De største aksjonærene har nok allerede planer for selskapet...

Garderobemannen
LINK 22.01.2024 kl 02:22 2637

En rekke store aktører, med DnB i førersetet kan allerede ha forstått hva som er i ferd med å skje i LINK. Særlig en rekke fond i DnB har i lengre tid kjøpt med "begge hender" og akkumulert ganske kraftig. De eier nå ca 4,9 % (DnB SMB, DnB Norge, DnB Norden og DnB Fund) og er rett under flaggegrensen. Også Handelsbankens SEK-fond (handler via J.P. Morgan SE-konti), flere First-fond (Generator, Globalt og Opportunities) og Delphi-fond (Nordic, Norge og Kombinasjon) har akkumulert store poster.

Største aksjonær er Victory Partners VIII Ltd som eier 85 540 774 aksjer tilsvarende 28,89 % av LINK etter at Makena Private Equity Master Fund B L.P. (en av fire medaksjonærer i investorkollektivet rundt Abry) valgte å selge seg helt ut med 8 071 547 aksjer i slutten av juni 2023 (https://newsweb.oslobors.no/message/594560). De øvrige partnerne til Abry-investorene er (1)PCIF III AIV LP, (2)The Northwestern Mutual Life Insurance Company/ NM Regal LLC og (3)Harbourvest Partners Co-Investment Fund V LP, som hver indirekte har verdier tilsvarende 5,38 millioner i LINK-aksjer. Utad behandles de imidlertid som én og samme aksjonær i forhold til flaggeregler m.m. Aksjeposten har vært forvalterregistrert i Citibank N.A.

Abry har fordelt sin indirekte eierandel av 61 326 133 i LINK via eierandelen i Victory Partners VII Ltd på følgende tre fond: (1) Abry Investment VIII (Cayman AIV) LP (91,3 %), (2) Abry Partners VIII Co-Investment Fund (Cayman AIV) LP (8,6 %), og (3) Abry Investment Partnership LP (0,1 %).

En annen storeier er Bill Potter og Bill Joiner (gründerne i Message Broadcast) som har 13 404 055 aksjer (4,53 %) i behold av de totalt 16 755 069 aksjene de fikk som delbetaling da de solgte Message Broadcast til LINK i juni 2021 (https://newsweb.oslobors.no/message/536776). Disse aksjene har stått urørt på en egen forvalterkonto i Citibank N.A. siden da. Disse to herrene fikk også utbetalt MUSD 192,4 kontant i juni 2021 noe som da utgjorde i overkant av NOK 1,6 milliarder. Dette tilsvarer i dag et NOK-beløp på mer enn 2 milliarder. Så Potter og Joiner er ganske bemidlede...

En annen ukjent eier kjøpte og beholdt de resterende 3 351 014 aksjene som Potter og Joiner måtte selge i november 2021 for å dekke skatteforpliktelsene da de solgte Message Broadcast til LINK. Dette er aksjer som i hele perioden har stått uendret registrert på en egen forvalterkonto i Citibank N.A., og eieren er nok også tett på Abry og Potter/Joiner.

Kort tid før LINK meddelte markedet at de solgte Message Broadcast, ble de to sistnevnte konti knyttet til emitteringen ifm salget samlet på samme forvalterkonto som Victory Partners VIII Ltds eierandel. I tillegg ble en aksjepost på 2 233 766 som stod interim-registrert på en DnB Markets Aksjehandel/-analyse overført til den samme Citibank-kontoen. Dette bragte kontoinnehavet opp til 104 610 750 aksjer (35,35 %). I etterkant av dette har samme konto gradvis kjøpt ytterligere 216 000 aksjer, slik at den i dag har 104 817 757 aksjer, tilsvarende 35,26 %.

Med andre ord valgte Potter og Joiner å fellesregistrere sine aksjer på nøyaktig samme forvalterkonto som Abry Partners og sine 3 resterende medinvestorer har registrert sin aksjepost via Victory Partners VIII Ltd kort tid før LINK solgte Message Broadcast. Samtlige aksjer hos Abry, og hele emisjonen av 26 % av salgsvederlaget i forbindelse med kjøpet av Message Broadcast i juni 2021, er dermed samlet på én felles forvalterkonto. Det kjøpes også nærmest daglig inn aksjer til samme konto. Tilfeldig? Neppe.

