Tallene forteller: Photocure er på vei mot det helt store i USA

Hayen
PHO 18.02.2019 kl 20:51 19001

Photocure er på vei mot et eventyr i USA
Det er nå det virkelig starter – og vi har allerede tallene på vår side!

Det har vært mye snakk om guiding i det siste.
Flere har også over tid vært svært dyktige i å komme med tunge argumenter for at Photocure blir en eventyrlig suksess i USA.

Jeg har tatt et dypdykk i tilgjengelige tall for Photocure for å finne ut følgende:
Er det mulig å analysere seg frem til hvor Photocure er i 2020?

Og ut ifra mine beregninger er vi nå inne i en akselererende vekst, vi har bare ikke merket at toget har fått opp fart allerede

Følgende er sett på:
1) Kan vi predikere hvor mange scope som kommer fremover med bakgrunn i trenden de siste årene?
2) Hvordan er omsetningen per scope, og er trenden flat/synkende/stigende

Hvor mange scope fra nå av og til og med q4 2020?
1) Antall nye scope har (selvfølgelig) økt siden q1 2015. Veksttakten var høy yoy (year-on-year) per kvartal i starten og fallende helt til q2 2017. Da skjedde det åpenbart noe og veksttakten yoy har økt hvert kvartal i perioden siden da. Hvis vi legger gjennomsnittlig økende veksttakt for perioden q2 2017-q3 2018, så finner jeg at antall nye scope i perioden har gitt akselererende økning i nye scope med 3,9 % per kvartal. Dette er igjen brukt til å predikere fremtidige kvartal med bakgrunn i gamle yoy vekst per kvartal.
Hvis (med trykk på hvis) denne trenden fortsetter, dvs den som har pågått hvert kvartal siden q2 2017, så får vi følgende antall scope i kvartalene fremover:
q4 2018 154
q1 2019 174
q2 2019 209
q3 2019 229
q4 2019 268
q1 2020 315
q2 2020 391
q3 2020 446
q3 2020 543

Hva vil Photocure tjene per scope i 2020?
2) Omsetningen per scope har gått opp og ned per kvartal siden q1 2015, men trenden er helt klar ; den øker.
Jeg har regnet på gjennomsnittlig omsetning per scope siden q1 2015. I q1 2015 var den på ca 88462 USD ( 4,6 mill delt på 52 scope), mens den i q2 var på 120 438 USD ( 16,5 mill USD delt på 137 scope)
Hvis trenden fortsetter lineært, så er inntekten på ca 141 000 USD ved utgangen av 2020.

Hva vil Photocure få i omsetning i 2020?
Trenden fra 1) og 2) over er så brukt sammen med følgende faktorer:
• Av alle nye scope er 70 % flexiscope
• Av de ca 130 rigide scope som pt er utplassert, så kommer 50 % av de til å kjøpe flexiscope de kommende kvartalene
• Det er så regnet på følgende bruksmønster for flexiscope:
a) Samme bruksmønster som for rigide
b) 2,5x bruk sammenlignet med rigide
c) 5x bruk sammenlignet med rigide ( dette er ikke tilfeldig valgt. Tanken er at flexi kan brukes til både turbt og overvåking, dvs 1x+4x bruk ift totalmarkedet =5x)
• Historiske sesongmessige variasjoner i scope er hensyntatt
• Hvert kvartal er utregnet individuelt ift antall scope, inntekt per scope mm

Dette vil gi følgende tall for 2020
a) 268 mill NOK
b) 491 mill NOK
c) 862 mill NOK


Caset kan/bør bli enda bedre
• Full refusjon fra 1 januar 2019 er ikke hensyntatt i tallgrunnlaget. Det i seg selv bør indikere høyere veksttakt for nye scope enn hva jeg har lagt til grunn.
• Flexixcope er mindre kapitalkrevende av flere årsaker. Produktet er nytt og man bør kunne forvente økt veksttakt av den årsak alene. Dessuten er det sikkert en del som har ventet med å investere til flexiscope var tilgjengelig
• Bruken per scope kan øke over mitt lineære anslag, noe som vil kunne ha særdeles stor effekt på omsetning totalt
• Permanent refusjonskode meldt november 2018 kan medføre at mange nye sykehus ikke finner gode grunner til å ikke investere i scope
• Når Cysview/blått lys er definert som standard of care bør det medføre at sykehus opplever et press for å ta i bruk cysview/blått lys. Dette for å unngå søksmål. Tallgrunnlaget mitt klarer ikke fange opp denne faktoren.
• Andelen flexiscope kan bli høyere enn 70 %
• Flere enn 50 % av de som har rigid idag, går til anskaffelse av flexiscope.

