xxxxxx

Slettet bruker
PHO 20.02.2019 kl 11:18 16916


Redigert 21.01.2021 kl 07:15 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
21.02.2019 kl 11:24 3699

Next week we should see some pumping I agree. 48 needs to hold though. Should do.
Redigert 21.01.2021 kl 06:05 Du må logge inn for å svare
bravi
21.02.2019 kl 11:27 3694

Londonmannen, kjøper i hele tatt ikke din bortforklaring/ unnskyldning for at selskapet ikke kan oppdatere noen verdens ting mellom Q presentasjoner. Du var frempå og sa akkurat det samme før Q3 også, alle så hvordan det gikk. Umulig å bygge aksjekurs uten å si noe.

Når spesielt biotek selskapene på OB er så flinke til å oppdatere om all verdens positivt før emisjoner forventer jeg at de er i stand til å gjøre det til en viss grad ellers også.
At de ikke sier noe men gjemmer tallene lenst mulig kan umulig tolkes positivt, ref. Q3-18.
Redigert 21.01.2021 kl 06:05 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
21.02.2019 kl 11:37 3663

These Q4 results will weed out the real investors from the snake oil salesmen on this forum ie: the clued up from the clueless. It gonna be mighty interesting ?
Redigert 21.01.2021 kl 06:05 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
21.02.2019 kl 11:48 3706

Bravi - selskapet er naturligvis forpliktet til å forholde seg til reglene om hva som skal børsmeldes. Jeg mener det kan diskuteres om det forelå brudd på denne plikten når PHO unnlot å børsmelde refusjonsordningen som gjaldt fra 1.1.2019. For øvrig mener jeg at PHO ikke er forpliktet til å melde antall scope - om de for øvrig likevel bør gjøre det mellom Q er en annen sak. Jeg synes det er tilstrekkelig at det gjøres på hver Q presentasjon - og jeg er ikke enig med deg at siden selskapet ikke opplyser om dette umulig kan tolkes positivt. Du viser til Q3 2018 - hva med Q2, alle så hvordan det gikk. Schneider har etter Q3 hatt flere presentasjoner (som ble børsmeldt) - en får lese/se på disse presentasjonene og gjøre seg opp en mening om hva som blir presentert på Q4/ny guiding:)
Redigert 21.01.2021 kl 05:28 Du må logge inn for å svare
rischioso
21.02.2019 kl 12:32 3621

20-30tallet? Selv om du ikke klarer å etablere et nick og må opptre som gjest så er det å forvente at du klarer å forholde deg til sannheten.

Jeg sa i desember når alle skrek at kursen ville ta av i januar at kursen skulle ned til 30 tallet noe som betyr 39,90 og ikke 20. Kursen var nede i 42,5 så jeg bommet med 2,6nok.

Nå og om knappe 3 børsdager vil det bli presentert et skuffende q4 som ikke akkurat vil trigge kursen så får vi se hvor langt ned kursen kommer da ... :)
Redigert 21.01.2021 kl 05:28 Du må logge inn for å svare
Scoopfinder
21.02.2019 kl 12:32 3616

Bravi, du får møte opp på Q4 presentasjonen og kreve at de har uke-presentasjon isteden for kvartalspresentasjon :-)
Det blir sikkert masse applaus og ingen latter i salen :-)
Redigert 21.01.2021 kl 05:28 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
21.02.2019 kl 12:46 3579

Med all respekt å melde Risch - du bommet med alle spådommene/ubegrunnede påstandene du kom med i romjula (oljeprisen/HH/kursutviklingen/veldig mange ville selge/sammenhengen mellom utviklingen i oljeprisen og kursen i PHO mv).

Du har i nesten alle innleggene predikert/påstått at det blir presentert et skuffende Q4 (uten nærmere forklaring/redegjørelse) - og at kursen vil falle - selv etter flere oppfordringer har du ennå ikke skrevet noe hva som er ansett for å være et skuffende resultat.
Redigert 21.01.2021 kl 05:28 Du må logge inn for å svare
TommyLee
21.02.2019 kl 12:51 3567

Det er ikke noe du vet men noe du håper. Men du formulerer deg som vanlig som en besserwisser.
Jeg tror markedet er mer opptatt av en positiv guiding som vil dra kursen nordover.
Redigert 21.01.2021 kl 05:28 Du må logge inn for å svare
rischioso
21.02.2019 kl 13:01 3533

Enda en løgnhals - består menigheten av kun det - det blir jo ingen respekt av sånt...

