Opsjoner i hytt å pine = ledelsens svakhetstegn..

Pilkastmetoden
BGBIO 15.01.2024 kl 10:32 20298

Prising av Bergenbio akkurat i dag ved melding om en samarbeidsavtale med grunnlag i TILVESTAMAD:
-Kursen vil løftes med ca 30 til 60 øre. Det kommer intet oppkjøp med basis i dette produkt. Et regnestykke ved tilvestamab-deal i dag: Salgsverdien for festebrøk er 20 %, hvilket gir 800 millioner per år i bidrag. Salg/utlisensiering i dag vil ventelig kunne gi Bergen maksimalt 25 % av dette, altså 175 millioner per år - om enn endel år frem i tid.
Skal vi kapitalisere 175 millioner med 15 ganger for å finne børsverdien av slik inntjening bli dette alene 2,6 milliarder. Ikke i dag - men en gang i fremtiden. Dermed sikrer jeg meg med 50 % av dette, hvilket gir en nåverdi på 1,3 milliarder, eller en kurs alene for Tilvestamab på ca 50 øre. (Forbehold: Det er ikke sikkert at en klarer å ta ut budsjettert markedsvolum som igjen vil påvirke resultatet, eller nevnte kursmål om en vil..)
---Kursmålet vil fortløpende bli justert ut fra endringer i de faktiske forhold.

Prising av Bergenbio akkurat i dag ved melding om samarbeidsavtale med grunnlag i BEMCENTINID:
-Kursen vil løftes med ca 60 til 90 øre. Detaljert kursbegrunnelse kommer.
---Kursmålet vil bli fortløpende justert ut fra endringer i faktiske forhold.

Prising av Bergenbio akkurat i dag ved melding om oppkjøp av alle aksjer i selskapet:
-Kursen vil løftes med ca 90 til 120 øre. Detaljert kursbegrunnelse kommer.
---Kursmålet vil bli fortløpende justert ut fra endringer i faktiske forhold.

Prising av Bergenbio akkurat i dag ved eventuell melding om fremdrift i utvikling av BEMCENTINID:
-Kursmål og detaljert begrunnelse kommer snart!

Prising av Bergenbio akkurat i dag ved andre endringer i markedsfohold, selskaps- og produktforhold mm:
-Kursmål og detaljert begrunnelse kommer snart!

Prising av Bergenbio akkurat i dag ut fra en samlet vurdering av alle ovennevnte kriterier:
-Kursmål og detaljert begrunnelse kommer snart!

Prising av tegningsrettigheter inkludert faktisk info og risiko:
-Oppdatering følger..

Akkurat nå:
Denne dato ikke tilfeldig valgt. Det er da 3 måneder siden selskapet meldte om tildeling av opsjoner for kjøp av tegningsretter til ledende ansatte, inkludert Olin.
En uskrevet regel i meglerbransjen er at både primærinnsidere, inkludert ledende ansatte, meglere osv, ikke skal handle aksjer og opsjoner mm i tiden fra dem har kjøpt slike, til det kommer nyheter fra selskapet som kan påvirke aksjekursen.
Eller omvendt: Det er den 21. februar i år gått tre måneder siden tegningsrettsmeldingen gikk ut gjennom børsen. Da har ledelsen forholdt seg til regelverket 100 %, og kan melde nyheter - uten å være bekymret for påstander om at opsjoner børsmeldt 21. november i fjor - rammes av noen innsideregler.
Det ville for eksempel ha vært umulig for Olin å forholdt seg til ovennevnte regelverk, og samtidig - som han tidligere har antydet - offentliggjort en deal med Tilvestamad før siste årsskifte, eller før 21.2.24 for den del.. Samme gjelder selvsagt uansett hvilken børssensitiv melding selskapet måtte dele ut..
Konklusjon: De tålmodige vinner også i BergenBio..
Hilsen Pilkastmetoden
Redigert 27.06.2024 kl 01:25 Du må logge inn for å svare
Pilkastmetoden
29.02.2024 kl 20:17 9520

Skrekklav omsetning av tegningsretter..
Dagens omsetning av tegningsrettigheter utgjorde knappe 130.000 kroner. Om noen setter inn salgsstøt nå gruses kursen helt i bånn, ingen tvil om det.
Men 5 øre er en deilig pris for dem som vet hva markedet betalte for 1 måned tilbake, nemlig 12 øre..
Selve aksjekursen har stabilisert seg nå som robotene er på vinterferie, men neste uke kan det bli mer rabalder...
Pilkastmetoden
25.03.2024 kl 16:36 9034

Alle er vi tradere!
Da er det gått som påpekt tidligere; tegningsrettigheter er nå i realiteten verdiløse. (Under 3 øre)
Oppsjoner på aksjer for 18 øre gitt til ledelsen likedan.
Kan det bli galere nå, og er det dermed tid for ny inngang når alt kursmessig ser helt elendig ut?
NB! Husk at alle aksjonærer - uten unntak - er såkalte tradere. Det handler bare om når en tar gevinst - eller tap for den del. Noen gjør det en gang i livet, andre gjør det daglig! Det er ingen forskjell, bare en likhet: Begge søker best mulig profitt!
Pilkastmetoden
04.04.2024 kl 12:39 8910

