Nom et miljøfyrtårn innen gruvedrift

kaunis
NOM 07.02.2024 kl 11:33 5260

• Nordic Mining and Saferock have established a joint cooperation to evaluate
use of residual mineral waste streams from Engebø Rutile and Garnet
project in the production of cement binders
• Nordic Mining has signed an MoU agreement with Greentrail Holding
regarding future sales of pyrite, being a by-product from the Engebø
process, reducing the volume of tailings for disposal
• Nordic Mining has initiated dialogue with the offshore wind industry to
explore possible use of Engebø tailings as ballast material in
offshore/floating facilities
• ERG is a main contributor to a new mineral innovation hub located in
Sunnfjord (Mineral inkubator)
• Engebø Rutile and Garnet (ERG) has joined the Campus Førde initiative at
Høgskulen Vestlandet, being a collaboration project with local industry and
regional educational institutions
kaunis
07.02.2024 kl 11:36 5252

Nordic Mining og Saferock har etablert et felles samarbeid for å evaluere
bruk av restmineralavfallsstrømmer fra Engebø Rutil og Granat
prosjekt innen produksjon av sementbindemidler
• Nordic Mining har signert en MoU-avtale med Greentrail Holding
om fremtidig salg av svovelkis, som et biprodukt fra Engebøen
prosess, redusere volumet av avgangsmasser for deponering
• Nordic Mining har innledet dialog med havvindindustrien for å
utforske mulig bruk av Engebø avgangsmasser som ballastmateriale i
offshore/flytende anlegg
• ERG er en hovedbidragsyter til et nytt mineralinnovasjonsknutepunkt lokalisert i
Sunnfjord (Mineral inkubator)
• Engebø Rutil og Garnet (ERG) har sluttet seg til Campus Førde-satsingen kl
Høgskulen Vestlandet, være et samarbeidsprosjekt med lokal industri og
regionale utdanningsinstitusjoner
kaunis
07.02.2024 kl 11:44 5221

valuering av videreutvikling av en høyrent kvartsavsetning i
Kvinnherad, Norge. Fremoverskuende analyser estimerer at
Solar PV-markedet vil mer enn dobles frem mot 2030
• Nordic Mining har gjennomført en foreløpig konseptuell studie for potensial
fremtidig produksjon av Ti-svamp (Titanmetall) basert på Engebø naturell
rutil
• Trond Langeng er ansatt som leder for ressurs og utvikling i
Nordic Mining. Mr. Langeng har en M.Sc. i geologi fra det norske
Universitetet for naturvitenskap og teknologi (NTNU)
kaunis
07.02.2024 kl 12:12 5167

Engebø byggekostnader på 322 millioner kroner balanseført under «Gruve under bygging» i 4. kvartal.
o «Gruve under bygging» konsolidert balanseført verdi ved utgangen av 4. kvartal på 1,4 milliarder kroner.
▪ Konsernet fullførte uttaket av royaltyfinansieringen på USD 50 millioner i november 2023.
o Kostnad-til-fullstendig test verifisert av en uavhengig teknisk ingeniør før nedtrekking.
▪ Konsernet har en solid finansieringskilde tilgjengelig for prosjektet:
o 635 millioner kroner i kontanter og kontantekvivalenter ved kvartalsslutt, hvorav 522 millioner kroner i Engebø.
o 1,1 milliarder kroner på obligasjonsdepositum, tilgjengelig under visse betingelser (“CPs”)
o Kostnad-til-fullstendig test som skal verifiseres av en uavhengig teknisk ingeniør før nedtrekking.
o Gjeldende forventning er at prosjektreserven tildeles Engebø Rutile og Garnet AS for å sikre sin
robusthet og å oppfylle minimumslikviditetskravet på USD 15 millioner.
▪ Ledelsen fokuserte på å oppfylle CP-er for å muliggjøre uttak av USD 30 millioner fra obligasjonen Escrow i andre
halvparten av 1. kvartal 2024. Andre trekk på USD 30 millioner forventes i 2. kvartal 2024.
kaunis
07.02.2024 kl 12:25 5132

