QEC - megaerstatning eller utvinning i Quebec?


Det er på tide å synse litt rundt hvor stor erstatning kan bli om regjeringen i Quebec ikke vil at QEC skal få utvinne gassen i Utica (minst 6,14 TCF fremtidige reserver).
På den annen side kan det bli pilotutvinning i St. Edouard i Lotbiniere.

Erstatning vil jeg tro blir noen titalls kroneprisen aksje.

https://questerre.wordpress.com/2019/03/18/quebec-cad-200-millioner-19-milliarder-soksmal/
https://questerre.wordpress.com/2019/03/15/st-edouard-pilot-beregninger-og-okonomi-med-flowestimat/

googleearth11 skrev Innlegget er slettet
«Konsekvent overstyrer» har i hvert fall ikke jeg skrevet.

«I motsetning til i Norge hvor Høyesterett kan overkjøres av politikerne» var det jeg skrev.

Du får la være å feilsitere.
Redigert 11.02.2024 kl 14:35 Du må logge inn for å svare

Håbede dette var en seriøs tråd om Qec og ikke norsk Højesteret og politikere.
En skrev noget om dette og så røg tråden af sporet.
Muligt man vil sammenligne de forskellige instanser, men det røg lidt af sporet.
Fortsat god helg

Det var jeg som hadde et lite hjertesukk, så følger googleearth11 opp og ber meg forklare meg. Da må jeg nesten svare.

Men det er nå søndag da.
Redigert 11.02.2024 kl 15:51 Du må logge inn for å svare

HO admin blokkerte meg nok en gang, se questerre.wordpress.com for verifikasjon av mitt nye nick.
Fint om vi forholder oss til QEC og ikke NOM.

Ja det er riktig. QEC har for lenge siden fått sosial accept fra First Nation (urbefolkningen) som også ønsker utvinning (noe mange for en del år tilbake ikke trodde QEC skulle få). Sist uke meldte QEC også at det har fått inn Ms. Jauvonne Kitto i styret som har over 25 års erfaring fra/med First Nations.

……
CALGARY, Alberta, Feb. 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Questerre Energy Corporation (“Questerre” or the “Company”) (TSX,OSE:QEC) is pleased to announce that Ms. Jauvonne Kitto has joined the Board of Directors of Questerre.


Ms. Kitto has over 25 years’ experience with First Nations in Canada focusing on executive management, corporate governance, and advocacy. She has been the lead negotiator for numerous major Indigenous rights agreements and related energy and infrastructure projects. She is a co-founder and the Chief Executive Officer of the Saa Dene Group, a holding company for a diverse group of Indigenous-owned or controlled businesses. Prior thereto, she was executive director of the Fort McKay First Nation. She is actively involved with several non-profit organizations and Indigenous self-governments.


Bjorn Inge Tonnessen, Chairman of Questerre, commented, “We are thrilled to have Ms. Kitto join our Board. Her wealth of experience with First Nations and energy projects will be invaluable as we advance our zero-emissions industrial park projects.”
Redigert 11.02.2024 kl 17:33 Du må logge inn for å svare

Takk for at du deler Minsin👍
Det siste punktet i oppsummeringen spesielt interessant for oss/QEC:
« Ensuring energy security by diversifying our energy mix.»
minsin
11.02.2024 kl 19:10 4692

Fra MEI rapporten(Anbefalinger/Google translate fra fransk ) :
► Tema 3: Sikring av Quebecs energifremtid

