PCIB kan få noe ut av teknologien i bioprocessing.

vikingfan
PCIB 19.02.2024 kl 16:24 12085

Anbefaler alle å høre her: https://channel.royalcast.com/hegnarmedia/#!/hegnarmedia/20240214_7

PCIB sier at PCL er neste generasjon av vital vektor extraction. Dette kan bli virkelig stort.
De samarbeider fortsatt med partner og skal nå gå over i ny fase med større skala.
Forskningsrådet bør bevilge støtte.
Større fond bør vekte seg opp.
Du som investor bør eie PCIB.


Last opp!

vikingfan
12.04.2024 kl 15:26 3792

Begynner å bygge seg opp med kjøpere.
Få aksjer under 2 kr.
vikingfan
12.04.2024 kl 09:12 3813

Fra annet forum av FiloD.

Nei, de har ikke fått patentet.
Dette er en offentliggørelse av at de har søgt om dette for 1 1/2 år siden og at søknaden nu er offentliggjort.

De skal nok få patentet, men det vigtigste for pcib nu er at de får gode resultater i deres neste utvikling hvor de skalerer opp til benchtop. Og dermed viser at de ikke bare har gode resultater på opskaleringen , men at de også viser god effekt i nedskalering av Viral vektorer.

Når man læser patentet og resultaterne et det værd å legge mærke til at de ikke har nogen forn for DNA lekasje, hvilket er meget normalt i nuværende bioprocessing, og det gjør at loaden kontermineres og blir vestlig mindre.
Det som Morten forklarede i podcasten var at Pcib satser på å kunne levere væsentlig større loads altså hvad både kvantitativ og kvalitativt angår, og det har en stor værdi for BP og CDMO er

Hvis dette lykkes, har de faktisk noe som kan sætte selskapet på skinner igjen.
Det kan faktisk bli ganske stort og dette market er betydelig større enn de fleste har begreb om

Jeg forstår virkelig skeptisken etter så mange fiaskoer fra Radforsk psfæren.

Men jeg holder skarpt øye med de resultater som måtte komme, og er de positive så kjøper jeg mere. Jeg er ganske sikker på at derefter kommer det aftaler.

Dette er et område hvor det ikke har vært særlig utvikling i mange år, og pcib vil kunne rykke ganske meget hvis det lykkes.

Redigert 12.04.2024 kl 15:09 Du må logge inn for å svare
vikingfan
11.04.2024 kl 19:26 3908

FiloD: fra annet forum

Patent offentligjort her.
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2024068795&_cid=P20-LUV1LA-04328-1 37


GPT’n: tanker:
"For å vurdere potensialet for markedsføring av denne teknologien, kan vi vurdere flere aspekter:

Innovasjon og forbedringer over eksisterende metoder: Teknologien benytter lysaktivert frigjøring av virale vektorer, som kan tilby en mer skånsom og effektiv metode for å høste virale vektorer sammenlignet med tradisjonelle cellelysemetoder. Dette kan redusere forurensning med cellulært materiale og DNA, som er en betydelig utfordring med dagens metoder.

Applikasjonsområde og behov: Virale vektorer spiller en sentral rolle i geneterapi, som er et raskt voksende felt innen medisin. Effektive og rene metoder for produksjon av virale vektorer møter et voksende behov, spesielt gitt den økende etterspørselen etter geneterapeutiske behandlinger.

Skalerbarhet og industriell anvendelighet: Beskrivelsen antyder at metoden kan skaleres og tilpasses til forskjellige volumer og beholdertyper, noe som er kritisk for kommersiell produksjon av virale vektorer. Dette gjør teknologien attraktiv for bioteknologi- og legemiddelindustrien.

Regulatoriske hensyn og sikkerhet: Bruk av fotosensibiliserende agenter krever vurdering av sikkerhet og biokompatibilitet, spesielt i produksjonen av terapeutiske agenter. Imidlertid, hvis de fotosensibiliserende agentene er godt karakteriserte og ikke påvirker virale vektorers integritet eller sikkerhetsprofil, kan dette adresseres gjennom passende prekliniske og kliniske studier.

Patentbeskyttelse og konkurransefordel: Gitt at dette er et patent, tilbyr teknologien potensielt eksklusivitet på markedet, noe som kan gi en betydelig konkurransefordel. Det er også viktig å vurdere potensielle omgåelser og hvordan teknologien passer inn i det eksisterende landskapet av intellektuell eiendom.

