ULTI: TEKNISK kursmål/kurs sett opp mot FUNDAMENTALT kursmål/kur

Hugoil
ULTIMO 24.03.2024 kl 13:55 41327

I tiden forut krakket ble det diskutert litt hva kursen ville gå til om det ble PE not met.
Det høyeste anslaget var 50-70.
Det laveste anslaget var 20-30.

Shorterene kan ha både ha vært veldig heldige og overrasket over hvor god inndekning de fikk i området 8-12 kanskje opptil 13 kroner.
At de var heldige kan skyldes 2 ting:
1: Store investorer kan ha vært "bold" og også forberedt seg på en PE not met med rundgang med seg selv og sine aksjemeglere/DNB som kan ha ymtet om det Holum skrev i analyseoppdateringen kunne være Janus sitt short-rasjonale.
2. Om mulig, så må man anta at Janus manipulerte åpningsauskjonen til å åpne lavest mulig. Det ville da være lett med "bolde" store investorer. Men er det mulig? Janus kunne få til det med å legge sine gjenstående innlånte aksjer for salg i åpningsauksjonen samtidig som de la inn kjøp av det samme volumet på samme kurs.

UKECHART:
https://www.tradingview.com/x/BAgmV8Nt/
- Vi ser at 20-30 har de de laveste og eldste referanser i kurshistorikken, så anslaget har noe for seg - særlig om det er noe av verdi og penger igjen etter INITs PE not met.
- Har formert BULL PIERCING LINE


INIT utgjorde ca 1/4 av de 5 studienes markedspotensiale. Om INIT anses som avskrevet til 0, NIPU til 0,75 og de gjenstående tre andre studiene som 50/50 sjangser, mao. 3*0,5; så er det 2,25 igjen av ULTI-flaska som før var full med 5 enheter.

Nå er det INIT og NIPU som har de største markedene, og disse to er omtrent jevnstore. Så verdimessig så skal disse studiene trekke mest ned på kursen. I tillegg har de også hatt eventen AVLEST og det kicker derfor inn ytterligere trekk i DNBs kursmål 200. Men 196 kroner borte er overreaksjon fra meglerhuset, som staten eier 42% av. Så dette kan være planøkonomi.

Markedsstr. for INIT+NIPU er litt mer? enn halvparten av den samlede markedsstørrelsen for hele ULTI-flaska . Da skulle vi kanskje nå ha et kursmål på 100 (husk NIPU lever med 0,75). Edison lander på 80. Men dette er kursmål og ikke kursen. Vi kan derfor ihvf. fuzzy logisk halvere og får 50 og 40. Og inkluderer vi de avleste resultatenes negative overføringsverdi på de 3 gjenstående studiene - som kan antas noe begrenset idet kontrollarmenes medisin for disse 3 er ulik den som ble gitt og var lik i både INIT og NIPA studiene (noe som øker sjangsen for at local review kan bli ulik central reviews PE not met også for INIT); så får vi 25 og 20 om vi tar hardt i.

Så da er vi på 20-30 som var worst case kurs for worst case PE not met.

Var jeg analytiker i DNB ville jeg sagt 20 som kursmål - hvis jeg ikke hadde noen planøkonomiske grunner for noe annet.
Det passer også med linjene i chartet.

På UV1-fungerer-tråden (som jo begynner å bli kjedelig lang å trykke seg fram til de siste innleggene på), så anslo jeg kursrangen 11-12,5 rett forut eller rett etter ULTI-eventen over påske. Basert på nye (aposteriori/testede) linjer i chartet mitt, som ikke framkommer i ukechartet ovenfor, så endrer jeg rangen til 11-13.

Alt etter eventen, så må nok DNB-analytikeren endre sitt kursmål.


--
Rent algoritmeteknisk utregnet, etter en grundig gjennomkjøring av chartet, så ligger worst case åpningskurs (på krakkdagen) TA-messig på 14,88. (HOD den dagen var 14,92.) Åpning under dette blir below rationality dess lenger under kursen åpner.

Innenfor visse programvaremessig funksjonelt (og da inkluderer jeg investorers handel med seg selv og aller helst kun seg selv muliggjort med algoer og algoers ID, vi kan ikke regne med Finnestilsynet før vi KREVER det), så er det svært lite som er tilfeldig. Det som blir mer tilfeldig er volumet og presset fra det øvrige markedet (hvilket TekInvestrs sentimentmålinger gav verdifull innsikt i), selskapets egne rapporteringer og børsmarkedet forøvrig (hvor "børsmarkedet forøvrig" er satt opp med samme programvaremessig funksjonalitet, videre satt opp mot olje, indekser, renter etc.).


