NTI fortjener mer åtgaum, Northrop Grumman, Airbus, Boeing!!!!

Føre var
NTI 05.03.2024 kl 10:07 46859

Start med dette intervjuet å legg dere opp en mening. Smått fantastisk hva de kan gjøre. Å att det de lager er i ypperste klasse. Dette kommer til å bli like solid som våpenaksjer, eller hakket over.https://www.finansavisen.no/industri/2024/02/08/8094141/har-airbus-og-boeing-som-kunder-na-er-det-kronerulling-i-norsk-titaniumhttps://3dprinting.com/news/norsk-titaniums-3d-printers-qualified-for-airbus-production/"Norsk Titanium, based in Hønefoss, Norway, has achieved a huge milestone by successfully qualifying its Merke IV additive manufacturing machine and patented Rapid Plasma Deposition (DED) technology for Airbus component production. The announcement comes after rigorous testing and validation, positioning Norsk Titanium as a key player in the aerospace manufacturing sector."

https://www.tctmagazine.com/additive-manufacturing-3d-printing-news/metal-additive-manufacturing-news/norsk-titanium-delivers-3d-printed-aerospace-parts-to-genera/


https://newsweb.oslobors.no/message/616751

«Norsk Titanium Signs Agreement with Boeing for Serial Production«https://newsweb.oslobors.no/message/616407


«Norsk Titanium Enters Into Long-Term Master Supply Agreement With Airbus»
Redigert 25.04.2024 kl 07:57 Du må logge inn for å svare
WETrader
14.06.2024 kl 23:12 3732

"Which material is the more economical choice becomes counterintuitive when additive manfuacturing is invovled, says Steve Fournier, senior manager of the Additive Design and Manufacturing Center of Excellence for General Atomics Aeronautical Systems Inc. “I am not arguing that the raw material of aluminum is more expensive than the raw material of titanium,” he says, but the total manufacturing cost includes many other factors. Total cost determines when to adopt 3D printed titanium parts like the wing splice described in episode #72 of The Cool Parts Show. In the case of this part, both design advantages and cost savings drove the choice to adopt it in place of what had been a machined aluminum part. When the choice is between 3D printed titanium and 3D printed aluminum, Fournier says, total cost analysis tends to make titanium the cheaper metal, even though the raw material cost is higher. In this video, he makes the argument and describes the relevant factors."
https://www.additivemanufacturing.media/kc/cool-parts/articles/titanium-cheaper-than-aluminum-the-cool-parts-show-all-access
Gripmuligheten
14.06.2024 kl 23:25 3737

1. 3
"Hvilket materiale som er det mest økonomiske valget blir motintuitivt når additiv produksjon er involvert, sier Steve Fournier, seniorleder for Additive Design and Manufacturing Center of Excellence for General Atomics Aeronautical Systems Inc. "Jeg argumenterer ikke for at råmaterialet til aluminium er dyrere enn råmaterialet til titan,» sier han, men den totale produksjonskostnaden inkluderer mange andre faktorer Når det gjelder denne delen, drev både designfordeler og kostnadsbesparelser valget om å ta den i stedet for det som hadde vært en maskinbearbeidet aluminiumsdel. titan det billigere metallet, selv om råvarekostnaden er høyere I denne videoen argumenterer han for og beskriver de relevante faktorene."
rischioso
15.06.2024 kl 00:29 3690

Jo, i korte trekk og ved første tanke så skulle man kunne tro det, MEN i det korte til mellomlange bildet så vil naturligvis slike dirty oppdagelser føre til strengere kontroller og lengre uttesting noe som dessverre vil ramme ikke bare NTI men alle titan leverandører noe som igjen vil føre til at det vil gå lengre tid mellom hver godkjente part pga lengre tester og strengere kontroller noe som til syvende og sist men ikke minst vil føre til at det vil gå lengre tid mellom hver ordre noe jeg har highlighted som en reell risk tidligere. Det er noe vi kjenner til at NTI så absolutt ikke har råd til for det øker risken betydelig for at de opphaussa måla selskapet nylig har satt seg og meldt i markedet er tapt før de er begynt noe som vil bidra til ikke annet enn forsinkelser, lavere omsetning, skuffelser og kurspress fremover....
Redigert 15.06.2024 kl 00:32 Du må logge inn for å svare
asbjørnsen
15.06.2024 kl 01:05 3674

Nei det stemmer nok ikkje det du skriv her...