Abry og partnere er en meget pengesterk gruppe (med blant annet et amerikansk livsforsikringsselskap med på laget), støttes av ennå sterkere Barings (venture capital), og de kan jo nå for eksempel kjøpe opp igjen LINK til en lavere pris enn det LINK ble verdsatt til da de ble re-notert i oktober 2020. Hvis Abry for eksempel skulle velge å by NOK 30,- pr aksje, vil det prise LINK til totalt 9 milliarder. Av dette eier Abry og Potter/Joiner allerede 1/3 selv, og utlegget vil da bli NOK 6 milliarder.

Abry sitter også med god kontroll i selskapet, og vil kunne sørge for at LINK ikke gjør uheldige oppkjøp fremover. Faktisk vil Abry via styreplassene kunne stenge for ethvert oppkjøp. Hvorfor skulle LINK gjøre noen oppkjøp nå hvis Abry likevel skal ta det av børs?

I oktober 2018 kjøpte ABRY Partners opp LINK for NOK 3,4 milliarder og tok det av Oslo Børs. To år senere, 13. oktober 2020, ble selskapet re-notert på hovedlisten gjennom et kombinert aksjesalg på NOK 4,4 milliarder og emisjon på NOK 2,5 milliarder til kurs NOK 47,00 som verdsatte det til 12,6 milliarder. På noteringstidspunktet var LINK en av få norske unicorn (verdt minst USD 1 milliard), en status de ikke oppfyller mer enn 50 % av i dag, mer enn 3 år etter noteringen.

Til en kurs på for eksempel NOK 30,- (budpremie på 68 %) får Abry et LINK som er vesentlig større og mer lønnsomt enn hva som ble notert i oktober 2020, og som pr i dag i praksis også er gjeldfritt. Det var langt fra situasjonen da LINK ble notert, hvor LINK allerede hadde en betydelig høyere gjeldsgrad.

Ikke så rart at DnB og flere andre fond og profesjonelle investorer har vært så aggressive på kjøper'n.
Redigert 05.02.2024 kl 09:14 Du må logge inn for å svare
Skogens
22.01.2024 kl 09:01 2515

Pareto tar opp analysedening i dag, kursmål 25.
Sequia
22.01.2024 kl 12:00 2420

Takk for god analyse av aksjonærmassen. Har merket meg at det plukkes jevnt fra uke til uke på Citi kontoen. Hvis jeg skal tillegge noe må det være at Sundt AS som har 7.6 mill aksjer kjøpte ytterligere 600k de siste 2 ukene og snitter opp - mener de har et snitt rundt NOK 10-11.De siste aksjene antar jeg er kjøpt på rundt NOK 17.50.

Hvorfor skulle LINK gjøre noen oppkjøp nå hvis Abry likevel skal ta det av børs? Det er et godt spørsmål.

Derfor tror jeg at dersom det ikke skjer noe med selskapet ila Q1, kommer selskapet til å kjøre på med m&a. I så tilfelle vil jeg ikke utelukke at Abry igangsetter en strukturert prosess. Det er ryddig og kan være måten som gir best mulig verdiskapning for alle aksjonærer. Og jeg tror ikke det blir vanskelig å selge et "gjeldfritt" selskap som er en pengemaskin til en stor europeisk/US aktør.
PHOinvestor
22.01.2024 kl 13:34 2354

Takker for info, kjøpte her i dag på 18,00
Spennende selskap

Redigert 23.01.2024 kl 07:35 Du må logge inn for å svare
PHOinvestor
23.01.2024 kl 07:35 2066

Leste meg opp i denne i går kveld , oppkjøp her på 30,- virker jo fornuftig.

Att alle fondene til DNB er inne med så store andeler er jo positivt
Garderobemannen
23.01.2024 kl 19:58 1896

I oktober 2018 kjøpte ABRY Partners opp LINK for NOK 3,4 milliarder og tok det av Oslo Børs. To år senere, 13. oktober 2020, ble selskapet re-notert på hovedlisten gjennom et kombinert aksjesalg og emisjon til kurs NOK 47,00 som verdsatte det til 12,6 milliarder. På noteringstidspunktet var LINK en av få norske «unicorns» (verdt minst USD 1 milliard), en status de som sagt ikke oppfyller mer enn 50 % av i dag, mer enn 3 år etter noteringen.

Ved re-noteringen kommiterte disse 7 hjørnesteinsinvestorene seg til å tegne seg for minst NOK 2,3 milliarder av emisjonen på totalt NOK 2,5 milliarder:
 1. Swedbank Robur Fonder (NOK 600 million)

 2. DNB Asset Management (NOK 500 million)

 3. Folketrygdfondet (NOK 500 million)

 4. Delphi Funds/Storebrand Asset Management AS (NOK 250 million)

 5. Luxor Capital Group (NOK 175 million)

 6. TIN Fonder (NOK 175 million)

 7. Didner & Gerge Fonder (NOK 100 million)

Ved årsslutt 2020, drøye 2 måneder etter relanseringen, hadde LINK 1 500 aksjonærer og kursen sluttet på NOK 46,46, etter å ha vært notert høyt på 50-tallet i en innledende periode.

