OLJE ??

paalmaan
OLJE 12.11.2017 kl 11:07 2989

Hva kan vi forvente av prisene på olja frem til nyåret ?
Prisene har gått kraftig opp med noen dollar og ligger runt 63-64
Kommer det en korreksjon ned eller hva kan vi forvente fremover ??
Kommentarer...................
Redigert 19.01.2021 kl 21:10 Du må logge inn for å svare
pipers75
12.11.2017 kl 12:05 2922

Rent teknisk har oljeprisen over lengre tid beveget helt i øvre del av "trendkanalen" og normalt burde det forventes en kortsiktig reaksjon ned. Rent fundamentalt støttes dette også ved noe lagerbygging og økning av aktive rigger. Den rene geoplitiske situasjonen nå (konflikten i nord-Irak, Saudi og risiko for kollaps i Venezuela) bidrar imidlertid til at spørsmålet fortsatt fremstår uavklart. De/eskalering av forannevnte vil også i stor grad bestemme utviklingen på kort sikt.
omans
13.11.2017 kl 00:21 2797

I månedschartet så beveger prisen seg oppover i en sterk stigende trend, som startet allerede i juni/juli d.å.
Å si at toppen er inne blir derfor bare gjetning, inntil man ser bedre signaler på dette. Ikke umulig at man kan få se en ordentlig spike (67-68?) før videre konsolidering. Spådommene fra den såkalte ekspertisen i media ligger jo ikke mye over dagens nivåer utover i 2018.
Verdt å merke seg er at det var slik når oljeprisen falt ned fra 100 doll også, at man prøvde å gjette hvor bunnen var.
Redigert 13.11.2017 kl 00:22 Du må logge inn for å svare
omans
13.11.2017 kl 16:56 2626

Det er litt spennende å se hva som skjer med bull-flagget som har oppstått. Om vi hadde hatt en spike på 64 tallet ville det raskt falt tilbake nedover mot og under 60 igjen. Hvis det er et ekte bull-flagg, så kan det komme ny oppgang etter endt formasjon.
Men, synes olja også kan være uforutsigbar. Mye brå vendinger, men vil se om bull-flagget er ekte og siste opp kommer.
Den geo-politiske situasjonen kan plutselig bli mer anspent, men det er ikke godt å forutsi.
--

ed: Nå ser det ut som det går ned og bull-flagg tesen faller i fistel. Dermed ingen success for den så langt, hvis det ikke snur opp og er en bear trap.

ed2: der ser man, det vendte straks opp igjen og så langt er flagget intakt og siste ned var foreløpig en bear trap ut av bull-flagget. :)
posisitvt for formasjonen at det kom opp igjen raskt.
Redigert 13.11.2017 kl 18:37 Du må logge inn for å svare
Troban
13.11.2017 kl 23:15 2590

Det er økning i produksjon av skiferolje som er marerittet. På oljeprisnivå over 60 så møter den sterk motstand på 64-66$.

Jeg tror vi må leve med dette en stund. Skiferolje, oljeproduksjon utenom OPEC er for sterk til at vi kan forvente mye mer.

Riggselskaper er fulle av gjeld, får ikke lån, Forrige uke så begynte alle, "skremmende" og tro at vi bare kunne satse på alle oljeselskaper,rigger. Det var illevarslende. Mange har ikke kunnskap nok nå. det er høy risiko. En korreksjon på 10-15% kan være nærmere.

USA har hatt en eksplosiv økning, Norge og siste 6mnd. Oljeprisen har steget til 63$ fra 50$ mye på at investorer har gått inn for fult.

Forsvinner denne effekten nå, noen flere røder dager, så begynner ting å skje.

Jeg hadde tro på oljepris på 68$ før jul ,men etter OPEC bekymringene,lagertallene,forventet økning i skiferolje (dette visste jeg,alle) så gikk det ikke.

Nå må vi håpe på at utenlandske investorer blir i norske akjser,spesielt oljeaksjer,rigg.

