Valutakursen i LINK forbedres stadig...

Garderobemannen
LINK 29.01.2024 kl 13:45 2237

Uorganisk vekst
LINK fremhever stolt sin lange erfaring med vekst gjennom oppkjøp, såkalt uorganisk vekst.

Siden Rugseth grunnla Ememess AS i 2000 - gjennomførte sin første fusjon med Zapdance AS i 2004 - for så i 2007 å forlate innholdsbransjen for å bli et B2C-selskap ved kjøpet av svenske LINK Messaging AB (tidligere Telenor LINK AB) senere omdøpt til LINK Mobility AS - har LINK etter mine tellinger gjennomført 38 rene oppkjøp av selskaper og virksomhetsområder. Oppkjøpsobjektene har vært i Europa og Nord-Amerika, samt et forsøk i Oseania på australske Soprano Design, som imidlertid ble terminert i september 2021.

LINK har kun gjennomført to vesentlige salg av datterselskap/ virksomhet, hvor Message Broadcast-dealen som ble closet 3.1.2024 er den vesentlige.

Message Broadcast-salget finansierte samtlige tidligere kontantandeler
Omregnet til løpende nominelle beløp i NOK har den samlede avtalte betalingen for samtlige oppkjøp siden de tre Aspiro Mobile Solutions-selskapene ble kjøpt i 2011 vært drøye 5,4 milliarder.

Salget av Message Broadcast for MUSD 260 (gitt full «earn out») mer enn halverer denne totale avtalte kjøpssummen. Og på toppen av det hele var en så stor del av salgssummen kontantoppgjør (inkl selgerkreditt). Og tar en hensyn til LINKs betydelig lavere kontantandel på hver transaksjon, har LINKs seneste salg i praksis (i nominelle NOK, dog) antakelig finansiert alle tidligere kontantutlegg for samtlige tidligere oppkjøp fra LINK siden 2011. Selv med depresieringen av NOK mot USD og EURO, gir dette et bilde av hviken enorm verdikonservering MB-salget innebar, med den betydelige bokførte goodwill-verdien.

Man kan alltids gjøre seg noen tanker om hvorfor LINK valgte å selge Message Broadcast, og om det var helt «frivillig». Kanskje så man at man kunne bli utsatt for shorter-aktivister som ville angripe rapporteringen, som hadde begynt å ramme også Nordens CPaaS- og SaaS-aktører og andre virksomheter. Begge de svenske børsnoterte aktørene Sinch (Ningi Research, påstått for offensiv bokføringsspraksis av ikke fakturerte inntekter og overdrivelse av lønnsomheten i virksomhetene i India og Australia) og Truecaller (Viceroy Research, overvurdert pga påstått GDPR-problematikk og tvilsom utnyttelse av skattehull mv.) ble utsatt for slike angrep høsten 2022. Samme Viceroy Research hadde i februar 2022 benyttet tilsvarende strategi da de angep eiendomsaktøren SBBs påståtte problemer, blant annet med "varsler"-brev til Tonje Brenna om Læringsverkstedet mv. Antakelig så de kontrollerende eierne at LINK trengte å komme i posisjon til å kunne gjøre innvannende oppkjøp igjen på dagens lavere nivå. Emittering på så lave børskurser ville være «selvmord» og gitt dramatiske negative kursutslag, og ytterligere gjeld var heller ikke aktuelt. Løsningen var å «resette» hele LINK-caset gjennom å selge MB. Jeg støtter denne beslutningen, selv om en viktig vekstmotor i LINK forsvant. I forhold til peers er prisingen i denne deal’en fantastisk god.

Deal-strukturen ved oppkjøp
En viktig del av måten LINK (og øvrige aktører) gjennomfører sin uorganiske vekst, er å la en betydelig andel av kjøpesummen bli betalt med aksjer. Antallet aksjer som blir emittert ved oppkjøpene avhenger av LINKs aktuelle børskurs. Med en kurs som pr i dag er kr 19,- trenger LINK kun å emittere halvparten av antallet aksjer for samme andel av kjøpssummen, som de måtte da kursen var kr 9,50. Ingen av de eksisterende aksjonærene liker å la nye eiere komme inn til for lav kurs (utvanning). Børskursen er derfor den sentrale «valutaen» til LINK.

