PHO-Veien mot 10 gangeren.

focuss
PHO 20.08.2019 kl 11:53 58773

Mange av oss har opplevet å se både Nano og PCIB gå 10 gangeren på kort tid og nå har vi sett Medistim gå 6 gangeren på 4 år. Når de rette forutsetningene inntreffer for PHO så mener jeg vi ikke skal utelukke 10 gangeren på kort tid, kanskje bare et år.

Så hva er de rette forutsetningene for en rask 10 dobling? Første kvartal PHO leverer positiv bunnlinje, eller EBITDA er starten på 10 gangeren. Når de ved neste kvartal igjen øker overskuddet med 50-100% så er vi godt i gang. Når vi da ved kvartalet deretter øker overskuddet med ytterligere 50-100% så har vi ti gangeren i sikte. Vær obs på en viktig faktor. Når PHO først går med overskudd så skal det lite til for å øke overskuddet kraftig . Da vil det meste av salgsveksten komme på bunnlinja.

Er et slikt scenarie sannsynlig? For meg ser det mer ut som det kan spørres om det er mulig å unngå.
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare
bravi
25.08.2019 kl 10:35 4918

focuss, Pho kan godt bli en aksjevinner fremover men 5-10 gangeren betyr kurser i området 250-500 kr innen ett år. Er det realistisk? Basert på erfaringene siste 2 år har jeg problemer med å se for meg den kursøkningen. La oss si at hvis vi fremover får en betydelig kursøkning på forventninger uten at den støttes med solide resultater er risikoen stor for at den drepes av en ny short fra MW. En annen ting som kan støtte en kursøkning er hvis Pho foretar et større tilbakekjøp av egne aksjer, at de ikke gjør det gir dårlige signaler til markedet (betyr at her forventes det underskudd eller store ukjente utgifter).
Nå har det gått snart 16mnd siden lanseringen av flex skop, da kan man ikke si at lanseringen nettopp har startet. Utplasseringstakten har ligget på i snitt ett (1) skop i måneden hele tiden. At ikke dette økte i Q2 var skuffende.
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare
focuss
25.08.2019 kl 10:55 4888

PHO har nå utvidet sitt satsing område fra 25 til 30 MSA. Med 25 MSA så dekket de 40% av det amerikanske markedet så vi kan anta at de dekker kanskje 50%. Det er jo et sterkt moment i satsing området for å ta i bruk Cysview teknologien, og sykehus som har fått det installert reklamerer med at de har teknologien. Synes det virker urealistisk å tro at ikke sykehus utenfor 30 MSA også ønsker å ta i bruk State of the Art teknologien for behandling av blærekreft.

MSA= Metropolitan Statistical Area. 30 MSA= 30 mest befolkede områder i USA.
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare
focuss
25.08.2019 kl 10:59 4878

Bravi
Les gjerne start innlegget på denne tråden på nytt. Så kan jeg legge til at med overskudd menes overskudd uten å basere det på Cevira betalinger.
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare
25.08.2019 kl 11:04 4871

Vi bør jo se litt på det her KS sykehuset som dobble pasientgrunnlaget til 398 behandlinger i 2017. Om det er ett eller flere
scope vet vi ikke. Men 398 behandlinger er 8 % av alle i USA 2017 på ett sykehus. Og det er 5 % av alle i 2018. Det var
104 scope utplasert vid årets slut 2017. Så da har de andre scopen ett snitt på 45 behandlinger i året. Så det er ikke noe
tekken på att andre har samme utvikling.

Men att det er logiskt att tenke om urologer og sykehus virkeligen vil ha BLC scope, så er det nok ingen som hindrer
dem att skaffe ett omgående. Det er garantert ett produkt som de vet det meste om. Og att det skall ta ett halvt år
før en selgere att finne en kjøpere til ett scope, mener eg er ett bevis på att de er utroligt svårsolgte.
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare
focuss
25.08.2019 kl 11:09 4861

Bravi
Når du leser start innlegget så ser du at jeg ikke mener 10 gangeren på et år fra i dag, men fra det kvartalet vi leverer det første av flere økende overskudd.
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare
25.08.2019 kl 11:12 4852

