ULTI: TEKNISK kursmål/kurs sett opp mot FUNDAMENTALT kursmål/kur

Hugoil
ULTIMO 24.03.2024 kl 13:55 28753

I tiden forut krakket ble det diskutert litt hva kursen ville gå til om det ble PE not met.
Det høyeste anslaget var 50-70.
Det laveste anslaget var 20-30.

Shorterene kan ha både ha vært veldig heldige og overrasket over hvor god inndekning de fikk i området 8-12 kanskje opptil 13 kroner.
At de var heldige kan skyldes 2 ting:
1: Store investorer kan ha vært "bold" og også forberedt seg på en PE not met med rundgang med seg selv og sine aksjemeglere/DNB som kan ha ymtet om det Holum skrev i analyseoppdateringen kunne være Janus sitt short-rasjonale.
2. Om mulig, så må man anta at Janus manipulerte åpningsauskjonen til å åpne lavest mulig. Det ville da være lett med "bolde" store investorer. Men er det mulig? Janus kunne få til det med å legge sine gjenstående innlånte aksjer for salg i åpningsauksjonen samtidig som de la inn kjøp av det samme volumet på samme kurs.

UKECHART:
https://www.tradingview.com/x/BAgmV8Nt/
- Vi ser at 20-30 har de de laveste og eldste referanser i kurshistorikken, så anslaget har noe for seg - særlig om det er noe av verdi og penger igjen etter INITs PE not met.
- Har formert BULL PIERCING LINE


INIT utgjorde ca 1/4 av de 5 studienes markedspotensiale. Om INIT anses som avskrevet til 0, NIPU til 0,75 og de gjenstående tre andre studiene som 50/50 sjangser, mao. 3*0,5; så er det 2,25 igjen av ULTI-flaska som før var full med 5 enheter.

Nå er det INIT og NIPU som har de største markedene, og disse to er omtrent jevnstore. Så verdimessig så skal disse studiene trekke mest ned på kursen. I tillegg har de også hatt eventen AVLEST og det kicker derfor inn ytterligere trekk i DNBs kursmål 200. Men 196 kroner borte er overreaksjon fra meglerhuset, som staten eier 42% av. Så dette kan være planøkonomi.

Markedsstr. for INIT+NIPU er litt mer? enn halvparten av den samlede markedsstørrelsen for hele ULTI-flaska . Da skulle vi kanskje nå ha et kursmål på 100 (husk NIPU lever med 0,75). Edison lander på 80. Men dette er kursmål og ikke kursen. Vi kan derfor ihvf. fuzzy logisk halvere og får 50 og 40. Og inkluderer vi de avleste resultatenes negative overføringsverdi på de 3 gjenstående studiene - som kan antas noe begrenset idet kontrollarmenes medisin for disse 3 er ulik den som ble gitt og var lik i både INIT og NIPA studiene (noe som øker sjangsen for at local review kan bli ulik central reviews PE not met også for INIT); så får vi 25 og 20 om vi tar hardt i.

Så da er vi på 20-30 som var worst case kurs for worst case PE not met.

Var jeg analytiker i DNB ville jeg sagt 20 som kursmål - hvis jeg ikke hadde noen planøkonomiske grunner for noe annet.
Det passer også med linjene i chartet.

På UV1-fungerer-tråden (som jo begynner å bli kjedelig lang å trykke seg fram til de siste innleggene på), så anslo jeg kursrangen 11-12,5 rett forut eller rett etter ULTI-eventen over påske. Basert på nye (aposteriori/testede) linjer i chartet mitt, som ikke framkommer i ukechartet ovenfor, så endrer jeg rangen til 11-13.

Alt etter eventen, så må nok DNB-analytikeren endre sitt kursmål.


--
Rent algoritmeteknisk utregnet, etter en grundig gjennomkjøring av chartet, så ligger worst case åpningskurs (på krakkdagen) TA-messig på 14,88. (HOD den dagen var 14,92.) Åpning under dette blir below rationality dess lenger under kursen åpner.