Folketrygdfondet
Av disse har kun Folketrygdfondet vist seg å være en stabil aksjonær, og har gradvis økt sin relative post fra 3,6 % ved re-lanseringen til dagens 4,1 %.

Swedbank Robur Fonder
Swedbank Robur Fonder forvalter en rekke fond som eide aksjer i LINK, og var i en periode i 2021-2022 LINKs nest største aksjonær (etter Abry Partners) med mer enn 24 millioner aksjer og en eierandel på 8,3 % på det meste.

Pr 31.12.2022 hadde de begynt nedsalget og Robur Småbolagsfond Norden, Robur Förbundsfond Sverige Plus og Robur Fokus var helt ute av LINK. De tre gjenværende fondene med 22,7 millioner aksjer pr 1.1.2023 - Ny Teknik, Folksam LO Västfonden og Folksam LO Sverige - solgte seg helt ut i løpet av februar-april 2023. I nedsalget flagget de den 6.3.2023 (https://newsweb.oslobors.no/message/584337) at de tre dager tidligere hadde passert flaggegrensen på 5 %.

Robur-fondene har ingen eierandeler i LINK i dag. De har beholdt eksponeringen mot CPaaS ved å beholde en betydelig eierandel i svenske Sinch.

DnB Asset Management
DNB Asset Management hadde vært en av hjørnesteinsinvestorene og ved årsskiftet 2020 figurerte fire verdipapirfond fra DNB blant de største eierne i LINK med til sammen mer enn 6 millioner aksjer:

 1. DNB Norden (2 238 102)

 2. DNB Grønt Norden (1 693 705)

 3. DNB Norge (1 448 653)

 4. DNB Norge Pensjon (653 656)

Senere reduserte DNB sin eierandel betydelig, for så å kjøpe seg kraftig opp igjen i 2023 (DnB SMB, DnB Norge og DnB Norden, DnB Fund), og 2024. Pr i dag eier fond forvaltet av DNB ca 14,5 millioner aksjer, tilsvarende nesten 4,9 % eierandel, og nærmer seg første flaggegrense på 5 %.

Handelsbanken
Handelsbanken har i likhet med DnB kjøpt seg kraftig opp i LINK i 2023, og eier i dag ca 11,6 millioner aksjer tilsvarende 3,9 %. Handelsbanken kjøper for sine svenske fond og benytter J.P. Morgen SE som forvalter.

First Fondene AS
First-fondene har tilsammen 8 millioner aksjer, tilsvarende 2,7 %, hvor de største postene er i First Generator, First Globalt og First Opportunities.

Storebrand Asset Management (Delphi)
Storebrand/Delphi har akkumulert en post på til sammen 5,3 millioner aksjer tilsvarende 1,8 %. Aksjene er fordelt på de tre fondene Delphi Nordic, Delphi Norge og Delphi Kombinasjon.

Hjørnesteinsinvestorene Luxor Capital Group, TIN Fonder og Didner & Gerge Fonder har alle solgt seg helt ut av LINK.
Redigert 23.01.2024 kl 20:01 Du må logge inn for å svare
Sequia
24.01.2024 kl 08:50 1730

Takk for at du deler din kunnskap om historikken. Har merket meg at DNB er rett under flaggegrensen, men vet du ca hvilket snitt de har nå etter å ha kjøpt seg kraftig opp igjen i 2023, NOK 25-30 ish? Jeg tolker at ihvertfall trygden og DNB er nødvendig å få med hvis noen vurderer å ta noen grep i dette selskapet, selv om trygden må ta en haircut på investeringen.

Men tror også det kan være en mulighet for at styret kjører en strukturert prosess. Dette selskapet blir ikke vanskelig å selge til en større europeisk/US aktør ref den nye kapitalstrukturen, og jo mer NOK svekker seg, jo mer attraktivt og billigere blir LINK.
Redigert 24.01.2024 kl 08:52 Du må logge inn for å svare
Sequia
25.01.2024 kl 09:54 1589

Ser de utenlandske konti fortsetter å laste opp. Citibank kontoen hvor det flere aksjonærer bak laster hver dag nå samt at JP Morgan og Saxo har lastet ytterligere opp.
Garderobemannen
26.01.2024 kl 12:28 1458

