CODE Wow 🚀🚀

helloween
CODE 06.03.2024 kl 09:16 77827

Breakthrough in Domain Driven AI Technology by Uniscale AS
Oslo, March 6th 2024

We are pleased to announce a significant achievement by CodeLab Capital's wholly-owned subsidiary, Uniscale AS. Uniscale AS has achieved a remarkable achievement by, to our knowledge and analysis, being the first in the world to successfully develop Domain Driven AI technology for Programming, marking a monumental advancement in the realm of artificial intelligence.

CTO Svein Arne Ackenhausen remarks, "Domain driven AI Programming represents the next major evolution in programming. While current technologies, such as Generative AI tools, assist programmers in writing code technically, our technology distinguishes itself by being vendor-neutral. It can seamlessly integrate with all Generative AI Tools, providing them with the necessary contextual information for intelligent code generation.
The Uniscale products enable generative AI tools to act intelligent and write the code precisely and fully aligned with the functional and technical specifications. This ensures close to 100% automatically generated source codes that is 1:1 with the intention of the domain design. This drastically reduces programming time from a full day to just 5-10 minutes, resulting in a significant effect for our customers empowering optimization and innovation rates to new heights."

This achievement is the culmination of years of dedicated efforts by our team at Uniscale.
As we look ahead, we anticipate a surge of interest and demand for our innovative technology and platform.
Uniscale AS is well-positioned to meet the challenges of tomorrow with confidence, armed with a solution that is not only revolutionary, but also highly scalable on a global level.

We will disclose further information regarding this monumental achievement to the market in due course.
We look forward to sharing more exciting developments with you in the near future.
Redigert 06.03.2024 kl 11:03 Du må logge inn for å svare
Krelva
10.03.2024 kl 15:10 2802

La det gå troll i dine ord ,Halleluja måtte de tålmodige vinne her😍
Slettet bruker
10.03.2024 kl 15:13 2797

Bra kommentar. Det er jo umulig å vurdere caset basert på meldingen.
kroif
10.03.2024 kl 18:47 2697

Det blir brukt mye svulstige adjektiver i meldingen, så når det ikke kom emisjon umiddelbart, så er det nødt til å være monumentalt slik de skriver.
Fredag skulle alle traderne kaste kortene før helgen, da stigningen mistet moment.
Som noen skrev er det svært lite " frie" aksjer, så hvis flere aksjer skifter hender til mellom langtsiktig( til de blir kjøpt opp), så kan dette bli crazy.
Kan være vi trenger litt mer kjøtt på beinet, men det er neimen ikke sikkert.
Her tror jeg det gjelder å ikke kaste kortene ved første stigning.
Spennende uke, kanskje er det sydd sammen noe i helgen hos selskapet, eller andre større fisker.
rischioso
10.03.2024 kl 19:27 2649

Vel, noen har jo skjønt det for alle de frie aksjene ble omsatt 3x hver dag over flere dager. At du og jeg ikke skjønner meldingen betyr jo ikke noe, men en oppdatering er å forvente og da bør vi ikke være ute når den kommer ...;)
Redigert 10.03.2024 kl 19:31 Du må logge inn for å svare
Fjellbris
10.03.2024 kl 22:59 2523

Ja, og alle som «skrek» på emisjonsmelding forige onsdag, og at den skulle komme under krona. Vel, aksjen var oppunder kr 2 sist uke og sluttet fredag på 0,90 uten at det kom noe emi melding ;-) Den kommer de selvfølgelig ikke med på disse nivåene, men på langt høyere nivåer etter oppdatering til markedet foreligger og de er sikker på å få fulltegnet mange ganger, igjen til langt høyere kurs.
Redigert 10.03.2024 kl 23:00 Du må logge inn for å svare
thypoon
11.03.2024 kl 08:14 2373

Melding
kroif
11.03.2024 kl 08:37 2310


Denne sier vel ikke så veldig mye, annet enn at de vi oppdatere markedet tettere, som er spennende selvsagt.

CodeLab Capital AS - Initiation of Operational KPI Reporting and Business Updates

Oslo, 11 March 2024

CodeLab Capital AS is prepared to commence reporting on operational numbers for its subsidiary Uniscale AS. We aim to provide updates on actual KPIs at the beginning of each month.