Det er lite trolig at de som var bold og solgte på krakkdagen, hadde noen formening om hva som ville bli åpningskursen utover første avsnitt ovenfor. Det er mest trolig at de bare tok åpningskursen for gitt - og la seg tett på den. At kursen oscillererer rundt åpningskursen vil jo være en naturlig funksjonalitet og reflektere en viss grad av egne vurderinger blant de bolde og deres meglere i minuttene forut. Men denne gangen (så som flere ganger i NANO) så vi ingen print under åpningskursen, hvilket er indikasjon på at den var satt kunstig/manipulert lavt. Kursen gappet da også +1kr akkurat i det den første timen var ferdig og til den andre timen startet. Det samme finner vi igjen i kvarterchartet, hvor det også kom gap opp for flere av de påfølgende kvarterene. Første 5 kvarterene var grønne candlesticks OG hadde de desidert høyeste volumene, så det aller meste av JANUS sin inndekning ble nok gjort den første timen - når de kanskje selv visste at de ville ha fordelen av en manipulert lavt satt åpningsuksjon og ville benytte seg grovt av det framfor å gi andre muligheten.
Det er noen utenlandske meglerselskap som har lokasjon i Norge, grunnet nærhet til børsen ved kortest mulig fiberkabellengde. Rekk opp hånda de som mener at om Finnestilsynet faktisk eksisterer, så burde de sjekke i det minste åpningsauksjonens programvare og de deltagende algoer - særlig om Finnestilsynet aldri har gjort det før, please - for investors flest sin skyld.

At kursen skal ligge langt under JANUS sin inndekningskurs, er bare hersketeknologi. Det er grådighet satt i programvaremessig funksjonelt, urettferdig system.
For det første virker åpningskursen å være sterkt manipulert.
For det andre dekker JANUS seg faktisk inn med snitt 10,5-11 - hvilket er en betydelig aktørs prismening (selv psykopater/kriminelle kan tenke rasjonelt).
At den troligvis kriminelle JANUS ser ut - fra aksjonærlister - som manipulerende psykopat å ta seg vann over hodet og sette ny short når de ser at de har kontroll over markedet med sine metoder (se også dagen med loophole på UV1-fungerer-tråden hvor shorterene kan ha hatt over halve dagsomsetningen som var lav); bør være hovmod/hybris for fall - omtrent som for menigheten på TekInvestors som lenge hadde setebeltene og pedalen inne for 300.


- moderasjon i ytterkantene -
Redigert 24.03.2024 kl 17:39 Du må logge inn for å svare
vikingfan
14.06.2024 kl 12:23 5154

Last opp!!
Hugoil
14.06.2024 kl 12:25 5242

Den 14. slår til. (En kamerat av meg er hos tannlegen i dag.)
Har et avgitt kjøpssignal bull kicker i times i dag og nå også et bull engulfing avgitt i times, samt får så godt som sikkert avgitt bull inverted hammer i 4timers kl. 13.

For dagen lander vi så godt som sikkert på minimum bull homing pigeon elelr inneværende bull harami.

Rule: Kan du dobbeltsjekke disse to antallene?
"
. d) 4 patienter i eksperiment arm uden forudgående PFS event ( med stor sandsynlighed gået bort af andre årsager end melanom )
. e) 4-5 flere patienter censureret i kontrol. Særligt mange blandt gruppen der levede over 6-8 måneder (smart for kontrol armen :-O)
"