A ) Tillat uavhengige energidistributører å møte Quebecs industrielle etterspørsel
Prognoser indikerer at Hydro-Québecs elektrisitetsoverskudd vil være en saga blott innen 2027.
I dagens situasjon, hvor det statlige selskapet har monopol på distribusjon av elektrisitet, er det
Å avslutte disse overskuddene truer direkte utviklingen og velstanden i provinsen. Regjeringen ble allerede tvunget til å revidere sin praksis i fjor vår. Med vedtak av utkastet
lov 225, nivået på elektrisitetsbehovet som utviklingen av et kommersielt prosjekt og
industri skal forelegges økonomi-, innovasjons- og energiministeren for godkjenning
blitt senket. Denne terskelen gikk fra 50 til fem megawatt.
I september i fjor kunngjorde ministeren at av 21 utviklingsprosjekter studert av hans
departementet ville knapt halvparten være tilkoblet, på grunn av manglende kapasitet til å møte etterspørselen fra de andre.
Alt tyder på at disse avviste prosjektene ikke blir de siste. Det trodde statsråden faktisk at han hadde
prosjekter verdt 34 milliarder dollar på skrivebordet hans, og etablerte den totale verdien av de som
ville få godkjenning mellom 10 og 20 milliarder kroner. Vi må innse fakta: Hydro-Québec
manglende kapasitet til å møte prosjektetterspørselen, og monopolet som er gitt til det statlige selskapet
er i ferd med å bli en bremse for utviklingen av økonomien vår.
Imidlertid kunne Quebec-selskaper innen elektrisitetsproduksjon låne ut
en hjelpende hånd for å møte etterspørselen ved å levere industriprosjekter som Hydro-Québec
er ikke nødvendigvis i stand til å levere. I Ohio, for eksempel, Quebec-selskapet Innergex
gir ren strøm til Amazon gjennom en solcellepark med mer enn 600 000 paneler. I
California, selskapet Boralex, etablert i Centre-du-Québec, møter universitetets behov
of California takket være en park med solcellepaneler med 60 megawatt kraft. Dessverre, i Quebec, hindrer det juridiske rammeverket dem fra å kopiere disse suksessene og selge direkte til
bedrifter.

Vi anbefaler myndighetene å tillate uavhengige strømprodusenter
selge direkte til selskaper for å møte etterspørselen etter utviklingsprosjekter,
starter med de som Hydro-Québec ikke er i stand til å levere.

B ) Øk provinsens strømforsyning
Ifølge de siste estimatene fra Hydro-Québec vil provinsen trenge opptil 200 ekstra terawattimer med strømproduksjon innen 2050. Dette tilsvarer en dobling av Hydro-Québecs nåværende produksjon. Prosjektet er enormt, og de nødvendige investeringene er like enorme.
I henhold til Hydro-Québecs handlingsplan for 2035 er kapitalen nødvendig for å gjennomføre den første fasen av
planen vil beløpe seg til 185 milliarder dollar, eller 20 658 dollar per Quebecer. Betydningen av å øke tilbudet kan ikke undervurderes. I tillegg til det viktige spørsmålet om økonomisk utvikling som er diskutert tidligere, øker Quebecs etterspørsel etter elektrisitet stadig, et resultat av befolkningsveksten, dens levestandard og energiovergangen ønsket av regjeringen.
Hvis en del av den nødvendige etterspørselen kommer fra idriftsettelse av nye HydroQuébec-anlegg, har uavhengige strømprodusenter en viktig rolle å spille, spesielt i idriftsettelse av vindparker og små vannkraftverk.
Det ser ut til å være nødvendig å revidere regelverket som pålegger et tak på 50 megawatt kapasitet på vannkraftdamprosjekter fra uavhengige produsenter som skal forsyne Hydro-Québec-nettverket. Denne begrensningen hindrer utviklingen av mellomstore vannkraftprosjekter, som kan bidra betydelig til provinsens strømforsyning, samtidig som de bidrar gunstig til økonomisk forsoning med De første nasjoner. Det har også effekten av å kunstig redusere det maksimale potensialet til visse damanlegg.

