PetroNor 2024: Året for utbytte og reprising?

E Desperados
PNOR 10.01.2024 kl 14:45 277743

Den gamle tråden ble stengt pga størrelsen, så vi åpner en ny:

PetroNor E&P ASA:

Selskapet produserte 5 168 bopd i snitt i 2023. Peak på ca 6 000 bopd i Q4 før problemer med kraftforsyningen i desember 2023 gjorde at snittet i Q4 ble på 5 319 bopd. Dette forventes fikset tidlig i 2024 når ny plattform på Tchendo med egen strømforsyning er på plass. Selskapet sitter på følgende lisenser:

Kongo-Brazzaville: PNGF Sud (16,83 % eierandel - i produksjon)
Kongo-Brazzaville: PNGF Bis (22,7 % eierandel - produksjonslisens tildelt desember 2023)
Nigeria: AJE (ca 50 % eierandel når siste oppkjøp er myndighetsgodkjennelse er på plass - FID forventes i løpet av Q2 2025)
Gambia: A4 (90 % eierandel - letelisens som krever commitment to drill i løpet av mai - selskapet ønsker farm-out slik at man borrer med 30-50 %)
Guinea-Bissau: 100 % eierandel farmet ut til Apus Energy som skal drille i 2024. Kommersielt funn vil bety 30 MUSD til PNOR ved myndighetsgodkjennelse av utbygging samt 30 MUSD etter at et visst antall fat er produsert.

EDIT: Selskapet publiserte 8. mai 2024 sin dividend policy. I hovedtrekk så betyr det:

-Distribution of cash during the second half of 2024 - approximate amount of USD 25 million (ca 1,9 kr/aksje avhengig av USD/NOK)
-Annual dividends
-The Company aims to maintain a consistent dividend payout ratio, from the free cash flow available, targeting a distribution in the region of 30% of the net income attributable to Company shareholders.
-The Company is committed to maintaining stable and predictable dividends, with the intention to increase them progressively in line with earnings growth over the long term.
-In the event of significant excess cash, special dividends may be considered in addition to regular dividends.
Redigert 10.05.2024 kl 10:49 Du må logge inn for å svare
Abu
25.02.2024 kl 15:46 4352

Bra ks1977 Vi må alle vere varsame med tal og fakta!

På nordnett er det t.d. feil total eigenkapital for PNOR ut frå dei tala som står, den skal vere 2072 MNOK
PEN sin eigenkapital er korrekt med 2059 MNOK. (Eigenkapital =eignelutar - gjeld)
Samanliknar ein PNOR og PEN så har dei altså mest identisk eigenkapital og PNOR ca. 5% høgare inntekt pr lut.

Kursen til PEN er ok, eg kunne sjølv ha kjøpt den på ca. 24, og dette burde altså bety ein PNOR-kurs rundt 25.
(No har t.d. polion og andre minna oss om 2 potensielle "outfarming"-ar + AJ for PNOR og vi har vel tilsvarande vekstsjanser for PEN med flott HS-brønn m.m., og eg går ut frå at begge lutlag har ca. like gode sjansar framover.)
Fluefiskeren
25.02.2024 kl 17:13 4291

Nå er jo forskjellen i børsverdi mellom de to selskapene krympet kraftig i det siste. PEN er bare verdt 2,43 ganger mer enn PNOR nå. PEN guider > 13 000 bopd når de er ferdig på Hibiscus/Ruche (mai?). Infill-kapanjen i Ekvatorial Guinea kommer også, men den blir utsatt så kanskje ikke noen økning derfra i år. Hva vil PNOR produsere i 2024? Forsettelsen av infill-kampanjen er utsatt til 2025 slik at produksjonen neppe komme over 5500 bopd i inneværende år med den produksjonen vi har nå. Da er det 2,36 ganger høyere for PEN, og altså omtrent samme prosentvise forhold som det er i børsverdi. Nå kommer det forhåpentligvis en brønn i Vandji om ikke altfor lenge som vil øke produksjonen for PNOR med x antall fat pr. døgn.

