NOM: Game Over AMR

Fantilopen
NOM 21.03.2024 kl 17:28 4676

AMR tapte mot NOM.

Høyesterett har avgjort at det ikke finnes grunneiers mineraler på Engebø.
Direktoratet for mineralforvaltning hadde rett: all malmen er statens mineral og AMR har ingen verdier i fjellet.

Dette var det beste og minst sannsynlige resultatet.

https://www.domstol.no/no/hoyesterett/avgjorelser/avgjorelser-2024/hoyesterett---sivil/HR-2024-550-A/

«Mineralloven § 7 angir hva som etter loven er statens mineraler. Her er blant annet metallet titan og malmer av dette nevnt. Høyesterett kom, etter en historisk gjennomgang av bergverkslovgivningen, til at begrepet «malmer» må forstås som bergarter med ett eller flere mineraler eller grunnstoffer i økonomisk drivverdige mengder. Der et grunneiermineral inngår i en slik bergart, vil det omfattes av begrepet statens mineraler. Dette betyr at eklogittforekomsten som partene var uenige om, er å anse som statens mineraler. ERG har derfor rett til å ta ut og nyttiggjøre seg granaten. Dette innebærer ingen overføring av eiendomsrett eller nye begrensninger for grunneierne, og er ikke strid med Grunnloven eller Den europeiske menneskerettskonvensjonen.»
Longrun
21.03.2024 kl 17:59 4578

Her fikk altså AMR smake på nedsiden ved å anke.
I tingrett og lagmannsrett fikk NOM utvinningsretten, men AMR fikk rett på VERDIEN av granaten på den ene siden av fjellet.
I HR fikk NOM alt, AMR ingenting.
HerbM
21.03.2024 kl 18:12 4512

Ville kanskje ikke sagt minst sansynlige, men helt enig at dette var best case ;)
Fantilopen
21.03.2024 kl 18:25 4433

Nja, både tingretten og lagretten kom til at granat var grunneiers mineral og at §7b ikke kunne brukes til å gjøre granaten til statens mineral.

Jeg trodde derfor ikke at Høyesterett ville komme til stikk motsatt konklusjon. Var redd for flere runder i retten over hvor verdifull granaten var og hvor stor kompensasjonen skulle være osv.
Ransen
21.03.2024 kl 19:01 4264

Nå får heldigvis selskapet og aksjonærene arbeidsro og kan fortsette det gode arbeidet frem til oppstart. Verden venter på disse mineralene. Dessuten er rutilet fra Engbø det reneste i verden og kan inngå direkte i titanproduksjonen. Det har sin verdi i seg selv.
Stratego
21.03.2024 kl 19:09 4206

Kjempemessig.
Nok en spiker i kista til de som ønsker å stikke kjepper i hjulene til utviklingen av Engebø. NOM kan nå fortsette sitt prosjekt og slipper å bruke tid på en tullete/grådig aktør.
Aksjekursen vil speile dette i dagene fremover.
Stratego
21.03.2024 kl 20:11 4003

AMR sammen med Norskog og Norges skogeierforbund betaler 6.062.151 kr i saksomkostninger innen to uker etter forkynnelse av dom.

Man høster som man sår. Regner med at Norskog og Norsk skogeierforbund tar en intern evaluering på hvorfor de i det hele tatt lot seg lure med på dette av AMR.
Fantilopen
21.03.2024 kl 20:33 3917

Det artige er at de to partshjelperne Norskog og Norsk Skogeierforbund er solidarisk ansvarlig for inntil 2 millioner kroner hver av saksomkostningene 😂
Longrun
21.03.2024 kl 20:55 3833

Samlet i de tre dommene er AMR dømt til å betale ca. kr. 14 mill. i saksomkostninger, inkl. renter. Dette har de neppe midler til å betale. De er vel i praksis konkurs da de trolig har hatt enda større utgifter til sine egne advokater.
2 av de 14 mill. er Norskog og Skogeierforbundet forpliktet til å dekke. Så 12 mill. er trolig tapt for NOM, men dette er peanuts når rutilsalget er i gang.
Redigert 21.03.2024 kl 20:55 Du må logge inn for å svare
Fantilopen
21.03.2024 kl 22:15 3651

