NODL - vellykket "distressed asset player" for semier/boreskip


1.1 NODL - OVERSIKT
NODL ble stiftet i mars 2017, med hovedkontor på Bermuda, og tatt opp på Oslo Axess med første noteringsdag 26.10.2017. Forut for notering på Oslo Axess var NODL registrert på den norske OTC-listen siden 20.3.2017. Det ble i den forbindelse publisert et noteringsprospekt, dog uten at det ble satt noen emisjon, som følge av at grunnleggerne i mars 2017 allerede hadde foretatt en rettet emisjon.

NODL ble tatt opp på hovedlisten på OSE den 3.7.2018. Med virkning fra 3.12.2018 ble Scott McReaken utpekt som ny CEO. CEO ble i november 2018 tildelt opsjoner på 100 000 aksjer i NODL fordelt på 3 ulike transjer med strike-kurs NOK 63,80, og følgelig vesentlig «out of the money» pr i dag.

NODL har ingen egen administrasjon og ingen ansatte, og har inngått en management-avtale med Seadrill Global Services (SGS), et datterselskap av SDRL, for å håndtere prosjektoppfølging og øvrige administrasjonsoppgaver («general administration, contract management, building supervision, crew and technical management services») for NODL. Etablering under Bermuda-lovgivning gir også en rekke besparelser i administrasjonskostnader og særlig skattebelastning (ingen inntektsskatt eller kapitalgevinstbeskatning) i forhold til selskaper underlagt norsk lovgivning.

Selskapets hovedstrategi har vært å kjøpe "distressed assets", i et spill på en gjeninnhenting av offshore drilling-markedet, etter at den mest omfattende nedgangstiden i moderne tid startet i 2014. NODL har vært planlagt av John Fredriksen (JF) siden høsten 2015, da under navnet Sandbox. Eierskapet til riggene og boreskipene er organisert i heleide datterselskaper, slik vanlig praksis er.

Av 1Q-2019-rapporten til NODL (https://newsweb.oslobors.no/message/478364) fremgår at i løpet av de 5-6 årene som har gått siden den kraftige nedturen startet er totalt 125 semier blitt skrotet, noe som representerer 30 % av hele flåten basert på 2014-nivået. I dag ser vi at en stor del av de semiene som er eldre enn 30 år har befunnet seg i opplag i mer enn 2 år, hvor omtrent 50 i realiteten er klare skrotingskandidater som følge av reaktiveringskostnader på mer enn MUSD 100. Pr mai 2019 er det mindre enn 20 ikke-kontraherte konkurrerende nybygde semier.

Markedsutnyttelsen av boreskip har økt fra bunnivået på 57 % i sykelbunnen, til omtrent 80 % i dag, som styrkes ytterligere av en 85 % utnyttelsesgrad for de best spec’ede Tier 1 boreskipene. Gjennom konsolideringen av dette markedet som særlig RIG har stått for gjennom sine oppkjøp av SONG og OCR, kontrollerer i praksis 6 aktører hele 75 % av premium-markedet for semier og boreskip. Aktørene i dette markedet viser nå tydelig større tilbakeholdenhet med å tilby sine rigger for rimelig, spesielt for kontrakter med oppstart i 2020 og fremover. Flere kontrakter er allerede inngått for boreskip med dagrater nordafor USD 300 000, noe som lover godt for NODLs tre ukontraherte boreskip.

I markedet for harsh environment moderne semier er markedet tilnærmet fullbooket, og NODL forventer at dagratenivået i nærmeste fremtid når USD 400 000, hensyntatt markedsbasert bonusnivåer på toppen av avtalt dagrate som nå også er i ferd med å etablere seg i kontraktspraksis for flytere.

NODL har nå 2 semier på vei ut i markedet på gode kontrakter med fast backlog på MUSD 345 (MUSD 530 forutsatt at alle opsjonene blir benyttet), og 3 ferdige boreskip liggende på verftet DSME i Sør-Korea klar for uttak, én etter én, helt frem til 1Q-2021, så snart tilfredsstillende kontrakter er inngått. Verftet trenger kun 3 mdrs varsel for siste klargjøring for hver rigg/boreskip. I motsetning til andre aktører med semier i markedet uten oppdrag, løper det ingen klokke med nedtelling til kostbar 5-års klassing, og det påløper ingen opplagskostnader eller reaktiveringskostnader. NODL oppnår altså fordelen med å kjøpe flyterne til et historisk lavt nivå i syklusen, men med fleksibiliteten til å utsette levering inntil det underliggende markedet har bedret seg.

