ULTI: TEKNISK kursmål/kurs sett opp mot FUNDAMENTALT kursmål/kur

Hugoil
ULTIMO 24.03.2024 kl 13:55 40349

I tiden forut krakket ble det diskutert litt hva kursen ville gå til om det ble PE not met.
Det høyeste anslaget var 50-70.
Det laveste anslaget var 20-30.

Shorterene kan ha både ha vært veldig heldige og overrasket over hvor god inndekning de fikk i området 8-12 kanskje opptil 13 kroner.
At de var heldige kan skyldes 2 ting:
1: Store investorer kan ha vært "bold" og også forberedt seg på en PE not met med rundgang med seg selv og sine aksjemeglere/DNB som kan ha ymtet om det Holum skrev i analyseoppdateringen kunne være Janus sitt short-rasjonale.
2. Om mulig, så må man anta at Janus manipulerte åpningsauskjonen til å åpne lavest mulig. Det ville da være lett med "bolde" store investorer. Men er det mulig? Janus kunne få til det med å legge sine gjenstående innlånte aksjer for salg i åpningsauksjonen samtidig som de la inn kjøp av det samme volumet på samme kurs.

UKECHART:
https://www.tradingview.com/x/BAgmV8Nt/
- Vi ser at 20-30 har de de laveste og eldste referanser i kurshistorikken, så anslaget har noe for seg - særlig om det er noe av verdi og penger igjen etter INITs PE not met.
- Har formert BULL PIERCING LINE


INIT utgjorde ca 1/4 av de 5 studienes markedspotensiale. Om INIT anses som avskrevet til 0, NIPU til 0,75 og de gjenstående tre andre studiene som 50/50 sjangser, mao. 3*0,5; så er det 2,25 igjen av ULTI-flaska som før var full med 5 enheter.

Nå er det INIT og NIPU som har de største markedene, og disse to er omtrent jevnstore. Så verdimessig så skal disse studiene trekke mest ned på kursen. I tillegg har de også hatt eventen AVLEST og det kicker derfor inn ytterligere trekk i DNBs kursmål 200. Men 196 kroner borte er overreaksjon fra meglerhuset, som staten eier 42% av. Så dette kan være planøkonomi.

Markedsstr. for INIT+NIPU er litt mer? enn halvparten av den samlede markedsstørrelsen for hele ULTI-flaska . Da skulle vi kanskje nå ha et kursmål på 100 (husk NIPU lever med 0,75). Edison lander på 80. Men dette er kursmål og ikke kursen. Vi kan derfor ihvf. fuzzy logisk halvere og får 50 og 40. Og inkluderer vi de avleste resultatenes negative overføringsverdi på de 3 gjenstående studiene - som kan antas noe begrenset idet kontrollarmenes medisin for disse 3 er ulik den som ble gitt og var lik i både INIT og NIPA studiene (noe som øker sjangsen for at local review kan bli ulik central reviews PE not met også for INIT); så får vi 25 og 20 om vi tar hardt i.

Så da er vi på 20-30 som var worst case kurs for worst case PE not met.

Var jeg analytiker i DNB ville jeg sagt 20 som kursmål - hvis jeg ikke hadde noen planøkonomiske grunner for noe annet.
Det passer også med linjene i chartet.

På UV1-fungerer-tråden (som jo begynner å bli kjedelig lang å trykke seg fram til de siste innleggene på), så anslo jeg kursrangen 11-12,5 rett forut eller rett etter ULTI-eventen over påske. Basert på nye (aposteriori/testede) linjer i chartet mitt, som ikke framkommer i ukechartet ovenfor, så endrer jeg rangen til 11-13.

Alt etter eventen, så må nok DNB-analytikeren endre sitt kursmål.


--
Rent algoritmeteknisk utregnet, etter en grundig gjennomkjøring av chartet, så ligger worst case åpningskurs (på krakkdagen) TA-messig på 14,88. (HOD den dagen var 14,92.) Åpning under dette blir below rationality dess lenger under kursen åpner.

Innenfor visse programvaremessig funksjonelt (og da inkluderer jeg investorers handel med seg selv og aller helst kun seg selv muliggjort med algoer og algoers ID, vi kan ikke regne med Finnestilsynet før vi KREVER det), så er det svært lite som er tilfeldig. Det som blir mer tilfeldig er volumet og presset fra det øvrige markedet (hvilket TekInvestrs sentimentmålinger gav verdifull innsikt i), selskapets egne rapporteringer og børsmarkedet forøvrig (hvor "børsmarkedet forøvrig" er satt opp med samme programvaremessig funksjonalitet, videre satt opp mot olje, indekser, renter etc.).