Innenfor visse programvaremessig funksjonelt (og da inkluderer jeg investorers handel med seg selv og aller helst kun seg selv muliggjort med algoer og algoers ID, vi kan ikke regne med Finnestilsynet før vi KREVER det), så er det svært lite som er tilfeldig. Det som blir mer tilfeldig er volumet og presset fra det øvrige markedet (hvilket TekInvestrs sentimentmålinger gav verdifull innsikt i), selskapets egne rapporteringer og børsmarkedet forøvrig (hvor "børsmarkedet forøvrig" er satt opp med samme programvaremessig funksjonalitet, videre satt opp mot olje, indekser, renter etc.).


Det er lite trolig at de som var bold og solgte på krakkdagen, hadde noen formening om hva som ville bli åpningskursen utover første avsnitt ovenfor. Det er mest trolig at de bare tok åpningskursen for gitt - og la seg tett på den. At kursen oscillererer rundt åpningskursen vil jo være en naturlig funksjonalitet og reflektere en viss grad av egne vurderinger blant de bolde og deres meglere i minuttene forut. Men denne gangen (så som flere ganger i NANO) så vi ingen print under åpningskursen, hvilket er indikasjon på at den var satt kunstig/manipulert lavt. Kursen gappet da også +1kr akkurat i det den første timen var ferdig og til den andre timen startet. Det samme finner vi igjen i kvarterchartet, hvor det også kom gap opp for flere av de påfølgende kvarterene. Første 5 kvarterene var grønne candlesticks OG hadde de desidert høyeste volumene, så det aller meste av JANUS sin inndekning ble nok gjort den første timen - når de kanskje selv visste at de ville ha fordelen av en manipulert lavt satt åpningsuksjon og ville benytte seg grovt av det framfor å gi andre muligheten.
Det er noen utenlandske meglerselskap som har lokasjon i Norge, grunnet nærhet til børsen ved kortest mulig fiberkabellengde. Rekk opp hånda de som mener at om Finnestilsynet faktisk eksisterer, så burde de sjekke i det minste åpningsauksjonens programvare og de deltagende algoer - særlig om Finnestilsynet aldri har gjort det før, please - for investors flest sin skyld.

At kursen skal ligge langt under JANUS sin inndekningskurs, er bare hersketeknologi. Det er grådighet satt i programvaremessig funksjonelt, urettferdig system.
For det første virker åpningskursen å være sterkt manipulert.
For det andre dekker JANUS seg faktisk inn med snitt 10,5-11 - hvilket er en betydelig aktørs prismening (selv psykopater/kriminelle kan tenke rasjonelt).
At den troligvis kriminelle JANUS ser ut - fra aksjonærlister - som manipulerende psykopat å ta seg vann over hodet og sette ny short når de ser at de har kontroll over markedet med sine metoder (se også dagen med loophole på UV1-fungerer-tråden hvor shorterene kan ha hatt over halve dagsomsetningen som var lav); bør være hovmod/hybris for fall - omtrent som for menigheten på TekInvestors som lenge hadde setebeltene og pedalen inne for 300.


- moderasjon i ytterkantene -
Redigert 24.03.2024 kl 17:39 Du må logge inn for å svare
Hugoil
14.05.2024 kl 15:14 4443

Tja, dette ble slappere av olja og indeksen og har utviklet seg til en nå 4/5 ferdig kjøpssignal OmvendtHodeSkulder, på stigende bunnlinje fra 1. mai og over fallende toppline fra 6. mai. Ligger nå inne med formert Bull Homing Pigeon i timeschartet (etter at shorteren har solgt til seg selv på 6,95 og 6,93 (ptoensielt "market-making") og selv begynner å kjøpe.
Redigert 14.05.2024 kl 15:17 Du må logge inn for å svare
Hugoil
14.05.2024 kl 16:30 4420

Manipulert ned 1,6% i sluttauksjonen til å slutte på dagens laveste med 9% (24K) i sluttauksjonen av dagsomsetningen 260K aksjer.
Redigert 14.05.2024 kl 16:42 Du må logge inn for å svare
Klabbeføre
14.05.2024 kl 16:38 4445