C ) Sikre energisikkerhet gjennom diversifisering av energimiksen
I lang tid var Quebec i stand til å regne med store overskudd av elektrisitet for å sikre utviklingen.
Dette er dessverre ikke lenger tilfelle. Begrenset forsyning fra Hydro-Québec skaper en situasjon der provinsen mangler strøm for å møte all etterspørselen etter økonomiske utviklingsprosjekter. Provinsen betaler prisen ved å gå glipp av viktige investeringer og godt betalte jobber som går til andre provinser og stater.
Heldigvis har Quebec en diversifisert energimiks. Selv om elektrisitet inntar en fremtredende plass, hjelper andre energikilder, som naturgass, å møte energibehovet til Quebecers og lokale bedrifter.
Som en del av Quebecs energistrategi fortjener rollen til naturgass spesiell oppmerksomhet. Dens plass i Quebec energimiksen er viktig, ikke bare på grunn av
dens fleksibilitet og allsidighet, men også som en overgangsenergi, som erkjent – ​​med
grunn - regjeringen i Quebec. Husk at naturgass gir tilsvarende 17 000 MW kraft i Quebec. Dette tilsvarer omtrent 42 prosent av toppeffekten som er spådd av
Hydro-Québec for inneværende år.
Ansett som et av de reneste energialternativene til elektrisitet, spiller naturgass en overgangsrolle mot en mer bærekraftig energifremtid. Bruken, i samsvar med målene om å redusere klimagassutslipp, er derfor et nødvendig strategisk aspekt ved dette
overgang.

Vi anbefaler at Quebec-regjeringen opprettholder en diversifisert energimiks,
inkludert naturgass, for å sikre at provinsen er i stand til å dekke energibehovet.
energien til de som bor der og få det til å blomstre.

Redigert 11.02.2024 kl 20:04 Du må logge inn for å svare

Silver - takk for flott oppdatering👍
Limer inn konklusjonen din under,
tolker jeg den rett når du skriver erstatning da som vil utgjøre kurs i kr. 7,83 - 79,5?
Har du da inkludert noe for tapte inntekter?
………
Vi ser at høyere aksjeantall og oppdattert CAD kurs setter Utica til 79,5 kr aksjen ved 428 mill aksjer og kurs 7,83 NOK.
Basert på dette, som jeg mener er rett, har vi god oppside og interessant ved erstatningvurdering også.

Fjellbris

Det er ikke nødvengvis dette beløpet som vil være utgangspunkt for erstatningsverdifastsettele, men dette er mitt estimat etter Paretos egen modell. Jeg tror nok det er ganske korrekt og er også «risked».

Ja 79,5 er beløpet.

Fjellbris

Nei det er ikke trukket noe fra verdien. Dette er estimat av verdi på fremtidige reserver.

Silver, ok og takk for info🙏👍
njn-
11.02.2024 kl 20:16 4517

De må starte med og se hvor på kloden de er.
Quebec liger lengre nord en store deler av Norge. Og de har ingen golfstrøm til hjelp.

De tettest befolkede områdene av Québec ligger betydelig lengre sør enn Norge. Montréal ligger eksempelvis like langt sør som Milano. Men det er et kaldt vinterklima i denne provinsen.
njn-
11.02.2024 kl 20:42 4515

Takk for fine henvisninger.
Ekspertene har en klar henvisning til QEC og de ander saksøkerne om og åpne opp for produksjon i Loveland.

Det nærmer seg en ny/revidert Hydrokarbon lov.
Artikkel hvor Økonomi og energi minister Pierre Fitzgibbon i intervju med journalister som spurte hvor de skulle skaffe energi til alle ny batteri fabrikker, sa at det ville komme en ny lov i mitten av feberuar
Regjeringen med ny lov?

Regjeringen i Québec ser ut til å være på vei til en stor transformasjon i sin regulering av elektrisitetsmarkedet i provinsen. 19. januar 2024 formidlet nyhetskilder at energi- og økonomiminister Pierre Fitzgibbon og Quebec-regjeringen planlegger å fremme et lovforslag for nasjonalforsamlingen i løpet av de kommende ukene som kan gjøre betydelige endringer i Hydro-Québecs langvarige kvasimonopol innen elektrisitetsdistribusjon.

Denne utviklingen, etter en bølge av interesse de siste månedene for private elektrisitetsprosjekter, kan sees på som regjeringens svar på et økende behov for å supplere Hydro-Québecs forsyningskapasitet. Mens Hydro-Québec planlegger betydelig utvidelse til infrastruktur, overgår den økende etterspørselen fra industrier dens nåværende forsyningskapasitet, og privat elektrisitetsproduksjon har gradvis blitt sett på som en løsning.