Fallhøyde: Sent sist høst - og tidligere i år har kursen tangert rundt 30 øre pluss. I ettertid er selskapet blitt fullfinansiert langt ut i 2025. Den usikkerhetsfaktoren er dermed vekke. I ettertid er også Bemcentinib sine mulige bivirkninger også radert vekk.
Og nå er dem altså i gang med neste fase med testing av medisinen på nytt kull pasienter. Svaret får vi i løpet av inneværende år.
Mens dette er avklart har kursen falt nesten 50 % til dagens notering på 17 øre med rekordlavt omsetningsvolum.
Da er det naturlig å se på hva som er årsaken til en slik utvikling: Raseringen av Ultimovaks har nok hatt sitt å si da den har skremt investorer vekk fra nordiske pharma-aksjer. Men vel så mye det forhold at en opphauset tro på alt fra fusjon, oppkjøp og raketthåp om medisinsk fremgang - uten at dette er direkte kommet til syne i markedet, har svekket interessen fra investorer. Som en ser fra forumet her har en av de største bidragsyterne offisielt kastet kortene i aksjen etter å ha tatt store tap - (etter mine beregninger.). Alt dette og mere til har bidratt til å svekke kursen. Men, står selskapet dårligere stilt i dag enn hva det gjorde sist høst?, og ser ikke minst fremtiden mer lys ut nå enn på samme tid?
Svaret gir seg selv. Bergenbio har aldri vært lenger fremme med sitt konsept enn hva det er i dag, inkludert det økonomiske aspekt.
Som en endelig konklusjon må jeg bare gjenta meg selv: De tålmodige vinner i Bergenbio. Før eller senere!
PS! Når alt ser trått ut i Bergenbio er det på tide med en ekstra inngang: Tar flere lodd nå..
Pilkastmetoden
04.04.2024 kl 14:54 8820

Voldsom trigger på lur..
Etter at warrants-perioden er over, og det nye aksjevolumet dermed har satt seg i markedet - altså rundt 1. mai - kan en voldsom trigger ligge å lure i sivet: Hverdagen - uten spesielle triggere på kort sikt - inntar da Bergenbio. Selskapsverdien er under 500 mill. - på dagens kurs.
Da kan det like godt hende det mange har ventet på, nemlig at noen romler sammen gryn og byr på selskapet. Markedsmessig fremstår Bergenbio nå som svært svakt om en legger kursen/verdien alene til grunn.
Men bemcentinib-fremdriften går ufortrødent videre. Et bud på sjappen når dette siste er avklart vil bli skyhøyt over dagens kurs. For ingen skal fortelle meg at ikke investorer - kjente eller ukjente - allerede vurderer Bergenbio nå som markededsprisen er nede i kjølsvinet..
Men det har ikke passet å gjøre det midt i en periode omtåket av tegningsrettigheter. Så første åpning for et slikt fremstøt er etter min mening i mai måned..
Tenk deg selv: Kjøpe aksjer nå når kursen er relativt lav, eller ta sjansen på å handle utover høsten med den risiko som da ligger i en økt markedsverdi?
Bare en tanke som kan bli en realitet, mener jeg, men vet selvsagt ikke. Uansett så er det bare en lang sommer som nå kan skille oss fra h….. og himmel..
Pilkastmetoden
04.04.2024 kl 15:41 8882

Trond Mohn må ha sagt nei - flere ganger..
Hvorfor er ikke Bergenbio allerede kjøpt opp av en finansiell investor, eller en annen farmaaktør nå som verdien er i bunnsjiktet i forhold til fremdrift/utviklingsnivå for selskapets Bemcentinib-medisin mm?
Svaret tror jeg er meget enkelt: Det nytter ikke å ta selskapet uten hovedaksjonæren velsignelse. Men denne må ha ha avvist samtlige fremstøt med begrunnelse i for lav pris. La meg eksempelvis si at noen ville by 2 kroner for Mohns 26 % andel, men at budet pent ble avslått. (Kan godt sette prisen til fire ganger dagens kurs også = 85 øre) Poenget er at dagens aksjonærer må forstå at den virkelige selskapeverdien er hva Mohn opppnår for sine aksjer. Først da vil en ha kontroll på skuten og kan by samme sum for resterende aksjebeholdning. Underveis seiler selve børskursen i bølgedaler alt ettersom meldinger, emisjoner, generell markedssvikt osv.
Konklusjon: Den som i dag er litt langsiktig vil få betalt når tiden er inne. For jeg tror Mohn tenker slik at han vil vente til Bemcentinibutviklingen - som han i realiteten har betalt for i den siste emisjonen - er ytterligere avklart. Skjæringspunktet blir for ham som alle andre: Å finne den dato så langt frem i tid at resultatet av oppstartet studie gir en positiv pekepinn, veiet opp mot det motsatte; at vi får en ultismell her også!
Men Mohn har - i forhold til oss vanlig dødelige - en rød telefon på sitt skrivebord direkte til Olin- som nok holder han innsideoppdatert om den medisinske fremgang - sikkert minst en gang per måned..
I mellomtiden får vi forumfyll utagere på Hegnars nettsider..
Pilkastmetoden
08.04.2024 kl 09:59 8804