Etter ønske fra noen viste Schneider denne gangen fram en slide som forteller litt om salgsprosessen.
Jeg tenker ikke å bruke mer tid på dette, det er så enkelt som at enten tror man på Schneider og hva han sier eller så tror man det ikke.
Vi kommer ikke lenger her inne angående akkurat det, litt synd, men jeg respekterer at noen mener at DS ljuger, men klarer ikke å akseptere det.
Vi er fortsatt et stykke unna å kunne evaluere DS sin innsats, den muligheten vil utkrystallisere seg fra q3 og framover. Og enn så lenge kan ikke jeg se at Dahl eller Schneider kan tas i direkte løgn på noe dem har sagt, så jeg velger å tro på det som blir sagt.
At Belette opptrådte som en løs kanon og gav umotiverte forhåpninger og Halleluja stemning kan ikke legges på DS, han hadde ikke enda startet på tidspunktet.

Slide 13 fra presentasjonen.(LONG SALES CYCLE: COMPLEX SALES TO COMPLEX
ORGANIZATIONS
https://photocure.com/globalassets/investor-relations/presentations/2019-pres/pho-q2-2019-pres-vf.pdf

Men selvsagt finnes det ledere som fyrer på og "lover" uten å holde det.
Et eksempel, men selskapet kan ikke sammenlignes med PHO på noen måte da de lever av emisjoner.

Jeg satt som aksjonær i Nel over flere år. Løkke lovet på et tidspunkt positiv EBITDA for minimum et kvartal i 2018. Dette har fortsatt ikke skjedd og vil fortsatt ikke skje på lenge. Han måtte trekke dette tilbake, men opplagt mange som trodde på det han sa.
Det vi vet i PHO pt er at Dahl forventet blå bunnlinje fra medio 2020, etter det har vi fått Cevira avtyalen samt at begge poengterer brattere inntektsvekst samt utflating av kostnadene.
Vi har også blitt gitt en guiding på USD 20 - 25 mill for 2020.
Holder dem ikke dette har dem ført aksjonærene og markedet bak lyset, dersom dem ikke i god tid før kommer opp med en plausibel forklaring. Løkke i Nel kom aldri med den før 2018 omtrent var passert.
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare
25.08.2019 kl 11:16 4843

bravi,
Dersom PHO går 5-10 gangeren basert på resultater og akselererende vekst kan jeg aldri tenke meg at noen vil våge å shorte pho. Dette ville i så fall være galskap.
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare
25.08.2019 kl 11:20 4850

Vi påstår ikke att Schneider lyger det er sikkert noe enstake scope som har tatt tid att selge. Og da er det enkelt att gjømme
seg bak en slik forklaring. Det er vel ikke noen ledelse som seier att det vanskeligt att selge deres produkt. Det er knappest
det investorer vil høre.
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare
25.08.2019 kl 11:26 4839

Det er vel ikke selve salget isolert sett som er vanskelig, men selve prosessen på de fleste av, eller hvertfall de største hospitalene som gjør dette ekstremt tidkrevende. BLC er et supplement til allerede teknologi mot blærekreft, et betydelig mer effektivt dog, men tydelig at hospitalene har sine prosesser før dem godkjenner innkjøpet.
Jeg har på langt nær alle svar, men veksten er for meg en bekreftelse på retningen.

Noen her inne har hevdet at Schneider opptrer løgnaktig med sine uttalelser.
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare
focuss
25.08.2019 kl 11:27 4836

Dersom Schneider lykkes med målsettingen, han har vært modig nok til å legge hodet på blokka for, så blir BLCC sett på som Standard of Care i USA og faktisk også i Europa. Når Cysview blir SoC så representerer PHO sin teknologi den dårligste behandlingen sykehus kan tilby sine pasienter uten å risikere søksmål som kan ruinere sykehuset.

Vi er jo ikke der i dag, men jeg undres om sykehusene allerede nå kan leve farlig ved å ikke informere pasientene om risikoen ved kun å benytte hvitt lys, og at de faktisk ikke kan tilby State of the Art teknologi ved eget sykehus.
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare
bravi
25.08.2019 kl 11:43 4801

focuss, når regner du med start tidspunktet for 5-10 gangeren på ett år, dvs.overskudd uten Cevira innbetalinger?