DnBs snittkurs for alle fondene har jeg ikke noe fornuftig tall jeg kan anslå. Det som er klart er at DnB-fondene var flinke til å kjøpe ganske stort, spesielt når Robur valgte å selge seg ut av LINK i alle de underliggende fondene. Kostprisen til DnBs alle fond på en stor del av posten de har i dag, er derfor behagelig lav, og langt lavere enn kr 25-30. Vi snakker om at f. eks. Dnb SMB som kun hadde ca 1 million aksjer igjen fra perioden som hjørnesteinsinvestor, kjøpte ca 3,5 millioner aksjer til kurser vesentlig lavere enn kr 10,00. Og DnBs SMBs kostpris for de ytterligere 3,4 millioner aksjene de har kjøpt ligger etter mine beregninger på ca kr 12,00. Så kan man jo selv regne seg frem til hva kostprisen er på DnBs SMBs knappe 8 millioner aksjer er i dag. Men det er klar at det er vesentlig lavere enn for eksempel dagens kurs.

Storkjøpet til den andre forvalterkontoen du nevner i Saxo Bank på knappe 1 millioner aksjer fra mandag den 22.1.2024, er litt interessant. Forvalterkontoen som de solgte aksjene er overført fra benyttet av en annen danske, nærmere bestemt Kim Østergaard/ NeverExit ApS, som har benyttet "The Bank og New York Mellon" siden han fikk deloppgjøret i LINK-aksjer i juni 2021. Han har gradvis redusert sin posisjon tidligere.

Mottakerkontoen for aksjene er forvalterkontoen som den tidligere primærinnsideren (M&A-direktøren) og styreobservatøren Søren Sundahl og hans selskapet Sundahl ApS har benyttet. Sundahl har i flere år vært en sentral person i LINK og eide på et tidspunkt 3,3 % i LINK (mellom 9 og 10 millioner aksjer) og var 6. største aksjonær. Den 24.9.2021 eide han 9,6 millioner aksjer tilsvarende 3,28 %, som hadde en verdi på MNOK 343,5 på kurs 35,83. Sundahl benyttet også en forvalterkonto i Danske Bank for en mindre del av porteføljen, men dette har vært hans hovedkonto. Så lenge han var primærinnsider måtte han løpende melde fra om sine innsidekjøp og -salg. Men da han trådte ut som styreobservatør i 2022 måtte handlene ikke lenger børsmeldes. Etter å ha fratrådt som styreobservatør og primærinnsiderposisjonen begynte han den 24.3.2023 et mer systematisk nedsalg, både av aksjene i privat eie og de som var eid av Sundahl ApS, et salg som ble forsert i september, oktober og november 2023. Han har solgt seg ut av selskapet på lavere og lavere kurser, men antakelig ikke helt til null. Fra medieomtale er det for øvrig kjent at Sundahl i august 2022 var presset økonomisk, og ufrivillig måtte avhende aksjer han hadde i Nortel som følge av det betydelige verdifallet han opplevde på aksjene i LINK. (https://www.finansavisen.no/nyheter/teknologi/2022/08/31/7922940/styremedlem-selger-aksjer-for-17-5-millioner). Det er også kjent fra danske kilder at det ble åpnet konkurs i holdingselskapet Sundahl Holding ApS den 1.12.2023, samme dag som selskapet skiftet navn til New S. Holding ApS. Konkursåpningen ble opphevet igjen 15.12.2023, og selskapet er ikke lenger registrert under konkurs.

Denne forvalterkontoen er også den samme som Allterco JSCo (nåværende Shelly Group AD) benyttet for sine aksjer ved salget av TeraComm-gruppen til LINK sommeren 2019. Før re-noteringen av LINK hadde Allterco 1 345 180 aksjer i LINK, og etter salget av 588 599 aksjer som en av de selgende aksjonærene, hadde Allterco gjenstående 756 581 aksjer på denne Saxo Bank-kontoen. Etter et gradvis nedsalg gjennom 2021-2023 har Allterco antakelig solgt seg helt ut høsten 2023. Shelly Group hadde 460 000 aksjer pr 30.9.2023 som inngikk i denne kontoen.

Såvidt jeg kan forstå har denne kontoen også vært forvalterkontoen aksjeoppgjøret på drøye 1,2 millioner aksjer som ble utstedt til de tidligere eierne av Tismi, da LINK closet dette kjøpet.

Det kan også være så enkelt som at Kim Østgaard har valgt å overføre aksjene til sitt investeringsselskap Mindturn, og med det også byttet forvalterkontoen til Saxo Bank.

Ellers kan det nevnte at samme forvalterkonto i Saxo Bank ble benyttet av tidligere CEO Guillaume van Gaver, for hans drøye 200 000 aksjer.

