INITIUM innebærer neste avlesning / status sjekk på pasientene, og vil finne sted i april 2024.
Hvis pasientene også da er i live, så vil det være ekstremt sensasjonelt.

Og så har man "rosinen i pølsa"; Det londonbaserte investeringsselskapet kalt "Janus" som ved ca 70 kroners aksjekurs har shortet ca 2% av alle aksjene som er i omløp, og altså liggger ca 50 kroner "i minus", og som på et eller annet tidspunkt vil måtte dekke inn shorten - med alt hva det måtte innebære av kursoppgang.

Er dette det omtrentlige situasjonsbildet? (Forklart med en tekst som oss "hvermannsen" forstår, altså)
Krakra1
07.01.2024 kl 00:14 9668

Det er to forskjellige studier. Resultatene i fjor var fra en liten studie på personer med lungekreft som fikk UV1-vaksinen som andrelinjebehandling. Altså folk som allerede hadde fått annen behandling, uten resultat. De fleste fra den studien er vel døde, men resultatene viste en vesentlig forskjell i overlevelse i favør UV1. Dette var en ganske liten, forskerinitiert studie i en veldig dødelig kreftform.

Det som ventes i april er resultatene fra Ultimovacs hovedstudie, på pasienter med hudkreft. En langt større studie, initiert av Ultimovacs. Den er langt på overtid. Studien skulle i utgangspunktet stoppes og avleses etter at et visst antall pasienter hadde dødd eller fått påvist progresjon, men fordi man hadde estimater på at dette ville ta veldig lang tid, så bestemte man å avlese resultater etter 18 måneder etter at siste pasient hadde påbegynt behandling. Dette er i midten av januar. Så vil de bruke noen uker på å vaske og tolke resultatene.
Dåsemannen
07.01.2024 kl 01:52 9589

Aha... Veldig oppklarende. Mange takk! :-)
Jakal
07.01.2024 kl 10:41 9430

Takker til alle som gir god info, også til deg, Dåsemann, som forenkler caset. Mine største aksje-blemmer har vært i bio/farma-sektoren, hvor potensialet kan være ekstremt men hvor fagterminologi blokkerer en sunn skepsis for oss småinvestorer. Det blir spennende uker fremover, men jeg har lært å dosere mine investeringer - dvs spredning ift risiko.
Fluefiskeren
07.01.2024 kl 11:17 9365

Farma og biotek ja….

At det kan være både langtekkelig og risikofylt er det ingen tvil om. Selv har jeg ofte tapt der. Bortsett fra i PCIB. Bestemte meg egentlig fra å holde meg borte fra dette, men fikk er tips på Ultimovacs fra en jeg stoler på. Jeg har heller ikke bakgrunn til å forstå hva alt dette dreier seg om og vurdere risiko forbundet til det. Det krever såpass mye at jeg ikke har orket å anskaffe meg den kunnskapen som trengs, men jeg lærer mye av å lese flere glimrende innlegg her. Potensialet er stort og lista over største aksjonærer er også betryggende. Gikk inn på 104 kr så foreløpig har dette godt bra. Måtte det vare!
Ultimovax
07.01.2024 kl 12:18 9272

Mitt innlegg her kan virke hausset og useriøst, det kan jeg godt forstå - derfor har jeg og mange andre valgt å ikke tallfeste potensialet for det blir «tulle tall», men føler vi har kommer dit nå at sannsynligheten for en positiv avlesning er overveldende og da må vi også tørre å tallfeste hva dette kan bety for aksjonærene. Jeg føler at investorene på OSE ikke er klar over hvor sannsynlig det er med en positiv avlesning og i hvert fall ikke den potensielle oppsiden. Biotek har vært en råtten bransje å investerte internasjonalt i 2023, og spesielt i Norge hvor alle har mislykkes og de fleste selskapene har hatt en kommunikasjon som er i beste fall i gråsonen. Derfor er det nok ikke mange som ser på Ultimovacs - heldigvis for oss som har fått investert på disse nivåene.
Kraamz
07.01.2024 kl 13:27 9158

