ULTI: TEKNISK kursmål/kurs sett opp mot FUNDAMENTALT kursmål/kur

Hugoil
ULTIMO 24.03.2024 kl 13:55 40348

I tiden forut krakket ble det diskutert litt hva kursen ville gå til om det ble PE not met.
Det høyeste anslaget var 50-70.
Det laveste anslaget var 20-30.

Shorterene kan ha både ha vært veldig heldige og overrasket over hvor god inndekning de fikk i området 8-12 kanskje opptil 13 kroner.
At de var heldige kan skyldes 2 ting:
1: Store investorer kan ha vært "bold" og også forberedt seg på en PE not met med rundgang med seg selv og sine aksjemeglere/DNB som kan ha ymtet om det Holum skrev i analyseoppdateringen kunne være Janus sitt short-rasjonale.
2. Om mulig, så må man anta at Janus manipulerte åpningsauskjonen til å åpne lavest mulig. Det ville da være lett med "bolde" store investorer. Men er det mulig? Janus kunne få til det med å legge sine gjenstående innlånte aksjer for salg i åpningsauksjonen samtidig som de la inn kjøp av det samme volumet på samme kurs.

UKECHART:
https://www.tradingview.com/x/BAgmV8Nt/
- Vi ser at 20-30 har de de laveste og eldste referanser i kurshistorikken, så anslaget har noe for seg - særlig om det er noe av verdi og penger igjen etter INITs PE not met.
- Har formert BULL PIERCING LINE


INIT utgjorde ca 1/4 av de 5 studienes markedspotensiale. Om INIT anses som avskrevet til 0, NIPU til 0,75 og de gjenstående tre andre studiene som 50/50 sjangser, mao. 3*0,5; så er det 2,25 igjen av ULTI-flaska som før var full med 5 enheter.

Nå er det INIT og NIPU som har de største markedene, og disse to er omtrent jevnstore. Så verdimessig så skal disse studiene trekke mest ned på kursen. I tillegg har de også hatt eventen AVLEST og det kicker derfor inn ytterligere trekk i DNBs kursmål 200. Men 196 kroner borte er overreaksjon fra meglerhuset, som staten eier 42% av. Så dette kan være planøkonomi.

Markedsstr. for INIT+NIPU er litt mer? enn halvparten av den samlede markedsstørrelsen for hele ULTI-flaska . Da skulle vi kanskje nå ha et kursmål på 100 (husk NIPU lever med 0,75). Edison lander på 80. Men dette er kursmål og ikke kursen. Vi kan derfor ihvf. fuzzy logisk halvere og får 50 og 40. Og inkluderer vi de avleste resultatenes negative overføringsverdi på de 3 gjenstående studiene - som kan antas noe begrenset idet kontrollarmenes medisin for disse 3 er ulik den som ble gitt og var lik i både INIT og NIPA studiene (noe som øker sjangsen for at local review kan bli ulik central reviews PE not met også for INIT); så får vi 25 og 20 om vi tar hardt i.

Så da er vi på 20-30 som var worst case kurs for worst case PE not met.

Var jeg analytiker i DNB ville jeg sagt 20 som kursmål - hvis jeg ikke hadde noen planøkonomiske grunner for noe annet.
Det passer også med linjene i chartet.

På UV1-fungerer-tråden (som jo begynner å bli kjedelig lang å trykke seg fram til de siste innleggene på), så anslo jeg kursrangen 11-12,5 rett forut eller rett etter ULTI-eventen over påske. Basert på nye (aposteriori/testede) linjer i chartet mitt, som ikke framkommer i ukechartet ovenfor, så endrer jeg rangen til 11-13.

Alt etter eventen, så må nok DNB-analytikeren endre sitt kursmål.


--
Rent algoritmeteknisk utregnet, etter en grundig gjennomkjøring av chartet, så ligger worst case åpningskurs (på krakkdagen) TA-messig på 14,88. (HOD den dagen var 14,92.) Åpning under dette blir below rationality dess lenger under kursen åpner.

Innenfor visse programvaremessig funksjonelt (og da inkluderer jeg investorers handel med seg selv og aller helst kun seg selv muliggjort med algoer og algoers ID, vi kan ikke regne med Finnestilsynet før vi KREVER det), så er det svært lite som er tilfeldig. Det som blir mer tilfeldig er volumet og presset fra det øvrige markedet (hvilket TekInvestrs sentimentmålinger gav verdifull innsikt i), selskapets egne rapporteringer og børsmarkedet forøvrig (hvor "børsmarkedet forøvrig" er satt opp med samme programvaremessig funksjonalitet, videre satt opp mot olje, indekser, renter etc.).