Sarsia Seed AS sin melding betyr bare at selskapet bytter bare om noen tegningsretter til aksjer. Ingen dramatikk i dette. På den annen side forteller det at selv styremedlemmer ikke har hatt forutsetning til å se den 50 % nedgang i kursen som har vært de siste måneder. Dette er egentlig veldig bra for det indikerer at Sarsia har hatt tro på fortsatt kursoppgang fra ‹‹toppen›› rundt 30 øre og frem til i dag!!. Ellers hadde dem selvsagt solgt potten på 30 øres kurser.. Skjønner?
Redigert 08.04.2024 kl 10:02 Du må logge inn for å svare
Pilkastmetoden
10.04.2024 kl 08:33 8718

I går var det over for handel med tegningsrettigheter. Fokus er dermed selve aksjen som steg greit på samme dag. Alskens fora og investeringsmiljøer prøver å torpedere aksjen og flirer i skjegget når dem treffer litt med sin synsing. Men dem tar alle feil. Først og fremst fordi dem ikke styrer aksjonærene. Det har vi sett utallige ganger at dommedag er meldt, men aksjen står seg - og motsatt. I går fikk alle som har meldt om krakk etter at warrantsemisjonen er ferdig, noe å tenke på: Den oppgangen hadde ingen forutsatt. Fortsetter den litt i dag også underbygger dette bare min tese: Vi her på forumet - og andre forståsegpående finansakrobaten påvirker ikke kursen på aksjer. I ettermiddag får vi en liten pekepinn på videre utvikling i aksjen. Jeg tror en bunn er ryddet nå og at når nå finansiering utover i 2025 er sikret, pluss at partnerfinansierings-intensjonen har sikret penger ytterligere minst et år - så vil fokus rundt selskapet bli dets medisinske resultater. Disse er i realiteten allerede bekreftet. Dem skal bare poengtere fakta nok en gang..
Redigert 10.04.2024 kl 08:35 Du må logge inn for å svare
Pilkastmetoden
10.04.2024 kl 08:41 8689

Og hovedaksjonæren sitter bare godt tilbakelent i stolen sin og koser seg over at noen prøver å kjøpe hans aksjer (hele selskapet), mens han selv først og fremst er genuint interessert i Bergenbio sin medisinske utvikling - og ikke dagens kurs og annet kortsiktig mas. (Sikkert inkludert mitt mas som han selvsagt aldri har hørt om - på like linje med alle fora som helt eller delvis omtaler selskapet..) Dog, jeg har har hatt en viss kontakt med ham gjennom mange år nå, og om det går an å finne en som tenker mer langsiktig - så skal du lete svært lenge!
Pilkastmetoden
11.04.2024 kl 14:43 8482

Det er rett og slett liten eller ingen interesse for Bergenbio om dagen. Med en omsetning så langt i dag på litt over en million kroner er det åpenbart at selskapet ikke har klart å tilfredstille markedets søken etter kjøpssignaler. Jada, masse + det meste om selskapet er kjent og trengs ikke gjentas for andre enn den blinde investor, men nå er det åpenbart at absolutt ingen vil investere i dette papiret. Eller tenkt motsatt: Selv med dagens lave kurs, kommer ingen større kjøper på banen. Det kan være fordi Mohn - som må si ja til en selskapsbeiler før denne gir offisielt bud - har avslått alle slike henvendelser. Han mener antageligvis at selskapet skal mye lenger i sine studier før markedsverdien skal veies. Altså kan elendig kjøpsinteresse være grunnet i avviste oppkjøpere: Dem vet det ikke nytter å små-handle aksjer. Først må de ha tak i bløtekaken. Så kan dem kjøpe kirsebær fra meg og deg!
Redigert 11.04.2024 kl 18:55 Du må logge inn for å svare
Pilkastmetoden
11.04.2024 kl 14:47 8463

100 % budpremie i dag gir en kurs på 32 øre. Det nytter selvsagt ikke en gang overfor den mest naive aksjeeier..
Pilkastmetoden
11.04.2024 kl 18:56 8334

NB! Til og med de mange tidligere så aktive debatanter her på forumet har lukket døren nå. (For en stakket stund?) Eller sistemann slukker lyset-tilværelsen har inntatt Bergenbio nå. Det gir grunn til optimisme når alle vender deg ryggen. Da gjelder bare en ting: Fugl Fønix.. og den kommer..
Pilkastmetoden
12.04.2024 kl 11:00 8171

Rekordlav omsetning = Kursoppgang..
I dag er det omsatt knapt kr. 700.000 per klokken 11.00. Det er rekordlavt og har ikke inntruffet så lenge Bergenbio har vært på børs. Likevel stiger kursen vel 2 prosent til nesten 17 øre. Dog er dette fra nede i kjelleren til kun et trinn opp trappen til golvet på 32 øre.
Dette viser antageligvis at frykten for nytt ras når tegningsrettighetene nå omgjøres til aksjer, kan være ubegrunnet. Eiere med slike aksjer vil vel ikke innløse ene dagen for å selge neste dag til omtrent samme pris, eller?
Forøvrig er nå warrants historie i mer enn en forstand: Dem har lagt en demper på en eventuell melding om alt fra samarbeid, oppkjøp og fusjon slik at det nå er medisinsk utvikling som gjelder. Og fra i dag og frem til en eventuell rakettaktiv medisinsk oppdatering inntreffer, så får halmstrået være at noen snuser på selskapet - med eller uten Metva sin viten..
Pilkastmetoden
16.04.2024 kl 10:48 7964