In the short and medium term, the company will focus solely on historical figures due to the uncertainty surrounding guidance and forecasts.

Uniscale is currently in the initial phase of scaling up, navigating the uncertainties and risks associated with this stage. The company's initial focus is on the European market, with strategically established sales offices in Barcelona and Copenhagen.

Henning Emil Olesen, Head of Sales, shares his excitement, stating, "The past four months have been incredibly exhilarating for us. Operationally we are building everything from the ground up – from ERP systems to sales presentations and employee training. In addition we are dealing with day-to-day challenges to optimize the commercial operations with continuously promising results. Our product undoubtedly offers substantial value to the market, whether with or without the new AI plugin, and we've received keen interest from potential clients. We are still in a learning phase where understanding lead times and refining our product are key. Initially we have reached out to selected SME customers, but lately we have experienced increasing demand from larger clients."

Going forward the monthly reported numbers will encompass actual KPIs for the last month and year-to-date (YTD). Additionally, we will disclose the weighted volume of the deal pipeline, although this remains subject to high uncertainty in the next six months until a more robust dataset provides better analytical evidence. The company will with due care make necessary adjustments as we progress.

As of March 1, 2024, the actual YTD numbers are as follows:
Unique users on the product: 541
Unique company logos won: 15
Weighted value of deal pipeline: 45
Churn company logos: 2

By 'users,' we mean registrations with unique email addresses. One company logo can contain multiple seats. Weighted volume of pipeline consists of potential customers in the deal pipeline with the weighted probability. 'Won' represents company logos that have registered a credit card for payment.

We remain very confident in our product and its future potential. Our focus in the short and medium term is to strengthen commercial efforts, boost sales, improve product communication, enhance UX in the product, and refine self-onboarding processes, to deliver an even better product and achieve even better numbers in the future.

For further information, please contact:
CEO Kristian Ikast: ki@codelabcapital.com
CFO Christoffer Mathiesen: cm@codelabcapital.com
Oslo Stock Exchange
helloween
11.03.2024 kl 08:38 2308

Initially we have reached out to selected SME customers, but lately we have experienced increasing demand from larger clients.😎
rischioso
11.03.2024 kl 08:47 2267

Ja, helt klart rigga for vekst...;)
Slettet bruker
11.03.2024 kl 08:54 2227

Du klarte det igjen. Sitte utenfor å biasse under opplagt opptur.
Kjøpe seg inn under nedturen og hausse!
Alle argumenter fra forrige uke som var negative er nå positive.
Hva betyr meldingene?
Kursen løftes fra start for dumping til håpefulle som går rett i fellen.

Første mann ut….
Us Steal
11.03.2024 kl 08:58 2214

CODE: UNISCALE HAR 541 UNIKE PRODUKTBRUKERE PR 1. MARS

Oslo (Infront TDN Direkt): Uniscale, et datterselskap av CodeLab Capital AS, har 541 unike produktbrukere pr 1. mars 2024, ifølge en oppdatering fra selskapet mandag.

Med "brukere" menes registeringer av unike e-postadresser.

Videre opplyses det at den vektede verdien av avtalepipeline er 45. Vektet volum pipeline består av mulige kunder i avtalepipeline med en vektet sannsynlighet.

Unike firmalogoer vunnet er 15, som representerer firmalogoer som har registrert et kredittkort for betaling.

Fremover vil selskapet rapportere tall for siste måned og hittil i år. Det gjøres oppmerksom på at volumet av avtalepipeline er gjenstand for høy usikkerhet i de neste seks månedene, inntil et mer robust datasett vil gi bedre analytisk bevis.

