Snart tilbudsplikt i BGBIO ?

BioBull
BGBIO 20.04.2024 kl 10:55 12340

Det blir spennende å følge investor listene fremover.
Meteva AS har solgt seg noe ned, men det kan være strategisk for å kunne gjøre flere innside kjøp som gir positivt signal i markedet.

De andre «hestene i paddocken» tripper før starten går, mens alle som er optimister som meg venter på aksjene etter siste konvertering fra tegningsretter til gull Lotto kuponger….

Mange rører på seg :

https://e24.no/bors/investorlistene/selskap/NO0010650013?date=2024-04-19

BERGENBIO ASA
Største kjøp i selskapet


Privatperson

Organisasjon
Aksjonær
Endring
1. J.P. MORGAN SE
+3 770 979

2. J.P. MORGAN SE
+3 383 618

3. CARNEGIE AS, MEGLERKONTO INNLAND
+1 807 207

4. BOFA SECURITIES EUROPE SA
+891 249

5. PRINCE, STEVE (f. '71)
+880 000

6. NORDNET LIVSFORSIKRING AS
+648 233

7. EILERTSEN, ESPEN SKAARUD (f. '68)
+625 000

8. VINDHEIM, EYSTEIN (f. '47)
+500 000

9. STÅLAND, LARS OLAV JUVLAND (f. '88)
+317 695

10. HOPE, MAGNE ATLE (f. '58)
+307 963

11. AAMODT, YNGVILD MARGRETHE (f. '85)
+300 000

12. MANDUKA AS
+300 000

Største salg i selskapet


Privatperson

Organisasjon
Aksjonær
Endring
1. UBS AG LONDON BRANCH
-5 695 445

2. VIMALANATHAN, NESAN (f. '78)
-4 000 000

3. ZAIM, KEVIN (f. '70)
-2 100 000

4. VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND INDEKS
-1 004 941

5. NORNE SECURITIES AS, MEGLERKONTO
-624 998

6. FREDHEIM, TONE (f. '78)
-600 000

7. SKOGLY, TRYGVE (f. '84)
-480 000

8. STRØMSBORG, JARL (f. '60)
-448 248

9. TVEIT, RUNE (f. '58)
-400 000

10. LYSAKER, GEIR (f. '64)
-300 000

11. JOHANNESSEN, ODD-ROAR (f. '77)
-290 000


Største aksjonærer i selskapet ( topp 50 )


