INC skal til Himmels !!!!

annette
INC 23.08.2019 kl 08:09 26327

Etter dette kan jeg ikke begripe annet enn at aksjen minimum dobles på kort tid.

INC: Incus - delårsregnskap 2. kvartal og første halvår
Incus Investor
0.885 NOK0,885 NOK+ + 2.91 %2,91%
23.8.2019, 07:45·
Oslo Børs
Resultatforbedring og ytterligere gjeldsnedbygging gjennom 2. kvartal og første halvår 2019
Incus Investor ASA fikk i 2. kvartal inntekter på NOK 112 millioner (NOK 67 millioner i samme periode 2018) og et positivt driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på NOK 6 millioner (NOK -4 millioner). For 1.halvår var inntektene NOK 190 millioner (NOK 109 millioner i samme periode i 2018) og EBITDA på NOK 6 millioner (NOK - 16 millioner). Ordreboken ved utgangen av 2.
kvartal var på NOK 235 millioner, 25 % høyere enn på samme tidspunkt i 2018.
Netto rentebærende gjeld er kraftig redusert gjennom perioden og er pr 30.06.19 på NOK 58 millioner (NOK 205 millioner på samme tidspunkt i 2018).

-Vi har levert et kvartal og første halvår som viser lønnsomhet og fortsatt
økning i aktiviteten i konsernet. Ambisjonene om videre vekst er til stede, oppsummerer konsernsjef Styrk Bekkenes. Han peker videre på at selskapet nå gjennomgår en grundig strategiprosess for å sette en tydelig kurs for ytterligere vekst og forbedret lønnsomhet fremover.
For Incus Investor ASA vil vi prioritere tiltak som forbedrer selskapenes konkurransekraft og attraktivitet for gjennom dette å øke konsernets lønnsomhetsgrad. Konsernsjefen er i sum fornøyd med at konsernet kan vise til både økt omsetning og bedre resultat og den kraftige gjeldsreduksjonen.
Bekkenes vurderer markedsutsiktene som positive fremover.

Vedlagt følger selskapets kvartalsrapport for 2.kvartal og første halvår 2019 godkjent den 23. august 2019.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
Styrk Bekkenes, CEO INCUS Investor ASA, Mobil +47 40 40 35 20 Kjetil Flesjå, CFO INCUS Investor ASA, Mobil: +47 90 04 12 13

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/483661
Redigert 21.01.2021 kl 08:30 Du må logge inn for å svare
Norbo
26.01.2020 kl 10:54 4356

Du kan jo fortelle oss hva gjeldsgrad er pr dags dato?
Redigert 21.01.2021 kl 04:49 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
27.01.2020 kl 15:22 4276

En stor post som gikk like før klokka 15. Kommer det en børsmelding mon tro?
Redigert 21.01.2021 kl 04:49 Du må logge inn for å svare
Norbo
27.01.2020 kl 15:32 4270

Har du gjeldsgraden nå?
Redigert 21.01.2021 kl 04:49 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
27.01.2020 kl 15:35 4264

Den stod i DN på fredag, eller du finner den om du tar et raskt utrekning ved å studere balansen. :-)
Redigert 21.01.2021 kl 04:49 Du må logge inn for å svare
Norbo
27.01.2020 kl 16:36 4246

Hvor gammel er beregningen i DN?
Og hva sto det at gjeldsgraden var?
Redigert 21.01.2021 kl 04:49 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
27.01.2020 kl 18:46 4205

Beklager Norbo, men ser ingen grunn til at jeg skal mate deg med teskje. Dette klarer du nok å finne ut av selv om du gidder.

https://www.dn.no/borskommentar/asia/pgs/nel/her-er-de-13-aksjene-pa-dodslisten-pa-oslo-bors/2-1-743023
Samme artikkel stod i papirutgaven fredag.
Redigert 21.01.2021 kl 04:49 Du må logge inn for å svare
Norbo
27.01.2020 kl 22:24 4155

Haha, alt er jo snudd på hodet siden den beregningen. Sannheten er at i dag er gjeldsgraden under 1.