Kontantandelen av kjøpene er vesentlig lavere som følge av at det blir avtalt delvis betaling med aksjer, samt gjerne en «earn out»-andel som er betinget av at tilsikrede forhold viser seg å stemme. Kontantandelen kan variere betydelig, fra 100 % og ned til 5 %.

Det endelige beløpet LINK har betalt er lavere siden flere av earn-out’ene er blitt redusert, eventuelt har falt helt bort. Et eksempel på sistnevnte er kjøpet av det danske MarketingPlatform i 2021. Som et tidsriktig apropos kan nevnes at selgerne av MarketingPlatform (Kim Østgaard/ NeverExit ApS) mandag denne uken (22.1.2024) kan ha solgt en samlet post på 959 519 av disse aksjene for salget av MarketingPlatform i markedet, etter å ha gradvis redusert sin posisjon gjennom årene siden 9.6.2021. Aksjeposten havnet under forvaltning hos Saxo Bank, og her kan det være flere kjøpere (blant annet LINKs ex M&A-direktør/ innsider Sundahl), evt at Kim Østgaard/ NeverExit ApS fortsatt er eier, men har byttet forvalter.

Et annet eksempel på sikring er at LINK krever at en andel av kontantandelen skal beholdes på «escrow» i LINK i typisk 2-3 år, og tjener som sikkerhet for at virksomheten faktisk viser den utviklingen partene har lagt til grunn i prisingen.

Det ser ut som LINK i forhandlingene typisk tar utgangspunkt i en tredeling mellom kontantandelen (gjerne med selgerkreditt), en aksje-andel og den betingede earn-out-andelen.
Redigert 30.01.2024 kl 07:32 Du må logge inn for å svare
Garderobemannen
29.01.2024 kl 13:45 2235

Full stans i LINKs uorganiske vekst
Sett bort fra salget av Message Broadcast (som inkluderte kjøpet av selskapet Aerialink LLC for NOK 61,5 i november 2022 som ble lagt inn i Message Broadcast) har ikke LINK foretatt noen oppkjøp siden det italienske Matelab Srl (Xenioo) ble kjøpt fra Luca Mauri i november 2021, og spanske Altiria i midten av desember 2021 (SSU-portal).

Bakgrunnen for denne totale mangelen på transaksjoner er at LINK ikke hadde en finansiell posisjon til å gjennomføre flere oppkjøp. Da Soprano-dealen sprakk i september 2021, en deal som var ment å gå hånd i hanske med den samtidige Message Broadcast-dealen (se denne tråden: https://www.finansavisen.no/forum/thread/163132/view), ble LINKs låneevne lagt ordentlig på strekk. Netto gjeldsgrad var en periode på 4,9x dvs vesentlig mer enn de 3,5x som anses forsvarlig, særlig i en normalrente-tilstand.

Dessverre for LINK sammenfalt dette med sammenbruddet i markedsprisingen av aktørene, som hadde sammenheng med det raskt voksende rentenivået verden over. I perioden fra høsten 2020 hvor LINK ble re-notert på OSE på en kurs på kr 47,- falt kursen jevnt til under kr 7,- høsten 2022.

De andre store aktørene slikket sine sår og nedbemannet i flere runder og solgte ut og nedla virksomheter med tap og svært dårlig prising (Twilio, ZipWhip-nedlegging, IoT-salget til KORE og salg ev sin indiske ValueFirst-virksomhet med tap), eller kjempet mot systematiske shorter-aktører (Sinch – Ningi Researchs rapport 11.7.2022) som hevdet de hadde avlagt misvisende regnskaper (Kursras i Sinch med - 33 % på 2 dgr, CEO Oscar Werner ble byttet ut 20.7.2022 etter børsmelding 12.7.2022 om "misstated COGS" i 2021). Også LINK iverksatte fra 2Q-2022 sparetiltak (nedbemanning etc på MNOK 52 i redusert OPEX run-rate pr 4Q-2023 og MNOK 37 i redusert CAPEX run rate fra samme tidspunkt). Det er vel bare unoterte nederlandske MessageBird som ikke har forstått dette og fortsatt prøver å late som om de fortsatt er en aktør som fortjener den gamle hypede verdsettingen.

