NSKOG: En titt på float og shortandel

Eventyrer
NSKOG 10.01.2024 kl 16:45 50962

Nordeas flagging i dag har fått meg til å ta en nærere titt på shortsituasjonen i Norske skog. Her er mine funn basert på tall fra aksjonærlister levert av tekinvestor:

Av ca 68 millioner aksjer på topp 50, (58 eks. NSKOGs egne), eies ca 4 millioner aksjer av 11 aktører som har tradet/solgt i vesentlig grad siste halvår. Alle andre har stort sett sittet i ro eller økt. Det vil si:
Ca float i topp 50, à 58 mill aksjer er 6.5-7%.

Om vi setter lik float i resterende aksjeeiere (27 mill aksjer (1.9 mill) er total float i NSKOG ca 6 mill aksjer! Selvsagt er dette beheftet med betydelig feilmargin, så la meg doble floatanslaget til 12 mill. aksjer (knappe 15%) og antyde en intervall på 6-12 mill aksjer float i NSKOG.

Synlig short er på drøyt 4.3 mill aksjer. Sist DN omtalte NSKOG og shorting i begynnelsen av november, var synlig og skjult short på tilsammen 10%. Det er ingenting som tyder på at det er vesentlig mer eller mindre nå. I så fall må shorten spise opp nærere 10% av selskapets aksjer, over 70% av maks float!! Og dette i tillegg til valueinvestorer som øker, så som Nordea, og mange andre i topp 50 (og undertegnde) er gode eksempler på.

Dette stinker av shortskvis innen rimelig kort tid, eller..?

--
Jeg derpet antall og prosent i Topp 50 i begynnelsen av innlegget mitt :/ Men topp 50 eier ca 65 mill aksjer, som er knappe 69% av selskapet, så resonnementet har ikke store feil uansett, drøye 0,5% avvik i float. Men noen må gjerne dobbeltsjekke igjen :) Jeg mener hovedsaken står seg.
Redigert 10.01.2024 kl 20:52 Du må logge inn for å svare
thomasb
25.04.2024 kl 11:01 7281

Både UPM og Stora Enso ute med resultater i dag. Begge leverer litt over markedets forventninger og er per nå opp henholdsvis 4-5 og 2%. UPM er litt foran fjorår mens Stora Enso er langt bak fjorår. Begge vektlegger bedrede markeder i kvartalet og videre forventning om ytterligere forbedringer, selv om de også understreker usikkerhet knyttet til makro. Litt overraskende sier UPM at publishing paper markedet i Europa(i volum) i Q1 var opp et par prosent mot fjoråret.

Føyer seg inn i strømmen av nyheter om at markedsaktørene kommuniserer positiv utvikling i Q1 og at denne utviklingen forventes aksellerert fremover. Tydelige tegn på at bunnen er nådd både i publishing og containerboard dette...
omans
25.04.2024 kl 11:46 7221

Da må den sterke motstanden teknisk ved 39-40 tas ut,og det spørs om ikke det tar litt tid, iom siste oppgangen. Kan hende mye er tatt ut kort sikt nå, men har ikke fasit.
Kasperdd
25.04.2024 kl 11:58 7195

Jeg tror også mye av den kortsiktige oppsiden er tatt nå.
thomasb
25.04.2024 kl 13:03 7107

En stund siden vi har sett positive utviklingstall for avispapir mot fjorår - men der fikk vi se det og. Vi vet det skal videre ned, men dette viser altså at fjoråret også var preget av nedskalering av store lagre i verdikjedene. Vi kan vel da forvente å komme tilbake på mer normalisert nedadgående kurve i 24 og fremover etter de unormale tidene i og etter covid.