At Schneider er så modig og legger hodet på blokka er jeg ikke helt enig i, han har ikke kommet med tidspunkter for når han kan måles på oppnådd SoC. I tillegg har han veldig godt betalt for jobben han gjør, går det galt får han en stor slutt pakke. Kan ikke se at han risikerer noe som helst i forhold til aksjonærene som satser kr på dette caset. Merk at det er en grunn til at HS fikk presset inn 2 nye styremedlemmer.
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare
focuss
25.08.2019 kl 11:43 4798

Andy
Vet ikke om du egentlig mener at Schneider har ført noen bak lyset om de ikke skulle nå 2020 guidingen. Vi aksepterer at det alltid vil hefte usikkerhet til slikt. Ikke helt ukjent med å gi estimater for fremtiden selv og ofte benyttes et såkalt 50/50 estimat som betyr at sannsynligheten for å komme over og under er like stor. Et konservativt estimat vil på samme måte være ett 90/10 estimat og et optimistisk typisk kan være 10/90. Jeg legger til grunn at PHO sin guiding er et 50/50 estimat eller noe mer konservativt enn det.
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare
25.08.2019 kl 11:46 4778

Beklager, skal endre det litt.
Poenget skulle være at dersom guidingen ikke inffris uten at de har kommet opp med en plausibel forklaring i godt tid i forveien, har vi blitt ført bak lyset.

"Vi aksepterer at det alltid vil hefte usikkerhet til slikt"
Selvsagt, inneforstått med det, men dersom en ser at dette ikke er mulig å få til plikter de å opplyse om dette.

Med det sagt tror jeg guidingen innfris og vel så det.
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare
focuss
25.08.2019 kl 11:47 4788

Bravi
Jeg tror og blir faktisk litt skuffet om det ikke skjer Q4-19 eller Q1-20. Ta vare på det Bravi så kan du slakte meg om det ikke blir slik. Om det ikke skjer så kommer jeg ikke til å miste troen på selskapet av den grunn
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare
rockpus
25.08.2019 kl 22:17 4524

Jeg må innrømme at også jeg deler litt av bekymringen som bl.a. bravi nevner rundt dette at salgsprosessen skal ta opp til et år. Hva er det som er så forskjellig i selve arbeidsmetoden mellom å bruke wlc og blc? Sykehusene har jo god erfaring med wlc og burde vel relativt lett kunne gå over til blc? Er ikke jobben temmelig lik, bortsett fra lys og kontrastveske?
Som investor bør man jo ha en viss skepsis til mulige bortforklaringer og overdrevne guidinger fra ledelse i ulike firma.. Hvor mange ganger har man ikke brent seg på å ta slike forklaringer som fasit??
Dette er i alle fall noe av det jeg personlig tygger på i min vurdering av mulig ny inngang i aksjen.
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare
Stinke
25.08.2019 kl 22:49 4493

Bare å tygge videre det. Tror du ikke Pho skal få f.eks 2% av markedet så har du rett i din skepsis.
Om du ikke gidder å se fakta, den vesentlige økningen av scoop den siste tiden samt at Schneider understreker at dette vil øke, så hold deg unna.

Vi som kan telle scoop, ser at vi snart er på 200 stk utplassert, og at det ikke var lenge siden det var langt unna 100.
Med flexiscoop som kommer til å gi økt brukshastighet så er dette en no-brainer på sikt om tempoet holder seg eller øker.

Men det ligger i alles "natur" å spre usikkerhet for å få en fin inngang. Såldes er det helt normal adferd :-)
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare

Rockpus, er det egentlig så farlig at prosessen tar 1 år ?
- Det hever terskelen for fremtidige konkurrenter.
- Det året er allerede bak oss. Nå kommer scopene de startet med for 1 år siden i jobb og slik går det kontinuerlig fremover.

Jeg ser ikke tiden som noe problem.
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare
rockpus
25.08.2019 kl 22:53 4498

Stinke:

Har du gått fra Nano til PHO?

