Oljepris - fundamentale forhold, motivasjon og analyser


OLJEPRIS OG FUNDAMENTALE FORHOLD
OIjeprisen vil nok over tid bestemmes av fundamentale forhold som:
- Produksjonskostnad på olje og andre energibærere, som gass, kull, grønn energi osv. og ikke minst tilgjengelige reserver. Etterhvert tappes reservene, og de erstattes ikke med ny olje (i en rimelig tidshorisont)
- Etterspørsel, som igjen avhenger av oljeprisen, prisen på andre energibærere og reguleringer som kvotepriser etc. og ikke minst økonomisk aktivitet,

MOTIVASJON
Men det er et stort men, og det er OPEC og Saudi-Arabia. De er med på å bestemme hvor mye som pumpes av olje og gass, og påvirker prisen for å øke egne inntekter. OPEC produserer vel rundt 40 % og Saudi-Arabia rundt 10 % alene. I tillegg produserer Russland en stor andel rundt 10 %, og det samme USA.

La oss anta at produksjonen er 100 mill. fat per dag.
En million fat kutt i produksjonen kan fort sende oljeprisen opp 15 USD. Det har vi sett mange ganger.
Hva er Saudi-Arabia tjent med?

ANALYSER
I "analysen" under mener MLI at dersom Kina kjøper olje fra Iran så kan oljeprisen gå ned 30 USD. Det fremstår som totalt urimelig.

Men la oss anta at oljeprisen synker 30 USD. Hva skjer da med Saudi Arabias inntekter.
La oss for enkelhetens skyld anta at Saudi Arabia produserer for ca. 10 USD per fat.

Som i dag oljepris på 60 USD = (Oljepris - Produksjonskostnad)*Volum = (60-10)*10 mill. fat per dag = 500 mill. USD per dag.
La oss anta at MLI får rett og oljeprisen blir 30 USD. Da mer enn halveres Saudi Arabias inntekter - til 200 mill. USD per dag.
Hva tenker dere da Saudi Arabia, OPEC og Russland da er tjent med, jo senke produksjonen,

Saudi Arabia senker da nok produksjonen med 1 mill. fat og oljeprisen går da fort opp 15 USD til 45 USD, akkurat effekten avhenger av den del forhold, men la oss anta dette her.
Ved pris på 45 USD og produksjon på 9 mill. fat per dag = (Oljepris - Produksjonskostnad)*Volum = (45-10)*9 mill. fat per dag = 315 mill. USD per dag. Det er mer enn 50 % høyere enn ved å ikke kutte. De selger mindre, men får høyere pris, og det ene million fat per dag kan se selge senere. Og de er fort tjent med å redusere ytterligere.

Legg til at OPEC og Russland også nok vil kutte.

Saudi Arabia og resten har vel meddelt at de vil ha minst 60 USD, så da kan en bare gjette på hvor feil MLI tar.

Analysen til MLI kan nok best sees i lys av den intense kursnedgangen i oljepris, oljeselskaper m.m.
De er nok short, i all fall bear. Analysen står ikke til troendes.

Redigert 21.01.2021 kl 07:05 Du må logge inn for å svare
ibyx
16.11.2023 kl 18:11 1308

RSI: 32,1
Ingen klare indikasjoner ifølge RSI (via DN chart)
Men RSI har knapt vært lavere siden hurtigbunnen til 72,50 17. mars på RSI 27,4.
4. april er kursen opp 13USD og RSI er 64...
Vi vil høyst sannsynlig få en repetisjon av dette nå...
ibyx
16.11.2023 kl 19:06 1194

Ai ai ai! Det er *nesten ikke til å tro* hvor raskt det kan gå når alle "gode krefter" drar i lag! 😅
Her gås det for 75 USD spot on!
Det går nesten *for* raskt, gjør det ikke?
Folk rekker jo knapt å selge på bunn før det snur opp igjen? 🤔

Der boomet olje kursen over 80 igjen når disse nå måtte løse inn shortene. Da var problemet i Kina plutselig glemt fir 5 timer siden så ble det skrevet en artikkel om olja ville falle under 70 pga svakere etterspørsel fra Asia
Redigert 17.11.2023 kl 18:40 Du må logge inn for å svare
ibyx
22.11.2023 kl 16:25 674

Denne er i det store og like aktuell som ved forrige "episode". Bare å reposte! 🤣🎪🎠

Skal vi se...
US-baserte Exxon og Chevron "stuper" ca 1% på dette oljeprisstuntet!

Men Equinor faller ca 2,5% "over there". Skjønner vi tegninga?
Redigert 22.11.2023 kl 16:32 Du må logge inn for å svare
ibyx
19.02.2024 kl 14:58 205

Da er det vel duket for nedtur igjen? Bruker man oljeaksjer som "barometer" er det vel mye som tyder på at noen har "planer om noe" ganske snart?
Papirolje og sånn? Shortcover på "hyggelig" nivå?
Eller blir det en "trippelveldigveldigveldigslem" og tur over 90USD? 😅

Hvis det bliver situationen i Røde Havet, der kommer til at styre olieprisen, så bliver det nok det sidste.