Ocean Energy (OCE) 2019

Rockall
OCE 05.01.2019 kl 17:23 23012

http://www.ocean-energy.no/

Større oppdatering kommer snart...

God nyttår!
Redigert 21.01.2021 kl 07:08 Du må logge inn for å svare
Rockall
15.09.2019 kl 21:21 9247

Det er i alle fall mye press på landareal, og havrommet må ta din belastning, men det er alltids både plusser og minuser. Plusser kan forsterkes og minuser bør reduseres.

Vindkraft har lenge blitt latterliggjort, men har stadig blitt mer effektivt, og med drahjelp fra det statlige rundt om så kan kostnadsnivået komme ned. En kan se for seg det samme med bølgekraft også etter hvert. Det er godt mulig at de beste løsningene innen bølgekraft kan forsvare rimeligere kilowattimer enn vindkraft. Det skal ikke de store bevegelsene til for å produsere strøm med lett og smart infrastruktur.

Før eller siden kommer nok Ocean Energy til å slå igjennom, det tror jeg, og ved en tenkt notering så blir vel også oppmerksomheten rundt selskapet en helt annen.
Redigert 21.01.2021 kl 07:08 Du må logge inn for å svare

Det står vel i prospektet deres at de tar sikte på børsnotering om 5-6 år (hvis jeg husker riktig)
Redigert 21.01.2021 kl 07:08 Du må logge inn for å svare
Rockall
16.09.2019 kl 00:14 8815

Vel... 5-7 års perspektiv på børsnotering i prospekt, men der kan det hende at det er selve Oslo Børs det siktes til. Av nyeste aksjonærbrev kan man tolke det slik at en notering på Merkur Market kan ligge innenfor et vesentlig kortere tidsperspektiv. Dette går det jo an å ta direkte kontakt med selskapet om.
Redigert 21.01.2021 kl 07:08 Du må logge inn for å svare

Jo, tror det er Oslo Børs de snakker om. Jeg tok faktisk i litt mye når det gjaldt tiden. Dette er det de sier:

«45
aksjonærer,
hvorav
 4
 
hovedaksjonærer eier
 til
 sammen
 ca.
48
%
 av
 aksjene.

 Målsettingen 
er
 børsnotering 
i
løpet
 av
 4
år.


https://ocean-energy.no/docs/Investor_Presentation.pdf
Redigert 21.01.2021 kl 07:08 Du må logge inn for å svare
Rockall
16.09.2019 kl 12:38 8677

Du har ikke sett det nye informasjonsprospektet fra september 2019 da..?
Redigert 21.01.2021 kl 07:08 Du må logge inn for å svare

Joda, men fant ikke noe om børsnotering der. Hvis du vet det så kunne du faktisk ha skrevet det synes jeg.
Redigert 21.01.2021 kl 07:08 Du må logge inn for å svare
Rockall
16.09.2019 kl 16:51 8611

«Det»...

🤣👍

Se side 25 i informasjonsprospektet:
https://www.ocean-energy.no/wp-content/uploads/2019/02/OCE-informasjonsprospekt-2019.pdf
Redigert 21.01.2021 kl 07:08 Du må logge inn for å svare
Rockall
16.09.2019 kl 23:41 8576

Ps. Fluefiskeren er nok bare litt smågretten fordi fluefiskesesongen er over...

😂😝😅
Redigert 21.01.2021 kl 07:08 Du må logge inn for å svare
Rockall
22.09.2019 kl 00:50 7876

Her ser vi en fin kombo av sol- og bølgekraft, en hybrid:
https://newatlas.com/energy/eco-wave-power-combined-energy-harvesting-system/

Saltplakk og alger må nok vaskes bort med jevne mellomrom fra solcellene, men solceller er jo ikke uten ettersyn på land heller. Etter hvert kommer det vel mer og mer av selvrensende solcellepaneler, så... En fordel med solceller på/ved sjøen er alt vannet reflekterer solstrålene slik at effekten av fra solcellene kan bli vesentlig høyere enn ellers.
Redigert 21.01.2021 kl 07:08 Du må logge inn for å svare
Rockall
23.09.2019 kl 22:56 7798

Godt å ha én aksje som ikke faller i kurs for tida i alle fall... Ocean Energy... Den står støtt på sine 0,75 kroner i kurs... knegg...

Blir gulle god denne når den noteres. Unik, miljøfokusert og med produkter / utvikling av produkter til havrommet over hele kloden, ja, og med mange triggere som kan medføre mange flotte børsmeldinger. Aksjen vil kunne tiltrekke seg mye oppmerksomhet. Nå håper jeg bare de får på plass det som behøves, slik at jeg kan få spenningen av å se mottakelsen, for jeg liker nemlig spenning.
Redigert 21.01.2021 kl 07:08 Du må logge inn for å svare
Rockall
27.09.2019 kl 19:42 7718

Den dagen denne blir notert, så tror jeg det virkelig blir oppdaga hvor unik den er, OCE-aksjen. Nå er den å få tak i for 0,75 kroner, men det blir etter alle solemerker ikke noteringskursen. Den blir nok vesentlig høyere, og det skulle bare mangle også at det ikke ble slått på både risikopremie og reelt sett høyere underliggende verdi (mer må være på plass før notering kan skje).