Etter 15 år i business: 1,750 milliarder i minus på bergen bio + 2023 = omkring 2 milliarder i minus = skattefordel/utsatt skatt på 440 millioner = Markedsverdi i dag..
Og noen selger nå altså aksjer for selskapets skattefordel. Da beregner disse selgere all utvikling til å være null verdt..
I tillegg kommer dagens kontantbeholdning.. og selvsagt Bemcentinibverdien akkurat i dag..
Redigert 16.04.2024 kl 10:51 Du må logge inn for å svare
Pilkastmetoden
18.04.2024 kl 00:09 7805

Skal vi teste 12.55?
Mye kan tyde på at kursen innen kort tid skal teste 12,55 øre pluss noe referansetillegg, altså 13-14 øre. Om en ser på alle fakta fra nyhetsbilde og teknisk analyse mm skal kursen teste angitt nivå. Om en tar med nervøsiteten i farmaaksjer etter kollapsen i Ulti underbygges denne tese. Så kan man her på forumet mene og vite etter beste forstand, men jeg tror vi skal dit. Deretter blir det en lang rolig sommerferd for å få kursen hauset opp i 20 øre. Utover ettersommeren kan en muligens få indikative meldinger fra Olin på ytterligere positive Bemcentinibfakta.. I mellomtiden er min beholdning aksjer nå blitt nedfrosset i en sommerdvale..
Pilkastmetoden
26.04.2024 kl 09:47 7461

Da er kursen under 15 øre og det blir nok å teste 13-14 øre som indikert ovenfor i løpet av få dager. For hvorfor skulle kursen være særlig over siste emisjonskurs? Det er rett og slett liten eller ingen interesse for å satse på Bergenbio akkurat nå. Trenger ikke være professor for å skjønne slikt. Men det er som tidligere berettet at når alt ser helt utbombet ut at en skal kjøpe en aksje. Ikke når kursen går skyhøyt og alle drømmer orm himmelkurser. 50 % opp nå er bare 23 øre..
Pilkastmetoden
29.04.2024 kl 22:13 7250

Verdien har i dag økt til 580 mill.
Da er emisjonsaksjene initiert i børsverdien til Bergenbio. Selskapet verdsettes i dag til 580 millioner. Mye tyder på at det ikke blir ytterligere kursnedgang nå ettersom markedet lang tid i forveien har kjørt kursen dit den er i dag i påvente av aksjeflommen som nå er del av de ordinære aksjene i selskapet.
Uansett - kommer det ikke noen særlig oppløftende nyheter den nærmeste tiden - vil markedet slite med å få kursen på rett kjøl. Men med den nye aksjesitsen på plass er uansett ‹‹trusselen›› om en salgsflom ryddet av veien, eller? Kan det nå hende at mange aksjonærer kommer til å selge sine nye aksjer? Hvorfor skulle dem i så fall det? De fleste har betalt dagens kurs og vel så det for sine luter.
NB! Over 80 % av emisjonen ble tegnet av større langsiktige investorer. Derfor kommer det neppe utsalgspriser de nærmeste ukene..
Pilkastmetoden
02.05.2024 kl 14:13 6920

5 øre neste: Kjøpte noe i dag, men innerst inne tror jeg vi skal ned å teste DNB sitt kursmål på 5 øre. Spesielt etter spleisen, for da går de fleste aksjer en stund i nedoverbakke. Håper jeg tar totalt feil..
Pilkastmetoden
10.05.2024 kl 10:28 6530

10 øre innen rekkvidde: For hvorfor betale mer enn hva millioner av aksjer ble priset til ved siste emisjon? For så langt, inkludert nedgangen i dag i aksjekursen, er markedet snart helt enig i denne konklusjonen.. Og til dem som regner på verdien av Bergenbio i dag, så er det lettere å sjekke aksjekursen. Om den ikke er korrekt, hvorfor storhandler dere ikke alle sammen flere aksjer? -Det vil kjøre prisen oppover..
Pilkastmetoden
13.05.2024 kl 13:25 6096

Ingen babler noe om Bergenbio nå om dagen. Muligens kursnedgangen - som nærmer seg 10 øre - har tatt strupetak på all mann, eller? Da kan jeg trøste alle med at omsetningen er så pass liten, under 3 millioner kroner så langt i dag, at en eller få tradere og en robot nok kan få det til å skjelve hos noen og enhver.
Men fortvil ikke: Siste test på pasienter går nå sin gang. Egentlig vet vi svaret; At det hele blir svært så positivt, men det må bare journalføres korrekt i protokollene. Protokoller som vil gi grunnlag for en sjokkerende positiv reprising - og dermed en flom av nye innlegg her på forumet. Inkludert samme fra helt nye nick, og gamle travere som tryller seg inn i et nytt navn over natten. Den som nå venter for lenger med å satse kan plutselig se at toget går. Derfor handler jeg enda mere i dag. Risikoen for total falitt er etter mitt syn ikke lenger tilstede. Men tilstede er muligheten for å se at toget fyker avgårde - uten at du som kjøper rekker det til annet enn skyhøye kurser.. Ha en fin sommerdag! PS! Det kan hende vi når som helst får en foreløpig status med positivt fortegn om den pågående testen. Sånn bare for å fortelle at det er en fordel å være inne i aksjen før det virkelig smeller..
Redigert 13.05.2024 kl 13:41 Du må logge inn for å svare
Pilkastmetoden
13.05.2024 kl 13:34 6068