Det er lite trolig at de som var bold og solgte på krakkdagen, hadde noen formening om hva som ville bli åpningskursen utover første avsnitt ovenfor. Det er mest trolig at de bare tok åpningskursen for gitt - og la seg tett på den. At kursen oscillererer rundt åpningskursen vil jo være en naturlig funksjonalitet og reflektere en viss grad av egne vurderinger blant de bolde og deres meglere i minuttene forut. Men denne gangen (så som flere ganger i NANO) så vi ingen print under åpningskursen, hvilket er indikasjon på at den var satt kunstig/manipulert lavt. Kursen gappet da også +1kr akkurat i det den første timen var ferdig og til den andre timen startet. Det samme finner vi igjen i kvarterchartet, hvor det også kom gap opp for flere av de påfølgende kvarterene. Første 5 kvarterene var grønne candlesticks OG hadde de desidert høyeste volumene, så det aller meste av JANUS sin inndekning ble nok gjort den første timen - når de kanskje selv visste at de ville ha fordelen av en manipulert lavt satt åpningsuksjon og ville benytte seg grovt av det framfor å gi andre muligheten.
Det er noen utenlandske meglerselskap som har lokasjon i Norge, grunnet nærhet til børsen ved kortest mulig fiberkabellengde. Rekk opp hånda de som mener at om Finnestilsynet faktisk eksisterer, så burde de sjekke i det minste åpningsauksjonens programvare og de deltagende algoer - særlig om Finnestilsynet aldri har gjort det før, please - for investors flest sin skyld.

At kursen skal ligge langt under JANUS sin inndekningskurs, er bare hersketeknologi. Det er grådighet satt i programvaremessig funksjonelt, urettferdig system.
For det første virker åpningskursen å være sterkt manipulert.
For det andre dekker JANUS seg faktisk inn med snitt 10,5-11 - hvilket er en betydelig aktørs prismening (selv psykopater/kriminelle kan tenke rasjonelt).
At den troligvis kriminelle JANUS ser ut - fra aksjonærlister - som manipulerende psykopat å ta seg vann over hodet og sette ny short når de ser at de har kontroll over markedet med sine metoder (se også dagen med loophole på UV1-fungerer-tråden hvor shorterene kan ha hatt over halve dagsomsetningen som var lav); bør være hovmod/hybris for fall - omtrent som for menigheten på TekInvestors som lenge hadde setebeltene og pedalen inne for 300.


- moderasjon i ytterkantene -
Redigert 24.03.2024 kl 17:39 Du må logge inn for å svare
elnomi
29.05.2024 kl 12:52 5550

Følg med nå, ingen "røyk uten ild". Være med?
Klabbeføre
29.05.2024 kl 13:17 5498

Går som et godstog uten bremser, short som har fått kalde føtter og begynt inndekningen nå?
nad.oslo
29.05.2024 kl 13:53 5447

Yepp tut og kjør på 11 på fredag?
Klabbeføre
29.05.2024 kl 14:24 5484

Ingen umulighet det altså, bare å holde seg fast

Gøy at kampen mot algoritmene og aksjebotene på 7kr betaler seg, klarte å snappe opp en bra haug aksjer nede i hengemyra
StockWizard
29.05.2024 kl 14:36 5491

Du vet at Algoen og KI vinner til slutt!
Til og med dagens kursoppgang går etter KI sin plager med pump/dump på avvente til ASCO!
Hva forventer folk? At plutselig kommer med positive melding på ASCO og bedre overlevelse?!?!? :D
vikingfan
29.05.2024 kl 14:45 5509

Noen som har triggeliste på ULTI?
Hva er neste triggere?

Vi må da komme oss opp mot 20-30 kr igjen.

Klabbeføre
29.05.2024 kl 15:30 5428

Algoen og aksjebotene gjør akkurat det de blir programmert til å gjøre

Siden 8 Mai har det vært å selge ned aksjen og holde den i skrustikka på 7kr for så å slå ihjel alle forsøk på oppgang for å prøve å få tak i flest mulig aksjer der nede

Nå er den programmert til å støvsuge markedet for aksjer oppover i intervaller

vikingfan
29.05.2024 kl 19:33 5303

La oss knuse shorterne!