Det er lite trolig at de som var bold og solgte på krakkdagen, hadde noen formening om hva som ville bli åpningskursen utover første avsnitt ovenfor. Det er mest trolig at de bare tok åpningskursen for gitt - og la seg tett på den. At kursen oscillererer rundt åpningskursen vil jo være en naturlig funksjonalitet og reflektere en viss grad av egne vurderinger blant de bolde og deres meglere i minuttene forut. Men denne gangen (så som flere ganger i NANO) så vi ingen print under åpningskursen, hvilket er indikasjon på at den var satt kunstig/manipulert lavt. Kursen gappet da også +1kr akkurat i det den første timen var ferdig og til den andre timen startet. Det samme finner vi igjen i kvarterchartet, hvor det også kom gap opp for flere av de påfølgende kvarterene. Første 5 kvarterene var grønne candlesticks OG hadde de desidert høyeste volumene, så det aller meste av JANUS sin inndekning ble nok gjort den første timen - når de kanskje selv visste at de ville ha fordelen av en manipulert lavt satt åpningsuksjon og ville benytte seg grovt av det framfor å gi andre muligheten.
Det er noen utenlandske meglerselskap som har lokasjon i Norge, grunnet nærhet til børsen ved kortest mulig fiberkabellengde. Rekk opp hånda de som mener at om Finnestilsynet faktisk eksisterer, så burde de sjekke i det minste åpningsauksjonens programvare og de deltagende algoer - særlig om Finnestilsynet aldri har gjort det før, please - for investors flest sin skyld.

At kursen skal ligge langt under JANUS sin inndekningskurs, er bare hersketeknologi. Det er grådighet satt i programvaremessig funksjonelt, urettferdig system.
For det første virker åpningskursen å være sterkt manipulert.
For det andre dekker JANUS seg faktisk inn med snitt 10,5-11 - hvilket er en betydelig aktørs prismening (selv psykopater/kriminelle kan tenke rasjonelt).
At den troligvis kriminelle JANUS ser ut - fra aksjonærlister - som manipulerende psykopat å ta seg vann over hodet og sette ny short når de ser at de har kontroll over markedet med sine metoder (se også dagen med loophole på UV1-fungerer-tråden hvor shorterene kan ha hatt over halve dagsomsetningen som var lav); bør være hovmod/hybris for fall - omtrent som for menigheten på TekInvestors som lenge hadde setebeltene og pedalen inne for 300.


- moderasjon i ytterkantene -
Redigert 24.03.2024 kl 17:39 Du må logge inn for å svare
Rubin
24.03.2024 kl 18:18 19664

På Mafiabørsen er alt lov, men da kun for finanseliten.
At Janus kun gamlet på negativ INITIUM melding med over 100 millioner kr som innsats tror jeg ikke noe på…
Redigert 24.03.2024 kl 18:19 Du må logge inn for å svare
PHOinvestor
24.03.2024 kl 21:13 19409

noen av oss synes ult har falt for mye
HP17
25.03.2024 kl 08:16 19086

Tenker vi får en pen reprising fremover nå.
Og det ble bekreftet av det store viktige insidekjøpet av Gjelstens høyre hand og nære medarbeider.

Som TS påpeker!
INIT utgjorde ca 1/4 av de 5 studienes markedspotensiale. Om INIT anses som avskrevet til 0, NIPU til 0,75 og de gjenstående tre andre studiene som 50/50 sjangser, mao. 3*0,5; så er det 2,25 igjen av ULTI-flaska som før var full med 5 enheter.

Rett over påske skal Ultimovacs på AACR.
Der abstrakt den 5 april - kommer det mer nytt om Tendu og TET.
Generalforsamlingen er rett rundt hjørnet 18.april (da må alle shortere aksjer være tilbakelevert til FTF)
Og Ultimovacs jobber med å analysere data fra studien og kommer tilbake når de har nytt å melde.

Nå bør Ultimovacs inn i porteføljen for våren 2024.
Hugoil
25.03.2024 kl 15:26 18767

Hva tror dere shortoppdateringen viser i dag? Hvis den ikke viser noen økning i short, så er det enda sikrere at loopholet på torsdag beskrevet på UV1-fungerer-tråden var kraftig kursmanipulering. Bare minutter igjen til syning. Om det er en rimelig tilstrekkelig shortoppdatering, så er den da kanskje/mest trolig en forsinket oppdatering og var ifm. loopholet/evt. tidlgiere (det kan bli bedre evaluert ved å se på de kommende dagers innrapp.).
--

OK, +27K, presumptivt hvis korrekt innrapp. da solgt på fredag. Det er trolig riktig og indikerer da at de syntes <7 var for lavt til å sette short, følgelig blir det sikrere at loopholet var kraftig kursmanipulering (27K er ihvf. ikke nok til å lage loopholet på torsdag).--

ULTI presenterer poster på AACR i april:

https://aacrjournals.org/cancerres/article/84/6_Supplement/7044/737851

Polygons kommentar til posteren:
polygon
14923
INSIDER+

3m
Ja, dette er analyser fra den første fase 1 med UV1 i prostatakreft. Der nok en gang hva man ser, skulle (eller med en fortsatt reell sannsynlighet skal) forklare klinisk effekt av vaksinen.