Dei har fått godkjent produksjonsmetoden, altså metoden for framstilling er godtkjent. Dei har blitt testa langt meir nøye enn konvensjonelle leverandørar av naturlege årsakar, det er jo ny teknologi.

Dette er ikkje noko meir enn ei skikkeleg ripe i lakke for begge produsentane, og dei vil måtte gå grundig inn i sine rutiner.

Dette er verken positivt eller negativt for NTI. Begge produsentane er heilt avhengig av konvensjonell framstilling, men 3D printa delar vil ta over meir og meir framover. Det er veldig positivt for NTI som ligger langt framfor sine konkurrentat ca 7år som blei sagt under CMD på Eggemoen.

Så er det berre å glede seg over at norsk metallurgisk teknologi no er verdsleiande, synd vi ikkje kan få ein slik fabrikk i Noreg. Det hadde vore grøn omstilling!!
Redigert 15.06.2024 kl 01:06 Du må logge inn for å svare
rischioso
15.06.2024 kl 02:10 3654

Jeg må dessverre si som deg at det ikke stemmer det du skriver. Nå må vi ikke blande epler og pærer. En godkjent produksjonsmetode er en ting og en separat godkjenning for hvert nye produkt som skal inn i produksjonslinja er en annen og det er den siste godkjenningen som nå vil få en lengre tidslinje. Det er ikke slik at en godkjent produksjonsmetode automatisk godkjenner hvert eneste nytt produkt og som da ikke trenger en separat kontroll før den går i masseproduksjon - det gir jo seg selv. Godkjent produksjonsmetode må ligge i bunn for i det hele tatt å komme i betraktning som leverandør - MEN hvert eneste nytt produkt må testes ut godkjennes av kunde før den settes i produksjon. Og etter fadesen med den Kinesiske produsenten på toppen av alle andre fadeser og med F.A.A. hengende på ryggen som et resultat av det + en mengde andre hendelser de siste årene så vil dette føre til at en utvidet kontroll av hvert eneste nytt produkt som må testes ut og godkjennes før det blir satt i produksjon. Boeing har brukt opp sin tabbekvote for lengst og med FDA hengende på ryggen så vil det bli slik noe neste skuffende kvartalsvise oppdatering vil bekrefte som en bieffekt av dette - thats a fact...;)
asbjørnsen
15.06.2024 kl 08:04 3568

Dette stemmer nok ikkje. Her blandar du epler og pærer er eg redd.

Ein stor og viktig del av produksjonsmetoden er nettopp det at alle delar går igjennom ikkje destruktiv testing (non-destructive testing) dette blir ikkje konvensjonelle komponentat sidan der er det framstillingsmetoden av råmaterialet sjølv som er godkjent. Stikkprøvar av sluttprodukt blir gjennomført, men det er ein liten prosentandel.
Kanskje du har venskeleg å forstå dette. Tidlegare innlegg har eg poengtert det same, men det verkar som du ikkje heilt klare å forstå det.

