??Krav om max pris strøm 0,50 øre KWH??

kokkohill
STRøM 29.01.2019 kl 15:48 5362

I videoen Kurt Pedersen delte på Facebook for fem dager siden sitter han foran PC-en sin på et kontor. Han snakker han rolig mens han ser direkte inn i kameraet og lanserer kravet sitt: En makspris på strøm på 50 øre/kWh, inkludert alle avgifter.

https://www.nrk.no/hordaland/lanserte-krav-om-makspris-pa-strom-i-facebook-innlegg-_-delt-av-titusener-pa-fa-dager-1.14404014
Redigert 21.01.2021 kl 04:29 Du må logge inn for å svare
Nå gir vi gass
29.01.2019 kl 16:28 5325

Vi vet at vannkraften vår i vinterlandet Norge, fra fosser og elver, koster 10-15 øre å produsere per. kWh. Sommer som vinter. Da er 50 øre inkl. levering/linjeleie godt over et vanlig kristent fortjenestepåslag..Og vi har nok kraft til hele samfunnets behov for oppvarming/kjøling, - og transport hvis vi vil. ( Både batterielektrisk og hydrogen-elektrisk. )
Vi trenger ikke kabler til utlandet for å sikre vårt energibehov. Men vi kan selge til andre land, gjerne for en lav pris, når/hvis vi i perioder har overskuddskraft, - og mottakerene ( ikke norske strømkunder) betaler/legger kablene.
Vår industri kan eventuelt få overskuddskraften. Og vi vil ellers spare mye på at alle de arbeidskreftene vi nå bruker på å montere,vedlikeholde og skifte ut varmepumper i private hjem for å få ned strømprisen med 2/3., der den hører hjemme. - Hvis vi skal kalle oss et SAMfunn med gode ledere og god styring.

Hvis vi ville eksporterer til utlandet for å kalle oss miljø-interesserte og for å fase ut kullkraft i andre land, kunne vi heller elektisifisere ALL vår transport i Norge på land og i sjø, ogikke ha CO2-utslipp fra transport eller fyring i det hele tatt. ( Hva mer kan man forlange av en nasjon i miljøets navn? )
En total utbygging ( lik dagens bensinstasjoner) med ladestasjoner o hydrogen-fyllestasjoner ville kostet oss 20 milliarder.
"Smart - for strømselskapene "-målere koster samfunnet 10 milliarder. 1 million private varmeumper koster samfunnets medlemmer 20 milliarder i året, pluss CO2-utslipp fra produksjon/montering og vedlikehold. Og fangst og deponering av CO2, som vi da slipper, er stipulert til 25 milliarder.
Enklere bilhold/reparasjon vil spare samfunnet for 20 milliarder. Og all transport ville bli billigere enn dagens forbrenning for brukerne, og altså forurensningsfri, lokalt og globalt. Og hele dagens olje/gass- forbruk til forbrenning kunne vi altså selge ut av Norge. ( Hvor mange milliarder i året?)
Og vi ville spare et kobbel av "arbeid"s-krefter for samfunnet ( som istedet kunne gjøre noe produktivt ) som nå arbeider med strøm-dealing og liksom-konkurranse i strøm-markedet.
Og vi som samfunn kunne få forutsigbar velferd i vinterlandet Norge.
- Hvis dagens politikere hadde hatt et snev av miljø-engasjement, og/eller satt befolkningens velferd i framsetet.
Redigert 21.01.2021 kl 04:29 Du må logge inn for å svare
kokkohill
29.01.2019 kl 16:31 5312

Fastpris på strøm til hushold vil gjøre eierene fornøyde, nemlig det Norske folk.

Blåruss direktørene som svulmer opp i Statkraft/ Nett i oslo får finne andre å utnytte... Tilliten er grovt brutt til deres oppdragsgivere
Redigert 21.01.2021 kl 04:29 Du må logge inn for å svare
kokkohill
29.01.2019 kl 17:17 5256

Godt sagt, nå må dette løftes å presses inn i alle politiske miljøer før neste valg, dette blir vinneren
Redigert 21.01.2021 kl 04:29 Du må logge inn for å svare
kokkohill
29.01.2019 kl 18:05 5210

En ny smell kommer til Norske forbrukere idag, nå kommer denne kollektiv tankegangen inn som garantist for galskapen....