>>Fra abstract:
"We found multiple hallmarks being shifted after the treatment and being different between early and late responders.
...

Also, a change in activity of multiple gene set signatures was detected after the treatment, and activity of part of the gene set signatures predicted survival.
...
The results of this study will help to predict patients’ responses to the cancer vaccine and to further understand the mechanisms behind successful cancer vaccines."

Er det prosjekter på UIO/OUH/Ulti som gjør tilsvarende for pas m føflekk-kreft eller kommer til å gjøre det?
--
For å korrigere for loopholet (som jo ble rigget med dagen i forkant og forsøkt opprettholdt dagen i etterkant da innsidekjøpet kom), må kursen gå til 10,20 basert på nesten ferdige 5-6 dagers OHS, med Hodet som 3dagers loophole.
Redigert 25.03.2024 kl 18:52 Du må logge inn for å svare
Hugoil
26.03.2024 kl 09:04 18497

Dette kommer ikke fra hvem som helst, selv om ElliotS Spitzer viste seg å være litt annerledes enn den han framstod som. Det tror jeg er tilfelle for INIT også. Hvis det blir tilfellet, så skal nok halvparten av de bolde investorer kjøpe aksjen tilbake. Fra TI i dag:
--
EliotSpitzer
1t
Jeg har funnet en vitenskapelig artikkel som tar opp et tema som jeg ikke har sett diskutert så mye før i forhold til INITIUM-studien. Det gjelder følgende artikkel:

Dodd LE, Korn EL, Freidlin B, Jaffe CC, Rubinstein LV, Dancey J, Mooney MM. Blinded independent central review of progression-free survival in phase III clinical trials: important design element or unnecessary expense? J Clin Oncol. 2008 Aug 1;26(22):3791-6. doi: 10.1200/JCO.2008.16.1711. Erratum in: J Clin Oncol. 2009 Apr 20;27(12):2109-10. PMID: 18669467; PMCID: PMC2654812.

Primære og sekundære endepunkter i INITIUM-studien er vurdert av blinded independent central review (BICR). Dette er vanligvis et krav fra FDA dersom studien skal brukes til regulatorisk godkjenning av en medikamentkandidat for markedet i USA.

Artikkelen er tilbake fra 2008, men jeg syntes likevel at følgende utsagn er interessant å merke seg i forhold til INITIUM-studien:

« Progression-free survival is an important end point in advanced disease settings. Blinded independent central review (BICR) of progression in randomized clinical trials has been advocated to control bias that might result from errors in progression assessments. However, although BICR lessens some potential biases, it does not remove all biases from evaluations of treatment effectiveness. In fact, as typically conducted, BICRs may introduce bias because of informative censoring, which results from having to censor unconfirmed locally determined progressions.”

Her er sitatet som har etterlatt meg med noen tanker i forhold til INITIUM-studien:

“However, if informative censoring occurs more frequently in one arm, bias will result. It is reasonable to speculate that, in some studies, more informative censoring will occur in the control arm. In such cases, the biased and more optimistic survival curve of the control arm will attenuate estimates of the effectiveness of the experimental therapy.”

Kan dette være en del av forklaringen på at studien ikke kom til noen klar konklusjon? Det er sikkert andre faktorer som har bidratt.
--
Redigert 26.03.2024 kl 09:12 Du må logge inn for å svare
Rubin
26.03.2024 kl 11:09 18376

Basert på tilgjengelig informasjon etter den svært overraskende «fiaskoen» (inkludert dine innlegg) tror jeg vi vil få en positiv overraskelse vedr. INITIUM i April etter en grundig sjekk av analysedataene.
Da kan det bli gøy for shorterpakket som må dekke inn ti-gangern…
Fluefiskeren
26.03.2024 kl 11:13 18363

Hvor sannsynlig er det at dataene er feiltolket? Det må da være flinke fagfolk som gjør det vil jeg tro.
elnomi
26.03.2024 kl 11:25 18316

