ULTI: TEKNISK kursmål/kurs sett opp mot FUNDAMENTALT kursmål/kur

Hugoil
ULTIMO 24.03.2024 kl 13:55 40347

I tiden forut krakket ble det diskutert litt hva kursen ville gå til om det ble PE not met.
Det høyeste anslaget var 50-70.
Det laveste anslaget var 20-30.

Shorterene kan ha både ha vært veldig heldige og overrasket over hvor god inndekning de fikk i området 8-12 kanskje opptil 13 kroner.
At de var heldige kan skyldes 2 ting:
1: Store investorer kan ha vært "bold" og også forberedt seg på en PE not met med rundgang med seg selv og sine aksjemeglere/DNB som kan ha ymtet om det Holum skrev i analyseoppdateringen kunne være Janus sitt short-rasjonale.
2. Om mulig, så må man anta at Janus manipulerte åpningsauskjonen til å åpne lavest mulig. Det ville da være lett med "bolde" store investorer. Men er det mulig? Janus kunne få til det med å legge sine gjenstående innlånte aksjer for salg i åpningsauksjonen samtidig som de la inn kjøp av det samme volumet på samme kurs.

UKECHART:
https://www.tradingview.com/x/BAgmV8Nt/
- Vi ser at 20-30 har de de laveste og eldste referanser i kurshistorikken, så anslaget har noe for seg - særlig om det er noe av verdi og penger igjen etter INITs PE not met.
- Har formert BULL PIERCING LINE


INIT utgjorde ca 1/4 av de 5 studienes markedspotensiale. Om INIT anses som avskrevet til 0, NIPU til 0,75 og de gjenstående tre andre studiene som 50/50 sjangser, mao. 3*0,5; så er det 2,25 igjen av ULTI-flaska som før var full med 5 enheter.

Nå er det INIT og NIPU som har de største markedene, og disse to er omtrent jevnstore. Så verdimessig så skal disse studiene trekke mest ned på kursen. I tillegg har de også hatt eventen AVLEST og det kicker derfor inn ytterligere trekk i DNBs kursmål 200. Men 196 kroner borte er overreaksjon fra meglerhuset, som staten eier 42% av. Så dette kan være planøkonomi.

Markedsstr. for INIT+NIPU er litt mer? enn halvparten av den samlede markedsstørrelsen for hele ULTI-flaska . Da skulle vi kanskje nå ha et kursmål på 100 (husk NIPU lever med 0,75). Edison lander på 80. Men dette er kursmål og ikke kursen. Vi kan derfor ihvf. fuzzy logisk halvere og får 50 og 40. Og inkluderer vi de avleste resultatenes negative overføringsverdi på de 3 gjenstående studiene - som kan antas noe begrenset idet kontrollarmenes medisin for disse 3 er ulik den som ble gitt og var lik i både INIT og NIPA studiene (noe som øker sjangsen for at local review kan bli ulik central reviews PE not met også for INIT); så får vi 25 og 20 om vi tar hardt i.

Så da er vi på 20-30 som var worst case kurs for worst case PE not met.

Var jeg analytiker i DNB ville jeg sagt 20 som kursmål - hvis jeg ikke hadde noen planøkonomiske grunner for noe annet.
Det passer også med linjene i chartet.

På UV1-fungerer-tråden (som jo begynner å bli kjedelig lang å trykke seg fram til de siste innleggene på), så anslo jeg kursrangen 11-12,5 rett forut eller rett etter ULTI-eventen over påske. Basert på nye (aposteriori/testede) linjer i chartet mitt, som ikke framkommer i ukechartet ovenfor, så endrer jeg rangen til 11-13.

Alt etter eventen, så må nok DNB-analytikeren endre sitt kursmål.


--
Rent algoritmeteknisk utregnet, etter en grundig gjennomkjøring av chartet, så ligger worst case åpningskurs (på krakkdagen) TA-messig på 14,88. (HOD den dagen var 14,92.) Åpning under dette blir below rationality dess lenger under kursen åpner.

Innenfor visse programvaremessig funksjonelt (og da inkluderer jeg investorers handel med seg selv og aller helst kun seg selv muliggjort med algoer og algoers ID, vi kan ikke regne med Finnestilsynet før vi KREVER det), så er det svært lite som er tilfeldig. Det som blir mer tilfeldig er volumet og presset fra det øvrige markedet (hvilket TekInvestrs sentimentmålinger gav verdifull innsikt i), selskapets egne rapporteringer og børsmarkedet forøvrig (hvor "børsmarkedet forøvrig" er satt opp med samme programvaremessig funksjonalitet, videre satt opp mot olje, indekser, renter etc.).