Konklusjonen nå er derfor at Photocure, med bakgrunn i trender, er på full fart mot flere hundre mill i omsetning i USA i 2020.
Det er også mange faktorer som kan gjøre caset enda bedre.

Jeg legger ut samme innlegg i gruppen på facebook. Der vil dere også finne relevante grafer.
Kommenter gjerne direkte der eller her, evt send meg melding på fb hvis noe er uklart, eller dere har spørsmål


Redigert 21.01.2021 kl 03:50 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
18.02.2019 kl 20:56 9524

Fantastisk innlegg!
Redigert 21.01.2021 kl 01:48 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
18.02.2019 kl 21:28 9349

Alternative A is slightly over the current guiding.

Usd 25 mill = 255 million kr

Redigert 21.01.2021 kl 01:48 Du må logge inn for å svare
Tobias
18.02.2019 kl 21:30 9310

Flott innlegg Hayen.
Spennende case dette.
Redigert 21.01.2021 kl 01:48 Du må logge inn for å svare
fjellmann1
18.02.2019 kl 21:35 9276

Refusjonen fra 1. Januar bør gi mye høyere vekst....
Redigert 21.01.2021 kl 01:48 Du må logge inn for å svare
Hayen
18.02.2019 kl 21:38 9250

Helt klart. Og den faktoren kommer i tillegg til trenden photocure allerede er inne i.
Vi kan pga flexiscope og refusjon overvåking fra 1 jan få et positivt trendskifte.
Redigert 21.01.2021 kl 01:48 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
18.02.2019 kl 21:47 9191

Hayen

Grundig utført oppstilling, og forteller en usminket historie om hvor vi står pr i dag og sannsynlig utvikling fram mot slutten av 2020.

Flott at du har tatt med 3 alternativer.
Personlig tror jeg på noe midt mellom B og C-alternativene.

Takk for kverningen av alle disse tallene som jeg vet medfører ganske mange timer og mye arbeid til felles glede ;-))
Redigert 21.01.2021 kl 01:48 Du må logge inn for å svare
CanonBoy
18.02.2019 kl 21:53 9131

Hayen: Takk for en fantastisk analyse. Dette setter ting litt i perspektiv for meg og understreker styrken i caset de neste årene. Føler at pho er riktig sted å være fremover. Etter min mening var Q3 ufortjent negativt oppfattet i markedet, din analyse viser det virkelige potensialet. Mange har «MENINGER» på HO men du underbygger med fakta og analyse. Ikke sikkert at dette blir det endelige fakta for 2020, men ingen andre har presentert en analyse.
TAKK for at du deler din kunnskap?
Redigert 21.01.2021 kl 01:48 Du må logge inn for å svare
clanz
18.02.2019 kl 22:17 9032

Flott at du beregner vekst basert på historike tall.

Tallene lyver sikkert ikke men det ligger jo andre faktorer også her. Bl.a. doblet man vel salgsstyrken i 2017 og 2018.... ser man tallene opp mot det, er det vel ikke rart at omsetning går opp per scope og at man selger litt flere scope i kvartalet.

Poenget mitt er at når man på et tidspunkt slutter å øke salgsstyrken.... er det ikke sikkert veksttaksten i antall scope og omsetning vil fortsette å øke. Når skjer dette?
Kanskje allerede i 2019.... eller i 2020... så det vil kunne påvirke disse prognosene vesentlig.