Du kan jo ikke i ALL ettertid påstå at andre bommet - det blir jo det samme som at alle bommer alltid på et eller annet valgt tidspunkt....

Hansson presenterte jeg som en risk og begrunnet det med en tidligere situasjon hvor han lempet ut for å frigjøre midler noe som virket å være lik, men så ordnet det seg med finansieringen nå i februar - en risk og ikke en påstand.

Oljeprisen går både opp og ned og har også gjort det i denne perioden og ble derfor brukt som et argument på børsklima og ikke en påstand...

Kursutviklingen fikk jeg om ikke helt rett da jeg bommet med 2,6nok, men sammenlignet med menigheten så kan jeg slå meg på brystet - jeg snakker da om januar som også var utgangspunktet i desember.

Når det kommer til q4 så har jeg begrunnet det mange ganger - jeg refererte til q3 hvor det var en økning i utplasserte scope men som ikke slo positivt ut på bunnlinjen og dermed skuffet. Mitt bet er at det vil skje igjen - flere utplasserte scope, men igjen en alt for lav brukerfrekvens og dermed ikke noe positivt utslag på bunnlinjen - ikke denne gangen heller på tross av at selskapet skrev og fortsatt vil skrive med STORE bokstaver om både utplasserte scope, et enormt marked og om hvor stor del de har ambisjoner om å ta - sist så var det 70% på tross av at de knapt har 1% og fortsatt går med underskudd ....

I desember var ikke menigheten enig i dette, men etter hvert som tiden har gått og vi nærmer oss presentasjonen så har selv menigheten innsett at det er bedre å senke forventninger for å redusere skuffelsen ... :)

Det burde ikke være så vanskelig å forholde seg til det som faktisk ble sagt for gjør man ikke det så tar man bort grunnlaget for en god diskusjon ...
Redigert 21.01.2021 kl 05:28 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
21.02.2019 kl 13:12 3492

Slettet bruker skrev Innlegget er slettet
PHO - Hansson - En løs kanon på dekk - igjen....
rischioso
PHO
23.12.2018 kl 10:18
19292
Kneblet av bankene!

Tankreder Herbjørn Hansson er kneblet av bankene etter å ha vært i brudd med lånebetingelsene. Aksjen er nær historisk bunn på New York-børsen.

Begge de to Herbjørn Hansson-styrte rederiene, Nordic American Tankers og Nordic American Offshore, har falt kraftig på New York-børsen de siste dagene. Tankrederiet Nat falt torsdag nær historisk bunn og prises nå til 287 millioner dollar, 2,02 dollar per aksje. Offshorerederiet Nao endte torsdag på ny historisk bunnkurs, etter en nedgang på 17,5 prosent

I vår hadde aksjen ligget under grensen i flere måneder, etter at Nat hentet inn over 900 millioner kroner i en upopulær kapitalutvidelse i desember i fjor.

https://www.dn.no/shipping/kneblet-av-bankene/2-1-507097

* De som satt med ned i PHO under Hansson's (High Seas) nedsalg til knappe 24nok for ikke lenge siden fordi de trengte penger til nettopp rederivirksomheten skjønner at dette vil kunne skje igjen spesielt i disse tider som de nå og igjen er kommet i brudd med lånebetingelsene - og det like plutselig og brutalt som sist....
_________________________________________________________
Hvorfor BLCC ikke er blitt og aldri vil bli noen Game-Changer
rischioso
PHO
23.01.2019 kl 02:02
4663
PHO har som vi kjenner til vært i flere både små og store markeder over lang tid inkludert USA hvor de faktisk har hatt noe å tilby som har kunne ført til både dokumenterte foredringer og besparelser innen helsesektoren når det kommer til BLC med Cysview (BLCC), men på tross av dette har de liksom aldri helt slått igjennom noen plass, aldri levert overskudd og aller minst blitt noen Game-Changer eller BlockBuster.

Etter å ha gjort det svakt både på hjemmebane (Norden), Europa og Canada over tid så vil de med den siste finpussen igjen prøve seg i det Amerikanske markedet som er stort, men allikevel ikke mer enn halvparten av det Europeiske markedet for å sette det i perspektiv som de altså ikke frem til i dag har oppnådd noen suksess av betydning.

Hva er det som egentlig gjør at dette selskapet år etter år med både forbedringer, godkjennelser og refusjonsordninger ikke har fått det til og aller viktigst med største sannsynlighet vil fortsette med å ikke få det til?