Det er lite trolig at de som var bold og solgte på krakkdagen, hadde noen formening om hva som ville bli åpningskursen utover første avsnitt ovenfor. Det er mest trolig at de bare tok åpningskursen for gitt - og la seg tett på den. At kursen oscillererer rundt åpningskursen vil jo være en naturlig funksjonalitet og reflektere en viss grad av egne vurderinger blant de bolde og deres meglere i minuttene forut. Men denne gangen (så som flere ganger i NANO) så vi ingen print under åpningskursen, hvilket er indikasjon på at den var satt kunstig/manipulert lavt. Kursen gappet da også +1kr akkurat i det den første timen var ferdig og til den andre timen startet. Det samme finner vi igjen i kvarterchartet, hvor det også kom gap opp for flere av de påfølgende kvarterene. Første 5 kvarterene var grønne candlesticks OG hadde de desidert høyeste volumene, så det aller meste av JANUS sin inndekning ble nok gjort den første timen - når de kanskje selv visste at de ville ha fordelen av en manipulert lavt satt åpningsuksjon og ville benytte seg grovt av det framfor å gi andre muligheten.
Det er noen utenlandske meglerselskap som har lokasjon i Norge, grunnet nærhet til børsen ved kortest mulig fiberkabellengde. Rekk opp hånda de som mener at om Finnestilsynet faktisk eksisterer, så burde de sjekke i det minste åpningsauksjonens programvare og de deltagende algoer - særlig om Finnestilsynet aldri har gjort det før, please - for investors flest sin skyld.

At kursen skal ligge langt under JANUS sin inndekningskurs, er bare hersketeknologi. Det er grådighet satt i programvaremessig funksjonelt, urettferdig system.
For det første virker åpningskursen å være sterkt manipulert.
For det andre dekker JANUS seg faktisk inn med snitt 10,5-11 - hvilket er en betydelig aktørs prismening (selv psykopater/kriminelle kan tenke rasjonelt).
At den troligvis kriminelle JANUS ser ut - fra aksjonærlister - som manipulerende psykopat å ta seg vann over hodet og sette ny short når de ser at de har kontroll over markedet med sine metoder (se også dagen med loophole på UV1-fungerer-tråden hvor shorterene kan ha hatt over halve dagsomsetningen som var lav); bør være hovmod/hybris for fall - omtrent som for menigheten på TekInvestors som lenge hadde setebeltene og pedalen inne for 300.


- moderasjon i ytterkantene -
Redigert 24.03.2024 kl 17:39 Du må logge inn for å svare
Hugoil
05.06.2024 kl 14:18 4823

Det er litt NANO vinter 2016 over ULTI nå. Prises til omtrent kontantbeholdningen etter "studieomlegging". NANO hadde jo en omlegging av studien og det som var hovedstudiet i mange ganger større grad enn INIT var det for ULTI.

Siste nytt i "studieomleggingen" for INIT er at, selv om studien er så godt som dødt, så er den implisitte talsvirkningen/overføringsverdien på de 4 øvrige LIKE HØYT prioriterte studiene bedre enn før LBA ASCO-posteren.

NANO falt 50% på studieomleggingen, mens ULTI falt 95% på "studieomleggingen". Det er mye, særlig for sistnevnte. Her er det er misforhold og kursen er mest trolig for lav. Jeg hade vært OK med å se kursen rundt 8,5, men hviler likevel godt i forkant av det som er aktiva og kontanter nok for en reprising.
Jeg pleier ikke å ta for hardt i, ihvertfall ikke på kort sikt. Lenger sikt vil jo alltid ha større risk og i større grad bære preg av scenarioer.

I formiddag har det blitt avgitt en times bull harami og vi har deretter fått formert en bull kicker i times.
I 4timers har vi formert bull one white soldier.
For dagen ender vi så godt som sikkert med en formert bull homing pigeon eller bedre. 8,5 er trolig før uka er omme.
Dag RSI tok støtte på 50 og vender i dag opp. Så pris kombinert med volum er netto bull - slik som ASCO-posteren.