Når det derfor nå registreres ganske betydelige kjøp over samme forvalterkonto, er det fritt frem for alle å gjette hvem av disse som står bak.
Redigert 30.01.2024 kl 07:41 Du må logge inn for å svare
Gullhaugen
11.02.2024 kl 11:35 675

Oversikt for LINK (LINK MOBILITY GROUP HOLDING ). Oppdatert VPS 12.02.2024 . Her gjelder det å følge med i timen. SUNDT AS har slukt 460 K nye aksjer på noen dager, det har flere andre også. Her er det noe på gang. Denne gå runder radaren nå.

01 CITIBANK, N.A. 35.41% 1 815.5m 105.2m ++++31 453
02 KARBON INVEST AS 5.37% 275.21m 15.95m
03 FOLKETRYGDFONDET 3.87% 198.63m 11.51m
04 THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 3.51% 180.11m 10.44m
05 SUNDT AS 2.71% 139.03m 8 055k ++++200k
06 VERDIPAPIRFONDET DNB SMB 2.62% 134.46m 7 790k
07 J.P. MORGAN SE 2.10% 107.89m 6 251k
08 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 1.93% 98.95m 5 733k ++++73 754
09 BARCLAYS CAPITAL SEC. LTD FIRM 1.61% 82.34m 4 771k ++++46 664
10 VERDIPAPIRFONDET FIRST GENERATOR 1.44% 73.66m 4 268k
11 THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 1.37% 70.15m 4 064k ++++208.4k
12 J.P. MORGAN SECURITIES PLC 1.26% 64.86m 3 758k -21 714
13 VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE 1.26% 64.44m 3 733k
14 DANSKE BANK 1.22% 62.45m 3 618k
15 DEFA ENDEAVOUR AS 1.16% 59.38m 3 440k
16 VERDIPAPIRFONDET DNB NORDEN 1.12% 57.49m 3 331k
17 VERDIPAPIRFONDET DELPHI NORDIC 1.11% 56.85m 3 294k
18 CLEARSTREAM BANKING S.A. 1.05% 53.9m 3 123k
19 EM KAPITAL AS 1.02% 52.21m 3 025k
20 J.P. MORGAN SE 0.98% 50.14m 2 905k
21 THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 0.84% 42.87m 2 484k
22 THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 0.80% 40.97m 2 374k +++59 613
23 SAXO BANK A/S 0.77% 39.54m 2 291k 200
24 VERDIPAPIRFONDET EQUINOR AKSJER NO 0.69% 35.59m 2 062k
25 J.P. MORGAN SE 0.69% 35.3m 2 045k
26 THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 0.65% 33.52m 1 942k
27 SORA AS 0.57% 29.34m 1 700k
28 BANK PICTET & CIE (EUROPE) AG 0.56% 28.69m 1 662k
29 J.P. MORGAN SE 0.54% 27.59m 1 599k
30 DANSKE BANK A/S 0.50% 25.44m 1 474k -125k
31 VERDIPAPIRFONDET FIRST GLOBALT 0.47% 23.87m 1 383k -150k
32 CARUCEL FINANCE AS 0.45% 23.3m 1 350k
33 TIGERSTADEN INVEST AS 0.44% 22.44m 1 300k
34 VERDIPAPIRFONDET DELPHI NORGE 0.43% 21.94m 1 271k
35 CITIBANK EUROPE PLC 0.41% 21.18m 1 227k
36 CACEIS INVESTOR SERVICES BANK S.A. 0.41% 20.99m 1 216k
37 F2 FUNDS AS 0.34% 17.26m 1 000k
38 RIEBER ULF JOHAN 0.30% 15.36m 890k
39 AS AUDLEY 0.30% 15.31m 886.8k
40 VPF FIRST OPPORTUNITIES 0.29% 15.06m 872.3k
41 NORDNET LIVSFORSIKRING AS 0.28% 14.47m 838.4k 5 488
42 UBS AG LONDON BRANCH 0.28% 14.13m 818.5k -4 397
43 F1 FUNDS AS 0.27% 13.81m 800k
44 NORDNET BANK AB 0.26% 13.41m 777k 2 600
45 J.P. MORGAN SECURITIES PLC 0.25% 13.05m 756k -8 400
46 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.25% 13m 753.4k
47 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.25% 12.95m 750.3k
48 AVANZA BANK AB 0.25% 12.63m 731.7k 10 930
49 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.24% 12.56m 727.4k
50 RASCHE INVESTERINGER AS 0.24% 12.43m 720.2k
51 Other investors 14.85% 761.58m 44.13m -384.11k