Basert på disse vurderingene, har teknologien for frigjøring av virale vektorer ved hjelp av fotosensibiliserende agenter betydelig potensial for markedsføring, spesielt innen bioteknologi og farmasøytisk produksjon. Suksessen vil avhenge av ytterligere validering av metoden, demonstrasjon av fordelene over eksisterende teknikker, og navigering i det regulatoriske landskapet."
Redigert 11.04.2024 kl 22:39 Du må logge inn for å svare
vikingfan
11.04.2024 kl 16:17 3975

Enig i at TA ikke er det beste verktøy mot PCIB aksjen.

GODE TILBAKEMELDINGER: – Vi har i 2024 fått oppmuntrende eksterne tilbakemeldinger fra tidligfase felttesting med vår fotokjemiske teknologi for produksjon av virusvektorer, sier PCI Biotech-sjef Ronny Skuggedal. | Foto: PCI Biotech

AV EIRIK OMVIK

PCI Biotech har en kontantbeholdning på 41 millioner kroner. Det er nok til å drive ut året, ifølge selskapets resultatpresentasjon for det siste halvåret av 2023.

Driftsunderskuddet til PCI Biotech er nå halvert, fra 20 millioner kroner i andre halvår av 2022 til 9,5 millioner. Driftsunderskuddet for hele året er redusert fra 22 millioner kroner i 2022 til 56,5 millioner.

Reduksjonen i utgiftene skyldes omstruktureringen som selskapet utførte i 2022 med organisatorisk nedskalering og ved å satse på ikke-klinisk virksomhet.

PCI Biotech satser nå for fullt på selskapets fimaNAc-teknologi innen genterapiproduksjon. Den videre utviklingen av teknologien innen dermatologi skal begrenses til samarbeidsprosjekter.

FimaNAc er en målrettet intracellulær leveringsteknologi for nukleinsyreterapi. PCI Biotech inngikk på slutten av fjoråret en samarbeidsavtale med det som skal være en markedsledende, europeisk aktør. 3

– Vi har i 2024 fått oppmuntrende eksterne tilbakemeldinger fra tidligfase felttesting med vår fotokjemiske teknologi for produksjon av virusvektorer. Dette anser vi som et grønt lys for videre utvikling av plattformen vår, ettersom det bekrefter teknologiens potensial til å øke utbyttet og redusere urenheter i virusvektorproduksjonen, sier administrerende direktør Ronny Skuggedal i en børsmelding.

PCI Biotech skal bruke 2024 på å skalere teknologien ytterligere mot prosesser som er mer representative for kommersiell produksjon, ifølge Skuggedal, som også skal bruke tiden på å vurdere finansielle og strategiske løsninger for å sikre fortsatt drift etter at året er omme.
thoran
11.04.2024 kl 03:29 4094

Teknisk analyse er ikke mye nyttig med aksjen PCIB. Her er det kun fundamentale gode nyheter som gjelder. Uten gode nyheter vil aksjen få et konstant lavt volum og dermed vil kursen gjenspeile at etterspørselen er betydelig lavere enn tilbudet. Dette vil selvsagt få aksjen til å falle nedover mot 1 krone. Jeg har tro på at det kan komme bra nyheter, derfor sitter jeg stille eller endog øker noe siden jeg anser kursen lav for øyeblikket. Har man slike aksjer må man være litt av en optimist, samtidig må man vite at det kan komme gode nyheter, det har vitterlig skjedd med slike aksjer før. Men risikofritt er det absolutt ikke i den slags aksjer.
vikingfan
08.04.2024 kl 10:03 4331

Automatisk teknisk analyse. Middels lang sikt, 5. apr 2024

Teknisk:

PCI Biotech Holding viser en svak utvikling innenfor en fallende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende pessimisme blant investorene og indikerer videre kursnedgang for PCI Biotech Holding. Aksjen har dannet en dobbel-bunn-formasjon og gitt signal om videre oppgang til 1.99 kroner. Ved reaksjon tilbake er det nå støtte ved 1.78 kroner. Aksjen har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved cirka 1.78 kroner. Etablert brudd vil indikere videre oppgang. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

Men vi trenger news og volum😎
vikingfan
04.04.2024 kl 09:32 4549

Dagen vinner, men volumet må opp.
PCIB skal kjempe i et marked som i dag er ca. 20 milliarder stort. Ref. Hva ledelsen sa i podcast.
Markedet er stigende. Nå må patent komme!
De er vi i 3-5 kr
vikingfan
27.03.2024 kl 09:37 4930