I tillegg syns jeg selvsagt at det er "lettvint" å argumentere med at et nytt scope som har et annet marked og bruk enn rigide scope, vil bli solgt til 50% av de som har rigide scope... dette er et nytt marked/produkt som vi ikke aner vil bli noen suksess... og har STOR usikkerhet knyttet til seg mht. framtidig salg.
Redigert 21.01.2021 kl 01:48 Du må logge inn for å svare
focuss
18.02.2019 kl 22:46 8930

Hayen
Takk for det betydelig stykke arbeid du har lagt ned til glede for oss alle. Du registrerer at noe skjedde Q2-17. Det er da resultatet av fase 3 studiet ble kjent. Tviler på at det er mer enn promiller av markedet som har lest det.
Redigert 21.01.2021 kl 01:48 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
18.02.2019 kl 23:13 8787

Tusen takk Hayen - trenger flere slike innlegg på HO. Dette gir etter mitt syn et meget godt bilde (selv om det er flere usikkerhetsmomenter i regnestykket) av endringen vi nå ser i PHO etter de siste hendelsene i 2017/2018/2019. Det er ikke uten grunn til at Schneider sier PHO kommer til å oppleve en akselerende vekst i lang tid fremover...
Redigert 21.01.2021 kl 01:48 Du må logge inn for å svare
CanonBoy
18.02.2019 kl 23:28 8709

Clanz: dette synes jeg var ganske smålig av deg. Her har Hayen tatt seg tid til å gjøre en grundige analyse for å predikere mulige utfall basert på fakta(2015-2018) for 2020 (alternativ A, B og C) og så kaller du det «LETTVINT» og synser videre uten en tanke og analyse i ditt eget hode? Videre mener du at omsetningen/ant. nye scope vil stoppe opp når de ikke ansetter flere selgere? Pho har bygget organisasjon ( siste var i Greater Boston Area 6 dager siden) for å bygge ekspanderende vekst fremover. Markedspenetrasjon er name of the game, oppnå en kritisk masse er målsetningen og XX % er visjonen/potensialet. Bygger man en komersiell suksessfull salgsorganisasjon vil ikke salget stoppe opp når men ikke ansetter flere selgere. Ditt synspunkt er sikkert riktig for offentlig sektor, men ikke for Pho.
Hva er din analyse sett opp mot det Hayen har bidratt med (og sikker brukt mange timer på)?
Jeg sier ikke dette er fasit, men prøv nå å komme med noe fundamentalt før du lirer av deg «LETTVINT» !!!!!
Redigert 21.01.2021 kl 01:48 Du må logge inn for å svare
Hayen
18.02.2019 kl 23:38 8678

Bare hyggelig å gi noe tilbake.
Fase 3 - selvfølgelig. Koblet ikke den. Har hatt hodet altfor langt inne i tallmaterien for å finne & beregne trender.
Redigert 21.01.2021 kl 01:48 Du må logge inn for å svare
Computum
18.02.2019 kl 23:43 8658

Rop "halleluja", Clanz! så slipper du at noen blir forarget :-)
Redigert 21.01.2021 kl 01:48 Du må logge inn for å svare
Hayen
18.02.2019 kl 23:43 8639

Det er selvfølgelig noen usikkerhetsmomenter. F. Eks er veksttrenden for scope for en relativt begrenset tidsperiode, og et av kvartalene er bedre enn de andre. Sånn sett trekker det opp, men vanskelig å si om det er normalen og de andre under. Vi vet det bedre for hvert kvartal fremover.
Også er det som jeg skriver : hele beregningen er gjort på en historikk som i stor grad har dreid seg om rigide scope og turbt.
Med flexi og og refusjon overvåking bør egentlig trenden bare forsterkes.
Redigert 21.01.2021 kl 01:48 Du må logge inn for å svare
clanz
19.02.2019 kl 00:02 8585

Jeg har ikke kallt analysen lettvint, bortsett fra at jeg påpekte at vekstTAKTEN kanskje ikke fortsetter å øke etter at den voldsomme oppbyggingen av salgsteam i usa flater ut... Det må vel være rom for å påpeke det CanonBoy!? eller skal man fryse ut de som har et mindre positivt syn enn seg selv?