25.04.2024 11:49:11
PAPIR: AVISPAPIRLEV. FRA EUROPA +9% I FEB ÅR/ÅR, ETTERSPØRSEL +4%
Oslo (Infront TDN Direkt): Leveransene av standard avispapir fra europeiske produsenter var opp 9 prosent til 287.000 tonn i februar 2024, sammenlignet med samme periode året før. Etterspørselen i Europa var opp 4 prosent til 223.000 tonn.
thomasb
26.04.2024 kl 08:50 6823

Nok en bekreftelse på at det europeiske markedet for board and paper har snudd opp fra bunn ifm Metsä resultatfremleggelse:

Metsä Board’s CEO Mika Joukio:
“We had a positive start to 2024, with demand for fresh fibre paperboards picking up notably. Demand for paperboards has been boosted by restocking in the value chain and the normalisation of market balance, especially in Europe. We expect the positive momentum to continue in the coming months."
thomasb
26.04.2024 kl 14:04 6626

Konsistente tilbakemeldinger fra markedet de siste ukene, og eierne av NSKOG aksjer ser ut til å begynne å forstå tegningen ved ikke å selge nedover som før. Heller ikke shorterne ser ut til å støtte egne posisjoner gjennom å øke posisjonene. DNB gikk ut av short-listen samme dag som DNB analytikeren løftet kursmålet fra 54 til 60 etter Q1 .... Her fra SCA i dag:

SCA to increase kraftliner prices by €60 per tonne
PRESS RELEASE
26/04/2024, 08:30 AM
SCA increases the prices on brown and white kraftliner in Europe by €60 per tonne. The new price is valid from June 1, 2024.
- There's a growing demand for kraftliner in the market, well-supported by a balanced supply chain. We need to address the ongoing cost challenges effectively to ensure a continuous supply," remarks Mikael Frölander, Vice President of Marketing and Sales at SCA Containerboard.
Redigert 26.04.2024 kl 14:06 Du må logge inn for å svare
PrivatInvestor
27.04.2024 kl 12:27 6338

Skal selskapet kjøpe ytterliggere 10 % av aksjene?
Kasperdd
28.04.2024 kl 10:18 6046

Nei det er ikke bekreftet. Men GF har godtatt at styret kan sette dette i gang dersom de ønsker det.
Redigert 28.04.2024 kl 10:18 Du må logge inn for å svare
soroys
29.04.2024 kl 08:46 5722

Sletting av aksjene fra forrige runde er vel heller ikke foretatt ennå?
Kasperdd
29.04.2024 kl 11:24 5591

Det er vedtatt, mulig det også er sendt inn til brønnøysund, og at de bare ikke har registrert det på siden sin enda.

Så jo det er jo i teorien foretatt.
soroys
29.04.2024 kl 18:27 5398

Ingen registrerte kunngjøringer i Brreg ennå. Så da er det kun vedtatt, ikke gjennomført.
Kasperdd
29.04.2024 kl 20:30 5266

Det er riktig, men er kun formaliteter. Den er sikkert ikke registrert i brreg da kreditorfristen ikke er ute enda (6 uker etter vedtatt på GF).

Ingen stor sak det.
Kasperdd
30.04.2024 kl 18:02 4991

Håper ikke vi får en hode skulder formasjon teknisk her nå, som fører oss nedover igjen.
Tøff
01.05.2024 kl 09:16 4771

HS-formasjon? Det er en foreløpig topp i en mulig fallende sekundærtrend. Jeg synes ikke en HS er mye synlig her. Det som faktisk har skjedd, er brudd på fallende hovedtrend som startet med en topp på 76 i feb/mars 2023. Bruddet kom ved 36, med en så sterk utvikling etterpå, at vi kan kalle det et teknisk brudd. Volum og indikatorer tyder på det. At vi nå får en pullback i kursen er helt naturlig. Og volumet har vært lite de siste dagene. Et litt dårlig børsklima generelt hjelper heller ikke på mer oppgang. Jeg mener det er større grunn til å være fundamental optimist enn på lenge. Nyhetsbildet rundt NSKOG har flatet ut, og aksjen går litt i dvale. 19.7. har vi igjen nytt resultatframlegg. Mye tyder på en bedring i forhold til 1.kvartal.
thomasb
01.05.2024 kl 21:31 4566