Kursen følger fortsatt skjema for 2mnd OHSet, hvor vi er litt over halvveis ferdig med h. skulder.
Spenn fast setebeltene mtp. 14. juni.
Det kommer til å nappe allerede på fredag. Deretter kommer det en liten h.skulder i det ovenfornevnte h. skulder før 14.
Redigert 05.06.2024 kl 14:46 Du må logge inn for å svare
vikingfan
05.06.2024 kl 15:01 4774

Ikke tvil om at dagens prisen i Ulti er svært lav når man ser på pipeline og studiene pluss kontantbeholdning.

Bare å laste opp!
Hugoil
05.06.2024 kl 16:27 4695

OK, ikke så værst - reell kjøpsinteresse 2 gagner større i sluttauksjonen enn det som ble omsatt.
vikingfan
06.06.2024 kl 12:27 4484

Hva skjer 14.06?
TA du snakker om?

Noen må ta tak og volum må opp.
Klabbeføre
06.06.2024 kl 17:14 4450

Sterk avslutning idag på 7.55 og bullish doji star ble dagens candlestick

Lå i ordreboka i hele dag på 7.37 og klarte å snike til meg en fin pott
Hugoil
06.06.2024 kl 20:21 4447

I ukechartet har vi både en avgitt bull harami samt med forrige uke en formert bull kicker.

I dagchartet har vi i dag to suksessive bullsignaler, bull homing pigeon og bull doji star/harami cross.

I 4timerschartet ligger vi med en dobbel doji på 5ukers lang stigende støttelinje/trendkanal. Den første dojien er del av et formert 4t bull harami i dag.

I timeschartet ble det formert 3 suksessive bullsignaler i dagens 4 siste timer, bull engulfing, bull homing pigeon og bull harami.
Vi ser også timesMACD krysset bull i går.
Times MACD ligger betydelig lavere enn dagene før ASCO-oppgangen - hvilket tyder på manipulering med handel med seg selv for å drive kursen ned. Mao. unfair jahvelig kriminelt nedmanipulert kurs på en klart netto+ ASCO-poster.

Skal vi få late breaking?

MARKETWATCH LIVEGameStop shares halted twice for volatility as stock surges
GameStop climbs as Roaring Kitty's YouTube channel schedules first livestream in three years
Redigert 06.06.2024 kl 20:48 Du må logge inn for å svare
vikingfan
06.06.2024 kl 21:12 4440

Alle bør kjøpe og holde.
Få knust shortjævelen.
DNB bør også oppdatere sin analyse. Fremstår som useriøs.
elnomi
10.06.2024 kl 08:35 4142

Følg med på Ultimovacs denne uken (og sjekk pretraden nå).
Klabbeføre
10.06.2024 kl 09:49 4101

Rett ut av startblokkene idag på open med over 20 000aksjer kjøpt på 8kr
vikingfan
10.06.2024 kl 10:11 4087

Trenger flere som tar tak og kjøper.
Hugoil
10.06.2024 kl 14:07 4032

Det ble formert en bull tri star i 4t chartet på fredag - som er et 12timers langt tegn på aat markedet bunner rolig og disiplinert ut. DA signalet var ferdig formert, fulgte en ny rolig 4timers periode - hvor de på slutten av fredagen solgte kursen helt forsiktig ned, så det ikke skulle bli avgitt for lett (det resulterte i en formert bull harami basert på en bull hammer) Så det er ikke overraskende at de/shorteren klepper til i dag for å få litt fisk. Men Ulti er en aksje med vedlig få selgere.

Aksjen er nå into-the-open basert på brudd sidelengs og svakt opp gjennom parallellforskjøvet fallende trendlinje som har fungert flere ganger tidligere i det nye chartet fra 6. mars. Sist gang da jeg desverre solgte aksjene på 9,17 på det bruddet på vei opp til 13,70.
Nå nærmer det seg ferdig OHS.
Redigert 10.06.2024 kl 14:11 Du må logge inn for å svare
elnomi
11.06.2024 kl 08:34 3915

Ultimovacs er ikke død (selv om kursen rundt kr 7.50 tilsier det). Kan Ultimovacs gjøre tidenes comback på OSE?
Kursen var over kr 165 intrade i februar så en mangedobling fra dagens nivå er ikke urimelig.
Les dagens gode melding
Continued strong overall survival in patients treated with UV1 cancer vaccine and pembrolizumab
https://newsweb.oslobors.no/message/621131
elnomi
11.06.2024 kl 09:08 3813

Ser vi en 100% oppgang i dag intrade?
Eller blir den mindre eller mer?
Nå skal Ultimovacs reprises og shortere bør nok dekke inn?
Klabbeføre
11.06.2024 kl 09:17 3813

Kan ta litt tid før Oslo børs får åpnet handelen her, ligger kjøpsordre på både 14 og 15kr i boka
vikingfan
11.06.2024 kl 09:25 3833

Åpnet rundt 11, nå stopp igjen.