Men det vet du.. eller??
Redigert 21.01.2021 kl 04:49 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
27.01.2020 kl 23:21 4143

Ja ja min gode venn Norbo. Det reknestykket ditt kan jo alle og enhver finne ut av. Det er jo bare å sjekke balansen. Tøysegutten. :-)

Nå tror jeg at jeg at kapittelet om gjeldsgrad er lukket fra min side. Tallene står der. Hvem som helst kan rekne seg frem til selskapets gjeldsgrad. God natt da! :-)
Redigert 21.01.2021 kl 04:49 Du må logge inn for å svare
Norbo
28.01.2020 kl 07:20 4118

Ja ikke sant. Så da ser vel du og det da eller? Du som bare henviste til DN.
Redigert 21.01.2021 kl 04:49 Du må logge inn for å svare
Norbo
30.01.2020 kl 16:38 3979

Var det du gojo som handlet i dag etter å reknet ut gjeldsgraden..?? Hehe
Redigert 21.01.2021 kl 04:49 Du må logge inn for å svare
Norbo
30.01.2020 kl 18:08 3952

Lite aktivitet på topp 20 lista siste tiden, det underbygger påstanden om at noen ønsker å ha kontroll på kursen. Er tross alt omsat flere mil aksje siste tiden.
Redigert 21.01.2021 kl 04:49 Du må logge inn for å svare
Fredda
10.02.2020 kl 13:01 3819

Incus Investor har gjennom datterselskapet Scana Subsea blitt tildelt en kontrakt på produksjon av komponenter for stigerørssystemer for et flytende plattformsprosjekt i Mexicoulfen.

Det fremkommer av en melding mandag.

Ordreverdien er på 14 millioner svenske kroner, produksjonen starter umiddelbart og leveransen vil skje mellom 3. kvartal 2020 og 1. kvartal 2021.
Redigert 21.01.2021 kl 04:49 Du må logge inn for å svare
lynx
10.02.2020 kl 15:06 3792

Dette må vel kalles gode nyheter.
Redigert 21.01.2021 kl 04:49 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
27.02.2020 kl 10:48 3690

Himmelen virker langt unna nå. Ikke enkelt for den som vil ut. Dessverre er kjøpersiden tilsynelatende mer eller mindre borte. Mye virusfrykt sannsynligvis, kombinert med en del usikkerhet rundt tilstanden til selskapet.
Redigert 21.01.2021 kl 04:49 Du må logge inn for å svare
Nebelstreif
27.02.2020 kl 11:55 3680

Det vert veldig spanande i morgon.

Er einig med Gojo at vidare framgang kan føre til ei sein, men hyggeleg ferd oppover, men at det er viktig å vise at denne framgangen er reell og ikkje drukner i gamal gjeld. Eg trur ikkje det vert halleluja, men skal heller ikkje mykje til på plussida for å forsvare ein aksjekurs som er markant høgare enn i dag.

Gjeld og likviditet:
- Denne har blitt markant nedkvittert det siste året, både gjennom eiendomssal, sal av Scana steel Boforge (som var eit pengetapende selskap i salgsaugneblinken) og deloppgjer frå konkursboet Scana steel Bjørnborg.
- Den ordinære gjelda virker å kunne hanskast med pr. no (for fyrste gong på fleire år), men bankavtalen skal reforhandlast (løper ut 1. april) og kortsiktig lån på 30 mill. skal tilbakebetalast i løpet av våren. Etter 3. kvartal hadde selskapet god margin når det gjeld likvide middel (34 mill - banken krev 10 mill, så godt innføre der).
- Selskapet har ein stor del skatt tilgode frå mange års negativ drift om ein går i pluss. Dette er eit potensielt stort pluss.

Eigendeler/fordringar:
- Mykje av eigedomspotensialet er tatt ut, men ein har fått ok pris for fleire solgte komponenter og indrefileten på Jørpeland er ikkje solgt ennå. Det krevst dog ein del lobbyarbeid for å realisere denne, samt at bustadmarknaden i Stavanger ikkje er så sterk som tidlegare.
- Konkursboet for Scana steel bjørnborg er ennda ikkje heilt i havn, men det er bl.a. foretatt ei utbetaling til Incus på 13 mill i løpet av 4. kvartal.