I tillegg har AMR 12 millioner kroner i egne saksomkostninger fra høyesterett.
Heldigvis har de et drillingselskap som kanskje kan hoste opp noen penger oppover i konsernstrukturen. Har blitt fortalt at de leverte et bra overskudd i fjor.
Slettet bruker
22.03.2024 kl 04:25 3382

Først vil jeg få gratulere alle som i dag sitter på et meget verdifult papir med denne knusende seieren i retten. Vil vel komme noen flotte analyser fremover nå og har jeg skjønt riktig så skal kursen gå minst 100% fra gårsdagens kurs på 15,8 til gruvestart om ca 6 mnd. Er noen år frem i tid til utbyttene kommer men dog allikevel ganske int hva utbyttene vil bli på og man er sannsynlig sikret en god pensjon med å investere i Nom med dagens kurser før oppstart.
invester
22.03.2024 kl 07:04 3194

Ai ai ai…for en KNUSENDE seier for NOM! Endelig er den store grå skyen i bakgrunn borte en gang for alle! En gledens dag.
Nå kan NOM konsentrere seg ene og alene om gruveutbygging og snart gruvedrift som vil sikre seg, staten og oss aksjonærer gode penger i laaang tid! Gratulerer til alle tålmodige NOM aksjonærer.

https://www.finansavisen.no/industri/2024/03/21/8112280/nordic-mining-vant-i-hoyesterett
Mammon
22.03.2024 kl 08:45 2937

gratulerer :)
burde gå over 20kr meget snart
kaunis
22.03.2024 kl 08:57 2854

bra dette er over, men jeg har ikke vært i tvil. Så kan den lange oppturen starte, her blir jeg lenge og har vært det allerede.
Troll_Leff
22.03.2024 kl 09:00 2832

Smart trekk å spleise aksjene på 20, såblir det langt mindre å leke seg med, som igjen betyr at man kanskje bør passe bedre på aksjene sine, da topp 20 sitter på ca. 60%, og mange av disse sitter på "klient kontoer". Skulle gjerne likt å sett topp 50 listen, noen som har den?
Gruve gutten
22.03.2024 kl 23:02 2440

Hvor har det blitt av Monkey, AMR talerør utad. Har lovet gull og grønne skoger. Til og med en av de største bidragsyterne på Nom aksjonærenes face book side hadde trua på Monkey, men dessverre til egen vinning. Ville ha aksje prisen ned. Refererte til hvor dårlig Nom advokatene la frem saken i høyeste rett. I går etter pressemelding, kom det fra samme person, Vi vant. Snakke om dobbel moral.
Gruve gutten
22.03.2024 kl 23:09 2426

Hvorfor var dette det minst sannsynlige resultatet ? Det er jo de med kompetanse som har vedtatt at all malmen i Engebø er statens mineraler.
fiskekroken
23.03.2024 kl 01:50 2320

Synes vi kan være overbærende med nesten alle slik NOM seirer fra sak til sak. TVR unntak. De som kjenner detaljer må gjerne dele her eller i den fremtidige boken om NOM. Burde også vært detaljert podcast om hvordan NOM i alle år har blitt forsmedelig behandlet av politikere, journalistklubbene og nou/nvf. Hver eneste avisartikkel fra den minste notis til de mildt sagt tendensiøse magasinsaker med faktafeil bør belyses, samt de som har uttalt seg, og hvilken historie/ rolleblanding de har utøvd.
Fantilopen
26.03.2024 kl 07:35 1673

Dette var det minst sannsynlige resultatet fordi både tingretten og lagretten i praksis gjorde DMFs sitt vedtak ugyldig.

De to rettsinstansene syntes at malmbegrepet i §7b ble tolket for vidt, og at man ikke kunne påberope seg "statens mineraler" når den befinner seg i en malm bestående av svært verdifulle "grunneiermineraler". Dette er også hva AMR har anført; at det blir urettferdig for grunneierne at deres mineraler plutselig skal tilfalle staten fordi malmen også består av rutil.

Det var derfor mest sannsynlig at høyesterett ville lande på samme konklusjon, og da ville man stått foran et hav av støy for å avklare §32 istedenfor.
Den sier at NOM får lov til å ta ut grunneiermineralene, men ikke ikke selge de. For å få lov til å selge de (nyttegjøre seg, som det heter i lovteksten), måtte DMF konkludere med at AMR sitt prosjekt ikke var lønnsomt. Dette er noe AMR har forsøkt å motbevise i mange år.

