QEC på liste over pilotprosjekt?

nerfherder
QEC 13.06.2024 kl 13:45 18072

Kursen begynner å stige på økende volum. Er det noen som har sett om Questerre er kommet å liste over pilotprosjekt?
AudereEstFacer
13.06.2024 kl 13:54 8110

Har ikke sett det enda nei, og hvis det hadde vært ute så hadde den ikke steget 4,37%, da hadde kommaet vært flyttet et par ganger til høyre.
TrumpGold
13.06.2024 kl 13:57 8103

..og det hadde sannsynligvis blitt omtalt på de to andre etablerte Qectrådene.
nerfherder
13.06.2024 kl 13:58 8092

Helt klart! Men opplever ofte at noen vet noe litt før andre og posisjonerer seg.
IncognitoPamda
13.06.2024 kl 14:23 7987

Den er per nå 1,94% i pluss. Det trenger ikke å bety noe som helst. Noen får håp, noen gir opp, sånn er aksjer.
rischioso
19.06.2024 kl 15:16 7542

RE - googleearth11
I dag kl 14:58
56
Når begynte myndighetene i et liberak-kapitalistisk samfunn å kjøpe opp private selskaper? Verdien av selskapet ville i så fall bli satt til fremtidige inntekter - og de er som kjent astronomiske. Det hadde vært greit om noen forsøkte å forholde seg til virkeligheten en gang i blant.

* Ikke uenig i at vi bør forholde oss til harde facts...;)

Nationalization” typically refers to a government takeover of privately owned businesses.

Historically, nationalization has usually taken place for ideological or political reasons.
Governments have also nationalized highly profitable industries.

Often, this takes place when a government decides it does not want foreign ownership of its valuable natural resources, said Catherine L. Mann, an economics professor at the International Business School at Brandeis University. In 2006, for example, Bolivia nationalized the country’s oil and natural gas industries.

https://www.nytimes.com/2009/01/22/business/worldbusiness/22poundbox.html
Redigert 19.06.2024 kl 15:23 Du må logge inn for å svare
Kennethp68
19.06.2024 kl 15:46 7446

Den 26. januar 2024 avsa en canadisk domstol en dom som kan ha betydning for Quebec Exploration Company (QEC) i forbindelse med Quebecs beslutning om å nekte gassutvinning, spesielt i lys av Bill 21. For å forstå hvorfor QEC kanskje mottar en minimal erstatning, må vi se på relevante deler av canadisk lovgivning, spesielt ekspropriasjonsloven og konteksten for Bill 21.

Ekspropriasjonsloven

Ekspropriasjonsloven i Canada (Expropriation Act) regulerer prosessen og kompensasjonen når regjeringen tar privat eiendom for offentlig bruk. Den sier at eiere skal få “full og rettferdig erstatning” for tapet av eiendom. Imidlertid kan kompensasjonens størrelse variere basert på flere faktorer, inkludert verdien av den aktuelle eiendommen og potensielle bruksområder.

Bill 21

Bill 21, vedtatt i Quebec, handler primært om sekularitet og har ført til betydelige kontroverser. Selv om Bill 21 i seg selv ikke direkte handler om gassutvinning, er det relevant fordi det representerer Quebecs styringsstil og deres politiske prioriteringer, som også kan påvirke andre sektorer som energi.

Dommen av 26. januar 2024

Dommen fra 26. januar 2024 handler om Quebecs rett til å regulere og potensielt begrense gassutvinning innenfor sine grenser. Retten kan ha bekreftet provinsens rett til å vedta lover som beskytter miljøet og folkehelsen, selv om det innebærer restriksjoner på industrien.