"Rising demand lifts UPM’s first-quarter results" - men mye viktigere er hva de sa om outlook ism fremleggelse:
"For 2024, UPM expects higher comparable operating profit compared to the previous year. Although scheduled maintenance downtime at some facilities will have a short-term impact on earnings, the company expects an upward trend in demand over the course of the year."

https://www.euwid-paper.com/news/companies/rising-demand-lifts-upms-first-quarter-results-300424/
Dansekongen
02.05.2024 kl 23:34 4229

TILBAKEKJØP

Generalforsamlingen i Norske Skog ble avholdt den 11. april. Der ble det vedtatt å slette alle aksjer eiet av selskapet selv (10% av aksjekapitalen, totalt 9 426 470 aksjer). Denne kapitalnedsettelsen er ennå ikke formelt registrert i Foretaksregisteret. Videre ble det også vedtatt å gi styret fullmakt til å erverve ytterligere 10% av aksjene i tiden fram til neste generalforsamling. Jeg har sett litt på hvordan tilbakekjøpene i fjor forløp, og tillater meg å spekulere litt rundt hva som kan forventes i år.

2023
Tilbakekjøpene startet 14.07.23 og ble avsluttet 06.11.23, totalt 82 børsdager. På ikke mindre enn 73 av disse dagene ble det kjøpt eksakt 116 726 aksjer. Hva som er så magisk med dette antallet, må gudene vite. Totalt ble det kjøpt 9 426 470 aksjer for et totalt beløp på NOK 414 518 638. Volumvektet gjennomsnittlig pris var 43.97 kroner/aksje. I denne perioden sto Selskapet selv for 20.7% av den totale omsetningen i aksjen.

Det hevdes ofte at tilbakekjøp driver opp aksjekursen. Dagen før tilbakekjøpene startet endte NSKOG-kursen på 45.94, og dagen de ble avsluttet endte kursen på nesten eksakt samme verdi, 45.90. I mellom disse endepunktene var sluttkursen 39.14 på det laveste og 46.88 på det høyeste. På den ene side kan det altså argumenteres for at programmet IKKE var kursdrivende, og at selskapet fikk omtrent to kroner i "rabatt" på sine tilbakekjøp.

Det er derimot påfallende at etter at tilbakekjøpsprogrammet ble avsluttet, tok det kun fire børsdager før NSKOG var under 40 igjen. Kursen ble liggende rundt dette nivået resten av 2023. På den andre side kan det dermed også argumenteres for at kursen ble "holdt oppe" av tilbakekjøpene, og at den deretter ble "normalisert".

Det er umulig å si sikkert hva som er "riktig" tolkning. For det første var det mange fundamentale faktorer som påvirket aksjekursen den ene eller andre veien i disse fire månedene. For det andre finnes det aktører som har interesse av å bidra til å kjøre kursen hit eller dit. Man skal være ganske naiv for å tro at aksjekurser er 100% logiske til enhver tid.

Konklusjon: Jeg mener at Norske Skog sin proxy oppnådde å kjøpe tilbake 10% av aksjene til en relativt god pris. Til tross for at de sto for en betydelig andel av omsetningen, var ikke kursen høyere ved slutten enn ved begynnelsen av programmet. Jeg mener også at det er åpenbart at børsmeldingen om at man hadde nådd maksgrensen på 10% innebar "fritt fram" for de som hadde interesse av å shorte aksjen. Med andre ord: Når én robot var ferdig med sitt oppdrag, overtok en annen med et nytt oppdrag.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

2024
Hva kommer til å skje under neste tilbakekjøpsprogram? Siden vi snakker om framtiden, er vi nødvendigvis i stor grad overlatt til spekulasjoner. Let's go!