Alle mann og kvinner! Last opp!

RULE424


Ingen kort inddækning så langt vi ved. Stadig 1.5% + det der ikke er synligt short:

https://ssr.finanstilsynet.no/Home/Details/NO0010851603 3

Tålmodighed skal nok betale sig her. Kursen er gruset urealistisk mye ned ifht fair value forecast inden initium resultat kom frem.

Vi kan komme ud af INITIUM lammelse/limbo når poster/plakat er fremlagt.
Vi får vel snart info om der kan være en update på NIPU på vej på ESMO…?
Hugoil
30.05.2024 kl 09:17 5052

Måten handelen skjer på er lik som de to foregående dagene, mao. salgspress tas gledelig i mot, kjøper trekker seg litt tilbake og blir liggende å vente på mer, når det ikke kommer, kjøpes det opp. Det er på ingen måte boksekamp-med-seg-selv-algoen til ASP på oppgangen til 13,7.. Så jeg tar en tur ut, siden olja driver med en bunning type ohs og OSEBX følger med på det samt US-indeksene som trolig også nå kommer til å gå for en bunning.
Redigert 30.05.2024 kl 09:18 Du må logge inn for å svare
elnomi
31.05.2024 kl 08:37 4810

Siste dag til å komme seg inn i Ultimovacs før helgens konferanse. Ser at kursen forsøkes manipulert ned fra start for å riste ut de siste under kr 9.
Hugoil
31.05.2024 kl 11:13 4727

6 bull dojier i 5mion chartet på nedturen i åpningen tyder på reelle kjøpere - og med samme kjøpsmønster som nevnt i innlegg i går. Dermed blir trolig inneværende bull harami i times avgitt kl. 12.
Hugoil
31.05.2024 kl 15:10 4686

0,5mnok løftet kursen 5% fra bunnen i dag. Hva vil 2mnok gjøre?

Ligger an til sluttspurt i dag, med avgivelse av 2 dagers OHS med kursmål 9,6. I tilfellet, så avgis bull harami i 4timerschartet ved 8,90.
Redigert 31.05.2024 kl 15:20 Du må logge inn for å svare
Sølvbuen
31.05.2024 kl 19:14 4601

I mitt hode går tingene sett fra aksjemarkedet meget positivt ut. Helt slik jeg forventet da jeg gikk inn etter nedsmeltingen tidlig i mars. Chartet nå iflg Investtech beskriver følgende på kort sikt:

" Ultimovacs har brutt opp fra en tilnærmet horisontal trendkanal på kort sikt. Dette signaliserer fortsatt sterk utvikling, og aksjen har nå støtte ved eventuelle reaksjoner tilbake mot taket i trendkanalen. Aksjen har støtte ved cirka 7.00 kroner og motstand ved cirka 136 kroner. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbruddet. RSI over 70 viser at momentumet i aksjen er sterkt positivt på kort sikt. Investorer har stadig gått opp i pris for å få kjøpt aksjen, noe som indikerer økende optimisme og at kursen skal fortsette opp. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som kan være et tidlig signal om innledning av en stigende trend også for kursen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på kort sikt.
Anbefaling en til seks ukers sikt: Kjøp (Score: 82) " RSI over 70 og stigende er meget bra - lover godt frem over. Ser vi snart NOK 15-20 tro ?
Hugoil
01.06.2024 kl 11:38 4357

Det er så godt som sikkert at markedet vil trenge å avklare denne aksjen. Det har den gjort en håndfull ganger på nedsiden.
Nå har den brudt opp og ut av den svakt stigende trendkanalen. For å avklare aksjen, dvs. at markedet tar en beslutning om aksjens framtid/potensial - så må markedet ta kursen også opp i glasstaket 15,-; for å så om markedet tør å knuse det og ligge og kjenne på dragsuget, eller går ned igjen for å gjemme/sikre seg i uvissa.


I dag kommer avklaring på INITIUM-studiet. Vil den kunne plukke opp noen sammenligninger med tilleggsstudiet. Trolig vil forumene måtte gjøre det selv inntil en evt. senere melding fra selskapet om det.

Ila. 2-3 måneder så vil det komme avklaring (den kan bli fordelt på både en tidlig og sen melding) på NIPU-studiet.