Privatperson

Organisasjon
Aksjonær
Endring


1. METEVA AS
-

2. INVESTINOR DIREKTE AS
-

3. BERA AS
-

4. NORDNET LIVSFORSIKRING AS
+648 233

5. NORDNET BANK AB
-

6. MARSTIA INVEST AS
-

7. JAKOB HATTELAND HOLDING AS
-

8. MOHN, MARIT (f. '46)
-

9. SARSIA DEVELOPMENT AS
-

10. DANSKE BANK A/S
-

11. ZAIM, KEVIN (f. '70)
-2 100 000

12. HØSE AS
-

13. J.P. MORGAN SE
+3 770 979

14. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB
-

15. SALIMI, TAHSIN (f. '71)
-

16. JAHATT AS
-

17. SILBERG, JOHNNY (f. '40)
-

18. BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE
-

19. NYGAARD KRAN & TRANSPORT AS
-

20. HOLØ, JOHAN (f. '75)
-

21. UBS SWITZERLAND AG
-

22. JAN FR. BJERKENES HOLDING AS
-

23. HOLMEFJORD, IVAR (f. '58)
-

24. NIELSEN, TRYGVE (f. '64)
-

25. HOLM, JØRGEN (f. '79)
-

26. SAXO BANK A/S
-

27. NORDEA BANK ABP
-

28. SCHJELDERUP, KJELL ROGER (f. '72)
-

29. KHAN HOLDING AS
-

30. TJERVÅG, REIDUN PETRA KLOCK (f. '46)
-

31. VIKSHÅLAND, LEIV JARLE (f. '63)
-

32. HZN INVEST AS
-

33. J.P. MORGAN SECURITIES PLC
-

21. UBS SWITZERLAND AG
-

35. ROKINA, ALENA (f. '82)
-

36. SARSIA SEED AS
-

37. EIKEBØ, ODDGEIR (f. '73)
-

38. STÅRPUTTEN INVEST AS
-

39. HOGEIN AS
-

40. JOHANSEN, TROND (f. '62)
-

41. NEDYALKOV, IVAYLO STOYANOV (f. '83)
-

42. STAUTLAND, PAUL LEANDRO (f. '73)
-

43. BERNER, JOACHIM (f. '58)
-

44. BLOKHUS, MIKAL (f. '55)
-

45. HERØY GLASS OG GAVE AS
-

46. HJELPDAHL, HANS-PETTER (f. '68)
-

47. MEDIANORD AS
-

48. BAIG, SOMYEH (f. '82)
-

49. HANSSON, RUNE ANDRE HELBERG (f. '71)
-

50. LINNINGSVOLL, ANDREAS (f. '83)
-

Før tildeling / :

Total of shares 2,688,689,214
Updated as of 18-04-2024


Shares % of shares
1 METEVA AS 704,815,981 26.21
2 INVESTINOR DIREKTE AS 109,931,620 4.09
3 BERA AS 55,768,426 2.07
4 NORDNET LIVSFORSIKRING AS 39,861,845 1.48
5 NORDNET BANK AB 37,702,922 1.40
6 MARSTIA INVEST AS 26,833,824 1.00
7 JAKOB HATTELAND HOLDING AS 25,200,000 0.94
8 MOHN MARIT 24,817,824 0.92
9 SARSIA DEVELOPMENT AS 23,891,514 0.89
10 ZAIM KEVIN 23,800,000 0.89
11 DANSKE BANK A/S 22,288,974 0.83
12 HØSE AS 21,006,588 0.78
13 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 18,394,996 0.68
14 J.P. MORGAN SE 15,064,330 0.56
15 SALIMI TAHSIN 10,830,000 0.40
16 JAHATT AS 10,075,000 0.37
17 SILBERG JOHNNY 10,000,000 0.37
18 BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 9,300,000 0.35
19 NYGAARD KRAN & TRANSPORT AS 9,132,953 0.34
20 HOLØ JOHAN 8,700,000 0.32

20 largest shareholders total 1,207,416,797 44.91
Other shares 1,481,272,417 55.09

Total 2,688,689,214 100.00


Data provided by Oslo Market Solutions AS
Supplied by © Euroland.com
Disclaimer
Cookie policy


https://www.bergenbio.com/investors/our-shareholders
Redigert 26.04.2024 kl 08:37 Du må logge inn for å svare
BioBull
25.04.2024 kl 16:20 9338

Siste oppdatering før de nye aksjene er på VPS konto :

Total of shares 2,688,689,214
Updated 24-04-2024
Major shareholders
History
Rank Shareholders Shares % of shares
1 METEVA AS 704,815,981 26.21
2 INVESTINOR DIREKTE AS 109,931,620 4.09
3 BERA AS 55,768,426 2.07
4 NORDNET BANK AB 38,052,915 1.42
5 NORDNET LIVSFORSIKRING AS 36,566,381 1.36
6 SARSIA DEVELOPMENT AS 26,891,514 1.00
7 MARSTIA INVEST AS 26,833,824 1.00
8 JAKOB HATTELAND HOLDING AS 25,200,000 0.94
9 MOHN MARIT 24,817,824 0.92
10 DANSKE BANK A/S 22,363,973 0.83
11 ZAIM KEVIN 21,700,000 0.81
12 HØSE AS 21,006,588 0.78
13 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 18,394,996 0.68
14 J.P. MORGAN SE 16,061,773 0.60
15 SALIMI TAHSIN 10,830,000 0.40
16 JAHATT AS 10,075,000 0.37
17 SILBERG JOHNNY 10,000,000 0.37
18 BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 9,300,000 0.35
19 NYGAARD KRAN & TRANSPORT AS 9,132,953 0.34
20 HOLØ JOHAN 8,700,000 0.32
20 largest shareholders total 1,206,443,768 44.87
Other shares 1,482,245,446 55.13
Total 2,688,689,214 100.00
Data provided by Oslo Market Solutions AS
Supplied by © Euroland.com
Disclaimer
Cookie policy


Med så liten omsetning i BGBIO er det tydelig at topp 20 aksjonærer låner aksjer ut til shorting i