Hvis vi sammenligner forrige periode (14.07.23 - 06.11.23) med hittil i 2024, har gjennomsnittlig daglig volum falt fra 551 863 aksjer til 362 821 aksjer. Ikke så rart kanskje når 10% av aksjene er låst ned? Jeg bør dog også nevne at gjennomsnittlig volum i 2023 før tilbakekjøpsperioden startet faktisk var HØYERE enn under tilbakekjøpene. Det kan se ut som den generelle interessen for NSKOG-aksjen er i en fallende trend. Kursen har falt tilbake fra toppen på 38.88 den 24. april, men på alt annet enn overbevisende volum. Snittet de fire siste børsdager er ynkelige 125 680 aksjer, såvidt mer enn det "magiske tallet" 116 726 (som ble kjøpt tilbake daglig i forrige program).

Jeg mener det er et åpent spørsmål hvorvidt Norske skog vil lykkes med å kjøpe tilbake ytterligere 10% av aksjene på samme gunstige vilkår som sist. Per dags dato ser det lyst ut i den forstand at aksjekursen (36.22) er betydelig lavere enn ved starten av fjorårets program. Situasjonen kan dog endre seg innen man er klar til å begynne tilbakekjøp. Deretter blir det en kamp mot klokka etter min mening. Siden det er færre aksjer i omløp, og omsetningen synes å være fallende, må man trolig begrense de daglige kjøpene betydelig sammenlignet med i fjor. I motsatt fall risikerer man ihvertfall å drive opp kursen.

Samtidig vil vel optimistene insistere på at pilene peker oppover for Norske Skog fundamentalt sett. Investeringen i containerboard er snart avsluttet, og de tilhørende inntektene vil øke i kvartalene framover. Rapportene for Q2 og Q3 kommer henholdsvis 12. juli og 18. oktober, og tilbakekjøpene er neppe ferdige innen den tid. HVIS regnskapene viser tydelige tegn på bedret lønnsomhet, vil det vel være begrenset hvor mange som er villige til å selge sine aksjer på 30- og 40-tallet?

Det går en grense for hvor stor eierandel Drangsland kan klare å sikre seg for knapper og glansbilder! I fjor var det satt av maksimalt MNOK 472 til tilbakekjøp. Siden man ikke benyttet hele beløpet, ble det i tillegg utbetalt 67 øre i utbytte. Dersom man får kjøpt tilbake ytterligere 10% av aksjene i 2024, vil det etter generalforsamlingen i 2025 være totalt 76 354 412 aksjer i Norske Skog. Hvis det er grunnlag for å være like gavmilde når den tid kommer, vil det isåfall bety utbytte på 6.18 kroner/aksje. Det er 17% av dagens kurs. Just Sayin'!

Kommentarer tas imot med takk.
thomasb
08.05.2024 kl 08:42 3688

M&A kjøret fortsetter i papir/containerboard bransjen. Nylig kjøpte International Paper(US) DS Smith(UK/Europa). Nå har Suzano(Brasil) planer om å kjøpe International Paper. Og med det går kursene i bransjen Nordover. Struktureringen av bransjen forventes å fortsette - så får vi se om det er noe oppkjøpsinteresse knyttet til NSKOG. Mye tyder på at Containerboardkapasiteten er svært attraktiv i det volumene og prisene stiger. Lavkostproduksjon av avis og magasinpapir kan også være attraktivt for de større som selv sitter med lite konkurransedyktig kapasitet på områdene. https://www.nipimpressions.com/brazils-suzano-readies-15-billion-bid-for-international-paper-sources-say-cms-16786
thomasb
14.05.2024 kl 09:21 3073

Prisøkninger fortsetter å prege overskriftene i det globale papir/containerboardmarkedet:

Andre prisøkningsrunde i containerboardmarkedet i USA på kort tid: https://www.packagingdive.com/news/pratt-westrock-cascades-georgia-pacific-fiber-price/715690/

thomasb
15.05.2024 kl 09:08 2782

Nye indikasjoner fra Europa på at papirprodusentene vil fortsette å løfte prisene også i andre halvår: https://www.euwid-paper.com/news/markets/lightweight-kraft-paper-producers-busy-while-converters-see-room-for-improvement-140524/