Gøy dette, skal vi tippe rundt 230 000 aksjer av dagens omsetning var denne aktøren som handlet med seg selv?
nad.oslo
14.05.2024 kl 16:52 4449

Handlet med seg selv? Jeg kjøpte endel idag.😉
Hugoil
14.05.2024 kl 21:03 4339

Kjøpte litt jeg også. Vi ligger da tross alt inne med formert BULL PIERCING LINE formert i dagchartet på mandag + formert bull harami i times på ettermiddag i dag. Det var vel derfor den gikk 3+% på formiddagen, inntil de fant ut at det var trygt å handle nedover med seg selv.
Med kun 2 handledager igjen denne uka, så kan vi fort få formert BULL PIERCING LINE også i ukeschartet før 17.mai. Da er vi trolig igjen ved en 8,5ier neste uke. Inneværende uke kan slutte på 8,1 i overmorgen, bla. basert på transformasjonen av tidligere nevnte OHS til i morgen en sågodt som ferdig 3dagers Dobbel Bunn. (sluttauksjonen er lettest å manipulere, fordi den er mest uvanlig å delta i for andre, så det er gode kjøp der - om ikke kursen går før).
Onsdag 29. mai ser jeg triggerpunkt til 10 (eller best case 10,4 fredag 24. mai)

Noen som handlet i sluttauksjonen?
Redigert 14.05.2024 kl 21:21 Du må logge inn for å svare
nad.oslo
14.05.2024 kl 23:40 4235

Jeg holder aksjen til slutten av Mai, eller når vi ser 9 tallet. Har en pen snitt og plukket opp nok aksjer nå. Så da venter vi neste rekyl selger ikke under 8 nei.😉
Klabbeføre
15.05.2024 kl 10:27 4131

Short ligger klar med en stor kjøpsordre på 7kr, her er det bare å holde på aksjene og la short få betale dyrt
nad.oslo
15.05.2024 kl 16:31 4106

Ble en pen oppgang bra man sitter rolig. 😉
Hugoil
19.05.2024 kl 12:34 3930

Sluttet torsdag før 17. mai med meget tilforlatelige bull abandoned baby/doji star i timeschartet, da sluttauksjonen ble lagt smult ned i forsiktig handel med tidenes minste salgspress (ift. dagsvolumet) i den nye aeraen etter 7. mars.

Dermed har vi nå en 27. mars situasjon - hvor kursen denne gangen har lagt en drøy dag oppunder taket i halvannen måneds lang fallende trendkanal. I
denne trendkanalen har det utviklet seg et nesten like langt kjøpssignal OHS - med halslinje som sammenfaller med trendtaket.
Algoene produserte litt shortinndekning med en times inverted hammer kl 13-14.

I dagchartet fikk vi onsdag avgitt BULL PIERCING LINE. I ukechartet har vi fått foremrt BULL ERNGULFING.

Det store spørsmålet er om vi får vårens vakreste eventyr - formering av kjøpssignal dobbel bunn med halslinje 13,7.
Da kan vi i tilfelle få et slags "NIPU-event" - både i overført betydning og i sin egentlig betydning.
Redigert 19.05.2024 kl 12:39 Du må logge inn for å svare
Klabbeføre
21.05.2024 kl 12:29 3680

Så er det på an igjen, short selger den ned 5% ved å flytte aksjer mellom kontoene sine og legger seg på kjøp rett over 7..
Hugoil
21.05.2024 kl 17:57 3597

Har ikke vært større omsetning på åpningstimen siden 7. mai - hvor shorteren dekket seg inn med 23K over dagen (steg 3% den åpningstimen MEN falt 6,2% over dagen ...!).
Lenger bak enn det, så må vi til 25. april for å finne større omsetning enn i dag. Da var kursen også ved et delikat punkt, og kursen falt den timen 5,5% (falt 8,6% over dagen).

Tilsvarende tall for OSEBX var 7. mai +0,12 (+0,3%) og 25. april +0,1 (+0,4).