(A) Det er ikke pga Urologene på forskernivå da de har gitt gode tilbakemeldinger, men det er dessverre ikke de som bestemmer.,

(B) Det er ikke pga pasientene for de er jo interessert i alt som vil kunne oppdage kreften så tidlig som mulig for å redusere belastningen og ikke minst risken, men det er ikke de som bestemmer ei heller er det enkelt å finne frem til den beste behandlingen og refusjoner:

https://www.marketwatch.com/story/american-health-care-is-so-messed-up-that-a-whole-industry-has-been-created-to-help-navigate-it-2017-04-24

(C) Det er ikke pga forsikringsselskapene for de ønsker reduserte utbetalinger for gjennom det å tjene mer, men det er heller ikke de som bestemmer.

MEN som jeg har vært inne på tidligere så er det beslutningstakerne som bestemmer det være seg Big Pharma eller leger og sykehus hvor det viktigste kriteriet som legges til grunn bunner ut i ikke annet enn profit:

(1) Betalingsvegring - alle vil i utgangspunktet ha noe som er bedre enn det eksisterende, MEN ingen vil betale og som vi kjenner til så må man investere i både utstyr og tid gjennom opplæring av personell for å kunne bruke BLCC

LES - Patients, physicians, hospitals and insurance companies long for the benefits and value of new technology. However, each thinks someone else should pay for it.

(2) Betalingsmodellen - den Amerikanske betalingsmodellen er lagt opp slik at leger og sykehus ikke er så villige til å ta i bruk ny teknologi om den reduserer kostnader og pasientbesøk nettopp fordi dagens modell belønner leger og sykehus finansielt både når det kommer til volum og kostnader for tjenester de gir og ikke kvaliteten på resultatene de oppnår.

LES - Further, entrepreneurs must understand the financial difficulties inherent in health care’s current fee-for-service payment model. Doctors and hospitals will be slow to embrace any technology that lowers costs or reduce patient visits. Why? Because today’s payment model financially rewards doctors and hospitals for the volume and cost of services they provide – not the quality of outcomes they achieve.

* Mao, det er kun teknologiforbedringer som ene og alene overgår det eksisterende som legger grunnlaget for suksess, MEN kun på kvalitet og ikke på bekostning av tid og kost for med dagens modell så vil hyppig bruk av sykehussengene og fortløpende pasientbesøk generere merinntekter for leger og sykehus og det PHO tilbyr vil dessverre og av samme grunn være å anse som en finansiell trussel mot dagens beslutningstakere.

Derfor vil man heller velge eksisterende metoder i en kombinasjon som feks urintesting (Cxbladder) for å kunne stadfeste i en tidlig fase om det er indikasjoner på kreft hvor man videre vil bruke det eksisterende og dominerende WLC for å lokalisere svulsten og i de tilfeller man ikke klarer å lokalisere svulstene fordi de er flate eller små så vil man kunne inkludere BLCC i undersøkelsen og kun da.

Ved å gjøre det slik så vil de opprettholde dagens prosesser som ikke reduseres hverken arbeidsmengden, pasientbesøkene eller kostnadsnivået som igjen opprettholder en høy inntjening med dagens helsefinansierings modell hvor da PHO sin teknologi vil forbli ikke annet enn et alternativ ved behov noe som igjen betyr at det aldri helt vil ta av noe som virker å være en plausibel teori på hvorfor PHO heller aldri har fått til noe gjennombrudd i andre markeder frem til i dag.

Dessverre så virker dette å være en sterk medvirkende grunn til den utfordrende og ikke minst bremsende virkeligheten selskapet PHO virker å ha møtt legger vi den lave suksess raten til grunn fra andre markeder, en virkelighet de med største sannsynlighet møter i det Amerikanske markedet og av samme grunn vil fortsette å møte i de forskjellige markeder inntil helsevesenes finansieringsmodeller endres.

Og er det noe som er kjent vil ta tid så er det endringer innenfor helsevesenet og derfor heller tvilsomt at det vil skje i PHO's levetid uten konkurrenter da akkurat det ikke vil vare lenge om vi legger til grunn andre selskaper som er nær med å skulle kommersialisere like gode om ikke bedre løsninger og som viktigst av alt virker å være kompatible med dagens finansieringsmodell med tilhørende prosesser som ikke vil redusere hverken legenes eller sykehusenes inntjening noe som dessverre og igjen i siste instans blir på bekostning av pasientene.

https://www.forbes.com/sites/robertpearl/2014/09/11/5-things-preventing-technology-adoption-in-health-care/#5b389b3a6889

--------------------------------

EDIT 26.01 2019

MEDICARE - mange virker å legge for mye vekt på denne da den for det første er den som blir minst brukt og for det andre gjelder hovedsakelig for personer over 65år noe som igjen gir en forklaring på hvorfor den utgjør en så liten nasjonal dekningsgrad og da er det også viktig å få med seg at det nettopp er MediCare selskapet har fått refusjon hos....