Einar Aas tapte en milliard med å vedde på kraften vår og tapte , og vi kraftforbrukere må betale for hans tap, Eventuell gevinst hadde gått i lomma hans....?

———————————————————————————————————————-

Divisjonssjef i BKK mener råvarebørsen Nasdaq bør granskes etter at en norsk krafthandler tapte alt han eide på et veddemål på kraftmarkedet.

200 norske kraftselskaper og andre medlemmer på råvarebørsen ut med mer enn en milliard norske kroner for å dekke deler av hullet på kraftbørsen.

https://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2018/09/BKK-vil-ha-granskning-etter-milliardtapet-til-Einar-Aas
Redigert 21.01.2021 kl 04:29 Du må logge inn for å svare
alph
29.01.2019 kl 18:12 5195

Vær klar over at dersom kablene, som sender og mottar elektrisitet fra utlandet, kuttes, så tar du bort hele argumentet for elbilhaterne om skitten strøm.

Vil du virkelig det?
Redigert 21.01.2021 kl 04:29 Du må logge inn for å svare
Nå gir vi gass
29.01.2019 kl 18:30 5169

Det er ikke elbieierne som bruker skitten strøm. Det er våre politikere. Og som også kaster bort strøm i kraft-tapet i disse unødvendige kablene.
Hvis all transport i Norge ble gjort forbrenningsfri, kunne vi brent oljen og gassen i stasjonære kraftverk som kunne renses for både partikler og CO2.
Ikke i Norge, men i de landene som trenger energien. Hvis vi ville redusere CO2 eller opptre miljøansvarlig. ( Selv om dette ikke er den beste løsningen. )

Men hverken strømpriser eller ønsket om å redusere transport i Norge har noe med miljøet å gjøre. Miljø-kortet er kun for å skåre partipolitisk gevinst.
Redigert 21.01.2021 kl 04:29 Du må logge inn for å svare
kokkohill
29.01.2019 kl 20:23 5117

Våre tekniske skolemiljøer må ta fatt i hvor mye energi som går tapt i denne kabel farsen vi er vitne til.

Som legmann er det helt klart at vi ikke blir bedre , men alle blir like elendig i kraftforsyning
Redigert 21.01.2021 kl 04:29 Du må logge inn for å svare
kokkohill
30.01.2019 kl 18:31 4972

Ser ut som opprøret er igang og alle løgner Statkraft ,Statnett har levert oss er på trykk .

Disse vil være nok til å sparke disse for total udyktighet i embetsutføring.
Redigert 21.01.2021 kl 04:29 Du må logge inn for å svare
kokkohill
31.01.2019 kl 18:51 4873

Dette ble gjort av Storbritannia i fjor ,så hvorfor ikke her .

STORBRITANNIA
26. februar 2018 kl. 02:14 Innfører makspris på strøm og gass Statsminister Theresa May vil innføre makspriser på strøm og gass i Storbritannia for å bekjempe det hun omtaler som ublu priser. Det nye lovforslaget som legges fram for Parlamentet mandag, skal gi reduserte regninger for 11 millioner husstander

https://www.nrk.no/nyheter/innforer-makspris-pa-strom-og-gass-1.13934195
Redigert 21.01.2021 kl 04:29 Du må logge inn for å svare
really
01.02.2019 kl 07:15 4779

Dette er ett av to tiltak som må til, i tillegg må selskapene ha forsyningsplikt til det norske markedet. Markedsorienteringen av kraftmarkedet koster forbrukerne dyrt.
Redigert 21.01.2021 kl 04:29 Du må logge inn for å svare
kokkohill
01.02.2019 kl 20:13 4698

Limer inn noe Polemiker skrev under Dagens Tema , glimrende skrevet.