Kun 20-25.000 aksjer opp til 2 kr.
Q2 2024 blir spennende!
Vi skal nok igjen teste 3-5 kr.
vikingfan
26.03.2024 kl 10:51 5051

Best å bruke dagen på å kjøpe PCIB. Få aksjer opp til 2 kr. Når news nå komner blir det bra å være aksjonær.,
Mulla3
22.03.2024 kl 23:11 5327

Takk for opplysningene Vfan. Det drøyer ut i tid så en blir lett utålmodig.
vikingfan
22.03.2024 kl 17:00 5421

Det er patent de søkte om andre halvår 2022 som de nå venter svar på:

FimaNAc utforskes preklinisk som et dermatologisk legemiddel, og disse pre-kliniske vil PCI dele informasjon fra om et kvartal, når de rapporterer om fremgangen sin for andre kvartal.

FimaNAc skal også brukes til såkalt bioprosessering til genterapier, og undersøkelser i denne retningen har resultert i en utvidet patentsøknad. PCi sendte første patentsøknad for dette produktet i andre halvdel av 2022.

PCI undersøker nå også sin tidligere hovedkandidat, fimaVacc, for å se om den kan brukes som en del av en kombinasjonsbehandling i intratumoral immunterapi, og en patentapplikasjon knyttet til legemiddelkandidaten ble sendt i det første kvartalet.
Mulla3
22.03.2024 kl 16:13 5438

Dette er jo en jojo aksje. Virker ikke å være noe vekst mulighet her.
Mammon
22.03.2024 kl 11:15 5506

skifteretten neste...
vikingfan
22.03.2024 kl 11:03 5514

Problemet med samarbeidsavtale med Astra Zenica var at covid-19 kom og det gjorde at fokuset ble satt mot det for Astra Z.
Men hadde PCIB sin teknologi blitt brukt mot covid vaksinen kunne det blitt laget ca. 40% flere doser konta det de klarte.

Mindre urenheter, lavere dødelighet og flere doser er det PCIB nå jobber mot.

Vi får vente å se😎
gepard1
22.03.2024 kl 10:16 5539

Åh, jeg husker at PCIB meldte at de både leverte 8 og 4 ganger bedre enn det beste som var på markedet den gang under samarbeidet med Astra Zeneca. Og at de så lyst på at det kom en avtale. Noen som kjenner seg igjen:-))? Vikingfan?? Man må desverre ta alt PCIB melder med en klype salt.
Redigert 22.03.2024 kl 10:17 Du må logge inn for å svare
fabian2
21.03.2024 kl 11:51 5685

Kan minne litt om historien til Biotec Pharmacon som «skilte ut» Artic Zymes……etter å ha funnet en ting som virket…..om det ikke var akkurat sånn…..fra nesten ingenting til 30 kr på et år….
Redigert 21.03.2024 kl 12:26 Du må logge inn for å svare
vikingfan
21.03.2024 kl 10:29 5730

PCI Biotech har halvert driftsunderskuddet
Bioteknologiselskapet satser nå for fullt på genterapiproduksjon.
GODE TILBAKEMELDINGER: – Vi har i 2024 fått oppmuntrende eksterne tilbakemeldinger fra tidligfase felttesting med vår fotokjemiske teknologi for produksjon av virusvektorer, sier PCI Biotech-sjef Ronny Skuggedal. | Foto: PCI Biotech
GODE TILBAKEMELDINGER: – Vi har i 2024 fått oppmuntrende eksterne tilbakemeldinger fra tidligfase felttesting med vår fotokjemiske teknologi for produksjon av virusvektorer, sier PCI Biotech-sjef Ronny Skuggedal. | Foto: PCI Biotech
AV EIRIK OMVIK
PCI Biotech har en kontantbeholdning på 41 millioner kroner. Det er nok til å drive ut året, ifølge selskapets resultatpresentasjon for det siste halvåret av 2023.

Driftsunderskuddet til PCI Biotech er nå halvert, fra 20 millioner kroner i andre halvår av 2022 til 9,5 millioner. Driftsunderskuddet for hele året er redusert fra 22 millioner kroner i 2022 til 56,5 millioner.