Dessuten er West Mira verdens første "grønne" semiborerigg med batteriløsning i strømforsyningssystemet på inntil 6 megawatt, levert av Siemens. Det reduserer de årlige CO2-utslippene med inntil 15 % og NOX-utslippene med 12 %, noe som tilsvarer utslippene fra 10 000 biler årlig. Dette gjør West Mira meget ettertraktet på en norsk sokkel hvor fokus på å redusere CO2-utslippene er meget høyt. Batteriene på West Mira vil dessuten redusere «kjøretiden» på dieselmotorene med 42 prosent, og drivstofforbruket med 12 prosent. Her har NODL et potensiale å utnytte i anbudsvirksomheten på særlig norsk kontinentalsokkel (NCS) med høyt fokus på karbonavtrykk. (https://petro.no/nyheter/denne-riggen-gar-pa-batteri)

Snakk om strategisk gunstig posisjon!

1.2 NODL FØRST I KØEN I BILLIGBUTIKKEN FOR SEMIER OG BORESKIP
Sett i ettertid kan man fastslå at NODL stod helt fremst i køen da billigsalgsbutikken for flytere åpnet dørene. For UDW-semiene rasket NODL med seg de to aller rimeligste beste «tilbudsvarene» (West Mira og West Bollsta), og lot et par litt dyrere tilbudsvarer stå igjen (West Rigel og Stena MidMax).

For boreskipene rasket NODL med seg et par av veldig få «tilbudsvarer» (West Aquila og West Libra), og fikk samtidig kølapp på ytterligere en tilbudsvare (Cobalt Explorer) som betjeningen ikke hadde lagt ut i butikken ennå (stod på lageret), og som hadde litt mer ekstrautstyr enn de andre varene (to stk BOP verdt MUSD 50). Og alle disse tilbudsvarene var på det nærmeste ferdigstilt, slik at NODL kunne definere når de skulle leveres. Nå er det bare for NODL å finne noen de kan leie ut disse tilbudsvarene til i perioden frem til 1Q-2021.

Sagt på en annen måte var NODL «first mover» både i markedet for harsh environment semier, og for 7. generasjons UDW boreskip. NODL fikk de to CS-60-semiene West Mira og West Bollsta for 25 % lavere pris enn de to påfølgende omsetningene av CS 60’er.

ODL betalte verftet MUSD 505 for CS-60’en Stena MidMax i januar 2018. Joint venturet mellom Hayfin og RIG måtte i januar 2018 ut med MUSD 500 til verftet for sin CS-60 i form av SDRLs Atlantic Drillings tidligere West Rigel, senere omdøpt til Transocean Norge. Og AWDR bestilte i mars 2018 fra Keppel FELS en harsh environment CS-60 ECO MW-semirigg for MUSD 425 med levering mars 2021, som ikke er helt sammenlignbar som følge av at den er beregnet for boring mid-water, dvs kun opptil 5 000 fot.

NODL sikret seg også de nyeste 7. generasjons UDW-boreskipene West Aquila og West Libra, og senere også Cobalt Explorer til priser som antakelig var bunnen av sykelen. Ingen slike rimelige boreskip er lenger tilgjengelig fra noe verft i dag.

For boreskip kan man altså fastslå at NODL ikke bare var først inne i butikken med de store rabattene, men de rasket med seg alle tilbudsvarene. Prisen for bestilling av slike boreskip fra verft i dag er vesentlig høyere, byggetiden er lang, og bankene har strammet inn på finansieringskravene. Inntil vi ser en vesentlig markedsbedring vil det neppe bli bestilt nye 7. generasjons boreskip fra annet enn eksisterende riggaktører først etter å ha hanket inn tilstrekkelig lukrative langsiktige kontrakter. Og slike bestillinger er det ikke mange av i dag.


1.3 TOTAL RABATT FOR NODL PÅ MUSD 1 473/NOK 12,8 MILLIARDER
Ser en på den totale rabatten NODL betaler til verftet for disse 5 enhetene, i forhold til opprinnelig totale prosjektpris, representerer det en beregnet rabatt på MUSD 1 543, eller 47,48 % i forhold til hva opprinnelig kontraherende eiernes prosjektpris var.