Ila. 4-5 mnd. så vil det komme resultater fra FOCUS-studiet.
StockWizard
01.06.2024 kl 12:49 4321

Noe nytt fra ASCO?
StockWizard
01.06.2024 kl 14:09 4273

Fra ASCO i dag:
Conclusion: UV1 did not improve on outcomes of IPI-NIVO, in terms of PFS. Longer follow-up is required for the accurate assessment of OS. No significant toxicity increases were observed with the addition of UV1. Data from a biomarker driven cohort are awaited. 1. Helland et al, Eur J Cancer 2024. Clinical trial information: NCT04382664

De som hadde forventet en positiv overraskelse blir skuffet! Tipper kurs under 7kr til mandag!
torsteo
01.06.2024 kl 15:11 4201

Dette er vel akkurat som forventet. Positivt at med mer tid ian de si mer om OS(Overall Survivsl). Når det gjelder PFS så visste vi jo dette allerede, og problemet her er jo at i både testarm og referansearmen var det mangel på eventer. Pasientene holdt seg «friske» i langt større grad enn hva man forventer med denne kreftformen. Det er her noe skurrer. Kan jo bli veldig spennende hvis OS viser seg å bli bedre på sikt når det kommer flere eventer.
elnomi
02.06.2024 kl 13:16 3820

Fra tekinvestor

Det kan jo se ut til at det kan ligge en mulig langtidseffekt av UV1 også i Initium - utsikter til bedret OS. Døra ser ikke helt stengd ut der?

Om ikke annet kan vel det indikere eller støtte opp under resultatet i NIPU hvor man nettopp fikk bedret OS.

Og da blir det jo meget interressant å se resultatene av Focus studien som nettopp går på OS som primær endpoint pluss kombinasjonen med Keytruda.
Hugoil
02.06.2024 kl 14:20 3810

Det er nok litt mer enn 50/50 sjangs for at det går den veien som det gikk med NIPU. Kanskje så mye som 60% nå.
Om noen større skulle ønske å posisjonere seg i forkant aug-sep, så er det nå det kan gjøres uten å sende en rakett opp gjennom glasstaket med en gang.
Redigert 02.06.2024 kl 14:20 Du må logge inn for å svare
elnomi
02.06.2024 kl 14:47 3830

Mer fra tekinvestor (anbefaler alle å lese der)
Utdrag fra er lengre innlegg!
«Eller sagt på en annen måte: Konfidensintervallet for bare denne delen av KM-plottet er enda bredere enn det rapporterte konfidenintervallet. Derfor mener jeg at konklusjonen fra INITIUM er feil med minst en tosifret prosent sannsynlighet.»
Hugoil
02.06.2024 kl 16:17 3789

Ekstremt bra fra Polygon her:
--
polygon
15321
INSIDER+

8
3t
Ja, konfidensintervallet viste seg jo da å være minst like bredt som jeg spekulerte i, hvis det er det du mener. Eller mener du hvor få pasienter som faktisk kunne gjøre en forskjell etter tre måneder, som jeg også skriver om i den posten?

For å gå litt mer inn i materien har jeg laget en oversikt. Det er vanskelig å se kjapt hva som skjer i begynnelsen, men jeg har vært veldig nøye med å telle pixler og kryssjekke, og er faktisk ganske sikker på at alle tallene jeg har kommet fram til stemmer:

image
image
3135×1770 500 KB
Studien leste altså av med 68 eventer totalt - 35 i eksperimentell og 33 i kontroll, som i seg selv betyr negativ effekt av UV1. Men fordi eksperimentell arm gjør det bedre i noen perioder i starten, så ser det for meg ut som KM-plottet i seg selv gir en HR ganske nærme 1, som altså er det samme som den ujusterte HR. Men så var det altså litt dårligere baseline-karakteristikker i eksperimentell arm, som ga den justerte HR en bitteliten favør i retning eksperimentell arm, og altså den rapporterte HR på 0,95. Det er hele 28 pasienter som er sensurerte før 18 måneder, og det er en større andel enn i de historiske kontrollene vi brukte - i hvilken grad kan nok @Boblegutten bekrefte lettest.