Og det er vel ikke riktig at PNOR har to potensielle farmouts? Det er vel bare en ( A4 i Gambia). Når det gjelder OPEX er Petronor overlegen. PEN har hatt veldig høy OPEX i Gabon, men den vil snart synke betydelig som følge av økt produksjon. Når det gjelder reserver har Panoro ca 1,5 ganger mer.

Personlig synes jeg det er spennende med leting. PEN skal være med i to letebrønner i år. I Ekvatorial Guinea gjelder det en brønn med anslått 180 mmbbl gross i prospektive ressurser. COS er imidlertid ikke høyere enn 25 %. I Gabon skal de bore et nytt prospekt med anslag på 29 mmbbl. Her er ikke COS oppgitt, men den er nok temmelig høy siden de stort sett har truffet på alt de har boret i lisensen. Og jeg tror vi fort kan snakke om betydelig mer enn de 29 mmbbl. I tillegg er PEN operatør med stor eierandel i Tunisia med stort potensial (men går tregt) pluss en annen blokk i Ekvatorial Guinea som kan bli veldig spennende. I tillegg er de operatør i et prosjekt i Sør-Afrika (naturgass og helium) og har to store andre lisenser i Gabon som ikke er særlig undersøkt ennå (eierandel 25 %). Så potensialet til PEN er høyt.

PNOR øker selvsagt produksjonen betraktelig når Aje kommer i gang selv om både Panoro og New Age skal ha sin del opp til en viss produksjon. Så har vi PNGF Bis, men potensialet er jo ikke veldig stort her. Det er det imidlertid på A4, men det vil ta lang tid til eventuelt produksjon.

Dette var bare noen tanker rundt hva jeg mener. Tror alt i alt at verdsettelsen mellom de to selskapene er grei. Kursmålene ligger stort sett rundt 40 kr for PEN mens kursen har stupt til 24 kr. Begge er spennende selv om jeg personlig mener at PEN er mest. Jeg er aksjonær i begge, men har klart mest i PEN. Det gjenspeiles vel i det jeg har skrevet her.

Abu
25.02.2024 kl 17:45 4272

Eg tok med i reknestykket "outfarminga" som er i boks, men likevel "potensiell", sidan funn og utvinning kan bety "30+30". Kjelde FF m.fl.
Redigert 25.02.2024 kl 18:03 Du må logge inn for å svare
Fluefiskeren
25.02.2024 kl 17:56 4259

Da så..

Blir spennende selv om vi bare er med indirekte. Skal altså bore i juli. Tror de bare har kontrakt på en brønn. Ved eventuelt funn må det bores mer for å lage utbyggingsplan som skal godkjennes av myndighetene. Først da kommer de første 30 mill USD.
ks1977
25.02.2024 kl 18:57 4183

Takk, her var det mye kjøtt på beinet :)

Jeg tror at den store potensielle fordelen småfisker som meg har ifht å slå markedet, er tidshorisont. Markedet liker å løpe rundt i sirkler og stirre på sin egen nesetipp; fullt fokus på aksjekurser med teknisk analyse (som jeg ikke har kompetanse til å matche) og kanskje en tidshorisont på opp mot et år eller halvannet maks. Nå vet jo verken vi eller markedet hva slags sprell oljeprisen vil finne på på kort sikt, men de store linjene kan vi se - selv om markedet ignorerer de per i dag.

For Pnor sin del så prøver kanskje markedet å hensynta 2024 og deler av 2025, så produksjonsøkning (tenker da på infill - oljefunn blir jo litt spekulativt/litt mye sjansespill til å prise inn, men fint om man får det som en potensiell bonus) i 2026 er det ikke sikkert at markedet ser - enda.