Hensyntar en at NODL vil ha forventede tilleggskostnader til verftsprisen på MUSD 70 for disse 5 enhetene for nybyggings supervision, mobiliseringskostnader og kapitaliserte renteinntekter i perioden frem til uttak, er NODLs sammenlignbare prosjektpris totalt MUSD 1 777. Opprinnelige eiere hadde en prosjektpris på MUSD 3 250 for disse 5 enhetene.

Den totale besparelsen i prosjektprisen for NODL i forhold til opprinnelige eiere er følgelig i størrelsesorden 45,3 % eller MUSD 1 473, som tilsvarer en besparelse på smått utrolige NOK 12,8 milliarder (!)

Og selv om en bare ser på hvor stor «first mover»-fordelen alene utgjør, ble jo den sammenlignbare CS 60-semien West Rigel solgt til et JV bestående av Hayfin (tidlig stor eier i NODL - https://newsweb.oslobors.no/message/451739) Capital Management og RIG for en rabattert pris på MUSD 500 i januar 2018. Tilsvarende ble CS 60-semiene Stena MidMax solgte til ODL i januar 2018 for en pris på MUSD 505. Dette kan sammenlignes med NODL som betalte hhv MUSD 365 og MUSD 400 for sine to CS-60-semier.

NODL fikk altså sine semier 25-30 % billigere enn selv det de andre aktørene som kom litt senere inn i butikkens billigsalg oppnådde.


Edit: oppdatert med interessante markedsopplysninger fra 1Q-2019-rapporten til NODL...
Edit 2: lagt inn nytt punkt 7 i tråden - gjenstående betalingsforpliktelser
Edit 3: lagt inn nytt punkt 8 i tråden - nærmere om ratenivåene
Redigert 21.01.2021 kl 09:15 Du må logge inn for å svare
habbiten
12.06.2019 kl 17:21 6676

Kjøpte meg inn på 42tallet selv, dobler eventuelt posisjonen 10kr lavere, men håper jeg slipper det.

Håper en eventuell deal i Angola blir bedre enn det Garderobemannen skisserer. Synes ikke det virker logisk å leie ut to skip billig for å kjøpe to til, bedre å få en god deal på de man har. Uansett god lesning, takk for det!
Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare
p8
13.06.2019 kl 12:03 6563

Jeg har kjøpt syns rett og slett aksjen har blitt for rimelig, men problemet er det lave volumet i aksjen dessverre.
Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare
habbiten
13.06.2019 kl 15:42 6482

Spetalen sier visst at det er best å holde seg unna rigg, så kan jo hende det fører til et ekstra press nedover.
Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare
Surik
13.06.2019 kl 22:03 6395

Noen som har kjennskap til nedbetalingstid for disse riggene/skipene? 12 år? Prøver å gjøre meg opp en mening om cash breakeven dagrater her.
Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare
p8
13.06.2019 kl 22:35 6368

Ja den nye avtalen på lån var 12 år altså de 400 mill usd. Fredriksen lånet på 100 mill usd har kun 3 år, men dette er selvsagt bare en mellom finansiering før Drillshipene blir levert.
Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare
p8
14.06.2019 kl 16:22 6287

Hva er P/B nå? og Er det noen som har regnet ut hva P/E er hvis man regner med West Mira og Bollsta i full drift.
Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare
Surik
14.06.2019 kl 18:16 6260

Dnm regnet NAV til 76 kr/aksje så vi er vel under 0.5.
Virker latterlig billig nå men det sa jeg vel på 45 kr også.
Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare
delta
14.06.2019 kl 18:21 6251

p8 16:22
P/B 0,63 basert på siste kvartalsregnskap og siste USDNOK.
Basert på begge HSHE'ene i full drift i 2. halvår 2020 og på Paretos resultatestimat for H2'20 tilsvarer det PE=19 med dagens USDNOK.
PE 2021 iht. Paretos estimat er 11,3 med dagens aksjekurs kr. 36,40.

Utrolig hvor råttent sentimentet i rigg er. Riggaksjer pleier å være mye sprekere i forkant av en fundamental oppgangsfase som trolig ligger foran oss nå. Mulig mange har trodd det ville bli mye sprekere greier, og hopper av en mass nå når det ikke har skjedd. Det er svære dagsvolum som pøses ut på NYSE i riggiganten Transocean på de mange stygge stupdagene som har vært den senere tid.