Selskapet innehar noe helt unikt, og forstå det rett. Det tar sikte på å levere teknologi/infrastruktur. Det skal ikke produsere/levere strøm selv.

God helg...
Redigert 21.01.2021 kl 07:08 Du må logge inn for å svare
Rockall
06.10.2019 kl 16:06 7584

Forventer spennende nyheter etter hvert...
Redigert 21.01.2021 kl 07:08 Du må logge inn for å svare
mimer
07.10.2019 kl 11:54 7507

Er det noe klimasatsing i statsbudsjettet som kan "treffe" da tro?
Redigert 21.01.2021 kl 07:08 Du må logge inn for å svare
Rockall
13.10.2019 kl 14:22 7364

Så langt jeg vet er det satt av 1,8 milliarder til fornybarsatsing, men dette behøver ikke å komme OCE til gode på noen måte. Bølgekraft blir fortsatt stemoderlig behandlet i Norge, men det kan komme penger gjennom EU-/EØS-satsinger.

Etter hvert som presset «for å gjøre noe» øker på, så kan det likevel dryppe noe over til OCE etter hvert fra norske myndigheter og norske statlige fond. Kanskje må de kunne bekrefte teknologien sin ytterligere, og kanskje vil det hjelpe med ikke-borgerlig regjering.

Bølgekraft vil komme for fullt, det tror jeg, og så er det verdt å merke seg at OCE er mer enn stormbøyen og det balanserte system.
Redigert 21.01.2021 kl 07:08 Du må logge inn for å svare
Rockall
27.10.2019 kl 13:09 7005

Det balanserte system:
https://www.youtube.com/watch?v=NYA6ILO3a10

Nå er det straks november, og kommende aksjonærbrev, enten det kommer i november eller desember, har jeg visse forventninger til, jamfør forrige aksjonærbrev.
Redigert 21.01.2021 kl 07:08 Du må logge inn for å svare
Rockall
29.10.2019 kl 22:43 6931

Legger merke til at nettsidene har fått også engelsk og tysk versjon. Det har de vel neppe ordna helt uten en grunn.
Redigert 21.01.2021 kl 07:08 Du må logge inn for å svare
mimer
31.10.2019 kl 11:07 6857

Kanskje det er mange tysk- og engelskspråklige aksjonærer?! ;-)
Redigert 21.01.2021 kl 07:08 Du må logge inn for å svare
Rockall
31.10.2019 kl 12:47 6840

Mulig de vil bruke det mtp. den delen av nettverket sitt som går utover riksgrensen, og ift. tenkt notering på Merkur Market. 😝 Eller er de bare glade i engelsk og tysk..? 😂
Redigert 21.01.2021 kl 07:08 Du må logge inn for å svare
Rockall
25.11.2019 kl 12:10 6545

Rekordnivåer av karbondioksid i atmosfæren:
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/RRnG55/fn-byraa-nytt-rekordnivaa-for-co-i-atmosfaeren?utm_source=vgfront&utm_content=row-1

Bølgekraft må bare få komme inn fra sidelinja for å bidra i den nødvendige omstillingen. Det må gå i den retningen.
Redigert 21.01.2021 kl 07:08 Du må logge inn for å svare
Rockall
25.11.2019 kl 21:21 6520

For den som vurderer tegning av aksjer (fullt ut på eget ansvar):

https://www.ocean-energy.no/kjop-av-aksjer/

https://www.ocean-energy.no/docs/tegningsblankett/OCE-T-tegningsblankett-NO.pdf

Oppgitt tegningsfrist: 10. januar 2020.

Runden henvender seg til investorer i Norge, Sverige og Danmark:

"En VPS-konto er en konto for oppbevaring av aksjer og andre verdipapirer. I Norge er det Verdipapirsentralen (VPS) som driver dette. I Sverige er det Euroclear og i Danmark er det verdipapirsentralen (VP).

For de aksjonærene som ved tegningstidspunktet ikke er innehaver av en slik VPS-konto, har vi etablert en skandinavisk tjeneste som går ut på at aksjene blir stående på en felles VPS-konto, inn til de kan flyttes over til aksjonærens egen VPS-konto i respektive land. Dette er både trygt og sikkert."