En ting som også bør nevnes for Pnor sin del er et-lands-risiko (for produksjon/inntekt). Hvor mye rabatt man skal legge til her får bli opp til hver enkelt, men det gjør oss jo sårbare ifht andre selskap (selv om kontantbeholdningen er en veldig god støtpute, men i verste fall ryker jo inntekten vår).
E Desperados
25.02.2024 kl 23:19 3948

PEN har jo -3kr/aksje i net cash. PNOR har jo +5,5 kr/aksje i net cash. Det betyr jo at fremtidig kontantstrøm i PEN prises til 27kr/aksjen mens den i PNOR prises til 2,5kr/aksjen. Dvs at forskjellen i prising av fremtidig inntjening er vesentlig større enn hva forskjellen i MCAP skulle tilsi. Derfor jeg har en vesentlig større post i PNOR kontra PEN.
Tm3P
26.02.2024 kl 04:23 3877

Jeg syns også at entreprise value er mye mer interessant en markedsverdi.
Forskjellen er faktisk enda mer ekstrem enn tallene du viser til her. Petronor har i tillegg satt inn $30m inn på en konto som dekker alle framtidige forpliktelser for decomissioning av felt i drift. Det burde jo egentlig regnes som en del av net cash når man sammenligner oljeselskap da de alle har disse forpliktelsene(Panoro vesentlig høyere enn Petronor).

Det er helt drøyt hvor billig Petronor er priset, nesten urettferdig for Panoro å bli sammenlignet med den. For den er veldig rimelig priset den og syns jeg.
E Desperados
26.02.2024 kl 14:56 3474

Aksjonærlisten for onsdagen (dagen hvor Q4 ble lagt ut og kursen raste). Alle som dukker opp på salgssiden er småaksjonærer (med under 100 000 aksjer før salg). I topp 50 var det en liten økning.

Og så kjøpte selvfølgelig MM tilbake aksjene de hadde solgt dagen før. Så en god trade av MM som alltid.
Poirot
26.02.2024 kl 15:12 3457

Da er jeg Pnor-aksjonær igjen
Fluefiskeren
26.02.2024 kl 17:10 3314

Panoro skulle ha en lifting i Q4, men som ble litt forsinket slik at den først kom i Q1.

Synes bare Panoro er den mest spennende så lenge Aje skyves fremover i tid. Vi har jo Atum, men beløpet vi får utbetalt er uavhengig av størrelsen bare det er kommersielt. Aje er jo relativt godt kartlagt. I Panoro sin tid ble det boret to oljebrønner der. Begge boret gjennom lag med gass i sen kritt på vei ned ble det meldt.

Det er uklart for meg hva neste brønn blir. Om de går etter olje eller kondensat/gass. Eller kanskje begge deler?

Vi må heller ikke glemme at det i tillegg til Aje finnes flere andre prospekter/leads på OML 113. Det kan bli interessant når den tid kommer.
Dovretro
26.02.2024 kl 18:00 3245

Er det noen som vet når neste lufting blir?
viduka
26.02.2024 kl 18:10 3258

Jeg mener det ved q3 q&a ble opplyst at planen i første omgang er olje/kondensat. Jeg mener det også ble opplyst at PNOR sin andel av produksjonen var forventet å ligge på ca 10.000 fat. Så Aje er/blir et spennende prosjekt
Fluefiskeren
26.02.2024 kl 18:25 3233

Takk.