Problems of Health Care in the United States

https://open.lib.umn.edu/socialproblems/chapter/13-4-problems-of-health-care-in-the-united-states/
Redigert 21.01.2021 kl 05:28 Du må logge inn for å svare
Sparegrisen
21.02.2019 kl 13:18 3467

Du eier tydeligvis ikke aksjer i PHO, mitt spørsmål er da, hvorfor henger du rundt på PHO tråder og snakker om at det kommer til å gå nedover? Er tydeligvis et ønske fra deg, vil det være misunnelse om den går opp? Er det det du er redd for? Er det noen du har lagt for hat her på forumet som eier aksjer i PHO, så derfor må du prøve å ødelegge? Bare lurer på hva som driver deg? Kan du forklare? Ikke si du har aksjer, vær så snill...
Redigert 21.01.2021 kl 05:28 Du må logge inn for å svare
rischioso
21.02.2019 kl 13:21 3457

Jeg har hatt aksjer her mange ganger, men jeg sitter normalt ikke med aksjer under kvartalspresentasjoner hvor det foreligger usikkerhet og i alle fall ikke under denne presentasjonen noe du sikkert vil forstå hvorfor om ikke lenge ... :)
Redigert 21.01.2021 kl 05:28 Du må logge inn for å svare
Computum
21.02.2019 kl 13:22 3451

Oppmerksomhetsbehov. Og det får han stadig dekket her. Så da er han fornøyd. Og mange andre, mindre fornøyd. :-)
Redigert 21.01.2021 kl 05:28 Du må logge inn for å svare
Sparegrisen
21.02.2019 kl 13:33 3423

Flott at du ikke eier aksjer! Det kommer til å varme mitt hjerte i dagene som kommer, hver dag vi stiger skal jeg tenke på deg, det skal bli en like stor glede som det at kursen går opp til nye høyder, men vær så snill og ikke kom å si i ettertid at du kjøpte deg inn på bunn i dag, for sånt kjøper jeg ikke.. men det er jo tydelig at du snakker ned PHO når du er ute, og så er det vel gull og grønne skoger når du har kjøpt?? Siden PHO har gått opp en del i det siste, så skjønner jeg hvorfor du er bitter, toget gikk ifra deg på 42 tallet? Siden du hadde planer om å kjøpe igjen på 30 tallet, som du var så sikker på at vi skulle ned på i januar.. Rett og slett herlig :) Takk for opplysning, det varmet
Redigert 21.01.2021 kl 05:28 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
21.02.2019 kl 13:40 3398

Jeg henviser kun til dine innlegg hvor du bl.a. påstod at veldig mange ville selge PHO i romjula og at oppgangen på 36 % vil forsvinne, at det er mest sannsynlig at HH vil selge aksjene i PHO, at oljeprisen vil holde seg lavt utover 2019, at Q4 vil være rødt fra topp til tå (ingen kurstriggere der) mv. Det er bare å lese igjennom alle de utallige innleggene dine - hvor du uttrykker deg som om dette er sannheter. et gir ingen grobunn for gode diskusjoner om PHO. Min påstand er at du ikke har noen intensjon om å ha en konstruktiv diskusjon om PHO - du har kun et ønske om å få en lavere inngang.Hvis du med det mener at jeg er en løgnhals - så stemmer det:)

Hva er poenget ditt med å si at kursen skal ned til kr 30? Er det for å advare oss - og at vi bør selge? Mener du at vi skal kjøpe PHO dersom den kommer ned til kr 30? Hva er agendaen din? Bra for deg at du kan klappe deg på skulderen at du kun bommet med kr 2.6...:) I dag er du enda lenger unna....

Lykke til Risch - tror du vil trenge det!
Redigert 21.01.2021 kl 05:28 Du må logge inn for å svare
Londonmannen
21.02.2019 kl 13:42 3385

Nedturen i går ble nok utløst av Norne sin analyse og naive investorer som lar seg imponere av titler som analytiker, investeringsøkonom og finanasjournalist og som biter på mølet som disse klarer å lire av seg. Så hadde kursen gått uavbrutt til 54,50 etter den brøt opp gjennom 48. Gapet måtte tettes og det er nå gjort.