Jada, later til å fungere i henhold til planen dette. Debatten er akkurat ferdig og hvor man diskuterte elpriser i Norge. Co2 avgiften ble brukt som et argument for at norske kunder må betale en skyhøy strømpris. Selv om Norge som nasjon faktisk har overskudd på strøm.

Dette har vi diskutert før, og resultatet er blitt nøyaktig slik mange av oss kunne forutsi for mange år siden. Norge er selvforsynt med kraft, Dvs. vi har overskudd av kraft, men i et lukket marked ville prisen på strøm variert mell 5 -30 øre KWt. Dette er er prisnivå hvor ALL alternativ kraft ikke ville være lønnsom. Ikke solceller, ikke vindkraft , ingenting...

Noko måste gjærast, og løsningen er selvsagt å bringe prisen opp slik at "grønn" energi ville bli lønnsom også i Norge. Alle trenger energi, så hvorfor da ikke legge kabler til alle våre naboland og kontinentet slik at vi kan tømme våre magasiner på sommeren til europeiske priser som er basert på kull, gass og atomkraft?

Når det er tilnærmet tomt i magasinene så tjener fortsatt kraftverkene mer ved å kjøre på 20% kapasitet enn det de gjorde ved å kjøre på 100% vinterstid. Da får de europeiske vinterpriser for det de kan levere med begrenset kapasitet.

Dette er paradoksalt nok en villet politikk som et soleklart flertall av de politiske partiene er enige om. Kanskje med unntak av FRP eller hva det en gang var. I stedet for å øke skatter og avgifter, kan man enklest inndra lønnsøkninger og kjøpekraft fra middelklassen og de fattige ved å rett og slett øke prisene på en vare de ikke kan klare seg uten.

Kommunister, sosialister og kapitalister klapper alle i kor. Hver med sin agenda. De vil fremskynde det "grønne skiftet", økte inntekter til staten som kan gi skattelette, alterntiv energi som vind og sol kan realiseres og få en positiv bunnlinje, sosialistene kan gi offergaver til sine velgere i form av sosialistiske bidrag ala bostøtte, elstøtte og sosialbidrag.

Vil oppfordre folk til å sjekke ut hva break-even grensen på norsk vannkraft er i dag. Dvs. hvilken pris som kraftverkene må ha for å gå i null. Nå er det gått en stund siden jeg sist sjekket opp dette, ikke lett å få tak i, da det er en vel bevart hemmelighet, men jeg tror alle vil bli sjokkert. Det viktige tallet er da snittet av kraftverkene som leverer 80% av energien i Norge. Noen som vet?
Redigert 21.01.2021 kl 04:29 Du må logge inn for å svare
kokkohill
02.02.2019 kl 14:53 4607

Et folkeopprop for makspris på 50 øre/kwh på strøm har fått stor spredning i sosiale medier. -Ikke aktuelt, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp).


https://www.abcnyheter.no/penger/privatokonomi/2019/02/01/195531680/energiministeren-avviser-krav-om-makspris-pa-strom
Redigert 21.01.2021 kl 04:29 Du må logge inn for å svare
Odi.1
02.02.2019 kl 14:59 4599


Det må inn avgiftsmåler på alle EL biler , slik at de får regningen. Nå blir den sendt over til Gamle dødende personer som må sitte å fryse den siste tide de lever.

Ett enkelt grep Finansdepartementet kan hurtig innføre nå.
Redigert 21.01.2021 kl 04:29 Du må logge inn for å svare
kokkohill
02.02.2019 kl 16:22 4575

Forrige helg kom det en rapport fra en bred tysk kullkommisjon, som anbefalte at landet skal gå enda raskere frem med utfasingen av kullkraft.