Ingen kursmasakre grunnet emisjonsaksjer..
Om en vurderer omsetningsvolumet, er det intet som tyder på at det har foregått noe særlig stor dumping av nyutstedte emisjonsaksjer. Ja, kursen har svekket seg siden aksjene ble frigjort for salg, men det er minimalt i forhold til kursen den 2. mai. Det var kun på selve ‹‹frigjøringsdagen›› den 25. april at kursen gikk ned 6 %.
Redigert 13.05.2024 kl 13:37 Du må logge inn for å svare
Pilkastmetoden
15.05.2024 kl 13:07 5756

Da har markedet reagert på den kommende spieisen, på de nyutstedte aksjer (som mange fryktet ville gruse kursen) og vi har sett en bunn ned i 12 øre i går.
Skal den ytterligere ned nå er det altså den forrige emisjonsprisen på 10 øre som er ‹‹målet››.
Eller er kursen så lav nå at noen nå setter inn et større kjøp i forsøk på å sikre seg flest mulig aksjer før denne flagger sin intensjon: Å ta selskapet nå når prisen er den absolutt laveste - målt ikke minst mot selskapets utviklingsnivå hva gjelder Bemcentinib for ikke småcellet lungekreft? En ting burde uansett være sikkert: Bergenbio er nå et papir med svært redusert nedside..
Pilkastmetoden
28.05.2024 kl 22:24 5375

Det ser så langt ut til at en bunn er lagt på 12,5 øre. For denne gang. Bergenbio er som andre aksjer: Trenger stadig påfyll av nyheter for å holde seg flytende. Nyheter fikk vi i dag, men minner om at oppgangen til topps i dag morges kom før publisering. På den annen side så var omsetningen da sterk og et bevis på at ingen kan stoppe et kursrally når nettokjøpere kommer på banen. Vi så det helt klart i dag morges. Når denne investoren hadde fått sitt raste krusen tilbake før den gikk opp igjen på Bemcentinid-dealen med Texashospitalet.. Det er nå en positiv drive og uken kan bli spennende med flere gode dager..
Pilkastmetoden
29.05.2024 kl 13:09 4956

Kurseksplosjon før eller senere:
Fra pressemeldingen der Bergenbio ‹‹sin›› bemcentinib skal utprøves ved Mays Cancer Center i Texas:
..funnene kan gi grunnlag for nye og sårt tiltrengte behandlinger for lungekreft, sier Taverna, som skal lede studien.

– Våre data tyder på at målrettet hemming av AXL- og STAT3-proteinene med henholdsvis bemcentinib og pacritinib kan forhindre kreftceller i å tilknytte seg makrofager og andre aggressive vertsceller som assosieres med tumorvekst og metastatisk spredning. Disse funnene kan gi grunnlag for nye og sårt tiltrengte behandlinger for lungekreft, sier Taverna, som skal lede studien.

Mulig slutning: Enda en trigger som kan få aksjen til å eksplodere når som helst. Og det er Svenske SOBI som produserer Pacritinib, preparatet som skal utprøves sammen med Bemcentinib..
Sistnevnte kan på like linje med Merck være en aktuell kjøper av hele Bergenbio..
Hold på aksjene!
Pilkastmetoden
05.06.2024 kl 17:12 4287

Jeg har mast mye om oppkjøp av Bergenbio den siste tiden. I dag er intet unntak, men en meget stor mulighet for nettopp et oppkjøp.
Med en kurs på kroner 12,65 er selskapets verdi under en halv milliard. Småpenger for svenske SOBI som har infiltrert selskapet på en slu måte ved å finansiere en ny forskning over fem år. Dem har ikke gjort dette bare ved å betale for seansen, men garantert sikret seg en eller annen form for å kunne tre inn i selskapet, og eller dets aktiva som Bemcentinib-delen totalt sett. Avtaleutkast om dette er gjort når kursen var endel høyere enn i dag sikkert rundt 20 kroner. Nå får svenskene en grunnrabatt ettersom kursen er mye lavere i dag. Dette og flere andre forhold kan fremskynde et konkret bud på på selskapet fordi SOBI vet at kursen kommer til å gå oppover etterhvert som vi nærmer oss de medisinske resultater av sikkerhetsstudien på Bemcentinib. Dem har sikkert som mange andre konkludert allerede på bakgrunn av allerede gjennomførte studier der også sikkerheten har vært behandlet - dog som et mindre felt i undersøkelsen. Dem vet, og jeg vet at sikkerhetsstudien er en formalitet. Olivia sa det ved siste presentasjon at fremdriften går etter planen.. Det store spørsmål er hvor lenge dem vil vente før Mohn får budtelefon: Det er han som avgjør når skjebnen til selskapet skal frem i dagen. Og det er han som avgjør hva vi andre får i betaling - for ingen aksept hos Mohn betyr bare at prisen ikke er høy nok. Gjennom lang lang tid har jeg prøvd å finne ut omtrentlig kostpris Mohn har samlet hatt på sine mange aksjer. Tror det er kroner 40. Dermed er det klart at selskapet ikke bli solgt for under 80 kroner - for eksempel i februar 2025 - når eksempelvis siste rest av sikkerhetdsstudien er positivt i boks. Det skulle gi en markedsverdi på vel 3 milliarder på samme tid. Neddiskontert til i dag, fratrukket en slags ‹‹MULTI-premie›› vil et bud i dette øyeblikk kunne ligge på rundt 60 kroner, eller en markedsverdi på 2,4 milliarder. Det er endel høyere enn kursen dagens truseskvettere selger sine få aksjer for..
Redigert 05.06.2024 kl 17:15 Du må logge inn for å svare
Pilkastmetoden
05.06.2024 kl 17:28 4249