NOK million Q4 2023 Q3 2023 YE 2022
Mine under construction 1 377.1 1 055.0 288.4
Property, plant and equipment 3.1 3.1 1.1
Right-of-use assets 1.0 0.0 0.1
Total non-current assets 1 381.2 1 058.1 289.6
Trade and other receivables 30.6 66.1 23.3
Bond Escrow 1 075.0 1 108.0 1 032.6
Restricted cash 8.4 8.4 4.2
Cash and cash equivalents 635.0 362.8 164.7
Total current assets 1 749.0 1 545.4 1 224.8
TOTAL ASSETS 3 130.2 2 603.4 1 514.4
Total equity 1 529.0 1 509.2 454.5
Lease liabilities 0.5 0.0 0.0
Bond loan 902.2 941.9 0.0
Royalty liability 517.6 0.0 0.0
Pension liabilities 0.2 0.9 1.8
Total non-current liabilities 1 420.4 942.8 1.8
Trade payables 94.3 83.5 37.2
Bond loan 0.0 0.0 850.8
Convertible loan 0.0 0.0 143.0
Other current liabilities 86.5 68.0 27.1
Total current liabilities 180.8 151.5 1 058.1
Total liabilities 1 601.2 1 094.2 1 059.9
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES 3 130.2 2 603.4 1 514.4
Engebø construction works of NOK 322 million,
capitalized under «Mine under construction» in
Q4, up from NOK 266 million in Q3.
• «Mine under construction» carrying amount as
of Q4 of NOK 1.4 billion.
Cash balance of NOK 635 million, of which NOK
522 million in Engebø Rutile and Garnet.
• NOK 1.1 billion on bond Escrow to be used for
costs and expenditures related to the Engebø
Project.
Engebø Rutile and Garnet bonds classified as nocurrent liability in the statement of financial
position following satisfaction of financing
conditions in March 2023.
Royalty liability measured at amortized cost using
the effective interest method.
1
2
3
1
2
3
4
C
John8
07.02.2024 kl 12:30 5117

Kan jo ta med link til kilden for innleggene kl.11.33, 11.36 og 11.44:

Side 8 nedre halvdel og side 9 øvre halvdel her (vedlegg til årsrapporten sluppet igår morges):

https://portalvhds1fxb0jchzgjph.blob.core.windows.net/press-releases-attachments/1632712/609913_NOM_Q4_2023_presentation.pdf

Innlegget kl.12.12 gjenfinnes samme sted side 20.

Innlegget kl.12.25 gjenfinnes samme sted side 25.
(Oppsettet i originalen side 25 er et tabell oppsett som er mer lesbart i originalen enn teksten her kl.12.25)

Engebøprosjektet er i rute.
Fossum er en stayer som har kontroll og leverer som lovet.
Redigert 07.02.2024 kl 12:55 Du må logge inn for å svare
kaunis
07.02.2024 kl 15:36 5011

Ja jeg kinne jo ha henvist men tenkte alle forsto at dette var fra rapporten. Her får mange seg en overraskelse på hvor fremoverlent NOM er i miljøtiltak og demping av alle utslipp som kan brukes til andre ting. Veldig godt gjort av ledelsen, miljøorganisajonene burde hyllet NOM
kaunis
08.02.2024 kl 13:08 4698

Det ville være for dumt å skulle stanse dette selskapet som gjør en slik stor innsats for å kunne bruke gruveslam/ restavfall fra bergveks- driften til andre gode formål. Her ligger det er nytt potensiale til større inntekter og mindre avfall å deponere, en vinn vinn sak. Hvor er miljøvernene, her kunne de gått i tog og ropt for åpen hals om denne store utviklingen for å begrense utslipp. Men nei, å klage å syte og demonstrer er det eneste de kan, så da så.
BLOODLINE
12.02.2024 kl 10:02 4312

Helt enig med Natur og ungdom og jeg støtter spleisen hver dag, det kan andre gjøre også her: https://www.spleis.no/project/359022

Om ikke NOM tar til vettet nå og innser at deponi i fjorden ikke er fremtiden vil dette gå fryktelig ille for selskapet.
Snu, og tenk dere om, hvem vil ha en slik forurensning i naturen i 2024 utenom aksjonærer i dette selskapet og Eøs parlamenterastinene på stortinget.
Skulle tatt seg ut om dette var Oslo fjorden, da hadde nok pipen hatt en annen låt;) Dette blir garantert stoppet som jeg har skrevet tidligere, en tuller ikke med naturen, når Eu/Eøs reglene ikke er fulgt blir det konsekvenser. Ironisk nok er blir det Eøs som setter en stopper for Nom, helt utrolig!
Boss 99
12.02.2024 kl 10:11 4283

Hehehe
BLOODLINE
13.02.2024 kl 10:04 3963

Her er bare å støtte: https://www.spleis.no/project/359022

Jeg støtter Nom og industriutviklingen, men ikke deponi i Førdefjorden. Få nå for faen dette avfallet deponert på en annen måte en å putte det ned i i verdensarv fjord. Naturen brytes ned mer en den må, for the better good sier småaksjonærene på hegnar tivoli, småjentene er uten moralsk kompass bare den vps endrer seg fra blodrødt, innavl!
Intellinvest
13.02.2024 kl 11:06 3863

Godt å få ut litt frustrasjon??
HerbM
13.02.2024 kl 16:40 3646

"Jeg støtter Nom og industriutviklingen, men ikke deponi i Førdefjorden"

Hehe men da støtter du jo hverken nom eller industriutviklingen. Greit å være motstander av nom, industri, og det grønne skiftet, men du lurer ingen ved å late som om du spiller på begge lag.
kruna
13.02.2024 kl 16:52 3619

Stakkars deg. Bloodline....
Har du fallt og slått deg i hodet????
BLOODLINE
16.02.2024 kl 16:47 3145