I tillegg har Norne innfridd ovenfor sine kunder og bidratt til at de har fått en betydelig rimeligere inngang enn de ellers ville gjort. Om jeg ikke bommer så kommer Norne ut med et betydelig høyere kursmål etter at Q4 er presentert. Derved har Norne først hjelpt sine kunder til å kunne handle billige aksjer og deretter til å kunne få bli med på et hyggelig løft. Det er jo nettopp slik meglerhus opererer. Det gjelder å ikke la seg lure til å tro på dem men skjønne spillet de driver.
Redigert 21.01.2021 kl 05:28 Du må logge inn for å svare
NilsAB
21.02.2019 kl 13:55 3353

Noen kom seg ut og andre kom seg inn, 90000 på ett par timer, uten at det ga noen reaksjon opp eller ned, det er litt betenkelig og kanskje merkelig med tanke på gårsdagens reaksjon på omsetning og fall...
Redigert 21.01.2021 kl 05:28 Du må logge inn for å svare
rischioso
21.02.2019 kl 14:02 3344

Kanskje vi skal snu det på hodet...

Hva er grunnen til at menigheten snakker om at kursen skal til 1000 og 1500nok?

Er det for at andre skal hive seg på og skyve kursen oppover slik at man selv kan selge med gevinst eller det for å hjelpe alle andre til å tjene penger?

Og hva er årsaken til at ingen kommenterer når noen kommer med urealistiske høye kursmål uten å kunne gi en plausibel begrunnelse, men så snart noen kommer med realistiske lave kursmål og begrunner hvorfor så blir det liv i leiren med negativt fortegn ...??...
Redigert 21.01.2021 kl 05:28 Du må logge inn for å svare
Mdg1
21.02.2019 kl 14:16 3306

Helt urealistisk å snakke om 1000 kr. Med gode tilbakemeldinger i q1 og q2 bør derimot kursen kunne gå til mellom 80-100 kr
Redigert 21.01.2021 kl 05:28 Du må logge inn for å svare
Hardly
21.02.2019 kl 14:20 3301

Dette er psykologi rischioso.
99% av de som skriver på denne tråden er eiere av aksjen (meg selv inkludert) og vil så gjerne se gullkista innen rekkevidde en gang i fremtiden.
Å komme her å antyde noe annet det er farlig det.
Øystein Sunde har en tekst som sier «sier du noe stygt om bilen min blir jeg jaggu sint».
Så du får bære over med oss.
Redigert 21.01.2021 kl 05:28 Du må logge inn for å svare
Hayen
21.02.2019 kl 14:24 3284

Hvorfor er det urealistisk?
Har du regnet på ulike scenario i USA og hva det innebærer som konsekvens for verdsettelse av selskapet?

Min påstand er at 1000 er mer sannsynlig enn det motsatte ved (forventet) suksess. Selskapet er allerede inne i akselererende vekst i USA, og har vært det siden q2 2017
Redigert 21.01.2021 kl 05:28 Du må logge inn for å svare
Londonmannen
21.02.2019 kl 14:31 3265

Må innrømme at jeg ikke leser innlegg fra personer som er immune å ta til seg fakta, men som produserer fantasibildet som de presenterer som fakta. Har bedre tung å bruke tiden til.
Men å tro at man får noe vesentlig billigere inngang enn det man nå har muligheten til, det tror jeg ikke er mulig. Når Da The Man har levert sitt budskap på onsdag 27 feb, da tror jeg selv de største skeptikere må krype til korset og vedgå at PHO med dagens rammebetingelser stiller i en helt annen klasse enn det selskapet gjorde kun for et år siden. Ny CEO, ekspandert salgsorganisasjon og gode refusjonsordninger siden 1 Jan 2019. I tillegg et amerikansk fagmiljø som er mektig imponert over BLCC teknologien. Rammebetingelsene er perfekte, Dan The Man sin oppgave er å materialisere selskapets potensiale. Og for et potensiale!!
Redigert 21.01.2021 kl 05:28 Du må logge inn for å svare
rischioso
21.02.2019 kl 14:34 3259

Problemet er jo ikke gode tilbakemeldinger for ledelsen presenterer jo både økte utplasseringer og store ambisjoner om skyhøye markedsandeler, MEN hvor er pengene?