ODL er selskapet med best fundamentale forhold på kort sikt, og de er fullfinansiert. Og trolig pga. det blir de ikke "herset med" på samme måten som riggaksjer flest.
Basert på Paretos estimater er PE for ODL ca. 12 basert på forventet resultat for 2020 og 5,2 for 2021.
Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare
Surik
14.06.2019 kl 20:36 6200

USD 200mill. over 12 år, 6% rente, gir USD 29mill renter+avdrag 1.år --> 18mill. 12.år. Delt på 365 dager USD 79k/dag renter+avdrag 1.år --> 49k/dag 12.år.
Med OPEX 150k/dag og G&A 10k/dag ligger da cash breakeven for riggene rundt 240k/dag?
Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare
Surik
17.06.2019 kl 22:20 6028

Delta,
kan du si noe mer om disse UDW kontraktene du nevner i en annen tråd med rater over dagens spotrater?
Jfr. siste slutninger for 7G boreskip:
West Carina, 2014 (Petronas, 175 000)
Maersk Voyager, 2015 (Noble Energy, 165 000)
Maersk Viking, 2014 (AGM Petroleum, 160 000)
ENSCO DS-9, 2015 (Total, 160 000)

Tapsprosjekter for disse riggoperatørene såvidt jeg kan bedømme. Er det gode grunner til å betale mer for NODLs UDWs enn disse ovennevnte eller er det basert på en forventning om ratestigning frem i tid, og vet du dagratene, oppstart, varighet, operatør, lokalisasjon på disse kontraktene?

Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare
Tm3P
17.06.2019 kl 22:50 6006

Diamond offshore og Transocean har fått kontrakter som starter 2021+ som har vesentlig høyere rater enn dagens spotmarked.
Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare
delta
17.06.2019 kl 23:30 5984

Surik 22:20
Jeg skrev at det forventes dagens spotrater, som er veldig lave (men over lavmålet i denne sykelen) det neste halvannet året. Og alle de 4 kontraktene du nevner, har oppstart og avslutning innenfor det tidsrommet med varighet fra 40 dager til ett år.

Fram i tid er det flere meget sterke slutninger, som:
- Diamond Offshore utenfor Senegal (Woodside): 4 riggår for 2 rigger med 3 årskontrakt for Ocean BlackRhino med oppstart nov. 2020 og 1 års kontrakt for Ocean BlackHawk med oppstart jan. 2022. I snitt er ratene for disse riggårene estimert til ca. USD 290k/dag.
- Transocean (Petrobras) for rigger overtatt gjennom kjøpet av Ocean Rig med oppstart tidlig i 2021 tror jeg det er og med noen års varighet og rate som ikke er imponerende, kanskje rundt USD 225k/dag (renset for ekstraarbeider) - og som antas å være iht. en anbud fra Ocean Rig før de ble kjøpt og som antas å være noe nedpresset som følge av at Ocean Rig trolig hadde et sterkt ønske om arbeid for riggene i en stresset finansiell situasjon
- Maersk (Inpex Australia) fra 2021 og i mer enn 2 år til rate rundt 300k/dag
- Transocean: et nybygg fra 2021 med Chevron for antakelig den best spec'ede 7G'en som vil finnes i 2021. Den har en brutto dagrate på USD 450k/dag over 5 år. CEO omregner det til USD 350-375k/dag for en normal high spec 7G UDW med kontraktsstart i 2021.Dette er altså en premiumpremium rigg, og ratene er kanskje noe høyere pga. at Chevron ønsker denne, og Transocean har kontrakten i bakhand ifm. bygging av riggen.