Flott innlegg🙂

For de som ikke har hørt Podcasten Radium, så anbefalles den på det sterkeste, der hører vi Jens Einarsson snakke slik du gjør her, Potensialet er donald duck tall 😅👍

Utrolig mange flinke folk som diskuterer dette selskapet på Tekinvestor, Der er det fin balanse hvor folk kommer med kritiske blikk og spm som forklares i full dybde av flere dyktige skribenter med lang fartstid og forståelse/bakgrunn innen feltet 👍

Biotek er spådd et bedre år, Da kan det være en fordel for Ulti med deres timing, Timing er til tider det viktigste her 🙂👍
Falketind
07.01.2024 kl 13:40 9125

Ja, enig kan barer svare for meg selv og mitt inntrykk nå er at dette er en råtten bransje. Derfor har jeg ingen store forventninger til verken Ultimovacs, Bergenbio eller Thor Medical som er mine investeringer i biotek. Håper selvfølgelig at en av disse vil lykkes det hadde gitt litt av tilliten tilbake for norsk biotek. Uansett alltid kjekt å lese sakelige innlegg fra personer som har kunnskap om bransjen.
klaesp
07.01.2024 kl 17:02 8934

Hei,og takk for gode innlegg .
På hvilket grunnlag og årsak mener du at det er stor sannsynlighet for positiv avlesing av studie?
Sydney
07.01.2024 kl 17:50 8847

Jeg kan forsøke å enkelt forklare rasjonale og det som gjør at ultimovacs er annerledes enn hva man er vant til.

Først. Legemiddelet er universalt og kan brukes mot ca 90% av kreft.

De har 5 store studier gående. 1 er fullført i den "umulige" kreftformen bukhinne kreft.

For å forenkle resultatene som kom i høst. Responderte dobbelt så mange pasienter på deres medisin uv-1 målt direkte opp mot dagens behandling. 16% mot 31%. Ca.
Det var oppsiktsvekkende i seg selv selv om det var uenighet. De som fikk uv-1 levde lenger og det er hovedpoenget med kreft medisin. Mesoteliom er en mindre krefttype.


Deres hovedstudie ble gjort i føflekk kreft.
Den skulle leses av når 70 av 156 pasienter fikk tilbakefall eller døde. På bakgrunn av tidligere store studier har man mulighet til å tidfeste ett tidspunkt for når 70 pasienter skulle fått tilbakefall. Dette tidspunktet var ca sommer høst 2022. Forrige ceo uttalte at : om vi ikke hører noe innen jul 2022 dvs 4-5 måneder senere er det gode nyheter for pasientene og investorene.

Så kan man legge på ett par mnd analyse så 1 mars 2023 var ett slags deadline for mange. Deretter fikk vi to børs meldinger om at de ikke ville melde resultatene. Først var de t guidet til 1 h 2023 og husk at dette var en guiding på positive resultater. Deretter sprakk guidingen som tilsa 2 h 2023. På denne bakgrunnen måtte selskapet forsøke å sette en cut off dag siden det ikke så ut som pasientene fikk tilbakefall. Selskapet fikk godkjent av FDA amerikanske myndigheter om å lese av når alle pasientene hadde vært i studien i 18 mnd.

Så tilbake til utregningene. I følge utregningene gjort av svært dyktige skribenter. Deriblandt 1 jeg mener jobber med svært kompliserte utregninger og beregninger til vanlig. Han har kjørt tusenvis av simulasjoner og kommet fram til statestikk for sjanse for hvor mange pasienter som har fått tilbakefall.

I forenklede trekk er det opp mot 99% sjanse for at 39 pasienter har fått tilbakefall i kontroll gruppen. Da regner man med at det er ett sted mellom 21-25 i uv-1 gruppen som har fått tilbakefall. Og man vil være godt innenfor målet.