Så lenge majoriteten av pengene ruller den gale veien (ut) så vil jo heller ikke aksjekursen trigges for det er en begrensning for hvor lenge man skal høre om at neste gang blir det så mye bedre og når det aldri skjer så vil markedet til slutt miste troen og kursen straffes - og det er ved den korsveien de befinner seg nå noe vi så konturene av etter q3 presentasjonen ...
Redigert 21.01.2021 kl 05:28 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
21.02.2019 kl 14:38 3249

Risch - jeg kan bare svare for meg selv, jeg har mange ganger gitt uttrykk for at jeg er tungt investert i PHO (og således er "inhabil") - og at en må ta det med i betraktningen og selv gjøre sine egne vurderinger/beregninger. Det er derimot ingen tvil om at jeg ønsker at kursen skal stige - samtidig setter jeg stor pris på velbegrunnede innlegg og at en også diskuterer/fremhever forhold som kan tale for kursnedgang (få det beste beslutningsgrunnlaget). F.eks har det vært gode diskusjoner om HH/risikoen for at han skal selge og patentet tidligere.

Poenget mitt er at du, som ikke eier en aksje og som i det utidige hele tiden predikerer en nedgang (uten at det foreligger noen gode begrunnelser) og gir uttrykk for at dette er en sannhet, er det ingen tvil for min del hva som er din agenda (og for meg er ikke dine kursmål noe mer realistiske basert på dine forklaringer (eller i stor grad manglende begrunnelse). En har i teorien 50/50 sjanse for at kursen vil stige/synke - det sentrale for meg er å høre begrunnelsen for at kursen vil stige/synke.)
Redigert 21.01.2021 kl 05:28 Du må logge inn for å svare
NilsAB
21.02.2019 kl 14:44 3228

Ut? Huff, og jeg som trodde bunnlinje kommer nærmere og nærmere pluss for hvert kvartal... Nei nå må jeg nok selge å kjøpe Element...
Redigert 21.01.2021 kl 05:28 Du må logge inn for å svare
Mdg1
21.02.2019 kl 14:54 3198

Noe sier meg at de også får økte kostnader om de ruller ut mange flere scop og får flere behandlinger. Pengene må flyte før man går over 100
Redigert 21.01.2021 kl 05:28 Du må logge inn for å svare
Londonmannen
21.02.2019 kl 15:09 3152

Økte kostnader? PHO? Når volumet på antall doser Cysview levert det amerikanske markedet går opp, så vil også inntjeningen til PHO gå opp. Selskapet har jo en viss margin på hvert produkt som leveres. Men som i de fleste andre selskaper vil f.eks. faste kostnader kunne spres på flere enheter når volumet går opp. Dvs at kostnad pr produkt vil synke og marginen bli bedre.
Så når antall utplasserte scope øker og brukerfrekvensen på hvert scope øker, så vil behovet for Cysview doser stige med produktet av antall scope og høyere brukerfrekvens. Det vil gjøre at marginen til PHO øker og følgelig øker inntjeningen. Det til tross for at kostnadene også blir høyere.

Jeg tror mange vil bli overrasket når man begynner å ane hvor stort dette kan bli. Onsdag får vi trolig en ny guiding og ettersom den også vil omfatte et marked som er fire ganger større enn TURBT markedet, så kan ingen bli overrasket om guidingen viser seg å være betydelig høyere enn den som ligger i bordet i dag. Ei heller hvilke reaksjon markedet vil gi når forhenget trekkes bort. Men det er denne uken man kan kjøpe aksjer basert på en markedspris som er preget av dyp skepsis til selskapet og dets nye leder. I den grad CEO evner å fjerne denne skepsisen og skape tro på at PHO er i ferd med å lykkes, så er det bare å ta frem det skjema man ønsker mhp hvor stor markedsandel selskapet vil oppnå og la matematikken gjøre resten.

Lykke til!
Redigert 21.01.2021 kl 05:28 Du må logge inn for å svare
Hayen
21.02.2019 kl 15:12 3363

Hva er dette "noe" som sier deg at de får økte kosntader?