Glem heller ikke AACR fredag 05.april med TET / TENDU.
Kan bli en fin positiv overraskelse like over påske.
Rubin
26.03.2024 kl 11:30 18298

Det vet vi jo ikke, men feilkilder i BICR samt uventet god virkning av de to andre medisinene som ble benyttet kan jo være årsaken…
Hugoil
26.03.2024 kl 17:29 18116

Den statistiske fordelingen for den kommende "overraskelsen"/eventen er neppe heller normalfordelt. Da får vi kanskje også denne gangen helt motsatte reaksjoner enn forventet.
Redigert 26.03.2024 kl 17:57 Du må logge inn for å svare
elnomi
27.03.2024 kl 09:39 17796

Sjekk denne, rykende ferskt! Tiden kan være inne like over påske for et comback i Ultimovacs?
Hentet fra et annet forum. «ULTI gir på ingen måte opp UV1 og de fortsetter satsningen for fullt på TET. Børsverdien impliserer imidlertid at ULTI er så godt som verdiløst..🧐»

https://ultimovacs.com/content/2024/03/20240323-Ultimovacs-company-presentation.pdf
Ransen
27.03.2024 kl 09:49 17761

Ja, foreløpig er det bare et fåtall som har fått dette med seg og lastet opp, men plutselig blir det viden kjent og aksjen tar fyr…
Hugoil
30.03.2024 kl 14:59 17299

Hvorfor heter det statistikk? Er det fordi de sikreste tallene kommer fra staten - eller saten?
Da kan vi potensielt ha satistikk, hvorav 20 av 39 sykehus i INIT ligger i USAtan.

USAtan - som varsler Putin om en terroraksjon 2-3 uker før den inntreffer. Man leker da ikke satan.
Ikke sant, 95% effektiv.


--
aarvold

1

3t
Ad 3
Er det 100% sikkert at det ikke har blitt en feil i veiledning til utprøvere slik at alle pasintene fikk soc pluss UV behandlings regimet? Pga covid vil jeg anta at monitorene ikke var fysisk tilstede på sykehusene ved oppstart og rekruttering av pasienter, og at dette evt. kunne medføre feil.
--


Alt gikk mye tregere under covid - også det som ikke gikk tregere brukte unnskyldningen om at lengre tid pga. covid.
Bare ULTIMOs rekruttering gikk raskere.


iscenesat ?

Janus og judas DNB (eid 42% av saten) er jo indikatorer for det.--
statistikk - Det Norske Akademis ordbok

NAOB
https://naob.no › ordbok › statistikk
·
Translate this page
ETYMOLOGI. fra tysk Statistik, grunnbetydning 'beskrivelse av en stats indre forhold'; til nylatin statisticus 'som gjelder statssaker'; jf. statistisk.
--


Satan har shanghaiet språket - og misbruker det.
fredsbevarende operasjoner
Redigert 30.03.2024 kl 15:04 Du må logge inn for å svare
Hugoil
30.03.2024 kl 15:28 17233RULE
297

1
3t
Hvad data og fakta har vi egentlig fået fra studiet…?
Fra børs melding:

With the 18-month minimum follow-up of the patients in the trial, the median PFS was not reached in either arm, and the Hazard Ratio (HR) between the arms for PFS was 0.95.

Jeg synes at det er ret kritisk at median PFS ikke er nået. Det svarer vel til NIPU hvor KM plot krydsede hindanden. Når patient populationen er så frisk, så er der blevet aflæst for tidligt…?

Det er også ganske uforståeligt at der ikke er en eneste kommentar om at studiet ikke har forløbet som forventet i kontrol armen. Ikke en eneste sætning om noget der er en kjæmpe surprice ! ! !

1WernerVonHaussenberg
4703
INSIDER
3t
Når patient populationen er så frisk, så er der blevet aflæst for tidligt…?

De har rett og slett hatt for få folk i studien. Men Ultimovacs har jo basert seg på at at pasientene skulle få progresjon ca. i CM067-tempoet når de har guidet. Hadde det vært 40 stk til i INITIUM så hadde studien lest av i H1 2023, for da hadde 70 stk fått progresjon til da.

1RULE
297

1
3t
Ja, men det ændrer jo ikke ved at patient populationen / sammensætningen er helt skæv. Så skal man kigge på en friskere sub-gruppe og finde ud af hvad man kan forvente i en sådanne. Og vil man overhovedet gennemføre et studie på så frisk en gruppe…? Studiet skal også køre i længere tid, da forskelle typisk først kommer frem hen imod slut - i halen af data sæt for immun / CPI’er / …
Hvis SOC performer så vandvittig godt på friske patienter, jamen så giver det ingen mening at forsøge at forbedre behandlingen. SOC rækker ganske enkelt fint. Dog ved vi selvfølgelig ikke om der kan udvikle sig en OS forskel ude til slut som i NIPU.