Nederst har jeg skilt ut de tre første månedene hvor UV1 (og langt på vei CPIene også) ikke forventet å vise effekt. Som man ser, så taler tallene etter tre måneder heller ikke i favør av UV1 (som man jo uansett helt direkte kan lese av KM-plottet også), men poenget er hvor få eventer det er: Her har man altså 37 eventer som er fordelt mellom de to armene. Og da skal det veldig lite til for at de skal fordele seg på en måte som gir en feil konklusjon. Eller sagt på en annen måte: Konfidensintervallet for bare denne delen av KM-plottet er enda bredere enn det rapporterte konfidenintervallet. Derfor mener jeg at konklusjonen fra INITIUM er feil med minst en tosifret prosent sannsynlighet.

Ellers har jeg sett at flere kreftstudier nå rapporterer med kreftspesifikk overlevelse og PFS. Jo bedre behandlingen er, og større poeng er det, ettersom sannsynligheten for at man dør av helt andre årsaker øker betraktelig - særlig når det er snakk om gamle mennesker. Skulle gjerne visst om man kunne fått ut melanoma-specific OS og melanoma-specific PFS fra INITIUM.

…men man kan jo gjøre dette langt på vei selv, ved å se på sammenfall av PFS-eventer og OS-eventer i tid. Faktisk er det sånn at tre av de siste fem PFS-eventene i eksperimentell arm sammenfaller med OS-eventer! Hva er sannsynligheten for at noen har dødd av direkte av kreftsykdommen etter så lang tid uten at man har detektert progresjon i forkant?! I mitt hode er det ekstrem sannsynlighetsovervekt for at disse har dødd av noe annet. Og med bortfall av disse tre i både PFS-plottet og OS-plottet, så ville resultatet blitt radikalt annerledes! Og det er ingen tilsvarende sammenfall mellom OS-eventer og PFS-eventer i kontrollarmen i denne perioden.

Det er altså de tynne røde strekene som går mellom de to plottene her (som er en kjempestor grafikk som neppe funker på mobil :sweat_smile:):

image
image
2770×1856 654 KB
Altså, dersom man hadde rapportert melanoma-specific OS og melanoma-specific PFS, som jo er det man egentlig er interessert i, så ville resultatet med stor sannsynlighet vært bedre.

:wave:Oboy reacted with :wave:
20

Svar

Oboy
32

4
12m
Kjempestor takk for godt arbeid Polygon! Nå nærmer vi oss LATE BREAKING her!

diff=2/33pasienter=6,1%

(diff=2+frafalldiff=3)/33=grovindikasjon15,2%

Studien burde ikke blitt stoppet FØR det var like mange events i begge armer. Dette er viktigere dess færre pasienter det er i armene. Men hva skjønner vel lille ULTI i samtaler med CRO?

(Forøvrig tror jeg det kommer til å bli rapportert OS for tilleggstudiet - som jo ULTI selv råder over, mens BMS tar seg av INIT. Hvilke andre produkter har de i sin pipe pf som kan være konkurrenter til ULTI?) Man snakker om re-randomisering, men jommen burde man snakke om re-timing på slike langt mer opplagte bærebjelker på slike langt mer opplagte bærebjelker for et lite, fragilt studium mens randomiserings-krydder feies under teppet!! Re-randomisering kan ha bidratt til en vanskelig 5-mils trase for ULTI i Lake Placid OL, hvor tom. ingen ville eller kunne holde fram saftbeger (emi ) på den viktigste drikkestasjonen NUPI - fordi det ikke ville gagne DNBs gode shortkunde JANUS. Så derfor solgte DNB seg ut, når det ikke ble saft. Kanskje de shortet også under synliggrensen 0,5% når de kjente til rasjonalet til Janus, som de selv oppgav i analyseoppdateringen.
Redigert 02.06.2024 kl 16:42 Du må logge inn for å svare
vikingfan
02.06.2024 kl 19:23 3635

Bare å kjøpe med begge hendene! 20-50kr kan komme raskt!

Oboy34

6
3t
Kjempestor takk for godt arbeid Polygon! Nå nærmer vi oss LATE BREAKING her!

diff=2/33pasienter=6,1%

(diff=2+frafalldiff=3)/33=grovindikasjon15,2%

Studien burde ikke blitt stoppet FØR det var like mange events i begge armer. Dette er viktigere dess færre pasienter det er i armene. Men hva skjønner vel lille ULTI i samtaler med CRO?