Reduksjonen i utgiftene skyldes omstruktureringen som selskapet utførte i 2022 med organisatorisk nedskalering og ved å satse på ikke-klinisk virksomhet.

PCI Biotech satser nå for fullt på selskapets fimaNAc-teknologi innen genterapiproduksjon. Den videre utviklingen av teknologien innen dermatologi skal begrenses til samarbeidsprosjekter.

FimaNAc er en målrettet intracellulær leveringsteknologi for nukleinsyreterapi. PCI Biotech inngikk på slutten av fjoråret en samarbeidsavtale med det som skal være en markedsledende, europeisk aktør.

– Vi har i 2024 fått oppmuntrende eksterne tilbakemeldinger fra tidligfase felttesting med vår fotokjemiske teknologi for produksjon av virusvektorer. Dette anser vi som et grønt lys for videre utvikling av plattformen vår, ettersom det bekrefter teknologiens potensial til å øke utbyttet og redusere urenheter i virusvektorproduksjonen, sier administrerende direktør Ronny Skuggedal i en børsmelding.

PCI Biotech skal bruke 2024 på å skalere teknologien ytterligere mot prosesser som er mer representative for kommersiell produksjon, ifølge Skuggedal, som også skal bruke tiden på å vurdere finansielle og strategiske løsninger for å sikre fortsatt drift etter at året er omme.

https://medwatch.no/nyheter/legemidler_biotek/article16846120.ece
vikingfan
14.03.2024 kl 12:01 5993

LucrumI

1t
Enig, jeg synes også dette er spennende. Jeg så thor medical har fått penger fra innovasjon norge, så jeg sjekket opp hvilke andre selskaper som har fått. der står at pci har fått 3,5m i 2024. kanskje det kan være andre prosjekter på gang. Hvem har fått tilbud om finansiering fra oss? | Innovasjon Norge 2
fabian2
13.03.2024 kl 19:12 6114

Hvis det dukker opp partnerskapsmelding , så er det nok bare å gange kursen med 10. ..sånn er biotec i Norge nå. Voldsomt opp , og voldsomt ned….vente og se
vikingfan
13.03.2024 kl 07:38 6252

Patent news bør komme i mars 24, ref uttalelse fra Ronny i PCIB.
Så news rundt oppskalering og partnerskap.,

Spennende!
thoran
13.03.2024 kl 00:38 6307

Her i PCIB er det selvsagt tro og håp som gjelder. Man vet at aksjen vil reagere sterkt opp ved meget gode nyheter. Dette kan antas ganske sikkert da det totale antall aksjer i selskapet et lite(omtrent 37 mill.). For øyeblikket er det ikke noe som antyder noen tro på gode nyheter i den nærmeste tiden da aksjen faller betydelig nedover. Hvis ikke nyheter kommer som kan indikere en god utvikling vil den sannsynligvis falle videre mot 1 krone. Tror for øvrig mange av eierne i PCIB er slitne etter lang tid med nedgang i aksjen og stor mangel på gode nyheter. Dessuten synes jeg personlig PCIB kunne informere bedre om det som skjer i selskapet. Men det er vel slik at det ikke er noen nyheter av verdi. Personlig sitter jeg stille, eventuelt kjøper opp senere i måneden eller ser an litt lenger utviklingen. Men kan tilføye at dette er en høyrisiko aksje og at tap kan man ikke helt avskrive som en mulighet. Men som aksjeeier i slike selskap må man være villig til å ta tap eller hvis man er heldig få en gevinst.
vikingfan
12.03.2024 kl 12:19 6418

Tenk å kunne kjøpe PCI!B under 1,60kr😱

Vi får ta denne tråd frem i slutten av måneden.

Da har vi passert 2,50kr
vikingfan
12.03.2024 kl 08:29 6471

Tror du må høre alt. Da forteller de om partner. PCIB ønsker 2 ting nå:
Patent som sikrer de enerett i ca. 15 år.
At de har 100% kontroll på egen teknologi.
Partner vil være med., Men PCIB gjør noe av forberedelsene selv, slik at de ikke avslører teknologi før patent.
Nå blir det klargjøring til oppskalering. Der kan partner være aktuell.
Det kan super Nova Nordisk også vært. Tenk på det☺️
gepard1
11.03.2024 kl 23:05 6524

Vikingfan, hvor mange patenter har ikke PCIB kommet med opp igjennom årene, hvor ingenting har endt i pluss kr. I siste podcast hørte jeg også han sa at partnerene ikke skulle teste mer??? Hvis de ikke skal det, hvor interesserte er de da?
fabian2
11.03.2024 kl 15:21 6597