Begrunnelse for minimal erstatning til QEC

1. Regulatorisk risiko: Investorer og selskaper som opererer i ressurssektoren, er klar over den regulatoriske risikoen knyttet til skiftende politiske og juridiske landskap. Dette betyr at de er forventet å forstå og akseptere risikoen for at prosjekter kan bli stoppet eller modifisert av nye lover eller reguleringer, som Bill 21.
2. Mangel på økonomiske tap: Hvis retten vurderer at QECs tap hovedsakelig er teoretiske eller potensielle (fremtidige fortjenester som aldri ble realisert), kan erstatningen bli vurdert lavere enn om faktiske økonomiske tap (som allerede investerte midler) var påvist. Dette kan inkludere investeringer som ikke førte til produksjon eller inntekter.
3. Offentlig interesse: Retten kan ha vurdert at hensynet til offentlig helse, sikkerhet og miljøvern er av overordnet betydning sammenlignet med økonomiske interesser til private selskaper. Dette kan legitimere lavere erstatning hvis det er i samsvar med bredere samfunnsmessige mål.
4. Prejudikat og juridisk presedens: Det er mulig at dommen refererer til tidligere saker hvor lignende reguleringer har blitt vurdert, og hvor erstatningene har vært lave eller symbolske. Dette kan sette en juridisk presedens som understøtter Quebecs rett til å regulere uten å pådra seg høye erstatningsutbetalinger.
5. Juridiske teknikaliteter: Det kan være spesifikke juridiske aspekter i ekspropriasjonsloven som begrenser erstatningen til faktiske tapte utgifter, snarere enn potensielle inntekter eller profitt som aldri ble realisert på grunn av regulatoriske endringer.

Samlet sett, i lys av ekspropriasjonsloven, Bill 21, og dommen av 26. januar 2024, kan QEC blitt tilkjent minimal erstatning fordi deres forventede inntekter blir ansett som for spekulative eller hypotetiske, og Quebecs reguleringsrettigheter ble vurdert som en viktigere juridisk og samfunnsmessig prioritet.
larsendk
19.06.2024 kl 15:58 7403

Endnu en som er sendt i byen med fake news omkring QEC, men det står jo en frit for at skrive som man vil og så må folk selv sortere i det.
Redigert 19.06.2024 kl 16:00 Du må logge inn for å svare
rischioso
19.06.2024 kl 17:18 7176

Virker som at Toronto har begynt å våkne....;)

https://finance.yahoo.com/quote/QEC.TO/
tuja
19.06.2024 kl 17:23 7133

Volume 510
googleearth11
19.06.2024 kl 17:29 7112

Hvis seriøse mennesker vil ha korrekt info, så anbefales det å søke innpass på den lukkede tråden. Det spres så mye løgn og fanteri på åpne tråder.
tynnidioten
19.06.2024 kl 17:31 7096

Etter at aksjen har falt sammenhengende og hver dag fra 2,80 er det ikke unaturlig at det kommer en dag med et par øre opp.
njn-
19.06.2024 kl 18:12 6959

Det er jo derfor de 22 selskapene gikk til sak mot Bill 21. Høyesterett har da også gitt de saksøkte medhold på mange punkter, og satt saken i bero til høsten.
Dommeren stoppet regjeringens forsøk på og starte egne aktiviteter, som å be om all dokumentasjon for alle borehull fra Questerre vederlagsfritt.
Vi vet i ettertid at de hadde et firma (mulig Deep Sky) som skulle starte CO2 fangst. Dette var årsaken til at dommeren satte stopp for all aktivitet.
Dette satte regjeringen i at de måtte ta et valg om ekspropriasjon med erstatning eller tillatte private firma og drive kommersiell virksomhet.
Vi har fått Bil 69 som åpner for private firma.

Skal stoppe her, men når vi leser Bill 69 og den situasjonen Quebec er i, i mangel på energi er det for meg åpenlyst hva de har valg.
Redigert 19.06.2024 kl 18:21 Du må logge inn for å svare
rischioso
19.06.2024 kl 18:24 6939

njn- skrev Innlegget er slettet
Det er jo saken til høsten jeg har i tankene når jeg snakker om anke. Ankeforbudet gikk ut på at den midlertidige kjennelsen skulle bli stående inntil ny kjennelse foreligger. Vi snakker vel egentlig om det samme bare belyser den fra forskjellige vinkler....;)
Stock Walker
19.06.2024 kl 18:34 6906

Takk for et heidundranes innlegg som kanskje vil få selv de mest optimistiske Qec aksjonærer til å forstå den juridiske kompleksiteten i erstatningssøksmålet. Selv har jeg et spørsmål jeg gjerne vil stille deg. Kan myndighetenes erstatningstilbud bero på at Binnion før Repsopl handlet i god tro mens Repsol lisensene ble kjøpt i 2018 mens det var moratorium og samme år ble tett etterfulgt av et frackingforbud? På meg virker det merkelig at QEC skal få erstatning fordi Binnion ikke tok hensyn til moratoriumet og frackingforbudet i 2018 hvor mesteparten ble kjøpt opp.
Kennethp68
19.06.2024 kl 18:57 6822

Det er en relevant og viktig problemstilling du tar opp med hensyn til hvordan myndighetenes erstatningstilbud kan påvirkes av tidspunktet og omstendighetene rundt kjøp av lisenser.