Updated Total of shares Top of shares
24-04-2024 2,688,689,214 1,206,443,768
23-04-2024 2,688,689,214 1,213,253,935
22-04-2024 2,688,689,214 1,213,253,935
19-04-2024 2,688,689,214 1,209,851,362
18-04-2024 2,688,689,214 1,207,416,797
17-04-2024 2,688,689,214 1,215,515,267
16-04-2024 2,688,689,214 1,213,319,521
15-04-2024 2,688,689,214 1,213,319,521
12-04-2024 2,688,689,214 1,212,248,880
11-04-2024 2,688,689,214 1,212,033,977
10-04-2024 2,688,689,214 1,217,386,148
09-04-2024 2,688,689,214 1,211,568,286
08-04-2024 2,688,689,214 1,210,053,586
05-04-2024 2,688,689,214 1,211,648,976
04-04-2024 2,688,689,214 1,212,879,536
03-04-2024 2,688,689,214 1,205,658,828
02-04-2024 2,688,689,214 1,200,476,565
01-04-2024 2,688,689,214 1,196,183,679
29-03-2024 2,688,689,214 1,196,183,679
28-03-2024 2,688,689,214 1,196,183,679
27-03-2024 2,688,689,214 1,196,183,679
26-03-2024 2,688,689,214 1,208,061,920
25-03-2024 2,688,689,214 1,213,734,165
22-03-2024 2,688,689,214 1,214,194,829
21-03-2024 2,688,689,214 1,212,800,877


Redigert 25.04.2024 kl 16:23 Du må logge inn for å svare
BioBull
26.04.2024 kl 08:36 9063

🧐 er dette korrekt er Meteva nær tilbudsplikt ….


… men det er også gledelig at topp 20 eiere øker til hele 69.33% eierskap…

https://www.agpadvokater.no/innsikt/oppkjop-av-borsnoterte-selskap-i-norge-sentrale-tema


● Den som gjennom erverv blir eier av aksjer som representerer mer enn 1/3 av stemmene (med gjentatt tilbudsplikt ved 40 % og 50 %) plikter å gi tilbud om kjøp av de øvrige aksjene i selskapet (Pliktig Tilbud)

● Reglene om frivillig tilbud gjelder dersom tilbudet aksepteres av mottakerne av tilbudet, utløser en tilbudsplikt for tilbyderen (dvs. mer enn 1/3 av stemmerettighetene til målselskapet) (Frivillig Tilbud)

● Tilbudsreglene gjelder ikke ved erverv eller beholdning av aksjer som representerer 1/3 eller mindre av stemmerettighetene til et notert selskap.

Regulering: Norske regler om oppkjøp av noterte selskaper er i hovedsak regulert av verdipapirhandelloven kapittel 6 med tilhørende forskrifter (Tilbudsreglene). Reglene er basert på EU-direktiv 2004/25/EF.

Oslo Børs er utpekt som tilbudsmyndighet. Som tilbudsmyndighet har Oslo Børs blant annet ansvar for å godkjenne tilbud og tilbudsdokumenter, samt å innvilge unntak fra Tilbudsreglene.

Anvendelsesområde: Tilbudsreglene gjelder ved erverv av aksjer i norske selskaper og til en viss utstrekning utenlandske selskaper som har aksjer notert på norsk regulert marked, dvs. Oslo Børs eller Euronext Expand.

Det gjelder særlige regler om delt jurisdiksjon og tilsyn ved oppkjøp av selskap som er notert i Norge, men som er hjemmehørende i en annen EØS-stat og/eller notert på regulert marked i en annen EØS-stat.

Tilbudsreglene gjelder ikke for selskap notert på multilateral handelsfasilitet i Norge, dvs. Euronext Growth Oslo. Vi viser til eget innlegg om oppkjøp av selskap på Euronext Growth Oslo.

Tilbudsreglene skiller mellom tilbudsplikt/pliktige tilbud og frivillige tilbud:

● Den som gjennom erverv blir eier av aksjer som representerer mer enn 1/3 av stemmene (med gjentatt tilbudsplikt ved 40 % og 50 %) plikter å gi tilbud om kjøp av de øvrige aksjene i selskapet (Pliktig Tilbud)Shares % of shares
1 METEVA AS 880,114,786 32.73
2 INVESTINOR DIREKTE AS 217,147,430 8.08
3 NORDNET BANK AB 119,120,897 4.43
4 NORDNET LIVSFORSIKRING AS 83,012,559 3.09
5 BERA AS 80,768,426 3.00
6 ARCTIC SECURITIES AS EMISJONSKONTO INNLAND 75,277,501 2.80
7 ANAVIO CAPITAL LLP 58,439,360 2.17
8 MARSTIA INVEST AS 38,817,736 1.44
9 MP PENSJON PK 37,891,118 1.41
10 JAKOB HATTELAND HOLDING AS 37,700,000 1.40
11 MOHN MARIT 36,801,736 1.37
12 SARSIA DEVELOPMENT AS 36,091,514 1.34
13 HØSE AS 31,006,588 1.15
14 CAGSON AG 24,000,000 0.89
15 DANSKE BANK A/S 22,218,202 0.83
16 ZAIM KEVIN 21,700,000 0.81
17 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 18,394,996 0.68
18 AVANZA BANK AB MEGLERKONTO 15,894,629 0.59
19 JAHATT AS 15,075,000 0.56
20 J.P. MORGAN SE 14,714,454 0.55
20 largest shareholders total 1,864,186,932 69.33
Other shares 824,502,282 30.67
Total 2,688,689,214 100.00
Data provided by Oslo Market Solutions AS
Supplied by © Euroland.com
Disclaimer
Cookie policy

Updated Total of shares Top of shares
25-04-2024 2,688,689,214 1,864,186,932
24-04-2024 2,688,689,214 1,206,443,768
23-04-2024 2,688,689,214 1,213,253,935
22-04-2024 2,688,689,214 1,213,253,935
Redigert 26.04.2024 kl 09:10 Du må logge inn for å svare
BioBull
26.04.2024 kl 08:43 9022

Og her er listen over de største optimistene :