Stakkars deg Gepard som du sliter med å sjikanere dagens PCIB….du har det neppe godt
gepard1
10.03.2024 kl 23:06 6706

Det er kun ett spøsrsmål som står igjen, når vil PCIB ende op med 0 kr. på kontoen og legges ned?
vikingfan
08.03.2024 kl 09:15 6880

Fytti for en kjøpsmulighet og kunne kjøpe PCIB for 1,55 til 1,80 kr rett før news!
vikingfan
06.03.2024 kl 09:13 7087

I podcasten sier Ronny i PCIB at patentnews kan komme i mars 2024.
De virker veldig optimistiske og folk bør komme seg inn i PCIB.
vikingfan
05.03.2024 kl 22:17 7186

Nei sant det. Må begynne en plass. I dag sluttet vi på 1,744kr.
Sist den gikk sikkelig gikk den fra 4,90 kr til topp over 80 kr,
Den gang snakket folk om 500kr aksjen når den var på 70-80kr. 😅

Ikke flere aksjer i dag.


Best å laste opp!
Redigert 05.03.2024 kl 22:18 Du må logge inn for å svare
fabian2
05.03.2024 kl 21:54 7203

5 kr er jo «ingenting» hvis det går slik det ser ut til…..i 2024
vikingfan
05.03.2024 kl 19:03 7275

Helt enig. Anbefaler alle å høre den på Spotify.
Her kan det smelle mot 3-5 kr raskt. Skal kjøpe mer av de utålmodige i morgen.
fabian2
05.03.2024 kl 18:29 7306

Siste Radium podkast meget lovende….her skjer det noe
vikingfan
05.03.2024 kl 16:46 7362

Jeg synes dette var meget bra.
Patent avklaring i mars 2024?
Penger godt inn i 2025.
fabian2
29.02.2024 kl 10:30 7552

Så lenge man selv vil. I denne verden er det ikke uvanlig at løsninger man ikke hadde noen tro på de første årene , plutselig ender opp med Nobelprisen for oppfinnerne til slutt.
gepard1
28.02.2024 kl 23:03 7653

Må si jeg har mistet håpet helt. Og spesiellt siden det er helt stille fra oppfinneren Kristian Berg som har testet dette i mange år på Radiumhospitalet uten at det har resultert i noe som helst, bortsett fra gratis parnere som alle har trukket seg ut etter en viss tid.Problemet nå, er at aksjene er blitt så lite verdt at det nesten ikke er noen vits i og selge de heller. Så lite at Det nesten er bedre og sitte og vente på om promillesjangse håpet om suksess slår til. :-(( >Neste år er det 40 år siden Kristian Bergs idee om dette så dagens lys. Og det er veldig lenge uten at det har materialisert seg i noe som helst. Allikevel sier PCIB at dette er fremtiden:-))??. Hvor lenge skal man la seg lure??
Redigert 28.02.2024 kl 23:10 Du må logge inn for å svare
thoran
21.02.2024 kl 09:19 8074

Historikken viser at PCIB ikke klarer produsere verdier for eierne. Hvorfor de ikke har den nødvendige kompetanse er vanskelig å si. Men det eneste som motiverer en viss interesse i aksjen er muligheten for et gjennomslag i forskningen de bedriver. Utover dette kan det nevnes at de har hatt mange år med dette uten at noe bra resultat har kommet frem. For øvrig velger jeg å sitte stille og håpe på bra nyheter. Dessuten mener jeg PCIB burde opplyse om status per i dag på det de arbeider med, og de de samarbeider med. Synes vi som eiere kan kreve dette.
gepard1
20.02.2024 kl 23:08 8142

Når vi samarbeidet med Astra Zeneca, meldte PCIB at vi oppnådde mellom 400 og 800 prosent bedre levering enn det beste som var tilgjengelig på markedet den gang. Hvor vi selvfølgelig ble ganske sikre på at dette kommer til og ende med suksess. Men den gang ei, fasit ble ingen avtale.

Slik at alle håpefulle PCIB meldinger bør desverre tas med en klype salt. :-((
Redigert 20.02.2024 kl 23:09 Du må logge inn for å svare
vikingfan
19.02.2024 kl 16:32 8306

I tillegg har PCIB et stort fremførbart underskudd. Husk det!