1WernerVonHaussenberg
4703
INSIDER
3t
Og vil man overhovedet gennemføre et studie på så frisk en gruppe…?

Nei, man burde ikke det. Men altså, inkluderingskriteriene er de samme som CM067. Så det som har skjedd, er trolig at man – by accident – har fått klart å rekruttere veldig friske folk som fyller de samme inkluderingskriteriene (uopererbar stage iii b-d og stage iv malignant melanoma). Man vet jo ikke om noen er langtidsoverlevere eller ikke, før tiden fra behandlingsstart har gått, og de enten har fått progresjon, eller ikke.

1RULE
297
3t
“by accident” : skal man ikke kontrollere at patienterne er pænt fordelt inden for kriterierne…? Eller tager man bare de første som kommer selvom de så alle lander i den friske ende af skala’en…?

1WernerVonHaussenberg
4703
INSIDER
3t
“by accident” : skal man ikke kontrollere at patienterne er pænt fordelt inden for kriterierne…?

Pasientene har vært innenfor kriteriene. Men det betyr ikke at de ikke kan ha god respons på behandling, likevel.

1 svar
1nordpolen
849
3t
INITIUM er en studie «alle» ville være med i, det er min antakelse. Dvs at selv om man er ganske «frisk» så hiver man seg på. Null ekstra tox og bare e
---Jens trenger ikke å ha smuglet ut et dobbetl sett av UV1-doser OM pasientene er randomisert til kotrollarm og eksperimentell arm ETTER at alle pasienter har fått medisin. En hacking eller programmeringsfeil er alt som skal til for det - om ikke vi får framlagt en NATURLIG forklaring.


Når Janus stygg-manipulerer forrige onsdag-til-torsdagens LOOPHOLE, så hvorfor kan ikke CRO manipuleres/hackes?
Vi så dette i NANO uten at ledelsen, selv om aksjonærgruppen AGN fik den endret - så levde dette/kreftsvulsten videre.
Nå er det opp til ULTI å LEVERE.
Bør gjentas:
--
RULE
297

1
3t
Hvad data og fakta har vi egentlig fået fra studiet…?
Fra børs melding:

With the 18-month minimum follow-up of the patients in the trial, the median PFS was not reached in either arm, and the Hazard Ratio (HR) between the arms for PFS was 0.95.

Jeg synes at det er ret kritisk at median PFS ikke er nået. Det svarer vel til NIPU hvor KM plot krydsede hindanden. Når patient populationen er så frisk, så er der blevet aflæst for tidligt…?

Det er også ganske uforståeligt at der ikke er en eneste kommentar om at studiet ikke har forløbet som forventet i kontrol armen. Ikke en eneste sætning om noget der er en kjæmpe surprice ! ! !
--


Når det gjelder.....:
--
WernerVonHaussenberg
4703
INSIDER
3t
Og vil man overhovedet gennemføre et studie på så frisk en gruppe…?

Nei, man burde ikke det. Men altså, inkluderingskriteriene er de samme som CM067. Så det som har skjedd, er trolig at man – by accident – har fått klart å rekruttere veldig friske folk som fyller de samme inkluderingskriteriene (uopererbar stage iii b-d og stage iv malignant melanoma). Man vet jo ikke om noen er langtidsoverlevere eller ikke, før tiden fra behandlingsstart har gått, og de enten har fått progresjon, eller ikke.
--
......hva menes i teorien og hva ble ment i praksis med "uopererbar"? Har det i dette tilfellet blitt tolket/sett som ....UNØDVENDIG å operere, fordi de er friske nok enten forut eller ift. BÅDE kontrolLARMENS MEDISIN SOM MAN VISTE har god effekt og garantien ved det i også eksperimentarmen??
Redigert 30.03.2024 kl 15:38 Du må logge inn for å svare
Hugoil
30.03.2024 kl 15:43 17202

Om ingen NATTURLIG forklaring blir lagt fram, så er INIT dømt til å bli fulgt opp i 2-3 år til for å AVSJEKKE MODNEDE OS-tall.
Rassen
03.04.2024 kl 10:00 16439

Alt under 30,- her er supersalg! Kollapsen som var ble kraftig overreagert.
Hugoil
03.04.2024 kl 14:55 16173