Største kjøp i selskapet


Privatperson

Organisasjon
Aksjonær
Endring
1. METEVA AS
+175 298 805

2. INVESTINOR DIREKTE AS
+107 215 810

3. ARCTIC SECURITIES AS, EMISJONSKONTO INNLAND
+88 075 256

4. NORDNET BANK AB
+81 067 982

5. ANAVIO CAPITAL LLP
+58 439 360

6. NORDNET LIVSFORSIKRING AS
+46 446 178

7. MP PENSJON PK
+37 891 118

8. BERA AS
+25 000 000

9. CAGSON AG
+24 000 000

10. AVANZA BANK AB, MEGLERKONTO
+13 357 294

11. VIMALANATHAN, NESAN (f. '78)
+13 056 500

12. VESLIK AS
+13 000 000

13. JAKOB HATTELAND HOLDING AS
+12 500 000

14. MARSTIA INVEST AS
+11 983 912

15. MOHN, MARIT (f. '46)
+11 983 912

16. HØSE AS
+10 000 000

17. RO INVEST AS
+9 563 748

18. SARSIA DEVELOPMENT AS
+9 200 000

19. VEIBY, PEDER (f. '83)
+7 500 000

20. BOYE HANSEN, ARNE (f. '65)
+7 000 000

21. HELLERUD, ANDRE ALLARD (f. '71)
+7 000 000

22. WIIK, ARNFINN (f. '49)
+6 860 872

23. H5 VEKST AS
+6 600 000

24. BERNER, JOACHIM (f. '58)
+6 500 000

25. DYVI, ESPEN (f. '72)
+6 500 000

26. MERCIER AS
+6 069 965

27. ELLEFSEN, KNUT (f. '61)
+6 000 000

28. HAUGEN, LARS PETTER HOLTE (f. '60)
+6 000 000

29. JARBAKK1 AS
+5 759 195

30. QVIST HOLDING AS
+5 600 000

31. JAN FR. BJERKENES HOLDING AS
+5 500 000

32. IT SUPPORT AS
+5 200 000

33. JAHATT AS
+5 000 000

34. NYGAARD KRAN & TRANSPORT AS
+4 566 476

35. MOLVIK, JOHN (f. '68)
+4 089 596

36. SARSIA SEED AS
+4 050 000

37. HABBERSTAD, ROAR (f. '43)
+4 045 000

38. HAHO AS
+4 005 000

39. AUSTGULEN, HELGE EGIL (f. '50)
+4 000 000

40. STØVE, OLAV JAN (f. '51)
+4 000 000

41. VEHUS, KARL OTTO (f. '64)
+3 835 149

42. KLOSTER, BJØRN IRGENS (f. '54)
+3 610 000

43. KHAN, MOHAMMAD ZAKA ULLAH (f. '45)
+3 500 000

44. CLEARSTREAM BANKING S.A.
+3 420 593

45. SKAUEN, CHRISTIAN LUNDER (f. '69)
+3 200 000

46. INEIKEN AS
+3 000 000

47. NIELSEN, TRYGVE (f. '64)
+3 000 000

48. KVALE, ERLING ANDRE (f. '69)
+2 982 100

49. JOHANSEN, TROND (f. '62)
+2 942 845

50. HZN INVEST AS
+2 862 040
JanH
26.04.2024 kl 09:31 8905

Her er det mye feil av BioBull. For det første utløses ikke tilbudsplikt for en liten eier på 32 prosent. Meteva har ca. 32,7 prosent. Det er altså andre eiere på hele 67 prosent.
Det andre en at det ikke er en fordel med tilbuds plikt. Da blir vi vel kjøpt ut da? På dagens kurs (så legger man gjerne på noen prosent, opptil 10 prosent). Og da er det det jo en annen som får gleden av en hinsides avkastning på titalls milliarder.
ctrlaltdel
26.04.2024 kl 09:31 8910

Prosentene er nok riktig basert på 2,688,689,214 aksjer. Men totalen er på omtrent 3.9 milliarder. Snart kommer de riktige tallene.

Jeg tenker vi vil se Meteva ned på omtrent 25% eierandel.
Edit.
mer nøyaktig Meteva 25.7%
Redigert 26.04.2024 kl 09:48 Du må logge inn for å svare
ctrlaltdel
26.04.2024 kl 10:27 8785

Metevas eierandel i BergenBio er en reduksjon fra 38.3 % til 26.1% ved utgangen av 2023. Det er altså siden børsintroduksjonen ingen tegn på at Meteva ønsker å overta selskapet.
28.03.2017: 38.3%.
12.17; 29.9 %
12.18: 27.28 %
12.19: 26.95 %
12.20: 26.41 %
12.21: 26.9 %
12.22: 27.3 %
12.23: 26.1%
Redigert 26.04.2024 kl 10:34 Du må logge inn for å svare
JanH
26.04.2024 kl 15:43 8572

Du er jo helt på jordet! Det har aldri vært lengre unna tilbudsplikt enn nå! Vi snakker om en liten aksjepost på 25 prosent! Det er ikke mye. Jeg har selv aksjeposter på 100 prosent i selskaper, og 60 prosent i et annet! Så 25 prosent er ikke mye. Og langt unna tilbudsplikt!
Og hvorfor skulle tilbudsplikt være så bra ? Da får man kjøpt hele selskapet til dagens kurs, ca 16 øre.
BioBull
28.04.2024 kl 21:38 8065

Vi får se… Trond Mohns søstre er vel strengt tatt som nærstående å regne…
JanH
28.04.2024 kl 22:44 7932

Men ønsker du at tilbuds plikten går inn? Da blir vi jo solgt ut Til lav pris.
BioBull
29.04.2024 kl 09:00 7635

Jeg ønsker bare at folk er ærlige og gjør jobben sin.
Dessverre de aller fleste større foretak som får godkjent sine medisiner av FDA de samme selskap som finansierer FDA og medisinsk forskning som utføres på større sykehus.

BerGenBio som selskap har nok ikke kapitalen som skal til for å få «kjøpt seg en godkjenning», men de største eierne kan nok spytte i kassa om de vil…

Om selskapet blir kjøpt opp eller ikke spiller liten eller ingen rolle for meg. Det viktigste er at vi får en ny kreftmedisin som kan gi kreftsyke et større håp om overlevelse.

Move Along
29.04.2024 kl 23:15 7333

Det konstateres at Biobull har fått på seg sølvfoliehatten igjen og at konspirasjonsteoriene igjen vekkes til live! Det er ikke for alle å være langsiktig investor i en slik aksje som dette, da talmodigheten settes på prøve atter en gang, selv for en gammel ringrev som BioBull. Drit i tilbudsplikt nå, det er svar på 1L neste år som er spennende for de som idag har troen på BGBIO. Dette er long-game og det vil ta tid før aksjekursen begynner å bevege seg opp på ordentlig.
omans
30.04.2024 kl 22:22 6946

100:1 er vel spleis forholdet som kommer. Forrige taler snakker om lang tid med lave kurser.
Archer foreslo 25:1 spleis og henviste til 1 krones regel på børsen. Etter ett år og kurser fortsatt under 1 ( har kommet opp på 1,05 da) må de ta skritt.
Redigert 30.04.2024 kl 22:23 Du må logge inn for å svare
BioKnut
01.05.2024 kl 07:26 6742