Hva tjener Mohn ved et salg av Bergenbio i dag: Jeg har tatt utgangspunkt i ovennevnte info:
--Salg til kurs 80 = markedsverdi 3 milliarder x 25 % = 750 millioner i salgspris minus kjøpesum = 350 millioner
Noen i media har hevdet Mohn har brukt såp mye som næremere en milliard kroner på Bergenbio. Da blir salgskurs ved 100 % personlig budpremie det dobbelte av hva som her er beregnet: 6 milliarder salgspris x 25 % = 1,5 milliard = 750 millioner i gevinst.
Ved salg neste år er gevinsten ytterligere høyere for Mohn. Men han er forretningsmann og tar som oss andre gevinst når han har mulighet til å gjøre en god deal..
For jeg tror han innerst inne er dritlei av å betale på dette kostbare gildet..
Redigert 05.06.2024 kl 17:30 Du må logge inn for å svare
Pilkastmetoden
05.06.2024 kl 17:31 4234

Og husk han liker å handle med svenskene: Han solgte familiebedriften sin til svenske Alfa Laval for 13 milliarder for 12 år tilbake..
Pilkastmetoden
05.06.2024 kl 17:35 4221

Og han liker å dele med andre: Direktøren for det daværende norske Mohnkonsernet fikk over 600 millioner av salgssummen ettersom han lenge hadde eiet endel aksjer i selskapet.. Så vi trenger vel ikke være redd for at han tar en ‹‹Røkke›› ved salg av selskapet: Altså putter mesteparten av salgssummen i egne selskaper..
Pilkastmetoden
10.06.2024 kl 10:48 3589

Kjøper dere nå?
Nok en gang har det markert seg en bunn på dagens kurs på rundt 12.40. Det er etter at alle emisjonsaksjer har stått på konto en god stund. Det er også etter at DNB sitt ikke oppdaterte femøres-kursmål har vaket i markedet en tid.
Finner da noen av aksjonærene det riktig å kaste kortene slik at kursen muligens går ytterligere ned? Er det nå det vi skje, eller har trusekvetterne forlatt skuten en gang for alltid?
Mye kan tyde på dette siste. At dagens aksjonærer blir sittende. Det gjelder i alle fall for topp 20 som derved har troen på at dette går veien. De fleste av dem har sittet lenge og er dessuten helt oppdatert på selskapets utvikling.
Mindre oppdatert ser det ut til at enkelte mindre, og tildels nye aksjonærer er. Det kan en ofte se når dem kommenterer her på forumet. Det spørres om åpenbare fakta som for lengst er publisert på Bergenbio sine hjemmesider, eller info som ligger som meldinger på aksjekontoen til den enkelte aksjeeier..
Konklusjonen tør jeg nå si slik: Det må et generelt krakk i markedet over hele aksjelinjen til for ytterligere nedgang i Bergenbio-kursen nå. Faller den betydelig nå er det mest sannsynlig roboter/tradere som på nytt prøver å kjøre kursen. Men dette siste kan fort gå andre veien - oppover. Men i dag tyder lite på at tradere mm styrer når det kun er omsatt for skarve 200.000 kroner i den første timen..
Pilkastmetoden
10.06.2024 kl 15:58 3349

Selger dere nå?
Dagens nedgang brøt gjennom sperren på litt over 12 kroner.
Tydeligvis at noen aksjonærer kaster kortene når det i skrivende stund er omsatt aksjer for 4,5 millioner kroner. Det er neppe trading og eller roboter alt dette..
En eller flere truseskvettere har altså gitt opp i dag. Det åpner dørene for meg og deg til å hamstre flere aksjer. Eller vil vi se 10 kroner om litt?
Vel; Brorparten av dagens aksjonærer blir sittende. Det gjelder i alle fall for topp 20 som derved har troen på at dette går veien. De fleste av dem har sittet lenge og er dessuten helt oppdatert på selskapets utvikling.
Mindre oppdatert ser det ut til at enkelte mindre, og tildels nye aksjonærer er. Det kan en ofte se når dem kommenterer her på forumet. Det spørres om åpenbare fakta som for lengst er publisert på Bergenbio sine hjemmesider, eller info som ligger som meldinger på aksjekontoen til den enkelte aksjeeier..
Konklusjonen tør jeg nå si slik: Det spiller egentlig ingen rolle om du får aksjer nå til 10 eller 12 kroner, for når bomben smeller med oppkjøp/partnering, og eller Bemcentinibfakta, går aksjekursen bananas uansett. Da får alle longere rikelig betaling..
Pilkastmetoden
16.06.2024 kl 21:04 2896

