NAS - Opp nesten 10%

NAS 20.02.2019 kl 15:46 1748

Korrigert for tegningsretter er NAS opp nesten 10% idag. :-)
Redigert 19.01.2021 kl 15:21 Du må logge inn for å svare
EXTrader
20.02.2019 kl 18:18 1561

Spørsmålet er ? Hvem kjøpte alle tegningsrettene ??? Fredriksen !? Skal bli artig å aksjonærliste på sikt ??✈️
20.02.2019 kl 21:37 1277

Følg omsetningen av tegningsrettene...her kan industrielle aktører kjøpe kontroll uten å flagge.
Teoretisk kan man få kjøpt 2/3 deler av nas i hemmelighet ...Ryan,IAG,Lufthansa ....anybody.
Tomta
20.02.2019 kl 21:40 1258

Da forutsetter du vel at det kommer ekstremt med tegningsretter for salg? Faktisk alle tegningsrettene. :)

Tomta
20.02.2019 kl 21:42 1227

Hvorfor i all verden skulle Fredriksen kjøpe tegningsretter? Han har garantert for emisjonen. Blir den ikke fulltegnet overtar garantistene de resterende aksjene til 33,-

dotcom
20.02.2019 kl 21:59 1132

Dette er rent sludder. Sjekk Lov om verdipapirhandel.
Villeder du med vilje eller vet du ikke bedre?

§ 4-3.Flagging av erverv av større aksjeposter, rettigheter til aksjer og stemmerettigheter
(1) Hvis en aksjeeiers eller annen persons andel av aksjer og/eller rettigheter til aksjer når opp til, overstiger eller faller under 5 prosent, 10 prosent, 15 prosent, 20 prosent, 25 prosent, 1/3, 50 prosent, 2/3 og 90 prosent av aksjekapitalen eller en tilsvarende andel av stemmene som følge av erverv, avhendelse eller annen omstendighet, skal vedkommende gi melding til utstederen og til Finanstilsynet eller den Finanstilsynet utpeker.
...
(4) Som rettighet til aksjer regnes i denne paragraf lån som nevnt i aksjeloven § 11-1 og allmennaksjeloven § 11-1, tegningsretter, opsjoner på kjøp av aksjer og tilsvarende rettigheter.
Tomta
20.02.2019 kl 22:14 1072

Takk for den dotcom. Lærerikt for mange her inne dette. :)