Jeg er for tiden helt ute av markedet og er helt åpen om min posisjon.
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare
Stinke
25.08.2019 kl 23:30 4445

Jeg har både Nano og Pho. Og er forørig også åpen på hva jeg har investert i. Har også noen utenlandska aksjer. Tragisk med Nano, har fått snittet ned bra, men er som flere andre litt "biotek-lei" nå. Nano har vært en prøvelse siden 2016, men samtidig den aksjen jeg har hatt størst gevinst på. Tror de må trylle opp noen Archer-data eventuelt inngå partnerskap så fort som mulig for å få igjen litt tillitt.

Når det gjelder Pho så har jeg satt meg godt inn i caset, og lest masse. Jeg var litt urolig for konkurranse fra de som sitter på markedet i dag. De partene som har langvarige relasjoner, med økt lobbyvirksomhet osv. Likevel ser vi at Pho trenger gjennom i markedet jevnt og trutt og går snart i pluss. Flexiscop ser ut til å bli en game changer når disse kommer for fult ut og at da disse brukes hyppigere, da får vi den store effekten. Cevira avtalen er gull etter hva jeg kan se. men les deg opp og vurder selskapet selv. Potensialet her er faktisk enormt, risikoen synes jeg er liten, og det er sjeldent jeg sier i bioetek sammenheng.
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare

focuss
"Prosessen vil trolig gå i retning av at initiativet til å få innstallert BICC/BLFC i stadig større grad kommer fra sykehus/klinikkene selv."

Det er vel ikke bare pasientene sin økende etterspørsel etter BLC som bidrar til en slik endring. Vi vet jo at startegien til PHO har vært å gå på de 25 (nå 30) største MSA'ene og mot de største og mest prestisjefylte sykehusene innen hvert MSA. Ved innpass i disse vil man i første omgang gjøre det lettere å selge inn BLC til sykehus innen samme MSA. Men når det blir flere sykehus innen hvert MSA som tilbyr BLC, da vil resterende sykehus i sterkere og sterkere grad føle konkurransen og derved komme på banen og ta initiativ selv til å få på plass BLC teknologien.

Jeg skal ikke uttale meg om hvor stor prosentandel av sykehusene innen et MSA som må ha BLC teknologien tilgjengelig, før en "selvgående" prosess starter, men jeg vil tro at enkelte av mål-MSAene allerede befinner seg der.
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare
kreinh
26.08.2019 kl 14:13 4135

Det som ble så stein galt ved Q3 2018 presentasjonen var at “alle” ventet en oppjustering av målsettingen på 20-25M$ i 2020. Aksjeprisen var mulig kunstig høy i forkant med store forventninger. Det ny CEO gjorde da var å “cool an litt”. Det ble til og med ikke nevnt noe om at målsettingen skulle opprettholdes en gang. Det var tydelig at Dan Schneider måtte ha litt tid på seg for hva han kunne gå god for. Betryggende at han ikke var villig til å stille seg bak noe som han i første omgang ikke kunne støtte hundre prosent. Markedet svarte selvfølgelig overdrevent med å sende aksjen ned på 30-tallet takket være en altfor optimistisk Bellete ved Q2 2018. Derfor de som tror DS overdriver noe av det han sier ikke har rot i virkeligheten. (bravi og pafo)
Photocure vil få tillit i markedet igjen og vil oppstå for flere og flere som ett selskap man kan sette lit til guidingen fra.
Jeg våger påstanden; Dan Schneider er det beste som har hendt Photocure
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare

Tiltredes
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare

Enig med deg i det. Men i tillegg så overså vi det faktum at når selskapet etter Q2 skiftet fokus fra produktutvikling til kommersialisering, så skulle det ut flere selgere i markedet. Disse måtte jo få opplæring og ettersom opplæring av nye selgere måtte gjennomføres av erfarne selgere, så måtte man nødvendigvis trekke ut salgsressurser i en periode da man lærte opp nye. Den beste perioden å legge en slik prosess til var helt klart ifm ferieavvikling, som er sammenfallende med Q3.

Selskapet gjennomført altså en omlegging fra produktutvikling til kommersialisering som de facto trakk selgerressurser bort fra markedet. Følgelig fikk vi en dipp i salget av scope de fleste av oss ikke fanget opp ville skje.

