Ny rettet emisjon på vei

Slettet bruker
TRVX 11.04.2019 kl 10:01 1382

TRVX:STYRET BER OM FULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAP. MED 30%

14:49
Oslo (TDN Direkt): Styret i Targovax ber om fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i selskapet tilsvarende totalt 30 prosent av dagens aksjekapital.Det går frem av en innkalling til selskapets ekstraordinære generalforsamling.Fullmakten skal kunne benyttes i forbindelse med oppkjøp, fusjoner eller lignende transaksjoner, samt emisjoner for å styrke selskapets finansielle stilling.Styret viser til at det er forventet at terskelen for plikten til å utarbeide noteringsprospekt ved emisjoner for selskapet notert i Norge vil øke fra ti prosent til 20 prosent av aksjekapitalen i løpet av 2019, som følge av implementering av EU-regler i Norge, og foreslår at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å benytte seg av denne muligheten.Samtidig foreslår styret at fullmakten som gis, gir styret muligheten til å gjennomføre en rettet emisjon med en potensiell etterfølgende (reparasjons-) emisjon uten at styret må gå til generalforsamlingen for å få godkjent den etterfølgende emisjonen.På denne bakgrunn, foreslår styret at størrelsen på fullmakten settes til totalt 30 prosent av selskapets aksjekapital, heter det.Dersom forslaget om 30 prosent ikke blir vedtatt, foreslår styret en fullmakt på 20 prosent, tilsvarende fullmakten fra generalforsamlingen i 2018.

BNS, finans@tdn.no
TDN Direkt, +47 21 95 60 70

ikke før de har fått inn penger til videre drift skal de på ny ut og hente penger. De gir igjen F i sine aksjonærer og retter pilen mot fondsforvaltere igjen.
Fondsforvaltere blar som kjent ikke opp fra egen lommebok og en kan nesten begynne å lure på hva som skjer her. Kopierer fra Somsa;

Som forventet har allerede utenlandske fond begynt å selge, det samme skjedde etter emisjonen på 20.
MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SM med over 1 mill aksjer er ikke lenger blant topp 20.
CITIBANK, NOMURA INTERNATIONA og har også redusert

Backtrading?
Slettet bruker
12.04.2019 kl 11:14 1158

4kr snart
Slettet bruker
12.04.2019 kl 11:29 1111

Kanskje helt ned på 3kr. Det er ikke umulig, for produktet til targovax er elendig
medico
12.04.2019 kl 11:43 1069

Høyt nivå på innleggene dine. Disse er det nok klokt å lytte til