Det ligger ikke noe tallmateriale eller fundamental analyse bak påstanden om at Flex skopene tar av... det er kun fattige 4 flex scopes som ble solgt i q2-2018.. og 2 i mai/juni.... derfor står jeg for at det blir lettvint å hevde at det er nesten en selvfølge at Flex tar av... hvorfor har ikke Flex scopet tatt av i Europa som ellers er et mye mer modent marked for blålys?? Tygg på den du CanonBoy... før du blir kanonføde i aksjemarkedet.
Redigert 21.01.2021 kl 01:48 Du må logge inn for å svare
Mental Mania
19.02.2019 kl 00:08 8558

I tillegg så kommer effekten av at klinikker uten blålysteknologien mister pasienter til de som kan tilby den.
Desto flere klinikker som tilegner seg Blålysteknologien jo mer merkbart blir det for de som er uten.
Cysview vil tvinge seg frem i markedet enten en liker det eller ikke.
Selgerne i Photocure vil få en mindre og mindre anstrengende jobb, da kjøperne i større og større grad må komme til dem.
Dette er ett kroneksempel på hva snøballeffekt innebærer.
Vil si Hayen sine anslag er nøkterne, men personlig tror det kommer til å gå enda fortere i svingene.
Redigert 21.01.2021 kl 01:48 Du må logge inn for å svare
CanonBoy
19.02.2019 kl 01:00 8471

Clanz: du har helt klart rett til din mening om Pho og respekt for meningene dine, men dette går begge veier, eller? Jeg synes du fremfører en totalt negativ holdning til den analysen som er fremsatt av Hayen. Du tror ikke på «vekstTakten»? Hva tror du på. Flexi er helt i startfasen for salg i US, refusjonen trer i kraft 01.01.2019. Jeg vet vet ikke hva flexi vil utgjøre for q4, du vet ikke hva flexi vil utgjøre for q4, Hayen leger en modell som prøver å predikere mulig utvikling for blant annet flexi fra q4 til 2020. Jeg synes det er beundringsverdig og gir meg verdifull informasjon. I tillegg mener du at salget vil stoppe/avta siden selskapet ikke vil ansette proporsjonalt med potensiel vekstTakt? Tror du virkelig at salg er lineært basert på antall hoder ( selger 1 = 1 mill og 1000 selgere gir 1 milliard). Jeg er gjerne kanonføde for deg men damp du stille med noe annet en sprettert.
PS: Analysen er gjort for US, Europa er en helt annen diskusjon som ikke er tema på denne tråden.
Redigert 21.01.2021 kl 01:48 Du må logge inn for å svare
Londonmannen
19.02.2019 kl 07:41 8202

Hayen
Mange takk for en grundig og edruelig analyse av tingens tilstand. Men som du selv er inne på så er der faktorer du ikke har tatt hensyn til. Ser at enkelte ikke evner å verdsette det grundige arbeidet du har utført men må komme med sine sure oppgulp. Du fpår trøste deg med at det ville skjedd uansett hva du kom med. Enkelte på dette forumet lever i år 2016 og tidligere, og har dessverre ikke evnen til å ta inn over seg ny informasjon og at PHO av i dag og det PHO vi hadde tidligere enn 2017, er to selskaper med fullstendig forskjellige rammefaktorer.

Jeg synes du har gjort et ærlig og seriøst forsøk på at strukturere de fakta vi i dag sitter på og den utvikling vi faktisk har sett skje i PHO fra 2015/16 og frem til i dag, og etter beste evne forsøkt å gi oss et overslag over hvilke utvikling vi kan forvente frem til 2020.