Men. Sjansen for at resultatene er mye bedre er også veldig stor.
For eks kan det godt hende at resultatet ender opp med å bli 45-20. Denne forskjellen blir omregnet til % mindre sjanse for å dø eller å få tilbakefall om man bruker uv-1. Det magiske forhåndstallet er 0,72 dvs 28% bedre sjanse med uv-1. Men ender vi opp med 45-20 vil man ende opp med en % vis bedre sjanse på 50-60% bedre sjanse for å ikke dø eller få tilbakefall. Noe slikt vil være en verdens sensasjon for hele onkologi feltet og være en revolusjon for 400 milliarder dollars feltet som blir nevnt.

Så om du visste at en medisin med det potensiale som ultimovax beskriver i den innledende posten så endrer det risiko bildet betraktelig.

For å få en nøyaktig innsikt i statestikkene må dere inn på tekinvestor å lese selv. Det jeg skriver er svært forenklet.
Redigert 07.01.2024 kl 17:56 Du må logge inn for å svare
Aaleby
07.01.2024 kl 18:23 8861

Sitter selv blytungt i Ulti, men vil nesten fraråde Radium. Nano, Targovax og PCIB har alle opplevd kursmassakre de seneste årene. Radium har knapt ytret et eneste negativt ord før det var for sent. Podcasten gir mest av alt en falsk trygghet.
Redigert 07.01.2024 kl 18:24 Du må logge inn for å svare
Londonmannen
07.01.2024 kl 19:00 8812

Enig. Min erfaring er at dem som kommenterer Radium-podcast sitter for tett på selskapene og ikke opptrer objektivt. Greit nok å lytte til den, men bruk også andre kilder og vær kritisk.
Kraamz
07.01.2024 kl 19:34 8733

Med min fartstid innen Biotek må jeg si jeg har lite erfaring rundt det, Derfor enormt bra at dere poengterer dette ! Takk🙂🙏

Virker uansett lovende, Gitt alle publikasjoner og velbegrunnede visdomsord 🙂👍
Aaleby
07.01.2024 kl 20:14 8627

Radium fungerte som bensin på bålet for hausserne som herjet i selskapstrådene på TI for noen år siden. Einarsson & co har nok bare hatt et glass av det halvfulle slaget, men for en overoptimistisk aksjonær blir det som å dele ut gratis alkohol til en alkoholiker. Ting går lett over styr.

Diskusjonene rundt Utimovacs har heldigvis hele veien holdt et nivå over dette. Trenger ikke å hausse unødig når et selskap leverer varene gjentagende over tid.
Gitarhelt1
07.01.2024 kl 21:15 8528

Jeg husker NANO og PCIB feberen også. Det var ikke måte på hvor bankers det var at de skulle gå mangegangern og bli best i verden. De som var kritiske ble nærmest latterliggjort. Men Ultimovacs, den kommer ikke til å lide samme skjebne som de andre farma selskapene?
Ultimovax
07.01.2024 kl 21:35 8467

For å snu på spørsmålet, hvorfor skal Ultimovacs lide samme skjebne?

Husk også bakgrunnen, som er unik i verdenssammenheng
Gjennom to studier av GV1001 klart man å mobilisere immunforsvaret til henholdsvis 55 og 80 prosent av dem som har fått vaksinen vi kaller GV1001. Noen av de dødssyke lungekreft pasientene har fått gjentatte doser av vaksinen gjennom over 15 år og er fortsatt symptomfrie.

Med utgangspunkt i pasienter som disse langtids overlevende, undersøkte Gaudernack og de andre forskerne i laboratoriet nærmere hvor årsaken ligger til at vaksinen er livsforlengende for enkelte, mens andre hadde liten effekt.
De fant ut at svaret ligger i tre proteinbiter, peptider, som de fant i immunresponsen til pasienter med lang overlevelse.