Trond Mohn har vel bare en søster, Marit Mohn Westlake. Hun er en av landets rikeste med en betydelig milliardformue som i det alt vesentligste er plassert gjennom investeringsselskapet Marstia Invest.
JanH
02.05.2024 kl 10:13 6267

Uansett fortsetter studiet videre, med stadig høyere verdier.
Pilkastmetoden
02.05.2024 kl 10:19 6259

Stadig høyere verdier.., mens markedet i dag har kjørt kursen ned på 14-tallet.. den laveste siden i fjor høst..
Redigert 02.05.2024 kl 10:20 Du må logge inn for å svare
kongkveite
02.05.2024 kl 11:51 6131

Samme kjøper og selger presser kursen i dass.
Latterlig lavt volum.. om man klipper noen aksjer kommer det stadig nye til salgs på en lavere kurs.
Bare å ta det med ro og plukke opp det men har råd til i nedfallsfeltet og vente på bedre tider.
LeoMinor
02.05.2024 kl 13:19 5993

Uten kursdrivende nyheter kommer denne til å gravitere mot 12-13 øre
Gordon
02.05.2024 kl 13:55 5929

Sorgens kapittel, hvor langt skal vi ned, før oppgangen starter?
Pilkastmetoden
02.05.2024 kl 13:58 5923

5 øre neste: Kjøpte noe i dag, men innerst inne tror jeg vi skal ned å teste DNB sitt kursmål på 5 øre. Spesielt etter spleisen, for da går de fleste aksjer en stund i nedoverbakke.
LV-Invest
02.05.2024 kl 14:13 5898

29. mai kommer Q1 rapport. Kanskje det kommer noe oppdatering da(?) Er kanskje det nærmeste punkt å håpe på nå. Pluss kanskje noe forventningsoppgang i forkant av Q1 slipp. Hvis ikke det kommer "ett lyn fra klar himmel" før den tid, men tvilsomt
Redigert 02.05.2024 kl 14:17 Du må logge inn for å svare
Gordon
02.05.2024 kl 14:22 5884

It`s hope in a hanging snore 😏
BioBull
06.05.2024 kl 12:39 5352

Endelig en oppdatert topp 20 aksjonær liste. Langt fra tilbudsplikt og flott for nye innside kjøp av Meteva AS. og andre langsiktige investorer. Snart passerer vi 0,15 kroner for aller siste gang på vei oppover til splitt og ny ATH på 200kr…

otal of shares 3,908,711,567
Updated 03-05-2024
Major shareholders
History
Rank Shareholders Shares % of shares
1 METEVA AS 901,150,642 23.05
2 INVESTINOR DIREKTE AS 230,013,327 5.88
3 NORDNET BANK AB 132,529,225 3.39
4 NORDNET LIVSFORSIKRING AS 93,793,912 2.40
5 BERA AS 83,768,426 2.14
6 MERRILL LYNCH PROF. CLEARING CORP. 48,336,667 1.24
7 MP PENSJON PK 41,437,152 1.06
8 MARSTIA INVEST AS 40,255,805 1.03
9 MOHN MARIT 38,239,805 0.98
10 JAKOB HATTELAND HOLDING AS 37,700,000 0.96
11 SARSIA DEVELOPMENT AS 36,091,514 0.92
12 CARNEGIE INVESTMENT BANK AB 33,466,135 0.86
13 HØSE AS 31,006,588 0.79
14 CAGSON AG 20,357,929 0.52
15 ZAIM KEVIN 20,300,000 0.52
16 DANSKE BANK A/S 19,743,406 0.51
17 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 18,744,868 0.48
18 J.P. MORGAN SE 15,282,822 0.39
19 JAHATT AS 15,075,000 0.39
20 VESLIK AS 14,560,000 0.37
20 largest shareholders total 1,871,853,223 47.89
Other shares 2,036,858,344 52.11
Total 3,908,711,567 100.00
Data provided by Oslo Market Solutions AS
Supplied by © Euroland.com
Disclaimer
Cookie policy
Redigert 06.05.2024 kl 12:40 Du må logge inn for å svare
GOV
06.05.2024 kl 12:56 5298