Kommende uke får vi høre hvilke guiding ledelsen har for samme tidsrom. Og uansett hva den kommer med vil den få kritikk fra de samme surpompene som du nå har fått din del av. Dersom det ikke skal komme sure oppgulp så må det være fordi ledelsen kommer med en guiding om at alt går til helvete det neste året. Men jeg tror nok at du er ganske så nær sannheten. Man kan ikke benekte den positive utviklingen PHO de facto nå opplever. Er man smart så satser man en skjerv eller to på PHO aksjer. Innen måneder vil man ha en flott avkastning og i løpet av 2020 skulle det ikke forundre meg om de første utbyttene kommer inn på konto.
Redigert 21.01.2021 kl 01:48 Du må logge inn for å svare
Londonmannen
19.02.2019 kl 08:03 8115

Clanz
PHO selger ikke scope, det er det Storz som gjør. Såvidt meg bekjent har ikke Storz doblet salgsstyrken sin. PHO har ekspandert salgsorganisasjonen for å understøtte det akselererende salget av scope som Storz opplever. Et salg som bil øke dramatisk i 2019.
Redigert 21.01.2021 kl 01:48 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
19.02.2019 kl 09:56 7852

Jeg synes det er beundringsverdig at en person påtar seg å utføre en omfattene beregning/Analyse av hvor vi står og hvor vi går ut fra tilgjengelig tallmateriale.
Dette er ikke tall tatt ut av luften elller synsing, men et nitid arbeid som er gjort etter beste evne og av en persom som bryr seg om å få frem faktiske forhold så langt det lar seg gjøre med det tallmaterialet som er kjent pr. idag.

Vi er fortsatt bare i den spede begynnelse når det gjelder flexiscope og full refusjon i surveillance-markedet fra 01.01.2019, og som ikke vil vise sin antatte, store fordel før i q1 2019.
Q4 vil gi kun gi en liten pekepinn på hvor vi er på vei når det gjelder utplassering av flexiscope fordi bare en liten del av operatørene (Sykehus og legesentre) i Q4 2018 hadde blitt klar over at det gis full refusjon og vel så det (nesten 20% mer enn kosnaden for selve Cysview/kit. i enkelte tilfeller).

Siden jeg gikk inn i dette fantastiske caset i juni 2018, så har jeg hatt den gode følelsen som følger med et case med et potensiale helt utenom det vanlige.

Redigert 21.01.2021 kl 01:48 Du må logge inn for å svare
Londonmannen
19.02.2019 kl 10:03 7802

Ja jeg tør påstå at dette i retrospektiv vil fremstå som et ekstraordinært hodt case. Ikke hver dag at et lite norsk farmasiselskap har adgang og myndighetenes velsignelse og fagmiljøets anerkjennelse til å innta et amerikanske kraftmarkedet på 15 mrd +!!
Redigert 21.01.2021 kl 01:48 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
19.02.2019 kl 11:40 7656

Tror mange har utfordringer med å ta til seg hva som kan være i ferd med å skje, men en kan lese mye ut av statistikk og hendelser krydret med endringer i management det siste halvåret.
PHO er nå i en meget spennende fase hvor utviklingen kan gå i rivende tempo, langt større enn de fleste kan forestille seg.
Redigert 21.01.2021 kl 01:48 Du må logge inn for å svare
fabian2
19.02.2019 kl 11:43 7638

Alltid en glede å lese hva Londonmannen skriver , korrekt , rolig.... klokt , vennlig. Ingen dumme sleivspark. PCIB utgikk i sin tid fra PHO. De kommer begge til å lykkes. Bare å sitte i ro , hvis det ikke klør i fingrene :)
Redigert 21.01.2021 kl 01:48 Du må logge inn for å svare
kreinh
19.02.2019 kl 12:10 7565

Stille i media. Ikke et pip. Noen andre som har funnet noe?
Redigert 21.01.2021 kl 01:48 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
19.02.2019 kl 12:12 7552

Ser ikke bort fra at det medfører piskeslag om en eller annen skulle komme til å skrive noe om Photocure, hvertfall noe positivt.
Redigert 21.01.2021 kl 01:48 Du må logge inn for å svare
Londonmannen
19.02.2019 kl 12:43 7476

kreinh
Akkurat det tror jeg vi må leve med inntil bunnlinjen til OHO begynner å svulme. Når det skjer vil meglerhusene begynne å vise sin interesse, noe som trekker med seg finansmedia. Og når finansmedia begynner å lage historier om enkelte PHO aksjonærer som har vært forutseende til å investere i PHO på 40-50 tallet, da vil nok også andre aktører på OSE finne PHO interessant. Men på det tidspunkt vil trolig kursen være doblet og vel så det.
Redigert 21.01.2021 kl 01:48 Du må logge inn for å svare
Hayen
19.02.2019 kl 21:47 7148

Takk for flere hyggelige tilbakemeldinger.
Det ligger noen timer med arbeid bak Excel-arket, men det er en grei sak nå å oppdatere modellen når nye tall foreligger.