Jeg vil ikke utelukke at dette var noe shorterne hadde avdekket/firgurert ut. Følgelig ville de få ekstra drahjelp av en short når markedet ble skuffet over salgsresultatene gjennom Q3 18.
Vi har allerede registrert at den dippen vi fikk i Q3 18 ikke vil gjenta seg i inneværende år. Mulig at noen aktører forventer at det skal skje, men da tror jeg de vil få seg en overraskelse når Q3 fremlegges.
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare

Vet ikke helt hvem du vier deg med, men etter å ha bommet med 4-500% på selskapets guiding, i forhold til egne forventninger, tror jeg «vi» bommet med litt mer enn bare opplæring av nye selgere.
Total mangel på forståelse er vel nærmere sannheten.
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare
rockpus
26.08.2019 kl 20:52 3804

Den tro tjener

"Total mangel på forståelse er vel nærmere sannheten."

Nå har du kritisert så mange på disse PHO trådene for manglende vett og forståelse, at det må være på tide at du gir alle oss uvitende din egen forståelse for selskapets situasjon og muligheter. Da får vi jo anledning til å teste om det er noen form for substans hos deg..
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare
bravi
26.08.2019 kl 21:32 3750

Londonmannen, du forklarer det dårlig resultatet på 3Q18 med opplærings aktiviteter, selgerne hadde ikke tid å selge i det kvartalet. Samtidig hevdes det at et salg av skop tar 12mnd, faktisk helt opp i 20mnd. Minst en av disse forklaringen kan ikke stemme, det er helt klart.
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare
Noni
26.08.2019 kl 21:41 3729

Da er det kjørt. Håpet som brast.
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare

Jeg ser den Bravi, men det trenger ikke være noen feil likevel. Enhver prosess, enten den tar seks eller tolv måneder må avsluttes for at salget skal være i boks. Dersom selgerne må redusere fokus på salg for å lære opp nytt personell, så er det ikke ulogisk at dette resulterer i at færre salg landes i den perioden.

For jeg tror ikke dippen i salg av scope kun kan forklares med ferieavvikling. I så tilfelle skulle vi fått samme dipp i år, men alt tyder på at det allerede er solgt flere scope hittil i inneværende Q3 enn det ble for hele Q3 18. Og jeg tror ikke det er tilfeldigheter som vår årsak til det lave salget i 2018.
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare
focuss
26.08.2019 kl 22:30 3633

Noni
Som du vet så har Svartedausmærra parkert resten av feltet. Til stor overraskelse for alle, oddsen var tross alt 1000. Ingen bør kødde med Svartedausmærra.
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare
27.08.2019 kl 04:26 3475

Ja det er jo noen som er bedre en andre på att produsere førklaringer hvorfor salget skranter. Det var det første eg la merke
til med Schneider att det var hans fremste egenskap. Og hans uttalerser om Olympus og betalning før Cevira avtalen samt
SOC i verden er vel ikke ett teign på kunnskap. Men enda er det nesevis beundring over han fra mange her.

Nu er det jo så att i 2018 så var veksten 2 mil i kvartalet, og tilsammen 21,3 mil på året. I 2019 har veksten vart nesten 3 mil
i kvartalet sterkt hjulpen av den sterke dollar kursen. Og fortsetter det i samme takt med høy dollar ( vilket vi ikke vet) så
blir årsveksten 2019 30 mil og tilsammen 95 mil i USA. Og skall vi da nå laveste guidings mål som er 180 mil. Så må vi ha
en kvartalsvekst på snitt 8,5 mil i 2020. Som motsvarer inntekter fra 68 nye rigide scope i kvartalet.

Dette er ren fakta og her hjelper inga førklaringer. Ursprunglig guiding var jo uten flexiscope, men det er vel ikke så mange
kvar som trur på det. Så våre eminente selgere må gå fra att selge 2 scope i året til 10 scope i året neste år. Vilket bør
vare en smal sak med den årslange opplæring de fått. De ligger sikkert reden i pipelinen Anners er det vel noen som
har en god førklaring hvorfor guidingen ikke slog til. Hadde vi fått betalt før bortførklaringer så hadde vi alle vart rike
nu, før der er det ikke noen som kan konkurrere med vår CEO.

