Selge leilighet som bank har pant i

mrpotato
28.03.2018 kl 14:27 17280

Hei!

La oss si at jeg har en leilighet som banken har pant i. Leiligheten er verdt 4 millioner og jeg har 2 million i lån på den.

Kan jeg selge denne for 1 krone til en bekjent eller egen bedrift etc? Eller vil banken som har pant i denne kunne sette ned foten og nekte salget, for å unngå at jeg sitter igjen med gjeld på 2 millioner uten sikkerhet?

Jeg har jo solgt noen leiligheter før og det har aldri vært et spørsmål om banken fra megler sin side. Det har jo riktig nok vært salg der både lånet og mer har blitt dekket, men ingen har spurt uansett.
Redigert 21.01.2021 kl 08:55 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
28.03.2018 kl 16:49 17176

Det var et komplisert og uvanlig spørsmål. Min første tanke var vet ikke, men i og med at verdien er i huset
uansett hvem som eier det, og banken har pant i sitt lån, går jeg ut fra at du kan gjøre som du vil. Men selger du for 1 krone taper du jo 2 mill.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
28.03.2018 kl 16:52 17146

får man rabatt om en blir din beste venn?


;))
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
Fready
28.03.2018 kl 17:11 17105

Dersom du selger for kr 1 vil du sitte igjen med en personlig gjeld på 1.999.999,- og ingen leilighet. Hvorfor ønsker du dette?
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
Fready
28.03.2018 kl 17:13 17087

Han taper vel 4 mill. Verdien på boligen er 4 mill og han selger den for kr 1.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
28.03.2018 kl 18:36 17017

er dette et sånn lurespørsmål tatt ut ifra avisen fra sist uke?

du er ikke en god venn,-så jeg tviler på regnestykket i sin helhet!
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
Ulrik1
28.03.2018 kl 18:51 16986

Du får jo ikke fristilt pantet som er heftet i leiligheten
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
Ulrik1
28.03.2018 kl 18:58 16970

Vi kan vel si at eindommer er overbeheftet ved salg. Hvis en eiendom er overbeheftet ved salg, er man avhengig av at selgers bank/kreditor samtykker til salget dersom salgssummen ikke gir full dekning for lån. Banken vil for egen del vurdere hvorvidt eiendommen selges for markedsverdi, og vil kunne nekte at salg gjennomføres. Kjøper vil kreve heftelsesfritt skjøte. Dersom selgers kreditorer ikke sletter pant, vil man ikke kunne gi kjøper et heftelsesfritt skjøte.

Profesjonelle pantekreditorer vil i de fleste tilfeller samtykke til at det gjennomføres et ordinært frivillig salg. Et frivillig salg vil i de fleste tilfeller gi en bedre avkastning på pantesikkerheten enn ved et tvangssalg. Andre aktører/kreditorer kan sette salget i fare ved at det ikke gis samtykke til salg, såkalt pantefrafall.

Dersom en kreditor ikke samtykker til et frivillig salg av en eiendom, vil dette ikke være mulig å gjennomføre. Ønsker selger fortsatt å gjennomføre salget, må han dermed sørge for at krav knyttet til en panteheftelse innfris, eventuelt se på muligheten for at kreditor kan gis annen sikkerhet.

Hvis eier av en eiendom har ubetalte krav, kan kreditor begjære utlegg i eiendommen for å sikre sitt krav.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
mrpotato
29.03.2018 kl 21:34 16770

Edit: jeg har nå funnet denne linken: https://www.eiendomsadvokater.no/selge-bolig-selv/salg-av-overbeheftet-eiendom/ som svarer på det jeg lurer på :)
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
pipers75
30.03.2018 kl 07:23 16650

Det er jo helt uinteressant for banken hvor mye gjeld eller verdier du sitter igjen med. Dette er jo et pantesikret lån, banken har pant på 2 mill i leiligheten uansett og kan kreve dette realisert via namsmannen. Du kan ikke overføre skjøtet til en bekjent, uten å samtidig gjøre opp den påhvilende panteforpliktelsen på 2 mill. Dette er en heftelse på selve leiligheten, ikke deg personlig. Har du en leilighet til 4 mill hvor banken har 2 mill i pantesikkerhet, eier du i praksis 50% av en leilighet sammen med banken. Banken har sikret sin del ved tinglyst pant i skjøtet og vil få sin del uansett. Det gjelder imidlertid ikke den andre veien. Misligholder du lånet, kan banken tvangsselge leiligheten i markedet for å kreve dekket sitt pant, du vil da kun få det overskytende som vil kunne være oppimot markedspris, men ofte noe lavere.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
30.03.2018 kl 13:36 16525

Selges leilighet skal heftelsen og restlån uansett gjøres opp slik at ny eier ikke hefter for gammelt pant. Dekker ikke salgssum restlån vil selger måtte dekke resterende beløp av egne midler.

Det eneste jeg kan se som en annen mulighet er om selger eier en hytte/enebolig eller annen eiendom med høy nok verdi slik at pantet kan flyttes over på denne eiendommen. Da vil lånet kunne fortsette som før uten at det gjøres opp, forutsatt at banken godtar dette.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
pipers75
30.03.2018 kl 14:02 16497

Ja, banken kan samtykke i at pant flyttes til et annet objekt mot at den får samme sikkerhet og panteprioritet som før. Dette vil i praksis bli omtrent som et fornyet låneopptak med ny pantesikkerhet. Poenget er likevel at det ikke er mulig å overføre noen eiendomsrett (salg/gave) i en eiendom uten at tinglyst pant i eiendommen også gjøres opp samtidig.

For å svare konkret på spørsmålet. Du må gjerne selge leiligheten for 1 kr til en venn eller firma om du vil. Du må bare også samtidig selv betale ut bankens pant på 2 mill i eiendommen for å få tilgang til å endre skjøtet/eiendomsretten i leiligheten til ønsket navn/firma.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
Eiendomsm 008
04.04.2018 kl 02:46 16143

Du kan selvfølgelig selge en leilighet og skjøte den over til en annen for kr 1. Da vil banken ikke slette sitt pant uten at du enten innfrir lånet eller tilbyr annen tilfredsstillende sikkerhet.
Kjøper må uansett betale dok avgift av markedsverdien.

Så poenget ditt med å bli kvitt gjelden ved å selge billig faller bort. dette er ingen god ide.
Redigert 21.01.2021 kl 08:40 Du må logge inn for å svare