Den største faktoren i beregningen er på kort sikt antall scope.
Hvis vi etter q4 ender opp med mer enn 154 scope (+14), så er veksten kraftigere enn gjeldende trendberegning.

Planen er å publisere nye anslag når tall for q4 er sluppet (antall scope, antall flexi og omsetning cysview i USA i q4)
Redigert 21.01.2021 kl 01:48 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
19.02.2019 kl 22:10 7079

Da tar jeg sjansen på å antyde at veksten kommer til å bli høyere enn gjeldende trendberegning...

Jeg tror det er noen som ser fram til Q4, og det 2ndre kvartalet av 73/74 kvartalspresentasjoner som ikke skuffer.
Redigert 21.01.2021 kl 01:48 Du må logge inn for å svare
Durable
19.02.2019 kl 23:16 6937

Takk for et godt stykke arbeid, Hayen.
Setter stor pris på det. :-)

Veldig spennende å følge trendene.
Redigert 21.01.2021 kl 01:48 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
20.02.2019 kl 16:17 6523

Bare 4 børsdager igjen til kursen i PHO eksploderer, tikktakk..
Redigert 21.01.2021 kl 01:48 Du må logge inn for å svare
Oppogned
20.02.2019 kl 19:07 6416

Færre liggedøgn / stort volum på pasienter samt lengre tid til tilbakefall ( kan det ha noe med cysview å gjøre tro !! )

Vårt omfattende tverrfaglige blærekreftprogram er en av de mest robuste i Midtvesten. Loyola er en av de få sentrene i Chicagoland-området som tilbyr fluorescensforsterket (Blue Light) cystoskopi for diagnose og behandling av urothelial blærekreft. Vi er også et av de høyeste volumsentrene i området som utfører radikal cystektomi for høy risiko invasiv blærekreft, og vi tilbyr alle former for urinrekonstruksjon skreddersydd for den enkelte pasient. Våre standardiserte forbedrede gjenopprettingsprotokoller og omfattende erfaring med sykdommen har ført til forbedrede perioperative resultater, redusert sykehusopphold og redusert gjenopptak
Redigert 21.01.2021 kl 01:48 Du må logge inn for å svare
Londonmannen
22.02.2019 kl 09:05 6347

Ja, det blir spennende å se hva status på markedspenetreringen var i Q4. Men jeg tror nok at vi må belage oss på at det tar enda ett til to kvartaler inn i 2019 før vi ser utslagene på bunnlinjen. Og inntil da vil aksjekursen være offer for all verdens spekulasjoner.

For tiden ser vi at krefter er i sving for å riste ut aksjer fra lommene til småaksjonærer ved å presse kursen ned. Joda, enklete vil selvfølgelig hevde at det ikke skyldes den slags handlinger, men at markedet er generelt skeptisk til at PHO vil lykkes. Ja, jeg innser at markedet gjennom flere år har vært generelt skeptiske til PHO og hvorvidt selskapet vil lykkes i USA. Det er jo naturstridig at et lite norsk farmasiselskap askal gå hen og gjøre braksuksess i et av verdens mest lukrativ farmasimarkeder. Det passer ikke inn blant markedsaktører som er sterkt påvirket og styrt av Janteloven. "Du må ikke tro du er bedre enn oss!" Eller som Øystein Sunde sier : "Du må ikke komme her og komme her!"

Vel, vi får se hva som skjer. Men jeg blir ikke overrasket om vi ser flere og flere som utover i 2019 vil henge med geipen og ikke skjønne hva det var som traf dem.