Basert på disse tre peptidene og 30års erfaring utviklet de det vi i dag kaller UV1.

Studiene til Ultimovacs (ex INITIUM) er forskerinitiert. Det betyr at bransjen og fagfolkene har stor tro og interesse for UV1. Gustav Gaudernack, mannen bak UV1 eier aksjer for 40 millioner. Man har vel hatt rundt 24 innsidekjøp på relativt kort tid, hvor mange innsidekjøp var det i selskapene du sammenligner med? Ledelsen og de største eierne i Ultimovacs er verdensklasse. Selskapet har gjennomgående ikke over solgt, men har en nøktern og realistisk kommunikasjon med markedet. INITIUM er over 1 år på overtid og man kan beregne seg frem til en solid overvekten sannsynlighet for at primærendpunktet vil bli møtt.

I selskapene du sammenligner med var også sikkert den potensielle oppsiden stor, men neppe større enn ved en universell kreftvaksine.

Men igjen, alle må gjøre sine egne valg og vurderinger.
Aaleby
07.01.2024 kl 21:39 8452

Ingen her som kan garantere noe som helst. Men å vise til andre selskaper gir null mening. Hvert enkelt case er unikt. Kun et ytterst fåtall lykkes. Opp til den enkelte å foreta vurderingen om sjansene for at Ultimovacs ender opp blant de forsvinnende få.
Ultimovax
08.01.2024 kl 00:29 8204

Ultimovacs er nøktern og konservativ i sin kommunikasjon, og har historisk alltid levert på oppsiden. Altså forfriskende i forhold til de fleste andre biotekselskaper på OSE. Derfor skal man absolutt følge med når CEO snakker og her var Carlos svært konkret og navngir hvem de er i samtaler med..

«Merck, Bristol Myers Squibb, AstraZeneca, Pfizer, Novartis, Roche og GSK.

– Mange selskaper kan være interessert i å samarbeide om UV1 med oss, sier de Sousa.»

Her må man følge med på hva som skjer og hva CEO sier. Markedet følger ikke med, her kan det komme dunkende en avtale før man rekker å si «De Sousa»
SirJohnny
08.01.2024 kl 22:34 7755

Flere oppkjøp i biotek siste tiden, skadeskutt bransjen og big pharma med utløpende patenter og full pengesekk. Timingen til Ultimovacs og UV1 kunne neppe vært bedre.
heilo888
09.01.2024 kl 00:58 7613

Prisingen av botechselskaper stiger nå meget raskt i USA. Sektoren er opp hele 35% de siste 3 månedene!
SirJohnny
09.01.2024 kl 12:33 7264

Absolutt Ultimo kommer nok snart!
Gunnars
09.01.2024 kl 13:28 7184

Kan det være at det kommer melding om start av datavasking Intium imorgen.
Kan det være dette som driver kursen, eller er det spenningen på det som kommer fremover :)
SirJohnny
09.01.2024 kl 14:17 7075

Den mest kursdrivende triggeren på Oslo børs de siste 30 årene tikker stadig nærmere.
SirJohnny
09.01.2024 kl 15:13 6934

Legg også merke til volum balansen, oppgangen kommer på stigende volum, nedgang på lavere volum. Det er trangt inn døren og omtrent ikke frie aksjer i omløp. 20m omsetning i dag slutter man nok rundt 140kr
Redigert 09.01.2024 kl 15:18 Du må logge inn for å svare
Rule
09.01.2024 kl 16:30 6775

Spændende om det er en af shorterne der vil igang med ind-dækning. Hvis ikke så har vi bare endnu mere i vente der, da hard core Ulti fans/believers der har sidder hen over heftig risiko punkter sikkert ikke smider sine aktier for små penge.... der skal signifikant reward til...
Sydney
09.01.2024 kl 18:07 6549

det er vel 19 ca pluss minus ett par dager sm er 18 mnd innrullering for siste pasient.
SirJohnny
09.01.2024 kl 19:49 6330