Flere riggselskaper trenger minst en oljepris på 60$ (de har ikke ennå fått kuttet kostnader), , restrukturering.

Nå kommer konkursene. ikke alle har livets rett. Hvilke er vanskelig å si. Seadrill gikk 50$ forrige uke. Nå ber de om hjelp.

Det er risiko.

Lykke til
Troban
14.11.2017 kl 13:09 2480

Hei

Det er bare og slappe av. Det er akkurat nå et Bear marked i olje. Men å gå inn "Bear" , kan straffe seg på timer. Dager. Høy risiko.
Jeg ligger rolig.
Sålenge ikke oljeprisen faller mer en 0,15,-0,6%, så er det inegn krise. Men som sagt, nå må vi glemme for en lang periode at Oslo Børs, olejeaksjer,spesielt rigg er noen god investering, hvertfall denne uken, muligens flere måneder.

Skiferoljeproduksjonen, dilemaet, jeg er ikke ekspert , men har lenge ventet på at oljeprisen på over 60$, drevet mye av innprøyting av innvesteringer,kapital som har løftet kursen så fort fra 50$, og at skiferoljeproduksjonen er lønnsom igjen og enorm på oljepris på 60$.

Skiferoljeproduksjon var noe nytt. Som satte normal oljeleting,produksjon,oljepris inn på helt reele nye konkurransevilkår.

Statoil har mange bein som Aker og stå på.

Nå som markedet begynner, som for 2 uker siden og bli "nervøst", oljepris,ja

Men ingenting går bare i pluss,til himmels på middelmådige makrotall, egentlig litt skuffende makrotall, trass 15-20% oppgang på USA børsen,indeksene og Norge. Hele norden ellers og spesiel EU eksklusiv Sverige,Danmark,Tyskland er i krise.
Italia,Hellas, Frankrike, Spania har økte kostnader, økt gjeld, mye pågrunn av flykninger.

USA indeksene er altfor høy kurset. Det vet hele verden. Nå begynner "boblen" å sprekke.

Det skremmer sakte i starten, kanskje

Kanskje det vi ser nå på alle verdens børser, at investorer trekker seg ut.

Norge har hatt problem både med for mye positivisme, hos investorer på oljepris på 70,noen 80$ fatet.

En oppgang, forrige uke, alle ville sette sparepenger i oljerelaterte aksjer,rigg

De fleste forstår ikke at nedgangen fra over 100$ til 25$ var et krakk, på slutten psykologisk, men at fundamentet med OPEC sin mindre betydning av oljeproduksjonskutt på oljepris, OPEC sin rolle , noe som , dårlig sammenligning,men FN,EU mistet sin makt,kontroll. Indre uroligheter.
Nye store fremadvoksende oljemarkeder utenfor OPEC, og dilemaet skiferolje som fyller opp alle lagre på oljepris på rundt 60$.

Nå mener jeg at en oljepris på 55-65$ er den reele neste år. Høyere eller lavere er ikke reelt. Bare psykologi.

Jeg tror nå at oljeprisen, finner sin riktige, reele verdi av alle verdens rammebetingelser og at , kanskje 62,63$ er rett pris.

Isåfall behøver vi ikke engste oss for oljeprisen skal retardere.

Men nå med usikkerhet, det begynner å nærme seg et kraftig salgsignal på Oslo Børs generelt og spesielt i USA,Europa,

Så vil oljeprisen kunne "bikke ned mot 55-60$" , hvis investorer som har vært for optimistiske, ikke forstått dilemaet, "hodebryet", skiferolje og OPEC sin svakere rolle.

Hvis 3 dager med litt minus nå, er starten, "salgsignal", så vil det bli trangt i "døra før 1 uke".

Oljeprisen kan, store investorer forstår,tar gevinst,trekker seg ut av oljeselskap, nesten alle markedene, føre til at "det blir et lite rass"

Uansett vil oljepris på 55-57$ ha sterk støtte,

Men,men som jeg skrev, en oljepris på dagens nivå, enda verre 55-57$ er det bare Staoil som klarer. Aker.

