AZT 2023 og Q4 oppsummert


I økonomiske termer så er det ett ord som slår meg: Kjeeeeedelig!

Biomanufacturing henger med hodet, mens Tools segmentet gjør nok et greit kvartal etter at covid-effekten forsvant i 2022.

Men det er et gigantisk lyspunkt når jeg blar litt tilbake. Det er nemlig 7. kvartal med +/- 30 mill omsetning. DET tror jeg er et bra signal, for det er ikke kundeflukt som preger, det er mindre ordrer. Og det er biomanufacturing ordrene som det går ut over. TOOLs segmentet holder seg godt etter at supply kjedene fikk tømt lagrene i fjor etter at covid ble tatt av agendaen.

Michael Akoh markerer seg og legger ned Oslo filialen for å opprettholde lønnsomhet. Denne funksjonen vil han ta med eksterne partnere i stedet. På spørsmål om hvem, svarer han at det vil avhenge av, men at det blir en blanding av akademia og industrielle partnere som CDMOer og andre. I tillegg er staben i Tromsø fullt i stand til å ta noe av det. Besparelsen er 4 stillinger og leieutgifter.

Min vurdering er at dette er litt markering fra Akohs side, jeg tror en egen applikasjons lab ville bidratt positivt på sikt, man han demonstrer med dette trekket hvorfor jeg aldri bekymrer meg for AZT. For selskapet er uhyre skalerbart. Og jeg tror denne funksjonen kommer tilbake senere.

Markedet er tungt i biomanufacturing, noe selskspet selv mener vil bedre seg over sommeren. Som Marie sa, «dette markedet kommer alltid tilbake.» Og jeg mener hun har rett i det. Men det er likevel greit å minne om at SAN HQ GMP nå er til salgs. Omtrent halve første kvartal vil det veie inn i dette segmentet. Så det blir spennende å se om teorien min om kjøpsordrene har blitt satt på vent til nå.

Men det er andre ting å glede seg over. Før jul så ble T7 RNA polymerase lansert og for de som liker å høre webcast, så nevner Akoh dette produktet i starten. En av kundene har testet det og finner det bedre enn det de brukte før. Hva det betyr og hvilken komparand det er snakk om, vet jeg ikke. Men jeg håper vi får høre mer om det.

Og så er det alt det andre, nylanseringer, nye produkter og sånt. Jeg tror jeg har dekt det meste, men vil minne om at de nevner for første gang SAN X som etter det jeg skjønner får DMF med en gang og er utviklet etter spec fra kunde.

Og det er mer småplukk. I presentasjonen side 14 er litt av det nevnt. Spesielt gledelig er det at ISOPOL nå nevnes oftere og ser ut til å finne veien inn i Next Generation Sequencing maskiner. Men det er mer om HL-Dsdnase, AZscript, SAN HQ GMP og Proteinase. Det meste av dette er i tools segmentet.

Så når jeg summerer opp så ser jeg et ArcticZymes som konsoliderer og akselererer. Jeg skulle selvfølgelig likt å sett like godt driv i biomanufacturing som før, men tror GMP effekten vil utligne i hvert fall noe og at nye produkter som kommer i dette segmentet også utligner svingningene. Som jeg har sagt tidligere, ser jeg for meg biomanufacturing opp mot 100 mnok pro anno. I tillegg kommer selvsagt tools. Begrunnelsen er at dette vil forsvare det økte kostnadsnivået etter mange nyansettelser, spesielt i fjor. I sum må omsetningen opp til 150-200 mill nivået etter mitt syn. Da vil det harmonere med en ebitda margin på rundt ~50% som vi er vant med 🤗 Hvor fort det går, aner jeg ikke. Og det vil avhenge av sentiment i stor grad. Men det er bare starten. På lang sikt er målet mitt uendret: 1 milliard omsetning.

Kjeeeedelig må det bli før jeg kjøper mer aksjer? Husk at AZT blir kjøpt opp om det blir kjedeligere.
Redigert 12.02.2024 kl 11:36 Du må logge inn for å svare

Ser ikke for meg at selskapet vil vokse i det tempoet markedet forventer, så holder meg unna AZT dette året også. AZT vil nok vokse, men tempoet skuffer og aksjen blir da plutselig dyr. Selskapet er solid, og har potensialet, så kommer nok til å følge med på dette. Evt oppkjøp er veldig vanskelig å treffe på, men det har vært snakk om oppkjøp av dette selskapet i flere år nå, så en eller annen gang,får vel noen rett. AZT har jo selv snust litt på noen,men luktet ikke godt.
JosefK
12.02.2024 kl 15:54 551


Deg om det. Hvorfor du følger med i det hele tatt er meg en gåte.
Ivan1
12.02.2024 kl 17:10 486

Fint startinnlegg, dog komplisert materie. Setter uansett pris på at ulike meninger får plass. Teknisk sett er aksjen meget svak. Dvs flere selgere enn kjøpere.

Det fine med AZT nå er jo at de har penger på bok og i tillegg leverer et lite overskudd. Flere av enzymene har potensiale til veldig potent volum vekst, er nok bare å vente til dette tar av.
Er ikke inne i AZT nå, men følger med….