Scopene skal 'rulles ut' av KS.
Og det er ikke spesielt kapitalkrevende å ta imot bestilling på 50 doser cysview ift 10
Kanskje vil det kreve noe å håndtere flere kunder, men å selge mer til eksisterende, når produktet er så lite komplisert, bør medføre ingenting/lite i ekstra kostnad. Dette kan gjøres så enkelt som at man bestiller på en web-side, også sendes det direkte fra produksjon til sykehus/legekontor
Redigert 21.01.2021 kl 05:28 Du må logge inn for å svare
Computum
21.02.2019 kl 15:21 3346

Det du skriver her tror du ikke på selv engang, Londonmannen? At analyser produseres for å hjelpe enkeltinvestorer? Nei, den går ikke bergensere på engang :-)
Norne har en edruelig analyse, ikke minst i forhold til visse skribenter her på forumet. Kursmålet var dristigere enn f.eks. Edison's og ble, forholdsvis overraskende, nådd allerede igår etter et uventet rally. Da er det ikke noe suspekt i å nedgradere til HOLD i påvente av mer informasjon.
Min påstand er foreløpig at det "lires av mer møl" her på forumet med hensyn til framtidige inntekter og kurser enn det jeg har sett fra de proffesjonelle analyser.
Om det i framtida vil vise seg at jeg tok feil, så skal jeg med glede innrømme det.
Redigert 21.01.2021 kl 05:28 Du må logge inn for å svare
rischioso
21.02.2019 kl 16:07 3272

For å fjerne tvilen din så bør du kanskje sjekke loggen og se hvor mange innlegg jeg har hatt andre plasser hvor jeg ikke har kjøpt en eneste aksje - ja, jeg har ingen agenda eller et håp om å skulle få en billigere inngang - hva betyr vel 1 krone eller 2 om kursen skal til 1000+....

Det er faktisk ikke mer komplisert enn at jeg i likhet med deg har et ønske om å dele hva jeg tror, mener og tenker så er det vel ingen grunn til at man skal reagere som flere gjør her når jeg skriver noe for det har nada innvirkning på kursen.

Det er jo heller ikke slik at det er noen betingelse at for å kunne dele så må man ha aksjer og det er ikke slik at om man er kritisk så ønsker man en billigere inngang - nå snakker jeg for meg selv.

Når man så vet det så kanskje forumsklimaet kunne få en viss vårstemning fremover og ikke opprettholde mørketideffekten året rundt selv om det nok kan bli utfordrende om knappe 3 børsdager når presentasjonen foreligger ... :)
Redigert 21.01.2021 kl 05:28 Du må logge inn for å svare
Durable
21.02.2019 kl 16:17 3233

«Og hva er årsaken til at ingen kommenterer når noen kommer med urealistiske høye kursmål uten å kunne gi en plausibel begrunnelse, men så snart noen kommer med realistiske lave kursmål og begrunner hvorfor så blir det liv i leiren med negativt fortegn ...??...»

Risk,
det er jo det motsatte som skjer hele tiden!
Det legges stadig ut gode innlegg som begrunner meget solid hvorfor aksjekursen kan stige til flere tusen kroner, mens de som sier at alt skal gå i dass klarer ikke å komme med saklige begrunnelser.
Redigert 21.01.2021 kl 05:28 Du må logge inn for å svare
rischioso
21.02.2019 kl 18:08 3118

Jeg er jo ikke en av de som påstår at det vil gå i dass.

Jeg sier at om de vil lykkes så vil det ikke skje på en stund - med lykkes så mener jeg at de leverer solide overskudd og siden det mest sannsynlig vil ta tid så vil det bli kurspress frem til de leverer.

Selskapet er også ekstra sårbare når det kommer til tillit i markedet nettopp fordi de har vært i markedet veldig lenge og aldri levert overskudd dermed vil ikke markedet som før tro på alt som presenteres om både utplasseringer og markedsandeler når kvartalsraportene ikke forteller det samme - ikke en gang i nærheten.

Det er i hovedsak det jeg sier.
Redigert 21.01.2021 kl 05:28 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
21.02.2019 kl 20:45 3015

Igjen, med all respekt å melde, jeg har vanskeligheter med å tro at du kun er ute etter å dele og ikke har en agenda om lavere inngang. Hvis det stemmer - hva er det du da ønsker å oppnå ved å skrive bl.a. at veldig mange kommer til å selge seg ut i romjula, at kursen kommer til å falle (hele oppgangen før jul på 36 % vil forsvinne) fordi det er stor børsuro, renten vil stige og oljeprisen vil falle. Når vi deretter forsøker å stille spørsmål hvorfor dette blir fremhevet på en PHO tråd, samt hva som er grunnen til at PHO skal bli sterkt berørt av dette, særlig tatt i betraktning at PHO ikke har gjeld og driver inne farma (blir heller ikke berørt av handelskonflikten) - får vi ingen nærmere forklaring. Du fortsetter som før - skriver om de samme "sannhetene".