Lovforslaget vil ta sikte på å tillate større integrering av private produsenter og distributører i det eksisterende elektrisitetsrammeverket. Foreløpig har selskaper i Quebec rett til selv å produsere sin elektrisitet, men er begrenset til å bruke den utelukkende for deres behov. Selv om lovforslaget ennå ikke er bekreftet av tjenestemenn, og heller ikke er fremmet, foreslås det at paragraf 60 i loven som respekterer Régie de l'énergie, blant andre endringer, kan endres for å utvide denne retten til egenproduksjon til å omfatte en rett til å distribuere elektrisitet til industribedrifter som ligger nær produksjonskilden. Et lignende privilegium eksisterer for tiden, men bare for biomasseenergi lokalisert i umiddelbar nærhet av produksjonsanleggene. De foreslåtte endringene kan omfatte alle former for fornybar energi som vind, sol og vann.

Som rapportert av media har dette lovforslaget potensial til å bli en av de viktigste reformene av provinsens energiregime siden nasjonaliseringen av elektrisitet i 1962. Vårt team hos McCarthy Tétrault følger nøye med på denne store utviklingen i Québec. Hvis du ønsker mer informasjon om dette og andre energispørsmål her i Québec, er vi her for å hjelpe. Ta kontakt med Louis-Nicolas Boulanger, Mathieu LeBlanc, Jacob Stone eller Xin Gao eller et hvilket som helst annet medlem av energigruppen på McCarthy Tétrault med spørsmål eller for hjelp.
1013
11.02.2024 kl 21:23 4450

medio februar er om 3 dage, mon ikke vi se en noget højre kurs i denne uge.

Hei, ny QEC-investor. Jeg ser at det refereres mye til Paretos modell for beregning av verdi per aksje.
Finnes det noe konkret link til dette dokumentet (avkastningskrav, tid etc)?

Takk igjen Minsin for å legge ut hele artikkelen, Québecs energiproblem kombinert med dårlig økonomi en stor utfordring som vi vet, punk C her spesielt interessant for å opprettholde en differensiert energi miks. Vinn / vinn selvfølgelig også å åpne opp for utvinning nå vs. enorme utbetalinger til erstatning.
Krelva
12.02.2024 kl 09:16 3853

Da vil jeg få lov og Ønske Dere alle en god Børsuke ...
Jeg lastet opp under 2 NOK forige uke og håper/tror dette kan bli en fin reise.
larsendk
12.02.2024 kl 11:27 3565

Mon ikke 2,11 skal testes i denne uke?
meskar
12.02.2024 kl 12:19 3371

Håper og tror😊
larsendk
12.02.2024 kl 12:58 3181

Vejen ligger åben til 2,11.......så måske allerede i dag :-)

@larsendk, ja vi får håpe vi kan klare å etablere oss over 2kr snart :))
larsendk
12.02.2024 kl 14:04 2852

Perfekt tak, nyheden om en ny klimalov i Quebec med mulighed for pilot eller ændring af Bill21 kan komme anytime.

Hvem tør stå udenfor QEC?

Det forutsetter jo at klimaloven gir åpning for endring av Bill21. Stabeisene i Quebec kan være troende til å stramme til ytterligere.
nad.oslo
12.02.2024 kl 14:29 2757

Det er nesten som noen holder igjen kursen , ser man ordre dybde nedover er det ikke mye salg ned til 2.20
Krelva
12.02.2024 kl 14:46 2685

Enig ,,en liten gnist nå så fyker vi oppover...Lykke til
Last 2.03 NOK

Robotstyrte handler. Sånn har det vært lenge. Utrolig kjedelig at man ikke lenger får se hvem som handler på innsidebørsen i Oslo.
nad.oslo
12.02.2024 kl 15:01 2595

Legg merke til at det kommer en sperre på 100k eller mer men blir borte med engang man kjøper oppover. Forsvinner de på salg nå ser det kun 200k opptil 2.20

Bare å sitte helt rolig og vente på avklaring vedr. endring energiloven / utvinning tillates eller erstatning.

Vær trygg :-) Selger ikke under 30.