Situasjon i dotterselskapa:
- Alle desse leverte positiv EBITDA førre kvartal (utanom property som er ganske sovande selskap om dagen). Det er fyrste gong på lenge og kan tyde på ei gradvis forbetring. HQ er det som trekk ned, så ein kom marginalt i minus totalt sett førre kvartal. Dog er det kome inn kjekk nye kontrakter, så det skal være godt med arbeid for inneværande år, så det er å håpe på vidare positiv utvikling.

Andre ting: Leiarane fekk tildelt opsjonar til 1 kr aksjen pluss 10% årlig kurs i 3 år ved førre generalforsamling. Det betyr at ein i fjor såg det som gunstig å kjøpe aksjer til 1,1 kr i i vår, 1,21 neste år og 1,331 om to år. Selskapet har betra seg etter i mai i fjor, så det kan kanskje være ein peikepinn om kva ein kurs bør være.

Oppsumert:
Det store potensialet som var medan Bjørnborg var operativt under selskapet er diverre tatt ut, men det er òg mykje av usikkerheita. Det virker som om selskapet har kontroll på gjelda og at dotterselskapa er i positiv framgang. Det er kanskje ikkje så mykje rom for stor vekst utan ein emisjon og ein kan være usikker på om selskapet er stort nok til å være på børs pdd., men absolutt eit poeng å oppretthalde selskapet slik at ein kan nytte utsatt skattefordel (oppkjøpere anyone?). Elles skal det ikkje mange millionane i pluss før P/E er kjempehyggeleg , så ein sterkare aksjekurs enn dagens er det ganske lett å sjå føre seg., samstundes som nedsida er ganske behageleg.
Redigert 21.01.2021 kl 04:49 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
27.02.2020 kl 12:14 3672

Takk til deg Nebelstreif for eit flott innlegg. Endeleg nokon som argumenterar på skikkeleg vis. Er nok ikkje einig med deg i 100 prosent av alt du skriv, men veldig mykje av det du nemner kan eg vera med på. Reknar med at du har lese mine meiningar på diverse trådar. Her lyt vera rom for ulike synspunkt, men best vert det om dei er tufta på sakeleg argumentasjon.

Lykke til med morgondagen! :-)
Redigert 21.01.2021 kl 04:49 Du må logge inn for å svare
Nebelstreif
27.02.2020 kl 19:39 3618

Takk. Tek gjerne imot motførestillingar. Alltid lurt å bli merksam på eventuelle moment ein kan ha missa.

P.s. Kjekt at med nynorsksvar. :-)
Redigert 21.01.2021 kl 04:49 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
09.03.2020 kl 15:57 3529

Dette var nok ironisk ment vil jeg tro. :-)
Redigert 21.01.2021 kl 04:49 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
11.03.2020 kl 00:14 3491

Kanskje et kinesisk nyttår....
Redigert 21.01.2021 kl 04:49 Du må logge inn for å svare
Swago
11.03.2020 kl 00:35 3490

Utrolig at denne ikke er konkurs for lege siden.
Redigert 21.01.2021 kl 04:49 Du må logge inn for å svare
Norbo
18.03.2020 kl 13:21 3400

Tydelig noen som har angst for oppgang i denne...hehe
Redigert 21.01.2021 kl 04:49 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
19.03.2020 kl 08:19 3365

Det handler ikke om angst, men om realisme. Noen setter seg inn i hva som står i kvartalsrapportene, andre serverer floskler.
Redigert 21.01.2021 kl 04:49 Du må logge inn for å svare
Norbo
19.03.2020 kl 13:48 3331

Ja det har vi jo forstått du har gjort. Skal bli artig å se hva du kommer med når denne tar av igjen.
Redigert 21.01.2021 kl 04:49 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
19.03.2020 kl 13:56 3320

Dersom Incus tar av igjen blir jeg glad på dine vegne. :-)
Redigert 21.01.2021 kl 04:49 Du må logge inn for å svare
Norbo
19.03.2020 kl 14:09 3349

Ja helt sikkert.
Redigert 21.01.2021 kl 04:49 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
19.03.2020 kl 14:27 3344

Jeg unner alle å tjene penger på aksjer. Ser ingen grunn til at jeg ikke skulle ønske det samme for deg. At vi er litt uenige om Incus betyr ingenting i den sammenheng.