La shorten steke i sitt eget fett.

Klabbeføre
11.06.2024 kl 09:41 3792

Hvem i all vide verden selger ULTI under 10kr på slike nyheter?
vikingfan
11.06.2024 kl 09:44 3815

Er nok shorteren som leker seg.
Nå må folk kjøpe og holde!
elnomi
11.06.2024 kl 09:53 3774

Så langt er 5% av aksjene i Ultimovacs omsatt i dag (1,6M av 34,4M). Det betyr at mange utålmodige har fått gevinstsikret. Når det er over så vil nok kursen igjen dra seg oppover kr 10 og deretter?
Rassen
11.06.2024 kl 10:46 3625

Øker shorten nå eller? Snart under 9,- 😱😱
Rassen
11.06.2024 kl 13:04 3538

Får håpe den ender i pluss i dag.
Hugoil
11.06.2024 kl 15:37 3490

Dette fikk jeg ikke med megt før nå. Det er bull divergens mellom kurs og rsi fom. 1minutt tom. 15min, over hele dagen. Det ebetyr at det nettokjøpes.
RSI 14perioder blir for langt til å fange opp times, men vi får se ved utgagen i morgen.
Det er størst sjangs for at kursen skal opp i glasstaktet for å "avklare", som beskrevet for noen dagers iden.
Klabbeføre
11.06.2024 kl 15:44 3568

Er så mye short og svineri i denne aksjen at jeg ikke hadde vært forundret om den ender i minus etter sluttauksjonen
Hugoil
11.06.2024 kl 16:16 3551

uffda, solgte du for noen timer siden?
Veldig god volumbalanse i dag. Fornuftig om shortere kjøper inn nå mens indeksene korrigerer, for så å nli med opp sammen med indeksene.
Olja har allerede bunnet for denne gangen.

KJØPSSIGNAL 2mndOHSet er nå avgitt og testet i 4timers chartet med påfølgende reaksjon opp på slutten av i dag.

Legg merke på tidligere innleggs beskriv3lse av at ULTI gikk in-to-the-open.
I dag går den ytterligere in-tot-the-openb ved at kursen krysser opp over en annen sentrallinje som går helt tilbake til HOD 7. mars.
DERMED AVGIS DET I DAG OGSÅ ET KJØPSSIGNAL 3MND KILE.
fRA 11 ER DET FRITT LEIDE TIL 13,8.
Redigert 11.06.2024 kl 16:28 Du må logge inn for å svare
Klabbeføre
11.06.2024 kl 17:26 3447

Har ikke solgt nei

Tenkte det kom til å løsne for Ulti idag med en stabil oppgang etter dagens gode nyheter, men short og truseskvetterne kom på banen og solgte vekk nesten hele oppgangen etter en halvtime så da valgte jeg heller å øke beholdningen på 9 tallet med 20 000 aksjer
Hugoil
11.06.2024 kl 18:19 3388

Kanskje godt å ha fellene på framover.
Klabbeføre
11.06.2024 kl 18:39 3344

Godt tips, stabilitet og silkeføre er det iallefall lite av her

Fin oppdatering fra selskapet idag iallefall
Gullhaugen
11.06.2024 kl 21:03 3164

King kong. Åpner vi på 15 i morgen så skal du få se på.short morro. Nå har noen store trade mulighet til å lage hakkemat av short grisene
Rule
11.06.2024 kl 21:13 3195

de må have spædet godt med shorts ind for at dæmpe opgang idag. bare hakke løs for min skyld.

mye positivt resultat idag - lover også godt for NIPU opfølgning. Hvis UV1 først bider sig fast blive folk fint raske.
selvklart ikke realistisk i NIPU, men havde alle patienter gået bort havde vi nok hørt om det ...
Hugoil
11.06.2024 kl 21:34 3200

Grillparty!
elnomi
11.06.2024 kl 22:04 3192

Tenker en åpning mellom kr 9,50-10 i morgen.