Da har vi vært der. For mye klvoneri fra en aktør i handelen med for lite kunnskap om Ultis tynnere "student-poster" på konferansen. Er ute, før han selv finner ut at han må selgwe framfor å stabilisere kursen - før børsene og olja topper ut.
Redigert 03.04.2024 kl 14:55 Du må logge inn for å svare
Hugoil
04.04.2024 kl 09:09 15819

Kan han ha ha lånt de tilbakekjøpte shortaksjene, levert tilbake noe til Folkefinedefondet og bygger med resten markedet oppover med salg av disse aksjene mellom seg selv? Ulti, me market. 7. himmel slik som loopholet? Med DNB i bånn.
Redigert 04.04.2024 kl 09:19 Du må logge inn for å svare
Hugoil
04.04.2024 kl 10:47 15625

Det er tynt marked og tidvis veldig lite handel, mye stabilisering og relativt lange perioder uten handel ...... med fake omsetning 40mnok første 2 timer i dette lille selskapet.
Vi fikk dagens første sperre 115K på kjøp 12,40 nå.
I går var det 2 ganger sperrer oppunder 200K før det etterhvert kom en sperre 200K på salg - som evt. ble kjøpt av seg selv..
Tror han har lagt seg ut på en for lang svømmetur.
--

nordpolen
865
20m
Flere som synes abstraktet indikerer at UV1 kan gi en litt forsinket respons, og at PFS da kan være et relativt dårlig endepunkt for UV1?

>>Det er følgelig det - om ruge-innlegget noen uker før krakkdagen på derfor-virker-uv1 tråden har rett i at uv1 virker best på de dårligste pasienter, hvilket NIPU og INIT kan indikere.

Det er skummelt så lite endel på TI leser på HO. Man kan kanskje si at det er dårlig gjort av de andre å så bare la det sirkulere på interne meldinger/chatten.


Tror dere HO sletter meg om jeg skriver som sant er, at kursen må langt over åpningen for å unngå at det blir formert bear candle signal i dag? Det var tilsvarende de ble så lei seg for på TI i 2018 at de fant å ville slette meg for å poste for mange korte innlegg i diskusjon om hva som er korrekt TA-metode i diskusjon med en annen og flere som ikke likte negativ TA. Tenk å ville seg så vondt - i menigheten man går i. Sannelig sannelig, da har man ikke forstått mye av teologien utover den gresk-ortodokse.

Hva er det de mener da, at man må vite hvordan man skal te seg i ....penge-spill? Det blir det woke og cancel culture av, samt redusert tillit og degenerasjon. Slik som i kornona-furora og Ukraina-krigen. Scratch my back, lag noen tegneserier, memer og ai-musikk og post på TI.

Hva skal til for å få nivå-heving, et bedre samfunn, forum?
Redigert 04.04.2024 kl 12:26 Du må logge inn for å svare
davrab
04.04.2024 kl 15:11 15278

Det var tydelig/klassisk Pump&Dump fenomen siste par dager!
Hugoil
05.04.2024 kl 14:23 14984

Her ligger det endel:

"Unknown - unknowns er det ikke ligefrem, men respekt at du var mer forsigtig. Jeg brændte skikkelig nallerne.
Uden vi ved mye endnu så er hoved tesen vel en væsentlig fejl rekruttering for at forklare kontrol armen ( og eksperiment arm ). Jeg er ikke så branche kendt, men ingen nævnte risiko for om studiet skulle fejl-rekruttere så voldsomt, som så vil give en uhyggelig over-prestation i kontrol og eksperiment armen.
Bias i sensur i kontrol armen er åbenbart noget branchen har lidt tendens til også, så kan også være en medspiller.

Hvis vi antager og fokuserer på fejl-rekruttering, ja så er det da en kæmpe fallit erklæring for dem som har kørt selve studiet og et tillidsbrud i branchen på om man kan bestille studier som har den fornødne præcision, hvis det er tilfældet. Kan vel blive lidt en “hot potato” hele denne misæren, hvis det er tilfældet…
Der er noget her man skal til bunds i, men afhængig af outcome, så vil forskellige stakeholders potentielt ikke have stor interesse i at man kommer helt til bunds."


....og i tillegg ligger det et motsetningsforhold mellom starten og avslutningen - i det at noen betrakter det som unknown unknowns, mens det for noen få andre ikke er det, men known unknowns; hvilket i innlegget beskrives ved at noen ikke vil ha det opp for dagen, slik det var for NANOV ...og forumdebattanter og småinvestorer uten at de vet det selv ....siden de er øk. eksponert og dermed .........DEGENERERER, noe systemet lever av.. (hvis en minimum aksjonandel 10% frostår dette, så er det håp for framtiden. hvis ikke vil systemet fortsette i egen masturbasjon)

Se opp for 3dagers HS til 8 i samkvem med indeks og olje fall på dødse-tråden.
Redigert 07.04.2024 kl 12:44 Du må logge inn for å svare
Rule
05.04.2024 kl 14:35 14948

P&D - nej. Der skal hjemkøbes shorts fordi der ikke kommer emi i overskuelig fremtid. Fordi vi får mye nyt imellem, fordi kursen er totalt gruset, fordi noget ikke stemmer for Initium - UV1's effekt studeres og output lader vente på sig,....