Børsuken endte med en nedgang på 6,2 % for BergenBio der siste handel fredag sluttet på kroner 11,57. Det er ikke mer enn en kan forvente uten noen nyheter, kun anført av den generelle børsnedgang over hele registeret - over hele Europa. Altså er det ikke noe fundamental grunn til nevnte kursfall annet en generell frykt i markedet for en større langvarig korreksjon. I så tilfelle kan ingen hindre kursen i å gå ytterligere ned.
Oppgang derimot er det selskapets speil ut mot markedet som styrer. Her kan eksempelvis hovedeier Trond Mohn - som for tiden er opptatt med å drive PR for sine kjernekraftplaner - komme til å la Bergenbio gå i spill: Altså at han vurderer å avhende sin Bergenbio-satsing fordi han mener selskapet nå er kommet så langt i sin utvikling av Bemcentinib-bruken, at han takker ja til et av flere bud på selskapet som må ha blitt lagt på hans bord det siste året. Dette siste er det ingen tvil om. Det er bare et spørsmål om når det aksepteres og til hvilken pris. Meldinger om slikt i andre selskaper har vist seg å komme når en minst venter det..
Da er spørsmålet hva som skjer videre? For å falle til 10 kroner må aksjen gå ned ytterligere ca 13 %. Det er lite sannsynlig på en uke uten at større eiere dropper sine aksjer i en engang..
Pilkastmetoden
16.06.2024 kl 21:28 2847

Pilkastmetoden skrev Innlegget er slettet
Har tapt milliarder..
Meteva AS, Trond Mohns investeringsselskap hadde et underskudd på 719 millioner i 2022, og 1,46 milliarder i tilsvarende tap i 2021. Tallene for 2023 er like om hjørnet nå, men er ikke tilgjengelig per i dag.
Den bokførte egenkapitalen etter nevnte tap var per 31.12.2022 på like oppunder 2,8 milliarder kroner.
Det er mer enn en halvering over de siste fire regnskapsår. Og det er langt fra ‹‹toppåret›› for 10 år siden da den samme egenkapitalen utgjorde formidable 12 milliarder - da betaling for salg av Frank Mohn AS kom på konto!
Det tallene viser er at Mohn er vant til å ta store kostnader - og tap på sine investeringer. Men også tilsvarende gevinster.
Dette aller siste kan være en trigger for å kvitte seg med Bergenbio-aksjene sine nå når muligheten klart er tilstedet for en grei betaling. Om det blir særlig gevinst er vanskelig å si, ettersom jeg tidligere har anslått hans inngang i Bergenselskapet er rundt 40 kroner..
Pilkastmetoden
16.06.2024 kl 21:33 2841

40 kroner?
Det er mer enn en dobling av oppsjonsprisen til de ledende ansatte inkludert Olin..
Det er høyeste pris siden 10 øres/kroners emisjonen ble meldt i fjor..
Det gir en budpremie i dag på over 220 %
Pilkastmetoden
16.06.2024 kl 23:52 2681

7,66 kroner = Worstcase fordi dette var kursbunnen den 6.7.23 - like etter 10 øres-nyheten.. Den gang hadde i realiteten selskapet kjørt seg selv i grøften. Ikke fordi det manglet positive signaler, men fordi kassen nærmet seg bunnskrapt nivå. I ettertid har alt går bare en vei: Kassen er smekkfull nå, og til og med partnere er nå med og betaler på gildet. Utviklingen på Bemcentinib har vist flere positive tegn og partnere er begynt å danse rundt gullkalven. Sist så vi det da svenskene tilbød seg å finansiere et studie for deres egen medisin og Bemcentinib. Hvem skulle tro det et år tilbake i tid? For det var nemlig på den 23. juni i fjor at emisjonsbomben sprakk og kjørte kursen ned fra 37 øre (37 kroner).. Da hadde den falt i et strekk i nesten et år fra en topp på kroner 1,50.. (150 kroner)
Så om en skulle komme til 7,66 kroner nå, eller om kursen bare blir på dagens 11-12 kroner er det åpenbart at dem som nå selger enten har kemneren på nakken eller rett og slett trenger penger til mat!!
NB! Husk bare på i denne sammenheng at Bergenbio i de nevnte to år er kommet svært langt mot målet med sin vidunderlige Bemcentinib - hva nå dette ordet egentlig betyr..
Pilkastmetoden
17.06.2024 kl 18:20 2369

Aksjer til halv pris..
Vi - altså alle som gjør seg en tanke om Bergenbio - kunne i dag handle aksjer til nesten 50 % rabatt i forhold til aksjeprisen hele selskapsledelsen har fått opsjoner på. Olin & Co skal betale - justert for spleis - 21,13 kroner per aksje om de en gang velger å innløse sine rettigheter. Morsomt da å kunne kjøpe i dag til omtrent halvparten av deres pris. Men jeg tar risiko - selv om kursen virker latterlig lav i forhold til ledelsens pris - men dem tar ingen risiko. Dem betaler heller ingen oppsjonspremie. Altså en ren gavepakke. Om de klarer å presse kursen opp i oppsjonsprisen har jeg tjent 100 % på dagens investering. Deretter må de komme opp med noe oppkjøpsgrums, eller annet i den størrelsen, for å oppnå samme fortjeneste, altså 100 %. Da er vi på vel 40 kroner.
Det er prisen jeg mener Mohn har i snitt på sine aksjer. Siden BergenBio fortsatt er hans baby, selger han neppe under 50 kroner. I så tilfelle har jeg på den prisen 400 % fortjeneste på dagens fangst - og ledelsen 140 %. Om kursen skulle komme dit uten noen drivende melding, ja da må videre kursoppgang settes opp mot risikoen for tilbakeslag ned mot dagens kurs. 400 % er jo uansett meget bra på for eksempel under 1 år.
Opsjonen fikk dem den 8. desember i fjor.
I morgen kan det hende jeg får kjøpe aksjer til nøyaktig halvparten av deres oppsjonspris: Kursen må bare synke litt mindre enn hva den gjorde i dag. Altså ca 3 %..
Pilkastmetoden
19.06.2024 kl 15:43 1961