Anbefaler alle å høre dagens radium, Ultimovacs fra 23:30. Styreleder snakker om en utrolig spennende tid vi har i vente, at det er uetisk å ikke åpne INITIUM nå, og «Donald Duck tall» om Ultimovacs når primærendepunktet i INITIUM, man har da bevist at UV1 har potensialet som en universell kreftvaksine og noe som vil være et helt fantastisk gjennombrudd.
Gunnars
09.01.2024 kl 19:59 6296

Det har vært sagt før, et godt resultat i Intium blir en verdenssensasjon. Håper bare at når de avslutter nå med et forhåpentligvis godt resultat, gir de alle overlevende, også de i den armen som ikke har fått uv1, tilbud om det samme.

Alt handler om langtidsoverlevere i alle kreftformer, får de dette til, blir det Donald Duck.
Fluefiskeren
09.01.2024 kl 20:10 6266

Håper også det blir Onkel Skrue. 😀
elnomi
09.01.2024 kl 21:04 6201

Ultimovacs kan gjøre alle aksjonærer til Donald Duck i 2024!
Londonmannen
09.01.2024 kl 21:09 6199

Ja, vi må vel begynne bygging av hver vår pengebinge. Dersom resultatet blir så bra som flere nå antyder, så kan aksjekursen komme til å gå bananas utover våren. Ja, det er vel ikke usannsynlig at det vil komme bud før trærne feller bladene til høsten. Så gjenstår det å se om de største eierne vil være villige til å selge. Det tviler jeg på. Uansett, vi går en særdeles spennende vår i møte. Jeg skal denne gangen ikke gjøre samme feilen som i tilfellet Algeta.
Rule
09.01.2024 kl 21:16 6230

fik du højdeskræk i Algeta....?
Londonmannen
09.01.2024 kl 21:43 6139

Kall det gjerne høydeskrekk. Faktum er uansett at jeg solgte meg ut på kr 71ish og selskapet ble solgt for over kr 300 pr aksje. Så det må kalkes skivebom. ;-) Dette skal ikke gjenta seg i Ulti.
elnomi
09.01.2024 kl 22:19 6029

Helt enig!
Dog er min strategi å selge 40% den samme dagen kursen går bananas mef en positiv melding om resultatene i mars/april for så å kjøpe de samme 40% tilbake etter noen dager til en forhåpentligvis lavere kurs.
heilo888
09.01.2024 kl 23:35 5848

Det får man si er en dristig strategi!
Min strategi er å sitte med mine 42K aksjer til minimum 2027 med mindre det kommer et akseptabelt kjøpsbud før den tid.

Den viktigste studien og den jeg har uhyre stor tro på, og som vil gjøre skikkelig "vei i vellinga" er Lungvac og der kommer resultatene neppe før et godt stykke ut i 2026.
Redigert 09.01.2024 kl 23:36 Du må logge inn for å svare
Rule
10.01.2024 kl 09:55 5396

Ja, synes også det lyder lidt dristigt, men kan sikkert nemt vise sig klogt. Der er dog flere mulige nyheder der vil hobe sig op omkring Initium resultater. NIPU opdatering en af dem. Godt Q er også hvordan kursen vil reagere...? Panik inddæk af shorter på good news eller bliver det en løbende process frem imod den efterfølgende GF hvor aktier skal trækkes hjem...? Mye i spil her...
Ser ud til at en god re-pricing er igang uden at shortere dækker ind. Det er vildt. Har næsten ondt af shorten her, men man skal huske på at de har fuldstændig kvalt opgang på alle de gode nyheder vi har fået - så ingen gevinst til os der har siddet med sky-høj risk hen over de events - fy føj.
Hvor ville vi have været nu uden shorten...? Jeg tror i 200 - 300 NOK range....