FAKTA IDAG

Alex0070
ENSU 11.03.2024 kl 02:12 623

Selskapet har nå fullført utviklingen av sitt produkt og har nådd produksjonsfasen, ikke lenger i utviklingsfasen. Målet er å produsere produktet i betydelige volumer og lisensiere produksjonen til ledende produksjonsselskaper globalt. Videre vil selskapet kontinuerlig investere i forskning og utvikling for å videreutvikle produktet, og planlegger å lansere 2-3-4 generasjons batteriteknologier i fremtiden, basert på eksisterende patenter og teknologi.

Det er mulig at selskapet vil motta forskuddsbetalinger og lisensavgifter som kan dekke de nødvendige investeringene på 13 millioner dollar for å doble produksjonskapasiteten. Ved behov ville selskapet ha vært i stand til å skaffe disse midlene gjennom en siste emisjon, gitt den betydelige interessen og tilliten fra investorer, selv til en pris på 25 øre per aksje.

Etter å ha investert betydelige ressurser i produktutviklingen, inkludert en milliard kroner for å bygge en høyteknologisk fabrikk, bør selskapets nåværende verdi reflektere disse kostnadene og potensialet for fremtidig vekst. Den lave prisingen etter kommersialiseringen av produktet anses å være undervurdert, og det bør være rom for en kraftig reprise.

Tiden vil avsløre hvorvidt markedet erkjenner selskapets potensial og verdien av dets prestasjoner etter at produktet er brakt ut på markedet.
Kratos
14.03.2024 kl 12:19 284

Tok 100k aksjer til. Har kjøp lenger ned også. Tror det er tidsspørsmål før vi bryter opp og da får du ikke aksjer til under 0.3 øre lenger.
Bare tenk i høst når denne står i 3 kr... :)