Sluttauksjonen var på småhøye 40K og høy ift. dagsomsetningen, mens den i selve sluttauksjonen falt bare 1 øre mot mye mer siste tiden.

Tolkninger?
Redigert 21.05.2024 kl 17:58 Du må logge inn for å svare
Klabbeføre
22.05.2024 kl 17:22 3415

Stiger fint til 7.32 også kommer short på banen og tvinger aksjen nedigjen til 7,03 i sluttauksjonen ved å flytte aksjer mellom kontoene sine. Oslo børs er en manipulert drittbørs..
Hugoil
22.05.2024 kl 19:07 3385

Noen som har lister med topp50 endringer?

50dagers glidende snitt ligger nå på 12,58.

En sykel på 3 mnd er snart over.

Formerte BULL HOMING PIGEON i både 4timers og dagchartet i dag.


Hvilken vei er minste motstand?


Algoene har detektert å fyre av oppover fredag kl 09.
Redigert 22.05.2024 kl 19:23 Du må logge inn for å svare
Klabbeføre
22.05.2024 kl 20:37 3399

Short dekker seg ikke inn, den ligger planke stabil på 1,48% og har gjort det siden April. Hvorfor driver denne aktøren og flytter aksjer frem og tilbake mellom egne konto dag inn og dag ut for å holde kursen i intervallet 6,9-7,1? Dette har pågått i 3 uker nå
elnomi
23.05.2024 kl 09:14 3262

Få dager igjen til ACSO.
Ultimovacs vil presentere dataene fra den kliniske fase II-studien Initium på American Society of Clinical Oncology (ASCO)-årsmøtet 2024, som vil bli avholdt fra 31. mai til 4. juni 2024 i Chicago.
locksley
23.05.2024 kl 09:48 3235

På et annet forum står det at det kommer abstract til ASCO natt til i morgen fredag. Kan bli FOMO light i dag?
Klabbeføre
23.05.2024 kl 10:01 3242

Ordreboka er smekkfull med kjøpsordrer, og denne aktøren får ikke tak i andre aksjer enn de aksjene som de selger til seg selv og flytter mellom kontoene sine på dette nivået

Burde bli en kursreaksjon her snart
Klabbeføre
23.05.2024 kl 10:15 3338

Alt som skal til her er nok at noen tar ut 15 000 aksjer fra 7.05 opp til 7.30 så går nok algoritmene bananas
Klabbeføre
23.05.2024 kl 14:40 3290

Nok en dag med full styring av aksjekursen på Oslo nissebørs, skal vi tippe at de styrer den i sluttauksjonen til 7,03kr idag igjen?

Noen som har en formening om hvilken aktør som gjør dette, og hvorfor?
Klabbeføre
23.05.2024 kl 16:15 3243

Der var vi selvfølgelig på 7.03

Manipulert søppel
Hugoil
24.05.2024 kl 09:06 3107

Det var lenge psykose i ULTI og man kunne gjøre gode salg.
Det er fortsatt psykose i ULTI, men nå kan man gjøre gode kjøp.


Fra prepubliseringer ASCO. Dette er hjernekreft, N=46 (for både kontroll og ekspr.arm?):
--
https://meetings.asco.org/abstracts-presentations/233019
Conclusions:
In RELATIVITY-048, NIVO + RELA + IPI demonstrated encouraging efficacy, with a confirmed ORR of 58.7% and a 48-mo OS rate of 69.1%. There were no new safety signals with NIVO + RELA + IPI, and the safety profile was generally consistent with I-O combinations. Given the small sample size, additional studies are needed to confirm the efficacy and safety of NIVO + RELA + IPI. Clinical trial information: NCT03459222.