Ocean Energy... Bølgekraft, det balanserte system og stormbøyen... Men det er enda mer å finne:

https://www.ocean-energy.no/

https://www.ocean-energy.no/aksjonaerinfo/

Prospekt, oktober 2019:

https://www.ocean-energy.no/prospekt/

Det forventes et nytt aksjonærbrev før jul.
Redigert 21.01.2021 kl 07:08 Du må logge inn for å svare
Rockall
14.12.2019 kl 10:32 6194

Outlook, waves and tidal:
https://www.marketdataforecast.com/market-reports/waves-and-tidal-energy-market

"(...) significant increase (...)"
Redigert 21.01.2021 kl 07:08 Du må logge inn for å svare
Rockall
16.12.2019 kl 15:31 6109

Nytt aksjonærbrev:

https://www.ocean-energy.no/wp-content/uploads/2019/12/Aksjonaermelding4-2019.pdf

✌️👍🥳
Redigert 21.01.2021 kl 07:08 Du må logge inn for å svare
17.12.2019 kl 10:20 6065

Det er veldig mye positivt å lese i aksjonærbrev 4/2019, især den nye, store avtalen med Terna Energy og den litt mindre med Deep River AS, men også med mulig ny generatorløsning som er bedre og billigere enn den som har vært arbeidet med tidligere. Selskapet står helt klart sterkere sammen med en større partner, som Terna Energy! Positivt at søknaden til Innovasjon Norge er innsendt. Den kan jo dekke opp til 50% av kostnadene for prototypetestingen av DBS! Får håpe og tro på positiv behandling, som er ventet å være ferdigbehandlet i Q1 2020.
Noe negativt at mulige inntekter og kontrakter synes å være forespeilet først etter to-års testing av DBS... To år fra prototypen av DBS er bygget og montert, noe som først skal skje i løpet av 2020, kan føre til at vi kommer ut i 2022/2023 før testingen er fullført.. Men kanskje det kan komme noen kontrakter for Svalbard Class-bøyen, før den tid..?

God jul, alle sammen!
Redigert 21.01.2021 kl 07:08 Du må logge inn for å svare
Rockall
17.12.2019 kl 11:57 6052

Absolutt positivt, Arkivaren.

Hadde aksjen vært "på børs" allerede, så ville det nok ikke vært mulig å kjøpe aksjer til samme kurs som før dette nye aksjonærbrevet kom, men det er det altså. Fortsatt mulig å kjøpe aksjer til 0,75 kroner per stk, og aksjen er jo beskyttet fra børskrakk. Den er enda ikke på noen slags børsplattform. Det kan være noe å tenke på... God framdrift nå, så dette lover godt. Neste tiår må bli tiåret for full gjennombrudd for bølgekraft, og med klimasaken har "back up"-kreftene blitt stadig større.

God jul til deg og alle andre!

Redigert 21.01.2021 kl 07:08 Du må logge inn for å svare
Skogly
17.12.2019 kl 13:43 6038

Ventet på desember oppdatering!
Har lyst å bli med på emisjon nå. Greit å øke på 0,75kr nå. Liker samarbeide med energi aktøren i Hellas som her ambisjoner. EØS støtten bør bli innvilget da de har samarbeidet med energi aktøren som var krav for støtte.
Ser litt lyst på de nå, uansett om litt fram angående testing. Andre positive ting kan dukke opp i mellom tiden. 😀
Redigert 21.01.2021 kl 07:08 Du må logge inn for å svare
18.12.2019 kl 10:49 6003

Noe annet også å ta med i betraktningen i caset Ocean Energy AS, er at bølgekraft er den siste uutviklede (store) energikilde i verden, som att på til er lite miljøskadelig! Energikilden gir mer energi per dag, enn f.eks. sol og vind, som er mer væravhengig. Bølgene er mer konstante. OCE er av de selskapene i verden som er kommet lengst i utviklingen innen denne energiutvinningen, og det virker som de har tatt enda et steg nærmere nå, etter å ha lest aksjonærbrev 4/2019. Det at selskapet ikke er på børs, gjør jo også at verdien man har kjøpt aksjer for, har langt lavere fastsettelsesverdi gjeldende skatt, så det er jo greit å ta med seg.
Redigert 21.01.2021 kl 07:08 Du må logge inn for å svare
Skogly
22.12.2019 kl 19:58 5913

Lest om Terna Energy ,samarbeid partneren til Ocean Energy i Hellas
Seriøst selskap med tunge ambisjoner innen grønn energi .
Åpnet sin første vindpark allerede i år 2000 i Hellas.
Nå har de vindparker i Usa ,Poland og Bulgaria . Mye i pipeline dette selskap !!
De er også i sol og vannkraft mm.
Sjønner nå bedre at de er veldig intressert i tidlig inngang i bølgekraft!
Skal ikke stå på Terna Energy om Ocean Energy blir suksess eller ikke ,bra partner dette.
Terna Energy er nok også et bra selskap å satse på nå når verden må snu fra fossilt til grønn energi.
Børsverdi ca 7 milliarder Nkr. Ikke så ille forhold Nel ,Scatec .
Uansett veldig spennende med OCE framover nå. Viktig med EØS midlene nå da. Bør jo komme de også .


Redigert 21.01.2021 kl 07:08 Du må logge inn for å svare