Kan gå 10 gangeren

Skattejeger
XPLRA 10.07.2024 kl 12:14 1340

Xplora har nettopp hatt Capital Markets day, og i den forbindelse har jeg sett litt på caset for å se hva vi kan forvente de neste årene.

Xplora består hovedsaklig av salg av smartklokker til barn og service inntekter knyttet opp mot disse (heretter kalt SI). Klokkene selges med en margin på litt over 30% og SI har litt over 80% margin. SI vokser jevnt og trutt, og selskapet fokuserer nå på å generere SI fra andre land enn bare Norden, og har fått god inngang i Tyskland (gigantisk marked). Selskapet har målsetning om å generere årlige SI på 650MNOK i løpet av 4-5 år. Om 4-5 år vil også klokkesalget nå over 700.000 årlig, som tilsvarer 15% vekst, og ca 7% vekst Q-Q i SI. Nye vertikaler kan også bli introdusert de neste årene, og representerer en oppside utenom klokkesalg og SI som er ekskludert fra utregningene. Smartklokker til senior markedet vil bli lansert rundt Q4, og dette tror jeg blir et svært potent marked.

Aksjen:
MCAP: 574MNOK
Cash: 120MNOK
Gjeld: 67MNOK (har justert ned gjelden med 36MNOK fordi dette er kredittgjeld for varer som ikke er mottatt/balanseført i regnskapet under omløpsmidler)
EV: 555MNOK

Forutsetninger for utregninger:

- Vekst i klokkesalg - 15% årlig
- Vekst i service inntekter Q-Q: ca 7%
- Lønnsvekst 2025: 4,6% (SSB prognose)
- Økning lønnskost 2026-2027: 10% (grunnet vekst)
- Kostnadsøkning markedsføring 2024-2027: 10% årlig
- Andre kostnadsøkninger 2024-2027: 10% årlig
- Justering klokkesalg Q2 2024 (-30MNOK)

Her kan man starte en uendelig diskusjon om forutsetningene stemmer eller ikke, men jeg har prøvd å legge til realistiske forutsetninger etter beste evne. Kom gjerne med innspill!

Med disse forutsetningene får jeg følgende EBITDA for hvert år:
2024: ca 63MNOK
2025: ca 135MNOK
2026: ca 225MNOK
2027: ca 348MNOK

Aksjen handles da på følgende multippler:
EV/EBITDA 2024: 8,2
EV/EBITDA 2025: 3,9
EV/EBITDA 2026: 2,3
EV/EBITDA 2027: 1,5

For 2024 synes jeg aksjen handles lavt i forhold til forventet inntjening. Dersom Q2 blir bra og markedet priser inn 2024 i sin helhet bør aksjen handles opp mot 20kr. Jeg tror markedet ser seg litt blinde på guiding om 15% vekst i klokkesalg. For det første er 15% vekst veldig bra, men med denne veksten kommer en enda større vekst i SI (som har den høyeste marginen). Ser vi inn i 2025 med forventet EBITDA i henhold til utregningene bør aksjen kunne handles et sted mellom 38-44kr. Ser vi hele veien til målet fra CMD kan aksjen i 2027 handles på mellom 110kr - 135kr basert på en EV/EBITDA på 12-15 gangeren, og da har man fått 10 gangeren. Jeg tror Xplora er et godt langsiktig case gitt at selskapet leverer den veksten de guider. Aksjen er illikvid, så en posisjon bør være forholdsvis langsiktig. Selskapet vil antakeligvis også starte tilbakekjøp av aksjer ved slutten av året, så fremtidig kurs kan bli høyere da det blir færre aksjer å dele på. De neste kvartalene blir spennende, og dersom selskapet leverer bør investorene åpne øynene inn i 2025 og prise deretter.

Disclaimer: Dette er ikke en kjøpsanbefaling, men illustrerer caset i henhold til informasjonen gitt på Capital Markets Day og seneste kvartalsrapporter/årsrapporter.
Redigert 15.07.2024 kl 09:38 Du må logge inn for å svare
Skattejeger
11.07.2024 kl 12:24 1167

For Q2 2024 regner jeg med en EBITDA på 16,5MNOK, noe som er ca 10MNOK høyere enn Q2 2023 hvis man justerer for engangseffekt i Q2 2023. Jeg håper de overrasker på oppsiden ved å ha hatt kostnadskontroll gjennom kvartalet og eventuelt høyere salg.
Skattejeger
12.07.2024 kl 12:16 818

Hvis man sjekker Google trends ser man en kraftig økning den siste tiden på søkeresultater som Xplora Technologies As, Xplora X6 play, Xplora DE, Xplora.se og Xplora UK. Jeg tror Xplora virkelig kommer til å ta av det neste året!
Skattejeger
15.07.2024 kl 10:56 553

Da fikk vi brudd ut av lang fallende RSI trend fra september 2023. Xplora er også på vei til å bryte opp av trendkanal👍
Skattejeger
15.07.2024 kl 16:09 463

Da har vi også fått brudd opp av fallende trendkanal siden september 2023. Nå er momentet snudd! Brudd ut av trend både på RSI og i chart. Med small cap som går så det suser i USA og noe av rotasjonen over til retail tror jeg dette blir meget pent.
Skattejeger
16.07.2024 kl 23:12 282

Consumer cyclicals opp 3,79% i US i dag etter en ekstremt god uke, og small cap går så det suser. Dette bør gi positivt momentum over mot norske small caps og Xplora da de er avhengige av klokkesalg for videre vekst i ARR. Xplora skal også øke salg av klokker i USA mot høsten. Teknisk har aksjen brutt ut av fallende trendkanal, brutt ut av fallende RSI trend og etablert seg over 200 dagers glidende snitt. Dette ser veldig bullish ut!
Skattejeger
I går kl 13:52 142

Grei omsetning i dag, og alle handler er over bruddet i trendkanal. Selskapet har hatt litt trøbbel siste tiden med en software-oppdatering. IR svarer at de både har hatt rekordmange aktiveringer siste tiden og jobber med outsourcing av kundeservice for å møte veksten i kundebasen. I tillegg er det ferieavvikling, så bemanningen var nok ikke helt på topp. De fikk seg en kortsiktig smell, men det ser ut til å være løst nå.