Blir forslagene vedtatt vil de kunne løfte tyske strømpriser med rundt tre øre kilowattimen

https://e24.no/energi/stroem/foreslaar-kullgrep-i-tyskland-kan-oeke-norsk-stroempris/24550726?utm_term=df-86-d055619c%3Adf-86-j619c275
Redigert 21.01.2021 kl 04:29 Du må logge inn for å svare
Mulla3
02.02.2019 kl 17:00 4555

Kostnaden for en Kwh er ikke 10-15 øre, den er max 2,5 øre for vannkraft.
Redigert 21.01.2021 kl 04:29 Du må logge inn for å svare
Mulla3
02.02.2019 kl 17:04 4552

Dersom du følger med så har du fått med deg at strømprisen fra de siste 10 dagene har gått ned fra 95 øre til 61 øre i dag på vestlandet.
Redigert 21.01.2021 kl 04:29 Du må logge inn for å svare
maimunek
02.02.2019 kl 23:33 4491

Regjeringen ønsker dyre strøm priser for og skatte lege e bilene og hydrogen biler ii framtiden..Dete er hoved tanken bak dete galskapet.som våre korrupte Politiker plan legger. Husk nor Benzin stationene forsvinner , forsvinner inntektene til staaten. Dete bør vi ikke godta, dete skal ikke vare luksus og værme opp hjemet sit, nor du bor i et land som har masse kule grader og vi svimmer i vannkraft.. Man mo stoppe forkablingene fra utlandet til Norge. Vi trenger ikke utlandske selskaper som kontrollere strøm prisene i Norge Mr..Lord Rothshield og co.
Redigert 21.01.2021 kl 04:29 Du må logge inn for å svare
Mulla3
02.02.2019 kl 23:42 4483

Det er en måte å løse dette på maimunek. Skyt disse djevla politikerne og mal dem opp til farse, for så å presse den ned i et borehull i Nordsjøen.
Redigert 21.01.2021 kl 04:29 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
02.02.2019 kl 23:51 4473

Herregud, øynene mine blør... ?
Skrev du dette med øynene dine lukket?
Redigert 21.01.2021 kl 04:29 Du må logge inn for å svare
kokkohill
21.03.2019 kl 19:03 4078

Denne er for god til å glemmes
Redigert 21.01.2021 kl 04:29 Du må logge inn for å svare
kokkohill
21.03.2019 kl 19:11 4072

Kan Frankrike ,kan Norge............

Macron gir etter: Utsetter miljøavgift på bensin, lover stabil pris på strøm og gass

https://www.aftenposten.no/verden/i/A2nomA/Macron-gir-etter-Utsetter-miljoavgift-pa-bensin_-lover-stabil-pris-pa-strom-og-gass
Redigert 21.01.2021 kl 04:29 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
08.06.2019 kl 22:04 3821

I dag er en gledens dag folkens :

https://e24.no/energi/halvert-fra-fredag-til-loerdag-naa-stuper-stroemprisen/24637265
Redigert 21.01.2021 kl 04:29 Du må logge inn for å svare
kokkohill
08.06.2019 kl 22:36 3796

Her er det bare å kappe kablene til EU ,så vi ikke til enhver tid har høyeste kraftprisen der....
Redigert 21.01.2021 kl 04:29 Du må logge inn for å svare
Hammers
08.06.2019 kl 23:01 3773

Ja, det har vært høye kraftpriser det siste året.
Det er likevel tiltak den enkelte kan gjøre for å få så lav regning som mulig:

- Sjekk hvilken avtale du har og hva du betaler for strømmen (pr kw/t).
- I skrivende stund betaler jeg 24,12 øre på min SPOT-avtale (sommerspot 2019).
- De som f.eks har VARIABEL KRAFT betaler mellom 60-70 øre (hos min leverandør, ge.no).
- Forskjellen er ekstrem akkurat nå etter et kraftig prisfall siste døgn, men SPOT har ligget KLART under alle andre avtaler det siste året.

- Fastpris er DØDFØDT. Her har kraftleverandøren satt en pris ut fra et worst-scenaio.
- VARIABEL pris ligger normalt KLART over SPOT. Også her har nok selger gardert seg med et worst-scenario.
- SPOT følger den reelle prisen - og er den eneste man bør bruke. Lønner seg KOLOSSALT over tid.

- HUSK; Alle disse avtalene gjelder for akkurat den SAMME VAREN - strøm.
- Jeg betaler nå 24 øre pr kw/t, mens du kanskje betaler 70 øre for den samme varen pga av at du er lurt (?) inn på en ugunstig avtale.