Er de riktige, så impliserer det en indikativ HR i underkant av 80.
Skulle det være feil i studiet som er årask til de øvrige punktene, så er nok HR nede på det ULTI rapporterte flere ganger i månedene før PE not met, ca. 0,74.Hva gjelder den plutselige store shorten som framkom på ny shorter i registeret få dager etter krakket og den angivelige inndekkingen til Janus omtalt i FA uten annet enn deres egen oppfatning, så kan det være at den opprinnelige shorten ikke reelt er dekket inn - men at tuilsvarende aksjer ble overtatt på da allerede skrevne opsjoner med f.eks. Canica (som flere har gitt kritikk som dårlig norsk biotek-invesor for slik rotte-rømming, men hvor opsjoner kan forkalre hvorfor og hvorledes). Janus selv hadde kanskje en avtale om å levere stafettpinnen videre til en annen eller seg selv i annen drakt. Et rasjonale Janus kan ha for å "dekke" seg inn på denne måten, kan være ..... EUREKA? - at de ikke kunne være sikre på om et slikt merkelig studie som INIT og dets oppsiktsvekkende resultater og innhold i armene ville stå seg i mer enn den nærmeste framtidien. Folk bør spørre ULTI hva de har på tapeten framover for INIT - om ikke for å følge opp pasientene, så ihvertfall for å følge opp det merkelige resutlatet og innhold i armene..
https://www.youtube.com/watch?v=bESGLojNYSo


Forventer kraftig rykk tirsdag 18. juni. (Min første skikkelige kjæreste har bursdag da, 2 dager etter focuss NANOV-prest/rockpus ULTI-loader- som jeg håper har kommet seg etter krakk-depresjonen og aldri kommer til å bidra til å få innleggene mine slettet og meg blokkert lenger))
Redigert 14.06.2024 kl 12:52 Du må logge inn for å svare
Hugoil
14.06.2024 kl 13:51 5244

Hva erdet de driver med nå? Friserer ut hvor mye det er som ligger reelt for salg og lurer på om de skal starte inndekkingen nå? I tilfellet, kjøp de aksjene de selv har liggende ute under 9 nå.
vikingfan
16.06.2024 kl 19:11 5123

Kjøp og hold. 12-15 kr kan komme fort.,
Hugoil
17.06.2024 kl 08:45 4967

Man kan jo spørre seg hvem som kjøpte aksjene mellom 10,8 og 12 på åpningen dagen for siste børsmelding. Noen som har sjekket?

Har vi omlag en 4dagers OHS nå (veldig tydelig i 15min RSI)? Nede i h. hodet på det 2mnd OHSet.
Bull Homing Pigeon i times.

Om 9 børsdager har vi juli.
Redigert 17.06.2024 kl 09:25 Du må logge inn for å svare
vikingfan
17.06.2024 kl 09:55 4873

Automatisk teknisk analyse. Middels lang sikt, 14. jun 2024

Ultimovacs ligger i en tilnærmet horisontal trendkanal på mellomlang sikt. Dette indikerer at investorene er usikre og venter på signaler om videre retning. Et brudd opp vil være et kjøpssignal, mens et brudd ned vil være et salgssignal. Aksjen har støtte ved cirka 6.60 kroner og motstand ved cirka 70.00 kroner. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker aksjen og indikerer økt mulighet for et brudd opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
Anbefaling en til seks måneders sikt: Kjøp
Hugoil
17.06.2024 kl 10:08 4953

Pigeon aVGITT.
Ligger nå ved å avgi 4dagers OHS, kursmål 9,7.
Hva er halslinja for 2mnd OHS nå?

70 virker drøyt og er per nå en rent gammelteknisk estimat. Men 40 kan bli aktuelt i august, kanskje sep. Sannsynligheten for det høyner om det framkommer informasjon om randomsieringshistorikk fra ledelsen. På TI snakkes det om at det kan gjøres og kan ha blitt gjort endrigner i randomiseringene. Det kan forklare de merkelige resultatene i INIT og relativ store pasientforskjeller mellom armene.
Redigert 17.06.2024 kl 10:11 Du må logge inn for å svare
Hugoil
18.06.2024 kl 09:48 4764

Har vi kommet dit nå at shorteren er den eneste/første kjøperen?
Klabbeføre
18.06.2024 kl 10:26 4785

Salgsviljen er iallefall ekstremt liten under 9kr

Må langt over 10kr for å få kjøpt tilbake 510 000 aksjer
Redigert 18.06.2024 kl 10:27 Du må logge inn for å svare
Hugoil
18.06.2024 kl 16:09 4737

...og de fleste av de aksjene er nok shorterens egen aksjer (som de solgte til seg selv utvoer dafen i dag?)

Hvem solgte?
Var det market-maker med nærkontakt til shorteren som solgte ned til seg selv?

Alle skjønner jo at disse dagene med 5-6% nedgang for ULTI når OSEBX stiger 0,5-1% er i hovedsak market-makers/shorters fake-omsetning.

