Utflyttet nordmann med leilighet (sekundærbolig) i Norge

holysmoke
27.03.2018 kl 15:22 4753

Poster dette både under "eiendom" og "skatt", siden det er litt av begge deler. Har en bror som bor i utlandet, men som eier en leilighet her i Norge som er regstrert som "sekundærbolig". Nå vil sønnen hans studere her til lands, og han skal bo i leiligheten. Han skal ikke betale noen husleie til faren selvsagt, men han skal betale strøm, fellesutgiftene og kommunale avgifter. Spørsmålet er om dette vil bli beregnet som skattepliktige leieinntekter av etaten?
Redigert 20.01.2021 kl 23:13 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
27.03.2018 kl 15:26 4738

Utleie til familiemedlemmer medfører ikke skatteplikt.
Redigert 20.01.2021 kl 23:13 Du må logge inn for å svare
holysmoke
27.03.2018 kl 15:43 4708

Takk Bonzo :-)
Redigert 20.01.2021 kl 23:13 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
27.03.2018 kl 22:08 4596

Men faren risikerer kanskje å bli tvangsflyttet hjem igjen skattemessig.
Redigert 20.01.2021 kl 23:13 Du må logge inn for å svare
Eiendomsm 008
04.04.2018 kl 03:03 4328

Utleie til familiemedlemmer ER skattepliktig inntekt, og leier hun "billig" kan hun og få skatt. Les på Skattedirektoratets sider om dette. Dekker derimot datteren din alle løpende driftskostnader med boligen, åpner skattereglene for at hennes bruk kan være skattefri gjennom den såkalte nærståenderegelen.
For å falle inn under dette unntaket må datteren din dekke samtlige driftskostnader slik som for eksempel:
felleskostnader til sameiet/borettslag
vedlikeholdskostnader
strøm o.s.v.

Gjør hun det kan hun og leie ut inntil halvparten av leiligheten, målt i leieverdi, skattefritt. Vær nøye her...
Redigert 20.01.2021 kl 23:13 Du må logge inn for å svare
paneldata
04.04.2018 kl 12:19 4200

Det eiendomsm 008 sa stemmer.
+ viktig å ha avklart seg imellom på forhånd hva som er holdningen til eierskapet på verdiendringer, og synspunkter rundt når/hvordan et framtidig salg av enheten skal skje.
Redigert 20.01.2021 kl 23:13 Du må logge inn for å svare