PS: Momentum i industrien har snudd, nå har også aksjekursens momentum snudd. Men fortsatt gjenstår 4% i synlig short, som igjen kan utgjøre en samlet short på 6-7 mill aksjer som skal kjøpes tilbake. De siste månedene tilsvarer dette mer enn en måneds omsetning i aksjen.
Redigert 15.05.2024 kl 09:09 Du må logge inn for å svare
thomasb
15.05.2024 kl 09:39 2727

NSKOG har snudd opp. Siste 3 mnd er aksjen opp 7%. Ser man på Stora Enso og UPM, er de opp 26% og 22% i samme periode. Siste 12 mnd er NSKOG ned 8%, mens de to nevnte er opp henholdsvis 16 og 17%. Jeg tenker at det ikke er rasjonelle grunner til disse differansene i utvikling og at NSKOG vil hente det igjen i det short-kampanjen avsluttes. Alle andre indikatorer som P/E, P/B og P/S understøtter dette grundig.
thomasb
15.05.2024 kl 11:45 2617

Her ser vi hva markedet står overfor fremover - Stora Enso løfter outlook betydelig i dag, fra det de la frem ifm Q1 - altså har det kommet mye ny positiv info på få dager..

UPDATE 2-Forestry firm Stora Enso lifts 2024 outlook as orders, prices rise
May 15 (Reuters) - Finnish forestry firm Stora Enso

Stora Enso venter nå at justert ebit i 2024 vil bli betydelig høyere enn i 2023 (mer enn 50%), mot tidligere guiding på høyere (15-50%).

I utsiktskommentaren i førstekvartalsrapporten for 2024, publisert 25. april, uttalte Stora Enso at de forventer en gradvis bedring i markedsforholdene i 2024, med økt etterspørsel etter forbrukspapp, høyere etterspørsel etter masse og priser. Disse markedstrendene fortsetter med forbedret volum og prissetting.

"Utsiktene har forbedret seg på grunn av økende ordrebøker og volumer for forbrukspapp, samt forbedrede prisutsikter for bølgepapp- og forbrukerpappvirksomhetene. Masseprisene fortsetter å øke, og utsiktene for resten av dette året er sterkere enn tidligere anslått. Utfordrende markedsforhold fortsetter i divisjonene Wood Products og Packaging Solutions", skriver Stora Enso.
Redigert 15.05.2024 kl 13:12 Du må logge inn for å svare
thomasb
16.05.2024 kl 09:40 2137

Reduserer ytterligere i dagens oversikt. På 1% nå, ned fra 1,6% på topp. Blant shorterne som var tidlig ute, og de kommer godt ut av dette - rundt 50% gevinst om de kommer seg ut på et snitt rundt 40-42. Men, Franklin alene har fortsatt 850 000 aksjer de skal kjøpe tilbake - tilsvarende ca 5-10 dagers omsetning i aksjen. Og vi ser jo nå at med en gang noen kjøper litt løftes kursen.

Grunnen til at shorten faller er jo at disse markedsutsiktene nå viser seg i praksis i markedet: https://www.paperadvance.com/news/market-analysis/corrugated-packaging-market-set-to-bounce-back-driven-by-e-commerce-and-sustainability.html
thomasb
22.05.2024 kl 08:55 1710

Norske skogs containerboardkapasitet øker betydelig i verdi som følge av at konvertering og nybygg av tilsvarende har økt mye i pris. Å kjøpe kapasitet av denne typen kan vise seg mer attraktivt enn å investere selv. I går kom det frem at Stora Enso skyver på en planlagt konvertering til containerboard og Billerud dropper en planlagt konvertering. Billerud er tydelig på hovedårsak - investeringsnivået for å gjennomføre slike konverteringer har økt kraftig de siste par årene: President and CEO of Billerud, Ivar Vatne: "Market conditions have changed, and the costs associated with transforming the mill have increased significantly."
thomasb
22.05.2024 kl 11:37 1583