Noen som kan se etter hvem som kjøpte mellom 10,8 og 12 på siste børsmelding? Kan vi anta at de gikk long på åpningen? Hva forteller aksjonærlisten reflekterende den dagen?

Ska likke mye til for å få en short-squeeze nå.
Redigert 18.06.2024 kl 16:13 Du må logge inn for å svare
Hugoil
19.06.2024 kl 08:39 4734

Klabbe: Hvem kjøpte disse aksjene? Matcher det omsetningen første kvarter ca? Skulle jo tro de gikk long ihvertfall for noen dager for å slippe å selge med (flere) kroner i tap?:
--
Klabbeføre
13.06.2024 kl 23:32
1080
Så nettopp på aksjonærlistene for tirsdag. Nedsalget fra open 12 til 9kr ble gjort av en haug småaksjonærer som fikk panikk og ville ut. Topp50 så godt som uforandret
--
Redigert 19.06.2024 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
Hugoil
19.06.2024 kl 09:00 4764

Så dere hvordan de forsøker å lokke ut selgere i åpningsauksjonen/på åpningen?

Skal se det blir shortren som stanger hodet i glasstaket så det knuser.

Hvor mye betaler Ulti for IR i år, 2MNOK+ ?
Redigert 19.06.2024 kl 09:12 Du må logge inn for å svare
Rule
19.06.2024 kl 21:28 4680

Ja. Enig. Mange short's vil nok gerne hive aktier hjem til disse priser inden vi hører nyt fra NIPU ( eller focus ).
Hvis NIPU liner op som UV1-103 og viser at god OS fortsatte så lang som muligt (En uhyggelig indikation hvor alle går bort) kommer der fyr i butikken.
Prøv at tænke det modsat - kommer der først flere gode nyheder er der jo slet ingen som vil sælge til så lidt som 20-30 NOK...
Klabbeføre
20.06.2024 kl 16:14 4550

For noe korrupt søppel
HAS
20.06.2024 kl 23:20 4424

Investeringsbanken UBS opererer med ulike konti fra mer enn 50 land.
18. juni kjøpte de gjennom flere konti et par hundre tusen aksjer i Ultimovacs.

19. juni kjøpte de ca 120.000 aksjer i Ultimovacs fra en konto, og solgte samme dag et lignende antall fra annen konto.

Dagen etter byttwr man roller og gjentar de samme kjøp- og salg- operasjoner med lignende antall aksjer fra 2 ulike konti.

Dette kan vel være en effektiv metode for å holde kursen nede?
Redigert 21.06.2024 kl 07:49 Du må logge inn for å svare
Hugoil
21.06.2024 kl 09:24 4368

Vises dette på topp50 eller har du fulle aksjonærlister?
Kunne du ta skjermdump som viser det du skriver, gjerne visende datoene også?
Stemmer dette, så er det vel mest trolig ulovlig kursmanipulering og jahvlene burde tas og dømmes for det. Sannsynligheten for at det stemmer øker, siden de tekniske signalene fra dagene med mer omsetning skal bære bud - særlig når de er flere, som det var.

OSEBX er et privat foretagende.

Hørt den der om Finnestilsynet?

https://www.dn.no/innlegg/jus/okokrim/gdpr/innlegg-pa-tide-a-tenke-nytt-om-straff-i-okokrimsaker/2-1-1234727
Redigert 21.06.2024 kl 12:44 Du må logge inn for å svare
Klabbeføre
21.06.2024 kl 09:55 4380

Anmeld og rapporter inn dritten

Har knapt vært en dag handel i denne aksjen siden April der ikke UBS eller andre søppelfolk har manipulert kursen og hatt balletak på aksjen
HAS
21.06.2024 kl 10:56 4335

På Tekinvestor finner du full oversikt over daglig kjøp og salg, samt oppdatert liste over top 50. Du finner også historikk over handelen, så der er ingen problemer med å dokumentere disse akrobatiske transaksjonene.

Akkurat i dag ligger det melding på Tekinvestor om at listene er utilgjengelige grunnet vedlikehold.