Ha en fin dag videre!
Redigert 21.01.2021 kl 04:49 Du må logge inn for å svare
Norbo
19.03.2020 kl 22:03 3306

Incus er pr i dag lite berørt av korona utbruddet etter hva jeg har forstått. Ikke er de heller så meget berørt av svakere krone. Er dette et syn du deler gojo? Eller er du uenig i det og?
Redigert 21.01.2021 kl 04:49 Du må logge inn for å svare
Norbo
20.03.2020 kl 10:15 3276

Kan og nevnes at topp 20 ikke har solgt en eneste aksje her ved siste oppdatering.
Redigert 21.01.2021 kl 04:49 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
30.03.2020 kl 11:11 3155

Det er godt mulig annette var mere forutseende enn vi har vært klar over da hun komponerte overskriften på tråden.
Redigert 21.01.2021 kl 04:49 Du må logge inn for å svare
Nebelstreif
30.03.2020 kl 13:13 3138

Hehe - som "etter døden"?

Er usikker på situasjonen her, men faktisk delvis einig med Norbo om at Incus antakeligvis ikkje er så råka av korona pr. no. På sikt er det imidlertid usikkerheit begge vegar:

Minus:
- Korona vil påvirke alle - òg framtidig ordreinngang.
- Låneavtalen går ut no i vår, samtidig skal det betalast tilbake 30 mill til dei største aksjonærane - usikkert om dei har rom til å stille opp igjen dersom det er behov (igjen korona).
- Framleis marginalt negativ drift ved førre kvartalsrapport, men denne var vel (endelig) stipulert til å gå i pluss no (igjen usikkert grunna korona).

Pluss:
- Selskapet virker å være under kontroll, hadde veldig fin framgang etter at dei kvitta seg med Scana Bjørnborg
- Har ok ordrereserve.
- Sitter enda på nokre gode eigedommar (Scanatomta i Jørpeland er byens (er faktisk ein by) indrefilet. Om den vert tydeleg regulert og omgjort til bustadsføremål er den verd mykje, sjølv med svakere bustadsmarknad her i Rogaland dei siste åra.
- Om ein får på plass ny lånefasilitet er det til å tru at rentå blir god slik som rentemarknaden har og vil utvikle seg framover.
- Har meget stor ubenytta skattefordel.
- Kontrakter er stort sett skrevne i SEK, heldigvis ikkje i NOK.

Håpar og trur at selskapet står igjennom dette - skal i alle fall ha abreid ut året. Kursane som handles på no er billige, men verda er så usikker at ein (underteikna) ikkje tørr eksponere seg meir en det ein allereie har, sjølv om det er fristande.
Redigert 21.01.2021 kl 04:49 Du må logge inn for å svare
Nebelstreif
30.03.2020 kl 13:41 3128

GOJO: Har du tankar om desse poenga (noko eg har oversett/burde tatt med)?
Redigert 21.01.2021 kl 04:49 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
30.03.2020 kl 14:51 3112

Hei Nebelstreif !

Min forrige kommentar var vel litt flåsete, men jeg klarte ikke å styre meg. :-)

Synes du oppsummerer greitt det positive og det negative. Selv er jeg litt usikker med tanke på fremtiden til Incus. Det er helt avgjørende at de kommer i mål med en ny lånefasilitet som er til å leve med. Melding om det kan vi vel vente når som helst.

Når det gjelder Korona og Incus pr. idag så skriver jo Nordbo at det er kommunisert at Incus er lite berørt. Den kommunikasjonen har ikke jeg fått med meg. Hva som er tillfelle vet jeg ikke.

Veien videre fremover er vanskelig å si noe om. Det har vært lite kommunikasjon fra selskapet så langt. Men jeg er redd for at det kan bli tøft. Tror nok salg av eiendommer, eventuellt mer av porteføljen, blir vurdert fremover. Emisjon? Og hva har vi da tilbake? Håper det kan dryppe inn litt mer penger fra Bjørneborg. Det var vel antydet noe i den dur. Så spørs det da hvordan verden ser ut etter at Korona har herjet fra seg. Veldig vanskelig å spå noe der. Men Incus har vel ikke pr.dags dato, så langt jeg har oversikt, den beste startposisjonen for å møte trangere tider.