Da fikk jeg nettopp 6.000 aksjer til 10,80. Altså til halv pris av hva selskapets ledelse må betale om den nytter sine opsjoner. På den annen side er det merkelig at ingen av dem nå kjøper slike aksjer til halv pris. Eneste grunn jeg ser er at dem skal ut med en nyhet snart som gjør at de alle er å betrakte som innsidere med handelsforbud! Om det er korrekt kan vi vente noe stort om kort tid..
Pilkastmetoden
19.06.2024 kl 22:04 1776

Robot kontrollerte dagen i dag = Mulig kjøpsfremstøt på gang?
Jeg har tatt telefonbilder i dag av en rekke ordredybder. Det som går igjen er en kjøperside bestående av poster på nøyaktig 100 aksjer. Eksempelvis var det klokken 15.17.11 at alle de fem øverste kjøpsordrer lød på 100 aksjer spennende fra kroner 10,792, 10,790, 10,788, 10,786 og 10,784. Dagen startet med svært svært rolig omsetning som ikke nådde mer enn 450.000 kroner frem til klokken 12. Litt deretter begynte disse kjøperpostene på 100 aksjer å dukke opp. Da økte også omsetningen betraktelig og kursen startet dagens nedtur. På selgersiden derimot fantes det ikke en eneste ordre på 100 aksjer i løpet av dagen. Altså et svært godt eksempel på at dagen i dag totalt var styrt av roboter. Synd jeg ikke kan publisere alle bildene jeg tok av ettermiddagens handel..
På den annen side: Kan det være en aktører som vil ha kursen ned? Spesielt nå når det ikke er sannsynlig med nyheter i henhold til selskapets fremdriftsplan. Altså at en aktør har gitt sin megler i oppdrag å få ned kursen før dem avgir et kjøpsfremstøt? Bare en tanke..
Redigert 19.06.2024 kl 22:05 Du må logge inn for å svare
Pilkastmetoden
20.06.2024 kl 08:07 1538

Ny børsdag - nye muligheter..
Blir det en liten nedgang i kursen i dag - og går dermed aksjeprisen mot en blank tier? Mye kan tyde på det. Hva den egentlige årsaken til siste tids nedgang er kan en bare spekulere i. Jeg mener - basert på den svært lave netto-omsetingen av aksjer - at interessen for Bergenbio er på et lavmål nå. Det finnes ikke særlig med kjøpere. I går var det futt i omsetningen, men den var trolig drevet av roboter/tradere. Men 10 kroner for en aksje kan være gullkjøp nå: Selskapet er fullfinansiert med budsjettdisiplin, Bemcentinib-forskningen går sin gang, ventelig med konkrete positive resultater sent i år/begynnelsen på 2025. Men ikke minst: Samarbeids-dealer med to fra Big pharma gjør susen: Det kan ligge mye mer i kortene bak, nemlig oppkjøp/partnering som kan dra kursen til himmels. I alle fall til fjorårstoppen på 33 kroner. En topp som i realiteten var tuftet på intet annet en tro, håp og kjærlighet. Nå er det imidlertid realiteter på gang: For aldri før har selskapet vært nærmere en kapitalisering av sine utviklingsprosjekter. Og ledelsen vil nok før eller senere sørge for at dem får gevinst på sine opsjoner til i overkant 20 kroner..
Pilkastmetoden
20.06.2024 kl 08:14 1511

Her er hva jeg ‹‹spådde›› om kursen 10.05.2024 kl 10:28: (Da var kursen 12,5 øre)
10 øre innen rekkvidde: For hvorfor betale mer enn hva millioner av aksjer ble priset til ved siste emisjon? For så langt, inkludert nedgangen i dag i aksjekursen, er markedet snart helt enig i denne konklusjonen.. Og til dem som regner på verdien av Bergenbio i dag, så er det lettere å sjekke aksjekursen. Om den ikke er korrekt, hvorfor storhandler dere ikke alle sammen flere aksjer? -Det vil kjøre prisen oppover..
Redigert 20.06.2024 kl 08:15 Du må logge inn for å svare
Pilkastmetoden
20.06.2024 kl 09:40 1379

10 kroner = Stillstand i 12 måneder.
Dette er resultatet for aksjekursen per i dag. (2,33 % i minus nå) Realiteten for selskapet er imidlertid nå omvendt i forhold til 12 måneder tilbake i tid: Fullfinansiert, bigpharmadealer og Bemcentinib-fremdrift + reduserte kostnader..
Tar markedet feil av Bergenbio nå?
Redigert 20.06.2024 kl 09:41 Du må logge inn for å svare