Mange «utslitte og utpsykede» aksjonærer som solgte seg opp da kursen startet høyt opp og deretter i litt panikk utover dagen for at kursen skulle falle tilbake til 8-9 tallet (som det gjorde).
Omsetningen i dag var høy (10% av selskapet omsatt) og dagens melding underbygger positive signaler i forhold til de kommende studier og det en vet er at det ofte bygges opp til forventningsrally og i Ultimovacs kan det nå rigges til et pen oppgang og forventningsrally utover sommeren. Lykke til
Redigert 11.06.2024 kl 22:05 Du må logge inn for å svare
Gullhaugen
11.06.2024 kl 22:33 3164

Hallaluja Cognac er illvann. Har tradet på Cognac før på NASDAQ
🤸‍♂️🤸‍♂️🤸‍♂️🤸‍♂️
Hugoil
12.06.2024 kl 11:18 2880

Det nettokjøpes (dvs. god volumbalanse med bull divergens i 15min chart) ned mot halslinja for å teste gårsdagens avgivelse av kjøpssignal 2mnd OmvendHodeSkulder. Ligger for inneværende time inne med bull harami candlestick.
Klabbeføre
12.06.2024 kl 13:02 2833

Helt latterlig at vi surrer rundt nede på 8-tallet og lavt på 9-tallet etter gårsdagens gode nyheter

Bare å ta en kikk i ordreboken så ser man det er skittent spill av en aktør som kontrollerer kursen med pent plasserte salgsordre og blokkering, mens de støvsuger på kjøpssiden

Hugoil
13.06.2024 kl 21:59 2595

Kursen ble liggende på og litt over 50timerssnittet og 50 4-timerssnittet i dag, samt parallellinje til gulvet i 3mnd KILEN, som allerede er avgitt.

Børsene kommer til å stige 0,5+% i morgen, så kjøp på forsøk på gap-close 8 blank på åpning er mest trolig effisient.

Sluttet i dag med bull inverted hammer i 4timers chartet.
Klabbeføre
13.06.2024 kl 23:32 2568

Så nettopp på aksjonærlistene for tirsdag. Nedsalget fra open 12 til 9kr ble gjort av en haug småaksjonærer som fikk panikk og ville ut. Topp50 så godt som uforandret
Rule
14.06.2024 kl 02:07 2517

utroligt - havde været lidt smartere at sælge sig ned fra kurs 22 nok til 19 nok.
normal kan man få opgang over 3 dage oven på gode nyheder - det tog 3 minutter og så bliver opgangen slagtet.

jeg må sige at der er så utroligt mye usikkerhed rundt om INI at jeg har mye svært ved at se at den kan bruges til at vurdere om UV1 bliver til medicin:

1) ingen forudgående phase-1
2) patienter doseret med nivo vedlighold iggenem hele studiet - UV1 kun givet initielt
3) ingen forudgående phase-1 hvor man kan tjekke helt ny trippel kombo medicinering og dosering schema
4) forudsætningerne for studiedesign ikke opfyldt - patienterne var alt for friske - så alt for få at måle efficacy på
5) bias i patient fordeling
. a) 4 flere patienter med højere kræft stadier i eksperiment arm (3D - trinet lige inden stage-4 :-o)
. b) 4.5 år ældre patienter i eksperiment arm
. c) 4 ekstra kvinder i kontrol arm ( har bedre prognose end mænd )
. d) 4 patienter i eksperiment arm uden forudgående PFS event ( med stor sandsynlighed gået bort af andre årsager end melanom )
. e) 4-5 flere patienter censureret i kontrol. Særligt mange blandt gruppen der levede over 6-8 måneder (smart for kontrol armen :-O)
6) PD-L1 status er ukjent
7) mirakuløs høj mPFS i begge arme - på månen ifht. historiske studier
9) open label studie ...

alt skriger jo til himlen om et studie der er et stort flop og ubalanceret inden man kigger på resultater ...
usikkerheden på resultatet når der er sølle ca. 30 events ? tordner sig jo op ...
helt ufatteligt ...
Redigert 14.06.2024 kl 02:45 Du må logge inn for å svare
Klabbeføre
14.06.2024 kl 09:36 2425

I ULTI skjer ofte det motsatte av hva man forventer, gode nyheter gir 3 dager panikksalg
Det positive er at mye nervøse småsparere, og de som ville ha et par kr profitt er flushet ut..

Topp50 sitter stille i båten og her er det rom for en kraftig rekyl oppovervikingfan
14.06.2024 kl 10:01 2422

Enig. Bør løftes videre fra dagens kurs utover sommeren.
Short skal også dekkes.

HAS
14.06.2024 kl 12:05 2407

Det brukes en del ressurser på å holde kursen nede.

Har det kommet et par aktører som virkelig kan begynne å legge litt press på shorten?