Det er vel en sum av disse slutningene som er avspeilet i en form for forwardkurve for riggrater for UDWs. Nye kontrakter fram i tid med nye datapunkter vil utfylle bildet og kan hende endre oppfatningen av forwardkurven den ene eller andre veien.
Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare
Surik
18.06.2019 kl 07:57 5920

Takk for godt svar Delta.
Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare
akje1234
18.06.2019 kl 17:06 5810

Er nok best å selge unna for heller å ta inngang på nytt senere. Veldig negativt moment og helt flat på en god børsdag. Viser bare dårlige tegn nå om dagen dessverre
Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare
p8
23.06.2019 kl 12:58 5565

Har vi sett bunnen eller skal den videre ned?
Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare
delta
23.06.2019 kl 14:18 5545

p8 12:58
Jeg tror retningen er avhengig av hvor riggaksjer globalt beveger seg i tiden som kommer. Både DnB Markets og Sp1 Markets har sektoroppdateringer helt nylig. Her finner jeg utviklingen i EV/GAV for de enkelte riggaksjene i USA og Norge som veldig interessant. Iht. DnB med oppdatering basert på siste torsdags kurser lå SDRL, NODL og ODL ganske likt på dette nøkkeltallet, hhv. 0,75, 0,76 og 0,78. Pga. forskjeller i EV/GAV og i større grad pga. forskjeller i gjeldsgrad tilsvarte dette følgende P/NAV for SDRL, NODL og ODL: 0,14, 0,47, 0,55. BDRILL hadde EV/GAV på og P/NAV på 0,91 og 0,69. Transocean og Diamond med EV/GAV på 0,88 og 0,87 og P/NAV på 0,66 og 0,71. EnscoRowan på hhv. 0,72 og 0,31. Over de ti siste årene har både EV/GAV og P/NAV liggen i snitt på ca. 1,00 for riggaksjeuniverset som DnB dekker. Dog med store svingninger. EV/GAV har svingt mellom 0,75 (under et dypdykk i 2010) og 1,3 (under en spike rundt årsskiftet 2016/17) mens den sist torsdag var 0,81.Ellers har EV/GAV ikke vært lavere enn nå siste 10 år selv om den et par ganger nesten nådde ned til dagens nivå. Den lå og svingte i området 1,1-1,2 i ett års tid inntil riggkollapsen på slutten av 2018 hvor den bunnet ut rundt ca. 0,84. Etter det har det vært sørgelige greier. I siste tiårs periode har den sjelden vært under 0,9. Den lå rundt 0,9 fra starten av året og før den siste riggkollapsen startet for noen måneder siden.

Hvis rasjonell tankegang om fundamentale utsikter for riggnæringen skulle begynne å prege investorsentimentet innen rigg, skulle man tro at riggaksjer vil bli priset en del høyere om ikke alt for lenge. Mange sliter litt med å forstå hvorfor riggaksjer har vært så slappe i det siste hvor man i forkant av et forventet fundamentalt oppsving som nå normalt forventer spreke riggaksjer. Det kan jo være at kjøp av riggaksjer nå er utmerket timing for investorer med litt tidshorisont på investeringene. DnB har kursmål kr. 85 for NODL og SP1 Markets har kursmål kr. 70. Pareto har ca. kr. 100, Nordea kr. 100. Alle kan vise seg å få rett med tiden. Hvis den skal til 100, må den gjennom 70 først - og da kan det jo være at Sp1 M finner å justere opp kursmålet. Hvis ratene og andrehåndsverdiene skulle begynne å få gli oppover, kan det sette fart på riggaksjer. Økning i andrehåndsverdier kan dra GAV oppover.
Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare
p8
23.06.2019 kl 16:32 5495

Seadrill er billigst i forhold til nav men også veldig stor risiko der, mens nodl er den billigste av de mer safe aksjene. Jeg har handlet godt i nodl den siste tiden. Jeg eier også litt seadrill siden den for kan gå mye hvis interessen for rigg snur, men dette er en liten post i forhold til nodl. Rigg tror jeg blir nyttårsraketter og de står mye høyere i begynnelsen av 2020 enn idag. Odl har jeg eid tidligere men nå fremstår nodl som et rimeligere og bedre valg.
Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare
delta
23.06.2019 kl 18:02 5457

p8
Lurt med eksponering mot premium jack up markedet? Høres ut som om det kan bli bra utvikling i dette markedet.
Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare
p8
23.06.2019 kl 18:22 5449

Aksjene ser dårlig ut men det fundamentale ser ganske bra ut. Bdrill ser billig ut og i mine øyne og altfor billig. Utnyttelsesgraden er stigende og snart 80 prosent. Bdrill får kontrakter men tydeligvis for sent i forhold til investorene og selskapet har ikke for mye gjeld. Jeg er skeptisk til de med for mye gjeld frykter for emisjon i enkelte selskap.
Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare
Surik
23.06.2019 kl 21:44 5386