Problemet som FAA no undersøker er forfalskning av opprinnelsesdokumentasjon for primærtitan for framstilling av konvensjonelle komponentat. Dette har ikkje noko med NTI å gjere slik eg ser det. Airbus og Boeing vil vere heilt avhengig av konvensjonelle komponentat i langt tid framover sidan NTI ikkje har på nær nok produksjonskapasitet... endå ...;)
Redigert 15.06.2024 kl 12:41 Du må logge inn for å svare
gandhi-21
15.06.2024 kl 10:05 3483

Dont ferd the troll. Ingen vits i å prøve å få riskokeren til å skjønne noe som helst. Foreslår at han pakker sammen og går tilbake til Ensu-tråden og fortsetter å diskuterer med seg selv der.
unikum
15.06.2024 kl 11:01 3434

Nå måtte jeg avblokke ris sine 2 innlegg , dere 2 er på 2 forskjellige planeter. Du diskuterer casen mens ris kverulering er kun på generelt grunnlag og forstår ikke produksjonslinje i det hele tatt. Han aner ikke hva en godkjent produksjon innbærer. La være å diskutere med han, han leser kun TA derfor viktig å få småinvestorer til å selge på stadig lavere kurser for å bryte linjer på ned avgående kurs. Ingen synlig short her så da venter vi heller på neste melding/kontrakt fra selskapet.
rischioso
15.06.2024 kl 12:48 3370

Ikke vanskelig for å forstå, men vi snakker nok litt forbi hverandre hvor du befinner deg i den andre enden av prosessen. Når du snakker om stikkprøver så er det en inhouse QC sjekk - altså stikkprøver i prod på deler som allerede er godkjent og allerede er i en sereiprod. Ikke uenig i det, MEN det er prosessen i forkant jeg ref til.

Jeg snakker om hver nye del som skal selges inn til flyselskapene - altså den pålagte uttesting -og godkjennings prosedyren før den går i serieprod. Det er den som nå vil bli forlenget pga økt uttesting og kontroll. Om du ikke er kjent med dette, vel - så burde du bli det for økte tidslinjer vil naturligvis påvirke caset direkte negativt i form av at ledetiden fra tilbud til ordre vil øke tilsvarende - dette henger naturlig sammen og vil være et indirekte resultat av avviket som FAA har funnet dermed blir det feil å skulle bagatellisere hendelsen og påstå at det ikke har noe med NTI å gjøre - noe det dessverre får i form av nettopp økt uttesting og kontroll.

Vi må ikke glemme at dette gjelder flydeler, en bransje hvor det ikke finnes rom for avvik da majoriteten av alle deler på et fly går under kategorien kritiske. Hadde avviket gjaldt prod av hårspenner så ville det ikke hatt noen innvirkning for andre produsenter - viktig å skjønne forskjellen...;)

Uansett - om man ikke skjønner det nå så vil man i alle fall skjønne det ved de neste kvartalsrapporteringer....

Fortsatt god helg!
Redigert 15.06.2024 kl 12:58 Du må logge inn for å svare
asbjørnsen
15.06.2024 kl 14:10 3312

Økt uttesting og kontroll av 3D printa delar frå NTI har ikkje noko med denne forfalska dokumentsaken å gjere. Hadde problemet vore tråden som NTI kjøper frå amerikansk underleverandør, så hadde eg vore einig, men det er ikkje det som er tilfelle her. Difor samanliknar du epler og pærer.

Ja det blir spennande med kvartalsrapport. :) ingen tvil om det. Før den tid kjem så er det resultat etter første av to tegningsperiodar som blir interessant. Eg vil tru dei fleste vil holde igjen til november.

Og dersom det er nokon som ikkje vil utøve rettane kjem dei nok på billegsal på slutten der :) det blir bra
Aaleby
15.06.2024 kl 14:12 3314

😂😂😂😂 fri diktning som alltid. Finnes ikke en grunn i verden for at produksjonen skal kompliseres ytterligere til det ekstreme når det allerede er innført svært strenge regler. Må være innbarket konspiratoriker for å tro på noe slikt. Boeing-kursen gikk ned med 0,6%. Hadde ditt scenario vært plausibelt ville produksjonskostnadene økt betraktelig og markedet hadde funnet frem pisken instant. Her handler det nok om å bli ytterligere bevisst utfordringene med å handle med potensielt obskure land og ditto kunder. Og ta sine forhåndsregler. Ikke fullstendig melt down.
Redigert 15.06.2024 kl 14:22 Du må logge inn for å svare
rischioso
15.06.2024 kl 18:02 3207