-De siste fire månedene har vært utrolig spennende for oss. Operativt bygger vi alt fra grunnen av – fra ERP-systemer til salgspresentasjoner og opplæring av ansatte. I tillegg håndterer vi de daglige utfordringene for å optimere den kommersielle driften med kontinuerlig lovende resultater. Produktet vårt tilbyr utvilsomt betydelig verdi for markedet, enten med eller uten denne nye AI-pluginen, og vi har mottatt stor interesse fra potensielle kunder. Vi er fortsatt i en læringsfase der forståelse av ledetider og utvikling av produktet vårt er nøkkelen. I utgangspunktet har vi nådd ut til utvalgte SMB-kunder, men i det siste har vi opplevd økende etterspørsel fra større kunder, kommenterer salgssjef Henning Emil Olesen.
Us Steal
11.03.2024 kl 09:02 2196

Denne updaten er pr 1.mars, mao før man har kommet igang med AI biten og før meldingen forrige uke
Stoltzen
11.03.2024 kl 09:08 2164

Ikke imponert over den oppdateringen.
Ikke_viktig
11.03.2024 kl 09:11 2159

15 kunder som har lagt inn kredittkort og er villig til å betale. Hvor mye hver kunde vil bruke er jeg ikke sikker på men de opererer med 36 og 24 dollar avhengig av om du er med i et team eller personlig. Dette er per bruker per måned. Så dette betyr vel at de har minimum 360 dollar per måned i inntekt... Blir litt mere interessant å se hvor fort og hvor høyt det går, men det får man ikke vite før 1.April...
rischioso
11.03.2024 kl 09:12 2144

Oppdateringen er helt grei - det blir opplyst om økt interesse også fra større aktører og det neste vi venter på er talla så vi kan begynne og regne, men da er nok også kursen langt høyere enn i dag...;)
disippelen
11.03.2024 kl 09:17 2136

Tallene fra . mars er helt uinteressante. Det er tallene etter breakthrough som er relevante. Skjønner fortsatt ikke nedsalget til 0,9 øre uten endring i det fundamentale på fredag. Noen som har vært her en mannsalder som kan forklare det litt nærmere?
Stoltzen
11.03.2024 kl 09:18 2136

Jeg kan dessverre ikke vektlegge noe av det du skriver seriøst. Du skulle hørt på ditt eget råd i starten. Nå er du fastlåst med et høyt snitt.
Krelva
11.03.2024 kl 09:22 2119

Vi er høyt på vinnerlista på Oslo Børs i dag ,,,her vil den tålmodige få profitt ...Lykke til Folkens ,,,Er det lov og håpe på NOK 2 innen 1 MND?
rischioso
11.03.2024 kl 09:29 2091

Vi bør forholde oss til den oppdaterte meldingen - den forteller om økt interesse også fra større aktører så jeg plukker her nede. Skal vi vente med å plukke til talla foreligger så må vi nok betale en del mer. Dette handler ikke om mitt eller ditt snitt, men om sannsynligheten for vekst og slik selskapet melder så er økt vekst å forvente. Om ikke lenge har vi fasit, både når det kommer til vekst og til kurs...;)
helloween
11.03.2024 kl 09:47 2029

Melding om en stor kunde så snakker vi kroner
thypoon
11.03.2024 kl 09:50 2016

Benytter dere muligheten på disse lave nivåene? Nedsalget etter monstergjennombruddet er helt latterlig
rischioso
11.03.2024 kl 09:54 1996

Det er lov og mer til så at man raskt kan doble pengene sine fra dette nivået kan fort bli tilfellet legger vi dagens melding til grunn og husk - den første doblingen kommer alltid raskest...;)
Kingen
11.03.2024 kl 09:59 1972

Tror det er rett før den tar av på nytt. Kjøperne presser på.
Fjellbris
11.03.2024 kl 10:05 1951

Ja, jeg har også akkumulert mer i dag.

Som nevnt i helgen, legg spesielt merke til «monumental achievement», de kan ikke skrive slikt i en børsmelding, uten at det er nettopp,…monumental! Resultatet av dette ser vi ikke i dag, men om 3 - 12 måneder.
…..
We will disclose further information regarding this monumental achievement the market in due course.
kroif
11.03.2024 kl 10:09 1955

Her tror jeg det er lurt å sitte på henda.
Den første stormen i forrige uke har lagt seg, man har fått tid til å la nyheten synke inn, forhåpentligvis forsvinner flere aksjer til langsiktige hender.
Og da klatrer vi litt roligere nordover.
Veldig glad jeg ikke panikk solgte fredag.
Kingen
11.03.2024 kl 10:14 1939