Jeg tok ihvertfall sjansen og kjøpte BORR på torsdag. NODL sitter jeg også med, selvsagt med minus på VPSen etter den siste tids fall.
Mulig det faller videre på kort sikt men får ha is i magen og lengre perspektiv på disse investeringene.
Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare
p8
24.06.2019 kl 14:11 5270

Tydeligvis lenger ned!
Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare
p8
25.06.2019 kl 10:30 5186

Da har det blitt handlet mer :)
Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare
delta
25.06.2019 kl 13:26 5142

Det meste av riggaksjer har kommet seg noe opp fra årets bunnivåer. NODL er vel unntaket. For meg synes det som om den lagger noe av en eller annen grunn. Robotene synes å ha stor innflytelse på kursbevegelsene deler av børsdagene.
Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare
Tm3P
25.06.2019 kl 14:11 5123

Hvor er det man kan se en liste over aksjonærene her?
Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare
delta
25.06.2019 kl 14:45 5245

Aksjonærer i NODL i link under. Se Major Holders nede på siden. Denne er delt i 3 aksjonærgrupper hvor man ved å trykke på knappene ser de største. John Fredriksen med 38,67% av aksjene står unser Direct Holders.

https://www.barrons.com/quote/stock/no/xosl/nodl?mod=DNH_S
Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare
Tm3P
25.06.2019 kl 15:17 5247

Har du lagt merke til om det er noen av de større som selger?
Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare
Tm3P
25.06.2019 kl 15:24 5240

Ned 20% siden Fredriksens innsidekjøp for 3 uker siden samtidig som oljeprisen har hatt en positiv utvikling siden den tid. Det er noen rare greier som foregår i rigg aksjene for tiden..
Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare
delta
25.06.2019 kl 15:26 5238

Tm3P 15:17
Jeg følger ikke med på sånt. Linken fant jeg fram i anledning at du spurte om det. Jeg har ikke sett nærmere på den før jeg postet den for deg. John Fredriksen er den største aksjonæren, og han kjøpte her om dagen. Han selger ikke.
Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare
akje1234
01.07.2019 kl 17:44 5018

Liker ikke helt at den ble så veldig svak på slutten av dagen. Opp godt over 7 % før den ender dagen cirka 2% opp. Jaja, hvertfall ikke ned i dag da...
Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
02.07.2019 kl 11:12 4922

Det blir nok ingen bevegelse i denne aksjen i 2019
Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare
p8
02.07.2019 kl 11:23 4919

Er vel lenge igjen av 2019.
Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare
Fortun25
02.07.2019 kl 18:50 4861

Denne aksjen er pilll råtten. Feiler enkelt på soleklar dobbel bunn.
Vilket betyr at den dobble bunnen er produsert av selgere som skal ut. For å tiltrekke seg flere kjøpere.
Nå er de gjennomskuet. Og aksjen faller sannsynligvis videre nedover.
Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
03.07.2019 kl 00:41 4804

Tvilsomt at aksjen går noe særlig lenger ned enn 35, skjer det så vil nok mange inkludert en person vil alle er godt kjent med begynne å handle på tilbud. Det er bare per dags dato få, om ingen triggere på kort og mellomlang sikt med mindre det kommer en overaskelseskontrakt på noen av drillskipene. Derfor er det lav omsetning og de som ikke har god tid selger seg sakte men sikkert ut.
Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare
delta
03.07.2019 kl 00:47 4806

En fundamental friskis de nærmeste månedene kan være knyttet til kontraktsfornyelser for 2 stk ODL HSHEs på norsk sokkel, særlig hvis ODL skulle få rater på opp mot USD 350k/dag pluss prestasjonsbonus. NODL har som kjent to flunkende nye rigger i dette segmentet. Dette selv om begge har kontrakter nå med rater hhv. ca. USD 290k/dag inkl. bonus og ca. USD 300k/dag pluss antatt god prestasjonsbonus. Dog skal opsjonene for disse to kontraktene prises til markedsrater i boreperiodene hvis opsjonene blir erklært - og her kan det bli rundt USD 350k/dag pluss solid prestasjonsbonus hvis markedsforventningene slår til. Opsjonsperiodene starter hhv. i Q1'21 of Q1'22. Ellers fikk Maersk en brukbar kontrakt i forhold til spotrater den senere tid med oppstart og avslutning i 2020 med estimert rate rundt USD 195k/dag i Mexico for en UDW. Hvis det kommer datapunkter framover som indikerer bra rateoppsving for UDWs internasjonalt, vil det kunne være kurstriggere for aksjer med eksponering mot UDW - slik som NODL, Transocean m.fl.. Det er knyttet spenning til utfallet av en del anbud på boring som ventelig vil bli avgjort det nærmeste året som gjelder boring over de neste årene framover. Bl.a. Anadarko (Mosambik) er ventet med anbud for UDW med antatt oppstart i 2021 for 3 års arbeid.
Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare
really
03.07.2019 kl 11:34 4742