NIVO + RELA + IPI (n = 46)
Confirmed ORR, % (95% CI) 58.7 (43.2–73.0)
Confirmed DCR, % (95% CI) 76.1 (61.2–87.4)
Confirmed CR/PR/SD rates, % 17.4 / 41.3 / 17.4
Median DOR, mo (95% CI) NR (NR–NR)
Median PFS, mo (95% CI) NR (3.94–NR)
24-mo/48-mo PFS rates, % (95% CI) 57.2 (40.8–70.5) / 51.6 (35.3–65.6)
Median OS, mo (95% CI) NR (NR–NR)
24-mo/48-mo OS rates, % (95% CI) 79.8 (64.8–89.0) / 69.1 (52.6–80.9)
CR, complete response; NR, not reached; PR, partial response; SD, stable disease.datalytiker
114

1
31m
Kom et abstract fra RELA+IPI+NIVO i førstelinje advanced melanoma, virker som de også fikk bedre resultater enn checkmate 67 ville indikert, men liten samplesize.

https://meetings.asco.org/abstracts-presentations/233019 2

(Er selvsagt forskjeller i pasient populasjonene i forskjellige studier, så må være forsiktig med å sammenligne)
--

Sluttet BULL HARAMI CROSS i dagchartet i går, med for tiden høye 60K i sluttauksjonen. Endrigner i shortreg.....?
Redigert 24.05.2024 kl 10:01 Du må logge inn for å svare
Klabbeføre
24.05.2024 kl 09:19 3144

Ligger 110 000 aksjer på kjøp lavt på 7 tallet nå som short har veldig lyst på, synd for de at ingen gidder å selge til den prisen da..
Redigert 24.05.2024 kl 09:21 Du må logge inn for å svare
Hugoil
24.05.2024 kl 10:08 3117

JPMorgan SE har økt 120K på siste liste (ikke flytting fra annen JPM konto). Møgster og Rongevær øker også.
Redigert 24.05.2024 kl 10:10 Du må logge inn for å svare
Klabbeføre
24.05.2024 kl 10:30 3100

CRNA (gamle Targovax) opp nesten 400% siden tirsdag, er Ultimovacs neste mann ut?
Hugoil
24.05.2024 kl 12:04 3054

Kunne vært greit med litt resalisme, ja. Ut av psykosen. Moderasjon i ytterkantene.

Korrigerer min forrige post til ca +45K, hensyntatt ymse konti for kriminelle egenhandler (ikke inkriminelle altså). Så hva om de nå rapporterer denne shortinndekkingen.
Redigert 24.05.2024 kl 12:10 Du må logge inn for å svare
Hugoil
24.05.2024 kl 13:05 3128

Det kommer publiseringer om korona-furorens virkning på kreftmedisiners utvikling på ASCO.
Tror dere det kommer info om dette?: https://steigan.no/2024/05/hvorfor-kan-modifisert-rna-i-covid-vaksiner-bidra-til-kreftutvikling/?utm_source=substack&utm_medium=email
Forfatterne fortalte at men i tilslutning til COVID-19 mRNA-vaksinene kun fokuserte på å maksimere produksjonen av spikeprotein uten å vurdere andre negative effekter.

«Vi må gjøre en dyp refleksjon her: hvis du senker [prosenten] av modifikasjoner, har du en mindre effektiv vaksine mot SARS-CoV-2, men med færre utilsiktede bivirkninger» forteller forskerne bak den opprinnelige studien.


By the way, koronavaksinen var 95% effektiv. Det er mye.
Redigert 24.05.2024 kl 14:59 Du må logge inn for å svare
Klabbeføre
28.05.2024 kl 10:58 2737

Short prøver å dekke seg inn, hold fast på aksjene og la de betale dyrt for å kjøpe tilbake
Klabbeføre
28.05.2024 kl 13:02 2652

510 000 aksjer må kjøpes og leveres tilbake, og salgsviljen er liten

Ser fort kurser på 9-10kr her
Hugoil
28.05.2024 kl 15:36 2535

Har avgitt 2ukers KILE med kursmål 9,7-9,8, hvor vi er på fredag.
Da må man vurdere om det allerede er avgitt 1,5mnd Dobbel Bunn med kursmål 11,3 - og at det der igjen er en 6/7 ferdig formert 2,5mnd OHS med kursmål 16,6.
Tas sistnevnte ut [ - som også vil avgi en 4mnd Dobbel Bunn med halslinje 13,7 og kursmål 21], går
kursen trolig til 18 (ikke bare 16,6 altså) utpå sommeren. Da er vi over glasstaket 15 og det hele kommer an på NIPU i aug/sep, ESMO i sep., og deretter DOVAC lenger ut på høsten.