En annen ting. Veldig mye snakk om MM her, men det er flere som benytter Soarebanken1 Markets til dette:

Market Maker
SpareBank 1 Markets er market maker i følgende aksjer:

SpareBank 1 Nord-Norge (NONG)
SpareBank 1 Ringerike Hadeland (RING)
SpareBank 1 Sørøst-Norge (SOON)
SpareBank 1 Østfold Akershus (SOAG)
SpareBank 1 Østlandet (SPOL)
Agilyx AS (AGLX)
Andfjord Salmon AS (ANDF)
Aurora Eiendom AS (AURA)
BlueNord ASA (BNOR)
Gigante Salmon AS (GIGA)
Kyoto Group AS (KYOTO)
MPC Energy Solutions NV (MPCES)
Nordic Aqua Partners A/S (NOAP)
PetroNor E&P Limited (PNOR)
Proximar Seafood AS (PROXI)
Seacrest Petroleo (SEAPT)
StrongPoint ASA (STRO)

Ser at BNOR er en av dem. Denne har en fullstendig andeledes kursutvikling sammenlignet med PNOR.
Tm3P
26.02.2024 kl 18:27 3235

Skulle komme en i Q1 på over 300k netto til Petronor.
Dovretro
26.02.2024 kl 18:35 3216

Så da er det kun dager til liftingen hvis den ikke allerede har skjedd
Tm3P
26.02.2024 kl 18:37 3230

Blir forhåpentligvis en høy oljepris denne gangen. De pleier å børsmelde det når det skjer, så har nå ikke hatt lifting enda
okai?
26.02.2024 kl 18:42 3250

Forecasted activities in Q1 include a probable lifting and sale of the Company’s inventory of entitlement oil of over 300,000 bbls.
Direkte fra meldingen 10.01
I min verden varer Q1 ennå en måned så det går nok ennå litt tid før neste lifting kommer
Dovretro
26.02.2024 kl 18:43 3279

De har jo 33 dager på seg enda, men hadde vært fint med grei oljepris
Tm3P
26.02.2024 kl 18:52 3268

Absolutt, ikke det at Petronor er avhengig av det med så lav Opex de har. Men kommer fint med.
E Desperados
26.02.2024 kl 21:20 3082

Med 100 000 fat på lager per 31.12 så burde de vel ha ca 300 000 fat nå. Så er bare å slappe av og vente på melding.
Makrobaronen
27.02.2024 kl 09:14 2645

I dag tror jeg kjøperene kan stå får en bra oppgang. Synes at selgersiden begynner å ligne mer på uken før Q4 tallene. Da gikk det an å bevege aksjen🙌🏻 Satser på at folk lker på disse latterlige lave nivåene☺️👍🏻
Fluefiskeren
27.02.2024 kl 10:19 2479

Energi- og fornybarkonferanse i dag og morgen hos Sparebanken 1Markets i dag på Grand Hotel. Pace er ned.

13:30 - 14:45:

Africa Focused Independents
Panoro Energy - CEO John Hamilton
Sintana Energy - President Robert Bose
Eco Atlantic Oil & Gas - CEO Gil Holzman
Afentra - CEO Paul McDade
PetroNor - Interim CEO Jens Pace
Redigert 27.02.2024 kl 10:20 Du må logge inn for å svare
Flodhest82
27.02.2024 kl 10:23 2467

Syntes selgesiden er like salgsvillig, men laber kjøpsside.
Redigert 27.02.2024 kl 10:42 Du må logge inn for å svare
E Desperados
27.02.2024 kl 10:26 2509

Under Q3-presentasjonen så sa J Pace at det var ca 2 år fra FID på Aje til full produksjon, men at det vel var snakk om kondensat/olje litt tidligere. Så kommer garantert ingenting fra AJE før i Q1/Q2 2026.
Dovretro
27.02.2024 kl 10:32 2540

Takk for svar, da er det bare å smøre seg med tolmodighet
viduka
27.02.2024 kl 10:38 2565

Ja; Ca 1,5 år fra FID til produksjon av olje/kondensat. Om FID i 2024 vil gassproduksjon kunne starte første halvår 2027.
Nybegynner2
27.02.2024 kl 13:06 2433

Der kommer det enda litt mer penger inn på konto. Oljen ble solgt til en grei pris. Ref. børsmelding.
solb
27.02.2024 kl 13:06 2539

"PNOR: USD 27.4 million cash sale of PNGF Sud oil"
E Desperados
27.02.2024 kl 13:14 2543

https://petronorep.com/media/3jkftzla/pnor_pngf-sud-lifting.pdf

"Oslo, 27 February 2024: PetroNor E&P ASA (“PetroNor” or the "Company") confirms that 330,572 bbls of oil were lifted and sold from the Djeno Terminal in February 2024, generating a cash inflow of USD 27.4 million at a realised price of USD 82.87 per barrel.