De to toppriggene NODL har vil generere bra inntekter fremover om vi ikke ser en kollaps i oljeprisen frem mot fornyelse av eksisterende kontrakter. Det er atskillig mer interessant hva de får ut av drillskipene. Der er overkapasiteten stor. Hvor mange av de 10 som Transocean kjøpte i fjor er i arbeid? Ikke mange såvidt jeg kan se.

Jeg tror ikke det skjer noe særlig med NODL kursen før de kan vise til grei(e) kontrakt(er) på drillskip.
Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare
delta
03.07.2019 kl 12:46 4744

Det er mulig really vil få rett i sine vurderinger om kursutsiktene den nærmeste tiden. Noen investorer er vel p.t. også skeptiske til NODL da selskapet ikke er fullfinansiert. Og fullfinansiert blir de kanskje ikke før etter at de har kontrakter på alle 3 boreskipene. Og kan de greie det uten emisjon som delfinansiering? Og det er ikke umulig at det kan begynne å nærme seg leveringstidspunkt for skipene før de forhåpentligvis får gode borekontrakter. Og da kan de bli litt spennende det siste året før skipene skal leveres. Og hvem vet hvor nær levering kontrakter vil komme. Forhåpentligvis vil det være nær full kapasitetsutnyttelse for 7G drillship globalt når det nærmer seg leveringstidspunkt slik at det er større sannsynlighet for at alle 3 får gode borekontrakter fra oppstart. Det kan bli kjedelig dersom en eller flere ikke har kontrakt å gå til umiddelbart etter levering. Jeg ser ikke bort fra at vi må inn i 2. halvår 2020 før ting begynner å bli mer avklart.
Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare
p8
03.07.2019 kl 19:19 4688

Nå er mange at skipene fra ocean rig cold stacket, og de kommer ikke i drift på dagens rater. Det svei godt for Transocean da de skulle aktivere mykonos og Corcovado (tidligere Ocean rig) som var smart stacked. Derfor er nok de andre Ocean rig drillshipene som er cold stacked langt unna kontrakt pga lave rater.

Det ser ut som de fleste drillshipene som ruller av kontrakt får nye kontrakter. Seadrill har de fleste drillshipene på kontrakt og eneste som er ledig er West Polaris (warm stacked og klasset i 2018), samt de 2 drillshipene fra sonadrill (utelukker West navigator som har vært cold stacked i evigheter). Jeg regner med drillshipene som ruller av kontrakt for seadrill vil få nye kontrakter. Derfor har ikke seadrill mye ledig. Det er veldig postivt for Nodl. Jeg tror nok det blir kontrakt på disse før levering, og nodl trenger ikke like høye rater som sine konkurrenter pga lav gjeldsgrad. En rate på 250.000 ++ er veldig god inntekt for nodl.
Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
11.07.2019 kl 22:37 4507

Vi får se om NODL får et løft i morgen etter nyeste ODL kontrakt idag.
Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare
p8
17.07.2019 kl 13:18 4303

Seadrill Partners har sikret seg en ettbrønnskontrakt med PC Gabon Upstream for riggen West Polaris offshore Gabon, skriver selskapet på sine hjemmesider. Kontraktssummen estimeres til 22 millioner dollar, eksklusive mobilisering.Dette tilsvarer nærmere 190 millioner kroner.Arbeidene ventes å vare fra september 2019 og ut året.

Da er alle de moderne drillshipene til Seadrill og Seadrill partners på kontrakt. I løpet av 2020 har nok også drillshipene til NODL fått kontrakt.
Redigert 21.01.2021 kl 08:09 Du må logge inn for å svare