Det er nok av poeter både på og utenfor forumet, men jeg er ikke en av disse noe du mest sannsynlig vil forstå når det er for sent - ikke ulikt mange andre så ikke noe nytt i det. Jeg kan ikke tvinge noen til å forstå noe de ikke vil eller ikke evner å forstå. Jeg kan bare dele som alle andre så får den enkelte selv bruke det for alt det er verdt eller la være...;)
rischioso
17.06.2024 kl 09:59 2833

En krysning av eminivået på 2,5nok nærmer seg - sakte, men sikkert...
Bullen
17.06.2024 kl 10:14 2812

Ja noe sånt, forsøker med et lite kjøp på NTIS under 1,4, eller NTI på lavt 2,5. Et bra selskap dette som sikkert har framtiden foran seg.
unikum
17.06.2024 kl 16:29 2622

Ingen tvil at denne selges nedover av røvere, inntil de samme skal kjøpe seg opp. Snart nede ved siste rettet emi og en bitte liten rep emi.
TheKurgan
17.06.2024 kl 17:11 2573

Mye å gjøre fremover ja:
Financial Times har i en undersøkelse blant 20 store og mellomstore europeiske og amerikanske selskaper i sektoren avdekket planer om å ansette titusener i løpet av 2024. USA-baserte Lockheed Martin, Northrop Grumman og General Dynamics har nærmere 6.000 ledige stillinger å fylle.
Spirrevippen
18.06.2024 kl 01:55 2416

NTI's største aksjonær utøvde alle sine TR igår. Har gjort litt research på White crystals LTD; det er et cayman island reg. selskap som eies av sheik Abdulaziz Hamad Al-Jomaih om jeg har forstått det rett. Han er CO i Al Jomaih holding, et finansimperium i Saudi. Korrigerer meg gjerne om jeg tar feil.
Redigert 18.06.2024 kl 03:42 Du må logge inn for å svare
rischioso
18.06.2024 kl 09:44 2229

Greit å vite at det er solide tekniske støtter både på 2,25 og 1,76...;)
unikum
18.06.2024 kl 10:11 2183

Aner ikke hva du har svart meg. Er sikker bare piss som vanlig fra den kanten. Du burde forsvinne fra forumet, ingen som vil ha deg her!
Nå har de klart å trade den ned til siste emi kurs, riktignok på ned avgående volumer som samtidig sier at det ikke er noen substans i dette men forskjellige agendaer man har på børs.
rischioso
18.06.2024 kl 10:30 2218

Å ta en struts er ikke å anbefale og i alle fall ikke på børs. Nå er kursen nær krysningspunktet på eminivået som tidligere forutsett - knappe 6 ører unna - og da er det også naturlig med en oppfølger på akkurat det. Kursen snur jo ikke opp igjen fordi man stikker hodet i sanden - kursen endrer retning når det foreligger en skjellig grunn og vi er ikke der ennå og det av flere årsaker:

(1) Den massive haussingen fra ledelsen har lagt lista på forventninger skyhøyt og dermed økt risken for å skuffe allerede ved neste Q
(2) Trenden for utrullingen av nye deler går saktere enn forventet noe økt uttesting og kontroller sørger for.
(3) Boeing er i krise og det er forventet at den krisen vil øke i omfang noe som ikke trigger takten på nye ordrer

Mao, de fleste parameterne tilsier at det går mot en nytt skuffende Q av den enke grunn at ting tar tid og i mellomtiden fortsetter selskapet cash burn noe som bringer caset nærmere en ny emisjon - noe det er å anta at det vil bli flere av fremover og da på stadig lavere nivåer - 2023 på 3nok, 2024 på 2,5nok 2025 På ?...;)
Redigert 18.06.2024 kl 10:34 Du må logge inn for å svare
flowing
18.06.2024 kl 13:43 2151

Du gjentar de samme påstandene igjen og igjen. Kan du underbygge påstandene dine så blir det mer intressant - både for eksisterende aksjonærer og alle som vurderer å bli aksjonær.