Klabbeføre
21.06.2024 kl 16:31 4464

Nok en sluttkurs nydelig manipulert ned i sluttauksjon fra 8kr til 7,85 med flytting av aksjer mellom konto
Hugoil
22.06.2024 kl 18:56 4299

Skjeldent å se et 1-årig kjøpssignal OHS ferdig formert - slik det var før krakket, uten at det avgis som kjøp.

https://www.investtech.com/no/market.php?CompanyID=101077&tck=ULTI

Hva betyr det?
1) Ingenting
2) De merkelige resultatene i SOC kontrollarmen vs SOC historisk, samt de litt mindre merkelige - men fortsatt merkelige pasientfordelingen i klart disfavør eksperimentarmen i INIT; er tuklet med såpass mye at UV1 framstår som vann.
3) Den store shorten satt av JANUS sommeren 2023 basert på NIPU, ble omlag doblet (basert på de kommende INIT-resultatene) på positive NIPU-meldinger som muliggjorde salg av mange lånte aksjer PÅ EN MANIPULERT HØY OPPGANG/TOPP i november som definerte halslinja i OHS og - gjorde det lett å lage en høyre skulder, som ble kjørt opp til halslinja (på det som PalMek ble slettet for på TI ble omtalt som at shorterene dro opp kursen - noe også et par andre kommenterte). Så der lå man på toppen av surfbølgens fråd - perfekt plassert av shorterene for å starte nedsalget fram mot PE NOT MET på menighetens siste FOMO og svenske-lars sin forlokkende giring..


....så igjen, hvem kjøpte mellom 10,8 og 12 sist? Eller rettere sagt 12 og 10,8 ..............
Redigert 22.06.2024 kl 18:59 Du må logge inn for å svare
Hugoil
24.06.2024 kl 08:50 4020

ULTI har trigger punkt 9. (10.) juli. Da skjer det noe ULTI spesifikt.

Tror det var bra at vi tok shorteren litt i øra i forrige uke. Mest trolig har de representanter som sitter på både HO og TI. Hvem vet, kanskje shorteren er norsk også. Tenk om det tom. er DNB???! Det får vi jo aldri vite (hvis vi ikke vil), men resultatene til DNB meglerhus er jo starstruck.
Redigert 24.06.2024 kl 09:08 Du må logge inn for å svare
Hugoil
24.06.2024 kl 10:01 4030

Da har vi i dag fått avgitt bull harami i kvarter og nå formert bull engulfing i times.

Det har altså vært tydelgie tegn i ULTI på kursmanipulering også siste 10dager, bla. ved at tekniske signaler ikke har hatt informasjons-/prediksjonsverdi, selv når omsetningen (fake?) har vært god.

Så kursen lagger 10-15% ift. OSEBX over siste 10 dager - og det på god selskapsspesifikk melding om 30% lengre langtidsoverlevelse.

Ulti-aksjonærene - særlgi de som var bolde og tok tapet, har ennå ikke kommet seg ut av psykosen. Men tåka vil lette.
Redigert 24.06.2024 kl 10:12 Du må logge inn for å svare
vikingfan
24.06.2024 kl 11:29 4020

Kursmål: 40kr. i starten av aug. og spekulerer om mer nytt om INIT kan gi grunnlag for det. Nå er det visst noe som skal skje også 9.-10. juli. Noen som vet hva, at de tar fellesferie eller randomiseringshistorikken? Er alle pasientene innrullert i alle studiene?
Hugoil
24.06.2024 kl 12:04 4010

Hva med den formerte bull homing pigeonen i dAGCHARTET PÅ FREDAG, Hr den informasjonsverdi?
Rule
24.06.2024 kl 12:29 3995

9-10 Juli....?
Er næste event ikke Q2 d. 21 August..?
-FOCUSS på vej - forventing tidligst efter fællesferien
-NIPU update, nogen som ved noget..? nyt kan komme anyday - men flest forventer vel også efter fællesferien
Rule
24.06.2024 kl 12:38 3974

Der blev sat et forventet kursmål 20-30 NOK hvis Initium fejlede - da vi var på 160 NOK.
Vi endte med at selve studiet fejlede og man kan ikke drage mye ud af det.
Af samme årsag lyder 40 NOK ikke skævt, hvis der kommer mere nyt med der kan understøtte det...
vikingfan
24.06.2024 kl 22:50 3810

Short dekket inn med 35k. Da tipper jeg de vil dekke inn med med 30-40k daglig fram mot 10. juli.

