Targovax to hold a webcast with Q&A session, torsdag 28 mars

medico
TRVX 25.03.2019 kl 09:20 464

Kudos til ledelsen for dette. Stort informasjonsbehov hos mange småaksjonærer nå.
Mitt første spørsmål:
Hvorfor valgte man en rettet emisjon fremfor en fortrinnsrettsemisjon?