(1) Massiv hausing - på godt norsk det samme som å lyve. Hva er det ledelsen lyver om? Min oppfatning er at kursen (den siste tiden) har steget først og fremst på meldninger om avtaler. Du mener altså at kursen først og fremst har steget fordi ledelsen lyver? Det hadde vært fint å få litt mer kjøtt på beinet her.
(2)Hvor har du dette fra? Hvis du tar utgangspunkt i siste guiding fra selskapet - sitter du på informasjon som tilsier at guiding allerede har sprukket? Eller baserer du deg kun på historikk - at de tidligere har vært for optimistiske?
(3) Boeing i krise - ja mulig det, men det skal ikke jeg uttale meg om. Sitter du på konkret informasjon om at Boeing har behov for færre deler fremover? Eller er det bare helt opplagt og noe enhver idiot burde forstå? Jeg har i hvertfall ikke forstått det.

Dersom påstandene dine holder vann er de jo høyst relevante - det vil i hvertfall påvirke mine beslutninger - men pr nå fremstår det som bare løse påstander.

På forhånd takk for at du belyser påstandene dine med fakta ;-)
rischioso
18.06.2024 kl 14:11 2139

Du starter innlegget ditt med å si at jeg gjentar det samme om og om igjen - nå er det jo slik at når intet nytt ligger på bordet så er det jo naturlig at det samme gjentas. Foreslår at du scroller tilbake for alt du spør etter har jeg skrevet om tidligere - og det flere ganger...;)
Bullen
18.06.2024 kl 14:38 2109

Lett å tenke at NTI har bra framtid. Podcasten med styreformannen på Finansavisen (eller Kapital) var jo overbevisende og fikk aksjen til å gå.
NTI har fått avtaler med Boeing og Airbus. Det har nok vært et trangt nåløye å komme igjennom. Virker også veldig fornuftig å printe Titan delene isteden for den gammeldagse metoden. Det tar tid før de går med overskudd, sikkert 2-3 år. Kursutviklingen vil bære preg av det. Teknologien som de benytter og avtalene vil virke som en solid bunn og derfor en bra aksje å trade
flowing
18.06.2024 kl 14:42 2124

Jeg har lest alle innleggene dine de 2 siste månedene og hadde nok ikke etterspurt fakta dersom det allerede lå på bordet.

Intet svar er også ett svar så takk.
Bullen
18.06.2024 kl 14:56 2188

Det nå engang slik at noen skribenter har funnet et nytt liv på forumet med 20-30 innlegg hver dag😂
unikum
18.06.2024 kl 16:11 2154

Ikke tilfeldig at kurs kjøres ned mot slutten av dagen. Dette er blitt utført flere ganger siste uken. Dette for å sette stadig lavere kursnivå neste dag.
rischioso
18.06.2024 kl 20:05 2129

Bravo- bedre sent enn aldri - sies det...Jeg kan ikke skjønne at man ikke har sett dette tidligere. Det har jo blitt gjort siden kursen stod i over 3 kroner. Jeg har prøvd å fortelle om kursutviklingen, men til døve ører...