Men sånn er det bra tall snakker før seg selv, og Dahl har fått beskjed hvem som betaler hans lønn. Så nu er han
on track uten att komme med tall. Nei det drar i hop seg før våre selgere og Schneider det går ikke att bare levere
en pipeline som vi ikke får betalt før og ingen kan kontrollere vad den innehåller.

Og i slutet av 2021 så kommer vi ligge 200 mil pluss på Cevira i Kina og ca 200 mil minus på den samlande satsningen
på cysview i USA om det går bra der. Og efter det kommer cysview bare att se røyken efter cevira. Så får vi håpe Schneider
ikke bruker opp cevira betalningen på flere selgere, det er ikke arbeidsplasser han skall skape uten vinst.
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare

Ja,hur skal detta gå pafo. Med det skrantande salget vi har just nu? Det måste blive en sterk dollar vi får trøste oss med. Men hva med denna cevira avtal. Kan det blive pluss trur ni? Det blir nog mest arbetsplatsar ut av det trur jag. Ja,han Schneider er en luring. Han satser nog videre på bortførklaringer,som han er god på.
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare

Pafo,
Imponerende innsats du legger inn. Har du aksjen bør du selge, har du den ikke så hold deg langt unna. Du ser egentlig helt mørkt på det og det må være lov. Vi (jeg) som verdsetter selskapet til over milliarden har mer tro på selskapet og fremtiden. Fortsett dine imponerende interesse og du må tydeligvis ha mye å gjøre;)
Redigert 21.01.2021 kl 07:38 Du må logge inn for å svare
Durable
27.08.2019 kl 07:46 3259

Pafo skriver sitt innlegg kl. 04:52, som vanlig. :-p

Not that there’s anything wrong with that. :-p
Redigert 21.01.2021 kl 07:38 Du må logge inn for å svare

Synes dette var et ganske greit innlegg fra pafo. Selv om han kommer med mye gjentakelser fortjener han ikke alltid latterliggjøring og kritikk. Synes selv det er lite sannsynlig at 2020 guidingen for USA kan oppnåes, da det kreves mye sterkere vekst enn vi har hatt de siste kvartaler. Men dette betyr ikke at aksjekursen vil utvikle seg negativt, bare at 10-gangern (eller kanskje vi må nøye oss med 5-gangern) kommer noe senere enn den ellers ville gjort, forutsatt betydelig vekst (35-50% YOY). Positivt at pafo har trua på Cevira.
Redigert 21.01.2021 kl 07:38 Du må logge inn for å svare
27.08.2019 kl 08:22 3204

Jeg velger å se det med en litt annen innfallsvinkel.

Q1 2019 21, 2 mill
Q2 2019 24,5 mill

For å oppnå guidingen må vi ligge på i overkant av 70% vekst ift 2018.
I 2018 var salgsinntektene fra Cysview 63,7 mill.
63,7*1,75= 111,5 mill bør inntektene nærme seg i 2019.

Det betyr med andre ord at Q3 og Q4 tilsammen må levere 111,5-21,2-24,5= 65,8 mill.
Det vil si at de to neste kvartalene bør i snitt levere ca. 32,9 mill.
Eller sett på en annen måte Q3 29 mill, mens Q4 36,8 mill, realistisk, kanskje, kanskje ikke, men ikke umulig.
Økning fra Q2 til Q3 vil da være på 18,4%. Økningen fra Q2 til Q3 ifjor var på bare 2,5%, men samtidig må en ta i betraktning at antall skop som bukes har steget formidabelt siden den gang.

2018 63,7 mill
2019 111,5 mill
2020 111,5*1,75= 195,1 mill greit innenfor guidingen.