### Moratorium og Frackingforbud

1. **Moratorium**: Et moratorium er et midlertidig forbud eller en pause i gjennomføringen av visse aktiviteter. Hvis det var et moratorium på plass før Repsol kjøpte lisensene i 2018, antyder dette at det allerede var kjent risiko for at frackingaktiviteter kunne bli forhindret eller strengt regulert i fremtiden.

2. **Frackingforbud i 2018**: Når Quebec innførte et frackingforbud samme år, var dette en klar indikasjon på at provinsen hadde til hensikt å stramme inn reguleringen av skifergassutvinning betydelig. Denne handlingen skulle ha sendt et sterkt signal til selskaper om at investeringer i denne sektoren i Quebec var forbundet med høy risiko.

### God tro og juridisk vurdering

3. **Binnions handlinger**: Hvis QECs ledelse, under Michael Binnion, handlet i god tro før Repsol og kjøpte lisensene før moratoriumet og frackingforbudet ble innført, kunne de argumentere for at de gjorde en investering basert på daværende lovverk og reguleringer. Dette kan gi et sterkere grunnlag for å kreve erstatning for deres opprinnelige investeringer som ble gjort uten å kjenne til de fremtidige restriksjonene.

4. **Repsols lisenskjøp**: Derimot, hvis Repsol kjøpte lisensene etter at moratoriumet var på plass og med frackingforbudet som ble innført samme år, kan dette indikere at de bevisst tok en kalkulert risiko ved å investere i et svært usikkert miljø. Myndighetene kan argumentere for at Repsol, og dermed QEC, ikke kan forvente full erstatning for investeringer gjort med kjennskap til eksisterende og kommende regulatoriske hindringer.

### Erstatningstilbudets begrunnelse

- **Kjent risiko**: Myndighetene kan hevde at Repsol, ved å kjøpe lisensene i 2018, gjorde det med full bevissthet om moratoriumet og den politiske stemningen som ledet til frackingforbudet. Dermed kan de argumentere for at eventuelle investeringer etter disse kunngjøringene var gjort på egen risiko, og at erstatningen derfor bør være minimal.

- **Forebyggende tiltak**: Ved å gi en lav erstatning, kan myndighetene også ønske å sende et signal til andre selskaper om viktigheten av å ta hensyn til regulatoriske og politiske trender før man gjør betydelige investeringer. Dette kan fungere som et forebyggende tiltak for å sikre at selskaper vurderer risikoene grundig før de investerer i sektorer med høy reguleringsrisiko.

### Konklusjon

Samlet sett er det plausible at myndighetenes erstatningstilbud til QEC er påvirket av tidspunktet for og konteksten rundt kjøpet av lisensene. At lisensene ble kjøpt av Repsol i 2018 under et eksisterende moratorium og tett etterfulgt av et frackingforbud, styrker myndighetenes posisjon om at selskapets investeringer ble gjort på tross av kjente reguleringsrisikoer. Dette kan rettferdiggjøre en minimal erstatning, da selskapet burde ha tatt høyde for den betydelige usikkerheten i sine investeringsbeslutninger.
Kennethp68
19.06.2024 kl 19:03 6812

Positiv listen ;-)

Questerre Energy Corporation (QEC) er faktisk involvert i initiativene som er beskrevet i Quebecs Bill 69. Denne lovgivningen, som tar sikte på å sikre ansvarlig forvaltning av energiresurser, inkluderer bestemmelser for karbonfangst og lagring (CCS) som en del av sine bredere mål for energibærekraft og miljøvern.

Bill 69 introduserer en integrert plan for forvaltning av energiresurser, som omfatter ulike mål relatert til forsyning, energiinfrastruktur og innovasjon. Questerre har vært proaktiv i å fremme sin søknad om karbonfangst og lagring, og posisjonerer seg som en betydelig aktør på dette området. Selskapet utnytter sin ekspertise innen lav permeabilitetsreservoarer for å omstille sin energibeholdning mot mer bærekraftige teknologier, noe som er i tråd med målene i Bill 69 [oai_citation:1,Quebec Government tables Bill 69 | INN](https://investingnews.com/quebec-government-tables-bill-69/) [oai_citation:2,Quebec Government tables Bill 69](https://www.investorsobserver.com/news/qm-pr/7582705678395809).