(Forøvrig tror jeg det kommer til å bli rapportert OS for tilleggstudiet - som jo ULTI selv råder over, mens BMS tar seg av INIT. Hvilke andre produkter har de i sin pipe pf som kan være konkurrenter til ULTI?) Man snakker om re-randomisering, men jommen burde man snakke om re-timing på slike langt mer opplagte bærebjelker for et lite, fragilt studium mens randomiserings-krydder feies under teppet! Re-randomisering kan ha bidratt til en vanskelig 5-mils trase for ULTI i Lake Placid OL, hvor tom. ingen ville eller kunne holde fram saftbeger (emi ) på den viktigste drikkestasjonen NUPI - fordi det ikke ville gagne DNBs gode shortkunde JANUS. Så derfor solgte DNB seg ut, når det ikke ble saft. Kanskje de shortet også under synliggrensen 0,5% når de kjente til rasjonalet til Janus, som de selv oppgav i analyseoppdateringen.
Redigert 02.06.2024 kl 19:25 Du må logge inn for å svare
davrab
02.06.2024 kl 19:50 3598

Under 7 kr i morgen!
vikingfan
02.06.2024 kl 19:57 3625

Da kjøper jeg mer! Denne kan gå mot 50-75 kr før du får sagt eplekake😎

Dette gjelder vel INTIUM isolert sett, så om man legger til alt av ‘terningkast’ og NIPU så gir det vel UV1 fremdeles en god sjanse å lykkes.
Redigert 02.06.2024 kl 20:27 Du må logge inn for å svare
elnomi
02.06.2024 kl 20:29 3585

Les på tekinvestor så skjønner en at kursen nå skal godt opp fremover. Game on.
Hugoil
03.06.2024 kl 08:23 3271

Er det ment at de to prosentene skal legges sammen og indikere at HR med mer rettferdig studie ville blitt 21% bedre? Det ville gi HR=0,82.
I tillegg kan det komme at randomiseringen også slo uheldig ut for Init, men det skal ha blitt rettet opp med en regresjonsanalyse av baselinekriteriene, som blir trukket/randomisert i trekningen til kontroll- og eksperiemntarm.

Fra TI:
"Og så kan man jo lure på hva pokker som har hendt når selskapet ikke har fått sjekka PD-L1 status på pasientene sine, når man vet at dette spiller inn på hvor bra ipi virker. Det kunne vært livlinja her. Men det blir det ikke, for av en eller annen grunn har man tenkt at det ikke var nødvendig?"
Redigert 03.06.2024 kl 08:51 Du må logge inn for å svare
Hugoil
03.06.2024 kl 09:03 3251

Feige jahvlene starter med å manipulere åpningen og det ble handelspause. Det er jo å innrømme kriminalitet (også via CRO?).
Redigert 03.06.2024 kl 09:10 Du må logge inn for å svare
Serboss
03.06.2024 kl 09:15 3198

Hvorfor - 15% i dag ??
Hugoil
03.06.2024 kl 09:16 3195

Da er vi nå tilbake til det samme handelsmønsteret som beskrevet i forrige uke.
Ligger tross alt - hovedsakelig inne med et temmelig oppklarende LBA poster,
avgitt BULL HARAMI i 4 timerschartet på fredag
og ellers mange saftige ohser og db.

Blir dette dagen kalt for "dagen man skulle ha kjøpt ulti"?
Har ihvertfall dagens gap å tette.
Blir spennende å høre med ULTI om det var noen diskusjoner over there om de oppsiktsvekkende resultateen. Kanskjedet kommer noen internasjonale artikler om det.
Redigert 03.06.2024 kl 09:28 Du må logge inn for å svare
elnomi
03.06.2024 kl 09:18 3207

Vil ikke overraske meg om Ulti ender i pluss i dag. Når en leser info fra helgen så er det mer positivt i helgens presentasjon/poster så det bør sementere bunnen og bane vei for videre oppgang fremover
vikingfan
03.06.2024 kl 09:33 3173

Enig! Alle bør kjøpe og holde Ultimovacs i 4-6 måneder nå.

Kan fyke i taket.
vikingfan
03.06.2024 kl 09:46 3156

Straks i pluss! Takk til de som solgte i panikk. Ses på 20kr.
Klabbeføre
03.06.2024 kl 10:03 3228

-15% ned rett etter åpning? her er det så mye kjeltringstreker og manipulasjon at jeg blir matt..
Hugoil
03.06.2024 kl 10:39 3190

Tror det var veldig få ULTI aksjonærer som solgte og nedgangen med manipuleringen var 90% shorteren.
Første time sluttet med en bull hammer og inneværende time ligger med en nøytral doji star. Mao. kan det være shorteren tenker seg om etter det mislykkede angreptet og lurer på om tiden for short er forbi.