Det tror jeg er lurt (sitte på hendene). Kan fort vekk komme en ny 200% oppgang slik som vi så sist uke.
Redigert 11.03.2024 kl 10:16 Du må logge inn for å svare
helloween
11.03.2024 kl 10:15 1940

Da våknet markedet 😎 opp å teste 2 tallet igjen 🤷‍♂️
thypoon
11.03.2024 kl 10:18 1933

Må jo klø seg i hodet av de som lempet ut fredag og første timen i dag…
disippelen
11.03.2024 kl 10:21 1949

Må klø seg i hodet av slike som meg også som solgte på 1,45 og kjøpte inn igjen på 1,75. Tenkte deg hvordan jeg hadde det når kursen plutselig sto i 0,9. Jeg er ganske bestemt på at jeg er blant de 3 dårligste traderne på hele Oslo Børs eller Euronext growth eller hva f det heter.
Redigert 11.03.2024 kl 10:23 Du må logge inn for å svare
rischioso
11.03.2024 kl 10:29 1918

Kommer helt an på tidsperspektivet ditt for legger vi dagens oppdatering til grunn så er nok både 1,45 og 1,75 for rimelig å regne litt frem i tid...;)
disippelen
11.03.2024 kl 10:36 1914

Så for meg at den skulle banke igjennom 2 kr, så da ble det å hive seg inn igjen. Men livsfarlig å trade, er vel en grunn til et fåtall får det til. Hvem kunne forutse 0,9 på fredag feks? Lettere å tro 1,6, 1,7 grunnet snittpris på dagens handel etc.
rischioso
11.03.2024 kl 10:43 1881

Timing er ikke alltid lett, men så lenge caset er liv laga som dette virker å være så betyr det jo ikke noe om man bommer innimellom for istedenfor å lempe ut og ta tap så snart man er i rødt så får man heller snitte ned om man har tørt krutt til det eller vente så kommer kursen dit igjen. Det mange gjør feil er å ta tap også bommer man igjen på ny inngang og er det noe som spiser opp kjernekapitalen så er det akkurat det...;)
Bullfight
11.03.2024 kl 10:47 1889

OB oversvømmes av øretradere, de vet ikke en døyt av hva de kjøper/selger, de skal bare ha sine ører i løpet av dagen.
rischioso
11.03.2024 kl 10:50 1858

Vi er på rett vei og har vært en snartur innom 1,25 allerede - så kommer 1,5 så 1,75 og så ny test av 2 tallet - men før det skjer så virker det som at kursen skal kjøres opp og ned intervallet for å finte ut flest mulig noe man er nødt til om det er større aktører som skal posisjonere seg for det er ikke nok frie aksjer, men så snart folk slutter å lempe ut så snart de er i rødt så vil man heller ikke klare å presse kursen like langt ned igjen og man må kjøre kursen høyere for hver gang for å finne reelle selgere - faktisk ikke mer komplisert enn som så...;)
disippelen
11.03.2024 kl 10:54 1847

Det du sier med frie aksjer, er det ikke slik at også "låste" aksjer kan lånes ut til trading? Så i realiteten kan det være mange flere enn de frie aksjene som det trades med?
espetalen84
11.03.2024 kl 11:01 1845

Det kommer melding om emisjon i løpet av uken, og alle som er inne i aksjen nå kommer til å bli kraftig utvannet.
rischioso
11.03.2024 kl 11:05 1805

Emisjon til uken sier du? Med ei cash kasse som varer ut året og triggende oppdateringer som viser faktiske målinger over salg neste måned så ville det i så fall ha vært den dårligste timingen av en emi noen gang - så nei, den kan vi nok avskrive en god stund...;)
rischioso
11.03.2024 kl 11:12 1829

Frie aksjer er rundt 12,3m, men som du sier så kan jo noen av de låste være utlånt til short - det vet man jo aldri hvis det er mindre posisjoner under 0,5% som ikke blir registrert, men etter hva vi har sett så virker det ikke å være mye som er utlånt - om noe. De 2 første timene så langt i dag så har over 40% av de frie aksjene byttet eier så det går unna og av samme grunn får også kursen 7 mils støvler så fort det blir litt volum ...;)
Redigert 11.03.2024 kl 11:14 Du må logge inn for å svare