Denne strategiske satsingen fra Questerre gjenspeiler selskapets engasjement for å balansere økonomisk vekst med miljømessig bærekraft, som et svar på både regulatoriske endringer og markedsbehov. Inkluderingen av CCS i deres operasjoner ses på som en måte å redusere utslippene fra naturgassforbruk, og dermed bidra til Quebecs energi- og miljømål under det nye lovverket.
rischioso
19.06.2024 kl 19:04 6804

Da kan man også bedre forstå Binnion's ønske om å fortsette dialogen med myndighetene som ikke har ført noe sted de siste åra kontra det å ta ut et erstatningssøksmål med en legitim risk for ikke bare å få smuler i erstatning, men også med risk for selv å bli konfrontert av aksjonærene for å ha tatt en kalkulert risk med en betydelig del av selskapets midler.
Redigert 19.06.2024 kl 19:06 Du må logge inn for å svare
smoke
19.06.2024 kl 19:34 6703

Ble frackingforbudet godkjent ved lov, eller var det en politisk besluttning? Banet det vei for behovet for Bill 21, for å gjøre det juridisk stuerent? Og sa dommeren i januar at dette ikke var måten og gjøre det på, dvs. Lage nye lover i etterkant, for å legitimere tidligere beslutninger?

Stock Walker
19.06.2024 kl 20:08 6593

Questerre-sjefen tordner mot lovendring
Konsernsjefen i Questerre Energy Corporation raser og kaller det hele kortsiktig politikk.
Publisert 07:53 7. juni 2018
Lesetid: 1 minutt

link kommer

https://www.finansavisen.no/nyheter/boers-finans/2018/06/questerre-sjefen-tordner-mot-lovendring
Redigert 19.06.2024 kl 20:11 Du må logge inn for å svare
Stock Walker
19.06.2024 kl 20:13 6566

Takk for et fyllestgjørende svar som du i likhet med din prosedyre har lagt arbeid i.
smoke
19.06.2024 kl 20:16 6556

Etter 45 dager så gjorde de det, men hadde den beslutningen fotfeste i loven? Eller måtte de etter hvert koke ihop Bill 21? Og var det ikke dette dommeren var imot nå i jan?
Redigert 19.06.2024 kl 20:16 Du må logge inn for å svare
Stock Walker
19.06.2024 kl 20:25 6521

Av artikkelen med Binnion som jeg viser til, fremkommer det at dette var en lovendring. Så får siste høring vise om Qec og de andre har en sak.
Stock Walker
19.06.2024 kl 20:39 6466

Er Qec på listen over pilotprosjekt?
Personlig kan jeg vanskelig tenke meg at en regjering som forlanger at Qec og de andre søkerne skal stenge eksisterende brønner og rydde opp etter seg med hva det vil medføre av kostnader, er med på listen over pilotprosjekter. Selv om regjeringen ikke fikk medhold av dommeren og avgjørelsen ble utsatt til neste høring, så har likevel Legault og Co tydelig signalisert sitt standpunkt, og ingen domstol kan tvinge dem til å sette Qec på listen over pilotprosjekter. Da er snarere produsenter av gass basert på fornybare energikilder (fornybar naturgass) mer i tråd med Quebecs grønne energistrategi. I denne sammenheng er det verdt å nevne at Pierre Fitzgibbon er blitt kritisert for å være opptatt av nettopp fornybar naturgass.
Redigert 19.06.2024 kl 20:48 Du må logge inn for å svare
tynnidioten
19.06.2024 kl 21:46 6300

På hausetråden begynner man nå å tvile på at vi får vite om QEC er på listen denne uken.
elnomi
19.06.2024 kl 22:08 6223

Hvorfor ble forrige QEC åpne tråd steng?
MC Axel
19.06.2024 kl 23:56 5997

This is of course a joke LNG = Local Networking Group 🤪

If we participated, perhaps we had gained an understanding of how things are knitted together in Quebec "navigate the complex landscap"🤔

RAPS Quebec LNG In Person Event: Career Advancement in Regulatory Affairs
1.5
RAC CREDITS
CHAPTER EVENTS
IN-PERSON

Wednesday, 19 Jun 2024

This session is designed for those eager to expand their knowledge and navigate the complex landscape of regulatory affairs more effectively.


https://www.raps.org/events/raps-quebec-lng-in-person-event-career-advancement-in-regulatory-affairs


https://www.raps.org/EVENTS
Redigert 20.06.2024 kl 00:04 Du må logge inn for å svare