Mitt inntrykk er at "folk flest" ikke har peiling på hva de selv betaler pr kw/t for sin egen strøm - eller hvilken avtale de har.
De bare betaler den totale regningen og tenker; javel, koster strømmen så mye....... men nei den gjør nødvendigvis ikke det.
Ikke hvis DU betaler ca 200% mer for akkurat den samme varen som jeg betaler for min.

Hilsen Hammers

NB, NB:
De prisene jeg oppgir gjelder for Østlandet - og for det alltid rimelige Gudbrandsdal Energi (ge.no) - 3 på topp.
Prisene kan variere noe fra region til region. I nord slipper man billigere unna pga at moms er fjernet.

Akkurat NÅ ligger spot i nord på 13,77.....mens variabel ligger mellom 47 og 55 øre.
Her snakker man om en forskjell på 250-300% forskjell for de som velger den GODE og den DÅRLIGE prisen.
ALT er uten binding (viktig). Man kan mao endre avtale på dagen - hvis ønskelig.

Dessuten kan man velge den strømleverandøren man vil - uansett hvor man bor i Norge.
Kun linjeleie er koblet til eget bosted.
Redigert 21.01.2021 kl 04:29 Du må logge inn for å svare
kokkohill
06.11.2019 kl 18:17 3141

På tide å kreve dette før vi mister helt kontrollen på vannkraften VÅR
Redigert 21.01.2021 kl 04:29 Du må logge inn for å svare
pengex
06.11.2019 kl 20:44 3101

Sagt det før og sier det igjen. Strømkablene til EU er kun ett virkemiddel for å kunne skru opp prisene tilsvarende europastandard.
I din stikkontakt har du rein vasskraft okke som. Faktureringen av kraften er kun en gigantisk papirmølle og har ingenting med hvor kraften kommer fra.
Det er lett å regne ut : årlig produksjon 141 TWh mot årlig forbruk : 135 TWh . Dette fordi generatorene kan ikke gå uten last. Aldri uten last.
Det er på tide at politikerne setter seg inn i hvordan kraftoverføringer faktisk fungerer.
Redigert 21.01.2021 kl 04:30 Du må logge inn for å svare
pengex
06.11.2019 kl 21:02 3085

Ikke helt riktig hammers. Flere lokale everk i Norge har en EGEN liste for strømleverandører. Dette er ikke lov men det gjøres. Jeg har vært i kontakt med nve og forbrukerrådet, de virker begge like uvitende og ignorante.
Her er ett utdrag fra en mail :
Hei,
Takk for henvendelsen.

Informasjonen du kommer med er interessant, og jeg har tatt opp dette med juristene våre. Av dem har jeg fått følgende svar:

Vi finner ingen hjemmel i verken forskrift eller avtale som gir et nettselskap rett til å nekte enkelte strømselskaper. Det ville gitt nettselskapets strømselskap en urimelig konkurransefordel dersom de kan holde tredjepartsselskaper borte fra sitt område. Der det er en saklig grunn til å nekte enkeltselskaper, så kan det likevel antakeligvis være greit.

Jeg håper dette var noe til hjelp. Det er for øvrig NVE som har tilsynsmyndighet ovenfor aktørene i strømmarkedet, så det er mulig du vil kunne få mer utfyllende svar fra dem.
Redigert 21.01.2021 kl 04:30 Du må logge inn for å svare
pengex
18.05.2020 kl 21:57 2547

Blir vi holdt for narr her nå ?
Strøm :15 øre kwt for strøm i dag med fastavgift på 47kr,
Nettleia ; 48 øre kwt og 100kr fast avgift.
Redigert 21.01.2021 kl 04:30 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
18.05.2020 kl 22:07 2536

Håper man ikke hører på det tøvet "nå gir vi gass" prater om.
Det er null sammenheng i det denne sier. Vi må ut av Acer. Uten det
ingen fri eksportpris. Og uten det, bør vi bruke all strømmen selv.
Vi må skape mer kraftintensiv industri i norskeiet regi.
Redigert 21.01.2021 kl 04:30 Du må logge inn for å svare