Bare for å ha sagt det, jeg tror guidingen innfrir. Antall skop som generer penger i kassen er nå skyhøyt kontra eksempelvis 2017. De nesten 50 nye utplasserte skopene i 2018 vil merkes godt på inntektssiden nå.
Da DS presenterte Q2 var vi langt inne i Q3 og opplagt han da allerede kunne se antydninger hvor Q3 vil lande. Jeg velger å tro at han ikke hadde opprettholdt sin guiding dersom han nå såg at dette går aldri.
Redigert 21.01.2021 kl 07:38 Du må logge inn for å svare

Nei Pafo trenger ikke å bli latterliggjort.
Når han påstår at en vekst i salg på rundt 50% over tid er skrantende, så latterliggjør han seg selv på en utmerket måte.
Han skjønner tydeligvis ikke hva dette vil gjøre med inntektene over tid.
Redigert 21.01.2021 kl 07:38 Du må logge inn for å svare

Enig med deg i det.
Men det er tydelig at markedsaktørene har forskjellig oppfatning av DS. Enkelte her inne mener tydeligvis at han er en lystløgner og er dyktigst på bortforklaringer. Dem om det.
Min oppfatning av DS er at han er mer jordnær enn andre som har vært frempå og presentert PHO. Høsten 2018 ble han slaktet fordi de beholdt guidingen for 2020 uendret. Mange mente at den ville bli revidert og og at en ny revidert utgave ville komme inn med høyere tall for 2020. Det skjedde ikke.

Nå er det enkelte som mener at guiding for 2020, som står uendret fra 2018, er for optimistisk. Ja, ser man kun på veksten i omsetning de siste kvartalene, så har de vel sitt grunnlag for å hevde det.

Men jeg tror man også må se på den kapasiteten som allerede er utplassert og ikke minst hvor mye av den som er blitt utnyttet. Da vil man raskt finne at der allerede er utplassert npok scope til å oppnå guidingen, såfremt man får opp brukerfrekvensen på hvert enkelt scope.

Men i tillegg til dem som allerede er utplassert, er det signalisert fra ledelsen at flexiscopene kommer for fullt i de kommende månedene. Disse scopene har en 3-4 ganger så høy kapasitet som de rigide.

Inntil det motsatte er bevist så tror jeg ledelsen vil evne å innfri 2020 guidingen, og det med god margin.

Når CFO Dahle uttaler at "we are on track" da er de nok det.
Redigert 21.01.2021 kl 07:38 Du må logge inn for å svare
27.08.2019 kl 09:06 3123

Hersker ingen tvil om at et ytterligere taktskifte er påkrevd for å oppnå guidingen, men jeg tror det vil utkrystallisere seg fra q3 og utover nå.
Tar jeg feil, har jeg ingen problemer med å innrømme det.
At flere ikke tror de vil innfri og oppnå guidingen aksepterer jeg, det er slik det er. Heldigvis tror vi ikke alle på det samme og er forskjellige.
Redigert 21.01.2021 kl 07:38 Du må logge inn for å svare
27.08.2019 kl 09:51 3029

Ja dette var før att få litt realistisk diskusjon vad som skall til før att nå guiding. Men før att nå målet på 4 mil vekst i Q3
så må det 32 ekstra rigide scope i full drift hele kvartalet. Det var jo 17 stk i Q2 derav 3 flex. Så det må en kraftig økning til.
Så før att nå ditt mål Q4 på ytterlige 7,8 mil skall det 62 rigide scope til i full drift. Eller 94 rigide ekstra scope siste halvår. Og
bruken på flexiscope har vel ikke gjort seg merkbar hittils. Men som du skriver alt er muligt

Men scope salget må øke 200 % andre halvår gjemført med første halvår om vi skall nå ditt mål. Så får vi se vad de klarer
prestere. Men hvem vet kanske de har hatt ett vekkelsemøte bland urologerne.
Redigert 21.01.2021 kl 07:38 Du må logge inn for å svare
27.08.2019 kl 09:59 3015

"Men scope salget må øke 200 % andre halvår gjemført med første halvår om vi skall nå ditt mål. Så får vi se vad de klarer
prestere. Men hvem vet kanske de har hatt ett vekkelsemøte bland urologerne."

Eller alternativt som jeg mener kommer til å skje, at bruksfrekvensen øker framover, eller en kombinasjon som kanskje er mest sannsynlig.
Men vi får se, ingenting avgjort pr.nå.
Redigert 21.01.2021 kl 07:38 Du må logge inn for å svare