Havde folk bare ikke smidt aktier ud til short inddæk for småpenge, ja så havde de også inddækket for mye større penge - suk:
...små procenter op ifht. kurs fald og folk vælter ud
....ryste træet og folk vælter ud...
Redigert 05.04.2024 kl 14:37 Du må logge inn for å svare
Oksenbull
09.04.2024 kl 11:56 14559

Her ser det foreløpig ut som en bunn, opp mot 10-12 kr igjen
Rassen
09.04.2024 kl 12:00 14550

😂😂😂 Er du spåmann?
Gullhaugen
12.04.2024 kl 11:06 14126

Sjekk nylig Price Target i US basert i dollar . WOW https://fintel.io/sfo/no/ulti
elnomi
16.04.2024 kl 08:09 13856

Spennende tider i Ultimovacs. Like før påske lastet Gjelstens høyre hånd godt opp i Ultimovacs. Et sterkt signal på at Gjelsten har tro på selskapet og vil gjøre det som skal for at Ultimovacs får realisert potensialet. Alt i morgen er det business update og det gjelder nok å posisjonere seg her lavt på 10 tallet. Kursen kan lett dobles eller mer innen sommeren kommer. Være med?
mimer
16.04.2024 kl 08:42 13767

Håper det kommer melding om trading halt før børsåpning i morgen, og at de kommer med oppdatering om INITIUM. Helst at det er noe feil med kontrollarmen eller noe, og at resultatet må skrotes. Men det er nok for mye å håpe på. Men noen forklaringer og diskusjoner rundt hva som har skjedd, og hvorfor, bør de vel komme med...
Hugoil
23.04.2024 kl 17:29 13402

1) Hvem er ULTI sin juridiske rådgiver?
2) Bør man kunne forvente noe fra selskapets finansielle rådgiver i denne situasjonen - eller blir de inhabile som følge av at Janus er deres kunde?


Med tiden HAR dette blitt mer og mer klart - og KOMMER til å bli det også: Det har skapt og vil skape et POTENSIALE, alt annet like. FRA TekInvestor:
--

Graaspurv
187
24m
Nå var det ikke noe Local Review her og det gjør vel også muligheten for å kontrollere tallene direkte hos hver site, begrenset.

Da har vi en litt ukomfortabel situasjon hvor makt over tallene i studien hviler på svært få hender sentralt hos ekstern aktør, samtidig som hundrevis av millioner, potensielt milliarder står på spill.

Så har man en større aktør som shorter aksjen til døra, stikk i strid med alle andre antakelser i markedet.

Og når studien kommer, så er det altså totalt kræsj og store “overraskelser” som man hittil ikke har funnet ut av.

I en slik situasjon ville det være noe naivt å ikke undersøke også potensielt Urent Trav.

Man har lest og hørt skrekkhistorier om hvordan korrupsjonen har sevet inn også i forskning og regulatoriske myndigheter, særlig må man få si, i USA, hvor denne studien ble administrert fra.

Jeg sier ikke at det sannsynlig, og man skal selvsagt stole på folk, men om man ikke finner bakgrunnen for de overraskende resultatene, så bør - i den grad det faktisk er mulig, også dedenne linja tittes litt nærmere på.

Så har man eventuelt utelukket også det.
--
Hugoil
24.04.2024 kl 14:20 13010

Børsene har gått godt mens Ulti er loophola ned med salg mellom seg selv (5-6 dager med bullish divergens mellom kurs og rsi i timeschartet) uten at shorterene har økt shorten, bare tatt ned kursen for å få en billigere shortinndekking ....snart?

.
Redigert 24.04.2024 kl 14:22 Du må logge inn for å svare
HAS
24.04.2024 kl 14:31 12984

https://twitter.com/radforsk/status/1783023258083668391?t=j6isOtiPQrEutVUkmKpeiA&s=19

Her er det fullt fokus på den positive overraskelsen at vaksinen er trygg og ikke har gitt bivirkninger. Dette var hovedfokus i utprøvingen og gir grunnlag for videre studier og presentasjon senere i år.
nad.oslo
24.04.2024 kl 16:30 12870

Oslo, April 24, 2024: Ultimovacs ASA ("Ultimovacs") (OSE ULTI), a clinical-stage
biotechnology company developing immunotherapeutic cancer vaccines, today
announces that the data from the Phase II clinical trial INITIUM (NCT04382664
(https://clinicaltrials.gov/study/NCT04382664?term=ultimovacs&rank=2)), will be
presented in a poster session at the 2024 ASCO Annual Meeting, taking place May
31 - June 4, 2024, in Chicago, IL & Online.