Prisøkningene fortsetter: 22/5 "German containerboard producer Niederauer Mühle will ask for a price increase of €40/t for its white testliner from 1 June 2024."
thomasb
23.05.2024 kl 09:17 1300

Shorterne er nå kraftig på vikende front i NSKOG. Fra en periode i nærheten av 6% synlig short og estimert over 10% totalt, er vi nede i 3,2 synlig og alt som har skjedd siste 2 mnd er operasjoner for å komme seg ut mest mulig smertefritt. Men, det skal altså fortsatt kjøpes tilbake i område 5% av aksjene i selskapet som er over 4 mill aksjer. Ukentlig omsetning ligger i snitt i område 800´aksjer de siste ukene. Alt tyder på at aksjonærene for øvrig i stor grad er long og ser det store oppsidepotensialet, så tilbakekjøpene kan bidra til å lede kursen tilbake mot en mer normalprising gitt markedsforholdene - som er en betydelig oppside fra der vi er nå. Videre får de bedrede papir og containerboardmarkedene fremover bringe kursen til nye høyder på sikt.
Redigert 23.05.2024 kl 09:22 Du må logge inn for å svare
thomasb
23.05.2024 kl 10:06 1237

Dette er interessant, og ikke minst svært gode nyheter for NSKOG; Nå løftes også prisene på newsprint papir:
22 May 2024
German newsprint and packaging paper producer Papierfabrik Palm is to increase its newsprint prices from 1 July.
The company said that prices will go up by €60-80/t, depending on the base level. Palm is producing newsprint at its mill in Eltmann, Germany, and King's Lynn, UK, which have a combined newsprint capacity of 950,000 tpy.
Mr Å
23.05.2024 kl 10:46 1188

Hvorfor kjøper ikke Stora E opp NS ?
Her for de et lavt priset selskap med en konvertering ferdig, en som snart er ferdig og forsikringer penger muligheter på toppen er det nært stående at dette kan skje være en mulighet ?
thomasb
23.05.2024 kl 11:02 1159

Jeg har tenkt på det samme selv. På containerboardsiden er dette en nobrainer for SE. Så det handler nok om hva de da blir sittende med i nedadgående markeder (avis og magasin). De har allerede kapasitet de bør ta ut på området og det har strengt tatt NSKOG også, selv om de er kostledende. Men, det er andre der ute som kan få mye ut av dette og prisen på NSKOG er samlet sett svært lav, selv med en betydelig bud-premium.
omans
23.05.2024 kl 12:22 1079

Da er kurs opp 20% siden Pirato analytiker ikke ville eie aksjen.
Dansekongen
23.05.2024 kl 13:11 1013

I am Jack's complete lack of surprise! 😂

K. Sivertsen, februar 2023: "Vi har en kjøpsanbefaling på Norske Skog-aksjen med kursmål 110, og selskapet er vårt toppvalg innen industrisektoren."
K Sivertsen, mars 2024: "2024 er kjørt for Norske Skog. Det er derfor ingen grunner til å eie aksjen." (Kursmål 40)

Han kan i beste fall påberope seg inkompetanse. Har man en smule kjennskap til finansbransjen, vet man at det i minst like stor grad dreier seg om en underliggende agenda fra helvete. Det mest fascinerende med dette oppgulpet fra Pareto, er at de ikke har sett det nødvendig å bytte analytiker, for i det minste å late som de har integritet.
Redigert 23.05.2024 kl 13:15 Du må logge inn for å svare
thomasb
23.05.2024 kl 14:36 931

thomasb
Vel, "Merlin" og de andre Pareto-disiplene ble kraftig advart mot å lytte til Sivertsen, som enten er en kalkulert banditt eller fullstendig udugelig når det gjelder Skogen - denne meldingen fra dagen Pareto/Sivertsen kom med de bevingede ord - nesten 25% opp på 2 mnd siden det - fikk selv påfyll denne og dagen etter i område 32,7-33,5 - og Sivertsen traff jo faktisk bunnen perfekt :)