With this lifting, which was sold to ADNOC, the National Oil Company of Abu Dhabi, the Company achieved a new operational milestone by exporting under its own capacity as a party to the Djeno terminal in Congo. The arrangements with the Djeno terminal increase the options available to the Company to bring to market its PNGF Sud oil production. The Company welcomes ADNOC as a potential partner in future oil sales and associated financing"

Legg merke til siste setning. Dette er en god nyhet!
Flodhest82
27.02.2024 kl 13:25 2517

Herlig 👍 Fikk god pris og, så mye klingende mynt i kassen. Kanskje det er på tide at folk selger aksjen til 8kr
Fluefiskeren
27.02.2024 kl 13:27 2541

Det er jo akkurat der de gjør merkelig nok.
Redigert 27.02.2024 kl 13:27 Du må logge inn for å svare
Tm3P
27.02.2024 kl 13:31 2533

Hvem er det som selger må tro? Kjøpte 10k nye aksjer idag. Oppe i 50k nå, snart min største posisjon :)
The Observer
27.02.2024 kl 13:33 2529

Bedre og bedre meldinger, men aksjen går ned. Det må være noen utrolig flinke manipulatorer derute.
Fluefiskeren
27.02.2024 kl 13:36 2550

Eller utrolig mange dumme aksjonærer som absolutt må selge. Manipulasjon er jo strengt ulovlig, men Finanstilsynet er nok slappe med den jobben de skal utføre.

https://www.kapital.no/reportasjer/2022/02/14/7809478/finanstilsynet-trapper-opp-jakten-pa-borssvindlere?zephr_sso_ott=wCOUdn
Redigert 27.02.2024 kl 13:41 Du må logge inn for å svare
Katly
27.02.2024 kl 13:42 2526

Det er ikke mange andre firma som får inn 25% av hele børsverdien på 2 måneder👍
Makrobaronen
27.02.2024 kl 13:48 2503

Sleng på de 30milla som kom inn i januar fra salget Guniea også så ser du hvor utrolig underpriset selskaper er. Fått omsatt 60mill i 2024 allerede 🤑🤑
Redigert 27.02.2024 kl 13:49 Du må logge inn for å svare
Tm3P
27.02.2024 kl 13:51 2485

Vet ikke helt hva du snakker om her? De skulle får $27m fra olje som ble solgt i slutten av 2023 + $3m fra salg av noe utstyr relatert til salget av lisensen.
E Desperados
27.02.2024 kl 13:52 2485

330' fat løftet før Q4-presentasjonen betyr at produksjonen holder bra stand. Trukket fra de 100' som var på lager betyr jo det at det netto til PNOR etter skatt/royalty produseres 230' fat på 1m+20d.

At ADNOC nevnes som en mulig partner for finansiering betyr vel fort at det er muligheter for å forhåndsselge litt olje til onkel Abu Dhabi når man trenger cash for å finansiere prosjekter til en ålreit rente også!

40 MUSD i net cash per 31.12 og nå kommer det ytterligere 57 (minus kostnader) inn i Q1. Net cash er snart større enn MCAP i denne farten. Så ikke mye risiko for at man ikke får igjen pengene sine ved å kjøpe på 8kr her.
Redigert 27.02.2024 kl 13:53 Du må logge inn for å svare
Fluefiskeren
27.02.2024 kl 13:58 2451

Det var 23 mill USD. Ikke 30. Men blir det drift der kommer etterhvert 30+30 mill USD i tillegg.