En ny vår for LINK (våren 2024…)
Da gjeldsgraden så til de grader falt på plass tidligere denne måneden med closingen av salget av Message Broadcast, hadde LINK igjen umiddelbart fått tilstrekkelig frihetsgrad på gjeldssiden (fremmedkapitalsiden) til å kunne gå i gang med foreta innvannende oppkjøp.

Imidlertid var børskursen – valutaen - fortsatt lav, om man legger kursmålene til et samlet analytikerkorps til grunn. Mange mener dagens LINK forsvarer minst kr 25,- i kurs, bare for å bringe LINK opp til prisingen av peers. Heldigvis for de øvrige aksjonærene er LINK styrt av noen få store eiere, i form av Abry og Rugseth/ Syversen som utøver full kontroll gjennom styreposisjonene, og faktisk kontroll i generalforsamlingen om det skulle bli nødvendig.

Et annen viktig poeng er at disse aktørene har svært dype lommer. De har ingen problemer med å kunne kjøpe opp betydelig flere aksjer, om nødvendig hele LINK og ta det av børs igjen.

Som følge av at styremedlemmene også er storeiere, er det øvrige aksjonærfellesskapet sikret at LINK ikke gjennomfører transaksjoner som fremstår som uhensiktsmessig. LINK har varslet at de har flere oppkjøp i pipeline, og de har varslet noen raske oppkjøp.

Det fremstår nå som ganske tydelig at noen aktører bevisst har gått i gang med å forbedre valutaen til LINK, ved å sikre en stadig høyere børskurs. Jeg merker meg at forvalteren av største eierposten (Citibank, N.A.) har begynt å gjøre stadig større kjøp på høyere og høyere kurser. Disse forholdene kan tyde på at LINK i nær fremtid vil gjennomføre noen innvannende oppkjøp, hvor de som forhandler ønsker å forbedre valutakursen

Hadde Abry ønsket å foreta et oppkjøp selv, for å ta LINK av børs, hadde vi neppe sett denne utviklingen.
Redigert 04.02.2024 kl 06:04 Du må logge inn for å svare
Sequia
29.01.2024 kl 14:01 2202

Som du skriver, salget av MB var helt korrekt og har fått markedet til å tro på caset igjen.

Når det gjelder veien videre er det grunn til å tro at dersom Abry ville tatt dette av børs, ville det ha kommet et tilbud like etter offentliggjøringen av salget av MB for å kunne ta det av billigst mulig. Skal du ta det av nå, tror jeg man må ut med nærmere NOK 30, men som faktisk ikke er en stor premie ift hvor peers trader.

PDAS vil jeg heller ikke utelukke at Abry evt ønsker å selge LINK gjennom en strukturert prosess - vil jo være avhengig av hvilket tidsperspektiv Abry har på denne investeringen. Det bør ikke være vanskelig å selge dette selskapet til en større europeisk eller US aktør - tilnærmet gjeldfritt og en pengemaskin - og LINK blir bare billigere og billigere ettersom NOK svekker seg.

Forøvrig, merket at Citibank konto kjøpene blir større og større fra uke til uke...

Personlig ønsker jeg at LINK er på Oslo Børs i mange år til. Tror det kan bli en pen utvikling herfra dersom selskapet igangsetter m&a prosessene igjen, og dette vil være en verdiskapning som kommer alle aksjonærer til gode. Som du påpeker, antall aksjer som utstedes herfra blir betydelig mindre hvor LINK aksjer utgjør en del av vederlaget.
Redigert 29.01.2024 kl 14:28 Du må logge inn for å svare
Sequia
30.01.2024 kl 13:09 1908

Dnb tror på oppkjøp innen small cap innenfor software, teknologi og en potensiell oppside på 50% i LINK, dvs NOK 28-29.