Det kom ingen artikler om ULTI i norsk presse før åpning i dag, så da kommer de vel etterpå - med kommentarer fra ledelsen?. Er det da kursen skal gå?


Men det går jo litt handel, selv om det er market halt. Er det bare manipuleringsfilter 1 som er satt på?


Om det er 2,5 tie til artikkelen kommer (for det er jo litt vanskelig stoff for journalister som nå har skjønt at de må tenke seg om for at ting skal bli riktig), så spår jeg en 3timers bull tri star - som sammen med bull hammeren fyrer kursen opp over 9,1, kanskje 9,3 som dagens høy.
Redigert 03.06.2024 kl 12:18 Du må logge inn for å svare
elnomi
03.06.2024 kl 11:30 3212

Følg med på tekinvestor, det er mange gode innlegg der!
Utdrag fra to innlegg på tekinvestor. Les selv alle innlegg der og gjør opp din egen vurdering av statusen til Ulti. Spennende tider, kan bli årets comback aksje utover sommeren/høsten.

«Deler ditt syn og etter helgens ASCO poster og innlegg og oppsummeringer, ikke minst fra Polygon, så er vel konklusjonen at caset UV1 er styrket. Det er en god del ukjente faktorer som kan at gitt negativ avlesning i en enkeltstående studie - Initium.

UV1 som virkningsfull vaksine er det absolutt grunn til å ha troen på fortsatt basert på all den forskning og de resultater man har erfart tidligere.

Focus studien var ferdig innrullert i august i 2023 så det er ikke lenge til 12 måneders avlesningen kommer. Den er gjort med Keytruda som har gitt glimrende resultater tidligere i kombinasjon med UV1. NIPU kommer også i Q3 med oppdatert OS informasjon.«

«Birgitte - Kapitalinnsprøytning kan også komme ved at Ultimovacs får en avtale om mesothelioma-indikasjonen. Det er absolutt ikke uvanlig at big pharma inngår avtaler ved start av fase III-studier, hvor de gir både upfront-, milepæls betalinger og en royalty-komponent.«

Det kan bli bra fremover i Ultimovacs og bunnen på 8 tallet ssr ut til å sementeres nå.
Hugoil
03.06.2024 kl 12:23 3150

5. dagen over ma50 i dag, ikke sett siden feb. i år.

MA100 er på sitt sterkest fallende så langt og er på vei mot 40 ...om det blir 1. aug. elelr ikke er litt uklart, men det er noe øvrig linking med 44 16. desembver, så kanskje har ma100 da gjort ferdig en bunning og vendt opp - med kursen ovenfor.

Fredag ble det formert bull harami i dagchartet og det var nok viktig for shorterene og unngå at den ble AVGITT i dag på mye nye info ifm Late Breaking posteren på ASCO. Dermed får vi trolig i dag en bull abandoned baby - og det er aldri så ille at det ikke er godt for noe. Vi får med dagen i dag en tydeligere høyre skulder i en ny 2mnd KJØPSSIGNAL Omvendt Hode Skulder - hvor vi er halvveis ferdig med h. skulder i dag. Dette nye 2mnd OHS har en mer horisontal halslinje og kjøpssignalet avgis ved brudd opp 7-8. juni. Dette er et langt og kraftig signal og kursen vil trolig ligge rundt 9,3 fram til 14. juni for ytterligere lettelse før take-off. Kursmål 12,5.
Redigert 03.06.2024 kl 12:47 Du må logge inn for å svare
vikingfan
04.06.2024 kl 10:00 2864

Bare å utnytte desperat shorter!
Last opp!
vikingfan
04.06.2024 kl 15:26 2777

P/B = 1,195.

Hvem leker seg i aksjen.
Hugoil
04.06.2024 kl 17:10 2697

Lek? Ordreboken hos meg viste ingen selgere mellom sluttkurs og opp til 8,4 da sluttauksjonen akkurat var ferdig. Enn hos dere?
Redigert 04.06.2024 kl 20:57 Du må logge inn for å svare
vikingfan
05.06.2024 kl 08:55 2485

Vi bør vel kunne har høye forventninger til NIPU. I september og oktober i fjor fikk vi jo oppløftende news.

Er det i q3 vi får videre svar?