Lykke til! Mine PHO aksjer er det ingen som får kjøpe på flere år!
Redigert 21.01.2021 kl 01:48 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
22.02.2019 kl 09:13 6311

Vi skal til himmels!!!! Ingenting Kan stoppe oss. Vi skal bli så rik. Vi er best.

You can buy half of my shares on Feb 27rh
Redigert 21.01.2021 kl 01:48 Du må logge inn for å svare
Daniel
27.02.2019 kl 14:22 5821

Hvordan ser det ut når du oppdaterer med at bare 11 % av nye skop er fleksiskop? Og kan du forresten legge ut regnearket ditt? Hadde vært fint å se litt på tallene. :-)
Redigert 21.01.2021 kl 01:48 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
27.02.2019 kl 14:28 5806

Det ligger på FB gruppen

Og såvidt jeg kan huske er ikke flexi skop hensyntatt, men ren bonus.

Mener å huske at trenden til Hayen viste at det skulle komme 17 eller 18 skop i q4 og inntekter på 18,8 mill.
Så det kom 2 eller 3 skop fler enn trenden, men inntektene var 400k mindre enn grafen viste.

Så vi er omtrent on track
Redigert 21.01.2021 kl 01:48 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
27.02.2019 kl 14:34 5787

Haha Hayen, tallene forteller bare en ting og det er at Pho har dritet seg ut atter en gang. Samtidig så skal de altså fortsette med det langt inn i 2020. Om da kostnadene endelig er betydelig lavere enn inntekter gjenstår å se. Med de nisser som leder selskap, siden i dag inkluderer jeg Schneider, samt de som sitter i styret, så kan dette betviles på det sterkeste.
Redigert 21.01.2021 kl 01:48 Du må logge inn for å svare
Computum
27.02.2019 kl 16:37 5683

En dag vi alle(?) så frem til med forventning endte med et dramatisk fall i kursen på årets høyeste volum.
Burde vi ha grunn til å frykte det? Ja.
Er det grunn til å tro at kursen snart henter seg inn igjen? Dessverre. Nei.
Jeg gremmes over min handlingslammelse, men håpte i det lengste at Schneider ville gi oss noe mer.
Redigert 21.01.2021 kl 01:48 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
27.02.2019 kl 16:46 5650

Tja, bare det faktum å være amerikaner er allikevel og helt tydeligvis ikke godt nok. Han styret ingen show i dag og han har ikke en gang kontroll på den ikke aksjeeiende tufsen Dahl. Schneider var vel aller mest glad for, da presentasjonen endelig var over. Jeg mislikte kroppsspråket has ekstrem, han følte seg uvel og det med god grunn. Fy flate, dette var svak. Meget svak!
Redigert 21.01.2021 kl 01:48 Du må logge inn for å svare
Hayen
27.02.2019 kl 17:04 5573

Trenden tilsa:
154 scope
18,8 mill i omsetning

Fasit
157 scope
18,4 mill i omsetning

I sum gir dette at trenden er noe forsterket
For Q1 gir trenden:
178 scope
22,9 mill i omsetning
Redigert 21.01.2021 kl 01:48 Du må logge inn for å svare
Jensemand
27.02.2019 kl 17:10 5552

Ja - vi kommer vel tilbake til det sædvanlike scenarie med overtakelse, for en het overtakelseskandidat må man desværre sike at PHO er.
Kæmpe fremgang i Q4, men da omkostningsstigninger neutraliserer denne omsetningsfremgang, så sætter katalysator virkningen ind i form av shorterspøkelset. Aksjonererne er bekendt med MW og dette er et faktum, så bevirker det at markedet optreder hysterisk og irrasjonelt. Med en slagsfremgang på 20% og en fremgang på 67% i et nyt bearbejdende marked, med en helt vild positiv guiding, ja så burde kursen arte seg helt annerledes.
Nu snakker vi i stedet at PHO må vere en lækkerbisken klar til overtakelse. - ak ak! En trøst må være at alle nu holder en post for at ku deltake når overtakelsen sætter inn.
Redigert 21.01.2021 kl 01:48 Du må logge inn for å svare