Du vet forskjellen på splitt og spleis?
LV-Invest
06.05.2024 kl 14:41 5138

Fin kursutvikling i dag. Noen som vet hvorfor?
BioBull
06.05.2024 kl 17:54 4895

Basert på volumet / omsetning i dag vil det vise seg hvem og hvorfor aksjen plutselig blir en snakkis snart …. Gleder meg …
elnomi
06.05.2024 kl 20:36 4720

Er det noen som har klart å rekne ut verdien av BGBIO?
JanH
07.05.2024 kl 13:47 4390

Ja, det var en fantastisk kursutvikling i går. Regner med ar det var mange fornøyde aksjonærer og fulgte med i går. Selv fikk jeg en oppgang på godt over 20.000 kroner. Og det på bare en dag! Sa snakker vi !
Nsxnsx
07.05.2024 kl 14:53 4276

Like mye ned i dag....så like langt :)
Pilkastmetoden
07.05.2024 kl 15:01 4270

Mere ned i dag:

JanH: 29.11.2022 kl 15:42

10628 - Gullhaugen skrev
Det ser ut som om den skal ned på 0.6 nå. Voldsomt salgstrøkk.Kommer det negative nyhetet etter børs..
Emi kurs på 0,5 ? Den står i 9 nå.

JanH:
Denne kommer da aldri under 1 kr. Du må ha sett på en annen aksje du…?
Redigert 07.05.2024 kl 15:57 Du må logge inn for å svare
omans
07.05.2024 kl 16:11 4210

De vil vel spleise såpass mye sånn at det er mye å gå på når neste nedgang kommer, så om kursen blir 13-14 kroner etter spleisen, så kan den jo falle mye før neste emisjon og spleis, hvis de da ikke klarer å tjene penger før det skjer. Må ha forbehold om det.
ctrlaltdel
07.05.2024 kl 16:33 4177

Har du tenkt på å stille opp i klassequizen.
omans
07.05.2024 kl 18:35 4035

Hva slags innlegg om bgbio var det egentlig, rimelig off topic. Men er vel nivået når d er lite å glede seg over i aksje.
kongkveite
08.05.2024 kl 00:03 3790

Interessant å konstaterere at 90 % av bingospillerene lar seg rævkjøre av 10% mafiaen..
JanH
08.05.2024 kl 17:39 3574

Ja; dessverre tok jeg feil den gangen. Jeg trodde at den ikke ville gå ned til 1 krone. Nå får vi håpe at 13-14 øre er bunnen. Selv har jeg et par millioner aksjer på 19 øre. Dit er det langt opp! Jeg håper vel at den på sikt kan gå til 50 øre, noe som gir meg 1 mill, og ny bil. Men akkuret nå høres 50 øre vanskelig ut.
Pilkastmetoden
09.05.2024 kl 22:19 3136

Trøst: Det er når det ser helt hjelpeløst ut at du skal handle aksjer - og ikke i ettertid måtte si til deg selv at hadde jeg bare satset når kursen var under 14 øre, så hadde jeg vært rik i dag. (100 % etterpåklokskap, kalles det hele, som meget lett kan bli en realitet..)
omans
13.05.2024 kl 14:45 2527

Det kan også veldig lett gå på tryne. Når det ser håpløst ut, samtidig som børsen er på ATH, vet man at dette ikke er god butikk, og de ikke leverer noe. Alt de trenger å gjøre er å levere, men sånn denne virksomheten er blitt er at ting tar veldig lang tid, og de får ikke støtte fra særlig andre enn TM. Generalforsamling rett om hjørnet der det i etterkant vil si at 1000000 aksjer blir til 10000 aksjer. Så blir det å se hvor lenge kurs holder seg over 10 kroner uten noe gjennombrudd å melde...
Bearwizard
13.05.2024 kl 15:33 2437

Flere og flere som kastet kortene i denne drittaksjen…forståelig nok
Pilkastmetoden
13.05.2024 kl 16:52 2339

Er du en av dem, eller kan du på noe vis bevise din påstand om at stadig flere kaster kortene?
GulbranGråstein
13.05.2024 kl 17:53 2277

Elendig utvikling, men vi er i et til dels vakum, markedet har ingen tålmodighet og det slår ut. Blir vel som dette frem til jul, det er da man får skrape loddet. Det er stort sett samme ordene og samme fremgangsmetoden i alt biotec og mange feiler på veien. Men treffer man så har man skutt gullfuglen. Taper man så taper man. Biotec er gambling eller i beste fall spekulasjon i mine øyne og mindre investering, da snakker jeg om i start fasen og utviklings delen.

Gg