ESMO 2024: “Outcome notifications are expected to be made available to first authors and submitters on 10 July.” Link: https://www.esmo.org/meeting-calendar/esmo-congress-2024/abstracts
Klabbeføre
25.06.2024 kl 09:36 3632

Shorten har vel mer eller mindre stått urørt siden midten av April på ca 1,5% synlig

Ser de ligger i ordreboken idag med store kjøpsordre, hold på aksjene og la de betale dyrt for inndekkingen

Hugoil
26.06.2024 kl 10:14 3444

Dette burde hjelpe https://www.nrk.no/norge/ny-rapport-foreslar-meir-openheit-om-kven-som-kjoper-og-eig-aksjar-1.16927977
Det bør gjelde for shortregisteret også. Tenk om DNB dukket opp der, samtisdig som de har kjøp på aksjen med kursmål 200 eller selg og kursmål 4.

Litt rart at Oslo Børs fikk lov til å gå imot den demokratiske utviklingstrenden da de innførte anonymisert handelslogg, hvor hvilke meglerselskap som stod som selger og kjøper i hver handel ble anonymisert. Ganske rart.Har formert bullish kicker i times, ligger inne med det samme i 4timers og ligger inne med avgitt bull harami for dagen i dag.
Redigert 26.06.2024 kl 10:46 Du må logge inn for å svare
davrab
26.06.2024 kl 14:17 3334

Har noen anledning å dele oversikt over kronologisk kommende triggere?
Hugoil
27.06.2024 kl 08:53 3113

Kursen er in to the open igjen, dvs. over de lengre fallende linjer. Og det med støtte av stigende trendlinje.
Uke MACD krysset bull for snart 2 uker siden - fra en dyyyyp bunn.
Ukechartet ligger inne med bull harami, ferdig formert i morgen.
--
Fin åpning, indikerer grønt candlestick for dagen.
Redigert 27.06.2024 kl 09:01 Du må logge inn for å svare
Hugoil
27.06.2024 kl 09:14 3077

4timers macd er 70%+ ferdig med å lage en dobbel bunn av typen meget pålitelige island bottom. Og det på macd-nivå 50 (indeksert). Og (igjen) rett over ma100 i 4timerschartet.
Redigert 27.06.2024 kl 12:13 Du må logge inn for å svare
Klabbeføre
27.06.2024 kl 09:57 3028

Aksjebotene og algoritmenes klamme hånd har iallefall sluppet opp, og denne aktøren ligger nå inne med store kjøpsordre

De legger inn store salgsblokker som sperrer også for så å støvsuge intervallene for aksjer oppover

Ikke la deg lure, men hold på aksjene for nå går turen oppover
Rule
27.06.2024 kl 22:18 2881

Wow - lead investigator går ud i en artikel i healthtalk, hvor han i den grad bringer liv i UV1 igen. Han har trua at UV1 kanske har effekt med Prembo. Og NIPU signaler får også en blåstempling. BULL ! ! !

https://www.healthtalk.no/melanom/derfor-har-hovedutproveren-fortsatt-tro-pa-kreftvaksinen-fra-norske-ultimovacs/187936

man får jo helt konspiratoriske tanker om han har set noget i INITIUM, men de har puttet for friske patienter ind på rekord tid og og de har måske re-randomiseret og sensureret døden ud af studiet ... og stadig ingen forklaring på den sinssyke respons i INITIUM, men desværre i begge arme.

Se her:
INITIUM-hovedutprøveren gjentar at telomerase er et enzym som uttrykkes innenfor en rekke krefttyper, og at det kan være vanskelig å slå ipilimumab/nivolumab innenfor melanom, men kanskje er det lettere innenfor andre krefttyper.

– Vi avventer nå resultatene fra studiene på eggstokkreft og hode-halskreft, og vi så dessuten sterke signaler i NIPU-studien mot mesoteliom (lungehinnekreft), som er en kreftform som er vanskelig å behandle, sier han.
Redigert 27.06.2024 kl 22:18 Du må logge inn for å svare
locksley
27.06.2024 kl 23:34 2805

Artig at du deler mitt innlegg fra TekInvestor. Men kanskje bruke sitattegn og oppgi kilde neste gang?
Hugoil
28.06.2024 kl 13:29 2597

Formert 2 påfølgende bull piercinger i dag i times
I 4tiemrs har vi 2 dojier over båndet av kvarter, times og 4timers MA100.

Høyre skulder i 3mnd OHSet er nå ferdig formert som et 2 ukers OHS.

Ser meget bra ut.
Redigert 28.06.2024 kl 13:32 Du må logge inn for å svare
Hugoil
29.06.2024 kl 19:20 2292

12,88 10. juli.