75 kr pr aksje i schibsted

Lilleulv477
23.05.2024 kl 11:57 462

ekstraordinært
Lilleulv477
23.05.2024 kl 12:21 452

har Schibsted til hensikt å returnere om lag 24 milliarder kroner til aksjonærene gjennom et ekstraordinært utbytte på totalt 20 milliarder kroner og et flerårig aksjetilbakekjøpsprogram på totalt om lag fire milliarder kroner.
Lilleulv477
24.05.2024 kl 10:02 409

We were pleased to see that the Adevinta offer, which values our current stake
at approximately NOK 40 billion, received all required regulatory approvals
which leads to an expected settlement of the transaction on 29 May 2024.
Lilleulv477
25.05.2024 kl 10:31 381

Oslo (Infront TDN Direkt): Forutsatt godkjenning på generalforsamlingen 26. april 2024, har Schibsted til hensikt å returnere om lag 24 milliarder kroner til aksjonærene gjennom et ekstraordinært utbytte på totalt 20 milliarder kroner og et flerårig aksjetilbakekjøpsprogram på totalt om lag fire milliarder kroner.


Det fremgår av en melding fredag.


Intensjonen for resten av kontantprovenyet fra Adevinta-tilbudet og salg av selskapets medievirksomhet til Tinius-stiftelsen, som totalt er på om lag fem milliarder kroner, vil primært bli brukt til å styrke Schibsteds balanse ved å redusere selskapets netto rentebærende gjeld.


I en egen melding fredag opplyser Schibsted at de har inngått en endelig avtale med Tinius-stiftelsen for salget av selskapets nyhetsmedievirksomhet. Transaksjonen forventes gjennomført i andre kvartal 2024.


Neste steg og foreløpig tidsplan er som følger:


2.kv kvartal 2024:


-Godkjenning av kapitaltilbakeføringspakken og medietransaksjonen på den årlige generalforsamlingen som planlagt gjennomføres 26. april 2024


-Fullføring av Adevinta-tilbudet og medietransaksjonen forventes.


-Forutsatt godkjenning av generalforsamlingen, betaling av den første transjen av det ekstraordinære utbytte, som beløper seg til omtrent 18 milliarder kroner, så snart som praktisk mulig etter oppgjør av Adevinta-tilbudet.
Lilleulv477
27.05.2024 kl 14:09 182

With reference to Schibsted ASA's ("Schibsted'') stock exchange announcement on 22 March 2024 related to the proposed capital return package and related to the approved proposals at Schibsted's Annual General Meeting on 26 April 2024, Schibsted intends to pay out the first tranche of the special cash dividend amounting to approximately NOK 18 billion in the first half of June 2024. The payout is based on the authority granted to Schibsted's Board at the Annual General Meeting on 26 April 2024.


The key information in this announcement is indicative as the exact dates which are outlined below are dependent on the settlement of the voluntary offer in Adevinta ASA ("Adevinta'') ("Settlement") which is expected for 29 May 2024 as announced by Adevinta on 24 April 2024, and an approval by Schibsted's Board following the Settlement.


The payout of the first tranche of the special cash dividend amounting to approximately NOK 18 billion - resulting in a dividend of NOK 77.10 per class A and B share - will be structured in two parts since a part of the special cash dividend will be classified as a repayment of paid-in capital which is exempt from Norwegian withholding tax.


Key information related to the first tranche of the special cash dividend classified as a repayment of paid-in capital:


Dividend amount class A shares: NOK 4.58


Dividend amount class B shares: NOK 34.18


Announced currency: NOK


Last day including right: 29 May 2024


Ex-date: 30 May 2024


Record date: 31 May 2024


Payment date: 6 June 2024


Date of approval: 29 May 2024


Key information related to remaining part of the first tranche of the special cash dividend:


Dividend amount class A shares: NOK 72.52


Dividend amount class B shares: NOK 42.92


Announced currency: NOK


Last day including right: 29 May 2024


Ex-date: 30 May 2024


Record date: 31 May 2024


Payment date: 7 June 2024