Drikkevann, vann og avløp

keisam
02.03.2024 kl 22:26 411

Rent drikkevann er noe vi er stolte av i dette landet. Er ikke alle i Europa som kan drikke vannet rett ut fra kranen.

I Norge har 99% av innbyggerne tilknytning til kommunalt vannverk med tilfredstillende prøveresultater for E.coli.

Det bygges stadig flere meter med nye vannledninger, samtidig som utskiftning av gamle ledninger reduseres.

Rådgivende ingeniørers forening har i mange år laget rapporter som viser stadig økende etterslep på vedlikehold av vann og avløp. Tallene er store, mange hundre milliarder og vil kreve hundrevis av år med dagens tempo. Vann og avløp driftes etter selvkostprinsippet og i teorien burde ikke pengene være noe problem.

Det er flere kommuner som ser at etterslepet på vedlikehold nå er blitt så stort at det ikke er lempelig med å la kommunenes innbyggere ta denne kostnaden alene. Senest i desember krever 14 ordførere i Trøndelag økonomisk hjelp og støtte fra staten.

Hører også at flere kommuner bygger sammen sine vannrør, kan ikke bekreftes. I fremtiden er det ikke utenkelig med utenlandsrør for vann, for å sikre vår forsyning. Argumentene som brukes for strøm vil nok være gjeldende for vann.

Hvis man tenker litt høyt om vann så er det ikke ulikt strøm. Dampen fra Norskehavet, Atlanterhavet osv, både innenfor og utenfor kontinentalgrensene hos flere nasjoner fyller opp våre vannmagasiner. Elektronene som vi produserer av denne dampen selges på som kjent nordpoolbørsen. H2O molekylet av den samme dampen kan på ingen måte sammenlignes prismessig med elektronene. Regner med rette myndigheter i Norge jobber aktivt med å rette opp i denne skjevheten og kan ikke se bort fra at vannet blir handlet på en eller annen børs i fremtiden. Kommunene har neppe råd til å ikke få bedre betalt av vannet. Er dumt gjort av alle hvor vi ikke kan utnytte denne sirkulære naturfenomenet bedre på en økonomisk måte enn hva som blir gjort i dag. Vannkrevende industri slipper antakeligvis veldig billig unna denne ressursen.

Tror dette vil satt på dagsorden de nærmeste årene og det vil bli store systemendringer. Grådigheten må videreføres i vårt kapitalistiske system.
JosefK
03.03.2024 kl 00:39 354


Du får fremme det for din nærmeste globalist. Jonas eller Erna, spiller ingen rolle. For globalistvennene deres mener som vanlig at det er en menneskerett at vann fra Voss hører hjemme i Zürich.

keisam
03.03.2024 kl 10:29 259

Du har neppe grunnlag for å definere meg som globalist og jeg vil heller ikke definere meg som globalist. I følge Giskes siste bok hvor han beskriver Goodharts definisjoner av nær og globalvelgere anser jeg meg selv med 75-25 fordeling favør nærvelger. Er helt enig med ditt utsagn om Jonas og Erna. Høyre - venstre skille i politikken får mindre betydning opp mot nær- og globalfaktorer.

Det som er viktig er at vi ikke må komme i samme situasjon med vann som strøm. Politiske beslutninger som er blitt tatt de siste 30 årene har medført at vi har kommet til dagens situasjon. Vi har hatt strøm i Norge i 150 år og de siste 3 årene har det vært behov for strømstøtte. Sett fra mitt ståsted har vi de siste tiårene politikere og byråkrater som tar suboptimale valg for nordmenn/nasjonen og optimale valg ut fra sine globalistiske verdier. Vi skal ha en nasjon som ikke skal ha strømstøtte, som de 147 årene forut.

For oss som ikke har det globalistiske synet som mange andre er det viktig at drikkevannet kommer i spill og vil utløse vannstøtte om 20-30 år.