Så hvis høyesterett hadde avvist §7b og heller landet på §32 måtte man ventet på:
- DMFs sin lønnsomhetsvurdering (som de allerede har nektet)
- AMRs anke til Nærings og Fiskeridepartementet
- Ankesvar og pålegg fra NFD til DMF om å foreta lønnsomhetsvurdering
- Klage på resultat av lønnsomhetsvurderin
- Evt anke eller rettssak angående lønnsomhetsvurdering
- Forhandinger om skjønnsmessig pris NOM skal betale AMR for granaten

Det hadde tatt årevis og generert mye støy.

Men alt dette slipper vi nå.
Slettet bruker
26.03.2024 kl 07:47 1636

Takk for et meget bra ressonemang Fantilopen og du har fullstendig rett. Det som er spesielt er at nå kan investors gå inn i selskapet fullstendig derisket for nesten samme aksjekurs for alle som satt på aksjene før rettsaken og dette er i mitt hode et røverkjøp for de som går inn nå med 0 risiko på disse nivåer.
Longrun
26.03.2024 kl 09:37 1468

Enig. At HR skulle overkjøre underinstansene på innholdet i malm-begrepet var overraskende. Men det forenkler saken noe enormt for NOM. Til tross for at NOM vant i underinstansene, var jo dommene der problematiske. Jeg tror det hjalp å få Staten inn som part/partshjelper i ankesaken slik at man fikk rehabiltert DMFs kredibilitet.
Så NOM bør rette en takk til AMR for at de anket disse dommene.
Slettet bruker
26.03.2024 kl 11:56 1340

Hvis AMR ikke slår seg konkurs blir det da sånn at disse 6 stk grunneierne som gikk inn i AMR må dele vederlagene de får kommende år med de 7 andre aksjonærene i AMR? Hvis det stemmer så mener jeg at de har blitt kraftig lurt trill rundt.
Fantilopen
26.03.2024 kl 12:50 1246

Vi vet ikke hvordan avtalen er innad i AMR mellom de opprinnelige grunneierne og de nye investorene.
Det vi vet er at selskapet AMR har overtatt rettighetene som grunneierne opprinnelig hadde, så det er ikke utenkelig at tonnørene tilfaller AMR og må deles på alle aksjonærene der.

Men først må de spleise på sine egne og NOMs saksomkostninger over tre rettsinstanser. Noe som bikker 20 millioner kroner.

Deretter kan de begynne å høste tonnørene sine. Så vidt jeg har beregnet så må nom betale ca 4-500k kroner årlig til grunneierne (litt avhengig av årlig uttak og salgspris - det skal være 0,5% av salgsprisen).
Men dette gjelder så vidt jeg har forstått av det *faktiske* uttaket, og NOM begynner ikke å ta ut mineraler fra AMRs eiendommer før nærmere år 2040, så det kan bli lenge å vente for de...
Redigert 26.03.2024 kl 12:56 Du må logge inn for å svare
Ransen
26.03.2024 kl 13:08 1210

Det er jo her stridens kjerne ligger. NOM ville jo komme til økonomisk enighet med grunneierne i fremtiden, men i stedet valgte AMR å gå til sak, og tapte på alle punkter. Ergo er mineralene statens eiendeler og AMR får ingen ting.
Fantilopen
26.03.2024 kl 13:37 1153

Grunneierne på vevring kunne fått mye mer om de hadde godtatt samme avtale som grunneierne på Engebø ble tilbudt. Men de avslo dette fordi de ville ha mer, mye ye mer.


Kilde: Vevringgrunneierne ble tilbudt avtale
https://www.firda.no/grunneigarar-gar-ut-mot-nordic-mining-det-er-tjuveri-rett-og-slett/s/5-15-823202

Kilde: Engebøgrunneierne fikk avtale
https://www.firda.no/naustdal/engebo/nordic-mining/nordic-mining-har-sikra-avtale-med-grunneigarar/s/5-15-603479

Kilde: Vevringgrunneierne mener eiendommen deres er mye mer verdt enn den faktisk er. Her er saken om en kompensasjon for noen hundre kvadratmeter eiendom på fjellet Nom ønsker å ekspropriere for å kunne sette opp et viltgjerde inntil dagbruddet.
https://www.firda.no/eigedomen-er-verd-200-millionar-kroner-meiner-grunneigarane-geir-har-fatt-tilbod-om-20-000-kroner/s/5-15-927599