Endte på 2,55 nær LOD på moderat volum noe som svekker det tekniske så en videre nedgang er å forvente. Solid teknisk støtte både på 2,25 og 176. Test av 2,25 kan forventes i løpet av 1-2 uker.
nad.oslo
19.06.2024 kl 03:48 2009

Ris har du dukket opp her også.med engang du ser nedgang og skal kunne dette selskapet også som ekspert, at du ikke gir deg med dette tullet helt utrolig. Pgs, Qec og hva mer også mener du som vanlig alle er dumme og du som ekspert advarer alle wow.

rischioso
19.06.2024 kl 09:56 1913

Har vært her som de fleste andre plasser både under opp -og nedgang og har advart om denne nedgangen siden peaken opp til over 3 kroner noe som er logget. At ikke alle har vært enige ser vi jo nå med slike innlegg som dine som er et resultat av at du kneblet deg til masta og ble med ned noe som ene og alene er din egen beslutning og derfor noe ikke jeg kan bebreides for som har gitt input om hva som virket å kunne skje før det skjedde. Du burde nok heller adressere det til de som ikke så annet enn en skyfri himmel...;)
Redigert 19.06.2024 kl 09:58 Du må logge inn for å svare
nad.oslo
19.06.2024 kl 10:14 1937

Der ser mann igjen eksperten som forteller deg om det.meste om mange selskaper. Du får jo like mye pepper på de fleste trådene. Du ser vel også hvem som ble med ned eller ei? Synsk. Men hvor står du på linja , venter på kjøp ? Fulgt med ned fra 3 oh skal skremme folk som vanlig for å kjøpe deg inn med dine manipulasjoner.

Jeg kjenner deg godt mann. 😎
unikum
19.06.2024 kl 10:22 1959

Skal vi se hvor han først kommer til å gå glipp av stor opptur hen. Porteføljen hans er mørkerød fra før. Har måtte tatt tap i rekke selskaper og får aldri med sterke oppganger = ris
nad.oslo
19.06.2024 kl 10:38 1969

Han svinger begge veier med både short og long , alt ettersom det passer han og psyken hans. Han kan fortelle deg om hvordan selskaper skal drive ledelse og fremtiden. Han kan komme kursmål uten ha konsesjon. Han kan plutselig kjøpe seg inn etter å ha skremt folk .

Som sagt jeg kjenner han meget godt 😎😉
rischioso
19.06.2024 kl 10:43 2084

Kritiske stemmer får dessverre alltid pepper for det er ikke det man ønsker å høre. Også er det viktig å få med seg at majoriteten taper på børs noe som betyr at kun fåtallet får rett så og følge saueflokken er dermed ikke det lureste....;)
rischioso
19.06.2024 kl 10:49 2066

I troen kjenner du meg kanskje, men ikke i virkeligheten - en liten men betydelig forskjell. Kanskje en ide og bli kjent med deg selv så blir du nok også sikrere på din egen investering. Jeg endrer meg stadig for ingenting er statisk verken børs, case eller verden og da kan ikke vi være det heller, MEN det må komme nytt av betydning som kan skape den endringen. Altså en endring av betydning som gjør at jeg går fra positiv til negativ og motsatt - og ikke basert på om jeg er ute eller inne som du mfl feilaktig påstår - også det en liten, men viktig forskjell...;)
rischioso
19.06.2024 kl 10:51 2059

RE - Skal vi se hvor han først kommer til å gå glipp av stor opptur hen. Porteføljen hans er mørkerød fra før. Har måtte tatt tap i rekke selskaper og får aldri med sterke oppganger = ris

* Og av samme grunn lever jeg av børs og har gjort det lenge og lever godt - mao, så feil kan du ta og ikke ulikt alle de andre ønsketenkningene som heller ikke holder vann...;)

Til info så er dette en NTI tråd og da bør NTI og ikke meg diskuteres.
Redigert 19.06.2024 kl 10:52 Du må logge inn for å svare
LV-Invest
19.06.2024 kl 11:06 2030

rischioso har holdt på slik i minst 8 år. Personen har dette som jobb og jobber enten i et meglerhus eller fritstående spekulant. Er en "påvirker". Det er flere av samme kategori her. Det beste er å ignorere dem, ikke svare.
nad.oslo
19.06.2024 kl 11:12 2017

Jeg kjenner deg virkelig også mann ikke bli en spøkelse for deg selv nå. Eller skal vi åpne opp for alle her?