22.03.2024 kl 15:13
Jeg takker og bukker. De som har fulgt Sivertsen/Pareto i NSKOG har virkelig tapt store penger! 17. februar 23, etter at nedturen så vidt hadde startet var Sivertsen superbull og mente 110 var rett pris på aksjen. De som kjøpte da har halvert pengene frem til nå. Han sliter historisk med timingen i skogen - og det gjør han nok igjen. https://www.kapital.no/investor/investeringsanbefalinger/2023/02/17/7982902/norske-skog-har-mer-a-ga-pa-pa-oslo-bors?zephr_sso_ott=8pkLac
soroys
24.05.2024 kl 07:33 699

Det er mange signaler som peker i rett retning nå. Prisene er på vei opp og shorterne - anført av Franklin - ser ut til å være på vikende front. De varslede prisøkningene i markedet vil neppe gi stor effekt på Q2, men jeg er positiv til at H2 kan bli bra. "Go away in May" tror jeg er en dårlig strategi, for andre enn de som sitter short. Jeg tror vi kan se frem til en sommer hvor kursen sakte men sikkert vil traske oppover, i takt med shorterne som prøver lure seg ut døra.
soroys
24.05.2024 kl 07:39 686

Sletting av 10% av aksjene ble registret 4. mai. At markedet skal prise inn dette er å forvente, men er ingen selvfølge under shorternes klamme grep. Det kan vi altså glede oss over har skjedd.
thomasb
24.05.2024 kl 10:22 550

Mondi iverksetter den planlagte konverteringen av Duino fabrikken. Med det går ca 210´tpy LWC papir ut av markedet på permanent basis fra dato. Ila 18 mnd bygger de så en containerboard maskin som skal levere 420´tpy inn mot Mondi sin integrerte packaging-virksomhet - i hovedsak erstatte egen høykost produksjon. NSKOG Bruck mister vel med dette en viktig konkurrent på LWC-papir.
https://www.euwid-paper.com/news/companies/mondi-breaks-ground-on-mill-conversion-in-duino-240524/
Redigert 24.05.2024 kl 10:23 Du må logge inn for å svare
omans
24.05.2024 kl 12:13 431

20.04.2024 kl 06:24 (svar til Merlin baisseren)
5396
Du forskutterer at fremtiden blir som fortiden. Du kan ikke si hva rapporter forteller 6-9mnd frem i tid, men aksjemarkedet ser fremover i den horisont. Tidlige signaler prises raskt inn. Og når indikatorer snur kan selv dårlige news være good news, da nedside prisingen har overreagert. Gjøre motsatt av Pareto analytikeren, være negativ på 75 kroner og positiv på 33 kroner. Be a contrarian.
---
Ja går troll i ord forsåvidt, så får man se nå, når kursen er rundt 40 og ved kursmålet til Pirato. Kanskje lemper de ut en salgs eller hold analyse. Kan kanskje ikke si han tok feil før 40 er passert og styring mot 50. Allikevel meningsløse uttalelser fra en som har det som jobb.
De ledet sikkert mange investorer inn forrige gang ned 110 target sitt, de tar aldri selvkritikk, bare prøver slette fra minnet hva de tidligere har sagt.
Redigert 24.05.2024 kl 12:15 Du må logge inn for å svare
Tøff
24.05.2024 kl 12:33 398

Ja det var flere enn Pareto som var positive, ikke minst DNB. Jeg lot meg rive med og har kjøpt på vei ned. Startet på 60-tallet. Kunne Drangsland kjøpe på 69, kunne vel jeg kjøpe på 65. Så mange analytikere kunne ikke ta feil. Det måtte jo snu en gang. Selskapet leverte gode nok resultater til at man ikke kunne kaste kortene her. Jeg mistet ikke troen på lang sikt. At det skulle falle så langt som 30-tallet hadde ikke jeg sett for meg. Men der har jeg også gjort noen handler. Nå er snittet 45. Jeg har beholdt roen.
Redigert 24.05.2024 kl 12:35 Du må logge inn for å svare