Riggselskapene vil falle enda mer i verdi,enda færre prosjekter, ordre,større gjeld og mange vil forsvinne.

Mange vil tross av at riggselskapene har en historisk lav verdi,kunne tape mye, når 10-40 milliarder trekkes ut.

At Oslo Børs har gått sidelengs i 14 dager, danner en "hode,skuler formasjon", med USA,

er et "varsko".

Man trenger ingen ekspert, for å forstå det.

Hvis nå dette, 50% sannsynlighet for en større korreksjon, har startet, så kommer psykologi. De
fleste selskaper,olje,teknologi,pharma, er 10-20% var høye i verdi i forhold til makrotall. Realverdi.

De forsvarer sine priser, innbakt allerede, en oljepris snart på 70$. Veldig bra makrotall, inntjening i USA,Norge.
Høyere vekst, men Q3 har bevisst generelt og makrotall,vekst at "det ikke ser lysere ut".

Veksten i Norge har sunket fra 1,7% til snart under 1%.

"Rallyet" på norske børs, USA , baserer seg på mye bedre makrotall og sterkere vekst. Fra 1,5% til 3%.

Det "toget er kjørt"

Jeg sier at " hvis utenlandske investorer nå trekker seg ut, norske,utenlanske fondskunder,aksjekunder" , begynner å selge,ta gevinst etter 10-20% økning på 6 mnd.

Så vil ikke min, realverdi på olje være 63$ , men fort bli 55-60$.
I mange måneder. Kanskje 1 år.
Veksten i Norge,USA,Europa fortsetter å gå tilbake
dårligere makrotall

Så vil børsene verden over, kanskje verst USA, Norge kunne falle,plutselig,veldig plutselig-

På dager få en kraftig korreksjon. Ikke som nå, "varsel", 0,3,1,5% ned på en dag.

Men 1,5-3% ned hver dag, allerede i slutten av denne uka

Da "proppen faller ut", hundrevis av milliarder på norske børs, tusenvis i USA, trekke ut, på få dager,

så er det gjort.

Da kan oljepris stå i 55-57, ikke reel helt.men som resultat av altfor fort oppgang siste måneder.

Oslo Børs faller til 720,sterk mostand.

10% korreksjon kan fort realistisk bli 15-20%.

"Salget er igang, man har startet å ta gevinst,trekke seg ut. " .

Enten må man gå ut nå. Ta en fin gevinst for mange som har vært inne lenge.

"Når man går cash nå, går i gull, bitcoin,dollar", så bruk din egen fornuft.

Tenk at mange millioner i aksjer,fond bare blir tatt ut idag , fra spesielt olje,teknologi aksjer. Bare i Norge.

Hvis det skjer,som deg garantert gjør, det vet ekspertene, bankene, så vil milliarder gå ut neste dager.

Da "har proppen gått ut".

Da er du for sent ute. "blir fanget". Men ingen krise.

Husk ingen krise om Norge,USA;Europa faller 10-20%. Oljepris går tilbake til 55-57$.

Det er bare sunt. da kan igjen ting gå opp, på real fundament,vekst.

Mer riktig tid. Når veksten virkelig har øket, alle selskaper har skjært ned på kostnader. mange har ikke "livets rett"

Høy risiko nå. Alt tyder på en korreksjon.

Fra "nøytral" i flere uker på markedene,USA,Norge- til sterkt salg.
Oljeprisen, riggselskaper fra "sterk kjøp" for 14 dager siden til "selg" nå.

Lykke til !

Uansett til nå, et "eventyrmarked", hvor alle kunne gå inn og tjene. mange kan gå ut med bra gevinst.

Bra, ja 6-8% er bra, 10-20% er utrolig bra, oppskriften på, ta gevinst fort.

Du alene, tusener av norske kunder, trass grådighet-klarer ikke å få verdiene til å bestå, når 80% går ut.