Videre har du nå utrolig mange ganger skrevet at Q4 vil skuffe - og at kursen vil falle - hvor jeg har forsøkt å stille spørsmål hva du mener er et skuffende resultat (omsetning, overskudd, antall scope mv) uten at du har vært villig til å diskutere dette nærmere. Du fortsetter med å utbasunere at Q4 vil skuffe. Vet du hvor mange innlegg du har kommet med som har akkurat dette budskapet (uten nærmere begrunnelse)? Du har nå nevnt noe ift scope (har ikke sett at du har nevnt hvor mange scope du mener vil være utplassert) og at PHO vil skuffe tilsvarende som i Q3 (uten at du forklarer nærmere hvorfor). Da er jeg interessert å høre hvorfor du mener at det vil bli utplassert få scope i Q4 - hvorfor er det ikke vel så sannsynlig at vi får et bedre resultat enn det markedet forventer basert på dagens kurs? Vet at listen på Cysview ikke er veldig presis - og at det plasseres ut flere enn det som listes opp der - men det er slik jeg ser det mer treffsikkert enn noe annet vi har, og basert på det hvorfor skal det ikke være mer sannsynlig at vi får en høyere utplassering enn ved Q2? Hva med flexi scope?

Vi kan også nevne forståelsen av refusjonsordningen. Her har du heller ikke vært villig til å ta inn over deg innspillene som har kommet fra andre (gått inn i en diskusjon) - har fortsatt å utbasunere et syn som ikke samsvarer verken med det selskapet opplyser/andre har forsøkt å dokumentere for deg.

Er det rart at flere på HO mister respekten for deg og mener du har en klar agenda om å få ned kursen? Du sikter til at "menigheten" hele tiden hausser - det kan godt være, men forskjellen slik jeg ser det sammenlignet med dine innlegg er at flere forsøker i alle fall å begrunne sitt syn/beregninger og gir gode oppstillinger/viser til artikler mv. En må gjerne være uenig og gi uttrykk for at beregningene som er foretatt er feil (har feil forutsetninger) - men basert på artikkelen i nettavisen for en stund siden ble det vist til at flere menrr at kursen vil gå over kr 500 ved en markedsandel i USA på 20 %. Det tilsier en tidobling av dagens kurs... En kan gjerne være uenig i denne beregningen - eller andre betraktninger den såkalte "menigheten" kommer med - eller at PHO vil klare 20 % markedsandel (Schneider har nevnt 70 %...) - men da må en forklare HVORFOR:)

Redigert 21.01.2021 kl 05:28 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
23.08.2019 kl 07:09 2492

Har salah lurt dere inn i denne dritten her? Innrømmelser kommer på løpende bånd der han har anbefalt aksjer som har gått addundas i ettertid. Som hun sier, lederlsen er ikke til å stole på, er kun ute etter å lure aksjonærene og la selskapet gå til hundene. Watch out!!!!!!!
Redigert 21.01.2021 kl 05:28 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
23.08.2019 kl 08:00 2431

Hvorfor snakker du nedlatende om et selskap du åpenbart ikke kjenner?
Og hvem er salah?
Nei, finn deg noen andre å leke med Gringo El
Redigert 21.01.2021 kl 05:28 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
23.08.2019 kl 08:11 2405

Norne har fullstendig rett! Photocure vil gå langt ned under 50!! Det er flere grunn til det.

Markedet tror ikke på Pho fordi blålys ikke selges på det store EU markedet. Ipsen er sviktet totalt.
Det er mer enn bevist at ingen sykehus / klinikk i EU trenger blålys. Ingen etterspør etter den. Og Ipsen er klar bevis til det, og det de ikke gjør i årevis.

I USA er salg kjempe treig. 10 selgere klarte å selge en flexiscope på 3 mnd!! Latterlig og uforstårelig.

Deretter kommer den store fall globalt om et par dager eller uker.
Geopolitisk situasjon i verden har aldri vært så dårlig siden 2 verdens krig.

NED, NED,NED......Pho kan du kjøpe veldig billig om en stund, fordi Pho bortkastet så mase tid da ikke klarte å selge ( ca 10 år).
Redigert 21.01.2021 kl 05:28 Du må logge inn for å svare
Haltopen
23.08.2019 kl 08:16 2396

Mr.Smart, Norne har kursmål 65 på Photocure.
Redigert 21.01.2021 kl 05:28 Du må logge inn for å svare