Redigert 21.01.2021 kl 04:49 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
30.03.2020 kl 15:20 3105

Der kom jo melding om låneavtaler, og den ser bra ut den. :-)

https://newsweb.oslobors.no/message/499934

Redigert 21.01.2021 kl 04:49 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
30.03.2020 kl 15:49 3091

Dette betyr jo at de får arbeidsro til å fullføre omstruktureringsprosessen på en grundig måte. Kjempebra.
Redigert 21.01.2021 kl 04:49 Du må logge inn for å svare
Norbo
30.03.2020 kl 17:21 3058

Nå skal vel ikke Incus omstrukturere etter hva jeg har forstått da men. Dagens nyhet var forventet men bra å få det bekreftet.
Redigert 21.01.2021 kl 04:49 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
30.03.2020 kl 18:47 3026

Hva du har forstått, eller ikke forstått, er vanskelig å skjønne seg på. :-)
Redigert 21.01.2021 kl 04:49 Du må logge inn for å svare
Norbo
30.03.2020 kl 19:44 3004

Hva mener du med omstrukturering..?? Er det noe som er helt klart så er det vel hva som er Incus sin selskapsstruktur, å den er ikke under endring.
Redigert 21.01.2021 kl 04:49 Du må logge inn for å svare
Nebelstreif
30.03.2020 kl 21:28 2980

Snakker om sola.... Dette var jo kjempebra! Det betyr at ein kan ta det med ro og byggje videre for å finne ein god veg (framleis vanskelig å sjå kva retning dette tek etter omstruktureringa, så einig i at vi framleis er i ei omstrukturering). Eg trur elles ikkje det vert ein emisjon dei neste 12 månadane så lenge hovudaksjonærane har spytta i dei 30 millionane. Emisjonsmarknaden er vel ikkje så saftig om dagen heller...

Elles kjekt å lese årsreknskapen frå i dag: Gjeld pr. årsskifte er 75 mill (ned 89 mill i løpet av 2019), driftsresultatat (EBITDA) er kring 10 mill....

Om ein tek utgangspunkt i t.d. aksjepris på 60 øre som den ligg på i dag vert EPS 6 (som er latterlig bra), utsatt gjeldsfordel er vel på eit par hundre mill, som då vil være verd 3-4 kr pr aksje.
Verda er ein usikker stad for augneblinken, men om ein kjem seg gjennom dette (og det er det stor sjans for med dagens melding), ser det faktisk ut som penger på gata...Hmm... kva overser eg?
Redigert 21.01.2021 kl 04:49 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
30.03.2020 kl 22:22 3098

At Incus fikk forlenget sine avtaler med banksyndikatet og aksjonærgruppen er en stor fjær i hatten til selskapets ledelse. Det viser at troen på den kursen Incus har staket ut så langt er inntakt. Og med årsresultatet i mente (selv om det buttet litt imot de to siste kvartalene), kan man vel si at opprydningen etter gammel morro er mer eller mindre fullført. Nå begynner oppbyggingen av det som forhåpentligvis blir solide aksjonærverdier.

Er enig med deg i at grunnlaget for en emisjon i nær fremtid virker mer fjern nå. Vil ikke helt utelukke det, men slik markedet er så er det nok tvilsomt.Tror fremdeles den kan komme i et litt lengre tidsperspektiv dersom Incus klarer å stå frem som et mer robust og solid selskap. Men da vil den nok hovudsakelig gå til vekst.

Det som kan være utfordringen fremover er om markedet Incus opererer i tørker inn grunnet verdenssituasjonen. Som sagt veldig vanskelig å si hva vi har i vente. Og jeg skulle også ønske at egenkapitalen var litt høyere.

Men som du konkluderer med, og som jeg slutter meg til, kommer Incus seg noenlunde gjennom det som kan bli krevende tider fremover, ligger veien åpen for en solid opptur.
Redigert 21.01.2021 kl 04:49 Du må logge inn for å svare
Nebelstreif
31.03.2020 kl 13:22 3018

Einig at dette var meget sterkt levert av leiinga. Ser ut som om Styrk har tatt tak i roret! :-) Det ser òg ut at ein del andre tykkjer det same, gledelig nok.


Redigert 21.01.2021 kl 04:49 Du må logge inn for å svare