Dette kommer til å svi for NOM, de må bare opptrehøy og mørk Fossum, men alle vet at du svetter og er livredd dette skal stoppe opp. Når Eu og Eøs har fått sin klamme hånd rundt prosjektet til staten tenker jeg Støre må ta den stygge tlf. FULL STOPP
kaunis
16.02.2024 kl 17:07 3108

Ja du og dine sammensvorne bruker mye tid på ting som dere burde respektere, det er ikke bare tull at Nom har fått denne tillatelsen, den er vurdert mange ganger og av flere etater. Men i dette landet er det de som antagelig gjør minst for å utvikle landet og å får kontanter på bordet. Men i et demokrati må man regne med at noen utnytter dette og driter i demokratiet bare de får sine saker i gjennom. Håper dere blir buntet sammen og sent i en felles selle ved neste demonstrasjon. Rart at noen har tid og økonomi til å sitte sammenbundet store deler av sitt liv. Men det nok det samme hvor dere sitter kansje?
Slettet bruker
17.02.2024 kl 16:05 2631

Favorittaksjene blant våre nye kunder Nordnet er Nordic Mining... Navn – 3 måneder.
MPC CONTAINER SHIPS
-13,00%
Til aksjen
EQUINOR
-21,73%
Til aksjen
NORWEGIAN AIR SHUTTLE
+48,06%
Til aksjen
BERGENBIO
+73,06%
Til aksjen
ELKEM
+16,53%
Til aksjen
KONGSBERG GRUPPEN
+7,71%
Til aksjen
NORDIC MINING
+6,76%
Til aksjen
VÅR ENERGI ASA
-17,84%
Til aksjen
YARA INTERNATIONAL
-12,35%
Til aksjen
DNB BANK ASA
-4,70%
Til aksjen
Oppdatert: 2024-01-19 23:01. Aksjelisten består av populære aksjer blant Nordnets nye kunder. Kursutviklingen baseres på de 3 siste månedene med stengningskurs foregående handelsdag. Listen skal sees på som allmenn informasjon og på ingen måte anbefalinger eller rådgivning med tanke på investeringer. Finansielle
Redigert 17.02.2024 kl 16:07 Du må logge inn for å svare
BLOODLINE
19.02.2024 kl 10:53 2128

Spleisen er nå over 1 million kroner:) Dette er gledelig. Ironisk nok er det Eu/eøs som skal sette foten i døren for Nom, hvem hadde trodd det§§§;)

https://www.spleis.no/project/359022/update?scroll=true
kaunis
14.03.2024 kl 10:23 1262

Når du vet det (sette foten i døra),hvorfor må dere sende en anke da, ledighet har ALLTID VÆRT rota til det onde. Snart er det dags for å starte salget av malm til omverden, få med dere datoen og bruk pengene på å servere KAFFE OG VAFLER PÅ DEN DAGEN. Dere sier ikke nei takk til et godt sykehustilbud eller økt ledighets tygd.
kaunis
14.03.2024 kl 10:58 1196

Jeg er ikke i tvil om at denne anken, som er som å rope om hjelp på 300m dybde, ikke blir tatt til etterretning, men avvist. Et tynnere dokument , rent juridisk ,som skal motbevise, at godkjenningen av noe som har en slik omfattende gjennomgang, av alt tenkelig som kan være uriktig, skulle være feil. Da er det snart utskipning av første malmlasten, husk å sette av noen kroner til vafler og kaffe den dagen.
kaunis
22.03.2024 kl 14:38 789

Det var NOM og det vettet? No har flere sytinger og klager fra dere på ytterste venstre fløy som skal leve av natur og femtiden, men en blir ikke mett av å nyte det. Det må gruvedrift til for å finne mineraler som kan brukes til produksjon av det vi trenger for å utvikle maskiner og andre hjelpemidler til å bygge et lettere liv for oss alle. No ble dere selvfølgelig nedstemt og kaste på hau og ræva ut av denne saken, og vi kan være lykkelige for det og gruven i Førdefjorden. En lærepenge dere bør ta med dere neste gang dere bare MÅ være i mot noe.
kaunis
22.03.2024 kl 14:54 734

Ironi og ironi , ironisk nok så er dette ironisk, men men vettet manglet, som du mente andre manglet. No har dere muligheten til å laste opp med masse aksjer som er fult lovlig for dere også. Kansje dere trenger alt dere kan tjene her. Denne aksjen vil stige jevnt og trutt i flere år og da kan dere også hente ut rene kontanter med bare å bruke vettet, vettet er gratis og kan brukes av alle og det vet jo dere no aller best, hvor lurt det er å bruke vettet, men en må ha noe for å kunne bruke noe.
Pehrsson
22.03.2024 kl 15:03 697

Hva er forventet utbytte pr aksjer og når er det forventet å betale ut til aksjonærer slik det ligger pr dags dato ? Er det 100 % sikkert at de skal betale ut utbytter ?