INITIUM is an Ultimovacs-sponsored randomized, comparative, multicenter Phase II
trial evaluating the company's therapeutic cancer vaccine candidate UV1 in
combination with the checkpoint inhibitors ipilimumab and nivolumab as first-
line treatment in unresectable or metastatic malignant melanoma. The trial was
conducted at 39 hospitals across the U.S., U.K., Belgium, and Norway, and 156
patients were enrolled between June 2020 and July 2022.

The poster presentation features key findings and analyses after a minimum 18-
month follow-up of the patients in the trial.

Presentation Details:

Abstract Number: LBA9519
Abstract Title: Ipilimumab and nivolumab plus UV1, an anticancer vaccination
against telomerase, in advanced melanoma.

Session Title: Poster Session - Melanoma/Skin Cancers
Poster Board: 303
Date and Time: June 1, 2024 1:30 PM - 4:30 PM (CT)
Presenter: Paul Lorigan, Professor of Medical Oncology at the University of
Manchester and Investigator in the INITIUM study

Late-Breaking Abstracts are under embargo and will be released at 7:00 AM
(CT)/8:00 AM (ET) on the day of the presentation.
Hugoil
24.04.2024 kl 17:55 12737

Er det noe mer å si om sluttauksjonen, annet enn at den var relativt stor og satt 4% ned under hovedvekten av omsetningen siste kvarter?
Redigert 24.04.2024 kl 17:56 Du må logge inn for å svare
HAS
24.04.2024 kl 18:12 12718

Noen hadde store forventninger til ASCO, og ble kanskje litt skuffet over at det vil handle om en poster-presentasjon.

Det vil likevel være resultatene av den utvidede analysen som er avgjørende. Disse vil uansett nå aktuelle aktører i bransjen.

Bare å smøre seg med tålmodighet til mai/juni....:)
nad.oslo
24.04.2024 kl 18:38 12669

Enig at slutt aksjonen har vært merkelig idag, i starten ble det slengt aksjer nedover. Helt på slutten ble det lagt noen større poster som ble slukt opp og det gikk relativt raskt opp mot 8 før denne slutt aksjonen. Virker som noen vil holde aksjen nede. Men det er bare å sitte rolig den spretter nok opp snart.
HAS
24.04.2024 kl 18:50 12675

Kan det komme forsøk på oppkjøp før en utvidet analyse bringer kursen til nye høyder?

Satser på at Gjelsten i så fall selger seg dyrt...):
Rassen
24.04.2024 kl 19:23 12676

Nei
Hugoil
24.04.2024 kl 21:45 12485

Det var ltie omsetning i dagene forut og også i dag før meldingen, så forventnignene til ASCO var nokj ikke så store. Sluttauksjonen var merkelig. Burde undersøkes.


https://research.manchester.ac.uk/en/clippings/new-hope-for-skin-cancer-patients-after-scientists-develop-simple
nad.oslo
24.04.2024 kl 22:08 12422

Blir bedre imorgen, regner jeg med, vi får se, meldingen kom 16.20 så var det denne sluttaksjonen da med 35k aksjer som ble slengt ned 😊
Hugoil
25.04.2024 kl 09:22 12163

Ja og så børspause rett etter åpning i dag pga. kluss i handelen, samt 90K aksjer etter 10 min lagt ut for salg 20 øre under best salg - og som ble kjøpt ganske fort av hvem uten at markedet hentet seg opp.
Tror de styrer det meste av handelen - om det så skulle være DNB, med seg selv i denne nå uforståelig lite likvide aksjen ift. for 2 uker siden (hvor det nok også var stor andel fakeomsetning). Det er vel DNB som er market maker - og finansiell rådgiver?

Hvorfor får man ikke vite hvem som er market-maker i en aksje?
Redigert 25.04.2024 kl 09:23 Du må logge inn for å svare
Klabbeføre
25.04.2024 kl 11:35 12100

Her blir det manipulert heftig for øyeblikket, hver gang den vender opp selger noen den 20øre ned samtidig som de ligger med store kjøpsordre godt under aktuell kurs

Hvem er det som laster mon tro?