16-21 området er veldig åpent. Ligeså 21-24. Men se det som 2 etapper.

Noe er relatert til 40 1. (5) august, men det er kanskje (hvis ikke så er dette turn-arounden for ULTI fundamentalt og helt mentalt) en take-off fra et laver nivå eller en topp på et lavere nivå (enn 40). Det pleier å være take-off.
Redigert 28.05.2024 kl 16:12 Du må logge inn for å svare
nad.oslo
28.05.2024 kl 15:40 2532

Veldig bra Hugoil jeg solgte endel idag. Men ikke alt.den skal videre opp denne uken.
Klabbeføre
28.05.2024 kl 16:08 2533

Det tekniske bildet ser bra ut nå

Shorterne bruker alle triks i boka for å prøve å få tak i aksjer nå, de trakk kjøpsordrene sine i 2 timer for å prøve å få den ned på 7,4 før de raidet den opp på 7,87
Klabbeføre
28.05.2024 kl 16:21 2515

Der smalt den fort over 8kr, blir spennende å se hvor høyt den går imorgen
nad.oslo
28.05.2024 kl 16:33 2512

Haha digg at jeg plukket om masse på 7 tallet. Bare å bli.mef opp. Den skal nok mot 9 slutten av uken , de har en presentasjon snart
Fluefiskeren
28.05.2024 kl 16:41 2495

Hurra!

Dagens solide oppgang førte til at mitt papirtap gikk ned fra 93,7 til 93,2 %.

Gøy med farmaaksjer!
nad.oslo
28.05.2024 kl 17:28 2428

Det var leit at du var inne på høye kurser. Jeg sluttet å gå inn i farmaksjer på høye kurser etter nano, targovax . Best å små trade dem på lave kurser. Se på pci gjorde kule 70% men igjen fra bunn. Det var engang de var på 30 tallet.
elnomi
29.05.2024 kl 08:36 2147

Spennende dager nå fremover. Er Ultimovacs neste ut til å få et betydelig kursløft?
En ser CIRCIO mangedoblet seg i forrige uke og PCIB i går/kanskje i dag, så vil det ikke overraske om tiden er inne i Ulti.

Abstract Number: LBA9519
Abstract Title: Ipilimumab and nivolumab plus UV1, an anticancer vaccination against telomerase, in advanced melanoma.
Session Title: Poster Session – Melanoma/Skin Cancers
Poster Board: 303
Date and Time: June 1, 2024 1:30 PM – 4:30 PM (CT)
Presenter: Paul Lorigan, Professor of Medical Oncology at the University of Manchester and Investigator in the INITIUM study
Late-Breaking Abstracts are under embargo and will be released at 7:00 AM (CT)/8:00 AM (ET) on the day of the presentation.
vikingfan
29.05.2024 kl 10:34 2142

Da har jeg kjøpt 30k aksjer i Ultimovacs. Aksjen prises jo til P/B.

På tide ned ett løft her!
Hugoil
29.05.2024 kl 11:12 2149

Change of action i går da kursen for første gang siden 26. feb brøt over 50dagers gjennomsnitt i går, på stort volum ikke sett hlike høyt siden forrgie gang kursen var i 8,5 7. mai. Omsetningen var 3 ganger større enn gjennomsnittet siste 11 dager.
MACD brøt også ut av fallende trendkanal siden 16. juni 2023.
Redigert 29.05.2024 kl 11:27 Du må logge inn for å svare
nad.oslo
29.05.2024 kl 11:48 2109

Vi fikk rett at denne uken så skulle den opp. Sittet snart en måned betaler seg bra nå 😎
Klabbeføre
29.05.2024 kl 12:31 2118

Bra fart i Ulti nå ja, tydelig at algoritmene i aksjebotene har blitt justert

Lurer på hvem som eier disse aksjebotene som støvsuger ordreboken annenhver time, skal bli spennende å se aksjonærlistene