Forventer også en DNB analyse snart.
Vandalen
01.02.2024 kl 16:07 1686

Spesiell dupp i dag, uten nyheter? Blir spennende å se hvem som dumper aksjer.
Daviden
01.02.2024 kl 16:12 1655

Kan det tenkes at det nettopp er satt en short?
Dølle
01.02.2024 kl 16:13 1653

Vel , siste tids oppgang forsvant iløpet av siste timen..hvor kom den fra liksom
Dølle
01.02.2024 kl 16:15 1642

isåfall må noen ha tilgang til en online variant
Dølle
01.02.2024 kl 16:24 1564

rett og slett voldsom aktivitet på slutten her. Noen skal ut, og det meste plukkes opp rundt 17. Black friday variant.
Sequia
01.02.2024 kl 16:36 1481

Garderobemannen, med din innsikt, skulle jeg gjerne hatt din call på dagens melding om at Bird vurderer et bud på Twilio, og hvilken effekt dette skulle få for LINK og andre aktører i bransjen. Det ser ut til å være mye spekulasjon og først skal det komme et bud på Twilio osv osv. Og senke prisen på 90% på SMS har jeg forstått etter å ha snakket med en operatør, ikke er mulig, dog med unntak av såkalte dyre SMS.
Redigert 01.02.2024 kl 18:01 Du må logge inn for å svare
TrondM
01.02.2024 kl 18:56 1206

Om det var denne nyheten/ryktet om Bird og Twilio som førte til krakk i både Sinch og Link, betrakter jeg det som en real gavepakke - uansett hvordan en ser på det. Så få vi se hvilken vei det går imorgen, når markedet har summet seg....

MessageBird er store nok til å lage bølger i dette markedet, og det er mulig det ligger noen gode synergier i å slå seg sammen med Twilio - men det betyr ikke så mye annet enn at konkurransen hardner til for Link, og det er jo den situasjonen disse selskapene lever i hver dag.

Sitter ikke med veldig dyp kompetanse om markedet, men så vidt jeg kan se så er det ikke noe alarmerende 'disruptive' verken med Bird sin forretningsmodell eller produkter (verken alene eller sammen med Twilio) - men det er mulig at de har gjort noe med prisingsmodellen sin som gjør at noen får 'kalde føtter'?Sequia
02.02.2024 kl 09:18 856

Etter å ha snakket kort med 2 av husene som dekker LINK, vil jeg si at Petter K i SPM1 oppsummerer det best nedenfor. SP1M, PA og ABG er ute og kaller det hele et marketing stunt som neppe er gjennomførbart.

"Our best guess would be that the founder and CEO of Bird, thinks that instead of giving him a margin on the messages, the customers should pay for the system/software. Today, customers get software very cheaply (5% of revenues in Link is paying for the API), but then they pay a margin per message (SMS, WhatsApp, Viber, etc.). It is an advantage for both parties. For the customer, it provides much more flexibility because fixed costs are lower. For the supplier, it is better because the volumes will be larger than what the customer thinks, in terms of output. Moreover, Bird cannot avoid raw material costs (buying the SMS as the COGS). Both operators (Telenor, Telefonica, etc.) and channel owners (such as WhatsApp etc.) has to get paid per message or session. In other words, a 90% reduction is perhaps a 20% reduction on the total message cost for the customer. We have seen this before (we covered the company from 2016 to 2018 – the last time Link Mobility was listed). New player appears, who tells customers that they should earn less per message. The problem is that implementation/switching costs mean that a lower price takes 2-3 years payback time for the customer. According to Link Mobility, they have calculations that they show to the customers, which illustrate that a 10% lower margin than its own amounts to 2-3% of the total price and that it takes a long time to make it profitable. You know what you have and not what you get and the risk of switching is too great for such a small saving (Link Mobility is integrated into the CRM systems of the customer."
TrondM
02.02.2024 kl 12:27 700

Tre kroner ned siste timen før stengetid igår, to kroner opp ved åpning idag - forårsaket av et 'desperat marketingstunt' (iflg Kongslie) av en konkurrent. Er 'e mulig? Skjønner at folk driver med daytrading.....
Garderobemannen
02.02.2024 kl 13:40 632

Sequia

Velger å svare deg i eget e-post - som du vet er jeg litt lengre....